Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie

  tipul: Hotărâre a Guvernului numărul: 1224 / 1990

data: 23 November 1990

publicat în Monitorul Oficial 13 bis / 1991

semnat: Prim-ministru, Petre Roman

acte care menționează acest act

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților comerciale de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Guvernul României hotărăște: Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1. Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzute în anexele nr. 2 (2.1[1] - 2.190[1]). Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[1]. Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege. Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțele materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea 15/1990. Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990. Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează. Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate. Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici. Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.190) și anexa nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990
Capital social inițial ————— — structura[2]con form bilanțului la 30.06 1990 (mil. lei) 5

Denumirea Nr. societății crt. comerciale

Sediul ———— Forma —— juridică localitatea, județul

Obiectul principal de activitate

Denumirea unităților care își încetează activitatea

0

1

2

3

4

6

1.

„Aro” - S.A.

Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a automobilelor de teren, motoarelor, Societat Câmpulung punților, e Muscel, Str. echipamentelor comerci Traian nr. de direcție, ală pe 223, Jud. pieselor de acțiuni Argeș schimb și (S.A.) subansamblelor auto, mașinilorunelte agregat, SDV-urilor și matrițelor inclusiv servicii și asistență tehnică.

4.179,0 ————— — (2.114,9+1.87 0,8)

Întreprinderea de automobile „Aro” Muscel, Câmpulung

2.

Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a navelor, platformelor de Societat exploatare e Mangalia, marină, Șantierul naval comerci Str. Portului tablourilor și „2 Mai” - S.A. ală pe nr. 1, Jud. echipamentelor acțiuni Constanța electrice, (S.A.) construcțiilor metalice, mobilierelor, reparații navale, inclusiv asistență tehnică și servicii. Proiectarea, producerea și Societat Târgoviște, e comercializarea Str. 23 comerci în țară și August nr. ală pe străinătate a 20, Jud. acțiuni utilajului Dâmbovița (S.A.) petrolier, minier,

2.664,0 ————— — (2.287,7+724, 5)

Întreprinderea de construcții și reparații nave „2 Mai” Mangalia

3.

„Upet” - S.A.

2.195,2 ————— — (1.286,8+2.14 2,8)

Întreprinderea de utilaj petrolier Târgoviște

Str.geologic. 1. Proiectarea. racordurilor speciale și reducțiilor Rotary pentru prăjini de foraj.) utilajelor tehnologice și a pieselor de schimb.A. armăturilor industriale. acțiuni componentelor. echipamentelor hidraulice inclusiv servicii și asistență tehnică.+744.7 ————— Șantierul naval Constanța . militare ală pe 8.635. Jud. „Rulmenți” S.854. Turnu comerci străinătate a Măgurele ală pe rulmenților și nr. reparații navale. e Incinta Port.966. 1.030. a (S.) inclusiv servicii și asistență tehnică.3+535. construcția și comercializarea în țară și străinătate a navelor maritime. 1. producerea și Societat comercializarea Alexandria. construirea și 4. Proiectarea. „Icnut” . Societat Constanța. foraj puțuri.S. fluviale.913.0 ————— Întreprinderea — de rulmenți (1. apă.S. e în țară și Str.9 ) Întreprinderea de construcții navale și utilaje tehnologice Tulcea 6. Jud.0 ————— — (1. Proiectarea.A. tehnice și comerci Portului nr. Teleorman (S.A. e Tulcea. „Șantierul naval” . Alexandria 1) 5. inclusiv servicii și asistență tehnică. propulsate sau acțiuni Tulcea nepropulsate.A.A. 2. Societat comerciale.

9+698.067.8) fluviale.5+1. petrochimică. alimentară.comerci Jud. puțuri Societat de apă și în e Giurgiu. Râmnicu e Vâlcea. celuloză și materialelor de 1.S. Proiectarea. ală pe Constanța acțiuni (S.S. ală pe industrială.880.A.7 ————— — (1.8+402. dezmembrări de nave inclusiv servicii și asistență tehnică. macaralelor. Producerea și comercializarea în țară și străinătate a instalațiilor de foraj. geologie. producerea și comercializarea în țară și străinătate a Societat instalațiilor. „Icmug” .A.A. agregatelor de acțiuni Giurgiu cimentare și (S.17 maritime și 6. sculelor comerci Str. 7) Întreprinderea de utilaj chimic și forjă Râmnicu Vâlcea . 1. Vâlcea industriile: (S. 1.730. rezervoarelor.) fisurare. 2) Întreprinderea de construcții de mașini și utilaje grele Giurgiu 8. 7. carieră.A.790. structură.568. Jud.A. echipamentelor comerci Platforma și utilajelor „Iucfor” . construcțiilor metalice. ală pe nr.4 ————— — (1.) chimică. pentru acțiuni Jud. armăturilor industriale și utilajelor tehnologice inclusiv servicii și asistență tehnică. Portului de foraj.) repararea — navelor (1.

utilajelor petroliere și protecția mediului înconjurător. 1. mașinilorală pe 33-35. nucleară. inclusiv servicii și asistență tehnică. a elementelor pentru platforme de foraj marin. producerea și comercializarea în țară și străinătate a instalațiilor. acțiuni Arad executarea (S.63 unelte Arad 8. inclusiv servicii și asistență tehnică. Proiectarea. 9. inclusiv servicii și asistență tehnică.8) Societat e comerci 10.6 ————— chimic — „Grivița (837.) București. energetică. Jud. Calea străinătate a comerci Victoriei nr.A.108.7) Roșie” București . ală pe acțiuni (S.2 ————— Întreprinderea — de mașini(1.) reparațiilor. sector 1 Întreprinderea de utilaj 1. „Aris” .A.6+1. „Griro” . procese chimiceizotermice și transport fluide.472.8+794. Calea Griviței nr. alimentară. producerea și comercializarea Societat în țară și e Arad.construcții.A. echipamentelor și utilajelor pentru industriile: chimică. 355-357.S. unelte.456. Proiectarea.A. petrochimică.S.

Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a combinelor de Societat București, e recoltat cereale, Splaiul furaje, a „Semănătoarea comerci Independenț 11. ” - S.A. ală pe echipamentelor ei nr. 319, acțiuni pentru dotarea sector 6 (S.A.) acestora și a pieselor de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică. Producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor și liniilor tehnologice din oțel carbon aliat, placat și inox pentru Societat e Ploiești, Str. industriile: comerci Depoului chimică, ală pe nr. 16, Jud. petrochimică, acțiuni Prahova apă grea și (S.A.) nucleară, metalurgică, petrolieră, minieră, hârtie și alimentară, a butoaielor metalice inclusiv servicii și asistență tehnică. Proiectarea, producerea și Societat e București, comercializarea comerci Str. Ziduri în țară și ală pe Moși nr. 25, străinătate a acțiuni sector 2 agregatelor de (S.A.) pompare și a componentelor

1.266,2 ————— — (906,6+1.847, 2)

Întreprinderea de mașini agricole „Semănătoarea ” București

12. „Uzuc” - S.A.

1.079,3 ————— Întreprinderea — de utilaj (687,5+1.075, chimic Ploiești 0)

13.

„Aversa” S.A.

995,2 Întreprinderea ————— de pompe — București (595,9+724,6)

inclusiv servicii și asistență tehnică. Producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor și instalațiilor de Societat ridicat și e Lugoj, Str. transportat, a comerci Timișoarei pieselor de ală pe nr. 139-141, schimb, pieselor acțiuni Jud. Timiș turnate și (S.A.) forjate, matrițate, SDVurilor, inclusiv servicii și asistență tehnică. Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a Societat e Ploiești, Str. rulmenților, comerci Eternității articulațiilor ală pe nr. 25, Jud. sferice, acțiuni Prahova componentelor (S.A.) adiacente de montaj inclusiv servicii și asistență tehnică. Producerea și comercializarea în țară și străinătate a Societat navelor, Giurgiu, e Șos. utilajelor și comerci Portului nr. echipamentelor ală pe 2, Jud. navale, a acțiuni Giurgiu navelor speciale (S.A.) și utilajelor specifice, reparații nave, inclusiv servicii

14.

„Lugomet” S.A.

Întreprinderea 1.073,3 de utilaje de ————— ridicat și — transportat (955,2+582,2) Lugoj

„Rulmenți 15. grei” - S.A.

1.025,1 Întreprinderea ————— de rulmenți — grei Ploiești (755,4+218,6)

„Șantierul 16. naval” - S.A.

999,7 ————— Șantierul naval — Giurgiu (973,5+353,9)

și asistență tehnică. Producerea și comercializarea în țară și străinătate a vagoanelor de transport Societat mărfuri e specializate sau Caracal, str. comerci de uz general pe Olt nr. 150 ală pe două sau mai A, Jud. Olt acțiuni multe osii, tip (S.A.) acoperit, descoperit, platforme sau alte tipuri inclusiv asistență tehnică și service. Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a unor Societat componente ale e Breaza, Str. aparaturii de comerci Grivița nr. injecție și ală pe 18, Jud. hidraulică acțiuni Prahova pentru mijloace (S.A.) de transport auto și nave maritime, inclusiv servicii și asistență tehnică.

„Romvag” 17. S.A.

713,5 Întreprinderea ————— de vagoane — Caracal (487,9+371,2)

„Hidrojet” 18. S.A.

682,8 Întreprinderea ————— mecanică — Breaza (576,7+120,8)

Producerea și comercializarea în țară și Societat e străinătate a Tg. Jiu, Str. comerci mașinilor-unelte Macului nr. 19. „Mirfo” - S.A. ală pe pentru 2, Jud. Gorj acțiuni prelucrarea (S.A.) metalelor prin deformare plastică la cald

630,1 ————— — (563,2+329,4)

Întreprinderea de mașiniunelte pentru presare și forjare Târgu Jiu

e Str. producerea și comercializarea în țară și străinătate a Societat Topoloveni.0+109. inclusiv servicii și asistență tehnică. Execuția în țară și străinătate a lucrărilor de construcții Societat e București. 20. Jud. 7.A.3) Întreprinderea de supape și bolțuri Topoloveni 22. Jud.S. Proiectarea.6) montaj București . 1. producerea și comercializarea în țară și Societat străinătate a Tg. montaj comerci Str. mase plastice și cauciuc inclusiv servicii și asistență tehnică.) rotulelor pentru autoturismele Dacia și Oltcit și a bieletelor Oltcit. „Mts” .A.4 ————— — (474.5+162. „Forsev” S.7+248. e organelor de Secuiesc. Fabricii ală pe mașinilor nr. bolțurilor pentru comerci Industriei mijloace de ală pe nr.0 construcții ————— speciale — industriale și (536. (S.) elementelor de etanșare.) social-culturale edilitare și a lucrărilor de reparații. supapelor.S. Întreprindereaantrepriză de 542. 617. Proiectarea. comerci asamblare. 3 agroindustriale. industriale. a (S.A. ală pe Armenească civile.6 ————— — (517.A.A. Str. acțiuni specifice și a Covasna (S.A.și rece.5) Întreprinderea mecanică Târgu Secuiesc 21. 572. transport auto și acțiuni Argeș agregate. acțiuni nr. „Componente auto” .

producerea și comercializarea pieselor turnate și eboșate din fontă.) metalurgică și altele.) Râmnicu Sărat.4) 464.5 Întreprinderea ————— mecanică — navală Galați (354.A. (S.2) Întreprinderea de piese turnate Câmpina Societat e „Turnătoria de comerci 25. Proiectarea. instalațiilor ală pe 12. petrolier. chimic. e Calea utilajelor și comerci Prutului nr. Balta Albă nr.A.A. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.23. Str.Societat Cluj- . 60. Proiectarea.2+75. Str. centrală” S. Proiectarea.6 ————— — (533. producerea și comercializarea în țară și străinătate a Societat echipamentelor.A.3+126. destinate echipamentului de utilaj minier. pentru industria acțiuni Galați navală. Ecaterina Teodoroiu nr. Buzău 508. Prahova 521.A. țiței și pentru motoare navale. utilajelor complexe. producerea și comercializarea semifabricatelor turnate din oțel.0 ————— — (472. Jud.5+416. reductoarelor și mijloacelor de transport. 29. ală pe acțiuni (S. „Termorom” . Jud. Proiectarea. Jud.S. inclusiv servicii și asistență tehnică. inclusiv servicii și asistență tehnică. Galați.8 Turnătoria de piese fontă pentru mașiniunelte Râmnicu Sărat Întreprinderea 26. fontă și neferoase.2) „Turnătoria 24. 538. „Menarom” S. fontă” .) Câmpina. a cămășilor pentru pompe extracție.A.

9+332.0+385. Olt autocamioane și (S. producerea și comercializarea Societat pompelor auto e Scornicești.) Napoca. e comerci ală pe acțiuni (S. „Icim” .5 antrepriză ————— construcții — industriale și (553.S.) social-culturale. producerea și comercializarea Întreprinderea 415.8+146. apă caldă și fierbinte. Jud. 27.A. acțiuni 3.A. Întreprinderea412. Execuția lucrărilor de construcții.S. 16. ală pe Muncii nr. părților specifice pentru centralele termice și energetice.6) Scornicești 28.A. acțiuni Jud. tractoare. Brașov agrozootehnice. Str.4 de piese și ————— subansamble — auto (367. cazanelor recuperatoare. ală pe nr.A. (S. gospodărie comunală. pentru motoare comerci B-dul de autoturisme. Cluj producerea și ————— „Termorom” comercializarea — Cluj-Napoca în țară și (365. industriale. comerci Carpaților energetice. Proiectarea. „Puișor” . Jud. arzătoarelor și utilajelor tehnologice inclusiv servicii și asistență tehnică.S.) autobuze inclusiv servicii și asistența tehnică.7) străinătate a cazanelor de aburi industriali.7) montaj Brașov . hidroenergetice.A. 15-17.A. instalații și montaj la Societat obiectivele e Brașov. Bdul Muncii nr.

8 subansamble și ————— piese pentru — mijloace de (458. plastic și cauciuc. și pieselor de comerci Aleea schimb pentru ală pe Macului nr. „Uamt” .S. producerea și comercializarea în țară și în străinătate a utilajelor. industria acțiuni 3. inclusiv servicii și asistență tehnică. ală pe 8. Jud. a bunurilor de Întreprinderea de 363.construcțiilor metalice. 29.) sub presiune din aliaje neferoase și injectate din metal. Str. Societat subansamblelor e Târgu Jiu.2 ————— montaj și — reparații (408. agregatelor de carieră și balastieră.A.8) transport Oradea . navale și 30. (S. Gorj minieră. panourilor și confecțiilor electrice.A.7) capitale utilaj minier Târgu Jiu Producerea și comercializarea în țară și străinătate a subansamblelor și pieselor Societat pentru mijloace e Oradea. rutiere.A.) industriei energetice și metalurgice. aeriene.3+264. prefabricatelor din beton și instalațiilor. Proiectarea. de transport comerci Uzinelor nr.A. Jud. inclusiv servicii și asistență tehnică. „Grimex” S. a acțiuni Bihor pieselor turnate (S.6+282. Întreprinderea de producție și antrepriză de 382.

97. „Comefin” S. organelor de comerci Manolești asamblare și a ală pe Deal nr. Proiectarea. Efectuarea 275.) Bacău. Bacău 336.A. Producerea și comercializarea sculelor. „Transilvania” Societat Brașov.2 ————— — (263.A. construcțiilor de mașini. chimice și transporturi. inclusiv servicii și asistență tehnică.A.0) Întreprinderea mecanică Botoșani 34. 313. Jud. Str. inclusiv servicii și asistență tehnică.A. dispozitive și verificatoare auto Costești Societat e comerci 32. „Subex” . electrotehnicii. Argeș 346. 3-5. S.larg consum industrial și alimentar inclusiv servicii și asistență tehnică. Milcov nr. verificatoarelor și pieselor de schimb pentru industria automobilelor. străinătate a e Str. echipamentelor acțiuni Jud. ală pe acțiuni (S.) Costești. Str. Str.2 Întreprinderea ————— mecanică — Bacău (285. producerea și comercializarea în țară și Societat Botoșani.2+83. producerea și comercializarea în țară și străinătate a organelor de asamblare și a elementelor de îmbinare minieră. dispozitivelor.A.3) Întreprinderea de scule.3 ————— — (259. hidropneumatic (S. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Proiectarea. Industriei nr.) Botoșani e.S.0 Întreprinderea . Jud.A.9+108. 36. 31.5) „Mecanica” 33.4+74.

ală pe Brașov acțiuni (S.A. Jud.5 Întreprinderea ————— „Armătura” — Cluj-Napoca (221. Str. 269. e Poienelor comerci nr.) schimb din industria construcțiilor de mașini. proiectarea acțiuni Galați navelor (S.0) „Icepronav” 36.1+36.A. Str. ală pe 19 A. S.A. activitate de comerț exterior în domeniul naval. navale.9) de transporturi auto Brașov „Armătura” 35. Proiectarea.3) Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru construcții navale Galați . subansamblelor acțiuni Jud. producerea și comercializarea în țară și străinătate a armăturilor de orice tip.) transporturilor auto interne și internaționale.8+106..) maritime și fluviale.4+37. 19. ————— — (243. inclusiv asistență tehnică și prestări de servicii. S. Societat fitingurilor e Clujechipamentelor comerci Napoca. ală pe Gării nr.A. Jud. 5.0 ————— — (181.S. realizarea de produse și Societat procese e Galați.A. tehnologice comerci 13 Iunie nr.A. Cluj și pieselor de (S. inclusiv servicii și asistență tehnică. Efectuarea de studii și cercetări în sectorul construcțiilor de nave și instalații plutitoare. de irigații. 234.

comercializarea ————— Întreprinderea mecanică . Vlaicu nr. de marfă și călători Societat e București. „Uaps” . S.A. agricole. 202. acțiuni instalațiilor și Arad (S. Dolj pentru (S.0 e Str. Transporturi tehnologice. e Șos. comerci Galicea uneltelor și 39.S. ală pe Mare nr.5+113.„Apromat” 37. Societat Târgoviște. comercializarea e Nicolae utilajelor și comerci Bălcescu nr.9 ————— — (3. subansamblelor ală pe 137. 6.0 Întreprinderea ————— mecanică — Băilești (147. utilajelor.7+60. Jud.) și asistență tehnică. Aurel comerci produselor.A.S.5+3. Aprovizionarea și comercializarea materialelor și Societat Arad. în țară și comerci Str.5) Baza de aprovizionare și desfacere Arad „Transtitan” 38.3) Întreprinderea de transporturi auto București Proiectarea.S.A. 204.A.) agricultură și alte sectoare economice. S. străinătate ală pe Smârdan nr.) pieselor turnate și forjate pentru vagoane și alte domenii.0+983.A. „Suma” . Proiectarea.0 ————— — (158.A.subansamblelor acțiuni 5. producerea și Societat Calafat. Calea e componentelor.5) 40.) tehnică în domeniul autotransport. ală pe utilajelor. Producerea și 173.3 ————— — (13. acțiuni Dolj inclusiv servicii (S. inclusiv servicii. producerea și comercializarea în țară și Societat străinătate a Băilești.A.7) Întreprinderea mecanică Băilești Atelierul mecanic Calafat 41.A. 3. inclusiv servicii acțiuni 27-29 și asistență (S. „Mecanica Rotes” . Str. Jud. 41.A. Jud. 230.

RO-RO și specializate.S.A. industria comerci Incinta Port construcțiilor de 42. efectuarea operațiilor legare-amarare a mărfurilor încărcate pe nave. vagoane și alte mijloace de transport.comerci Cooperației în țară și — ală pe nr. Descărcare pe platforme. acțiuni 44 expedierea (S. Jud. Târgoviște 155. inclusiv servicii și asistență tehnică.6) Întreprinderea de exploatare portuară pentru produsele industriei construcțiilor de mașini Constanța .9+22. încărcarea mărfurilor în nave clasice. prestări pentru încărcăridescărcări de mărfuri din import pentru export și în tranzit. Societat produse de e Constanța.A. dana mașini. a reductoarelor de presiune pentru extracția țițeiului și armăturilor industriale. 2.) industriei de mecanică fină.1 ————— — (127. a robineților tuburi gaze.7) acțiuni Dâmbovița produselor (S.0+73. străinătate a (123. „Umex” . ală pe Nou.) mărfurilor din import la furnizorii interni în vagoane și mijloace de transport auto.A.

126.) diverselor confecții metalice și mase plastice.A.4) Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru utilaj de industrie alimentară și tehnica frigului ClujNapoca .3 ————— — (89.0) Fabrica mecanică fină Agnita Producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor. (S. inclusiv servicii și asistență tehnică. secții. Str. producerea și 86. Sibiu gazului metan și acțiuni industria ușoară. utilaje. auto. fabrici și complexe în domeniul industriei alimentare.S.3+24. industria ală pe Jud.A. Str. (S. Proiectarea.4+66.manipularea cotelor agabaritice și de tonaj ridicat. aerului. instalațiilor și echipamentelor pentru industria alimentară. 43. Societat Clujcondiționarea e Napoca.) Jud. comerci Fabricii de criogenice și 44. 66. meniului.A. „Imix” . Cluj cercetări și proiectări de instalații. „Iepiaf” . tehnica frigului. pentru comerci Gării nr.A. ală pe chibrituri protecția acțiuni nr. producerea și comercializarea pieselor de schimb și subansamblelor pentru mijloace Societat de transport e Agnita.9 ————— — (73.S. 13-21.

Timiș miniere. tractor” .) excavatoare cu rotor și mașini de haldat.A. Prestări în domeniul furnizorului Societat general intern și e Timișoara.comercializarea produselor alimentare.F.) agricole și piese de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică. inclusiv Societat e Brașov. autobasculante. ală pe 5.3 ————— — (65. „Rominex” S. Jud.2) Autobaza tip secție din cadrul Combinatului de utilaj greu 46. 9. comerci constructoare de Beiușului ală pe mașini.6 Autotractor" ————— Brașov — activitatea de (2.A. 67. autocamioane. „Universal 47. Prestări de transporturi Societat pentru Cluje întreprinderile Napoca. Întreprinderea de comerț exterior „Universal42. acțiuni întreținerea și Cluj (S.A. utilaje. autobuze.7+99. Jud. mașini.) repararea mijloacelor de transport auto. remorci (S.3+indescifr comerț abil) exterior pentru tractoare și mașini agricole Întreprinderea de comerț exterior „UniversalAutotractor” Brașov activitatea de comerț 34. remorci auto. Jud.7 ————— — (1. Societat e comerci „Astra48. Str. și echipamente acțiuni Jud. Str. 45.1+10. instalații ală pe C. specifice. acțiuni Brașov unelte.A. echipamentele comerci Turnului nr. ală pe acțiuni (S. 72. troleibuze. extern pentru comerci Aleea mașini. 5.A.S.A.2+401.A. trading” .A. Turnului nr. nr. 65. nr.7) Centrală industrială de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara Export-import de tractoare agricole și industriale.9) . Str.) Export-import de Brașov.2 ————— — (0.S. „Tem” . (S.S.R. Brașov trailere.

Argeș 6. Activitate de proiectare.2+241.5) Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo” București Societat e comerci „Chema 50. 23. 355. nuclearoacțiuni 91-93 electrice. „Romenergo” . Jud.7) Întreprinderea de comerț exterior „Auto Dacia” Pitești Colibași 52.) Pitești. Mircea Vodă nr. Proiectare și exterior pentru mijloace de transport auto 49.8+10.autoutilitare. „Autodacia” S. 42.S.) echipamente și instalații industriale.A. subansamble inclusiv servicii și asistență tehnică.) București. Societat București. instalații. Export-import echipamente. Calea Griviței nr.2 ————— — (0.A.A.A. ală pe acțiuni (S. Str. Export-import autoturisme și mărfuri industriale de larg consum inclusiv servicii și asistență tehnică. engineering. alte (S. 43. Societat obiective e București. proiect” . autospeciale.5 ————— — (0.A.7 ————— — (14.3) Institutul de cercetări și proiectări tehnologii de fabricație București 51. componente. „Mega” .7+1240. sector 1 18.A.S. complexe sau comerci Calea părți centrale ală pe Victoriei nr.9 Centrul de . consulting și alte servicii în domeniul construcțiilor de mașini destinate industriei chimice și petrochimice.S. producerea și comercializarea componentelor pentru aceste domenii inclusiv servicii și asistență tehnică.A. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.

) prestare de ————— servicii — informaționale. e mobilă. calcul București 53. „Iseb” . T. 10. „Cosna” . 21. servicii.7 ————— Combinatul de prelucrare a . Ocna. Calea prestări de Buteni nr. Societat Tg. Societat Comănești.S. e Str.8) Combinatul de prelucrare a lemnului Arad 55.(42.4) Societat e comerci 54. ală pe operațiuni de 15.7+253.A. Str. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Producerea și comercializarea mobilierului din lemn. 15. mobilierului. „Inpes” . Arad 27. Producerea și comercializarea de mobilier din lemn. stratificate. Jud. elemente sertare. Producerea și comercializarea de cherestea.A.0+177. comerci efectuarea de Crinului nr.S.A.A.1) informatice.4+35. acțiuni import-export în Bacău (S. case prefabricate. asistență tehnică și comercializare produse de larg consum. Jud.A.) specificul unității inclusiv schimb de mărfuri. Fabricarea de mobilă și alte 404.S. produse de tapițerie.) Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Jud.7) Combinatul de prelucrare a lemnului Comănești 57.A. Str. Arad mobilier în țară și străinătate. S.) Arad.5 ————— — (21. Str.2 ————— — (414. Transilvani ei nr.3+9.A. Jud.8+8. „Imar” . ală pe 256 acțiuni (S.) Arad. Aurel Vlaicu nr. ală pe acțiuni (S.S.8 ————— — (21.A.A.6 Combinatul de ————— prelucrare a — lemnului Arad (263.e B-dul comerci Muncii nr.A. Producerea și comercializarea Sebeș.9) Combinatul de prelucrare a lemnului Arad „Comprel” 56. servicii-montaj 2. Arad 519. 14. PAL.

6) Combinatul de prelucrare a lemnului Târgu Jiu Producerea și comercializarea Societat mobilierului din Oradea.5+29. Bihor Producerea și comercializarea produselor finite și semifinite din lemn. .Tileag comercializarea ————— „Mobiltileagd” comerci d. Vladimiresc u nr.A. .A. S. lemnului Comănești Secția de mobilă Târgu Ocna „Rostramo” 58. 385. Argeșului nr. 6.0+153. plăcilor (S. ală pe 19. Jud. produselor finite 61. 15. Bihor și semifinite din acțiuni (30. Petru Groza.4) acțiuni Jud.9+20.) import-export. Gării.3 ————— — (152.5+21. Jud. .2+40. Jud. lemn.A.) aglomerate din lemn. Jud.comerci Vladimiresc produse din — ală pe u nr.4+14.) Societat e comerci ală pe Oradea.6) Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea Societat Producerea și e 51. 9.2) lemn și tapițerii. Str. 55. proiectare59. Jud. Producerea și comercializarea Societat mobilei.2 ————— — (39.A.) Orașul Dr. Str. e Șos.A. T.A. comerci 1 Mai nr.S.A.A. ală pe — Jud.A. S. Bacău de operațiuni de (S.A. placajului.0 ————— — (9.) fabricării mobilei.1) Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea „Romobin” 60. cercetare în acțiuni Bihor domeniul (S. 214. Str. Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea 63.3) Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea 62.6 ————— — (14. Bihor Salonta.S. (S. Producerea și comercializarea mobilierului din lemn și tapițat.A. „Mobilsal” S. cherestelei. Bihor Producerea și comercializarea mobilierului din lemn tapițat și binale.) Societat e comerci ală pe acțiuni (S.7 Com.1+153. efectuarea (10. „Exmob” S. e Tg. 87. Bd. lemn. furnirului acțiuni Gorj estetic. „Mobila Alfa” comerci Borșului nr. ală pe 354.9 ————— — (289.1) 29. 39. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Str.A. 6 Martie nr. Jiu.

A.A.) Societat e comerci ală pe acțiuni (S.2+ 60. cherestea. sticlă menaj. sector 3 Colectarea. București nr.) Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Str. Doina de utilaje și nr.A.4 ————— — (10.8) Întreprinderea de prelucrare a lemnului Câmpeni 69.8+3.5) Întreprinderea de faianțăsticlă „Faimar” Baia Mare 68. Str.A. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.A. „Montana” S. Întreprinderea de prelucrare a lemnului Vaslui 64. 77. contractarea.) pentru agricultură.1) Întreprinderea de prelucrare a lemnului Vaslui 66.S.5+56.4 ————— — (162.) Baia Mare.5 Vaslui.A.A.S.comerci 65. Jud. e mobilierului. ală pe acțiuni (S. mobilierului și — 4.A.A. altor produse (186. plăci aglomerate din lemn.5+48.3+34.7) 174. 13. Str. Moților nr.) Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Producerea și Societat comercializarea Huși.2 ————— — (71. Producerea și comercializare de mobilier. 123. Gării nr. Alba 121. comercializarea ————— Fabricii nr. Producerea și București. acțiuni și articole Vaslui (S. 9. Jud.4 ————— — (172.A.0) Unitatea de construcții și reparații utilaje București Unitatea de colectare transport paie pentru Societat „Transcolecta” e 70. 229. „Movas” S.) Producerea și 249. „Ucru” . București. decorative. depozitarea.2) Întreprinderea de prelucrare a lemnului Vaslui „Faimar” 67. S.7) Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse finite din lemn. Ana comerci altor produse Ipătescu nr. 65-67. comerci ală pe . sector piese de schimb 5 pentru industria lemnului.1 ————— — (135. Jud.A. comercializarea Str. .3+ Vaslui finite din lemn. 104. Societat e „Luceafărul” . Maramureș Producerea și comercializarea articolelor din faianță vitrifiate. Jud.A.3+5. Vaslui 49.) Negrești. „Cantemir” S. ală pe finite din lemn 2. Bd.A. Labirint nr.A.acțiuni (S. Jud. 2. Câmpeni. Str. conservarea și 117. Str. S.2 ————— — (44.

materiale acțiuni sector 2 specifice (S. Pipera” .7+ 122.S. ală pe acțiuni (S. scule tăietoare. 44.) industriei lemnului.3 ————— — (128. stuf. transportul de materii prime.A. S.A. ală pe acțiuni (S. fiole.comerci 72.A. materiale și produse finite. proiectare.3) Întreprinderea „Vitrometan” Mediaș „Compil73.A. piese de schimb specifice. prezentarea produselor specifice.6) Mediaș.) Turda.2+513. comerci Șos.0 ————— — (7.) livrarea de paie. activitate de import-export 145. Producerea și comercializarea sticlăriei de menaj. Sibiu 173. cristal. Producerea și comercializarea articolelor de sticlărie. Șos. „Sticla” . piese e București. de schimb.acțiuni (S.S.) Societat e „Vitrometan” . Jud. celulozei. Sibiului nr. matrițe. Fabricii nr.A.1) Bază de aprovizionare și desfacere București Departamentul industriei lemnului .7+126. flacoane. Str.A. Jud. industria celulozei București Societat e comerci 71. feronerie binale Societat și mobilă. hârtiei.A. sticlei. prestări de servicii în domeniul său de activitate. Pipera utilaje și alte ală pe nr. 71. celuloză din sticlă. Asigurarea în sistem mic-gros a agenților economici cu materii prime. 13-33. Cluj 212 Întreprinderea ————— de sticlărie — Turda (192.

43 Întreprinderea ————— „Electromagne — tica” București (559.A. Societat e Gugești. e muncii pentru Calea societățile „Electromagne comerci Rahovei nr. ală pe comerciale pe 266-268.1+31. acțiuni acțiuni. SDV-uri. servicii de: consultanță privind conducerea și organizarea producției și a Societat București. întreținere și reparare a 914. 75. ală pe Vrancea acțiuni (S.1) . studii sector 5 (S.6 ————— — (149. prognoză.A. furnirelor.A.) marketing.A.5) Întreprinderea de industrializare a lemnului Gugești Producerea și comercializarea de echipamente de telecomunicații.4+679. „Imprelg” S. 74. cherestelei. automatizări. tica” . Producerea și comercializarea placajului. utilaje pentru autodotare. scaunelor tâmplărești și altor produse din lemn.) 128.cu produse și materiale specifice acestora. dezvoltare. comerci Jud. service în țară și străinătate pentru produsele din profilul de fabricație al societății în perioada de garanție și postgaranție. panelului.S.

mașinilor.A. utilaje specifice industriei electrotehnice. Vasile grupuri 76. Producerea și comercializarea de: componente electronice 658.) sudură. comerci Bd. SDV-uri. activități sociale pentru personalul propriu (cantină.5) Întreprinderea de produse electronice și electrotehnice . Albești nr. Societat e comerci ală pe Curtea de Argeș. bunuri de larg consum. 399. locuințe de serviciu). cercetare. ală pe Milea nr.1) Întreprinderea de mașini electrice București 77.7+531. str. Producerea și comercializarea de motoare electrice de curent continuu Societat și curent e București.A. mijloacelor de transport și ridicat din dotarea societății.A. Jud. utilaje pentru autodotare. activități comerciale în țară și străinătate. alternativ. proiectare constructivă și tehnologică pentru produse de telecomunicații și automatizări.1 ————— — (466.S. utilajelor. „Umeb” .4 ————— — (322. „Ipee” .3+94. electrogene și acțiuni sector 6 convertizoare de (S. grădiniță. 14. 4. creșă.S.

acțiuni (S. Jud. Albești nr. activități cu caracter social în favoarea salariaților. scule. activități cu caracter social în favoarea salariaților.) Curtea de Argeș. .A.S. dispozitive și verificatoare specifice industriei electronice.) Argeș pasive.7 ————— — (282. unelte electrice de mână și piese de schimb pentru acestea. 14. bunuri electronice și piese de schimb pentru acestea.A. Argeș 394. studii și cercetări în domeniul de activitate. Producerea și Curtea de Argeș Societat e „Electroargeș” comerci 78. mașini.A. 236. Str. studii și cercetări în domeniul de activitate. scule.5+129. ală pe acțiuni (S. utilaje și instalații specifice industriei electronice și electrotehnice. Producerea și comercializarea de: bunuri de larg consum electrotehnice. dispozitive și verificatoare specifice industriei electrotehnice.6) Întreprinderea de produse electronice și electrotehnice Curtea de Argeș 79.9 Întreprinderea . „Metaloglobus Societat București.

articole sportive. comerci Viteazul nr. 155. Jud. „Metaloglobus ” București 80. comerci activități de Independenț ală pe import-export.) casnic și industrial.37 ————— — (121.A. din domeniu. metalice și alte acțiuni Mureș articole de uz (S. Mihai tablă emailată.5+43.7) ușoară. confecții ală pe 102.S. activități de cercetareproiectare în domeniul de activitate.7 ————— — (138. sector 2 comercializarea ————— de accesorii — pentru industria (161.” .A. 159. 5.1) Întreprinderea de vase emailate Sighișoara „Flacăra” 82. Jud. Societat e comerci ală pe Ploiești. Jud. „Vas” . Calomfiresc u nr. e comerci ală pe acțiuni (S. Prahova Producerea și comercializarea de: mașini de tocat carne. execuția de produse și Societat accesorii de uz Focșani. utilajelor și SDV-urilor.3 ————— — (91+54.1+34. „Vef” . S.A. Bd. acțiuni activități de Vrancea (S.A.S. transport intern și internațional.) proiectare și cercetare în domeniul tehnologiilor. Fântânica nr.2) Întreprinderea „Flacăra” Ploiești . Str.A. ei nr. scule și dispozitive. e casnic din tablă.8) Întreprinderea de vase emailate Focșani 81. 38. 2. Producerea și comercializarea Societat Sighișoara. jucării. Producerea și comercializarea de vase din tablă emailată.) Str.A.S.9+81. 104.A. bunuri de larg consum. de vase din e str.

vase din fontă emailată. lămpi de semnalizare). frigidere cu compresor.) mașini de măcinat.acțiuni (S.7+86) Întreprinderea „Electrofar” București . „Electrofar” S. sobe și aparate de încălzit. lămpi cu vapori de mercur și sodiu. congelatoare.3 ————— — (54. 83. Producerea și comercializarea de: produse de tehnica vidului (lămpi fluorescente tubulare. Societat e București. armături industriale. cercetareproiectare în domeniul de activitate.A. cazane de baie și pentru încălzire centrală. comerci Str. Parâng ală pe nr. 76 acțiuni (S. piese turnate din fontă.A. aparate pentru ștergerea memoriilor electronice. firme luminoase protectoare cu gaz pentru telecomunicații. lămpi cu incandescență.) 83. activități de service și reclamă. activitate de cercetare proiectare în domeniul specific.A.

Producerea și comercializarea de aparate de încălzit și de Societat Balș. 1. articole sport. Prestări de servicii în Societat domeniul e Ploiești. Prestarea de servicii în domeniul Societat aprovizionării. țeavă.3 ————— — (63. comerci Maramureș electrotehnicii și ală pe nr.1+37. informaticii. Jud. confecții din tablă. lichid sau 110.A.2) Întreprinderea „Ideal” Mediaș 86. e depozitării și Str.A.6 ————— — (8.) articole de marochinărie. acțiuni Prahova comercializarea (S. (S. Jud. produse de uz casnic. „Presinf” S. Societat e Mediaș. electronicii.3+34. S. cazane de baie. ală pe solid. jucării. „Ideal” . S. ală pe i nr.5 ————— — (41. acțiuni gazos.S. bare. Str. București.„Termex” 84. cărucioare. Str.A.A. sector acțiuni import și din 3 (S. 8. acțiuni Sibiu vase inox. Jud.A.8+944.A.A. 443.5) Baza de aprovizionare pentru industria ușoară București .) tehnicii de calcul. vehicule pentru comerci Căruciorulu copii. 2. Producerea și comercializarea de articole de uz casnic.A. 41 ————— — (37. e gătit cu Nicolae comerci combustibil Bălcescu nr.) schimb din fontă.) țară prin rețeaua proprie de depozite pentru orice agent 68. Str. 1. comerci desfacerii Doamnei ală pe mărfurilor din nr. piese de Olt (S.6+0) Oficiul de calcul Ploiești din „Infoservice” București „Decomar” 87.3) Întreprinderea „Jiul” Balș 85.

A. S. Progresului nr.) 317.0 ————— — (286. Jud.3+140.8+52.A.) cercetareproiectare. 321. ală pe acțiuni (S. Întreprinderea textilă „Ardeleana” Satu Mare „Textila 88.A. DrăgăneștiOlt. Societat Roșiori de e Vede. comercializarea bunurilor și serviciilor realizate.8) Întreprinderea de bumbac Drăgănești-Olt Societat e „Ața Odorhei” comerci 90.) Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. 233.S. 1. 6-8.9) Întreprinderea de ață și filatură Odorhei Producerea de țesături tip mătase pentru căptușeli. Harghita Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. activitate import-export.A.6+42. 34.) Producerea și Satu Mare.3 ————— — (253. marochinărie și înlocuitori piele. e Dorobanțilo mecanoenergeti comerci r nr.A. metrologie. 329. Nicolae Bălcescu nr. Uzinei ————— țesăturilor de nr. comerci Oltului nr.7) bumbac.A.A. Teleorman” S. Jud. c și alte servicii 91. Ardeleană” S. Str. Str. Str.A.economic care solicită asemenea servicii. ală pe Jud. Str. Olt Odorheiu Secuiesc. „Oltcotton” 89. tip bumbac și a aței.8 comercializarea ————— firelor de — Întreprinderea textilă „Teleorman” . Producerea și comercializarea firelor de bumbac. — bumbac și tip Satu Mare (221.A.0 comercializarea Str.S. servicii Societat Deva. din domeniul acțiuni Hunedoara textil.3 ————— — (191. . îmbrăcăminte. „Textila 92.9+85. activitate (S.8) Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Deva Producerea și 222. 2. „Matex” . Jud.

A.3 comercializarea Școlilor nr. comercializare bunuri. de piese de schimb specifice domeniului confecțiilor. lucrări de cercetareproiect&re. Societat articole tehnice. Str. crearea de modele în vederea sondării pieței la intern și extern.9) Roșiori de Vede „Textor” 93.2 ————— — (163. Satu Mare 162. 181. 36. Întreprinderea de confecții Brăila .) terți.A.) Satu Mare.ală pe acțiuni (S. țesăturilor tehnice de bumbac și tip bumbac pentru economia națională. bărbați și copii. crearea și comercializarea de produse de confecții unicat și de serie mică. S.2) străinătate.A. comerci piese de schimb 8 Martie nr. Societat e comerci ală pe acțiuni Fabricarea și Brăila. Teleorman bumbac și tip bumbac. acțiuni servicii pentru Mureș (S. Jud. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Târgu e confecții textile.A. Producerea de țesături tip mătase și amestec. Mureș. Str. 23. S.5) Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Târgu Mureș „Mondiala” 94. 156.6+101.3+198.1+124. — textile în țară și Brăila (67.1+39. Str. ală pe și accesorii.) 59. Jud.5) Întreprinderea de confecții „Mondiala” Satu Mare „Braiconf” 95.A. Jud. Petöfi Sandor nr. Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei. S. Jud.A.2 ————— — (89. (154. ————— confecțiilor 53.

) execuția de piese de schimb.S. Întreprinderea de ciorapi Timișoara și Întreprinderea de tricotaje Sânnicolau Mare 96.A. 11. Jud. mătase și e Str. Mihail și externă a comerci Kogălnicea ciorapilor ală pe nu nr. comerci Titulescu prestări servicii.2+104. 98. modele pentru ală pe Caraștestarea pieței la acțiuni Severin intern și extern. Timiș copii.A.A.5 ————— — (47. 8.) serviciilor realizate.A.1 ————— — (88.4) Întreprinderea de confecții Reșița Producerea de țesături tip Societat Sighișoara. crearea de comerci nr.(S. Producerea și comercializarea de confecții textile pentru Societat Reșița. Nicolae țesături brodate.9+37. 141. (S. „Simat” . pe piața internă e Str. pentru bărbați și acțiuni Jud.) efectuarea de studii și cercetări în domeniul confecțiilor. 100. 155 2 ————— — (94. „Ciorapi” S.0+89. organizarea de târguri și expoziții în țară și străinătate.) terți. comercializarea acțiuni Mureș bunurilor și (S. transporturi auto. activitate import-export.1) Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Sighișoara . S. bărbați și e Republicii copii. Jud. servicii (S. ală pe nr.A.A. Producerea și comercializarea Societat Timișoara. femei. efectuarea operațiunilor de comerț exterior și aport valutar. reclamă comercială. 153. Bd.5) „Confecții” 97.A.

1+40.3) Întreprinderea textilă „Republica” Dârste . Jud. Jud. bărbați și copii. Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei. S.A. de piese de schimb specifice utilajelor de confecții.A. 86.5) Întreprinderea de confecții Arad 10 „Pantex” 1.A. țesături ambalaj. 0. S.„Politex" 99.) Arad.9 ————— — (51.S. Ocsko Terezia nr. Satu decorative din acțiuni Mare polipropilenă.5 ————— — (77.8+126. textile. ală pe acțiuni (S. lucrări de cercetare și proiectare.) proiectare. Producerea de fire groase de in.9) Întreprinderea de in și cânepă Negrești-Oaș Societat e 10 comerci „Moda” . comercializarea bunurilor și serviciilor realizate.A. Societat sfori Negreștie Oaș. e Calea confecții comerci București pasmanterie și ală pe nr. țesături ală pe 1.A. polipropilenă. benzi Societat industriale. Str.) prestări servicii.5 ————— — (80.A. Arad 113. cânepă.6+52. servicii pentru terți. țesături polipropilenă saci in-cânepă. lucrări acțiuni Brașov de cercetare(S. 313. comercializarea 112. fire polipropilenă. comerci Victoriei nr. Str. crearea și comercializarea unor produse unicat și de serie mică. Brașov. (S. Producerea de articole de pasmanterie. Jud. 115.

Victoriei nr.7 10 „Confecția sib e Victoriei nr. activitate de comerț exterior. piese de schimb etc. crearea de modele pentru testarea pieței interne și externe. (S. 10 „Târnava” 2. ală pe acțiuni (S. Mureș 101.A.5 ————— — (53. 2” . interne și 10 „Confecția sib comerci Victoriei nr. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.9+118. de modele pentru testarea pieței Societat e Sibiu. Bd. textile și mașini-unelte.bunurilor și serviciilor. 3. acțiuni Sibiu consulting.S.A.) informatică.A.A. transport auto. Jud. Bd. Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei. 99..A. de confecții — Întreprinderea de confecții Sibiu . Bd.6 ————— — (55. 42. Jud. alte servicii pentru diverși agenți economici. confecționarea de piese de schimb pentru mașini. 69. Sibiu Producerea și comercializarea de confecții textile. creație. S.3 ————— — (32.A.) Sibiu. bărbați și copii la intern și extern. Jud. comercializarea ————— 5.) Sighișoara. Str. Societat e 10 „Confecția sib comerci 4. Mihai Eminescu nr. management.A. 1” . ală pe 42.7) Centrala industriei confecțiilor Sibiu și Întreprinderea de confecții Sibiu 75.S. comerci 42. 3” . Jud. Producerea și 37.4+51.0) Întreprinderea de confecții „Târnava” Sighișoara Producerea și comercializarea de confecții textile.S.8) Întreprinderea de confecții Sibiu Societat Sibiu.3+43. externe.

a unor produse de confecții Societat Baia Mare. Jud. Liliacului nr. Str.S.A.1 ————— — (44.) Sibiu textile.6 ————— — (56.A. Timișoara. crearea de modele pentru sondarea pieței interne și externe. confecții. Producerea și comercializarea confecțiilor pentru femei. Bihor Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei. 2. Jud.2 ————— — (43. Jud.A. (16. 10. crearea și comercializarea de produse de confecții unicat și serie mică.8) Întreprinderea de confecții „Bega” Timișoara .) domeniului confecțiilor. tricotaje.A. bărbați și copii. Producerea și comercializarea de confecții textile pentru 84. comerci mică. de piese Republicii ală pe de schimb nr.) Marghita. bărbați și copii. comerci ală pe 76.8+65.4+24. S. ciorapi. e unicat și serie Bd. crearea de modele pentru sondarea cererii pieței interne și externe. acțiuni specifice Maramureș (S. 89. producerea de piese schimb pentru mașini textile. Brediceanu nr.A. S.6) Întreprinderea de confecții Baia Mare Societat e 10 „Moda” .1+55. Str.A.7) Întreprinderea de confecții Marghita 10 „Confstar” 7. 8.8+79. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. 22.8) 10 „Confecții” 6.ală pe acțiuni (S.

A. Producerea de 11 „Borangicul” e Calea Vitan țesături mătase 1. Producerea de țesături pentru mobilă și decorațiuni interioare. ală pe acțiuni (S. bărbați și copii. Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei. S. Calea Șagului nr. crearea de modele pentru testarea pieței interne și externe. piese de schimb pentru mașini textile de cusut.0+41.S. Societat e comerci 10 „Artex” .A.8+33.9 ————— — Întreprinderea „Borangicul” București . comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. crearea de modele noi pentru sondarea pieței și comercializarea confecțiilor realizate prin serie mică. Zăgazului nr.acțiuni (S. 23. producerea de piese de schimb specifice domeniului de confecții. confecții de stofă de mobilă. S. lucrări de cercetareproiectare.3 ————— — (30.8) Întreprinderea „Arta textilă” Timișoara 11 „Mureșul” 0.4) Întreprinderea de confecții „Mureșul” Târgu Mureș Societat București.A. 14. Jud.) Târgu Mureș. bărbați și copii. activitate de comerț interior și exterior.8 ————— — (50. Mureș 65. comerci nr. Timiș 73.A. Str. Jud. și tip mătase.) Timiș femei. 9. 63.A.) Timișoara. 238.A.

A. pentru sondarea pieței interne și externe. 3. Hunedoara 52.A.44+28. bărbați și copii. producerea de piese de schimb pentru mașini textile. Jud.3) Întreprinderea de confecții Vulcan . Jud. 4. confecții textile. Calea Dudești nr. Republicii nr. crearea de modele noi. Societat e comerci ală pe Vulcan. Str. Arieșului nr. sector 3 57. Producerea de țesături și galanterie.A. ală pe acțiuni (S. Str.A.1) Întreprinderea de mătase „Select” București 11 „Stil” . 2.7 ————— — (36. pentru piața internă și externă.) sector 3 confecții (45. S. comercializarea bunurilor și serviciilor realizate.) Baia de Arieș. Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei. 186.5+31.A. prestări servicii în domeniul mecanic și textil. activitate import-export.5+36. Alba 58.0 ————— — (25.S. 75.S.) București.2) Întreprinderea de confecții Baia de Arieș Societat e comerci 11 „Select” .7) mătase. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.ală pe acțiuni (S. prestări servicii în domeniul textil. lucrări de cercetareproiectare. comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. Producerea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte 11 „Arieșul” 2.8+48. activitate de comerț exterior.A.0 ————— — (36.

A. textile e Lugoj. Jud. activitate import-export. frânghii și parâme din fibre naturale și sintetice. 37. Producerea de fire mătase naturală. Libertății nr. servicii import-export. 125.E. Societat confecții. comercializarea produselor realizate.) Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Str. Jud.) Hălăucești.A. femei și copii. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. S.4 ————— — (43+10. crearea de noi modele pentru testarea pieței interne și externe.6 ————— — (18.A. . Biborțeni . Producerea și comercializarea de tricotaje și confecții din țesături. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.acțiuni (S.F.7) Întreprinderea textilă „Năvodul” Galați 11 „Tricotaje” 7. Galați 16.5+13.0 ————— — (84.) Galați.6) Întreprinderea de extracție ape minerale I. S.M.4+33. S. Biborțeni.9) Filatura de mătase naturală Lugoj 11 „S. comerci Timișorii producerea de ală pe nr.A. Traian nr. 10.A.A. piese de schimb acțiuni Timiș pentru industria (S. 239.A.A.4+85. Jud. Str.7 ————— — (13. a confecțiilor în serie scurtă și din cupoane. 4.A.A. Jud. Iași 8. S. Covasna 73. Confecționat sfori.) exterioară pentru bărbați. Principală nr. Str.Tex” 6. tip sport.5) Întreprinderea de tricotaje Hălăucești „Perla 11 Covasnei” 8. Str. comercializarea produselor realizate. 11 „Filseta” 5. Îmbutelierea de ape minerale și apă plată. captarea și îmbutelierea dioxidului de carbon natural.) ușoară.

0 ————— — (192.) produselor din mase plastice. „Progresul” S. 5. Jilava. acțiuni precomprimat. producerea de butelii din material plastic. București. producerea gheții artificiale. acordarea de asistență tehnică și managerială în industria îmbutelierii băuturilor nealcoolice. transport intern și internațional de mărfuri specifice obiectului de activitate. comerci din beton armat Giurgiului ală pe și nr. 252. sector (S.0+94. fabricarea de piese de schimb pentru instalațiile de îmbuteliere.7) Întreprinderea de prefabricate din beton „Progresul” București . e prefabricatelor Șos.. producerea și îmbutelierea oțetului alimentar.A. cărămizi Producerea și comercializarea Societat București.producerea și îmbutelierea de băuturi răcoritoare. organizarea de baze de tratament și agrement pe lângă izvoarele în exploatare. mase plastice București. cu sucursale: 11 prefabricate 9. comercializarea acestor produse în țară și străinătate.A.

placaj comerci Bd. ală pe acțiuni (S. precum și a produselor din piatră naturală. S. echipamentelor și pieselor de schimb pentru „Cesarom” S. Producerea și comercializarea mașinilor. utilajelor. tuburilor și elementelor din gresie antracidă. obiecte sanitare din porțelan. 36.A. Jud. 2. confecții metalice. transportul.Satu Mare Societat e comerci 12 „Dorna” . confecțiilor metalice și utilajelor tehnologice pentru construcții. producerea și comercializarea de prefabricate din beton simplu și ornat.8+26. Producerea și comercializarea materialelor de finisaj și pardoseli-plăci Societat faianță. 0.. cărămizilor ceramice.A.4 ————— — (117.comerci 1. Jud. plăci e București.9+113. Activitatea de extragere. gresie.A. sortarea și expedierea agregatelor minerale. elemente din gresie. piese de schimb Vatra Dornei . 98.4 ————— — (93 0+73. Podul Verde nr. Str.0) Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Odoreu . ală pe acțiuni (S.) Odoreu Satu Mare.8) Întreprinderea de construcții.S. cu sucursale: materiale de 12 finisaj.) porțelan și semiporțelan.0) București Societat e 12 „Nordagreg” . Str. sector 6 sanitare din (S.A. Suceava 82.) Vatra Dornei.Jilava. Republicii nr.A. obiectelor acțiuni 1.2 de materiale de ————— construcții — „Cesarom” (185. Întreprinderea 193.A. Satu Mare 114. ceramic ală pe Preciziei nr. reparații.

comerci Gh. Doja blocuri din ală pe nr. nave maritime și acțiuni Constanța fluviale a (S. lemnului și alte ramuri. domeniul comerci Bd.A. ală pe Preciziei nr. ală pe Jud. depozitarea. Jud. e Incintă Port paletizarea și comerci 12 Dana nr. S. 12 „Mureșeni” 3. (S.8+0) Combinatul pentru lianți și azbociment Medgidia Secția siloz port Constanța 12 „Ceprocim” 5. încărcarea în „Sicim” .industria materialelor de construcții. a echipamentului metalic pentru uși și ferestre. Str.) consulting. 68.S.A. acțiuni 6-8. Societat Constanța.A.5) Întreprinderea de produse ceramice Mureșeni Târgu Mureș Efectuarea operațiunilor portuare descărcarea din mijloacele de transport.5 ————— — (23. Producerea și comercializarea de cărămizi și Societat Târgu blocuri e Mureș.1+13.1 ————— — (29.5) Institutul de cercetare și proiectare pentru industria lianților și azbocimentulu i București .) cimentului și altor produse ale industriei silicaților și produșilor oxilici destinate exportului. proiectare. sector 6 cercetare.2+52. 50. 46. ceramice.A. marketing.) granulat și alte materiale de construcții.A. beton cu acțiuni Mureș agregate ușoare. Asigurarea serviciilor Societat inginerești în e București.A. management.8 ————— — (118. 40. S. 4. 193. (S. ambalarea.

S. 8) Combinatul de fibre și fire artificiale Brăila 12 „Verachim” 8. celofan. Asigurarea serviciilor inginerești în Societat domeniul e Brașov. realizate în 41 sortimente. 12 „Progelia” 6.A. Șos. Str. ală pe nr.) de carbon și alte produse. acid acțiuni Brăila sulfuric.A. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Șos. Giurgiu 3529. marketing. Producerea și comercializarea de celofibră tip bumbac și tip lână. 3. epiclorhidrină. microproducție și alte servicii conexe.) Giurgiu. 5. mătase.1) Institutul de cercetare și proiectare pentru industria lianților și azbocimentulu i București 12 „Dunacor” 7.6+3.437. comerci Vizirului carboximetilcel ală pe km 10.7 e Vladimiresc comercializarea ————— Combinatul de îngrășăminte .A. Fabricarea și 2625.3) Combinatul chimic Giurgiu 12 „Archim” 9.4 ————— — (3. vulcacite.A. comerci Carpaților management. S. Societat Com.) proiectare. executare de utilaje.603.2+165. 24.A. rășini sintetice.microproducție și alte servicii conexe.9 ————— — (3456. S. Jud. piese de schimb și protecții anticorozive.A. (S. acțiuni Brașov consulting. Producerea și comercializarea de coloranți și pigmenți organici.0 ————— — (3.6+8. Sloboziei km 4. fire și rețele cord. cercetare. Jud. Jud. uloză. sulfură (S. S. celofan Societat și confecții e Brăila.A.

Jud. Jud. plastice. Jud. 7) Întreprinderea de fire și fibre poliamidice Roman . 1. farmaceutice. artificiale Dej bumbac. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. 6) 13 „Polirom” 2.1 prestarea de ) servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. comerț exterior ală pe 1.) prelucrarea avansată chimicobiologică a cerealelor.) de îngrășăminte — chimice Arad chimice. 63. Fabricarea și comercializarea de fire mătase viscoză.A. 22.2 ————— — (2.A. acțiuni Suceava precum și (S.420. 2. prin societăți acțiuni Neamț specializate sau (S. S.8+105.2+100.9 ————— — (1. orice activități ce sunt în legătură directă sau indirectă cu obiectul societății. produse Societat din mase e Suceava.A. Jud. fire și fibre sintetice. Cluj 2.918.6+155.024. 13 „Famos” 0.A.) proprii.) Dej. S. Str.2+98. produse prelucrate din acestea. comerci Calea Unirii produse sanitarală pe nr. activitate de comerci Chimiei nr. Str.520. Fabricarea de polimeri. e Roman. S.017.A.comerci u. (2540. piese de schimb și Societat accesorii. Arad ală pe acțiuni (S.4 Fabricarea și ————— Întreprinderea comercializarea — de fibre de celofibră tip (1.A.115.0 ) Combinatul de fire și fibre artificiale Suceava 13 „Cesom” 1. Bistriței nr.A.

Jud. gheață și alte utilități. acid oxalic. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.A. Jud. prestări servicii. Jud. Gorj Prelucrarea de benzi de transport din cauciuc.2 ————— — (45.) Copșa Mică. alte produse 729. Sibiu 766. energie acțiuni Brașov electrică.2+721.13 „Artego” 3. sulfat de amoniu.0) Întreprinderea chimică „Carbosin” Copșa Mică 13 „Colorom” 5.7+136. plăci tehnice și covoare din cauciuc regenerat. S. metacrilat de metil.9 ————— — (942. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Str. 997. produse prelucrate din mase plastice. utilități (energie și abur). 38. polimetacrilat de metil (în 3 sortimente). S.A. S.) Târgu Jiu. Str.5 ————— — (592.9+55.8) Întreprinderea de coloranți „Colorom” Codlea .A. heliografică. întreținere și reparații curente.0) Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc și cauciuc regenerat Târgu Jiu 13 „Carbosin” 4. garnituri presate din cauciuc.A. (S. hârtie comerci Lungă nr. ală pe 27.A. sulfat de sodiu. rezultat din refolosirea deșeurilor de cauciuc și anvelope uzate. Societat intermediari e Codlea. Fabricarea și comercializarea negrului de fum (în 4 sortimente). Producția și comercializarea de coloranți.A. Uzinei nr. 2. Str. Ciocârlău nr. organici.) termică. acid formic.

A. Jud. Str.A. ale economiei.4+27. prin sistem SERVICE și prin sistemul tranzitului cu participarea la decontări a tuturor gamelor de utilaje. S.8+414.A. 426. acțiuni Prahova depozitarea și (S. 6. piese 576. Transporturi auto de materii prime și materiale în trafic intern și internațional.) asistență tehnică. piese de schimb și materiale diverse din țară și import a societăților comerciale din ramura industriei chimice și Societat e Ploiești.comerci asigurarea Roșianu nr.) livrarea prin depozite centrale. Aprovizionarea cu utilaje. Societat agabaritice. prestări servicii. e specialiști. ală pe mijloacelor de 27-29.0) Baza de aprovizionare cu utilaje și piese de schimb pentru industria chimică și petrochimică Ploiești .chimice.A. pe schimburi și transportul tehnologic în interiorul combinatelor.4) Întreprinderea de transporturi auto în industria chimică București 13 „Aprodem” 7.8 ————— — (549. petrochimice și comerci Rafinăriilor din alte ramuri ală pe nr. C-tin 13 „Transchim” . S.8 ————— — (12. de București. acțiuni transport pentru sector 4 (S. 4. utilaje și componente ale acestora. str.

2 ————— — (331. din materiale comerci Bucovăț nr.de schimb.) flexibilă. 353.3+21. . piese de schimb și materiale diverse.S. spumă acțiuni Dolj poliuretanică (S. vopsele pe bază de ulei.A. 6. Jud. constituirea și depozitarea unor stocuri de utilaje. Producerea și comercializarea de piese și subansamble pentru industria constructoare de mașini (autoturisme OLTCIT și DACIA).7 ————— — (312.A. e Str. ca stoc de intervenție operativă la dispoziția Departamentulu i industriei chimice și petrochimice.8) Întreprinderea de prelucrare mase plastice Tulcea . masticuri pentru autoturisme și ambalaje din materiale plastice.8) Întreprinderea chimică Craiova 13 „Flastex” 9. 343. bunuri Societat de larg consum Craiova. Grădinilor nr. Societat e comerci ală pe Tulcea. plastice și ală pe 200. materii prime și materiale către societățile comerciale. Str. Jud. Tulcea Fabricarea de produse din polipropilenă și polietilenă sub 13 „Spumoplast” 8. de in și rășini alchidice și vinilice.9+30. S.A.

2+68. 1-3. Jud. Șos. camere de aer.A.A. Str. S. aparatură de laborator.S.) Cercetarea.A. fabricarea și comercializarea de aparate de măsură și control.7 de aparate de ————— măsură și — control (124. ală pe Otopeni.2.0+197.8 ————— — (269.A. Societat e comerci 14 „Saturn” .) formă de folii și saci și comercializarea lor. ventile și 14 comerci 13. producția și comercializarea la intern și export. Vrancea Fabricarea și comercializarea de produse chimico-casnice și altor produse organice. Careiului nr. 2.7) Otopeni 282.) Satu Mare.A. Satu Mare Proiectarea.0+77. acțiuni sector 1. Întreprinderea 321. căpăcele pentru „Amco” . 1. 6. 337. proiectarea. Societat București. în țară și străinătate. e Ploiești km valve. ală pe acțiuni (S. elemente de execuție și automatizare. Jud. de instalații. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.S.A.4 ————— — (205. catalizatori și (S.6) Întreprinderea de detergenți și sinteze Mărășești 14 „Marchim” 0.acțiuni (S.A.4) Întreprinderea de piese de schimb și utilaj pentru industria chimică. Satu .) București alte obiecte din metale prețioase (inclusiv recuperarea și rafinarea deșeurilor cu conținut de metale prețioase) și activitatea de SERVICE. Mărășești. Națională nr.industriale. armături Șos.

S.7 ————— — (206. producerea și comercializarea de utilaje. sector 2 epoxidice și alte produse chimice.7) Întreprinderea de medicamente și coloranți „Sintofarm” București Proiectarea. de serie mică. Jud. Mare 14 „Sintofarm” 3. acțiuni motoare Mureș (S.A.2 ————— Întreprinderea „Dero” . construcții metalice. Proiectarea.) electrice și reparații prin aplicarea licenței Metalock inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și în străinătate. Societat Ploiești. rășini 23. ală pe reparații nr. piese de schimb. de str. 5.) Fabricarea și comercializarea București. S.echipamente și utilaje tehnologice. armături industriale. Str. 269. 177.A. metal și textile. sticlă. bunuri de consum. Ziduri medicamente. Societat Târgu e cauciuc. produse diverse și bunuri de larg consum din materiale plastice.3 ————— — (170. 14 „Dero” . 14 „Prodcomplex comerci Gh.A. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.S. piese turnate din fontă și neferoase. între vii nr. ” .7) Întreprinderea „Prodcomplex ” Târgu Mureș 251. Doja 4.6+98.0+51. e Republicii producerea și 257.A.A. mașini unicat. coloranți. Mureș. SDVuri. Bd.

stabilizatori de material plastic. solvenți. efectuarea operațiunilor de fond valutar. engineering. .6+180. 291.) comercializarea — Ploiești de detergenți. Efectuarea operațiunilor de comerț exterior.A. colaborarea direct cu bănci de comerț exterior. octocați metalici. Efectuarea de studii și cercetări în domeniul fabricației de detergenți și domenii anexe. ală pe Prahova acțiuni (S. lichide termice. Jud.7) acizi naftenici și derivați. produse cosmetice. auxiliari de metalurgie și pentru alte industrii. produse antiincendiare și alte produse chimice. putând participa și conveni la operațiuni de credit. (135. Desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților.comerci nr. naftenați metalici.

34. S. 7.A. Jud.0 ————— — (12.9+11.A.) comercializării pe piața internă și externă.A. Fabricarea și comercializarea pe piața internă și externă a maselor plastice din folie de polietilenă. e bază de Bd. 9. Covasna 227. Jud.4 ————— — (185.0 ————— — (155.6+27.1) 203. Str.A. Jud.8 ————— Întreprinderea „Napochim” Cluj-Napoca Societat București. Independenț ală pe recuperarea ei nr. Popa Trustul de construcții- . Executarea lucrărilor de 204. compaunduri pe Societat Focșani. 19.1 +52.14 „Uniplast” 6.) SfântuGheorghe. Jud.6) Întreprinderea „Napochim” Cluj-Napoca 24. bunuri de 14 „Napochim” .A.) 15 „Coremo” 0. a produselor injectate și termosuflate.S. e Str. 5.A.A.5) Întreprinderea de prelucrare mase plastice SfântuGheorghe Producerea de repere și subansamble Societat Cluje industriale și Napoca.3) Întreprinderea de prelucrare mase plastice Focșani 14 „Plastico” 7. Societat e 14 comerci „Sticla” . S. Str. ClujNapoca. S. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. ală pe acțiuni (S.comerci Someșului 8.) materiale termoplaste.4+48.A. Str. polistiren și copolimeri. construcții de utilaje și SDVuri pentru producție proprie. S. comerci poliolefine.1 ————— — (199. acțiuni scopul Cluj (S. 237. ală pe consum în nr. Luncii nr.A. Cluj Obținerea de produse din sticlă pentru menaj și comercializarea lor. acțiuni deșeurilor din Vrancea (S. Brașovului nr. Fabricarea produselor prelucrate din policlorură de vinil.

722. 170.1+46. acțiuni PVC.3) montaj și reparații în industria chimică București 15 „Firmelbo” 1.) sudate din folii PVC.0 ————— — (116. clădiri și construcții speciale în țară și străinătate. lână din fibre comerci Progresului naturale și ală pe nr.4) Filatura de fire melană Botoșani 15 „Oltplast” 2. sector acțiuni 3 (S. realizarea lucrărilor de service pentru verificarea instalațiilor. 1. S. utilajelor și materialelor. Fabricarea și comercializarea granulelor și compoundurilor Societat Drăgășani.4) Întreprinderea de prelucrare mase plastice Drăgășani .) construcțiimontaje și reparații la instalații tehnologice.A.) amestec. acțiuni Botoșani sintetice și în (S.6+53. — (62. e din PVC.A.5 ————— — (138. Producerea și comercializarea în țară și în străinătate a firelor Societat pieptănate tip Botoșani. crude sau vopsite. S. articolelor Jud. artificiale. ală pe 187. precum și fire și alte produse din polipropilenă. e Str. Tudor comerci foliilor Vladimiresc ală pe plastifiate din u nr. produselor injectate din 184. Str.5+141.A. Jud.A. Vâlcea (S. precum și pentru prelucrarea automată a datelor.comerci Nan nr.A.

sector 3 142. Logofăt de uz uman și Tăutu nr.A. medicamente și Prahova confecții metalice. Jud.6) Întreprinderea „Progresul” Ploiești 15 „Somuc” 5. Fabricarea și comercializarea Ploiești. sector 3 produse chimice.64+68.A.diverși polimeri.6) 15 „Progresul” 4 S. piese de schimb. Livrarea de furnituri complexe. produselor extrasudate din PVC. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. asistență tehnică în calitate de furnizor general. Elaborarea de proiecte. Bd. Theodor Pallady nr.) Societat e comerci ală pe acțiuni (S.A.0 ————— — (4. 313.2 ————— — (99. asistență tehnică și de specialitate pentru retehnologizarea fluxurilor de fabricație și a produselor.6 ————— — (99. 141. diluanților și vopselelor pe bază de ulei. S. subansamble și echipamente pentru industria chimică și petrochimică. medicamentelor Str.A. Str. Întreprinderea de medicamente „Biofarm” București 15 „Biofarm” 3. chimice.A. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.3) Societatea mecanică de utilaj chimic București .0+64. veterinar și alte 93.) Fabricarea și comercializarea București.A.7+137. S. de produse Văleni nr. 188.) București. 163. pentru obiective de investiții și lucrări de revizii generale și reparații capitale.

0) Întreprinderea de ambalaje și prezentare produse chimice București . și echipamente. organizarea de expoziții în țară șl străinătate. 112. articole tehnice comerci Fabricii. Aprovizionarea cu materii prime și materiale. C-tin Bosianu nr. produse auxiliare. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.2 ————— — (96.0) Întreprinderea chimică „Drum nou” Bucov 15 „Ipac” .precum și protecția mediului.A. desfacerea de utilaje piese de schimb. din cauciuc. accesorii.S.A. Str. 7. e Bucov.2+24.0 ————— — (68.0+44.A.A. ală pe Jud. reșapare acțiuni Prahova anvelope și (S. Asistență tehnică și consultanță juridică. 120. cosmetice.) București. subansamble. Producerea și comercializarea Societat de plasticuri. Studii de marketing pentru comercializarea produselor pe piața internă și externă. utilaje și piese de schimb. S. 15 „Arpacor” 6. carton și mase plastice pentru medicamente.) diferite produse chimice. 25-27-29 sector 4 Fabricarea de ambalaje din hârtie. Str. Operațiuni de comerț exterior pentru materii prime.

produse speciale. afișe.) cosmetice. apatite. 191. săruri. licențe knowhow. Domnească lacuri și nr. asistență tehnică.) Producerea și comercializarea Galați. e celuloză.0+49. .0) Întreprinderea chimică „Apollo” Galați Export-import îngrășăminte chimice. sector 6 (S.A. Societat București.8+99. fosforite. de săpunuri. ală pe auxiliare. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. ei nr. 15 „Apollo” 8. Exportimport tehnologii. vopsele. fibre.A. 107.8) Întreprinderea de comerț exterior „Chimica” București . A.A.3 ————— — (58. prestări servicii. substanțe chimice. tipărirea de pliante.6 ————— — (0. S. cataloage și alte lucrări publicitare. derivate. alte Galați produse chimice. explozive.detergenți și alți consumatori din economia națională.A. fabricarea de produse prelucrate din mase plastice. prezentarea de ambalaje atât pe piața internă cât și pe cea externă. Spl. Jud. 100. pigmenți. Str.S. fire produse 15 „Romferchim” comerci Independenț 9. 202 acțiuni medicamente.

Mureș 85. Societat dispozitive de e Ploiești.A. Fabricarea și comercializarea de sisteme. aparatură și elemente de măsură și automatizare.) Târgu Mureș.7+67. . asimilarea de produse noi.Operațiuni de compensare. 89. economisirea comerci Petrolului energiei ală pe nr. Dolj acțiuni 84. instalații și construcții industriale.A.A.0) Grupul de șantiere pentru construcțiimontaj și reparații în industria chimică Târgu Mureș Grupul de șantiere pentru construcțiimontaj și reparații în 16 „Oltcorim” 2. comerci Isalnița. Str. Str. în lei și valută. precum și lucrări de modernizare.7+23. S. în contrapartide în nume propriu unic sau în colaborare.4+70.3 ————— — (13. S. Operațiuni comerciale în cont propriu.8) Întreprinderea de prototipuri și elemente de automatizare Ploiești Societat e 16 „Transcorind” comerci 1.9) . Jud.) metalice elastice. Lucrări de reparații utilaje.5 ————— — (65.S. montaje și obiective noi. Jud. 6 A.7 ————— — (18. termice.A. în special pentru industria chimică și petrochimică. acțiuni Prahova elemente (S. Societat e Com.A. de barter cu produse străine. 10. Cugir nr. ală pe Jud. Lucrări de repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice și 16 „Amplo” 0. ală pe acțiuni (S.

7+56. produselor comerci 16 Theodor chimice. construcțiilor industriale. tehnologii. ală pe Pallady nr.4+47.0) Grupul de șantiere de construcțiimontaj și reparații în industria chimică Brăila .S. 16 „Repchimet” . 76. din țară și străinătate.9) Grupul de șantiere de construcțiimontaj în industria chimică Oradea Producerea și comercializarea animalelor Societat București. e Bd.A.2) Societatea „Sintofarm” București 75. utilaje (S. a lucrărilor de construcțiimontaj și Societat activități e Oradea.A. lucrări de construcțiimontaj și prestări servicii.A. Executarea lucrărilor de reparații capitale și curente. 80. prestații pentru acțiuni Bihor unitățile din (S.) și prestări de servicii în țară și străinătate. 5. .) Lucrări de repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice. Brăila acțiuni (S. 2. Societat e Brăila. acțiuni 50.3 ————— — (32.7+62.A.A. ală pe Jud. reactivit.) construcții industriale. Str. 4.S. SERVICE sub comerci Uzinelor nr. industria chimică Craiova 16 „Chimpestor” 3. Jud. a reviziilor generale.7 ————— — (13.(S. „Imeco” . precum și pentru alte unități industriale de stat sau private. sector 3 ambalaje. S. Str.) chimie și petrochimie.A.comerci Roșie nr. formă de ală pe 2.A.9 ————— — (20.

Societat e comerci ală pe acțiuni (S. Str. reparații ale 23 August utilajelor din nr.) experimentale și de producție.G.6+60.A.A. comerci industriale și Clubului nr. Societat reparații capitale Ploiești.execuția instalațiilor experimentale și de producție (piloți).6) Unități ale trustului .S. 32. industria Prahova chimică și petrochimică. S. 7. prestări de servicii întreținere și reparații curente în construcții și lucrări de producție secundară aferentă lucrărilor de mai sus. garnituri presate (S. 16 „Petrorep” 6.A. 71.3) Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Gura Humorului 16 „Comprep” 8. lucrări aferente activităților mai sus menționate.1) Grupul de șantiere de construcțiimontaj și reparații rafinării și petrochimie Ploiești 16 „Icart” . 72. construcțiimontaj și reparații pentru rafinării și petrochimie . e Humorului.7 ————— — (12.4+53.9 ————— — (58. S. 72. ală pe execuția 3. acțiuni nr.A. Repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice. Fabricarea și comercializarea de curele Societat Gura trapezoidale. Jud.A.0 ————— — (17. e la construcții Intr. transportoare ală pe Bucovina din cauciuc. 97.) Suceava și alte articole tehnice din cauciuc.) Executarea de revizii și Ploiești. benzi comerci Bd. acțiuni instalațiilor Prahova (S.6+14. Jud. Jud.A.A.

Jud.2 ————— — (16. executarea de subansamble și ansamble pentru construcții și instalații.5+48. S. agrozootehnice. prefabricate de beton. Proiectarea. prestări servicii.A.din țară și străinătate.1) Întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică Satu Mare .7) Grupul de șantiere de construcțiimontaj și reparații în industria chimică și petrochimică Constanța 17 „Celima” 0. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. lucrări de construcții și reparații ale acestora. inclusiv servicii Ploiești 16 „Donsir” 9.A. confecții metalice. linii tehnologice. unicat și serie mică. acțiuni Constanța construcții(S. Satu Mare 59. S. construcții de comerci Str. e Constanța. producerea și comercializarea de centrifuge. expertizări de lucrări etc. Repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice.0 ————— — (51. întreținere și reparații curente Societat la construcții. 4. mașini de utilat. Jud. Str. Justiției locuințe. 1 A. ală pe nr. 65.9+7. construcții industriale. Oituz nr.) montaj și lucrări de producție secundară. de toate tipurile.A.) Satu Mare.A. semifabricate și elemente de construcții. componente.

Str. comerci montaj piloți. e armături Nicolae comerci industriale în Bălcescu nr. a comerci Petrochimiș construcțiilor ală pe tilor km 5. industriale. S. Lucrări de reparare a instalațiilor și utilajelor Societat e Pitești. Jud.A.A.A. lucrări aferente activităților 17 „Repchim” 1.1+36.6+36. 53. 56.) chimică. construcțiilor industriale. Lucrări de repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice.7 ————— — (31.) construcții și montaj piloți. acțiuni Jud. piese de schimb. tehnologice. Chimiștilor ală pe prestări servicii nr.) întreținere și reparații curente și lucrări de producție secundară aferentă lucrărilor mai sus menționate. S. Argeș lucrări de (S.8) Întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică Tășnad 17 „Coremi” 3. minieră. Bd.8+23.A.9 ————— — (17. acțiuni industria Satu Mare (S.7) Grupul de șantiere de construcțiimontaj și reparații în industria chimică București 17 „Someta” 2. Societat Tășnad.3 ————— — (19. 55.și asistență tehnică în țară și străinătate. Societat lucrări de București.A. ală pe special pentru 29. 50.A. Producerea și comercializarea de utilaje. e construcții și Bd. metalurgică și alte domenii. S.8) Grupul de șantiere de construcțiimontaj și reparații în rafinării și petrochimie Pitești . acțiuni și lucrări de sector 3 (S.

9+30. Constanța nr.5+17. 4. Sibiu 53. întreținere.0 Producerea și ————— comercializarea — de săpun. Jud. Producerea și comercializarea de lacuri și Societat Comuna vopsele.) raticide și alte produse chimice. Jud. anorganici acțiuni Dâmbovița inhibitori. acțiuni Bacău prestări servicii (S.) Hârșova. bunuri e Crânguri.A.3) Întreprinderea chimică Crânguri 17 „Comore” 7.A.menționate mai sus. comercializarea produselor și serviciilor realizate. Str.3+34.) industriale. (18.4 ————— — (46. Jud. Șos.8 ————— — (33.2 ————— — (14.A. industriale. Teilor nr. S. comerci Șos.4+7. Constanța 53. S. revizii tehnice și reparații curente ale fondurilor fixe și lucrări de 50.A. de consum. prelucrări mecanice. Societat e comerci ală pe acțiuni (S.A. 17 „Comet” 4. 45. 15.A. Str. 5 din Grupul de șantiere de construcțiimontaj și reparații în industria chimică și petrochimică Borzești . Fabricarea de confecții și construcții metalice.A.0) Întreprinderea de construcții și confecții metalice Hârșova 17 „Steaua” 5. Execuția de construcțiimontaje și reparații instalații și utilaje Societat tehnologice. construcții comerci Fântânele civile și ală pe nr.7) Întreprinderea „Steaua” Sibiu 17 „Rovadis” 6. 3.A. S. e Onești. Societat e comerci ală pe acțiuni (S. 1. S. Jud.3) Șantierele 1.) Sibiu. Pitești pigmenți ală pe km 80. (S. 17.

2 Borzești 17 „Moldocolor” 9. S. S. comerci instalații și Decebal nr. prefabricate din beton. confecții metalice. întreținere.7) Șantierul de construcțiimontaj și reparații în industria chimică și petrochimică nr. Neamț (S. Bd. fonduri fixe și lucrări producție secundară.9+14. revizii tehnice și reparații curente.7 ————— — (14.A. ală pe acțiuni (S. prefabricate din beton.7 maselor plastice ————— Atelierul de mase plastice . construcții civile și industriale. Stejarului nr. Jud.S. 29.A.8) Grupul de șantiere de construcțiimontaj și reparații în industria chimică PiatraNeamț 18 „Harplast” 0. Str.) Borzești. Jud. .2+8. acțiuni tehnologice. Executarea de lucrări construcțiimontaj și Societat Piatrae reparații la Neamț. 1. semifabricate și elemente de construcții.A. prestări servicii industriale.A. semifabricate și elemente de construcții.producție secundară. Str.9 ————— — (4.comerci 8. Bacău 12. confecții metalice.A. Execuția de construcțiimontaj și reparații instalații și utilaje tehnologice. ală pe utilaje 73. Societat Miercureae Ciuc. Prelucrarea 26.) clădiri și construcții speciale în țară și străinătate. Societat e 17 „Comprep I” .

Navlosirea și contractarea de mijloace transport maritime.) petrochimice și alți agenți economici interesați. ală pe Magheru nr. fluviale și terestre. 5.S. recuperări de mase plastice din deșeuri tehnologice și recirculabile.5+11. import” .4+23. petrochimice.A.A. Jud.) în diferite — produse (15. prelucrare a 1. MiercureaCiuc Operațiuni comerciale de import și export industriale. 24.6) Întreprinderea de comerț exterior „Petrol-exportimport” București . acțiuni Harghita (S. financiare și de orice altă natură cu țiței. precum și alte produse provenite din sau necesare Societat pentru e București. sector 1 combinatele (S. produse petroliere.A.2) industriale și bunuri de larg consum. ca acte de comerț pe cont propriu. țițeiului. îndeosebi prin injecție.0 ————— — (0. preparare materie primă din acestea pentru consum propriu și pentru terți. acțiuni 1-3.comerci Harghitei ală pe nr.comerci Bd. rafinăriile de 18 „Petrol-export.

Măgurele.5) Centrul de calcul al Departamentul ui industriei chimice și petrochimice . 202 prelucrare date.Prestări de servicii pentru agenți economici interni și parteneri externi în domeniul de activitate al societății comerciale. ală pe prestări servicii nr.A.A. comerci modernizări. asistență comerci Independenț tehnică. Jud. precum și asocierea atât cu agenți economici din țară cât și cu parteneri externi. 2. precum și alte unități industriale de stat sau private din țară și străinătate. Prestare servicii (realizarea de produse Societat București. acțiuni A.A. e Spl.8+0. Portului „Corim” . 19. lucrări construcțiiSocietat Turnu e montaj. ală pe ei nr.).1) Grupul de șantiere de construcțiimontaj și reparații în industria chimică Craiova 18 „Softchim” 3. S. 22.3 ————— — (18. sector 6 sisteme (S.) chimică.) informatice cu echipamente de calcul etc.S. Lucrări de reparații a instalațiilor și a construcțiilor. acțiuni în industria Teleorman (S. 18 Str. 2.A.7+19. Participarea la diferite acțiuni de cooperare economică. program.8 ————— — (3.

Jud.4 ————— — (1. S. detergenți.2+8.4+4. executarea de studii și proiecte.0 ————— Întreprinderea prelucrare . cosmetice. S.18 „Bentoflux” 4. 5.4 ————— — (6. Producerea și comercializarea de bentonite pentru turnătorii.S. săpun și alte produse chimice și de uz chimic.A.3) Centrul de proiectări din cadrul Societății pe acțiuni „Sintofarm” București 18 „Deltaplast” 7. fină și medie. ală pe acțiuni (S. ClujNapoca. Fabricarea de produse din 4. Consulting industrial.6+2.A. e Măcin. Cluj Obținerea de produse dentare.A. diverse produse din mase plastice. Jud. Societat e Satu Mare.A. Str. colorate și acțiuni Satu Mare pigmenți. expertize tehnicoSocietat București. 9. folii de imprimare.) 9.4) Întreprinderea de produse dentare ClujNapoca 18 „Sinprest” 6. 6. (S. Șos.8) Întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică Societat e comerci 18 „Astar” . 5.A. vopsele pe bază comerci Str. teste chimice.7 ————— — (0. Someșului nr.A. analize diagnostic. S.) produse chimice de mic tonaj. Societat Com. pentru medicamente. 84. Str. reprofilări tehnologice. e economice. comerci studii de Colentina ală pe fezabilitate și nr.A.) pentru industria de sinteză organică. hârtie indicatoare pH. sector acțiuni marketing 2 (S. Fabricii de pământuri ală pe nr. 4.

A. mase plastice și — ală pe 21. comerț .8) Secția de proiectare Trustul de construcțiimontaj și reparații în industria chimică București Engineering. instalații Societat București. comercializarea (3.) Proiectare reparații.comerci Portului nr.S.A. Jud. larg consum acțiuni 5-7. tehnologice și acțiuni sector 3 utilaje din (S. cu prioritate de profil chimic și agenților economici particulari din țară și străinătate.) precum și al aparaturii și utilajelor electronice.0) acțiuni Constanța lor. investiții și modernizări pentru construcții civile industriale și agricole. servicii. 26. domeniul 18 „Electronica” .2 ————— — (0. Prestarea de 807. producție. mase plastice Măcin 18 „Prim” . ală pe Pompei nr. S.A. (S. 8. electrotehnice și mecanice. (S.A.4+0.inclusiv operații de Societat import-export în e București.A.comerci Bd.8 Fabrica de .0+1. acestora. bunurilor de 9. 19 „Electronica Societat București. consulting. aferente e Bd.) cadrul societăților comerciale. D. 1. comerci Chimiștilor instalații ală pe nr.5 Întreprinderea ————— „Electronica” — București (538.1) 56.6+527. sector 2 electronice.

0+42.0. sector 2 acțiuni (S.S. D. 2. 1 este cuprins în anexa nr. service din Întreprinderea Electronica București 1.0 1.2 Anexele 2. ală pe 5-7. service” .1-2. producerea și comercializarea de produse electronice și bunuri de larg consum. activități de comerț. comerci Pompei nr. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art.A.) servicii și ————— reprezentare în — domeniul (40. 3 se comunică unităților interesate.6) produselor electronice și bunuri de larg consum. . operațiuni de import-export.1 1.A. 2.190 și anexa nr. ↑ 1. e Bd. ↑ Mijloace fixe + mijloace circulante.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful