1 UNITATEA DE INVATAMANT : LICEUL TEORETIC CODLEA PROFESOR: TINCU DIANA MANUAL: HIGH FLYER UPPER INTERMEDIATE CLASA:aVIII

-a/ 2 ore/ sapt. PLANIFICARE CALENDARISTICA PENTRU CLASA a VIII a LIMBA MODERNA 1 Nr. Unit Revision& Initial test ANUL SCOLAR 2013-2014 Competente specifice vizate 1.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie, articulate clar, la viteză normală 2.1 să folosească intonaţie adecvată în diverse situaţii de comunicare cotidiene 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 1.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie, articulate clar, la viteză normală 2.1 să folosească intonaţie adecvată în diverse situaţii de comunicare cotidiene 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză normală 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce,când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text Continuturi Nr. ore 6 Sapt
16.094.10

Obs.

- previously studied tenses - reading&comprehension - indirect speech -passive voice

A. Journeys Past and Present

1. Present perfect: simple and continuous 2. Reading: High Flyers-Journeys Past and Present in London.

4

7-18.10

B. The World’s a Stage

1. Position of adverbials. Verbs followed by gerunds. 1. Scanning: Oresteia

2

21-25.10

C. Get Better Soon

1. Winter bugs and what to do about them 2. Reading: The Enemy Within

2

28.101.11

e-mail) 1. Predicting style from first paragraph.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje. anunţuri. 2 25-29. Exploring the World.11 Unit 3. That’s What Friends Are For. la viteză normală 2. Are you an optimist or a pessimist? 2. e-mail) 1.când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 1. 3.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar. 2 18-22. 2. Grammar practice: Present Perfect or Present Perfect Continuous.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 2. anunţuri. The structure of an article.2 să identifice elemente cheie (cine. Kicks and Thrills 1. e-mail) 1. Reading: Phantom Travelers.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 4. Adjective + preposition combinations. 2. Past tenses: revision. despite.când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 3. Revision 1.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 4.12 .1 să redacteze o scrisoare personală în care îşi exprimă mulţumirea sau îşi cere scuze 4.11 Unit 4. Reported speech: 2 2-6.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 3.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiare 3.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje. negative statements and questions.11 Unit 1.11 Unit 2. Crossing Borders 1. 1. An informal letter of advice. Be/get used to. la viteză normală 2.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 4. Reading: The New Speaker of English.2 funcţional simplu 4. anunţuri.2 să identifice elemente cheie (cine. instrucţiuni. instrucţiuni. Reading: Vision of Danger (Episode 1). 2 48. instrucţiuni. Indirect questions. So / such … that.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 4. Clauses of concession: even though. The green-eyed monster. ce. articulate clar. cu viteză normală 1. 2 1115. Infinitive or Gerund.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 2. 2. ce.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie.1 să folosească intonaţie adecvată în diverse situaţii D.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie.1 să extragă ideile principale dintr-un text pe teme cunoscute 3.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje. 1. articulate clar.

3. e-mail) revision. 3. Grammar practice: Past Simple.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 3. 4. Present Perfect. e-mail) 1. urge. A contemporary story.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment 1. Don’t Judge a Book by Its Cover 1. la viteză normală 2. A summary of Jane Eyre.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiare 3. 2. anunţuri. Reporting advice: advice.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje.01 . 2.când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 1. grafice.1 să redacteze o scrisoare personală în care îşi exprimă mulţumirea sau îşi cere scuze 4. Present Perfect Continuous.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru 4. Teenagers and How to Survive Them.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice. Reported Speech. Preferences and recommendation. articulate clar. Reading: The Elephant Princess. instrucţiuni. 4. Efficient reading. Reading: Vision of Danger( Episode 2) 2 9-13. recommends. Reading a long text. articulate clar. Defining relative clauses with prepositions. 2. suggest.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie. grafice.12 Unit 6.2 să identifice elemente cheie (cine.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 4. 4 0617. Past Continuous. Revision 1. tabele etc. Past Perfect. ce. 2. la viteză normală 2. tabele etc.12. Books can become addictive. instrucţiuni. Unit 5. anunţuri.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice.12 Christmas party Winter holiday 21.05.3 de comunicare cotidiene 3.1 să folosească intonaţie adecvată în diverse situaţii de comunicare cotidiene 2.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie. Parents in the Classroom 1.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 2. 2 1620.2014 Unit 7. Reading: Martial Arts.01. Bungee Jumping. Non-defining relative clauses.

3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje. An encyclopedia entry Annie Oakley. anunţuri. an. Zooropa and U2.1 să redacteze o scrisoare personală în care îşi exprimă mulţumirea sau îşi cere scuze 4. 1.când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 3. la viteză normală 2. the. anunţuri.02 Unit 10. Reading: Vision of Danger (Episode 4).2 să identifice elemente cheie (cine. Finding specific information. Myths and Legends.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie. 2.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 1. 1721. 2. articulate clar. Possessive Forms.1 să redacteze o scrisoare personală în care îşi exprimă mulţumirea sau îşi cere scuze 4. e-mail) Unit 8. Expressing purpose: to. Phrasal verbs: transitive separable / inseparable. ce. 2 24.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie. la viteză normală 4. enough.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje.02 28.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 4. A.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie. in order / so as not to. so (that) too.1 să folosească intonaţie adecvată în diverse situaţii de comunicare cotidiene 2.02 Unit 11. la viteză normală 2. e-mail) 1. A dialogue.4 sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 4.02 . e-mail) 1. Conservation camps: you can make a difference! 2. Past Perfect Continuous.4 să descrie în scris o persoana / un obiect /un loc pe baza unui plan dat sau a unor întrebări de sprijin 1. Discussing foreign exchanges. instrucţiuni. articulate clar. Topic sentences. cu viteză normală 1.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 4.01 Unit 9. Rocking ’n’ Rolling 1.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 3. Puzzling Puzzles 1. instrucţiuni. A biography. zero article. articulate clar. 2 1015. A formal letter.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar. Reading: Vision of Danger (Episode 3). anunţuri.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 4. instrucţiuni. 4 2031. Home and Away 2 SEMESTRUL al-II-lea 1. 2. Countable and uncountable nouns.

2. Writing: Formal letter. 2. ce. Dreams and Worries 2 31. anunţuri. anunţuri.1 să extragă ideile principale dintr-un text pe teme cunoscute 3. didn’t have / need to. instrucţiuni.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar. cu viteză normală 1. as long as. cu viteză normală 1.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje. 3. e-mail) 1. articulate clar.1 să folosească intonaţie adecvată în diverse 1.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiare 3. Words which avoid repetition. ce. instrucţiuni. 2 17-20. Reading: Vision of Danger (Episode 5). Making it as a model.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 4. static verbs. Phrasal verbs 2: transitive and intransitive. provided / providing (that). Present Simple as Future.034.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 4. 2. 2. Revision 1. A Change of Heart.2 să identifice elemente cheie (cine. Biographies.4 să execute un set de instrucţiuni clar articulate.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje. Sequence of adjectives. People in my life: a story.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 4.03 Unit 16.5 Unit 12. 2 10-14.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 1. Condition in the past.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie. cu viteză normală 3. needn’t have.04 . Reviews of television programmers. A Slice of Life 2 24-28. 3.03 Unit 15.când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 3. Just the Job 1.03 Unit 13. Types of programmers. wish + would needn’t. Grammar practice: Past Perfect Continuous or Past Simple 3. Reading: Today’s Cub Reporters. e-mail) 1.când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 1.2 să identifice elemente cheie (cine.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie.03 Unit 14. Wish/if only past tense. la viteză normală 2. What’s On the Box? 1. It’s a funny old world! 1. Conditional sentences with unless. la viteză normală 4.1 să redacteze o scrisoare personală în care îşi exprimă mulţumirea sau îşi cere scuze 4. 2 37. An archaeologist at work. 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 1.când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 2. don’t have/need to. 2. Tomorrow’s Newshounds. articulate clar.2 să identifice elemente cheie (cine. Dear diary. ce.

1. 2. Sapt. sa fii mai bun!”. 3. Behind the Scenes 1. Summaries. anunţuri. Young People in the News Unit 21.04 In cadrul programului “Sa stii mai multe.4 să execute un set de instrucţiuni clar articulate. 2. 2 1923. Vision of Danger (Episode 7). instrucţiuni. Fixed phrases with prepositions.când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 3.04 -2. As.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 3. Identifying the outlook of a newspaper. cu viteză normală 3. Reading: The Sony Walkman.1 să folosească intonaţie adecvată în diverse situaţii de comunicare cotidiene 2. la viteză normală 2. Revision Unit 19. e-mai) Unit 17.. The Passive Voice: revision. Participle clauses. Conditional.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 3.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 4. Grammar practice: Present Simple or Present Continuous. Reading: The runway.1 să extragă ideile principale dintr-un text pe teme cunoscute 3. Exracurriculare si extrascolare.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje. e-mail) 1. avand un orar specific Unit 18. Reading techniques to suit your purpose.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 4.05 2 1216.. modals and impersonal it. In the Dead of the Night 1.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 4. Reading: I Can’t Understand What They’re Talking About! 2. 2.6 situaţii de comunicare cotidiene 3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 1. instrucţiuni. The Junior Golf World Champion. regret + verb – ing. as if / as though. 2.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 4. like.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 2.1 să extragă ideile principale dintr-un text pe teme cunoscute 3. as. Wish / if only + Past Perfect. Writing: Describe people’s general appearance and character.05 1. 3.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie.05 2 5-9. articulate clar.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje. Hoe Was It Done? Unit 20. 2 23-25. Reading: Vision of Danger (Episode 6).1 să folosească intonaţie adecvată în diverse situaţii de comunicare cotidiene 3. anunţuri. See / hear somebody do / doing something.05 .2 să identifice elemente cheie (cine. ce. 7-11 aprilie din sem II este dedicata act. 1.1 să extragă ideile principale dintr-un text pe teme 1.as. 2 28.

Reading: Twentieth-Century Spies.2 să identifice elemente cheie (cine. instrucţiuni. Reports / Accounts.1 să folosească intonaţie adecvată în diverse situaţii de comunicare cotidiene 2.1 să redacteze o scrisoare personală în care îşi exprimă mulţumirea sau îşi cere scuze 4.7 cunoscute 2. 2 2630. Land of the Brave? 1. Phrasal Verbs. Phrasal verbs 3: review 3.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie. A composition based on fact and opinion. 3.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie. be able to. ce. Revision 1. la viteză normală 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 4. 2 26.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 1. 2 913. articulate clar.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje. 3.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 3.05 Unit 23.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 4. 2. articulate clar.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice cunoscute 3. Future and future in the past.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiare 3. articulate clar.1 să folosească intonaţie adecvată în diverse situaţii de comunicare cotidiene 2. let’s Keep Talking 1.când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 2. Future. e-mail) 1.2 să identifice elemente cheie (cine. anunţuri. manage to.când) dintr-un discurs standard pe subiecte familiare 1. English as a global language. anunţuri. decisions and asking for advice.06 . la viteză normală Good thinking Batman Unit 22.3 să identifice şi să selecteze informaţii particulare dintr-un mesaj / o conversaţie.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 1. Ability in the past and future: could. 2. Intentions. e-mail) 1. instrucţiuni. la viteză normală 2. Vision of Danger (Episode 8). 2.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 4. Grammar practice: Passive voice. Reading: Children of Courage. The writer’s angle.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje. Present and Participle Clauses.06 Unit 24. ce.

8 2. anunţuri. instrucţiuni.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiare 3.1 să redacteze o scrisoare personală în care îşi exprimă mulţumirea sau îşi cere scuze 4. e-mail) 4. Write a story.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu 4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă personală pe baza unui plan dat 4. .3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful