P. 1
Vecernia Duminica II

Vecernia Duminica II

|Views: 3|Likes:
Published by Gherghel Petrisor

More info:

Published by: Gherghel Petrisor on Oct 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2015

pdf

text

original

Rânduiala Vecerniei Duminicii a 2-a după Rusalii

Chemarea primilor apostoli; Sfinții Martiri Manuel, Sabel și Ismail; Sfinții Martiri Isauru, Vasilie, Inocențiu, Ermiu, Felix și Peregrin. (vers 1; lum 2; Ap Romani 2,10-16; Ev Matei 4,18-23)
Ușile Împărătești ale altarului sunt închise. Lumina în biserica este stinsă. Preotul, cu epitrahil, stând în fața Sfintei Mese, rostește cu glas înalt:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Strana: Amin.
Îndată:

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi spirite şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape; Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adapi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor; Ca să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului; Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib. Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii; Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.
Cântăreții citesc Psalmul 103, al Creației:

doctorule și vindecătorule al sufletelor noastre.răbdătorule și mult. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele. Binecuvântează. în fața Ușilor Împărătești și citește. și să nu ne lași pe noi rușinați în așteptarea milei Tale. Și ne învrednicește să Te iubim și să ne temem de Tine. îndelung. Doamne: puternic întru milă și bun întru tărie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. din toată inima noastră și să facem întru toate voia Ta. Aliluia. Doamne. ascultă rugăciunea noastră și ia aminte la glasul cererii noastre. ca să nu mai fie. Amin. Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. ca să ne temem de numele Tău cel sfânt. pentru că mare ești Tu și faci lucruri minunate. Doamne. ca să se joace în ea.Marea aceasta este mare şi largă. deschizând Tu mâna Ta. Doamne. nu cu mânia Ta să ne mustri. Îndreptează-ne la limanul voii Tale. toate cu înţelepciune le-ai făcut! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. vietăţi mici şi mari. Aliluia! În acest timp. veselește inimile noastre. Trimite-vei Spiritul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului. și iasă pe ușa dinspre miazănoapte. după bunăvoința Ta. îndrepteazăne pe calea Ta. în taină. luminează ochii inimilor noastre spre cunoașterea adevărului Tău. îndurate și milostive. cărora nu este număr. adu-Ți aminte de noi păcătoșii și nevrednicii robii Tăi. ci ne dăruiește. Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege. Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. ca să umblăm întru adevărul Tău. Aliluia. acolo se găsesc târâtoare. preotul face trei închinăciuni. și ne dăruiește cealaltă vreme a zilei de acum și toată vremea vieții noastre în pace și fără de păcat a o petrece. Soarele şi-a cunoscut apusul său. toate se vor umple de bunătăţi. cele șapte rugăciuni ale vecerniei sau ale luminilor.milostive. Că Ție se cuvine toată mărirea. lua-vei spiritul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. Amin. Rugăciunea III Rugăciunea II Rugăciunea I . acum și pururea și în vecii vecilor. împlinirea tuturor cererilor cele spre mântuire. vor aduna. Cât s-au mărit lucrurile Tale. Fie gloria Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. se vor tulbura. când chemăm numele Tău cel sfânt. suflete al meu. în fața Sfintei Mese. Cânta-voi Domnului în viaţa mea. cinstea și închinăciunea. Doamne. balaurul acesta pe care l-ai zidit. acum și pururea și în vecii vecilor. Fă cu noi semn spre bine. cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Acolo corăbiile umblă. Și iarăși: Doamne. nici cu urgia Ta să ne cerți. Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta. pe Domnul. iar eu mă voi veseli de Domnul. pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte. spre a ajuta și a mângâia și a mântui pe toți cei ce nădăjduiesc întru numele Tău cel sfânt. Tu singur ești Dumnezeu și nu este nimeni asemenea Ție. Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Dându-le Tu lor. Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură. ci fă cu noi. Amin. Dumnezeul nostru. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și mărirea.

acum și pururea și în vecii vecilor. ca să dăm mărire numelui Tău celui sfânt. și ne dă nouă parte și moștenire cu toți cei ce se tem de Tine întru adevăr și păzesc poruncile Tale. din fața iconostasului. spre lauda bunătății Tale. Doamne. și în cealaltă vreme a zilei de acum. Stăpâne. ferit de toată nălucirea diavolească. aducând rugăciuni și cereri milostivirii Tale. pe care. dăruiește-ne ca și pe cea rămasă să o săvârșim fără de prihană înaintea sfintei Tale măriri. și cu gândul la poruncile Tale luminându-ne. să pomenim noaptea numele Tău. pentru păcatele noastre și ale întreg poporului Tău. Cercetează-ne întru bunătatea Ta și cu harul Tău dă-ne ca. mântuiește-ne de frica nopții și de tot lucrul ce umblă întru întuneric. Cel ce ai despărțit lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei. Așa. cinstea și închinăciunea. Cel ce cu cântări fără de tăcere și cu doxologii fără de încetare ești lăudat de Sfintele Puteri. să ne ridicăm întru bucurie sufletească. Dumnezeule cel mare și preaînalt. Amin. Amin. Doamne. să fim feriți de tot răul. Cel ce cu palma Ta cea preacurată cuprinzi toate. să scăpăm de uneltirile vicleanului cele de multe feluri. care cu bunătatea cea nespusă și cu purtarea de grijă cea multă toate le chivernisești și ne-ai dăruit bunătățile Tale cele din lume și ne-ai chezășuit împărăția cea făgăduită. ca și în așternuturile noastre umilindu-ne. Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. După ce cântăreții au terminat de citit Psalmul 103. care ne-ai învrednicit pe noi păcătoșii și în ceasul de acum să întâmpinăm fața Ta cu mărturisire și să-Ți aducem lauda cea de seara. rostește Ectenia mare. și fără de bântuială păzește viața noastră. Amin. Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. cu harul Preasfântului Tău Spirit. Rugăciunea VII Rugăciunea VI Rugăciunea V Rugăciunea IV . preotul.Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm. care ai făcut toată zidirea cu înțelepciune. Dumnezeul nostru. acum și pururea și în vecii vecilor. Cel singur bun și de oameni iubitor. pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților Tăi. prin bunătățile cele promise nouă. Dumnezeule cel mare și minunat. care ești îndelungrăbdător cu noi toți și-Ți pare rău de răutățile noastre. adu-Ți aminte de îndurările Tale și de mila Ta. ca să Te lăudăm pe Tine. Însuți. după ce a terminat de citit în taină rugăciunile vecerniei. îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și o primește ca pe o mireasmă cu bun miros. cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Spirit. Seara de acum și noaptea ce vine. acum și pururea și în vecii vecilor. Iubitorule de oameni. Amin. dătătorule al bunătăților. Că Ție se cuvine toată mărirea. Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. iar luna și stelele spre stăpânirea nopții. Și ne dăruiește somnul pe care l-ai dat spre odihna neputinței noastre. acum și pururea și în vecii vecilor. îmbracă-ne cu armele luminii. Cel ce singur ai nemurire și locuiești întru lumina cea neapropiată. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție mărire înălțăm. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm. Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău. acum și pururea și în vecii vecilor. liniștite dăruiește-ni-le nouă. Cel ce ne-ai ajutat și în partea cea trecută a zilei. Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. de acolo. Amin. întru milă îl cercetează. umple gura noastră de lauda Ta. pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

spre Tine am nădăjduit. cu toţi sfinţii pomenindu-o. Doamne. Psalmul 140. cântă primele două versete din Psalmul 140. pentru oraşul (satul) acesta. cu darul Tău. îndură-Te spre noi. Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor. P. pentru Preasfinţitul Episcopul nostru (N. cădește iconostasul și întreaga biserică. Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug.P.: Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă. Cântăreții.1). Prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor. pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-nsele. iasă pe ușa dinspre miazănoapte. pază gurii mele şi uşă de îngrădire.: Pentru conducătorii ţării noastre. auzi-mă! Ia aminte la versul rugăciunii mele. Doamne! Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta.: Cu pace. preotul intră în Altar. Stihurile următoare se citesc.: Doamne. P. pentru toţi cei ce deţin autoritate şi pentru oastea ţării. P. pe versul 1.: Pentru ca să ne mântuim de tot necazul. auzi-mă. pe versul de rând sau pe versul prescris. îndură-Te şi ne păzeşte. P.: Pentru ţara noastră. Domnului să ne rugăm. mânia. intrând în altar pe ușa dinspre miazăzi. P. . Domnului să ne rugăm. P. Domnului să ne rugăm. cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa.: Apără.2). Domnului să ne rugăm. P. pentru tot clerul şi poporul. ardere de seară (Ps 140. Auzi-mă. că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor.: Pentru bună liniştea aerului. P.: Că Ţie se cuvine toată mărirea. ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele. preabinecuvântata. Căci către Tine. Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ. pentru înmulţirea roadelor pământului şi pentru timpuri de pace. Dumnezeule. mărita. pentru cinstita preoţime şi cea întru Hristos diaconime. C. cinstea şi închinăciunea.). Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria. Doamne! Pune Doamne. C. pentru bunăstarea sfintelor luiu Dumnezeu biserici şi pentru unirea tuturor. binecuvântează tămâia și cădește Sfânta Masa împrejur. mântuieşte.: Pe preasfânta. P.: Pentru cei ce călătoresc. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit.). împrejurul buzelor mele. Doamne. Ridicarea mâinilor mele. strigat-am către Tine. P. iar untdelemnul păcătoşilor să nu ungă capul meu. Domnului să ne rugăm.: Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre. Domnului să ne rugăm. primejdia şi nevoia. Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra. să nu iei sufletul meu. curata. pentru Preafericitul Părintele nostru Arhiepiscopul (N. P. Doamne.). Doamne. Domnului să ne rugăm. La versetul Să se îndrepteze rugăciunea mea…. când strig către Tine (Ps 140. Domnului să ne rugăm. preotul primește cădelnița.: Amin Exclamaţiunea: După ce a terminat de rostit Ectenia mare. Domnului să ne rugăm!. iar cu oamenii cei care fac fărădelege nu mă voi însoţi cu aleşii lor. apoi altarul. P. propriu-zis. pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. pe ușa dinspre miazăzi și se așează în fața Sfintei Mese. Domnului să ne rugăm. risipitu-s-au oasele lor lângă iad. pentru cei bolnavi.: Pentru pacea a toată lumea. ochii mei. acum şi pururea şi în vecii vecilor.: Pentru Sfântul nostru Părinte Papa (N. C.: Ţie. pentru cei ce se ostenesc.

Dumnezeul nostru. popoare. Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să mă cunoască. vestiți bucurie! Că iată. Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine. Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat. Veseliţi-vă ceruri. Care din pântecele Fecioarei a ieşit negrăit. Doamne. până ce-mi vei răsplăti mie (Ps 141. În calea aceasta în care am umblat. cine va suferi? Că la Tine este îndurarea (Ps 129. că Acesta este Dumnezeul nostru.Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege. Stihirile Învierii 7. şi a înviat întru mărire. şi ne dă nouă iertarea păcatelor.5-6a). Mântuieşte-mă de cei ce mă prigonesc. Pe Cel ce cu trupul.2). şi cruce şi moarte pentru noi. că Tu singur eşti Cel ce ai arătat în lume învierea. trâmbiţaţi temeliile pământului. Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele (Ps 129. că s-au întărit mai mult decât mine. de voie. aşteptat-a sufletul meu cuvântul Tău. Stih: Scoate din temniţă sufletul meu. mărire Ție. Strigat-am către Tine. Doamne. pe cruce a pironit păcatele noastre. Pierit-a fuga de la mine şi nu este cel ce caută sufletul meu. vers 1. a pătimit şi s-a îngropat şi a înviat din morţi. 3 ale Învierii.3-4).1) Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii. Veniţi. ca să laude numele Tău (Ps 141.6b). şi Cel ce dă viaţă. Cel ce eşti fără de păcat. şi împacă viaţa noastră. ascuns-au cursă mie. că cruce şi moarte ai primit. ferit sunt eu până ce voi trece. Hristoase. că m-am smerit foarte. popoare. a primit. Care a răscumpărat lumea de înşelăciunea vrajmașului. Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea.7b). Stând înaintea mormântului Tău celui primitor de viaţă noi nevrednicii. Mântuitorul sufletelor noastre. ca un iubitor de oameni. şi-l cuprindeţi pe el şi daţi mărire într-însul. strigaţi munţilor. zis-am: "Tu eşti nădejdea mea. Înconjuraţi. mărind învierea Lui cea din morţi. Cuvântului Celui împreună cu Tatăl fără de început şi împreună veşnic. Stih: De Te vei uita la fărădelegi. Doamne. din straja dimineţii să nădăjduiască Israel în Domnul (Ps 129. de voie. grăind: Întăreşte în dreapta credinţă Biserica Ta. ca un iubitor de oameni. Când lipsea dintru mine spiritul meu. Ia aminte la rugăciunea mea. Cel ce ne-a mântuit de fărădelegile noastre. să cântăm şi să ne închinăm lui Hristos. auzi glasul meu! (Ps 129. să-L lăudăm. Cu glasul meu către Domnul am strigat. să-i cântăm. pentru noi s-a răstignit. Psalmul 141 Rugăciunile noastre cele de seara primeşte-le. Se pun Stihirile pe 10. a omorât moartea și pe Adam l-a înviat. 4 ale lui Anatolie. cântare de mărire aducem milostivirii Tale celei negrăite. sperat-a sufletul meu în Domnul (Ps 129. că Acesta este Dumnezeul nostru. grăind: Dătătorule de viaţă Doamne. Stih: Din straja dimineţii până în noapte. Sfinte Doamne. Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii. . ca un bun şi iubitor de oameni. Doamne! Doamne. Emanuel. necazul meu înaintea Lui voi spune. Doamne.7a). ca să dăruieşti lumii învierea. Hristoase. Celui ce a înviat din morţi. partea mea eşti în pământul celor vii". Sionul. cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Tu ai cunoscut cărările mele.

pentru aceasta v-ați și învrednicit de strălucirea cea cerească. spune cu glas înalt: Înțelepciune. Măriții mucenici. lăsându-se focului și părăsind pământul caldeilor. Îndrăzneşte. și au primit mărire neveștejită. având-o întărire a credinţei. Că aceea s-a arătat cer şi biserică Dumnezeirii. Că Ție se cuvine toată mărirea. Vrednic eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase. măriților. și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gânduri viclene. care cu sfințenie au propovăduit Treimea cea nezidită înaintea vrăjmașilor și cu vărsările sângiurilor au stins înșelălciunea mulțimii zeilor. a Celui sfânt. Doamne. lăudaţi-L toate popoarele! (Ps 116. Sabel pururea pomenitul și Ismail de trei ori fericitul. şi El va mântui pe Israel de toate fărădelegile lui (Ps 129. deci. apărător avem pe Domnul. Amin. Că spre Tine sunt. aceasta. ca un atotputernic. ridicând din mijloc întunericul demonilor și patimile cele făcătoare de stricăciune și primejdiile. îți mulțumim și ne rugăm Ție. purtătorilor de chinuri prealăudați. Preotul binecuvântează Intratul. primește cădelnița. Cel ce s-a născut dintr-însa. lăudăm pe Tatăl. s-au luminat de a Ta lumină. Strana cântă sau rostește imnul: . Dumnezeul nostru. lauda celor fără de trup și podoaba credincioșilor. Pentru aceasta adunându-ne astăzi. pace a adus şi împărăţia a deschis. Pe aceasta. îndrăzneşte poporul lui Dumnezeu. și întru Tine am nădăjduit. Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac (Ps 116. pe Maria Fecioara să o lăudăm. a Celui fericit.7-8). Fiul lui Dumnezeu. uşa cea cerească. Cuvinte al lui Dumnezeu. care din oameni a răsărit şi pe Stăpânul L-a născut. drepți! Lumină lină a sfintei măriri a Tatălui ceresc. Fiind zdruncinați cu durerile. să nu ne rușinezi. Minunatul Manuil și Sabel fericitul. cinstea și închinăciunea. pentru aceasta lumea Te măreşte! Când începe să se cânte imnul Lumină lină. se deschid Ușile Împărătești. Se oprește în fața Ușilor Împărătești și spune. Dumnezeu. cu razele cele dumnezeiești luminați marginile lumii. Mărire…. Cel ce dai viaţă. văzând lumina cea de seara. ochii noștri. vers 6. preotul îmbracă felonul. acum și pururea și în vecii vecilor. întru puternic dor de Tine. vers 1. Seara și dimineața și la amiază Te lăudăm. după terminarea cântării Stihirii. Te binecuvântăm. săvârșim sfântă și luminată sărbătorirea voastră. dar. dar nu v-ați lepădat de Hristos și nu ați dat cinste idolilor. Ismail preaînțeleptul să fie cinstiți cu cântări preasfințite.1) Stihirile Sfinţilor Martiri 3. se aprind toate luminile în biserică. Stih: Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El. și face Ieșirea. închiși în temniță și tăiați cu săbii.2). peretele cel din mijloc al vrajbei l-a stricat. rugați pe Domnul pentru noi toți. ați murit moarte prea silnică. spre Sfintele Uși. vers 4. pe Fiul şi pe Spiritul Sfânt.Ca niște stele cu multe lumini. și se roagă să se mântuiască sufletele noastre. fericiților. ci ne mântuiește de toți cei ce vânează sufletele noastre. a Născătoarei de Dumnezeu. Pe ceea ce este mărirea a toată lumea. În timp ce se cântă Stihira dogmatică. Stih: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile. lăudându-Te împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt. Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Rugăciunea Intratului: Şi acum…. a Martirilor. Isuse Hristoase! Venind la apusul soarelui. istoviți în pătimiri rele. Manuel măritul. apoi. Doamne. cu capul plecat. a Celui fără de moarte. Stăpâne al tuturor: îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta. și împlătoșându-se cu armele credinței au rușinat pe tiranul Iulian. cădește iconostasul. că Acesta va birui pe vrăjmași. Stihira dogmatică.

Stih 3: Casei Tale se cuvine sfinţenie. Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa (N. Amin.: Să plinim rugăciunile noastre cele de seara. cu darul Tău.1a) Stih 1: Îmbrăcatu-s-a Domnul întru putere şi s-a încins (Ps 92. Apără.: Doamne. Doamne. şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. a fraţilor sfintei bisericii acesteia. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Prohimenul şi stihurile zilei. C. Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. rugămu-ne Ţie. acum şi pururea şi în vecii vecilor. C. Binecuvântat eşti Doamne. Dumnezeule. rostește Ectenia stăruitoare. Binecuvântat eşti Doamne.1b). Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat! Stih 2: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfântă şi preacinstită biserica aceasta.: Doamne. după mare mila Ta. pentru Preasfinţitul Episcopul nostru (N.: Să zicem toţi. părinţii şi fraţii noştri dreptcredincioşi. pacea. Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. îndură-Te spre noi. care întru cucernicie odihnesc aici şi pretutindenea. îndură-Te spre noi. P. C. de la Domnul să cerem. Dumnezeul părinţilor noştri. Dumnezeule. pentru cei ce cântă şi pentru poporul ce stă de faţă şi aşteaptă de la Tine mare şi multă milă.) şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos. pentru Preafericitul Părintele nostru Arhiepsicop (N. Doamne. sănătatea. cu pace şi fără de păcate. din fața Sfintei Mese. Doamne atotstăpânitorule. Binecuvântat eşti. înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale. din tot sufletul şi din tot cugetul nostru. Că Ţie se cuvine laudă.2).).7b). Doamne. P. învaţă-mă îndreptările Tale. mântuirea. să zicem. Miluieşte-ne. Domnului. Dumnezeul părinţilor noştri. vers 6: Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat! Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat! Preotul. P. Ţie mărire se cuvine. precum am nădăjduit şi noi întru Tine.). auzi-ne şi Te îndură spre noi. P. viaţa. Ţie se cuvine cântare. în seara aceasta fără de păcat a ne păzi. mila Ta este în veac. rugăciunea: . Amin.Domnul a împărăţit întru podoabă s-a îmbrăcat! (Ps 92. pentru cei ce se ostenesc.: Amin. întru lungime de zile (Ps 92. îndură-Te şi ne păzeşte. luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne. rugămu-ne Ţie. îndură-Te spre noi. lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea.: Doamne. auzi-ne şi Te îndură spre noi. mila Ta spre noi. Ectenia celor șase cereri Apoi. lăsarea şi iertarea de păcate a robilor lui Dumnezeu. Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii sfintei bisericii acesteia şi pentru toţi cei mai înainte adormiţi.: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm. Încă ne rugăm pentru mila.: Ziua toată. mântuieşte. C. desăvârşit sfântă. Învredniceşte-ne. Binecuvântat eşti Stăpâne. cercetarea. Sfinte. Fie.

: Amin. au zis Apostolilor: Înviat-a Domnul. de cugete deșarte și de gânduri rele.: Dă-ne. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvârşi. robii Tăi. cu glas înalt. de la Domnul să cerem. păzitor sufletelor şi trupurilor noastre. Doamne. acum și pururea și în vecii vecilor. din mâini să bată neamurile. Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Judecătorului celui înfricoșător și iubitor de oameni. și în seara de acum și în noaptea ce vine. P. cu toţi sfinţii pomenindu-o. şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos.C. de la Domnul să cerem. pe Adam cel căzut cu tot neamul înviindu-l. minune! Cum a gustat moartea Viaţa tuturor.: Amin. Că Ție. curata. și-au plecat capetele și și-au smerit grumajii. dăruind lumii mare îndurare. preabinecuvântata. Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti (Ps 92. Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie.: Și spiritului tău. Cel ce ai plecat cerurile și Te-ai coborât pentru mântuirea neamului omenesc. şi moartea omorând. Doamne. acum și pururea și în vecii vecilor. pe cruce a pironit păcatele noastre. pe Tine iadul întâlnindu-Te s-a întristat. P. viaţă ne-a dăruit. Pe preasfânta. credincios îndreptător. mărita.: Pace tuturor. caută spre robii Tăi și spre moștenirea Ta. Sfârşit creştinesc vieţii noastre. Ziditorul. Doamne. După Ectenia celor șase cereri se cântă îndată Stihirile Stihoavnei. mărire Ție. Doamne. ci nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. vers 1. Rugăciunea plecării capului. Stih: Domnul a împărăţit întru podoabă S-a îmbrăcat. Mântuitorul nostru. C.: Ţie. Doamne. mărire Ție! Să se bucure făptura. Cu patima Ta. Fie stăpânirea împărăției Tale binecuvântată și preamărită. Doamne. întru lungime de zile (Ps 92. a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. fără de patimă. Înger de pace. Cel ce eşti necuprins. P. în cele de dedesubt. Apoi. Doamne. cu pace.2). Că Hristos. cerurile să se veselească. neînfruntat. de bunăvoie te-ai răstignit. Femeile purtătoare de mir miresme aducând. de tot dușmanul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului. şi neaflând preacurat trupul Tău. Ci. care grăieşte: Cel ce ai înviat din morţi. C. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii. de la Domnul să cerem.: Capetele noastre Domnului să le plecăm. de la Domnul să cerem. şi cu învierea Ta din stricăciune ne-am mântuit. îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins (Ps 92. s-au bucurat. Pe aceștia păzește-i în toată vremea. C. din iubire de oameni. de la Domnul să cerem. pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm. ca un iubitor de oameni. Preotul spune. s-a sculat.: Ție. cu bucurie. cu grăbire şi cu tânguire la mormântul Tău au ajuns. Hristoase. lumea a luminat.1). nu de la oameni așteptând ajutorul. Împărat fiind al cerului şi al pământului.: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție măriri înălțăm. Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre. precum a voit.7b). C. iar sufletele drepţilor priminduTe. Dumnezeul nostru. . O. C. din Octoih. iar Adam văzându-Te pe Tine. Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria. din patimi ne-ai dezlegat. în taină. dar aflând de la înger acea nouă și neobișnuită minune.

a Născătoarei. iubitorule de oameni. şi nu ne duce pe noi în ispită. în pace. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. pe credincioși luminându-i. Că cel ce va răbda până la sfârșit acela se va mântui. precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Pentru rugăciunile lor. vie împărăţia Ta. Troparele Al Învierii. pentru numele Tău. Sfinte Dumnezeule. înviat-ai a treia zi. zdrobit-au și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine. Acum slobozeşte pe robul Tău. al Sfinţilor Martiri. şi să poarte în braţe pe Cel ce cuprinde toată făptura? Sfatul lui Dumnezeu este. Care eşti în ceruri. C: Amin. Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. Sabel pururea pomenitul și Ismail de trei ori fericitul. că văzură ochii mei mântuirea Ta. îndură-Te spre noi (de trei ori). Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit. și rugători pe noi către Domnul ne veți avea. dăruind lumii viaţă. a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit. Mărire…. ca pe un prunc. Mucenicii Tăi. vers 2. Doamne. zicând: Veniți de gustați din chinurile noastre și veți vedea cununile și darurile. îndură-Te spre noi. după cuvântul Tău. ca cei ce au slujit Soarelui celui gândit și de învățăturile păgânilor s-au lepădat umplând paharul lor cel purtător de nevoințe și cu sângele cel vărsat pentru Hristos pe sine încununându-se. Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre. Preasfântă Treime. precum în cer aşa şi pe pământ. şi ne iartă nouă păcatele noastre. Sfinte Fără de moarte. Amin. Dumnezeul nostru. întru nevoințele lor. Piatra fiind sigilată de iudei şi ostaşii păzind preacurat trupul Tău. Pentru aceasta Puterile cerurilor strigă Ție. ca să vă faceți părtași cununilor noastre.29-32) : Şi acum…. acum şi pururea şi în vecii vecilor. pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. mărire împărăţiei Tale. Doamne. pe Care. Preacurată. minune mai nouă decât toate minunile cele de demult! Că cine a cunoscut maică să nască fără bărbat. Că având tăria Ta. vers 1: Apoi. ne îndeamnă pe noi iubitorii dreptei credințe. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. sfinţească-se numele Tău. se cântă sau se citește Binecuvântarea dreptului Simeon ( Lc 2. lumină spre descoperirea neamurilor și mărire poporului Tău. O. îndură-Te spre noi (de trei ori). Sfinte Tare. acelaşi vers. Mărire…. în braţe tale purtându-L. Amin. Hristoase. Pentru că astăzi Manuel măritul. Mântuitorule. Hristos adevărul a zis. .Astăzi ceata cea cu trei străluciri a mucenicilor ca o adunare de stele purtătoare de lumină. fie voia Ta. curăţeşte păcatele noastre. şi îndrăzneală de maică spre Dânsul câştigând. mărire rânduielii Tale. ca să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre. mântuiește sufletele noastre. Doamne. Israel. pe chinuitori au învins. vers 4. Cel ce s-a născut. unule. Stăpâne. Dătătorule de viaţă: Mărire învierii Tale. Hristoase Dumnezeule. P: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea. nu înceta a-L ruga pentru cei ce te cinstesc. Stăpâne iartă fărădelegile noastre. Tatăl nostru. i-a chemat la bucuria cea tainică. ci ne mântuieşte de cel rău. a Martirilor.

Amin. Felix și Peregrin. totdeauna. pe tine. Hristoase. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeul nostru. închinându-se spre icoana Mântuitorului. prin tine. Isauru. Cântăreții: Binecuvântează. Cântăreții: Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt. Doamne Isuse Hristoase. să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi. Preotul. ale sfinților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana. Vasilie. care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. sfânta și dreapta credință a dreptcredincioșilor creștini. Întărește. nădejdea noastră. și pentru ale tuturor Sfinților. zice: Preotul. a mântuit din moarte sufletele noastre. Hristos. acelaşi vers. Ermiu. acum și pururi și în vecii vecilor. Preotul se întoarce spre Sfânta Masă și zice: Preotul. Cel ce este binecuvântat. ale Sfinților Martiri Manuel. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale. Dumnezeule. decât Serafimii. al Născătoarei de Dumnezeu. adevăratul Dumnezeul nostru. Preotul face Încheierea. celor de pe pământ s-a arătat: Dumnezeu întru unire neamestecată întrupându-Se. din Sfintele Uși. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Dumnezeul nostru. zice: Şi acum…. Cântăreții: Amin. şi crucea de bună voie pentru noi luând. îndură-Te spre noi (de trei ori). ca un bun și de oameni iubitor. înviind pe cel întâi zidit. prin care. cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu. închinându-se spre icoana Maicii Domnului. Stând în fața Sfintei Mese. și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului. face Dezlegarea: Preotul. Părinte. mărire Ție. binecuvântează. Inocențiu. Cântăreții: Amin. Doamne. Născătoare de Dumnezeu. Mărire Ție. zice: Înțelepciune. Hristos. Cântăreții: Amin. Sabel și Ismail. zice: . te mărim. Dumnezeul nostru. mântuiește-ne pe noi. tot din Sfintele Uși. miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Cântăreții: Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită. Cel ce a înviat din morți. fără de asemănare.Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->