You are on page 1of 14

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:

r>:

<r

1990
1992
1992
1992
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1998
1998
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1999
1999
1999
2000
2001
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2001
2002
1996
1996

1993
1993
1994
1994
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1998
1998
1998
1998
2000
2000
1996
1996
1997
1997
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2002
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
1999
2000
2000
2001
2002
2004
1996
2000

Info

OE-ref
nummer

Producent
nummer:

Rek pris

Styrdon
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
3000 GT
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma

Z11A : 3.0 inj


Z11A : 3.0 inj
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
Z16A : 3.0 inj 4WD/4WS
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA1A : 1.6 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA2A : 1.8 inj
DA4A : 1.8 inj TD
DA4A : 1.8 inj TD

MD159962
MD188204
MD164450
MD186312
MD194634
MD311685
MD199026
MD311686
MD325528
MD325868
MD333609
MD333610
MD333612
MD333613
MD360029
MD360028
MD322386
MD336020
MD329097
MD331119
MD341146
MD341148
MD347228
MD357922
MD361856
MR420360
MR420827
MR420983
MR578146
MD322387
MD322388
MD322716
MD336021
MD336022
MD336023
MD329098
MD329099
MD329100
MD341150
MD344738
MD351866
MD355869
MD358437
MD358438
MR420321
MR507705
MR420361
MR507713
MR420807
MR514209
MR578145
MN122248
MD341682
MD345712

MD159962
MD188204
MD164450
MD186312
MD194634
MD311685
MD199026
MD311686
MD325528
MD325868
MD333609
MD333610
MD333612
MD333613
MD360029
MD360028
MD322386
MD336020
MD329097
MD331119
MD341146
MD341148
MD347228
MD357922
MD361856
MR420360
MR420827
MR420983
MR578146
MD322387
MD322388
MD322716
MD336021
MD336022
MD336023
MD329098
MD329099
MD329100
MD341150
MD344738
MD351866
MD355869
MD358437
MD358438
MR420321
MR507705
MR420361
MR507713
MR420807
MR514209
MR578145
MN122248
MD341682
MD345712

kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 185
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 508
kr 4 508
kr 4 179
kr 4 179

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt

r>:

<r

1997
1997
1997
1997
1999
1999
2000
2001
2001
1997
1997
2000
2000
2001
2002
1988
1988
1989
1990
1989
1989
1989
1989
1988
1989
1989
1992
1991
1992
1993
1991
1992
1992
1993
1991
1992
1992
1993
1989
1991
1991
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1992
1993
1995
1995
1997
1997
1997
1997

1999
1999
1999
1999
2000
2000
2001
2002
2001
1999
1999
2001
2001
2002
2004
1992
1992
1990
1992
1992
1992
1992
1992
1989
1990
1990
1992
1993
1993
1995
1993
1993
1993
1995
1993
1993
1993
1993
1992
1992
1993
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1993
1996
1997
1997
2000
2000
2000
2000

Info

DA1A : 1.6 inj ECU/TCU


DA1A : 1.6 inj ECU/TCU
DA1A : 1.6 inj ECU/TCU
DA1A : 1.6 inj ECU/TCU
DA1A : 1.6 inj ECU/TCU
DA1A : 1.6 inj ECU/TCU
DA1A : 1.6 inj ECU/TCU
DA1A : 1.6 inj ECU/TCU
DA1A : 1.6 inj ECU/TCU
DA2A : 1.8 inj ECU/TCU
DA2A : 1.8 inj ECU/TCU
DA2A : 1.8 inj ECU/TCU
DA2A : 1.8 inj ECU/TCU
DA2A : 1.8 inj ECU/TCU
DA2A : 1.8 inj ECU/TCU
C52A : 1.5 inj
C52A : 1.5 inj
C52A : 1.5 inj
C52A : 1.5 inj
C68A : 1.8 inj DOHC
C58A : 1.8 inj DOHC
C68A : 1.8 inj DOHC
C58A : 1.8 inj DOHC
C63A : 1.6 inj DOHC
C63A : 1.6 inj DOHC
C63A : 1.6 inj DOHC
C66A : 1.6 inj SOHC
CA4A : 1.6 inj
CB4A : 1.6 inj
C66A : 1.6 inj
CA5A : 1.8 inj DOHC
C69A : 1.8 inj
CB5A : 1.8 inj
C69A : 1.8 inj DOHC
CC4A : 1.6 inj 4WD
CDA4 : 1.6 inj 4WD
C76A : 1.6 inj 4WD DOCH
C76A : 1.6 inj 4WD DOCH
C77A : 1.8 inj DOHC
CA1A : 1.3 inj
CA1A : 1.3 inj
CB1A : 1.3 inj
CA1A : 1.3 inj
CB4A : 1.6 inj
CA4A : 1.6 inj
CB4A : 1.6 inj
CA4A : 1.6 inj
CB5A : 1.8 inj
CA5A : 1.8 inj
CB1A : 1.3 inj
CC4A : 1.6 inj 4WD
CJ1A : 1.3 inj
CJ1A : 1.3 inj
CJ1A : 1.3 inj
CJ1A : 1.3 inj
CJ1A : 1.3 inj
CJ1A : 1.3 inj

OE-ref
nummer

MD341147
MD341149
MD347229
MD357923
MD361857
MR420359
MR420984
MR560714
MR988429
MD341151
MD341153
MR514210
MR560051
MR578002
MN122249
MD130725
MD149935
MD161174
MD153010
MD152981
MD152981
MD152983
MD159283
MD128616
MD146878
MD146877
MD175667
MD175667
MD175667
MD303632
MD175668
MD175668
MD175668
MD307404
MD186324
MD186324
MD186324
MD307025
MD138058
MD182411
MD189747
MD308311
MD308311
MD307354
MD307354
MD309322
MD309322
MD307356
MD307356
MD189748
MD307355
MD328465
MD328466
MD347015
MD347016
MD356552
MD357318

Producent
nummer:

MD341147
MD341149
MD347229
MD357923
MD361857
MR420359
MR420984
MR560714
MR988429
MD341151
MD341153
MR514210
MR560051
MR578002
MN122249
MD130725
MD149935
MD161174
MD153010
MD152981
MD152981
MD152983
MD159283
MD128616
MD146878
MD146877
MD175667
MD175667
MD175667
MD303632
MD175668
MD175668
MD175668
MD307404
MD186324
MD186324
MD186324
MD307025
MD138058
MD182411
MD189747
MD308311
MD308311
MD307354
MD307354
MD309322
MD309322
MD307356
MD307356
MD189748
MD307355
MD328465
MD328466
MD347015
MD347016
MD356552
MD357318

Rek pris
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 522
kr 3 522
kr 3 522
kr 3 522
kr 3 522
kr 3 522
kr 3 522
kr 3 766
kr 3 766
kr 3 766
kr 3 766
kr 4 111
kr 4 111
kr 4 111
kr 3 766
kr 3 766
kr 3 766
kr 3 766
kr 3 766
kr 3 499
kr 3 624
kr 3 624
kr 3 624
kr 3 624
kr 3 766
kr 3 766
kr 3 766
kr 3 766
kr 4 080
kr 4 080
kr 3 624
kr 3 766
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Eclipse
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant

r>:

<r

2000
2000
2001
2001
1995
1995
1995
1995
1997
1997
1997
1997
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2001
2001
1997
1999
2000
2000
2001
2001
1988
1988
1988
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1991
1991
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1989
1990
1989
1987
1989
1989
1987
1987
1987
1987
1989
1989
1989

2001
2001
2002
2004
1999
1997
1997
1997
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2004
1999
2000
2001
2001
2002
2004
1992
1992
1992
1990
1994
1990
1991
1994
1991
1994
1994
1996
1996
1997
1997
1999
1999
1990
1991
1992
1992
1991
1991
1990
1989
1990
1990
1989
1990
1990

Info

CJ1A : 1.3 inj


CJ1A : 1.3 inj
CJ1A : 1.3 inj
CJ1A : 1.3 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj
CK4A : 1.6 inj
CK4A : 1.6 inj
CJ4A : 1.6 inj ECU/TCU
CJ4A : 1.6 inj ECU/TCU
CJ4A : 1.6 inj ECU/TCU
CJ4A : 1.6 inj ECU/TCU
C12V : 1.5 inj
C12V : 1.5 inj
C53A : 1.6 inj
D21A : 1.8 inj
D21A : 1.8 inj
D22A : 2.0 inj
D22A : 2.0 inj
D22A : 2.0 inj
D22A : 2.0 inj
D22A : 2.0 inj
D27A : 2.0 inj 4WD
D32A : 2.0 inj T
D32A : 2.0 inj T
D32A : 2.0 inj T
D32A : 2.0 inj T
D32A : 2.0 inj T
D32A : 2.0 inj T
E32A : 1.8 inj
E32A : 1.8 inj
E32A : 1.8 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj

OE-ref
nummer

MR507954
MR560122
MR578638
MR578637
MD327477
MD327480
MD330703
MD330704
MD353924
MD353925
MD357580
MD358094
MR507186
MR507187
MR507188
MN122201
MR507189
MR514027
MR560077
MR578640
MR578639
MD353928
MR507191
MR514028
MR560078
MR578642
MR578641
MD153013
MD131409
MD132954
MD120845
MD159562
MD128622
MD166256
MD166256
MD166261
MD169144
MD169145
MD325938
MD327134
MD332691
MD334797
MD346010
MD344763
MD153669
MD165144
MD175515
MD120207
MD161184
MD167736
MD120208
MD167738
MD128621
MD132957
MD153254
MD161182
MD153305

Producent
nummer:

MR507954
MR560122
MR578638
MR578637
MD327477
MD327480
MD330703
MD330704
MD353924
MD353925
MD357580
MD358094
MR507186
MR507187
MR507188
MN122201
MR507189
MR514027
MR560077
MR578640
MR578639
MD353928
MR507191
MR514028
MR560078
MR578642
MR578641
MD153013
MD131409
MD132954
MD120845
MD159562
MD128622
MD166256
MD166256
MD166261
MD169144
MD169145
MD325938
MD327134
MD332691
MD334797
MD346010
MD344763
MD153669
MD165144
MD175515
MD120207
MD161184
MD167736
MD120208
MD167738
MD128621
MD132957
MD153254
MD161182
MD153305

Rek pris
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 410
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 410
kr 4 410
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 105
kr 4 105
kr 4 105
kr 4 105
kr 3 522
kr 3 522
kr 3 522
kr 3 663
kr 3 663
kr 4 244
kr 4 244
kr 4 244
kr 4 244
kr 4 244
kr 4 244
kr 4 244
kr 4 244
kr 4 244
kr 4 244
kr 4 244
kr 4 244
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant

r>:

<r

1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1991
1990
1988
1988
1988
1989
1991
1992
1993
1995
1995
1992
1992
1992
1992
1992
1995
1992
1992
1995
1995
1992
1995
1992
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998
2000
2000
1998
1998
1998
1998
2000
2000
1996
1996
1996
1996
1998
1998
1998
1998

1989
1990
1992
1991
1992
1992
1992
1991
1992
1992
1991
1992
1989
1991
1992
1996
1996
1996
1996
1995
1993
1994
1996
1993
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1998
1998
1998
1998
2000
2000
2000
2000
2002
2002
2000
2000
2000
2000
2002
2002
1998
1998
1998
1998
2000
2000
2000
2000

Info

E33A : 2.0 inj


E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E33A : 2.0 inj
E39A : 2.0 inj 4WD
E38A : 2.0 inj 4WD
E39A : 2.0 inj 4WD
E39A : 2.0 inj 4WD
E39A : 2.0 inj 4WD
E52A : 1.8 inj
E52A : 1.8 inj
E52A : 1.8 inj
E52A : 1.8 inj
E54A : 2.0 inj
E64A : 2.0 inj V6
E64A : 2.0 inj V6
E54A : 2.0 inj V6
E54A : 2.0 inj V6
E54A : 2.0 inj V6
E55A : 2.0 inj 4 CYL
E55A : 2.0 inj 4 CYL
E55A : 2.0 inj 4 CYL
E55A : 2.0 inj 4 CYL
E75A : 2.0 inj 4 CYL
E75A : 2.0 inj 4 CYL
E88A : 2.5 inj V6 4WD
E88A : 2.5 inj V6 4WD
EA2A : 2.0 inj
EA2W : 2.0 inj
EA2W : 2.0 inj
EA2A : 2.0 inj
EA2W : 2.0 inj
EA2A : 2.0 inj
EA2W : 2.0 inj
EA2A : 2.0 inj
EA2W : 2.0 inj
EA2A : 2.0 inj
EA3A : 2.4 inj
EA3W : 2.4 inj
EA3A : 2.4 inj
EA3W : 2.4 inj
EA3A : 2.4 inj
EA3W : 2.4 inj
EA5A : 2.5 inj
EA5W : 2.5 inj
EA5A : 2.5 inj
EA5W : 2.5 inj
EA5A : 2.5 inj
EA5W : 2.5 inj
EA5A : 2.5 inj
EA5W : 2.5 inj

OE-ref
nummer

MD155679
MD161183
MD167737
MD161841
MD161841
MD166252
MD166253
MD166249
MD172576
MD173635
MD142755
MD142755
MD141146
MD153986
MD168735
MD184827
MD307034
MD325866
MD325940
MD180623
MD180623
MD192684
MD192684
MD198687
MD325870
MD190873
MD198736
MD325400
MD325864
MD183043
MD325865
MD184183
MD325529
MD340456
MD340456
MD358135
MD358135
MD362347
MD362347
MD362348
MD362348
MR507625
MR507625
MR420430
MR420430
MR420431
MR420431
MR507626
MR507626
MD340290
MD340290
MD340291
MD340291
MD359139
MD359139
MD359140
MD359140

Producent
nummer:

MD155679
MD161183
MD167737
MD161841
MD161841
MD166252
MD166253
MD166249
MD172576
MD173635
MD142755
MD142755
MD141146
MD153986
MD168735
MD184827
MD307034
MD325866
MD325940
MD180623
MD180623
MD192684
MD192684
MD198687
MD325870
MD190873
MD198736
MD325400
MD325864
MD183043
MD325865
MD184183
MD325529
MD340456
MD340456
MD358135
MD358135
MD362347
MD362347
MD362348
MD362348
MR507625
MR507625
MR420430
MR420430
MR420431
MR420431
MR507626
MR507626
MD340290
MD340290
MD340291
MD340291
MD359139
MD359139
MD359140
MD359140

Rek pris
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 774
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 3 774
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L200
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400

r>:

<r

2000
2000
2000
2000
1996
1996
1996
1996
1990
1990
1994
1994
1996
1996
1996
1997
2001
2001
2001
2001
1996
1996
1997
1997
1999
2001
2001
1986
1991
1990
1993
1994
1996
1997
1994
1996
1991
1986
1986
1986
1988
1988
1986
1994
1994
1994
1994
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998

2004
2004
2002
2002
2004
2004
2004
2004
1991
1991
1997
1997
1997
1997
2001
1998
2002
2004
2002
2002
1997
1997
2001
2001
2001
2002
2002
1997
1994
1996
1996
1996
1997
2000
1996
1997
1994
1987
1988
1988
1995
1994
1987
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
2001

Info

EA5W : 2.5 inj


EA5A : 2.5 inj
EA5W : 2.5 inj
EA5A : 2.5 inj
EA6W : 2.0 inj TD
EA6A : 2.0 inj TD
EA2W : 2.0 inj ECU/TCU
EA2A : 2.0 inj ECU/TCU
K15T : 2.4 inj
K05T : 2.4 inj
K15T : 2.4 inj
K35T : 2.4 inj
K62T : 2.0 inj
K62T : 2.0 inj
K62T : 2.0 inj
K62T : 2.0 inj
K64T : 2.5 inj
K64T : 2.5 inj
K74T : 2.5 inj
K74T : 2.5 inj
K75T : 2.4 inj
K75T : 2.4 inj
K75T : 2.4 inj
K75T : 2.4 inj
K75T : 2.4 inj
K75T : 2.4 inj
K75T : 2.4 inj
P03W : 2.0 inj
VAN P04V : 2.4
P04W : 2.4 inj
P04W : 2.4 inj
Long Truck : 2.0
Long Truck : 2.0
Long Truck : 2.0
Long Van P13V 2.0
Long Van P13V 2.0
Long Van P13V 2.4
Van P24V : 2.4
Van P24V : 2.4
P24W : 2.4 inj
P24W : 2.4 inj
Van P24V : 2.4
P24W : 2.4 inj
Long Van PB3V 2.0
Short Van PA3V 2.0
Long Van PB3V 2.0
Short Van PA3V 2.0
Short Van PA3V 2.0
Long Van PB3V 2.0
Long Van PB3V 2.0
Short Van PA3V 2.0
Long Van PB3V 2.0
Short Van PA3V 2.0
Short Van PA3V 2.0
Long Van PB3V 2.0
Short Van PA3V 2.0
Short Van PA3V 2.0

OE-ref
nummer

MR507734
MR507734
MR507735
MR507735
MD333002
MD333002
MR507627
MR507627
MD163057
MD163057
MD311128
MD311128
MD305535
MD326326
MD346666
MD346667
MR577030
MR577026
MR577083
MR577084
MD305536
MD329879
MD346668
MD346669
MD362195
MR514424
MR514425
MD336304
MD173629
MD173629
MD314462
MD305434
MD336305
MD346642
MD316797
MD336304
MD173624
MD102984
MD129836
MD129836
MD140903
MD140903
MD102941
MD313400
MD313400
MD319589
MD319589
MD335688
MD335688
MD348767
MD348767
MD352562
MD352562
MD353677
MD353677
MD358978
MD358959

Producent
nummer:

MR507734
MR507734
MR507735
MR507735
MD333002
MD333002
MR507627
MR507627
MD163057
MD163057
MD311128
MD311128
MD305535
MD326326
MD346666
MD346667
MR577030
MR577026
MR577083
MR577084
MD305536
MD329879
MD346668
MD346669
MD362195
MR514424
MR514425
MD336304
MD173629
MD173629
MD314462
MD305434
MD336305
MD346642
MD316797
MD336304
MD173624
MD102984
MD129836
MD129836
MD140903
MD140903
MD102941
MD313400
MD313400
MD319589
MD319589
MD335688
MD335688
MD348767
MD348767
MD352562
MD352562
MD353677
MD353677
MD358978
MD358959

Rek pris
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 3 507
kr 3 507
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 418
kr 4 418
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Pajero
Pajero

r>:

<r

1998
1999
1994
1994
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1994
1994
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1999
1994
1994
1998
1998
1997
1998
1999
1989
1989
1990
1992
1992
1993
1996
1996
1996
1997
1993
1996
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1988
1988
1999
2001

2001
2001
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
2001
2001
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1999
2001
2001
1996
1996
2001
2001
1998
1999
2001
1992
1990
1992
1993
1993
1996
2000
2000
2000
2000
1996
2000
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2000
1992
1992
2000
2004

Info

Long Van PB3V 2.0


Short Van PA3V 2.0
Short PA3W : 2.0
Short PA3W : 2.0
Short PA3W : 2.0
Short PA3W : 2.0
Short PA3W : 2.0
Short PA3W : 2.0
Short PA3W : 2.0
Short PA3W : 2.0
Short PA3W : 2.0
Short PA4W : 2.0
Short PA4W : 2.0
Short Van PD4V 2.4
Short PD4W : 2.4
Short PD4W : 2.4
Short PD4W : 2.4
Short PD4W : 2.4
Short PA4W : 2.4
Short PA4W : 2.4
Short PA4W : 2.4
Short PD4W : 2.4
Short Van PD4V 2.4
Short PA4W : 2.4
Short PA4W : 2.4
Short PA4W : 2.4
Short PD4W : 2.4
Short Van PD4V 2.4
Short PD4W : 2.4
Short Van PD4V 2.4
Short PD4W : 2.4
Short PD4W : 2.4
Short PD4W : 2.4
C62A : 1.5 inj
C62A : 1.5 inj
C62A : 1.5 inj
CB4W : 1.6 inj
CD4W : 1.6 inj 4WD
CB4W : 1.6 inj
CB4W : 1.6 inj
CD4W : 1.6 inj 4WD
CB4W : 1.6 inj
CB4W : 1.6 inj
CD4W : 1.6 inj 4WD
CD4W : 1.6 inj 4WD
CP9A : 2.0 inj 4WD
CP9A : 2.0 inj 4WD
CP9A : 2.0 inj 4WD
CP9A : 2.0 inj 4WD
CP9A : 2.0 inj 4WD
CP9A : 2.0 inj 4WD
CP9A : 2.0 inj 4WD
CP9A : 2.0 inj 4WD
C12V : 1.5 inj
C12V : 1.5 inj
Pinin H66W : 1.8
Pinin H66W : 1.8

OE-ref
nummer

MD358959
MR420837
MD305076
MD322712
MD335690
MD335691
MD353674
MD353676
MD358958
MD358957
MR420834
MD305073
MD322713
MD335692
MD335692
MD335692
MD335693
MD335693
MD348768
MD352560
MD353673
MD353673
MD353673
MD358979
MD358963
MR420838
MD305075
MD305075
MD358962
MD358962
MD353675
MD358964
MR420835
MD149935
MD161174
MD153010
MD175667
MD186324
MD307354
MD336324
MD336324
MD336356
MD356954
MD307355
MD336325
MD356472
MD362016
MD360164
MR420403
MR420534
MR420773
MR420994
MR514364
MD153013
MD131409
MR420880
MR578296

Producent
nummer:

MD358959
MR420837
MD305076
MD322712
MD335690
MD335691
MD353674
MD353676
MD358958
MD358957
MR420834
MD305073
MD322713
MD335692
MD335692
MD335692
MD335693
MD335693
MD348768
MD352560
MD353673
MD353673
MD353673
MD358979
MD358963
MR420838
MD305075
MD305075
MD358962
MD358962
MD353675
MD358964
MR420835
MD149935
MD161174
MD153010
MD175667
MD186324
MD307354
MD336324
MD336324
MD336356
MD356954
MD307355
MD336325
MD356472
MD362016
MD360164
MR420403
MR420534
MR420773
MR420994
MR514364
MD153013
MD131409
MR420880
MR578296

Rek pris
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 766
kr 3 766
kr 3 766
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 3 766
kr 4 111
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 4 080
kr 3 522
kr 3 522
kr 4 418
kr 4 418

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero

r>:

<r

1998
1998
1998
2000
2001
1988
1988
1989
1989
1988
1990
1990
1990
1993
1990
1990
1994
1994
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1990
1990
1990
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1990
1991
2001
2000
2001
2000
2000

2004
1999
2000
2001
2002
1991
1991
1991
1991
1991
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
2000
2000
2001
1999
1999
2000
1994
2004
2004
1994
1994
1996
1996
1997
1996
1996
1997
1997
1997
2000
2000
2000
2000
1992
1992
2004
2004
2004
2001
2001

Info

Sport K94W : 2.5


Sport K96W : 3.0
Sport K96W : 3.0
Sport K96W : 3.0
Sport K96W : 3.0
L141G : 3.0 in
L146G : 3.0 in
L141G : 3.0 in
L146G : 3.0 in
L146G : 3.0 in
Short Wagon V21W 2.4
Long Wagon V41W 2.4
Soft V21C : 2.4
Short Wagon V21W 2.4
Soft V23C : 3.0
Long Wagon V43W 3.0
Long Wagon V43W 3.0
Soft V23C : 3.0
Short Wagon V23W 3.0
Short Wagon V23W 3.0
Soft V23C : 3.0
Soft V23C : 3.0
Long Wagon V43W 3.0
Short Wagon V23W 3.0
Soft V23C : 3.0
Long Wagon V43W 3.0
Short Wagon V23W 3.0
Long Wagon V43W 3.0
Short Wagon V23W 3.0
Soft V23C : 3.0
Soft V23C : 3.0
Short Wagon V23W 3.0
Long Wagon V43W 3.0
Short Wagon V23W 3.0
Short Wagon V24W 2.5
Long Wagon V44W 2.5
Short Wagon V25W 3.5
Long Wagon V45W 3.5
Long Wagon V45W 3.5
Short Wagon V25W 3.5
Short Wagon V25W 3.5
Long Wagon V43W 3.0
Long Wagon V45W 3.5
Long Wagon V45W 3.5
Long Wagon V45W 3.5
Short Wagon V25W 3.5
Short Wagon V25W 3.5
Long Wagon V45W 3.5
Short Wagon V25W 3.5
Long Wagon V45W 3.5
Long Wagon V43W 3.0
Long Wagon V43W 3.0
Short Wagon V64W 2.5
Long Wagon V74W 2.5
Short Wagon V64W 2.5
Long Wagon V75W 3.5
Short Wagon V65W 3.5

OE-ref
nummer

MR577140
MD357264
MD366937
MR507951
MR578276
MD137656
MD137656
MD146946
MD146946
MD136476
MD163127
MD163127
MD163127
MD307546
MD162165
MD162165
MD306934
MD306934
MD306934
MD323762
MD323762
MD339958
MD339958
MD339958
MD339960
MD339960
MD339960
MD344709
MD344709
MD344709
MD344710
MD344710
MD344710
MD162165
MR577117
MR577117
MD197761
MD197761
MD311682
MD311682
MD323761
MD323761
MD323761
MD339961
MD339959
MD339959
MD344712
MD344712
MD344711
MD344711
MD164453
MD175915
MR577059
MR577059
MR577097
MD369225
MD369225

Producent
nummer:

MR577140
MD357264
MD366937
MR507951
MR578276
MD137656
MD137656
MD146946
MD146946
MD136476
MD163127
MD163127
MD163127
MD307546
MD162165
MD162165
MD306934
MD306934
MD306934
MD323762
MD323762
MD339958
MD339958
MD339958
MD339960
MD339960
MD339960
MD344709
MD344709
MD344709
MD344710
MD344710
MD344710
MD162165
MR577117
MR577117
MD197761
MD197761
MD311682
MD311682
MD323761
MD323761
MD323761
MD339961
MD339959
MD339959
MD344712
MD344712
MD344711
MD344711
MD164453
MD175915
MR577059
MR577059
MR577097
MD369225
MD369225

Rek pris
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 3 774
kr 3 774
kr 3 774
kr 3 774
kr 3 774
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 507
kr 3 522
kr 3 522
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 3 507
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 082
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Sigma

r>:

<r

2000
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2000
2000
2002
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
1999
2000
2001
2000
2000
2000
2000
2001
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2001
1993

2001
2001
2001
2002
2002
2002
2004
2000
2000
2004
2002
2002
2000
2000
2002
2002
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2000
2001
2002
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2002
2002
2002
2004
2004
2004
2004
2002
1994

Info

Long Wagon V75W 3.5


Short Wagon V65W 3.5
Long Wagon V75W 3.5
Short Wagon V65W 3.5
Short Wagon V65W 3.5
Long Wagon V75W 3.5
Short Wagon V65W 3.5
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V75W 3.5
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Short Wagon V68W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Long Wagon V78W 3.2
Sport K96W : 3.0
Sport K96W : 3.0
Sport K96W : 3.0
Short Wagon V65W 3.5
Long Wagon V75W 3.5
Short Wagon V65W 3.5
Long Wagon V75W 3.5
Long Wagon V75W 3.5
Short Wagon V65W 3.5
Short Wagon V65W 3.5
Short Wagon V65W 3.5
Long Wagon V75W 3.5
Long Wagon V75W 3.5
Short Wagon V65W 3.5
Long Wagon V75W 3.5
Short Wagon V65W 3.5
Long Wagon V75W 3.5
Wagon F07W : 3.0

OE-ref
nummer

MD369226
MD369226
MR578170
MR578170
MR578470
MR578470
MN122080
MK369405
MK369405
MN122080
MK386842
MK386842
MK369406
MK369406
MK386841
MK386841
MK369403
MK369403
MK369404
MK369404
MK387382
MK387382
MK387484
MK387484
MK387485
MK387485
ME191834
ME191834
ME191835
ME191835
ME191919
ME191919
ME191920
ME191920
ME191922
ME191922
MK386858
MK386858
ME386857
MD369104
MR507858
MR578649
MR515126
MR515126
MR515127
MR515127
MR578127
MR578127
MR578466
MR578467
MR578467
MN122081
MN122081
MN122082
MN122082
MR578466
AW333975

Producent
nummer:

MD369226
MD369226
MR578170
MR578170
MR578470
MR578470
MN122080
MK369405
MK369405
MN122080
MK386842
MK386842
MK369406
MK369406
MK386841
MK386841
MK369403
MK369403
MK369404
MK369404
MK387382
MK387382
MK387484
MK387484
MK387485
MK387485
ME191834
ME191834
ME191835
ME191835
ME191919
ME191919
ME191920
ME191920
ME191922
ME191922
MK386858
MK386858
ME386857
MD369104
MR507858
MR578649
MR515126
MR515126
MR515127
MR515127
MR578127
MR578127
MR578466
MR578467
MR578467
MN122081
MN122081
MN122082
MN122082
MR578466
AW333975

Rek pris
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 544
kr 4 088

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Sigma
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon

r>:

<r

1990
1990
1990
1992
1992
1992
1991
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1991
1999
1999
2000
1999
1999
1999
1999
2000
1999
1999
2000
1999
1988
1988
1985
1991
1991
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1991
1991
1992
1992
1993
1993

1992
1992
1992
1996
1996
1996
1995
1994
1994
1996
1996
1999
1996
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1995
2000
2000
2002
2000
2000
2000
2000
2002
2000
2000
2002
2004
1989
1991
1991
1995
1992
1995
1993
1994
1996
1996
1997
1997
1997
1997
2000
2000
2000
2000
2000
1992
1992
1993
1993
1996
1996

Info

F16A : 3.0 inj


F16A : 3.0 inj
F16A : 3.0 inj
F16A : 3.0 inj
F16A : 3.0 inj
F16A : 3.0 inj
N11W : 1.8 inj
N21W : 1.8 inj 4WD
N11W : 1.8 inj
N21W : 1.8 inj 4WD
N11W : 1.8 inj
N11W : 1.8 inj
N21W : 1.8 inj 4WD
N21W : 1.8 inj 4WD
N11W : 1.8 inj
N21W : 1.8 inj 4WD
N11W : 1.8 inj
N18W : 2.0 inj TD
N18W : 2.0 inj TD
N21W : 1.8 inj 4WD
N63W : 2.0 inj
N63W : 2.0 inj
N63W : 2.0 inj
N64W : 2.4 inj
N64W : 2.4 inj
N64W : 2.4 inj
N64W : 2.4 inj
N64W : 2.4 inj
N63W : 2.0 inj ECU7TCU
N63W : 2.0 inj ECU7TCU
N63W : 2.0 inj ECU7TCU
N64W : 2.4 inj ECU7TCU
D04W : 2.0 inj
D04W : 2.0 inj
D08W : 2.0 inj 4WD
N31W : 1.8 inj
N31W : 1.8 inj
N41W : 1.8 inj 4WD
N33W : 2.0 inj
N33W : 2.0 inj
N33W : 2.0 inj
N33W : 2.0 inj
N43W : 2.0 inj 4WD
N33W : 2.0 inj
N43W : 2.0 inj 4WD
N33W : 2.0 inj
N33W : 2.0 inj
N43W : 2.0 inj 4WD
N33W : 2.0 inj
N33W : 2.0 inj
N43W : 2.0 inj 4WD
N35W : 1.8 inj TD
N34W : 2.4 inj
N35W : 1.8 inj TD
N34W : 2.4 inj
N35W : 1.8 inj TD
N34W : 2.4 inj

OE-ref
nummer

MD161382
MD161388
MD162603
MD193046
MD193047
MD193045
MD174845
MD305778
MD305778
MD317989
MD317989
MD325403
MD325403
MD332301
MD332301
MD332302
MD332302
MD333656
MD333659
MD174846
MR420700
MR420932
MR507796
MR420856
MR420857
MR420858
MR420859
MR507794
MR420701
MR420933
MR514265
MR560002
MD131434
MD161180
MD140158
MD174845
MD177138
MD174846
MD176817
MD305771
MD312459
MD325255
MD323551
MD323551
MD323553
MD323553
MD345491
MD346808
MD346808
MD346809
MD346809
MD163157
MD163157
MD176816
MD176816
MD302440
MD302440

Producent
nummer:

MD161382
MD161388
MD162603
MD193046
MD193047
MD193045
MD174845
MD305778
MD305778
MD317989
MD317989
MD325403
MD325403
MD332301
MD332301
MD332302
MD332302
MD333656
MD333659
MD174846
MR420700
MR420932
MR507796
MR420856
MR420857
MR420858
MR420859
MR507794
MR420701
MR420933
MR514265
MR560002
MD131434
MD161180
MD140158
MD174845
MD177138
MD174846
MD176817
MD305771
MD312459
MD325255
MD323551
MD323551
MD323553
MD323553
MD345491
MD346808
MD346808
MD346809
MD346809
MD163157
MD163157
MD176816
MD176816
MD302440
MD302440

Rek pris
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 3 789
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 3 774
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 418
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 418
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 018
kr 3 789
kr 4 088
kr 3 774
kr 3 774
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star
Space Star

Info

OE-ref
nummer

r>:

<r

1992
1993
1994
1995
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
1998
1998
1998
1998
1998
1998
2001
2001
2000
2001
2001
1988
1998
1998
1999
2000
2001
1998
1998
1999
2000
2001
2002
2000
2001
2002

1993
1994
1996
1996
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
1999
1999
1999
1999
1999
2002
2002
2002
2001
2002
2002
1992
2000
2000
2000
2001
2004
2000
2000
2000
2001
2002
2004
2001
2002
2004

N43W : 2.0 inj 4WD


N43W : 2.0 inj 4WD
N43W : 2.0 inj 4WD
N43W : 2.0 inj 4WD
N84W : 2.4 inj
N94W : 2.4 inj 4WD
N84W : 2.4 inj
N94W : 2.4 inj 4WD
N84W : 2.4 inj
N84W : 2.4 inj
N84W : 2.4 inj
N94W : 2.4 inj 4WD
N94W : 2.4 inj 4WD
N84W : 2.4 inj
N84W : 2.4 inj
N84W : 2.4 inj
N84W : 2.4 inj
N84W : 2.4 inj
N94W : 2.4 inj
N84W : 2.4 inj
N84W : 2.4 inj
N84W : 2.4 inj
N84W : 2.4 inj
D04W : 2.0 inj
DG1A : 1.3 inj
DG1A : 1.3 inj
DG1A : 1.3 inj
DG1A : 1.3 inj
DG1A : 1.3 inj
DG5A : 1.8 inj
DG5A : 1.8 inj
DG5A : 1.8 inj
DG5A : 1.8 inj
DG5A : 1.8 inj
DG5A : 1.8 inj
DG5A : 1.8 inj ECU/TCU
DG5A : 1.8 inj ECU/TCU
DG5A : 1.8 inj ECU/TCU

1998

2004

Rep av fel p styrdonet.

MD346802

1998

2004

Rep av fel p styrdonet.

MR507766

1988

2004

2000

2005

MD178142
MD305772
MD312460
MD325256
MR420856
MR420856
MR420857
MR420857
MR420858
MR420859
MR507794
MR507794
MD362110
MD362110
MD362111
MD362112
MD362113
MD360379
MR578553
MR578553
MR560002
MR578554
MR985179
MD131667
MD354341
MD357319
MR420774
MR507742
MR578050
MD362115
MD362116
MR420808
MR514211
MR578112
MR988920
MR514212
MR593218
MR988921

Producent
nummer:

MD178142
MD305772
MD312460
MD325256
MR420856
MR420856
MR420857
MR420857
MR420858
MR420859
MR507794
MR507794
MD362110
MD362110
MD362111
MD362112
MD362113
MD360379
MR578553
MR578553
MR560002
MR578554
MR985179
MD131667
MD354341
MD357319
MR420774
MR507742
MR578050
MD362115
MD362116
MR420808
MR514211
MR578112
MR988920
MR514212
MR593218
MR988921

Rek pris
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 418
kr 4 088
kr 4 088
kr 4 088
kr 3 522
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 508
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 508
kr 4 508
kr 4 179
kr 4 179
kr 4 179

GDI spridarstyrdon
Carisma, Space Star, space
Wagon, Galant, Pajero Pinin
Carisma, Space Star, space
Wagon, Galant, Pajero Pinin

MD349897

kr 3 595
kr 3 595

STYRDON VXELLDA
Colt / Lancer C50 / CA0
Galant E30, E50 EA0
Space Runner N10
Pajero V60

Rep av fel p styrdonet.


Rep av fel p styrdonet.
Rep av fel p styrdonet.
Rep av fel p styrdonet.

kr 3 595
kr 3 595
kr 3 595
kr 3 595

Rep av pixelfel, AC/radio display

kr 2 995

AC/RADIO DISPLAYS
Carisma, Space Star
Space Wagon, Pajero Pinin

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:

r>:

<r

Info

1995
1995
1995
1995
1997
1997
1995
1995
1995
1995
1997
1992
1992
1996
1996
1996
1996
1994
1990
1990
2000
1991
1992
1992
1992
1998
1998
1998
1998

1997
1997
1997
1997
2004
2004
1999
1999
1999
1999
>
1996
1996
2004
2004
2004
2004
2004
2000
2000
2004
1999
1998
1998
1998
2004
2004
2004
2002

Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare
Luftmngdmtare

1996
2000
2000
1999

2000
2004
2004
2000

1996

2000

DA2A / DG5A , MD350416


DA2A / DG5A MR507044
MR507890
MR514341
EA3A / EA3W / N64W / N84W
MD355534

2000

2004

OE-ref
nummer

Producent
nummer:

Rek pris

LUFTMNGDMTARE
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Carisma
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Galant
Galant
Galant
Galant
L200
L200
L300
Pajero
Pajero
Pajero
Space Runner
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Star

MD172454
MD172449
MD172455
MD357335
MD336500
MD336481
MD172454
MD172449
MD172455
MD357335
MD336500
MD172449
MD172455
MD336481
MD336482
MD151055
MD357338
MD172455
MD151055
MD357338
MD336482
MD172449
MD172449
MD172455
MD357335
MD336500
MD336481
MD336501
MD336481

E5T05271
E5T05371
E5T05471
E5T08371
E5T08271
M887504
E5T05271
E5T05371
E5T05471
E5T08371
E5T08271
E5T05371
E5T05471
E5T08271
E5T08071
E5T05071
E5T05471
MD357335
E5T05071
E5T08071
E5T05371
E5T05371
E5T05471
E5T08371
E5T08271
E5T08171
E5T08271
M887504

kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793
kr 2 793

Spjllhus GDI
Carisma, Space Star 1.8 GDI
Carisma, Space Star 1.8 GDI
Pajero Pinin 2.0 GDI
Pajero Pinin 1.8 GDI
Galant, Space Wagon
Space Runner 2.4 GDI
Galant, Space Wagon
Space Runner 2.4 GDI
Vid andra numren - ring!!

EA3A / EA3W / N64W / N94W


MR507598

MR514340
MN153363
MN153347
MD355406

EAC60-002
EAC60-003
EAC60-005
EAC60-001

kr 3 995
kr 4 385
kr 4 385
kr 4 385

MR514334

EAC65-001

kr 3 995

MN153345

EAC65010/13

kr 4 385

Mitsubishi GDI spjllhus


med vr egen producerade TPS

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:

r>:

<r

1995
1995
1995
1988
1989
1990
1991
1991
1991
1991
1995
1995
1995
1995
1992
1992
1990
1990
1987
1988
1988
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1992
1992
1992
1989
1990
1996
1996
1990
1990
1990
1990
1990
1994
1996

2004
2004
2001
1990
1990
1992
1996
1996
1996
1996
1999
1999
2000
1999
1994
1996
1990
1994
1990
1990
1990
2000
1996
2000
2000
2000
2002
1996
1996
1996
1990
1992
1996
1996
1992
1992
1991
1991
1997
1997
2004

Info

OE-ref
nummer

Producent
nummer:

MD317038
MD317038
MD339759
MD122509
MD122509
MD156252
MD164458
MD164458
MD159279
MD325051
MD331843
MD331843
MD331843
MD331843
MD153199
MD180936
MD119306
MD155852
MD125516
MD125516
MD125516
MD374448
MD374448
MD346042
MD346042
MD374447
MD374447
MD183850
MD188610
MD188610
MD119306
MD155852
MD327305
MD327305
MD156722
MD156722
MD156722
MD143571
MD143571
MD143571
MD314949

T2T58371
T2T58371
T2T59571

Rek pris

Strmfrdelare
Carisma
Carisma
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Eclipse
Eclipse
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
Galant
L200
L200
L200
L200

DA1A : 1,6 inj:


DA2A : 1,8 inj
CK1A / CJ1A 1,3
C52A : 1,5
C77A : 1,8 inj
C77A : 1,8 inj 4WD
CA1A : 1,3 carb
CB1A : 1,3 carb
CB2A : 1,5 inj MVV ENGINE
CA1A / CB1A / C52A 1,3
CJ1A : 1,3 carb
CJ2A : 1,5 carb
CK1A : 1,3 carb
CK2A : 1,5 carb
CA1A / CB1A / C52A 1,3
C66A / C76A / CA4A / 1,6
D21A : 1,8 inj
D21A : 1,8 inj
E33A : 2,0 inj SOHC MPI
E38A : 2,0 inj DOHC MPI 4WD
E39A : 2,0 inj DOHC MPI 4WD4
EA5A : 2,5 inj
EA5W : 2,5 in
EA5A : 2,5 inj
EA5W : 2,5 inj
EA5A : 2,5 inj
EA5W : 2,5 inj
E52A : 1,8 inj SOHC
E55A : 2,0 inj SOHC 4 CIL
E55A : 2,0 inj SOHC 4 CIL
E32A : 1,8 inj SOHC
E32A : 1,8 inj SOHC
EA5A : 2,5 inj
EA5W : 2,5 inj
E33A : 2,0 inj
E38A : 2,0 inj DOHC MPI 4WD
E39A : 2,0 inj
K05T : 2,4 inj
K15T : 2,4 inj
K35T : 2,4 inj 4WD
K75T : 2,4 inj 4WD

T6T87371
T6T87371
T6T57171A
T6T87371
T6T87371
T6T87371
T6T87371
T6T57171
T6T57671
T6T57071
T6T57371
T3T64174
T3T64174
T3T64174

T6T58471
T6T58271
T6T58271
T6T57071
T6T57371
T0T57671
T0T57671
T2T53372
T2T53372
T2T53372

kr 3 633
kr 3 633
kr 3 331
kr 3 248
kr 3 248
kr 3 140
kr 3 363
kr 3 363
kr 3 442
kr 3 235
kr 3 442
kr 3 442
kr 3 442
kr 3 442
kr 3 235
kr 3 200
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 140
kr 3 140
kr 3 140
kr 3 442
kr 3 442
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 181
kr 3 125
kr 3 125
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 590
kr 3 590
kr 3 665
kr 3 665
kr 3 665
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 490

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
L200
L200
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L300
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
L400
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Lancer
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Pajero
Sigma
Sigma
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Runner
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon

r>:

<r

1996
1990
1991
1990
1991
1986
1986
1990
1986
1994
1986
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1989
1990
1996
1996
1999
1996
1996
1990
1992
1992
1996
1989
1989
1991
1992
1990
1990
1990
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1990
1993
1990
1991
1991
1996
1996
1988
1989
1985
1991
1991
1992
1992

2004
1991
1994
1996
1994
1994
1995
1990
1997
2004
2004
1995
1995
2001
2004
2004
2001
2004
2004
1990
1992
1999
1999
2000
2000
1996
1992
1993
1996
1999
1991
1991
1995
1994
1993
1994
1993
1989
1989
1991
1991
2004
2004
2004
1994
1996
1996
1996
1999
1999
1989
1991
1991
1992
1992
1996
1996

Info

K62T : 2,0 inj 4WD


K26T : 3,0 inj D 4WD
VAN P04V : 2,4 inj
P04W : 2,4 inj
Long Van P14V : 2,4 inj
Van P24V : 2,4 inj- 4WD
P24W : 2,4 inj 4WD
P01W : 2,4 inj
P03W : 2,0 inj
Long Truck P13T : 2,0 inj
Long Van P13V : 2,0 inj
Short Van PA3V : 2,0 inj
Long Van PB3V : 2,0 inj
Short Van PA3V : 2,0 inj
Short PA3W : 2,0 inj
Short PA4W : 2,4 inj
Long Van PB3V : 2,0 inj
Short Van PD4V : 2,4 inj
Short PD4W : 2,4 inj
C62A : 1,5 inj
C62A : 1,5 inj
CB4W : 1,6 inj
CD4W : 1,6 inj 4WD
CB4W : 1,6 inj
CD4W : 1,6 inj 4WD
CD4W : 1,6 inj 4WD
C62A : 1,5 inj
CB4W : 1,6 inj
CD4W : 1,6 inj 4WD
CB4W : 1,6 inj
L141G : 3,0 inj
L146G : 3,0 inj
Short Van V12V : 2,6 inj
Long Wagon V32W
Soft V21C : 2,4 inj
Short Wagon V21W : 2,4 inj
Long Wagon V41W : 2,4 inj
L141G : 3,0 inj
L146G : 3,0 inj
L141G : 3,0 inj
L146G : 3,0 inj
Soft V23C : 3,0 inj
Short Wagon V23W : 3,0 inj
Long Wagon V43W : 3,0 inj
WAGON F07W : 3,0 inj
F16A : 3,0 inj
N11W : 1,8 inj
N21W : 1,8 inj 4WD
N11W : 1,8 inj
N21W : 1,8 inj 4WD
D04W : 2,0 inj
D04W : 2,0 inj
D08W : 2,0 inj 4WD
N31W : 1,8 inj
N41W : 1,8 inj 4WD
N33W : 2,0 inj
N34W : 2,4 inj

OE-ref
nummer

MD314946
MD148008
MD104695
MD104695
MD104695
MD104695
MD104695
MD108231
MD314946
MD314946
MD314946
MD314947
MD314947
MD314946
MD314946
MD314946
MD314946
MD314946
MD314946
MD122509
MD325051
MD338992
MD338992
MD367870
MD367870
MD328428
MD153199
MD180936
MD180936
MD328420
MD149512
MD149512
MD142257
MD142257
MD168098
MD168098
MD168098
MD126680
MD126680
MD148008
MD148008
MD148008
MD148008
MD148008
MD163989
MD163989
MD180936
MD180936
MD328420
MD328420
MD134364
MD147116
MD147116
MD180936
MD180936
MD190168
MD190168

Producent
nummer:
T2T56071
T5T42371
T3T64171
T3T64171
T3T64171
T3T64171
T3T64171
T2T56071
T2T56071
T2T56071

T2T56071
T2T56071
T2T56071
T2T56071
T2T56071
T2T56071
T6T57171A

T6T57171
T6T57671
T6T57671
T2T58272

T5T42371
T5T42371
T5T42371
T5T42371
T5T42371
T5T42771
T5T42771
T6T57671
T6T57671
T2T58272
T2T58272

T6T57671
T6T57671
T6T58071
T6T58071

Rek pris
kr 3 156
kr 3 187
kr 3 248
kr 3 248
kr 3 248
kr 3 248
kr 3 248
kr 3 490
kr 3 156
kr 3 156
kr 3 156
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 156
kr 3 156
kr 3 156
kr 3 156
kr 3 156
kr 3 156
kr 3 248
kr 3 235
kr 3 309
kr 3 309
kr 3 442
kr 3 442
kr 3 442
kr 3 235
kr 3 195
kr 3 195
kr 3 442
kr 3 315
kr 3 315
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 490
kr 3 187
kr 3 187
kr 3 187
kr 3 187
kr 3 187
kr 3 187
kr 3 187
kr 3 187
kr 3 187
kr 3 200
kr 3 200
kr 3 442
kr 3 442
kr 3 140
kr 3 140
kr 3 140
kr 3 200
kr 3 200
kr 3 118
kr 3 118

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!

2010-11

MITSUBISHI
Fordon:
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Wagon
Space Star

r>:

<r

1992
1996
1996
1991
1998

1996
2000
2000
1992
2004

Info

N43W : 2,0 inj 4WD


N33W : 2,0 inj
N43W : 2,0 inj 4WD
N34W : 2,4 inj
DG1A : 1,3 inj

OE-ref
nummer

MD190168
MD329093
MD329093
MD156722
MD342754

Producent
nummer:
T6T58071
T2T60271
T2T60271
T2T53372
T2T61171

Rek pris
kr 3 118
kr 3 442
kr 3 442
kr 3 665
kr 3 442

* Prisen kan vara beroende av kostnader fr frakt m.m.!


* Den rek pris r inkl moms!

Vi frbehller oss rtten till utan varsel ndra vra priser. Vi har gjort mycket fr at undvika fel, men garanterar INTE fr evt fel som har framkommit.
Mnga av vra produkter levereras med 2 rs garanti!