Türkiye’de  Kronik  Hastalıklarla  Mücadele:  
En  iyi  bakım  ve  hastalık  önleme  yöntemlerine  erişim  
  24  Eylül  2013   Princess  Hotel  Ortaköy/  İstanbul,  www.ortakoyprincess.com  
PROGRAM   Saat   8:30   9:00   Konu   Giriş   Karşılama  ve  Giriş   • • 9:10   “Neredeyiz”  -­‐  Genel  durum  değerlendirmesi   Hedeflerimiz  neler?       Konuşmacı   Tüm  katılımcılar   Kevin  Walker,  PFCD   Şükrü  Varol,  AIFD   Prof.  Dr.  Mehtap  Tatar,   Hacettepe  Üniversitesi   Erdal  Akalın,  TÜSİAD   Şükrü  Varol,  AIFD  

Yerel  Hareket  Etmek:  Türkiye’de  dönüşüm  nasıl   gerçekleşir  ve  bulaşıcı  olmayan  hastalıkların  önlenmesi   ve  tedavisi  nasıl  iyileştirilebilir?                                Güncel  Araştırma  Özeti:   o o Türkiye’de  Kronik  Hastalıklar   Türkiye’de  önleme  ve  tedaviye  erişimin   önündeki  engeller    

10:30   10:40  

Kahve  Molası   Küresel  Düşünmek  :  Sınır  ötesi  hasta  savunu  uzmanlığını   kolaylaştırmak     Hastalar  ve  karar  alıcılar  arasındaki  açık  diyalog,  sağlık   politikalarından  nasıl  daha  iyi  sonuç  alınabilmesine  yol   açar  ?   • Bilgi  Paylaşımı  paneli  :  Hasta  savunu  grupları  politika   oluşturma  ve  karar  alma  süreçlerinde  nasıl  yer   alabilir?   Taslak  Bildiri  Sunumu  

-­‐   Antonio  Gaudioso,   Cittadinanzattiva     Silvi  Gavrilov,     Bulgaristan  Ulusal  Hasta  Örgütü   Dr.  Serdar  Savaş   Birleşik  Sağlık  Sistemleri   Danışmanlık  Hizmetleri     Caroline  Staffell,     Uluslararası  Hasta  Örgütleri   Birliği       Michaela  Benedigova,  PFCD  

•  

11:40   12:30  

Brunch   Bilgi  Paylaşım  Oturumu:  Türkiye’de  kronik  hastalıklarla   mücadelede  hasta  savunuları  nasıl  geliştirilebilir?   • Katılımcılarla  birlikte  kronik  hastalıkların  önlenmesi  ve   tedavisine  daha  iyi  erişimin  tartışılması  ve  taslak   önerilerin  sunulması   Katılımcıların  hedeflerini,  sorunlarını    ve  ortak  fayda   için  çözüm  önerilerini  sunmaları     Oturumdan  sonra  katılımcıların  katkı  sağlayacak   fikirleri,  önlem    ve  mekanizma  önerilerini  paylaşmaları   beklenmektedir.  

-­‐   Moderatör  :  Prof.  Dr.  Mehtap   Tatar,  Hacettepe  Üniversitesi   Konuşmacılar:  Katkıda   bulunmak  isteyen  tüm   dernek/kurum  temsilcileri    

• •

2:00  

Sonuç  ve  Ortak  Bildiri  Sunumu   • Bildiri,  katılımcı  kurumların  önerilerinden  hareketle   oluşturulacak  ve  bu  kuruluşlar  tarafından  belirlenen     hedeflere  ulaşmak  için  gerekli  tedbirleri  içerecektir.    

Prof.  Dr.  Mehtap  Tatar,   Hacattepe  Üniversitesi   Kevin  Walker,  PFCD   Tüm  Katılımcılar   -­‐  

2:30  

Kapanış  

İLETİŞİM   GökşenÇalışkan   Goksenc@zego.com.tr   +90  212  336  68  38  

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful