You are on page 1of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Majjhima nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Majjhima nikaya 127

Anuruddha sutta
Govor Anurudi

Prevod Čedomil Veljačić


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Jednom zgodom kad je Blaženi boravio u Savatiju ... dvorski drvodjelac, "majstor s pet alata", pošalje svog
čovjeka da potraži redovnika Anurudu, pa da mu kaže ovako:
-- Majstor s pet alata se klanja do nogu redovnika Anurude i moli ga da prihvati poziv na ručak, sutra, s još
četvoricom redovnika. Ali, gospodine, neka redovnik Anurudo izvoli doći tačno, jer je majstor sa pet alata vrlo
zaposlen i zauzet radom za kralja.

Anuruddho šutke prihvati poziv...

Kad je majstor vlastoručno poslužio redovnika Anurudu biranom hranom i pićem, i kad je gost oprao prosjačku
zdjelu i ruke, domaćin sjedne pored njega na niže sjedište, pa mu reče:

-- Gospodine, neki su stariji pripadnici prosjačkog reda dolazili ovamo, pa su mi savjetoval:i: "Domaćine, razvijaj
neograničeno oslobođenje duha!" Gospodine je li "neograničeno osloabođenje duha" po svrsi i po obilježju
istoznačno sa "obuhvatnim oslobođenjem duha" ili je različito?

(Na Anurudin pitanje kako on sam to razumije, majstor odgovori da mu se čini da ta dva pojma služe istoj svrsi,
ali imaju raazličita obilježja. Anurudo mu razjašnjava da razlika postoji i u svrsi i u obilježjima. -- S1ijedi opširno
razjašnjenje raznovrsnosti meditativnog i kontemplativnog zadubljenja duha).

Rev. 8/5/2000

www.geocities.com/canon/majjhima/mn127.html