KOMPONEN PENTAKSIRAN DIKENDALIKAN OLEH PIHAK SEKOLAH DIRANCANG, DITADBIR,DISKOR DAN DILAPORKAN SECARA TERANCANG IKUT PROSEDUR YANG DITETAPKAN LPM

DILAKSANAKAN OLEH GURU SAINS * SECARA BERTERUSAN * SEMASA PROSES P&P
MURID MENJALANKAN AKTIVITI DIDALAM MAKMAL SAINS

JAMINAN KUALITI PELAKSANAAN PEKA SAINS • MEKENISME PENYELARASAN • PEMANTAUAN DAN PENGESANAN .

BERKEMAHIRAN DALAM BIDANG SAINS & TEKNOLOGI • BERKEMAMPUAN MENGAPLIKASIKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BERLANDASKAN SIKAP SAINTIFIK & NILAI MURNI .KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH • MURID BERPENGETAHUAN.

• MENGAMALKAN BUDAYA SAINS & TEKNOLOGI .

EVIDENS & PENYATAAN KEPUTUSAN •MURID KES KHAS .PENYATAAN DASAR •TANGGUNG JAWAB SEKOLAH •JADUAL KERJA & GARIS PANDUAN •PROSES PELAKSANAAN •JK INDUK PEKA SAINS •PERSONEL •PENGURUSAN DOKUMEN SKOR.

PROSEDUR PENTAKSIRAN • LPM BEKALKAN PANDUAN • LPM/JPN LANTIK PEMANTAU/PENYELARAS • PEMARKAHAN & PELAPORAN OLEH SEKOLAH • MARKAH KE LPM • SEKOLAH KELUARKAN PENYATAAN KEPUTUSAN .

KONSEP PENTAKSIRAN • • • • • DIRANCANG DITADBIR DISKOR DILAPORKAN KERANGKA (PRINSIP & KONSEP PENTAKSIRAN) • DIMODERATKAN • KESAHAN & KEBOLEHPERCAYAAN • PELAPORAN POSITIF .

PERANCANGAN PENTAKSIRAN • PERANCANGAN • PENATARAN • PELAKSANAAN PENTAKSIRAN • PENYELARASAN • PEMANTAUAN • PENGESANAN • LAPORAN .

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN • PROSES DILAKSANAKAN OLEH GURU • MENDAPATKAN EVIDENS & MEMBUAT PENGHAKIMAN * PENGUASAAN & PENGHAYATAN TERHADAP KONSTRUK / PERKARA YANG TELAH DIKENALPASTI BERDASARKAN KERANGKA DALAM FORMAT PENTAKSIRAN & STANDARD YANG TELAH DITETAPKAN .

PELAPORAN • PERINGKAT SEKOLAH * PELAPORAN BSI & BSK * PENYATAAN KEPUTUSAN (TAHUN 6 SAHAJA) • PERINGKAT LPM * SLIP PENYATAAN KEPUTUSAN (TAHUN 6 SAHAJA) .

• PETUGAS PENTAKSIRAN * PENTAKSIR KEBANGSAAN * PENTAKSIR NEGERI * KETUA PENTAKSIR KAWASAN * KETUA PENTAKSIR SEKOLAH * PENTAKSIR SEKOLAH 10 Pn. Tuan Suryati / Puan Othman Sekolah . Ketua Pentaksir Kamaliah Pn.

PENYATAAN KEPUTUSAN KOD PENCAPAIAN TAHAP PENCAPAIAN BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN DENGAN CEMERLANG SERTA MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKAN MASALAH BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKAN MASALAH BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DENGAN BIMBINGAN GURU SERTA MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK SELESAI MASALAH BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DENGAN BANTUAN GURU DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN 1 P aka 2 3 s akh 4 .

4 & 5 TAHUN 6 MELENGKAPKAN (FINAL INDIVIDUAL SCORE) (MASTER SCORE FORM) TAHUN 3. OKT-NOV OGOS . 1. TAHUN 3. PERKARA PELAKSANAAN PEKA SAINS.4 & 5 TAHUN 6 TARIKH TINDAKAN SEKOLAH FEB-NOV FEB – 31 JULAI SEKOLAH 2.JADUAL KERJA PENGURUSAN & PENGUMPULAN SKOR PEKA SAINS BIL.

4. 5. KEMASUKAN MARKAH 1-8 OGOS KEDALAM APLIKASI SERAHAN DISKET & 9-14 OGOS CETAKAN MARKAH KE JPN SERAHAN DISKET & 22-24 OGOS CETAKAN MARKAH KE LPM SPP JPN .JADUAL KERJA PENGURUSAN & PENGUMPULAN SKOR PEKA SAINS (UNTUK TAHUN 6 SAHAJA) BIL. PERKARA TARIKH TINDAKAN SEKOLAH SEKOLAH 3.

PENGURUSAN & PENGENDALIAN PEKA SAINS • PERINGKAT KEBANGSAAN • PERINGKAT NEGERI • PERINGKAT SEKOLAH .

JK PEKA SAINS PERINGKAT KEBANGSAAN KSPPMRR (LPM) (PENGERUSI) KPP UPSR (LPM) (NAIB PENGERUSI) PEGAWAI UPSR (LPM) (SETIAUSAHA) WAKIL JNS KPM KSPA JPN PENTAKSIR NERGERI KSPP JPN PENTAKSIR KEBANGSAAN .

JK PEKA SAINS PERINGKAT NEGERI KSPA (PENGERUSI) KSPP (NAIB PENGERUSI) PEN. PENGARAH PEPERIKSAAN (SETIAUSAHA) PENYELIA PEPERIKSAAN PENYELIA SAINS PENTAKSIR NEGERI WAKIL JNS .

PENG.) (SETIAUSAHA) PPPD (Sn &M3) PENY. PENTAKSIR KAWASAN PENTAKSIR KAWASAN . G/D K. PEP.JK PEKA SAINS PERINGKAT GABUNGAN / DAERAH PPG/PPD (PENGERUSI) PEN. PELAJARAN (PEP.

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEKA SAINS PERINGKAT SEKOLAH GURU BESAR (PENGERUSI) GPK (NAIB PENGERUSI) KETUA PANITIA (SETIAUSAHA) KPS (AJK) SuP (AJK) PS (AJK) .

RIDZUAN . AHMAD PN NORHANA BT M. MOHD FIRDAUS B. ZAKARIA (SU PEPERIKSAAN) PN SAZANA IDAYU BT SALLEH PN REHAZA BT ABDUL JALIL EN MEAR RAFLAN B. YUSOFF (PENGERUSI) PN ROZILA BT KAMARUZZAMAN (NAIB PENGERUSI) PN KAMARIAH BT ZAINNUL ABIDDIN (SETIAUSAHA) AJK PN FAZLINA BT YUNAN (KPS) EN.JAWATANKUASA PENGURUSAN PEKA SAINS PERINGKAT SEKOLAH EN ISMAIL B.

SURYATI OTHMAN .JAWATANKUASA PENGURUSAN PEKA SAINS PERINGKAT SEKOLAH PN FARIDAH MANSOR (PENGERUSI) PN FORINA SIM PERERA (NAIB PENGERUSI) CIK MARDIANA MOHD NOR (SETIAUSAHA) AJK PN SURYATI OTHMAN (KPS) CIK FAIZA KAMARUDDIN (SU PEPERIKSAAN) EN LEE YEW SHANG PN.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB JK PEKA SAINS PERINGKAT KAWASAN RUJUKAN MSSEBELUM 7. PENTAKSIRAN SELEPAS PENTAKSIRAN • SEBELUM Hadir mesyuarat di peringkat negeri. • SEMASA Memberi taklimat kepada Pentaksir Sekolah Mengumpul dan menyatukan laporan • SELEPAS Menyerahkan laporan kepada KPKw SEMASA PENTAKSIRAN Berjumpa Guru Besar Menyelaraskan pentaksiran oleh sekolah Memastikan setiap murid melalui pentaksiran yang lengkap Melaksanakan penyelarasan skor di sekolah .

SEBELUM PENTAKSIRAN LAIN-LAIN Menghadiri TUGAS mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah taklimat dan penerangan kepada pentaksir sekolah dan murid.TUGAS & TANGGUNG JAWAB JK PEKA SAINS PERINGKAT SEKOLAH RUJUKAN MS 18. •Memberi SEBELUM 1. SUP Memastikan borang penskoran individu dihantar kepada sekolah baru ( pindah) Menyediakan pernyataan keputusan PEKA bagi setiap murid tahun 6 . 4. Memperbanyakkan Mengisi “Individual dokumen Score Form PEKA (ISF)” untuk dan kegunaan Master Score pentaksir Form (MSF) KERJA (RUJUKAN MS 20) 6. 2. Menerima surat pekeliling PEKA sains daripada JPN • SEMASA Menerima dokumen PEKA SEMASA sains daripada PENTAKSIRAN JPN • SELEPAS Menubuhkan jawatankuasa PEKA Sains Menghantar Membimbing senarai Jawatnakuasa dan membantu PEKA meningkatkan Sains danprestasi Pentaksir murid kepada PPD/ dan JPN Mentaksir murid 5. dan menghantar Kawasan salinan dalam urusan kepada Pentaksir Kawasan Penyelarasan 7. Memastikan setiap Menyerahkan murid adaskor “ Report & evidens Book” kepada PEKA Sains. 3. PROSES Menyediakan Memberi kerjasama jadual pelaksanaan kepada pentaksir PEKA negeri.

PENYATAAN KEPUTUSAN KOD PENCAPAIAN TAHAP PENCAPAIAN BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN DENGAN CEMERLANG SERTA MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKAN MASALAH BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKANPemarkahan MASALAH PEKA BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN akan dicatatkan di dalam SAINTIFIK DENGAN BIMBINGAN GURU SERTA sijil UPSR 2008 MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM setelah penyelarasan MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK SELESAI MASALAH akhir dilakukan oleh LPM BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DENGAN BANTUAN GURU DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN 1 2 3 4 .

SAHIH.PENYELARASAN • KONSEP BETUL & SERAGAM KESEFAHAMAN *PERATURAN PENSKORAN *PENGGUNAAN PERATURAN PENGSKORAN *PEMBERIAN SKOR • OBJEKTIF *ADIL. AMANAH *IKUT KRITERIA *KETEKALAN SKOR .

• PROSEDUR * LANTIK PENYELARAS * * * * TAKLIMAT KEPADA PENYELARAS MELAKSANA PENYELARASAN PEMILIHAN SAMPEL SKOR PERBANDINGAN SKOR PENYELARAS/PENTAKSIR * SKOR BARU? * MENGESAHKAN SKOR .

Ketua Panitia . Guru Cemerlang Sains 3. Pegawai LPM Pentaksir Kebangsaan Pentaksir Negeri Ketua Pentaksir Kawasan Pentaksir Kawasan 1. 4. 5.• PENYELARAS *LUARAN *DALAMAN • INSTRUMEN PENYELARASAN (COORDINATION SCORE FORM/CSF) LUARAN DALAMAN 1. 2. Ketua Pentaksir Sekolah 2. 3.

6) OBJEKTIF PROSEDUR KONSEP Sekurang-kurangnya sekali setahun Memastikan pemantauan dilaksanakan dengan ail.3) PEMANTAU(9. borang mengikut markah prosedur dan instrument yang telah ) Mengenalpasti masalah yang dihadapi ditetapkan Memaklumkan masalah yang dihadapi untuk tindakan pihak berkaitan .5.4.PEMANTAUAN • • • • KONSEP (9.9.2) PROSEDUR(9.1) OBJEKTIF (9.9. sahih dan amanah Pemantauan ialah Menyediakan satu proseslaporan mendapatkan kepada maklumat JPN/PPDdan memastikan Tidak berlaku penyelewengan dalam pelaksanaan PEKA Program ( Sediakan PEKA laporan Sains dilaksanakan PEKA.

PENGESANAN PROSEDUR • PROSES MENILAI PROGRAM 1. Menentukan persampelan 4.tujuan kajian * KEKUATAN/KELEMAHAN INSTRUMEN menentukan & membina instrumen * IMPAK …instrumen soal selidik ….pemerhatian • OBJEKTIF 3. kajian 7. Dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian gunaan *PENCAPAIAN OBJEKTIF berdasarkan sampel. 2. Pemprosesan data • Rumusan PROSEDUR 6. Strategi / Kaedah ….senarai semak ….temubual * MERPERBAIKI PROGRAM …. data daripadapelbagai sumber • Pengumpulan AUTORITI 5. Menyediakan laporan 8. Mengemukakan cadangan .

serahkan borang markah individu & evidens • ada CALON PINDAH Memasukkan markah ke dalam aplikasi LPM Evidens diserahkan kepada pelajar pada akhir tahun pentaksiran /lupus Bagi pelajar tahun 6. evidens dilupuskan selepas 6 bulan keputusan dimaklumkan • CALON CICIR • PENGECUALIAN PEKA SAINS .PROSEDUR KESELAMATAN • PROSES PENGURUSAN SKOR • PENGURUSAN EVIDENS (PRODUK & PROSES) PROSES PENGURUSAN EVIDENS PROSEDUR KES KHAS SKOR PROSES PENGURUSAN Evidens disimpan ditempat yang selamat Skor disimpan ditempat yang selamat Jika pelajar yang berpindah sekolah.

BORANG PENYELARASAN SKOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH .JADUAL KERJA .CARTA ORGANISASI .BORANG MARKAH INDIVIDU AKHIR.BORANG MARKAH UTAMA/RUMUSAN YANG LENGKAP DENGAN MARKAH BAGI SETIAP TAHUN .WUJUDKAN FAIL PEKA DI SEKOLAH: PERKARA PENTING YANG PERLU ADA DALAM FAIL: .BORANG MARKAH UTAMA)KOSONG UNTUK RUJUKAN .DAN LAIN.LAIN YANG BERSESUAIAN .BORANG FORMAT LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH .PANDUAN PENTADBIRAN DAN PENTAKSIRAN .BORANG RUMUSAN MARKAH .LAPORAN LATIHAN DALAMAN .MINIT MESYUARAT (MULA DENGAN LANTIKAN PENTAKSIR) .BORANG PENTAKSIRAN (BORANG MARKAH INDIVIDU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful