You are on page 1of 5

MN 135: Cula kammavibhanga sutta http://www.yu-budizam.com/canon/majjhima/mn135.

html

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Majjhima nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Majjhima nikaya 135

Cula kammavibhanga sutta


Malo izlaganje o kammi

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Uvod

Želite: dug život, zdravlje, lepotu, moć, bogatstvo, plemenito poreklo, mudrost? Ili možda samo neke
od tih stvari? One se ne događaju slućajno. Nije nečija sreća razlog što je zdrav ili nečije nemanje sreće
uzrok tome da je glup. Mada nam sve to trenutno nije očigledno, sve takve nejednakosti među ljudima
(i svim drugim vrstama bića) proizlaze iz kamme (skr. karma) koju smo svako za sebe stvorili. Svaka
osoba žanje plodove sopstvenih dela. Zato, ako nekoga zadesi kratak život, bolest, ružnoća, nizak
društveni položaj, siromaštvo, rođenje od prostih roditelja ili ograničenost, a njemu se ne dopadaju
takve stvari, ne mora se jednostavno pomiriti sa situacijom kakva jeste. Budućnost mu ne mora biti
takva, pod uslovom da ovoga trenutka počne da stvara povoljnu kammu. Znanje kakvu kammu treba
da stvara, a kakvu da izbegava, obeležje je mudraca. To je takođe obeležje onoga ko više ne luta bez
cilja, već ima sasvim određen cilj u životu i izvesnu kontrolu nad nekim od događaja koji tek slede.

Malo izlaganje o kammi

1. Ovako sam čuo.

Jednom prilikom je Blaženi živeo u Savatiju, u Đetinom gaju, u parku manastira Anatapindike.

Onda (bramanski) učenik Subha, sin Todeyye, dođe do Blaženog i razmeni sa njim pozdrave. [1] A
kada je učtiv i prijateljski razgovor bio završen sede sa strane. Pošto je tako uradio, učenik Suba reče
Blaženom:

2. "Učitelju Gotamo, kakav je razlog, kakav je uzrok da među ljudima javlja niskost i uzvišenost? Jer
ima ljudi kratkoga veka i onih dugoga veka, bolesnih i zdravih ljudi, ružnih i lepih, beznačajnih i
uticajnih, siromašnih i bogatih, običnog i plemenitog porekla, glupih i mudrih ljudi. Šta je razlog, šta je
uzrok, zašto se niskost i uzvišenost javljaju među ljudima?"

3. "Učeniče, bića su vlasnici svojih dela (kamma), naslednici svojih dela, bića nastaju iz svojih dela,
predodređena su svojim delima, dela su njihov dom. Dela su ta koja bića dele na niska i uzvišena."

1 of 5 25-Mar-09 10:10 PM
MN 135: Cula kammavibhanga sutta http://www.yu-budizam.com/canon/majjhima/mn135.html

4. "Ne shvatam u potpunosti značenje tvrdnje učitelja Gotame izrečene ukratko, bez podrobnijeg
izlaganja značenja. Bilo bi dobro ako bi me učitelj Gotama podučio svome učenju (Dhamma), tako da
mogu razumeti detaljno značenje tvrdnje učitelja Gotame izrečene ukratko, bez podrobnijeg izlaganja
značenja."

"Onda slušaj, učeniče, i dobro pazi šta ću ti reći."

"Hoću, Učitelju," odgovori učenik.

5. Blaženi tada ovo izreče: "Ima, učeniče, žena i muškaraca koji ubijaju živa bića, krvoločni su,
okrvavljenih ruku, ogrezli u udarcima i nasilju, bez milosti za bilo koje živo biće. Zbog toga što čine i
gomilaju takva dela, posle sloma tela, posle smrti, preporađaju se u svetu lišavanja, na lošem
odredištu, u nižim svetovima, u paklu. Ako se, posle sloma tela, posle smrti, umesto u svetu lišavanja,
na lošem odredištu, u nižim svetovima, u paklu, ponovo rode u ljudskom obliku, tada su kratkoga
veka gde god se rodili. [2] To je put koji vodi ka kratkom životu, to znači biti ubica ljudskih bića,
krvoločan, okrvavljenih ruku, ogrezao u udarcima i nasilju, bez milosti za bilo koje živo biće.

6. Ali ima žena i muškaraca koji izbegavaju ubijanje živih bića, uzdržavaju se od ubijanja živih
biča, odlažu batinu i odlažu nož, puni su obzira i milosrđa i rade na dobrobit svih živih bića. Zbog toga
što čine i gomilaju takva dela, posle sloma tela, posle smrti, oni se ponovo rađaju u srećnom
okruženju, u nebeskom svetu. Ako se, posle sloma tela, posle smrti, umesto u srećnom okruženju, u
nebeskom svetu, ponovo rode u ljudskom obliku, tada su dugovečni gde god se rodili. [3] To je put
koji vodi ka dugom životu, to znači izbegavati ubijanje živih bića, odložiti batinu i odložiti nož, biti pun
obzira i milosrđa i raditi na dobrobit svih živih bića.

7. Ima, učeniče, žena i muškaraca koji povređuju živa bića svojim rukama, kamenicama,
štapovima ili noževima. Zbog toga što čine i gomilaju takva dela, posle sloma tela, posle smrti,
preporađaju se u svetu lišavanja... Ako se... umesto... ponovo rode u ljudskom obliku, bolesni su gde
god se rodili. To je put koji vodi ka bolesti, to znači biti onaj koji povređuje druge svojim rukama,
kamenicama, štapovima ili noževima.

8. Ali ima žena i muškaraca koji ne povređuju živa bića svojim rukama, kamenicama, štapovima ili
noževima. Zbog toga što čine i gomilaju takva dela, posle sloma tela, posle smrti, oni se ponovo
rađaju u srećnom okruženju... Ako se... umesto... ponovo rode u ljudskom obliku, tada su zdravi gde
god se rodili. To je put koji vodi ka zdravlju, to znači ne biti onaj koji povređuje druga bića svojim
rukama, kamenicama, štapovima ili noževima.

9. Ima, učeniče, žena i muškaraca koji su ljuti, često padaju u vatru; čak i kada im je malo rečeno
razjare se, gnevni su, zlovoljni, ogorčeni, ispoljavaju loše raspoloženje, mržnju i osornost. Zbog toga
što čine i gomilaju takva dela, posle sloma tela, posle smrti, preporađaju se u svetu lišavanja... Ako
se... umesto... ponovo rode u ljudskom obliku, ružni su gde god se rodili. To je put koji vodi ka
ružnoći, to znači biti razjaren, ljut i zlovoljan, ogorčen, ispoljavati loše raspoloženje, mržnju i osornost.

10. Ali ima žena i muškaraca koji nisu ljuti ili retko padaju u vatru; čak i kada je mnogo rečeno ne
razjare se, nisu gnevni, zlovoljni, niti ogorčeni, ne ispoljavaju loše raspoloženje, mržnju, niti osornost.
Zbog toga što čine i gomilaju takva dela, posle sloma tela, posle smrti, oni se ponovo rađaju u
srećnom okruženju... Ako se... umesto... ponovo rode u ljudskom obliku, tada su lepi gde god se
rodili. To je put koji vodi ka lepoti, to znači ne biti ljut i ne padati u vatru; čak i kada je mnogo rečeno

2 of 5 25-Mar-09 10:10 PM
MN 135: Cula kammavibhanga sutta http://www.yu-budizam.com/canon/majjhima/mn135.html

ne biti razjaren, gnevan, zlovoljan, niti ogorčen; ne ispoljavati loše raspoloženje, mržnju, niti osornost.

11. Ima, učeniče, žena i muškaraca koji su zavidni; oni zavide, ljubomorni su, gaje zavist zbog tuđih
uspeha, časti, poštovanja i zahvalnosti. Zbog toga što čine i gomilaju takva dela, posle sloma tela,
posle smrti, preporađaju se u svetu lišavanja... Ako se... umesto... ponovo rode u ljudskom obliku,
tada su beznačajni gde god se rodili. To je put koji vodi ka beznačajnosti, to znači biti zavidan,
ljubomoran, gajiti zavist zbog tuđih uspeha, poštovanja i zahvalnosti.

12. Ali ima žena i muškaraca koji nisu zavidni; ne zavide, nisu ljubomorni, niti gaje zavist zbog tuđih
uspeha, časti, poštovanja i zahvalnosti. Zbog toga što čine i gomilaju takva dela, posle sloma tela,
posle smrti, oni se ponovo rađaju u srećnom okruženju... Ako se... umesto... ponovo rode u ljudskom
obliku, tada su ugledni gde god se rodili. To je put koji vodi ka ugledu, to znači ne biti zavidan, ni
ljubomoran. ne gajiti zavist zbog tuđih uspeha, časti, poštovanja i zahvalnosti.

13. Ima, učeniče, žena i muškaraca koji ne daju hranu, vodu, odeću, obuću, ukrase, mirise,
meleme, postelju, sklonište i svetlo asketama i bramanima. Zbog toga što čine i gomilaju takva
dela, posle sloma tela, posle smrti, preporađaju se u svetu lišavanja... Ako se... umesto... ponovo
rode u ljudskom obliku, tada su siromašni gde god se rodili. To je put koji vodi ka siromaštvu, to
znači ne davati hranu, vodu, odeću, obuću, ukrase, mirise, meleme, postelju, sklonište i svetlo
monasima i božanstvima.

14. Ali ima žena i muškaraca koji daju hranu, vodu, odeću, obuću, ukrase, mirise, meleme,
postelju, sklonište i svetlo asketama i bramanima. Zbog toga što čine i gomilaju takva dela,
posle sloma tela razloži, posle smrti, oni se ponovo rađaju u srećnom okruženju... Ako se... umesto...
ponovo rode u ljudskom obliku, tada su bogati gde god se rodili. To je put koji vodi ka bogatstvu, to
znači davati hranu, vodu, odeću, obuću, ukrase, mirise, meleme, postelju, sklonište i svetlo monasima
i božanstvima.

15. Ima, učeniče, žena i muškaraca koji su bahati i oholi; ne odaju počast onima kojima bi trebalo
da odaju počast, niti ustupaju mesto onima kojima bi trebalo da ustupe mesto, ne sklanjaju se s puta
onima kojima bi trebalo da se sklanjaju s puta, ne klanjaju se onima kojima bi trebalo da se klanjaju,
niti poštuju one koje bi trebalo da poštuju. Zbog toga što čine i gomilaju takva dela, posle sloma tela,
posle smrti, preporađaju se u svetu lišavanja... Ako se... umesto... ponovo rode u ljudskom obliku,
tada su običnog porekla gde god se rodili. To je put koji vodi ka običnom poreklu, to znaći biti bahat
i ohol, ne odavati počast onima kojima bi trebalo odavati počast, ne ustajati... ne ustupati mesto... ne
sklanjati se s puta... ne klanjati se... niti poštovati one koje bi trebalo poštovati.

16. Ali ima žena i muškaraca koji nisu bahati i oholi; oni odaju počast onima kojima bi trebalo da
odaju počast, ustupaju mesto onima kojima bi trebalo da ustupe mesto, sklanjaju se s puta onima
kojima bi trebalo da se sklanjaju, klanjaju se onima kojima bi trebalo da se klanjaju, poštuju one koje
bi trebalo da poštuju. Zbog toga što čine i gomilaju takva dela, posle sloma tela, posle smrti, oni se
ponovo rađaju u srećnom okruženju... Ako se... umesto... ponovo rode u ljudskom obliku, tada su
plemenitog porekla gde god se rodili. To je put koji vodi ka plemenitom poreklu, to znači ne biti
bahat i ohol, odavati počast onima kojima bi trebalo odavati počast, ustajati... ustupati mesto...
sklanjati se s puta... klanjati se... poštovati one koje bi trebalo poštovati.

17. Ima, ućeniče, žena i muškaraca koji kada su u društvu asketa i bramana ne pitaju: 'Šta je
korisno' poštovani gospodine? Šta je nekorisno? Šta je vredno pohvale? Šta je vredno prekora?

3 of 5 25-Mar-09 10:10 PM
MN 135: Cula kammavibhanga sutta http://www.yu-budizam.com/canon/majjhima/mn135.html

Šta treba negovati? Šta ne treba negovati? Šta će mi, ako ga činim, dugo donositi bol i patnju? Ili šta
će mi, ako ga činim, dugo donositi dobrobit i sreću? Zbog toga što čine i gomilaju takva dela, posle
sloma tela, posle smrti, preporađaju se u svetu lišavanja... Ako se ... umesto... ponovo rode u
ljudskom obliku, tada su glupi gde god se rodili. To je put koji vodi ka gluposti, to znači kada si u
društvu monaha ili božanstva ne pitati: Šta je korisno... Ili šta će mi, ako ga činim, dugo donositi
dobrobit i sreću'?

18. Ali ima žena i muškaraca koji kada su u društvu monaha ili božanstva pitaju: 'Šta je korisno,
poštovani gospodine?... Ili šta će mi, ako ga činim, dugo donositi dobrobit i sreću? Zbog toga što
čine i gomilaju takva dela, posle sloma tela, posle smrti, oni se ponovo radaju u srećnom okruženju...
Ako se... umesto... ponovo rode u ljudskom obliku, tada su mudri gde god se rodili. To je put koji
vodi ka mudrosti, to znači kada si u društvu monaha ili božanstva pitati: "Šta je korisno... Ili šta će mi,
ako ga činim, dugo donositi dobrobit i sreću'?

19. Tako, učeniče, put koji vodi do kratkog života čini ljude kratkovečnim, put koji vodi do dugoga
života čini ljude dugovečnim; put koji vodi do bolesti čini ljude bolesnim, put koji vodi do zdravlja čini
ljude zdravima; put koji vodi do ružnoće čini ljude ružnima, put koji vodi do lepote čini ljude lepima;
put koji vodi do beznačajnosti čini ljude beznačajnima, put koji vodi do ugleda čini ljude uglednima; put
koji vodi do siromaštva čini ljude siromašnima, put koji vodi do bogatstva čini ljude bogatima; put koji
vodi do običnog porekla donosi ljudima obično poreklo, put koji vodi do plemenitog porekla donosi
ljudima plemenito poreklo; put koji vodi do gluposti čini ljude glupima, put koji vodi do mudrosti čini
ljude mudrima.

20. Učeniče, bića su vlasnici svojih dela (kamma), naslednici svojih dela, bića nastaju iz svojih dela,
predodređena su svojim delima, dela su njihov dom. Dela su ta koja bića dele na niska i uzvišena."

21. Kada ovo beše izrečeno, učenik Suba, sin Tadeje, reče Blaženome: "Izvrsno, učitelju Gotamo!
Učenje (Dhamma) mi je na više načina razjasnio učitelj Gotama, kao kada bi ispravio nešto što je do
tada stajalo naglavce, otkrio skriveno, pokazao put onome ko je zalutao, upalio svetiljku tako da oni
koji imaju oči mogu da vide unaokolo.

22. Priklanjam se učitelju Gotami kao svome utočištu i uz to Učenju i zajednici monaha (sangha). Neka
me od danas učitelj Gotama prihvati za sledbenika kojem će biti utočište do kraja života".

Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Prema komentaru za Majjhima nikayu, njegov otac, braman Todeyya, zbog svoje izuzetne škrtosti,
preporodio se kao pas u sopstvenoj kući. Buda je to pokazao Subhi tako što je naveo psa da pronađe
neko skriveno porodično blago koje je Subhin otac zakopao pre nego što je umro. Ovo je Subhi ulilo
poverenje u Budu i navelo ga da ga poseti i pita na koji način deluje kamma. [Natrag]

[2] Ako kamma ubijanja direktno određuje način preporađanja, ona će izazvati novo rođenje u stanju
uskraćenosti. Ali ako povoljna kamma prevlada i donese ipak rođenje među ljudima -- a ponovno
rođenje kao čovek uvek je rezultat povoljne kamme -- ona akumulirana kamma ubijanja delovaće
suprotno kammi koja je odredila mesto preporađanja i to na taj način što će izazivati različite nedaće,
koje svoj vrhunac mogu dostići u preranoj smrti. Isti princip važi i za sve ostale slučajeve koji slede i
gde nepovoljna kamma donosi svoj plod tokom ljudskog života: u svakom od slučajeva nepovoljna

4 of 5 25-Mar-09 10:10 PM
MN 135: Cula kammavibhanga sutta http://www.yu-budizam.com/canon/majjhima/mn135.html

kamma deluje suprotno od one povoljne, koja je i donela preporađanje u ljudskom obliku, a to
delovanje se ogleda u stvaranju specifičnog tipa nesreća zavisno od njenog specifičnog kvaliteta.
[Natrag]

[3] U ovom slučaju povoljna kamma odustajanja od ubijanja može biti direktno odgovorna ili za
preporađanje na nebu ili dugovečnost u ljudskoj egzistenciji. Isti princip važi i u svim ostalim pasusima
koji s eodnose na dozrevanje ploda povoljne kamme. [Natrag]

Rev. 25/3/2009

www.geocities.com/canon/majjhima/mn135.html

5 of 5 25-Mar-09 10:10 PM