CURRICULUM COURSE DESIGN AND INSTRUCTIONAL PLANNING

Faculty Department Semester Course Credit Hours Prerequisite

: : : : : :

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Jabatan Pengajian Pendidikan Semester 2 Sesi 2011/2012 KPD3016-PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 6 Not Available

(For courses with prerequisite, student must sat or sat and passed based on rules stated by faculty / centre)

LECTURER INFORMATION: Name E-mail Telephone No. Room No. Name E-mail Telephone No. Room No. Name E-mail Telephone No. Room No. Name E-mail Telephone No. Room No. Name : : : : : : : : : : : : : : : : : Dr. Ainon binti Omar Dr. Mohd Faizal Nizam Lee bin Abdullah faizalee@fsmt.upsi.edu.my 05 4505554 BD - 4 - 2 Dr. Razak Abd. Samad bin Yahya razak.samad@fppm.upsi.edu.my 05-4505067 3-A5, Mali Dr. Loy Chee Luen loy.cl@fppm.upsi.edu.my 05-450 5528 T3-7 Blk D Dr. Roskang bin Jailani rbj@upsi.edu.my 05-4506768

1

memilih dan mengguna alat dan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur dan mentaksir hasil pembelajaran.edu. (b) merancangan kurikulum: memilih dan menyusun kandungan dan bahan pengajaran. Pelajar akan mendapat kemahiran menyedia satu set rancangan pelajaran dalam sesuatu topik dalam mata pelajaran mereka. Room No.my 605-4506274 Encik Mohamed Fawzi bin Yusof fawzi@upsi. Room No. Name E-mail Telephone No.upsi. SYNOPSIS : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ainon@fbk. Room No. Name E-mail Telephone No.upsi. Mohmad Noor bin Mohmad Taib mnmt@upsi. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai.E-mail Telephone No.edu. Amir bin Salleh @ Mohd Saleh 05-4506000 Dr.edu.edu. Room No.my 05-4506027 Dr. 2 . (c) memilih dan mengguna pendekatan. Name E-mail Telephone No. Room No. Name E-mail Telephone No.my 05-4505391 Encik Syed Ismail bin Syed Mohamad syed. (d) membina.ismail@fpe.my Kurus ini akan membincang dan membimbing pelajar membina kemahiran merancang pengajaran dalam aspek-aspek utama berikut: (a) pernyataan objektif pengajaran dan pembelajaran. berdasarkan komponen di atas. memilih dan mengguna alat yang sesuai termasuk alat multi-media dalam proses p & p (e) membina.

including (d) preparing the use of appropriate teaching-learning technology. R. 4. : New Jersey: 3 . L. D.. 3.((This course discusses and guides teacher-trainees to develop skills in 5 major aspects of the teaching process: (a) statement of teaching objectives. Instructional media and technologies for learning (8th ed. Benjamin S. ().. Prentice Hall. Students will develop skills in the preparation of sets of lesson plans. penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (A3)(A3) 4. E. R.). ) LEARNING OUTCOME : 1.CT1) 2.). R. . Prentice-Hall.). E. Molenda. . M. serta mencari penyelesaian alternatif (PKK)(C6. Moore. ((2005). (1956). . penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (P3)(P3) 3.Berkebolehan mengenalpasti masalah dalam pelan pengajaran. (c) selecting appropriate teaching methods and techniques.). London: Longman) ..Mempertahankan pelan pengajaran.P6.. penggunaan teknologi dan pentaksiran (K6)(C6. 1. (b) selecting and planning of curricular materials and sequence of lessons. K.Menyusun atur perlakuan selaras dengan pelan pengajaran. : New Jersey. et al. (e) selecting and preparing appropriate tools and methods to evaluate learning outcomes. Inc.Menilai pelan pengajaran. penggunaan teknologi dan pentaksiran. (2000). Measurement and assessment in teaching (8th ed. 2. ((2001). Lin. : Boston: McGraw Hill. Heninich.. & Gronland.A5) MAIN REFERENCE : Bloom. . : London: Longman) . N. Handbook 1: Cognitive Domain. . & Dmaldino S. Classroom teaching skills (5 th ed. based on the subjects they specialize). Taxonomy of Educational Objectives..). (1956).

ADDITIONAL REFERENCE TEACHING METHOD : : Not Available SOFTSKILL EMBEDDED Softskill Activity CS CT LL TS LS EM KK Indicator CS .Lifelong Learning and Information Knowledge Management TS . L..54 45 . 1-22. (14/1/2011). .40 3.Critical Thinking.49 40 ..00 SOFT SKILLS GRADING SCALE Scale Criteria 5 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang 4 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik 3 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan 2 Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum 1 Lemah dan perlu diperbaiki 4 .100 75 .79 70 .Communication Skills CT . .74 65 .Teamwork LS . . Problem Solving LL .Leadership Skills EM .00 1.44 35 .69 60 .Shulman.00 2.Ethics and Professionalism KK . (1987).70 3.40 1.Entrepreneurship STUDENT`S EVALUATION : Total COURSE GRADING SCALE Grade A AB+ B BC+ C CD+ D F 100 % Mark Range 80 .70 1.00 0.40 2.70 2.34 Grade Value 4. 57. Harvard Educational Review.39 0 .64 55 .59 50 .00 3. Knowledge and teaching: foundations of the new reform.

kurikulum. pemikiran saintifik. Matlamat dan Objektif Pengajaran a)Matlamat pengajaran sesuatu subjek b)Objektif spesifik berdasarkan Taksonomi Bloom: domain kognitif: 6 aras. Model Masteri. dan penilaian hasil pembelajaran. pemikiran induktif dan deduktif d)Objektif domain afektif e)Objektif domain psikomotor 5 . kreatif dan evaluatif. * Model-model pengajaran secara am: Model Tyler. c)pemikiran analitikal. penggunaan teknologi. Model ASSURE dan Model Inquiri. . kaedah pengajaran. in-formal dan * Hubungan antara objektif pengajaran. susunan kurikulum. non-formal.COURSE CONTENT Week Title 0-0 Pengenalan: Erti pendidikan dan pengajaran Learning Outcome P&P Activity Softskill Reference 0-0 * Pelbagai erti pengajaran dalam konteks pendidikan formal.

Analisis struktur dan jenis kandungan kurikulum (structure of knowledge. disiplin.Unit x) 6 . program: fakta. pedagogical content knowledge) sesuatu mata pelajaran. klasifikasi. kemahiran 3M. prosidur. sikap dan nilai Penyusunan dan penyediaan kandungan pelajaran Penyusunan dan penyediaan kandungan pelajaran mengikut: Model Tyler. topik. konsep.. kemahiran dalam subjek vokesyenal). b) Membina jadual penentuan satu set unit-unit kandungan pengajaran c) Contoh satu set unit-unit p & p dalam sesuatu topik dalam satu mata pelajaran/subjek (Unit 1.. prinsip dan teori. Model Mastery. Unit 2. sequens dan integrasi. kemahiran-kemahiran (eg.0-0 Pembinaan dan Penyusunan Kurikulum 0-0 * Erti kurikulum. Unit 3. Model ASSURE a) Prinsip membina siri unit-unit pengajaran-pembelajaran: kesinambungan.

.. Kes 2. bersoal-jawab b)Penyediaan siri pelbagai aktiviti dan latihan untuk belajar dan melatih secara individu atau berkumpulan c)Penilaian formatif. tunjuk dan cerita. Masaalah 3. demonstrasi. Projek x b) berasaskan masalah: penyelesaian masalah: Masaalah 1. Projek 3... Contoh-contoh penyediaan dan susunan kurikulum berdasar projek. Kes x. maklum balas tentang kemajuan pembelajaran pelajar d)Pengajaran pemulihan dan pengayaan e)Pengukuhan 7 .0-0 Penyusunan dan penyediaan kandungan pelajaran Penyusunan dan penyediaan kandungan pelajaran mengikut: Model konstruktivisme: pendekatan inquiri/penemuan Prinsip dan cara membina siri unit-unit pengajaran-pembelajaran a) berasaskan projek: Projek 1. Projek 2. Kes 3. Masaalah 2. Masaalah x c) Berasaskan kajian kes: Kes 1.. Pelbagai Pendekatan dan Kaedah Pengajaran 0-0 Model Masteri / ASSURE a)Penerangan. penyelesian masalah dan kes.

majalah dan surat khabar. pelajar dibimbing untuk mendapat kemahiran a)membentuk soalan. Bagi setiap di atas. dan merekodnya. internet. 8 . c)memilih. menyusun dan mengklasifikasi data atau maklumat mengikut jenis dan kriteria tertentu. penyelesaian masalah dan kajian kes. eksperimen. dan/atau memilih kes b)mendapat dan mengumpul maklumat dan data dari pelbagai sumber yang relevan: dari bahan bercetak seperti buku. Kajian kes. dsb. d)membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan proses induktif dan deduktif e)menulis laporan dan membentangnya. menentukan skop projek. dsb.0-0 Pendekatan inquiri/penemuan Pendekatan inquiri/penemuan: proses deduktif dan induktif: berasaskan Projek Penyelesaian masalah. pemerhatian. bertanya dan bertemuramah orang. Langkah-langakah dalam pengajaran berdasarkan projek.

dipilih dan digunakan untuk p & p. alat dan teknologi yang sesuai untuk membantu proses pengajaran guru dan pembelajaran pelajar: a)Jenis-jenis alat dan teknologi mengikut heiraki kon Dale. grafik. Membina kemahiran pelajar/guru pelatih memilih bahan.0-0 Pelbagai kaedah dan teknik pengajaran Pelbagai kaedah dan teknik pengajaran Dalam kedua-dua pendekatan besar di atas. persembahan power-point. pelbagai kaedah dan teknik pengajaran-pembelajaran boleh dibina. dan penggunaanya dalam p & p b)Kemahiran mengguna beberapa program komputer untuk menyedia dan membuat persembahan dan latihan eg. Penggunaan pelbagai media dan teknologi. 9 . penggunaan internet untuk mencari dan mengumpul maklumat c)Kriteria memilih dan mengguna alat pengajaran.

0-0 Pelbagai teknik persembahan/penerangan Pelbagai teknik persembahan/penerangan: Ausubel: ’advance organizer’. drama. Pembelajaran berkumpulan dan kooperatif: a)Teknik pembelajaran koopertif dan penggunaannya dalam p & p: dalam membuat latihan. dan kajian kes berpasukan. persembahan ‘power-point’. main peranan. berdialog dan berbahas. soalan 4W dan 1H. dsb. eksperimen. bercerita. 0-0 10 . analogi dan metaphor. projek. teknik-teknik pemikiran lateral de Bono Pelbagai gaya pembelajaran: eg pelbagai kecerdasan (Haword Gardner) dan implikasinya dalam pengajaran. demonstrasi cara. b)Interaksi: bersoal-jawab dan berbincang. simulasi Pelbagai teknik pengajaran untuk memupuk pemikiran analitikal dan kreatif Pelbagai teknik pengajaran untuk memupuk pemikiran analitikal dan kreatif Peta-minda. menunjuk sampel/contoh.

menyelesaikan masalah. 0-0 11 . Kaedah dan proses penilaian dalam konteks pendekatan masteri berbeza sedikit dari pendekatan inquiri/penemuan. Penilaian berasaskan pendekatan masteri: a)Penilaian dignostik dan kesediaan b)Penilaian formatif c)Penilaian summatif d)Penilaian berasaskan kriteria Penilaian dalam pendekatan inquiri/penemuan Penilaian dalam pendekatan inquiri/penemuan (projek. dsb) e)Penilaian proses (process evaluation) f)Penilaian berasaskan kemajuan kendiri atau kumpulan (self-evaluation) g)Penilaian berasaskan produk. kajian kes.0-0 Penilaian dan penaksiran hasil pembelajaran Penilaian dan penaksiran hasil pembelajaran Objektif penilaian dalam p & p.

rakaman perlakuan pelajar.0-0 Kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability) Kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). c) pemerhatian guru tentang proses pelajar membuat sesuatu eg eksperimen. temubual.. mengisi tempat kosong. d) contoh dan sampel hasil kerja pelajar. Data dan maklumat yang sah dan reliabel sebagai bukti dan asas untuk membuat penilaian dan penaksiran yang betul. folio pelajar. melakar peta dan rajah. Pelbagai jenis data dan maklumat untuk penilaian: a) ujian bertulis (pelbagai bentuk ujian bertulis: ujian anika pilian. b) pengajaran guru. •Menganalisis skor / gred.dsb. c) pemilihan dan susunan bahan p & p d) kaedah menilai dan menaksir taraf pencapaian pelajar berasaskan sesuatu 12 . b) demonstrasi oleh pelajar tentang kemahirannya membuat sesuatu. esei. Cara memberi skor dan mentafsir skor •Cara memberi skor / rating: markah.). membuat rating. Pengunaan hasil penilaian untuk menambahbaik a) pembelajaran murid. •Cara mentafsir skor berasaskan Rujukan kriteria Rujukan kendiri Rujukan norma. gred.

ibu-bapa dan orang lain.kriteria. 13 . Melapor hasil penilaian: format dan cara memberitahu pelajar.

media dan teknologi untuk guru dan pelajar. secara bersequens dan spiral e)memilih dan mengguna kombinasi kaedah dan teknik mengajar yang sesuai f)memilih dan mengguna kombinasi alat.0-0 Mengguna kemahiran-kemahiran di atas untuk merancang Mengguna kemahiran-kemahiran di atas untuk merancang dan merekabentuk modul. g)merancang dan menyedia aktiviti latihan untuk pelajar 14 . Langkah-langkah am merancang dan merekabentuk unit-unit p&p: a)membuat analisis kesediaan dan keperluan pelajar yang disasarkan b)membuat analisis ’kandungan/isi’ p & p c)menentukan aras objektif atau hasil pembelajaran yang realistik yang dijangka boleh dicapai oleh pelajar berdasarkan analisis (a) dan (b) di atas. d)memilih. kajian kes) atau c) kombinasi kedua-duanya. secara sistematik. projek pengajaran-pembelajaran berasaskan a) pendekatan masteri/ASSURE. b) pendekatan inquiri (projek. penyelesaian masalah. unit-unit. membina dan menyusun isi/kandungan pengajaran kepada satu set beberapa unit/projek.

h)membina alat pengukuran dan penilaian untuk menaksir hasil pembelajaran sepanjang p & p (secara berterusan) dan pada akhir pembelajaran sesuatu set p & p. 15 .

ngan pbpm kumpula n. (b) merancangan kurikulum: memilih dan menyusun kandungan dan bahan pengajaran. 1.1-0 Sinopsis Kurus ini akan membincang dan membimbing pelajar membina kemahiran merancang pengajaran dalam aspek-aspek utama berikut: (a) pernyataan objektif pengajaran dan pembelajaran. (c) memilih dan mengguna pendekatan.Mempertah ankan pelan pengajaran. berdasarkan komponen di atas. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai.Menysusun atur perlakuan selaras dengan pelan pengajaran.psk. Pelajar akan mendapat kemahiran menyedia satu set rancangan pelajaran dalam sesuatu topik dalam mata pelajaran mereka. penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (A3) 4. penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (P3) 3. memilih dan mengguna alat dan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur dan mentaksir hasil pembelajaran. memilih dan mengguna alat yang sesuai termasuk alat multi-media dalam proses p & p (e) membina. Perbinca kom. CS3) 2. (d) membina. PBL dan tugasan berportfol io Checked by: Verified by: _____________________ Head of Department Date: _____________________ Dean Date: 16 . penggunaan teknologi dan pentaksiran (K6.Menilai pelan pengajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful