PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.0

PENGENALAN KAJIAN

Merokok merupakan kelakuan yang biasa diamalkan dalam kalangan orang lelaki dewasa di dalam masyarakat Malaysia sejak zaman berzaman. Walaupun kemana kita pergi, pasti kita menjumpai orang yang merokok. Adalah satu pemandangan biasa apabila lelaki dewasa merokok. Masyarakat menjadikan kelakuan merokok sabagai satu cara hidup, iaitu menjadi ukuran status kedewasaan, keranggian, kematangan dan kesediaan memikul tanggungjawab (Sufean et al., 2004). Fenomena ini dapat memberikan satu persepsi kelekaan dan kealpaan masyarakat terhadap tanggungjawab dan kesedaran

mendidik, mengasuh, membimbing generasi kita hari ini. Seandainya kes merokok ini masih bermaharajalela di negara kita, nescaya keadaan ini akan meranapkan impian Malaysia menggapai hasrat dan visi wawasan 2020.

Tabiat merokok boleh membunuh 1 bilion orang dalam abad ini. Terdapat lebih kurang 1.15 bilion perokok di seluruh dunia. Lebih 80% daripada angka ini adalah dari negara-negara yang berpendapatan rendah dan sederhana. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, tembakau menjadi satu daripada penyebab paling utama terhadap

1

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

kematian di seluruh dunia. Adalah dianggarkan bahawa lebih kurang 100 juta orang mati disebabkan oleh penggunaan tembakau di abad ke-20. Dalam abad ke-21, adalah diramalkan bahawa 1 bilion orang akan mati sekiranya corak merokok sekarang ini berterusan. (Utusan Malaysia, 11 Februari 2004).

Tembakau mengandungi sejenis bahan penyebab ketagihan yang dipanggil nikotin. World Health merupakan satu buletin yang ditaja oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dalam edisi bulan JulaiOgos 1995, telah melaporkan bahawa nikotin menghasilkan tindak balas kimia dalam badan yang sama dengan yang dihasilkan oleh heroin dan kokain. Kadar tindakbalas dependan yang cuba untuk berhenti menggunakan nikotin, alkohol, kokain dan heroin secara kasarnya adalah sama, namun banyak yang melaporkan bahawa adalah sukar untuk berhenti menggunkan tembakau, berbanding dengan pelbagai dadah haram yang lain, menurut buletin tersebut. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Pusat mengenai Ketagihan dan Penyalahgunaan Substan di Universiti Columbia, Amerika Syarikat, nikotin dianggap sebagai satu ambang dadah yang dikaitkan dengan penggunaan bahan haram. Menurut satu kajian, bagi orang dewasa yang mula merokok sebelum berusia 15 tahun, kemungkinan beliau menjadi seorang penagih dadah adalah tiga kai ganda. Kajian ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang merokok setip hari, kemungkinan dia menjadi penagih dadah, adalah 13 kali ganda jika dibandingkan dengan kanak-kanak tidak kerap merokok. Oleh yang demikian, masyarakt khususnya kepada penduduk dan pelajar di sekitar Seremban 2 haruslah memiliki pengetahuan dan kesedaran akan bahayanya tabiat merokok secara berterusan di mana ia dapat mempengaruhi kadar penyakit di Malaysia. Pengetahuan dan kesedaran ini haruslah sentiasa diperbaharui dan digilap secara

2

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

berterusan dari semasa ke semasa. Kesimpulannya, masyarakat haruslah mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang mendalam agar fenomena perokok tegar dapat dikurangkan dengan pelbagai langkah yang dilakukan oleh banyak pihak khususnya pihak kerajaan seterusnya menjadikan amalan hidup sihat tanpa rokok berleluasa dan dapat dikekalkan.

1.1

TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di kalangan penduduk di sekitar Seremban. Terdapat golongan masyarakat yang belum mengenalpasti punca-punca serta kesan-kesan tabiat merokok. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya golongan perokok tegar, kesan-kesan terhadap perokok, serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi dan memberi kesedaran tentang bahayanya merokok. Selain itu, kajjian ini membolehkan kita melihat

sejauhmanakah pengetahuan dan kesedaran masyarakat berkenaan tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. Dengan ini segala persoalan dan jawapan kepada kajian akan terjawab, di mana setiap butir perbincangan berkaitan fakta dan bukti yang diperolehi dapat diungkapkan dengan kenyataan yang lebih spesifik dan terperinci lagi.

3

Seremban 2 Negeri Sembilan. Kolej Teknologi Alpha telah menjalankan program kerjasama Ijazah Sarjana Muda sepenuhnya dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) pda 13 Mei 1998. Kini Kolej Teknologi Alpha di bawah naungan yang Berbahagia Dr. Hamzaid bin Yahya merangkap Ketua Eksekutif dan Pengarah Syarikat Kolej Teknologi Alpha di tempatkan di Lot 162. Kolej Teknologi Alpha merupakan sebuah Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang mana nama asalnyanya ialah Institut Pujangga yang telah ditubuhkan pada Mei 1997 di bawah Pujangga Sari (M) Sdn. Kajian ini telah dijalankan ke atas penduduk di sekitar Seremban sama ada yang bekerja di sektor swasta. sektor kerajaan. bekerja sendiri serta termasuk pelajar-pelajar Kolej Teknologi Alpha. Green Technology Park.2 LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN Penyelidikan ini telah dijalankan secara umum bagi mendapatkan gambaran keseluruhan berkaitan masalah ketagihan merokok mempengeruhi kadar penyakit di Seremban. Seramai 50 orang respondan telah di pilih untuk menjawab persoalan dalan penyelidikan ini.Bhd yang telah diperbadankan pada 28 April 1997.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 1. Nama asalnya ialah institut Pujangga dan perubahan nama telah dilakukan sebanyak dua kali iaitu pada November 2000 dengan gelaran Institut Pengurusan Pujangga dan seterusnya pada tahun 2005 dengan gelaran Kolej Teknologi Alpha yang kekal sehingga hari ini. 168-173 Jalan S2B2. 4 .

penyelidikan dan khidmat masyarakat. beliau pernah dilantik bagi memegang jawatan termasuklah Ketua Jabatan Analisis Ekonomi dan Ahli Senat.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Pengasas yang bertanggungjawab dalam penubuhan IPTS ini ialah Dr. USA. Misi utama penubuhan Kolej Teknologi Alpha ialah untuk terkenal sebagai pusat kecemerlangan yang memberi peluang kepada individu pelajar dan ahli masyarakat bagi memangkinkan produktiviti dan kualiti yang tinggi melalui pendidikan pengurusan menerusi pengajaran. Pelbagai kemudahan yang telah disediakan oleh Kolej Teknologi Alpha seperti makmal komputer. dewan. Perpustakaan pula menyediakan kemudahan bahan rujukan dan buku untuk keperluan pelajar. Berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sejak 1975 hingga 1996. Makmal komputer merupakan keperluan yang penting untuk kemudahan mendapatkan maklumat. bilik pensyarah yang berdekatan 5 . Beliau seterusnya meneruskan pengajian di peringkat sarjana di East Anglia University. UK dan PhD di Washington State University. kemudahan „wireless‟. Beliau berpengalaman luas dalam bidang ekonomi dan sering menjadi sumber rujukan dan memberikan pandangan tentang sesuatu isu ekonomi. perpustakaan. Sepanjang perkhidmatan di UKM. menyiapkan tugasan dan sebagainya. Pernah juga menjadi Ahli Hakim Mahkamah Syariah Melaka pada tahun 2000 hingga 2001. Beliau mendapat pendidikan tinggi di Universiti Malaya dalam bidang ekonomi. pembelajaran. Beliau juga menjadi ketua Eksekutif di Kolej Yayasan Melaka bermula tahun 1997 sehingga 2006 dan mengambil alih jawatan ketua Eksekutif Kolej Teknologi Alpha pada Januari 2007. pensyarah yang berpengalaman dan berpengetahuan . Selain itu. surau dan sebagainya. kelas berhawa dingin. Hamzaid Yahya iaitu Ketua Eksekutif dan Pengarah Syarikat.

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN dengan bilik kuliah membolehkan semua pelajar sentiasa berinteraksi bagi mendapatkan panduan dan juga nasihat. Walaupun masyarakat sedar dengan kesan tabiat merokok ini. Hal ini telah menjadi isu dalam Pertubuhan Kesihatan Sedunia di mana kerajaan Malaysia memandang serius dalam permasalahan tabiat merokok ini serta menjalankan pelbagai strategi bagi menangani dan mencegah tabiat merokok kerana sedar akan kesan buruk menjadi perokok tegar.3 PENDEFINISIAN MASALAH Tabiat merokok adalah impak yang negatif yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Malangnya pengetahuan yang terhad tentang masalah ketagihan merokok dalam kalangan masyarakat banyak memberi kesan buruk atau negatif dalam membina kesedaran tentang impak menjadi perokok tegar. 1. Seterusnya responden yang terdiri daripada penduduk awam disekitar seremban 2 juga telah dikaji dimana seramai 50 penduduk atau responden yang dijadikan sebagai saampel dalam kajian ini. Ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan penduduk awam berkaitan dengan tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. Responden tersebut terdiri daripada orang awam yang bekerja disektor awam dan swasta. masyarakt mengambil ringan disebabkan ketagihan yang melampau. Kajian ini dijalankan bagi memupuk kesedaran masyarakat bahawa pentingnya tidak menjadi perokok tegar bagi mengurangkan kadar penyakit di Malaysia. 6 .

1.4 MATLAMAT KAJIAN Matlamat kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti dan mengetahui sejauhmanakah masalah tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit.5    OBJEKTIF KAJIAN Untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan tabiat merokok. 1. faktor-faktor lain turut dikaji bagi mengnalpasti permasalahan yang timbul bermula dengan puncapunca ketagihan merokok. Kajian ini turut dijalankan bagi mengenalpasti sejauhmanakah pendedahan dan kesedaran yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam pelbagai usaha untuk mengurangkan kadar perokok tegar di Malaysia. Untuk mengenalpasti kesan-kesan merokok terhadap kesihatan. Selain itu.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 1. kesannya terhadap kesihatan masyarkat sehingga langkah-langkah untuk mengatasi ketagihan merokok.6    PERSOALAN KAJIAN Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tabiat merokok? Apakah kesan-kesan merokok terhadap kesihatan? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi tabiat merokok? 7 . Untuk mengenalpasti langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ketagihan merokok.

Pembolehubah ini mempengaruhi pembolehubah bersandar di mana apabila tabiat merokok berlaku maka secara tidak langsung ia turut mempengaruhi kadar penigkatan penyakit. 8 .PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 1. Manakala pembolehubah bersandar pula dikenali sebagai pembolehubah kriterion.7 KERANGKAN TEORITIKAL Tabiat merokok Mempengaruhi kadar peningkatan penyakit Pembolehubah tidak bersandar (IV) Pembolehubah bersandar (DV) Pembolehubah tidak bersandar dalam kajian ini ialah tabiat merokok. Pembolehubah ini merupakan pembolehubah utama bagi penyelidik dalam memberi ramalan serta mentafsirkan secara jelas mengenai hasil penyelidikan mereka. Dalam kajian ini pembolehubah bersandar ialah mempengaruhi kadar peningkatan penyakit dalam masyarakat.

8 HIPOTESIS Ho = Tidak terdapat perbezaan tabiat merokok dalam mempengaruhi kadar peningkatan penyakit.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 1. H1 = Terdapat perbezaan tabiat merokok dalam mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. 9 .

Selama ini. Tidak dinafikan kebanyakan manusia bergantung kepada sebatang rokok untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupannya. Majlis Fatwa Kebangsaan melalui muzakarah yang ke-37 telah memutuskan fatwa bagi perbuatan merokok. banyak di dada-dada akhbar mengatakan tabiat merokok sememangnya tidak beretika dalam kehidupan manusia. Pada 23 Mac 1995. Sikap terikut-ikut dengan tabiat tidak sihat ini seterusnya akan menghanyutkan mereka sehingga merasakan bahawa merokok itu bukanlah sesuatu yang buruk atau menyalahi etika kehidupan. Merokok merupakan tabiat yang buruk di mana ia memberikan impak yang besar dalam kesihatan manusia.0 PENDAHULUAN Di dalam isu hangat masa kini. Kebanyakan remaja terutamanya pelajar sekolah mengakui bahawa mereka merokok lantaran pengaruh daripada rakan sebaya. Keperihatinan banyak pihak tentang bahaya merokok menyebabkan pelbagai usaha dijalankan untuk membendung gejala negatif ini daripada terus mempengaruhi para remaja. tabiat merokok telah mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di Malaysia. Pada masa kini.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAB 2 ULASAN KARYA 2. orang menganggapkan merokok adalah makruh dan disamakan dengan memakan makanan yang berbau kurang enak 10 .

a. tembakau dihisap bukan sahaja untuk bersukaria tetapi sebagai satu acara dalam upacara kebudayaan dan keagamaan. ”Namun. termasuk ke dunia Islam. Maklumat yang dipaparkan berikutnya insyaAllah dapat memperjelas keunikan rokok yang boleh dijadikan asas bagi menentukan kedudukan bahan ini dalam hukum syarak.w. Tembakau yang menjadi bahan utama dalam rokok.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN seperti bawang. : “Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah maka janganlah mendekati masjid-masjid kita. jering dan sebagainya. terutamanya yang dipaparkan melalui media massa. walhal terdapat perbezaan yang jauh lebih ketara antara bahan-bahan ini. ingin pula bergaya demi mencapai status kecanggihan serta keunggulan yang kononnya dikaitkan dengan merokok. Malah tabiat suka meniru dan menyeleweng dari jalan yang benar adalah sesuatu yang kian menguasai anak-anak kaum Muslimin di zaman ini. Hari ini. Dengan itu.w.a. persamaan antara rokok dan bawang atau jering hanyalah terletak pada bau yang busuk. Anggapan palsu ini terhasil apabila golongan yang mudah terpedaya dengan budaya asing. dan ianya belum pernah dikenali di zaman Nabi Muhammad s. hukum bagi merokok juga disandarkan kepada nas berikut: Hadith Rasullullah s. oleh penjajah Barat yang beragama Kristian. 11 . kerana malaikat terganggu. Pada umumnya umat Islam tidak merokok melainkan kerana terpenggaruh kepada orang Barat yang menjajah mereka. merokok adalah suatu kebiasaan yang diterima secara meluas dalam masyarakat kita. telah diperkenalkan secara menyeluruh. Di kalangan masyarakat beratus tahun terdahulu. sehingga kadangkala ia dipandang sebagai satu norma yang membanggakan.

„Abdullah al-Qari b.a. Allah SWT juga melarang hambanya makan atau minum sesuatu yang tidak halal dan tidak memberi manfaat kepada diri. ianya merosakkan kecerdasan (kecerdikan) dan perkembangan akal menuju kematangan dan kesempurnaannya (sebagai makhluk yang boleh berfikir) serta melemahkan daya ingatan seseorang.w. Jangan mengikutikut kaum Yahudi dan Nashrani”(At-Termidzi) 3. maka dia terkira dari golongan itu”(Abu Daud). Hj. Salleh (1995. “ Bezakan diri mu dari kaum Musyrikin ” ( Al-Bukhari & Muslim) 2. : 1. Begitulah juga dengan rokok yang mana ianya boleh mengancam agama Islam itu sendiri. “Bukan dari golongan kita. keselamatan. moral. 40) menyatakan bahawa merokok juga boleh menjejaskan akal (mental) manusia dan proses kematangannya.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Hadith Rasullullah s. “Barangsiapa yang meyerupai sesuatu kaum. makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. kerana sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata‟‟. ( Surah al-Baqarah 2 : 168 ) 12 . ekonomi dan lain-lain kerana ianya merupakan suatu ciri kesyaitanan yang boleh menjauhkan diri kita daripada Allah SWT dan mengheret kita ke lembah kebinasaan. Firman Allah SWT : Bermaksud : “ Wahai manusia. Dengan kata lain. siapa yang menyerupai orang yang bukan dari kita.

merokok juga boleh mendatangkan pelbagai jenis penyakit yang membahayakan seperti sakit jantung. Pengetahuan ini sangat penting agar seseorang itu dapat menilai samada beretika atau tidak dalam sesuatu perkara yang ingin dilakukan.12 Pembolehubah Bersandar Pembolehubah bersandar (DV) pula dikenali sebagai pembolehubah kriterion. Pembolehubah ini merupakan pembolehubah utama bagi penyelidik dalam memberikan ramalan serta mentafsirkan 13 . Salleh (199.11 Pembolehubah Tidak Bersandar Pembolehubah tidak bersandar (IV) dalam kajian ini ialah tabiat merokok. 2. Doktor Hajar b. Pembolehubah ini mempengaruhi pembolehubah bersandar (DV) dimana apabila tabiat merokok berlaku secara tidak langsung ia turut mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. Menurut kajian doktor. Ahmad ada menyatakan bahawa perokok itu umurnya akan hilang atau berkurang dari 8 hingga 12 tahun. Hj. kanser paruparu. barah dan sebagainya.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Selain daripada itu.1). Di dalam buku Rokok dan Keharamannya. Oleh yang demikian satu kajian telah dilakukan bagi mengkaji sejauhmanakah tabiat merokok dapat mempengaruhi kadar penigkatan penyakit di Malaysia. Pengetahuan dalam bahayanya merokok di dalam kehidupan kita adalah sangat penting bagi menjalani kehidupan tanpa penyakit. Terjemahan „Abdullah alQari b.1 DEFINIS PEMBOLEHUBAH 2. 2. orang yang kuat merokok akan mati lebih cepat daripada orang yang tidak merokok.

bungkusan rokok tersebut diletakkan kata-kata amaran mengenai kesihatan manusia dimana ia dapat mengingatkan kepada perokok akan bahaya kesihatan sekiranya penggunaan rokok berleluasa dan berterusan. Definisi merokok pula dalam Kamus Dewan ini juga memberikan maksud menghisap rokok. Ada dua jenis rokok.2 DEFINISI ISTILAH 2. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dibawa kemana-mana sahaja. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendefinisikan merokok sebagai satu aktiviti ketagihan. 2. kertas dan sebagainya.2. Merokok secara tidak langsung boleh menyebabkan seseorang itu terbabit dengan najis dadah kerana rokok bunga kepada dadah. Tembakau mengandungi nikotin yang merangsang saraf dan meredakan ketegangan perasaan (Sufean et al. malah ia menjadi keperluan kepada golongan muda yang beranggapan merokok kononnya melambangkan kedewasaan dan kematangan. Sejak kebelakangan ini.. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dihancurkan. Dalam kajian ini pembolehubah bersandar ialah mempengaruhi kadar penyakit. 2004). Merokok adalah satu tabiat yang digemari sebahagian manusia pada zaman serba moden ini. Filter pada rokok dibuat dari bahan serabut sintetis yang berfungsi menyaring nikotin. rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihisap melalui mulut.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN secara jelas mengenai hasil penyelidikan mereka. misalnya penyakit kanser paru-paru atau serangan jantung merupakan penyakit utama 14 . rokok bermaksud tembakau yang digulung di dalam daun nipah.1 Merokok Menurut Kamus Dewan (2005).

memberikan maksud penyakit sebagai sesuatu yang menyebabkan badan menjadi sakit ( atau yang mengganggu kesihatan ).PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN bagi perokok tegar. Pada abad 17 pula. para pedagang Sepanyol masuk ke Turki dan pada masa itu tabiat merokok mulai tersebar ke negara-negara Islam seterusnya ke pelusuk dunia. di Eropah manusia merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. keburukan tingkah laku. atau mengalami tekanan kepada orang yang terlibat atau persekitarannya. kebiasaan merokok telah menjadi tabiat dalam kalangan bangsawan Eropah. simptom. Kemudian itu. difahamkan mereka menghisap bagi tujuan memenuhi keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Akan tetapi. sebagian dari para penjelajah Eropah itu telah mencuba-cuba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropah. Pada abad 16. 2. Kadang kala istilah ini digunakan secara umum untuk menerangkan kecederaan. Penyakit adalah keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan. sementara dalam konteks lain boleh dianggap sebagai kategori yang boleh dibezakan. sindrom. 15 . Manusia yang pertama menghisap rokok di dunia adalah berbangsa India di Amerika Syarikat. Ketika bangsa Eropah menerokai benua Amerika. dan variasi biasa sesuatu struktur atau fungsi.2.2 Penyakit Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007). kecacatan. tidak berfungsi. berbeza dengan bangsa India yang merokok untuk keperluan ritual.

Mereka ini memerlukan bimbingan serta kaunseling berhenti merokok menerusi klinik-klinik bebas merokok. Di dalam buku Gelagat Organisasi pula tulisan Stephen P. Khalib Abdul Latiff berkata:`` Faktor berlakunya tabiat merokok banyak dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti rakan-rakan. katanya. Robbins telah mendefinisikan bahawa pengaruh sebagai kesan yang diperolehi oleh pihak lain dalam kehidupan. jika ia dipamerkan oleh model kepimpinan seperti ibu bapa. Namun ia berlaku antara pihak iaitu pihak yang berpengaruh dan yang dipengaruhi. ketua. Menurutnya.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MEROKOK Pakar Perubatan Promotif dan Perunding Kesihatan Perilaku. terdapat tiga kelas manusia yang perlu diberikan perhatian. kaunselor atau laman web yang menyediakan perkhidmatan seumpamanya. Berikut adalah :  Manusia yang sedia ketagih.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 2. Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. guru.2. 2. Apatah lagi. Madya Dr. profesional di bidang perubatan. lazimnya orang tua. Definisi ini menjelaskan bahawa pengaruh telah lama wujud secara tunggal. adat dan budaya masyarakat setempat serta pengaruh iklan (rupa idola dan model yang merokok). Pengaruh ini mempengaruhi nilai-nilai murni atau sosial golongan yang berpengaruh.'' katanya sambil menyifatkan merokok sebagai amalan ikut-ikutan. Prof. memberikan maksud pengaruh sebagai sesuatu tindakan atau tingkahlaku yang memberikan kesan samada baik atau buruk kepada individu lain.``Ia bukan kerana tidak tahu bahaya merokok atau mendapat maklumat yang salah daripada rakan-rakan.3 Pengaruh Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007). 16 .

Kemudian itu. Kepesatan kemajuan dalam pasaran tembakau telah memberi impak yang sangat besar di mana fenomena itu telah mempengaruhi kadar penyakit terutamanya kanser. Namun begitu. Industri ini telah memberi sumbangan ekonomi yang penting di kawasan pertanian luarbandar khususnya di Kelantan dan Terengganu.3. Mereka perlu didedahkan secara langsung atau tidak langsung dengan maklumat mengenai keburukan merokok.Tembakau juga memberi hasil pendapatan yang sungguh lumayan kepada kerajaan melalui cukai-cukai dan industri pengiklanan.  Manusia yang masih belum terpengaruh dengan amalan ini seperti kanak-kanak dan remaja yang masih bersekolah.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN  Manusia yang masih belum ketagih. dan ini telah menyebabkan pengeluaran berlebihan dalam pasaran dunia.700 juta dari jualan rokok di Malaysia. 17 . Hal ini bertujuan memberikan golongan ( responden )ini dua set maklumat yang membolehkan mereka berfikir sama ada untuk meneruskannya ataupun tidak. perdagangan dunia ke atas daun tembakau kini tidak lagi berkembang dengan pesatnya. Pulangan yang tinggi dari penanaman tembakau menarik ramai petani kini untuk beralih kepada tembakau sebagai tanaman kontan yang menjadi mata pencarian utama keluarga mereka. Ia merupakan industri yang menghasilkan lebih kurang RM 150 juta setahun dalam bentuk jualan daun kering dan lebih RM 1. pengeluaran tembakau sebaliknya boleh mendatangkan kerugian amat besar dari segi ekonomi dan juga alam sekitar. Penurunan bilangan perokok di negara-negara maju telah mengakibatkan kekurangan ke atas permintaan tembakau oleh negara-negara tersebut. 2. jika ia dilihat dari sudut jangkamasa yang panjang.1 Tembakau dan Ekonomi Perusahaan tembakau diperkenalkan di negara ini pada tahun 1959.

Setiap tahun bagi tujuan merawat penyakit kanser sahaja. 2. iaitu 1 batang pokok akan ditebang. Kerosakkan kepada alam persekitaran turut menjadikan kesan sampingan industri ini yang banyak menggunakan kayu sebagai bahan bakar dalam proses pengawitan daun tembakau. Adalah dianggarkan bahawa bagi setiap 300 batang rokok yang dihasilkan di negara membangun. Racun asap rokok ialah punca utama pencemaran bagi tempattempat di mana pengudaraan adalah terhad.1 Tembakau dan Alam Sekitar Penggunaan tanah pertanian untuk penanaman tembakau boleh menjejaskan pengeluaran makanan.4 KESAN-KESAN MEROKOK 2. Ia kini dikenalpasti sebagai salah satu faktor penting yang menyumbang kepada sindrom 18 . iaitu tembakau.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Justeru. sedangkan sawah padi pula ditukarkan untuk ditanam dengan tembakau. Tanaman tembakau cepat menghapuskan kesuburan tanah dan memerlukan penggunaan racun serangga dan baja komersial yang mahal harganya dengan jumlah yang banyak sekali. Malaysia mengimport kira-kira 40% dari keperluan beras negara. Kerugian ekonomi terjadi apabila perbelanjaan terpaksa diperuntukkan dengan banyaknya bagi menampung kos perubatan untuk pesakit-pesakit yang menderita akibat satu punca yang boleh dicegah sama sekali. Contohnya. tidak hairanlah faktor tembakau sememangnya berkaitan dengan perniagaan hanya disebabkan untuk kepentingan individu untuk mengaut keuntungan dalam pasaran tembakau dan dalam secara tidak langsung telah memberi kesan yang sangat besar yang melibatkan kos perubatan yang besar.4. Kesimpulannya. kerajaan membelanjakan tidak kurang dari RM 1 bilion.

19 . keseronokkan serta keriangan. Didapati bahawa ramai penagih dadah di negara ini adalah terdiri dari mereka yang mempunyai latarbelakang keluarga yang mengalami penagihan (termasuk penagihan nikotin). 2.4. Penggunaan tembakau dengan mudah dapat menjuruskan kepada perkara-perkara mungkar dan keruntuhan moral umat manusia dan merupakan asas bagi mencuba najis dadah. ataupun keluarga yang bermasaalah. Ibu bapa merupakan orang-orang yang amat penting dalam mendidik anak-anak.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 'bangunan tidak sihat' (Sick Building Syndrome) yang dialami oleh para penghuni bangunan-bangunan yang dilengkapkan dengan sistem pendingin udara pusat. Aktiviti seperti ini mengenepikan nilai-nilai keislaman di mana kerap berlaku pendedahan aurat dan hilangnya batasan pergaulan lelaki dan perempuan. Tingkah laku ibu bapa yang ketagihkan rokok akan dijadikan teladan oleh anak-anak yang menganggapkan bahawa bahan itu perlu dan berupaya mengatasi kerunsingan. maka ada kemungkinan bagi seseorang yang mengambil dadah nikotin untuk kemudiannya bertukar untuk mengambil dadah heroin pula. dan semua ini menjadi tarikan kuat bagi para remaja dan kanak-kanak.2 Tembakau dan Kesan Sosial Merokok merupakan aktiviti penggalak bagi budaya lepak yang sedang melanda golongan muda dewasa ini. Budaya berhibur yang sedang hebat dikempenkan oleh syarikat-syarikat tembakau adalah berunsurkan konsep kebebasan. Di sebabkan terdapat banyak persamaan dalam ciri-ciri dadah nikotin dengan heroin. Promosi rokok melalui pengiklanan dan juga penajaan aktivitiaktiviti sosial seperti hiburan liar dan sukan lasak boleh mengasyikkan dan menjuruskan mereka yang terlibat ke arah perkara-perkara maksiat.

0 PENGENALAN Kaedah pengumpulan data atau metodologi kajian merupakan perkara asas yang utama dalam sesuatu penyelidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan data-data atau maklumat penyelidikan yang bernilai dan diperolehi selaras dengan matlamat dan objektif kajian penyelidikan yang dijalankan.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3. Jenis kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kuantitatif yang menggunakan kaedah statistik untuk mengetahui sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di kawasan Seremban. Ia merangkumi pengumpulan data jenis primer atau sekunder bagi memperolehi keputusan. 20 . Metodologi juga sangat penting untuk mengenalpasti jenis data yang hendak dikumpulkan. Bab ini juga turut membincangkan dan menghuraikan tentang kaedah pengumpulan data dengan cara pemprosesan serta analisis yang dipraktikkan. Manakala hasil kajian adalah menggunakan kaedah analisis data yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif.

kajian juga menggunakan maklumat luaran seperti majalah.1. 3.1 SUMBER DATA 3. Negeri Sembilan secara rawak. internet.11 Unit Analisis Kajian ini menggunakan unit asas individu iaitu para pelajar di Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2. saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada para pelajar Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2. Melalui kaedah ini. 21 . Bagi kaedah data dan maklumat 50 orang respondan akan dipilih secara rawak dan mengisi segala maklumat yang diperlukan dalam borang soal selidik.2. sah dan menepati objektif kajian yang dijalankan. artikel serta bahan-bahan bacaan ilmiah yang lain bagi mendapatkan data sekunder.1 Kaedah Borang Soal Selidik Dalam kajian ini. Negeri Sembilan. Selain itu. Melalui pengedaran soal selidik ini akan memberikan maklumat yang boleh dipercayai.1. borang soal selidik telah digunakan untuk mengkaji sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di Seremban 2. Tujuan borang selidik ini diedarkan adalah untuk menetukan anggaran sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di Seremban 2. 3.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 3.2 Persampelan dan Teknik Persampelan Data kajian ini diperoleh melalui borang soal selidik bagi mendapatkan data primer.

3. Alat yang digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah satu set borang selidik yang mengandungi empat (4) bahagian iaitu A. Skala Dishotomous juga digunakan bagi tujuan mendapatkan jawapan iaitu responden hanya diberikan dua (2) pilihan jawapan iaitu : 1. bangsa. tingkat pendapatan.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 3.1. umur.1 Bahagian A Di bahagian A mengandungi soalan-soalan objektif yang menyatakan mengenai butiran-butiran peribadi responden seperti jantina.1 Instrumen Kajian Instrumen kajian merupakan satu alat yang digunakan oleh penyelidik ketika menjalankan sesuatu penyelidikan.1. Instrumen kajian digunakan sebagai asas bagi memperolehi data sepertimana yang dikehendaki oleh penyelidik untuk mencapai objektif kajian.2. Skala penggunaan yang digunakan adalah secara nominal. C. 3.2 Horizon Masa Kajian ini turut dijalankan berdasarkan kepada “ crosssectional study” iaitu jangka masa kajian yang berbentuk waktu jangka pendek dan ia hanya dikumpul sekali sahaja. masa yang diambil oleh responden untuk mengisi borang soal selidik juga begitu singkat iaitu tidak melebihi 30 minit untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. status. Tidak 22 . dan agama.2. B. Ya 2. jenis pekerjaan. Selain melalui kaedah ini juga. dan D.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 3.2.

Sangat setuju 3.1. Kaedah pengukuran ini juga adalah berbentuk skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan mengikut pilihan. Skala tersebut mengadungi : 1. Kaedah pengukuran ini juga berbentuk skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan mengikut pilihan. Sangat Tidak Setuju 2.3 Bahagian C Di bahagian C.1. 23 .4 Bahagian D Di bahagian D pula ialah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi tabiat merokok. Sederhana 4. Tidak Setuju 3.2. Soalan pada bahagian ini adalah menggunakan skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan bagi membolehkan responden memilih sesuatu faktor mengikut keutamaannya.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 3. responden akan menjawab soalan-soalan yang mengukur tentang kesan-kesan merokok terhadap penyakit. 3.2.1.2 Bahagian B Di bahagian B pula mengandungi soalan-soalan berkenaan persepsi responden tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya tabiat merokok. Setuju 5.2.

B. Kaedah ini telah digunakan melalui penganalisan borang soal selidik di mana kajian ini telah pun dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. 24 .3 TEKNIK ANALISIS DATA 3. C.1 Analisis Deskriptif Penyelidikan deskriptif ialah kaedah yang digunakan untuk memastikan dan menghuraikan ciri-ciri pembolehubah dalam sesuatu situasi.3.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 3. Kami telah menggunakan kaedah statistik bagi mengukur lagi bukti ketepatan kawapan memalui bahagian A. dan D.

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAB 4 ANALISIS DATA 4. Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit kesihatan di kawasan Seremban 2. bangsa. Borang soal selidik yang diedarkan tersebut mengandungi empat bahagian yang perlu dijawab oleh responden iaitu bahagian A. jenis pekerjaan.dan D. Hasil soal selidik yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah SPSS di mana penggunaan kaedah ini 25 . tingkat pendapatan. C. dan agama serta soalan merokok atau tidak kepada respondan. umur. Bahagian B pula menerangkan menyebabkan persepsi tabiat responden merokok. Bahagian yang terakhir sekali adalah bahagian D di mana ia mengkaji berkaitan langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah tabiat merokok. taraf pendidikan. Negeri Sembilan.0 PENGENALAN Bab ini menerangkan setiap maklumat yang telah dianalisis datanya daripada kajian soal selidik yang telah diedarkan sebelum ini kepada pelajar Institut Pangajian Tinggi Swasta iaitu Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di kawasan Seremban 2. terhadap Manakala faktor-faktor bahagian C yang pula menerangkan berkenaan dengan kesan-kesan merokok terhadap penyakit. Bahagian A dalam borang soal selidik adalah berkaitan dengan maklumat asas responden iaitu jantina. B.

662 .664 1.058 A8 50 0 1.544 . Seterusnya adalah (A1) iaitu jantina responden sebanyak 1.821 -.662 .662 .122 1. Manakala (A6) pula adalah 26 .662 Berdasarkan kajian yang dijalankan. 4.00 1.727 1.337 .508 1.222 1.14 1.1 KEKERAPAN Statistics A1 N Valid Missing Mean Median Std.606 .337 .982 -. Deviation Variance Skewness Std.337 .662 .296 .796 .00 .124 -1. Error of Skewness Kurtosis Std.425 .50 dan diikuti dengan kajian tentang umur responden (A2) sebanyak 1.735 .662 .471 .368 .760 .00 1.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN ialah untuk memudahkan penganalisan data dengan lebih mudah dan mengetahui peratus tertinggi atau terendah bagi setiap soalan yang dikemukakan kepada responden.587 .814 .337 -1.490 .213 19. nilai min yang paling tinggi adalah soalan responden seorang perokok atau tidak (A8) dengan nilai sebanyak 1.240 .372 4.337 .06 1.44 1.00 1.578 1.38 1.44. Error of Kurtosis 50 0 A2 50 0 A3 50 0 A4 50 0 A5 50 0 A6 50 0 A7 50 0 1.662 .00 .344 .30 1.541 .68.38.510 1.240 .50 1. nilai min kedua tertinggi adalah (A5) iaitu jenis pekerjaan responden sebanyak 1.943 13.00 .00 1.186 1.337 .68 2.699 3.00 .337 .662 .32 1.337 .

1 Jadual 1 : Jantina A1 Frequenc y Valid Lelaki Perempua n Total 31 19 50 Percent 62.0 38.0 27 .32 dan diikuti oleh (A4) iaitu kajian tentang status responden sebanyak 1.0 100.0 100.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN kajian mengenai tingkat pendapatan responden sebanyak 1.0 38.14. Dan kajian tentang nilai min yang paling rendah adalah (A7) iaitu berkenaan agama responden yang mencatat jumlah min sebanyak 1.1. 4. Seterusnya adalah kajian mengenai bangsa responden (A3) sebanyak 1.0 Cumulative Percent 62.30.0 Valid Percent 62.06.0 100.

0 100.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Berdasarkan analisis yang dibuat dalam Jadual 1 diatas menunjukkan jantina yang diwakili oleh responden. 4. Jumlah responden adalah seramai 50 orang.0 Cumulative Percent 72.0 12.30 tahun > 30 tahun Total 36 6 8 50 Percent 72. Golongan lelaki mencatatkan nilai peratusan yang paling tinggi iaitu seramai 31 orang dengan peratusan sebanyak 62%.0 84.2 Jadual 2 : Umur A2 Frequenc y Valid < 25 tahun 25 tahun .0 12.0 Valid Percent 72.1.0 100. Manakala golongan perempuan pula mencatatkan nilai purata yang sedikit iaitu sebanyak 19 orang dengan peratusan sebanyak 38% sahaja.0 100.0 28 .0 16. Di antara golongan lelaki dan perempuan.0 16.

Responden yang berumur lebih daripada 30 tahun adalah merupakan responden yang kedua tertinggi iaitu mempunyai 19% manakala responden yang berumur diantara 25 tahun sehingga 30 tahun mempunyai nilai paling sedikit adalah sebanyak 16% daripada jumlah keseluruhan responden.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 2 menunjukkan peringkat umur responden yang mengisi borang soal selidik iaitu terdiri daripada pelajar Kolej Tekonologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2. Bagi responden yang berumur kurang daripada 25 tahun adalah responden yang tertinggi dimana 72% daripada keseluruhan responden. 29 .

0 96.1.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.0 100.0 4.0 4.0 Cumulative Percent 94.0 2.3 Jadual 3 : Bangsa A3 Frequenc y Valid Melayu Cina lain-lain Total 47 1 2 50 Percent 94.0 30 .0 2.0 100.0 100.0 Valid Percent 94.

0 Valid Percent 74. Manakala bangsa India tidak mencatatkan jumlah terus menjadi jumlah yang paling sedikit responden. diikuti oleh lain-lain bangsa iaitu seramai 2 orang dan sebanyak 4%. 4.0 31 .0 100. Manakala bangsa Cina mencatatkan nilai kedua terendah iaitu seramai 1 orang yang sebanyak 2%.0 Cumulative Percent 74.1.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Berdasarkan Jadual 3 di atas ia melibatkan perbezaan nilai berdasarkan kategori bangsa responden.0 22.0 100.4 Jadual 4 : Status A4 Frequen cy Valid Bujang Berkahwin Janda/Duda Total 37 11 2 50 Percent 74.0 100. Responden yang mencatat nilai tertinggi adalah bangsa Melayu iaitu seramai 47 orang yang mewakili 94% daripada jumlah keseluruhan.0 96.0 4.0 22.0 4.

Responden yang mencatat status yang paling tinggi adalah Bujang iaitu seramai 37 orang mewakili 74% daripada nilai keseluruhan.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 4 menunjukkan perbezaan nilai berdasarkan kepada status responden. Status Berkahwin pula mencatat nilai kedua tertinggi iaitu seramai 11 orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 22% dan diikuti status Janda/Duda mencatat 2 orang dan nilai peratusan sebanyak 4% dimana status Janda/Duda merupakan nilai paling sedikit daripada keseluruhan responden. 32 .

0 22.0 33 .0 100.0 14.5 Jadual 5 : Jenis Pekerjaan A5 Frequenc y Valid Pelajar Sektor kerajaan Sektor swasta Total 32 11 7 50 Percent 64.0 86.0 Valid Percent 64.0 14.0 22.0 100.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.1.0 Cumulative Percent 64.0 100.

Diikuti oleh golongan pekerja di sektor kerajaan seramai 11 orang dan peratusannya adalah 22%.0 34 . Golongan responden terbesar adalah tertinggi daripada golongan pelajar iaitu seramai 32 orang dan jumlah peratusannya iaitu 64%.0 20.0 20.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 5 menunjukkan latar belakang jenis pekerjaan responden di Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2.0 100.0 Cumulative Percent 74.RM 3000 > RM 3000 Total 37 10 3 50 Percent 74. Seterusnya golongan pekerja di sektor swasta mencatat seramai 7 orang dan jumlah peratusannya 14% merupakan jumlah yang paling rendah.0 100. 4.0 94.0 6.1.0 100.0 6.6 Jadual 6 : Tingkat Pendapatan A6 Frequenc y Valid < RM 1000 RM 1000 .0 Valid Percent 74.

35 .PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 6 menunjukkan tingkat pendapatan para responden di Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2. Diikuti oleh tingkat pendapatan responden yang melebihi RM 1000 sehingga RM 3000 yang hanya mewakili 10 orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 20%. Pada tingkat pendapatan yang kurang daripada RM 1000 adalah seramai 37 orang dan hanya mewakili 74%. Manakala tingkat pendapatan responden yang melebihi RM 3000 adalah sebanyak 3 orang yang hanya mewakili 6%.

7 Jadual 7 : Agama A7 Frequenc y Valid Islam Kristian Total 47 3 50 Percent 94.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.0 100.0 6.0 Cumulative Percent 94.0 100.0 36 .0 100.0 Valid Percent 94.1.0 6.

0 37 .0 Cumulative Percent 32.0 100. Agama Kristian pula mencatat nilai kedua tertinggi iaitu seramai 3 orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 6% daripada keseluruhan responden iaitu 50 orang responden.8 Jadual 8 : Merokok A8 Frequenc y Valid Ya Tidak Total 16 34 50 Percent 32.0 100. 4.0 100.0 68.0 Valid Percent 32.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 7 menunjukkan perbezaan nilai berdasarkan kepada agama responden.1.0 68. Responden yang mencatat agama yang paling tinggi adalah Islam iaitu seramai 47 orang mewakili 94% daripada nilai keseluruhan.

38 . manakala baki responden menyatakan tidak merokok iaitu seramai 34 orang dan mencatat jumlah peratusan yang tertinggi sebanyak 86%. Berdasarkan jadual menunjukkan peratusan yang merokok ialah 16 orang dan mewakili jumlah peratusan sebanyak 32%.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Jadual 8 menerangkan tentang sama ada responden merokok ataupun tidak.

806 .202 .144 -. Error F C2 Equal variances assumed Equal variances not assumed -3.82 Deviation .066 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of Mean Sig.000 -4.253 14.164 . Error Mean .12 4.165 48 .699 .292 18. A8 C2 Ya Tidak N 16 34 Mean 4.004 -.Differe Std.699 .361 Sig. T df tailed) nce the Difference Difference Lower Upper 39 . (2.212 -1.000 -.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.387 Std.036 -.2 T-TEST Group Statistics Std.330 .168 -1.

000) <  Tolak Ho = 0.000 Langkah 3 : Penentuan Nilai Genting = 0.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Ujian Terhadap Persamaan Varians : Langkah 1 : Penyertaan Hipotesis Ho = µmerokok = µtidak merokok H1 = µmerokok ≠ µtidak merokok Langkah 2 : Penentuan Nilai T-Test Nilai-p / sig = 0.05 Langkah 4 : Keputusan Nilai-p ( 0.05 Langkah 5 : Kesimpulan  Equal variances not assumed Tidak terdapat cukup bukti untuk menyokong dakwaan bahawa varians bagi kedua-dua populasi adalah sama. 40 . dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di sekitar Seremban 2. Oleh itu.

002 Langkah 3 : Penentuan Nilai Genting = 0. Langkah 1 : Penyertaan Hipotesis Ho = µmerokok = µ tidak merokok H1 = µmerokok ≠ µtidak merokok (claim) Langkah 2 : Penentuan Nilai T-Test Nilai-p / sig = 0.05 Langkah 4 : Keputusan Nilai-p ( 0.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Ujian Terhadap Perbezaan Pembolehubah Tidak Bersandar : Ujian ini dilakukan bagi melihat hubungan antara soalan A8 (iaitu adakah anda merokok) dengan C2 (menyebabkan penyakit kanser). Berpandukan kepada analisis tersebut kajian dilakukan adalah signifikan menunjukkan bahawa orang yang merokok akan mendapat penyakit kanser dengan lebih mudah berbanding dengan orang tidak merokok.002 ) <  Tolak Ho ( 0.05 ) 41 .004 / 2 = 0.

42 . Ini juga telah membukitkan bahawa orang yang merokok akan mudah mendapat penyakit kanser.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Langkah 5 : Kesimpulan Data yang diperolehi signifikan 5% mengandungi cukup bukti untuk menolak Ho.

0 43 .0 3 1.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.4 5 5.0 14 50 14.4 5 5. Case Processing Summary Cases Valid N A8 * B3 Percent 50 100.0 10 34 9.0% N Total Percent 50 100.5 16.4 5 5.0 4 16 4.0% A8 * B3 Crosstabulation B3 Sangat Tidak Sangat tidak setuju setuju Sederhana Bersetuju bersetuju Total A8 Ya Count Expected Count Tidak Count Expected Count Total Count Expected Count 4 1.0 2 6.0 50.6 2 3.0 3 1.7 19 14.6 2 3.5 34.3 21 21.1 Pengujian CHI-SQUARE Jadual di bawah menunjukkan hasil analisis chi-square yang berkaitan samada tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di sekitar Seremban 2.0% N 0 Missing Percent .3 CROSSTABS 4.3.6 1 3.

005 a. 44 . ia mempunyai hubungan yang signifikan dan positif. 7 cells (70. 50 orang responden yang telah dipilih secara rawak dari Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Chi-Square Tests Asymp. The minimum expected count is 1. Berdasarkan kajian ini. Sig. Oleh itu.848a 14.008 .007 .60.262 8. Nilai pearson chi-square ( 13.008). Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 13. dapat disimpulkan bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit terus kepada kehidupan manusia. Berdasarkan jadual diatas terdapat 5 hasil analisis yang dikaji iaitu 1) Sangat Tidak Setuju 2) Tidak Setuju 3) Sederhana 4) Bersetuju 5) Sangat Bersetuju Berdasarkan kepada keputusan analisis tersebut.058 50 df 4 4 1 (2-sided) .0%) have expected count less than 5. Oleh yang demikian.848 ) dan mempunyai nilai signifikan sebanyak (0.

0 a. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardize Alpha . Listwise deletion based on all variables in the procedure.4 REALIBILITY Case Processing Summary N Cases Valid Excluded Total 50 0 50 % 100.0 100.824 d Items .823 N of Items 8 45 .PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.0 .

279 .262 .166 .095 N of Items 8 Berdasarkan hasil kajian yang di analisis.101 D3 .427 D4 . reabiliti statistik bagi nilai Cronbach‟s Alpha iaitu sebanyak (0.418 .275 .166 D2 .480 .301 .157 1. hanya 50 orang responden yang dipilih.164 .608 1. Deviation 5.000 .6.275 D6 .824) berbanding dengan Cronbach‟s Alpha Based on standardized item iaitu sebanyak (0.488 1.194 .316 . Hal ini menunjukkan analisis ini mempunyai kekuatan hubungan kebolehpercayaan Cronbach‟s Alpha yang sangat baik kerana nilai tersebut melebihi α = 0.000 .178 .535 .506 .488 D8 .854 .854 1.000 46 .535 .176 1. Inter-Item Correlation Matrix D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D1 1.453 .307 .423 .101 .427 .307 .157 .000 .311 .164 D5 .823).000 .316 .526 .506 1.000 .335 .959 Std.526 .423 .176 .335 .608 .301 .000 .000 .480 .453 D7 .418 .178 .20 e 25.311 .PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Scale Statistics Varianc Mean 34.262 .749 .283 .283 . Dalam jadual diatas.749 1.279 .194 .

20 .801 .65 1.133 .363 .55 Tidak setuju 2 1.471 .64 -4.5 ANOVA Descriptives A8 95% Confidence Interval for Mean Std.47 Bersetuju 14 1. Lower Upper Bound Minimum Maximum 1.204 7.200 .77 1.676 10.86 Sangat bersetuju Total 14 1.75 2.516 .171 F 4.18 1.07 2. .267 .447 .68 ANOVA A8 Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 3.76 7.003 47 .85 1.067 .695 Sig.93 50 1. Std.85 1.880 df 4 45 49 Mean Square .707 .PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.097 .071 .50 Sederhana 15 1.81 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 N Mean Deviation Error Bound Sangat tidak setuju 5 1.08 1.500 .

tidak setuju.676. setuju.801 dan 0. tidak pasti.50. manakala sangat tidak setuju sebanyak 1. dan sangat setuju.204. setuju. Nilai min yang tinggi adalah bagi responden yang menyatakan sangat bersetuju sebanyak 1. tidak setuju dan sangat tidak setuju.47.83. Bagi soalan A8 responden menjawab sangat setuju. data ini juga memaparkan sisihan piawai dan min square iaitu bagi nilai sisihan piawai antara kumpulan ialah sebanyak 3.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Hipotesis : Ho : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5 H1 : Sekurang-kurangnya satu min adalah berbeza Berdasarkan jadual deskriptif diatas menunjukkan seramai 50 orang responden yang berkeyakinan. Selain itu. 48 . manakala dalam kumpulan pula bernilai 7. sederhana.03. bagi min square pula masing-masing mencatatkan nilai 0.171 dengan nilai sig sebanyak 0. tidak pasti. Melalui ujian tersebut dapat disimpulkan bahawa : Ho : Tidak terdapat perbezaan di antara sangat tidak setuju. tidak setuju sebanyak 1. diikuti bersetuju iaitu sebanyak 1.93. sederhana 1. dan sangat setuju. H1 : Terdapat perbezaan di antara sangat tidak setuju. setuju. tidak setuju.20.

. Dependent Variable: A8 ANOVAb Sum of Model 1 Regression Residual Total Squares 4. Predictors: (Constant). C2 b.427 the Estimate . C2 b.451 Adjusted R Std. Dependent Variable: A8 49 .451 .902 5. B5.978 10.127 F 19. Error of Square .6 REGRESI Model Summaryb R Model 1 R .000a a.271 Sig.880 df 2 47 49 Mean Square 2. B5.671a Square .357 DurbinWatson 1. Predictors: (Constant).PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.677 a.

087 .022 .472 d Coefficients Beta t .000 a.237 .193 Std.708 3.237 dan signifikan iaitu sebanyak 0.022 mempunyai hubungan yang positif dengan (C2) iaitu sebanyak 0. Manakala nilai tetap 0.009 .979 Sig.009.193 dan ia merupakan signifikan sebanyak 0.022 untuk B5 mempunyai hubungn positif iaitu sebanyak 0.954 .237 XC2 + 0. Manakala pembolehubah tidak bersandar adalah C2 dan B5.193 XB5 50 . pembolehubah bersandar adalah A8 iaitu tentang responden merokok ataupun tidak.451 boleh dikatakan mempunyai kekuatan hubungn iaitu sebanyak 45.000.451 x 100 ).1% ( 0. Dependent Variable: A8 Berdasarkan analisis yang dibuat diatas. Bagi model matematik bagi output pula dapat digambarkan seperti berikut : Y = ß0 + ß1 X 1 + ß1 X 2 Y = 0.371 .049 .022 + 0.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Coefficientsa Standardize Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) C2 B5 B . Nilai tetap ialah 0. Error . .059 2.321 . Dalam model analisis yang dibuat diatas dapat disimpulkan bahawa soalan (A8) yang mempunyai R² sebanyak 0.

CARTA RALAT BERTABURAN NORMAL 51 .271 dengan nilai signifikannya 0.05 model ini juga menerangkan bahawa varians A8 iaitu 0.000 ª kurang daripada nilai alpha iaitu 0.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Model regresi ini adalah model yang bagus kerana F ialah 19.451 iaitu R-square.

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 52 .

0% 34 100.6 Case Processing Summary Cases Valid A8 B5 Ya Tidak N Percent 16 100.54 1.82 2.0% N 0 0 Missing Percent .94 1.0% .00 1.281 2.0% Descriptives Std.124 1 5 4 2 53 . Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Statistic Error 1.0% N Total Percent 16 100.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.0% 34 100.34 . A8 B5 Ya Mean 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 5% Trimmed Mean Median Variance Std.262 1.

564 1.13 . Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis 1. maka ujian parametrik dapat diteruskan.564 ) dengan nilai sebanyak 2.0 dan ini menunjukkan andaian taburan normal serta dapat diterima kerana di antara -2 dan +2.00 .367 3.141 3.426 / 0.70 3.403 .674 .239 .091 . 54 .43 3.426 2.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Skewness Kurtosis Tidak Mean 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 5% Trimmed Mean Median Variance Std. ianya adalah perbandingan pendapat responden samada responden merokok ataupun tidak ( A8 ) serta kesan faktor-faktor terhadap pengaruh keluarga sebagai peranan dalam menyumbang kepada rokok ( B5 ). Berdasarkan output di atas didapati bahawa skewness error bagi pendapat meningkat ( 1.821 1 5 4 1 -.788 Berdasarkan output di atas.41 3.573 1.

833 a.833 pada nilai signifikan 0. didapati nilai signifikan adalah lebih kecil dari 0. Tambahan pula. Maka dengan ini.086 Sig. Berpandukan contoh. C3 is constant when D5 = Sangat tidak setuju. didapati terdapat lebih daripada 20 pengukuran. Lilliefors Significance Correction b.182 .086.256 df 7 Shapiro-Wilk df Sig.05 bagi setiap ujian normaliti. Statistic . adalah sesuai dikatakan bahawa taburan diandaikan tertabur secara normal dan ujian parametrik dapat dijalankan. Berdasarkan kepada jadual (output) ianya adalah perbandingan didapati Shapiro-Wilk pendapat responden (C3) mengenai penyakit kepada masyarakat (perokok pasif) mempunyai nilai yang tinggi pada statistik pembolehubah peranan media massa mengiklankan keburukan merokok (D5) iaitu pada aras keertian 0. 7 . 55 . It has been omitted.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Tests of Normalityb Kolmogorov-Smirnova D5 C3 Sederhana Statistic .

5 .00 1 . 00 2. 000000000000000 Stem width: Each leaf: 1 1 case(s) 56 .00 4.00 5.00 .00 3.0) Stem width: Each leaf: 1 1 case(s) B5 Stem-and-Leaf Plot for A8= Tidak Frequency Stem & Leaf 1.00 2.00 . 4 .PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN STEM-AND-LEAF PLOTS B5 Stem-and-Leaf Plot for A8= Ya Frequency Stem & Leaf 7. 00000 2.0) 2.00 .00 15. 000 1.00 Extremes (=<1.00 Extremes (>=5. 3 .00 14. 3 . 2 . 0000000 1. 00 3. 00000000000000 2 .00 .00 .

57 .PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN Graf di atas menunjukkan perbandingan di antara responden seorang perokok ataupun tidak ( A8 ) dengan faktor yang mempengaruhi tabiat merokok adalah pengaruh keluarga ( B5 ). didapati terdapat responden ke 50 yang menyatakan „ya‟ manakala responden ke 48 menyatakan „tidak‟ bahawa faktor pengaruh keluarga dapat mempengaruhi responden merokok atau tidak. Berdasarkan kepada graf di atas.

Keadaan ini wujud adalah kerana beberapa faktor dan langkah-langkah yang agresif perlu diambil dan harus diberi perhatian oleh pihak kerajaan dalam usaha menangani masalah ini. 5.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAB 5 KESIMPULAN 5. pelajar kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2 mendapati bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit dan memberi kesan langsung kepada mereka yang menghisap rokok. 58 . Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi mendapati bahawa kebanyakan dari mereka mengetahui dan mempunyai maklumat berkenaan akibat merokok dalam kesihatan.0 PERBINCANGAN KEPADA ANALISIS YANG DIJALANKAN Daripada kajian yang telah dijalankan. kesan-kesan serta langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil oleh masyarakat adalah releven dan perlu dalam usaha yang drastik menangani isu rokok ini. Oleh itu.1 KEPUTUSAN DAN KESIMPULAN YANG DIPEROLEHI Secara keseluruhan daripada hasil kajian yang dijalankan adalah berdasarkan kepada individu-individu yang terdiri daripada golongan pelajar di IPTS Kolej Teknologi Alpha dan masyarakat di sekitar Seremban 2.

Peranan kerajaan juga amat diperlukan dalam fenomena membendung tabiat merokok yang semakin berleluasa kini. Dalam mengatasi tabiat merokok ini. semua pihak harus berganding bahu agar tabiat ini dapat dihapuskan dalam generasi yang akan datang. Kajian boleh dimantapkan lagi pada masa akan datang dengan menggunakan sampel dari seluruh negeri agar maklum balas yang diterima lebih tepat dan menyeluruh. Oleh itu. dicadangkan aspek kajian bagi memperolehi keputusan yang lebih terperinci adalah dengan melihat pertumbuhan kependudukan supaya dapat menilai lebih lanjut tentang kesan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di Seremban 2.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 5. Kesan-kesan dan langkahlangkah mengatasi tabiat merokok. Usaha meningkatkan lagi harga sekotak rokok dan sekatan dalam penyeludupan rokok secara haram harus dipertingkatkan lagi supaya masyarakat tidak mengalami ketagihan tabiat merokok. Keputusan dari kajian ini tidak menunjukkan keputusan yang sebenar bagi merokok mempengaruhi kadar penyakit di Seremban. Berikut dinyatakan beberapa cadangan yang boleh diberikan perhatian untuk melaksanakan kajian pada masa akan datang.3 CADANGAN KEPADA KAJIAN YANG DIJALANKAN Kajian lanjutan perlu dijalankan supaya dapatan yang lebih baik diperolehi. 59 . Kesedaran dalam masyarakat untuk membendung masalah ini berleluasa amat penting supaya generasi yang baru ini tidak ketagih disebabkan hanya sebatang rokok. Kajian yang dijalankan ini hanyalah meliputi responden yang terdiri daripada pelajar Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2. Kajian ini juga hanya merujuk kepada kajian berkenaan punca-punca.

didapati bahawa kesan-kesan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di mana telah dinyatakan dapat diterima oleh responden.4 RUMUSAN KEPUTUSAN Melalui analisis kajian yang dilakukan. Daripada kajian yang dilakukan ke atas 50 orang responden yang dipilih secara rawak. dapatlah disimpulkan bahawa tabiat merokok dapat mempengaruhi kadar penyakit di kawasan Seremban 2. Kesan negatif yang ada pada sebatang rokok mampu memberikan impak negatif kepada tahap kesihatan manusia. Para responden ini terdiri daripada warga Kolej Teknologi Alpha. Bahagian B adalah berkaitan dengan faktor-faktor kepada merokok yang menjadi ketagihan dalam kehidupan seharian. Hasil kajian yang diperolehi. Kebanyakkan maklum balas yang diterima daripada para responden mengenai kesan-kesan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit juga mendapat respon yang positif.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 5. penduduk Seremban 2. Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitarnya. 50 orang responden telah dipilih secara rawak bagi mendapatkan hasil analisis. Dalam kajian ini. 60 . kebanyakkan responden adalah bersetuju bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di kawasan Seremban 2. Bahagian D dalah berkaitan dengan kesan negatif kepada perokok tegar. Kajian yang dilakukan adalah berbentuk deskriptif dan gabungan.

61 .2 PERBINCANGAN ANALISIS Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara tabiat merokok dengan para responden. Daripada hasil kajian yang dilakukan. kebanyakkan daripada responden berpendapat bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di kawasan Seremban 2.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 5.

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN ALPHA COLLEGE OF TECHNOLOGY DENGAN KERJASAMA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BORANG SOAL SELIDIK TAJUK : SEJAUHMANAKAH TABIAT MEROKOK MEMPENGARUHI KADAR PENYAKIT DI SEREMBAN 2 DISEDIAKAN OLEH : MOHD ZAIDY BIN BUANG 880725-01-5559 194192 Arahan : sila jawab soalan-soalan yang dikemukakan mengikut arahan yang diberikan. Kesudian dan kerjasama anda menjawab borang soal selidik ini amatlah dihargai dan Terima kasih. 62 .

ii. Melayu Cina India Lain-lain 4. ii. Pelajar Sektor kerajaan Sektor swasta Persendirian 63 . ii. Jantina i. iii. iii. Bangsa i. Lelaki Perempuan 2. iii. Bujang Berkahwin Janda/duda 5. Status i.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN Sila tandakan dan lengkapkan maklumat-maklumat berikut : 1. Umur i. iv. iii. Kurang dari 25 tahun 25 tahun – 30 tahun Lebih 30 tahun 3. iv. ii. ii. Jenis pekerjaan i.

v. Islam Kristian Hindu Buddha Lain-lain 8. Adalah anda seorng perokok ? i. iv. ii. iii.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 6. ii. Ya tidak 64 . Tingkat pendapatan i. ii. Kurang dari RM1000 RM1000 – RM3000 Lebih RM3000 7. Agama i. iii.

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAHAGIAN B : FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENINGKATAN TABIAT MEROKOK  Berpandukan skala berikut, sila nyatakan tahap pengetahuan anda berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan tabiat merokok.

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Sederhana 4. Bersetuju 5. Sangat bersetuju 1 1 2 3 4 5 6 Mengatasi stress/tekanan Pengaruh media massa/masyarkat sekeliling Sifat ingin mencuba sesuatu yang baru Ketagihan Pengaruh keluarga Membentuk imej diri agar dianggap berani/hebat/dewasa dan lain-lain. 7 Langkah penguatkuasaan oleh pihak kerajaan terhadap larangan menjual rokok kepada remaja berumur 18 tahun ke bawah lemah/gagal. 8 Kurangnya kesedaran dalam diri dan masyarakat 2 3 4 5

65

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAHAGIAN C : KESAN-KESAN MEROKOK  Berpandukan skala berikut, sila nyatakan tahap pengetahuan anda berkaitan kesan-kesan merokok.

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Sederhana 4. Bersetuju 5. Sangat bersetuju

1 1 2 Perbelanjaan meningkat ( kewangan ) Penyakit seperti kanser, batuk, strok dan lainlain. 3 4 5 6 Penyakit kepada masyarakat ( perokok pasif ) Kurang stamina ( kemurungan ) Ketagihan yang berterusan Lahir generasi yang kurang upaya ( OKU ) atau tidak sempurna. 7 8 Risiko kematian adalah tinggi. Mempercepatkan kemerosotan mental.

2

3

4

5

66

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAHAGIAN D : LANGLAH-LANGKAH MENGATASI TABIAT MEROKOK  Berpandukan skala berikut, sila nyatakan pendapat anda mengenai langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk menangani masalah ketagihan merokok.

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Sederhana 4. Bersetuju 5. Sangat bersetuju

1 1 2 3 4 5 Kempen Anti-Rokok Seminar “ Budaya Sihat Tanpa Rokok “ Pendidikan awal diterapkan ( kanak-kanak ) Amaran kerajaan diperketatkan lagi. Peranan media massa mengiklankan keburukan merokok. 6 7 8 Memberikan petua-petua mengatasi gian rokok. Merujuk ke “ Klinik Berhenti Merokok “ Membimbing bagi menjalani kehidupan tanpa rokok.

2

3

4

5

67

0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 A3 1.0 1.0 68 .0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN A1 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 A6 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 A7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 A5 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 A2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 A4 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 A8 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.

0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 69 .

0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 70 .0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.

0 5.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0 3.0 4.0 2.0 5.0 4.0 2.0 5.0 4.0 4.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN B1 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 5.0 B4 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 71 .0 4.0 3.0 1.0 5.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 5.0 2.0 5.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 B8 5.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0 2.0 5.0 4.0 2.0 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0 2.0 4.0 5.0 4.0 5.0 1.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 1.0 B7 4.0 2.0 3.0 4.0 3.0 5.0 3.0 2.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 5.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 5.0 5.0 B6 4.0 B2 2.0 4.0 1.0 2.0 B5 4.0 4.0 3.0 2.0 5.0 3.0 4.0 3.0 1.0 4.0 3.0 1.0 4.0 5.0 3.0 1.0 4.0 3.0 B3 4.0 4.0 4.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 5.0 5.0 4.0 2.0 5.

0 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 1.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 3.0 4.0 3.0 1.0 5.0 5.0 2.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 4.0 5.0 5.0 1.0 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 1.0 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 2.0 5.0 4.0 1.0 3.0 3.0 4.0 1.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 1.0 4.0 3.0 4.0 1.0 3.0 1.0 5.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0 5.0 3.0 1.0 4.0 1.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 2.0 72 .0 1.0 2.0 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 1.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 1.0 2.0 3.0 3.0 5.0 2.0 3.0 4.0 5.0 3.0 1.0 1.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 1.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 4.

0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 1.0 3.0 4.0 5.0 3.0 5.0 1.0 73 .0 2.0 1.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 4.0 5.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 3.0 2.0 2.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 2.0 3.0 4.0 5.0 1.0 5.0 5.0 2.0 4.0 3.0 5.0 1.0 2.0 4.0 3.0 4.0 3.

0 5.0 3.0 1.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 1.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 C8 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 C3 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 1.0 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 5.0 C5 4.0 2.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 1.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 C2 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 1.0 5.0 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 C7 4.0 1.0 C6 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 74 .0 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 5.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN C1 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 1.0 3.0 5.0 3.0 4.0 C4 5.0 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.

0 5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 75 .0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 2.0 5.0 2.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 4.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 4.0 5.0 3.0 2.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 1.0 5.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 2.0 1.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 5.0 5.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 2.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.

0 5.0 76 .0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 2.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.

0 4.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 D5 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 D8 5.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN D1 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 2.0 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 D4 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 3.0 3.0 2.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 D7 4.0 4.0 4.0 5.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 3.0 5.0 2.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 3.0 D6 4.0 4.0 4.0 77 .0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 D3 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 D2 3.

0 5.0 5.0 5.0 1.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 78 .0 5.0 5.0 4.0 5.0 2.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 1.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 4.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 1.0 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 1.0 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 3.0 4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 4.0 4.0 4.

0 4.0 5.0 3.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 2.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 4.0 5.0 79 .0 5.0 4.0 5.