LATIHAN BENTUK MUKA BUMI

GEOGRAFI TINGKATAN 1 LATIHAN BAB 6 : BENTUK MUKA BUMI
Soalan 1 berdasarkan peta di bawah

SEMENANJUNG MALAYSIA 1. Pernyataan yang manakah benar tentang kawasan berlorek dalam peta di atas? I. II. III. IV. A. B. C. D. Merupakan legeh sungai Terdapat kawasan peranginan Terdapat Gunung Tahan Kawasan perlombongan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

2. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang kepentingan Pentas Sunda? A. B. C. D. Kegiatan perlombongan bijih timah dijalankan di kawasan ini. Kawasan ini adalah curam dan mempunyai ke dalaman kira-kira 500M. Bentuk muka bumi ini terbentuk kira-kira 300 juta tahun dahulu. Kawasan ini menggalakkan pertumbuhan plankton yang paling penting dalam sektor pertanian.

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah.

Proses hakisan C. Pandang darat sawah padi di atas terdapat di kawasan A. Bentuk muka bumi manakah yang berkaitan dengan pemendapan ombak? A. Tanjung. Pembentukan kerak bumi dalam rajah di atas kesan daripada A. Sw itzerland B. 4. D. Letusan gunung berapi. Kuasa mampatan D.3. Menam Chao Phraya D. Dataran Kedah-Perlis. C. B. Pembalakan. Soalan 6 berdasarkan maklumat di bawah · · Tanah Tinggi Cameron Pergunungan Alps Switzerland 6. Pelancongan. Kedua-dua tempat di atas mempunyai persamaan kepentingan sebagai kawasan A. Pulau Jawa C. Tanaman hawa sederhana. B. . Aliran sungai. Teluk. B. Pindah Ternak. Tebing tinggi. C. Tombolo. D. Soalan 5 berdasarkan gambar rajah di bawah 5.

Antara berikut bentuk bumi manakah dikaitkan dengan proses yang tepat? Bentuk Muka Bumi I II III IV A. Soalan 9 berdasarkan peta di bawah MALAYSIA Kawasan tanah pamah Tanih alluvium Rancangan pengairan 9. D. I dan II B. Menghubungkan kawasan pedalaman Malaysia. Isipadu air sentiasa banyak dan tetap sepanjang tahun. Panjang dan deras sesuai untuk penjanaan kuasa elektrik hidro. Jeram Teluk Tanjung Gerbang Laut I dan II II dan III III dan IV I dan IV Hakisan sungai Hakisan Ombak Pemendapan ombak Hakisan angin Proses 8. III dan IV D. I dan IV Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah . D. B.7. B. II dan III C. C. C. Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda A. Manakah yang benar tentang ciri-ciri sungai di Malaysia? A. Sumber protein utama penduduk.

Batu Tunggul. Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah 12. Tomlolo. C. C. bentuk muka bumi X ialah Teluk. Gerbang Laut. IV. Beting Pasir. Merujuk kepada rajah di atas. Gloup Beting pasir Anak tanjung Batu tunggal. Bentuk muka bumi yang bertanda Y dalam rajah di atas ialah Anak Tanjung. A. II. Tebing Tinggi.10. A. III. . Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi hasil tindakan hakisan Ombak? I. Lagun 11. B. D. B. D.

Jejala. Air Terjun IV. II dan III C. D. I dan IV. I dan II B. Pola saliran seperti dalam rajah di atas ialah pola Selari. III dan IV D. Pekerjaan Sambilan. Sungai X ialah Sungai Muda. Susun atur bentuk muka bumi yang terdapat di sepanjang aliran sungai ialah I. Purata Ketinggian melebihi 3000 M IV. Terdiri daripada Gunung Lipat Tua. ”Bot penumpang merupakan alat pengangkutan di sungai X” 14. B. Bebas daripada aktiviti gunung berapi. . II dan III C. D. A. Gegelang. A. C. I dan IV 16. Delta II. A. Antara pernyataan berikut manakah benar tentang Banjaran Gunung di Semanjung Malaysia? I. 17. Antara berikut manakah merupakan kepentingan kegiatan perikanan di Kampuchea? I. 15. I dan II B. Sumber Pendapatan II. B. Sumber Protein Utama III. Menganjur kearah Timur. C. Sungai Rajang Sungai Klang Sungai Johor. Susuh Bukit Berpanca.Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah 13. II. III. III dan IV D. Teknologi Penangkan ikan maju. IV. Tasik Ladam III. Reranting. A.

Bentuk muka bumi pinggir pantai yang dapat anda lihat ialah I. Tanaman Hawa Sederhana. IV. II. I dan II B. Sumbangan Pergunungan Alps di Switzerland kepada pembangunan negara ialah Pelancongan. Soalan 20 berdasarkan pernyataan di bawah Anda berpeluang mengelilingi sebuah pulau bersama keluarga pada cuti persekolahan 20. A. III. D. II dan I D. Jurang. A. II dan III C. III dan II 18. Terdiri daripada sistem gunung lipat muda. IV dan I C. C.A. IV. Perlombongan. Teluk. dan IV. I dan IV . B. III. Terbentuk daripada proses gelinciran. II. B. III dan IV D. B. Tanjung. Terdiri daripada batu granit. III. III. D. Jeram. I. yang manakah benar tentang kawasan Tanah Tinggi di Semenanjung Malaysia? A. II. IV. Kejadian gempa bumi. Perindustrian. I. Antara yang berikut. 19. C.

A 20.JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI TEMA 1 – BENTUK MUKA BUMI (TGKTN 1) 1 2. C 13. 7. C 18. 8. A D B D C B A B A C 11. 5. D 17. 9. 4. D 12. 10. B 14. B 15. 6. A 19. 3. D . A 16.