TUGAS BAHASA DAERAH KELAS 13 C 1. Bagilah kelas menjadi 6 kelompok 2.

Masing-masing kelompok membahas pokok bahasan berikut: a. Pepindan lan sanepan (kelompok 1 dan 2) b. Tembung (kelompok 3 dan 4) c. Ukara (kelompok 5 dan 6) Pembahasan yang harus dilakukan: 1. Pangertene (a,b, c) jumbuh kalih ingkang dipun bahas kelompok 2. Jinising/ maceme (a,b,c) jumbuh kalih ingkang dipun bahas kelompok 3. Tuladha/ Contone (a,b, lan c) jumbuh kalih ingkang dipun bahas kelompok

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.