Prinsip Perakaunan  Ting.

4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra 

B A B

2

Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

Soalan Subjektif
Soalan 1 September 1:  Memulakan perniagaan dengan tunai RM70 000 sebagai modal perniagaan. Tunai RM 70 000 Kelengkapan RM Aset Kenderaan RM Stok RM Penghutang RM Ekuiti + Liabiliti Modal Pemiutang RM RM 70 000

September 4:  Membeli kelengkapan dengan tunai RM5 890. Tunai RM 64 110 Kelengkapan RM 5 890 Aset Kenderaan RM Stok RM Penghutang RM Ekuiti + Liabiliti Modal Pemiutang RM RM 70 000

September 8:  Membeli lori terpakai dengan tunai RM35 000. Tunai RM 29 110 Kelengkapan RM 5 890 Aset Kenderaan RM 35 000 Stok RM Penghutang RM Ekuiti + Liabiliti Modal Pemiutang RM RM 70 000

September 12:  Membeli barang niaga dengan tunai RM6 700. Tunai RM 22 410 Kelengkapan RM 5 890 Aset Kenderaan RM 35 000 Stok RM 6 700 Penghutang RM Ekuiti + Liabiliti Modal Pemiutang RM RM 70 000

J5

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

September 21:  Menjual barang niaga RM3 100 secara kredit kepada Amir Trading. Tunai RM 22 410 Kelengkapan RM 5 890 Aset Kenderaan RM 35 000 Stok RM 3 600 Penghutang RM 3 100 Ekuiti + Liabiliti Modal Pemiutang RM RM 70 000

September 25:  Membeli barang niaga RM2 550 secara kredit daripada Nurain Trading. Tunai RM 22 410 Kelengkapan RM 5 890 Aset Kenderaan RM 35 000 Stok RM 6 150 Penghutang RM 3 100 Ekuiti + Liabiliti Modal Pemiutang RM RM 70 000 2 550

September 30:  Membeli barang niaga secara tunai RM3 300 daripada Perniagaan Rizuan. Tunai RM 19 110 Kelengkapan RM 5 890 Aset Kenderaan RM 35 000 Stok RM 9 450 Penghutang RM 3 100 Ekuiti + Liabiliti Modal Pemiutang RM RM 70 000 2 550

Jumlah aset = RM72 550

Jumlah ekuiti + liabiliti = RM72 550

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J6

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra 

Soalan 2 Disember 1:  Melaburkan wang tunai RM65 000 sebagai modal perniagaan. Aset Tunai RM 65 000 Alatan Pejabat RM Kenderaan RM Stok RM Penghutang RM Ekuiti + Liabiliti Pinjaman Modal Pemiutang Bank RM RM RM 65 000

Disember 7:  Membeli alatan pejabat dengan tunai RM5 000. Aset Tunai RM 60 000 Alatan Pejabat RM 5 000 Kenderaan RM Stok RM Penghutang RM Ekuiti + Liabiliti Pinjaman Modal Pemiutang Bank RM RM RM 65 000

Disember 9:  Membeli van terpakai dengan tunai RM10 000. Aset Tunai RM 50 000 Alatan Pejabat RM 5 000 Kenderaan RM 10 000 Stok RM Penghutang RM Ekuiti + Liabiliti Pinjaman Modal Pemiutang Bank RM RM RM 65 000

Disember 13:  Membeli barang niaga secara tunai RM2 300. Aset Tunai RM 47 700 Alatan Pejabat RM 5 000 Kenderaan RM 10 000 Stok RM 2 300 Penghutang RM Ekuiti + Liabiliti Pinjaman Modal Pemiutang Bank RM RM RM 65 000

J7

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

Disember 15:  Menjual barang niaga RM670 secara kredit kepada Perniagaan Amirah. Aset Tunai RM 47 700 Alatan Pejabat RM 5 000 Kenderaan RM 10 000 Stok RM 1 630 Penghutang RM 670 Ekuiti + Liabiliti Pinjaman Modal Pemiutang Bank RM RM RM 65 000

Disember 22:  Membeli barang niaga RM1 440 secara kredit daripada Perniagaan Muslim. Aset Tunai RM 47 700 Alatan Pejabat RM 5 000 Kenderaan RM 10 000 Stok RM 3 070 Penghutang RM 670 Ekuiti + Liabiliti Pinjaman Modal Pemiutang Bank RM RM RM 65 000 1 440

Disember 31:  Mendapat pinjaman bank RM67 000 untuk memperkembang perniagaan. Aset Tunai RM 114 700 Alatan Pejabat RM 5 000 Kenderaan RM 10 000 Stok RM 3 070 Penghutang RM 670 Ekuiti + Liabiliti Pinjaman Modal Pemiutang Bank RM RM RM 65 000 1 440 67 000

Jumlah aset = RM133 440

Jumlah ekuiti + liabiliti = RM133 440

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J8

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra 

Soalan 3 Tarikh urus niaga Kenderaan RM Aset KelengStok kapan RM RM Penghutang RM Alatan Pejabat RM Liabiliti + Ekuiti Pemilik PemiuPinjaman Modal tang RM RM RM +35 000 + 4 000 + 10 000 + 900 + 1 000 – 500 + 9 880 + 12 000 + 2 300 – 500 0 + 35 000 – 2 300 – 9 880 22 820 + 35 000 – 9880 0 35 000 47 000 + 500 + 9 880 + 12 000

Tunai RM

Perabot RM

Bank RM

20X0 Feb.   1 + 35 000 3 – 4 000 6 – 10 000 10 – 900 12 – 1 000 13 14 16 18 21 23 38 + 500 Baki 19 600

4 000

22 000

900

10 380

2 300

Soalan 4 Tarikh urus niaga Aset Alatan Pejabat RM Liabiliti + Ekuiti Pemilik Stok RM Penghutang RM Bank RM Pemiutang Pinjaman RM RM Modal RM +30 000 + 560 + 12 000 + 2 500 + 650 – 500 + 2 000 + 5 500 – 4 000 + 9 000 + 4 000 + 9 000 + 40 000 – 9 000 560 12 000 3 150 10 500 – 4 000 0 31 000 + 40 000 – 9 000 0 40 000 31 500

Tunai

Perabot RM

Kenderaan RM

RM 20X0 Ogos   1 + 30 000 5 – 560 7 – 12 000 10 – 2 500 11 – 650 12 – 500 15 + 2 000 17 – 5 500 18 21 23 25 38 + 4 000 Baki 14 290

J9

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

Soalan 5 Aset Urus niaga Tunai RM Jan.   1 5 8 13 18 20 24 26 31 –7 000 +3 200 –4 500 46 300 3 000 2 500 300 15 000 54 000 2 100 –3 200 –4 500 11 000 –7 000 +7 600 +54 000 +3 000 +7 000 –6 000 +4 500 –3 000 +3 500 +15 000 +500 +8 000 +1 600 +4 500 Lengkapan RM Stok RM Penghutang Kenderaan RM RM Ekuiti + Liabiliti Modal RM +54 000 +3 000 Untung Bersih RM Pemiutang RM

Baki pada 31 Januari Modal pada 31 Januari

RM56 100

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J10

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra 

Soalan 6 Aset Urus niaga Tunai RM Feb. 1 3 9 11 14 17 22 26 27 28 Baki pada 28 Februari Modal pada 28 Februari –4 500 +3 230 –500 37 230 3 000 2 800 1 270 12 000 –3 230 –500 41 500 3 000 11 800 –4 000 –3 500 +4 500 –8 000 +9 000 +42 000 +3 000 +8 000 –7 000 +5 300 +12 000 +1 000 –4 500 +2 000 +5 300 +8 000 Lengkapan RM Stok RM Penghutang Kenderaan RM RM Ekuiti + Liabiliti Modal RM +42 000 +3 000 Untung Bersih RM Pemiutang RM

RM44 500

J11

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

Soalan 7 Kesan urus niaga atas aset Premis Kelengkapan RM Feb. 1 2 4 7 11 14 18 22 25 27 28 63 000 7 000 5 780 2 660 165 –3 420 –35 +3 400 –1 200 3 010 71 700 +2 000 +1 300 –300 –2 100 –1 300 –300 + 50 –35 –20 –1 200 8 275 1 640 –2 150 63 000 RM 5 000 Stok RM 5 600 –1 120 Penghutang Tunai RM 4 480 +1 600 –1 000 +2 000 RM 500 Bank RM 5 210 Kesan urus niaga atas ekuiti + liabiliti Modal RM 70 000 Untung Bersih RM 10 000 + 480 –1 000 Pemiutang RM 3 790

Urus niaga

Soalan 8 Urus niaga Kesan urus niaga atas aset Bangunan RM Mac 1 2 5 6 9 14 18 23 24 28 31 70 000 –5 000 10 000 2 800 +5 800 13 500 7 350 37 700 +20 000 –1 000 +1 700 –1 300 –300 –300 +800 3 620 2 330 60 000 +700 –1 300 50 000 Alatan Pejabat RM 15 000 Stok RM 5 000 –1 200 Penghutang RM 6 000 Bank RM 13 000 +1 800 –500 –5 000 –350 Kesan urus niaga atas ekuiti + liabiliti Modal RM 38 000 Untung Bersih RM 3 600 +600 –500 +70 –350 +20 000 -5 070 Pemiutang Pinjaman RM 7 400 RM 40 000

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J12

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra 

Soalan 9 Urus niaga Kenderaan RM Apr. 1 3 7 10 14 19 22 25 28 30 70 000 4 574 9 760 +800 –80 220 (4 640) 28 500 +40 000 –1 000 –600 –1 000 –600 +800 –80 8 354 3 060 40 000 –2 046 +3 000 30 000 Kesan urus niaga atas aset Stok RM 6 820 Penghutang RM 7 360 Tunai RM 300 Bank RM (3 240) –2 300 +900 Kesan urus niaga atas ekuiti + liabiliti Modal RM 29 500 Untung Pemiutang Pinjaman Bersih RM 6 350 +30 +900 +954 +40 000 RM 5 390 –2 330 RM –

Soalan 10 Urus niaga Kesan urus niaga atas aset Kenderaan Perabot RM Mei 1 3 6 10 14 17 21 26 28 29 31 39 600 7 500 7 850 4 070 –2 500 –400 –2 000 +1 940 +500 3 320 +2 200 –400 –600 +2 000 40 000 RM 10 000 Stok RM 6 250 Penghutang RM 3 870 Bank RM 2 680 –200 –2 000 +1 000 –400 –600 –300 –400 –60 +500 56 740 400 200 5 000 –4 000 +5 000 Kesan urus niaga atas ekuiti + liabiliti Modal RM 58 000 Pemiutang RM 4 400 Sewa Pinjaman Terakru RM 400 –200 RM –

J13

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

Soalan 11(a) Urus niaga Kesan urus niaga atas aset Perabot RM Jun 1 2 5 9 13 15 19 23 27 28 29 30 9 875 3 010 9 700 (1 730) 380 18 555 –400 –990 +700 +1 400 –700 –120 –120 –400 –50 –2 000 630 50 +50 +2 000 2 000 +500 –360 12 500 –3 125 Stok RM 3 300 Penghutang RM 5 200 +3 500 –1 800 Bank RM 430 Tunai RM 1 200 Kesan urus niaga atas ekuiti + liabiliti Modal RM 20 000 +375 –1 800 +500 –360 +410 Pemiutang RM 2 630 Air Pinjaman Terakru RM – RM –

Soalan 11(b) Perniagaan Jason Berhad Kunci Kira-kira pada 30 Jun 20X0 Aset Bukan Semasa RM RM RM Perabot   9 875 Aset Semasa Stok   3 010 Penghutang   9 700 Tunai   380 ——— 13 090 Tolak  Liabiliti Semasa Pemiutang   630 Bank 1 730 Air terakru   50   2 410 ——— ——— Modal kerja 10 680 ——— 20 555 ——— ——— Ekuiti Pemilik Modal 18 555 Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman   2 000 ——— 20 555 ——— ———

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J14

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra 

Soalan 12(a) Kesan urus niaga atas aset Alatan Pejabat RM Jul. 1 3 6 8 11 15 20 21 26 29 31 8 232 1 510 2 930 –20 2 535 825 –500 –30 +2 000 –168 –200 –90 –840 +480 8 400 Stok RM 2 300 Penghutang RM 3 800 Tunai RM 2 075 Bank RM (1 175) Kesan urus niaga atas ekuiti + liabiliti Modal RM 13 000 –100 –168 –200 –90 –40 –20 –30 +2 000 –20 14 332 1 600 100 –800 Pemiutang RM 2 400 +100 Bunga Terakru RM

Urus niaga

Soalan 12(b) Florence Enterprise Kunci Kira-kira pada 31 Julai 20X0 Aset Bukan Semasa RM RM RM Alatan pejabat   8 232 Aset Semasa Stok 1 510 Penghutang 2 930 Bank   825 Tunai 2 535 ——— 7 800 Tolak  Liabiliti Semasa Pemiutang 1 600 Bunga terakru   100 1 700 ——— ——— Modal kerja   6 100 ——— 14 332 ——— ——— Ekuiti Pemilik Modal 14 332 ——— 14 332 ——— ———

J15

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

Soalan 13(a) Kesan urus niaga atas aset Alatan Pejabat RM Ogos 1 2 4 8 12 15 17 22 25 29 31 9 500 3 000 4 340 2 900 –­ 90 +360 16 260 20 400 +3 000 –100 +1 840 –1 000 –2 000 –800 –900 –90 +360 8 850 6 750 –2 060 8 000 +1 500 –200 +2 000 –300 –60 –300 +840 +1 000 Lengkapan Penghutang RM – RM 4 650 Stok RM 4 200 Bank RM 17 000 Kesan urus niaga atas ekuiti + liabiliti Modal RM 19 800 +1 500 –200 Untung Bersih RM 8 100 Pemiutang RM 5 950

Urus niaga

Soalan 13(b) Rogayah Trading Kunci Kira-kira pada 31 Ogos 20X0 Aset Bukan Semasa RM RM RM Alatan pejabat   9 500 Lengkapan   3 000 12 500 ——— Aset Semasa Stok   2 900 Penghutang   4 340 Bank 16 260 ——— 23 500 Tolak  Liabiliti Semasa Pemiutang   6 750 ——— Modal kerja 16 750 ——— 29 250 ——— ——— Ekuiti Pemilik Modal 20 400 Tambah  Untung bersih   8 850 ——— 29 250 ——— ———

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J16

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra 

Soalan 14(a) Urus niaga Kesan urus niaga atas aset Alatan Pejabat RM Sept. 1 2 4 9 12 16 19 23 27 29 30 7 500 6 300 4 360 7 029 –3 000 1 300 24 300 –71 –400 –900 +500 –600 –400 –900 –71 –200 +30 (1 581) –3 030 3 570 200 +200 7 000 Perabot RM 6 700 Stok RM 4 250 +1 200 –1 090 +1 600 +500 –600 Penghutang RM 5 500 Bank RM 7 000 –1 200 +510 Kesan urus niaga atas ekuiti + liabiliti Modal RM 25 100 Untung Insurans Pemiutang Bersih Terakru RM (1 250) RM 6 600 RM –

Soalan 14(b) Kedai Christopher Kunci Kira-kira pada 30 September 20X0 Aset Bukan Semasa RM RM RM Alatan pejabat   7 500 Perabot   6 300 13 800 ——— Aset Semasa Stok   4 360 Penghutang   7 029 Bank   1 300 ——— 12 689 Tolak  Liabiliti Semasa Pemiutang 3 570 Insurans terakru   200   3 770 ——— ——— Modal kerja   8 919 ——— 22 719 ——— ——— Ekuiti Pemilik Modal 24 300 Tolak  Rugi bersih   1 581 ——— 22 719 ——— ———

J17

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

Soalan 15(a) Kesan urus niaga atas aset Urus niaga Premis RM Baki (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Baki 50 000 12 600 – 300 8 820 6 600 2 480 – 2 280 + 2 500 – 800 – 200 550   2 000 8 320 – 500 69 500 5 230 50 000 Alatan Pejabat RM 7 000 + 5 600 – 5 000 + 2 000 Stok RM 11 400 Penghutang RM 4 100 Bank RM 7 480 Tunai RM 1 550 Kesan urus niaga atas liabiliti + ekuiti pemilik Kenderaan Pemiutang RM RM 7 770 + 5 600 – 5 050 + 2 000 + 220 – 800 + 50 Modal RM 68 000 Untung bersih RM 5 760

Soalan 15(b) Kedai Nurul Kunci Kira-kira pada 31 Disember 20X0 Aset Bukan Semasa RM RM RM Premis 50 000 Alat pejabat 12 600 Kenderaan   2 000 64 600 ——— Aset Semasa Stok   8 820 Penghutang   6 600 Bank   2 480 Tunai   550 ——— 18 450 Tolak  Liabiliti Semasa Pemiutang   8 320 ——— Modal kerja 10 130 ——— 74 730 ——— ——— Ekuiti Pemilik Modal 69 500 Tambah  Untung bersih   5 230 ——— 74 730 ——— ———

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J18

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra 

Soalan 16(a) Kesan urus niaga ke atas aset Urus niaga Baki (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Baki Kenderaan Perabot RM 40 000 RM 4 500 Stok RM 7 700 Penghutang RM 8 050 Bank RM (2 980) – 4 000 – 540 Tunai RM 500 Kesan urus niaga ke atas Liabiliti + Ekuiti Pemilik Pinjaman Untung Pemiutang Modal Bank bersih RM RM RM RM 9 700 – 37 000 11 070 – 4 100 + 100 – 540 + 490 – 300 + 10 000 + 1 800 – 1 000 – 480 + 480 7 400 10 000 35 520 11 300

– 2 310 + 2 000 + 1 800 – 1 000 39 000 6 500 7 190

+ 2 800 – 300 + 8 000

10 850

480

200

Soalan 16(b) Sandy Enterprise Kunci Kira-kira pada 30 September 20X0 Aset Bukan Semasa RM RM Kenderaan 39 000 Perabot   6 500 ——— Aset Semasa Stok   7 190 Penghutang 10 850 Bank   480 Tunai   200 ——— 18 720 Tolak  Liabiliti Semasa Pemiutang   7 400 ——— Modal kerja Ekuiti Pemilik Modal Tambah  Untung bersih Modal akhir Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bank RM 45 500

11 320 ——— 56 820 ——— ——— 35 520 11 300 ——— 46 820 10 000 ——— 56 820 ——— ———

J19

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

Soalan 17(a) Kesan urus niaga ke atas aset Urus niaga Premis RM Baki (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Baki 80 000 59 000 12 300 8 620 + 35 000 – 800 5 900 5 000 8 000 – 800 200 135 000 27 620 – 4 100 – 2 010 + 5 000 – 250 + 35 000 80 000 Kenderaan RM 24 000 Stok RM 16 400 Penghutang RM 5 630 Bank RM 10 000 Kesan urus niaga ke atas Liabiliti + Ekuiti Pemilik Perabot Pemiutang RM – RM 8 000 Sewa Terakru RM 1 000 Modal RM 100 000 Untung bersih RM 27 030

– 5 000 + 5 000 + 1 950 – 60 + 900 – 250

Soalan 17(b) Nasreen Enterprise Kunci Kira-kira pada 31 Oktober 20X0 Aset Bukan Semasa RM RM RM Premis 80 000 Kenderaan 59 000 Perabot   5 000 144 000 ——— Aset Semasa Stok 12 300 Penghutang   8 620 Bank   5 900 ——— 26 820 Tolak  Liabiliti Semasa Pemiutang 8 000 Sewa terakru   200   8 200 ——— ——— Modal kerja   18 620 ———— 162 620 ———— ———— Ekuiti Pemilik Modal 135 000 Tambah  Untung bersih   27 620 ———— 162 620 ———— ————

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J20

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra 

Soalan 18(a) Kesan urus niaga ke atas aset Urus niaga Baki awal (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Baki pada 31 Ogos 2010 Kelengkapan Kenderaan RM 30 000 RM 0 Stok RM   6 000 Penghutang RM 7 300 Tunai RM 1 180 – 200 – 3 370 – 2 000 + 20 000 – 180 – 1 900 28 100   20 000   4 000 9 440   800 + 1 000 (5 910)   1 690   20 000 34 760 + 2 140 + 20 000 – 180 – 60 + 60 – 900 (20) – 3 400 Bank RM (3 540) Kesan urus niaga ke atas Liabiliti + Ekuiti Pemilik Pinjaman Untung Pemiutang Modal Bank bersih RM RM RM RM   5 090 35 000 850 – 200 + 30 + 140

Soalan 18(b) Adam Trading Kunci Kira-kira pada 31 Ogos 20X0 Aset Bukan Semasa RM RM RM Kelengkapan 28 100 Kenderaan 20 000 48 100 ——— Aset Semasa Stok   4 000 Penghutang   9 440 Tunai   800 ——— 14 240 Tolak  Liabiliti Semasa Pemiutang 1 690 Bank 5 910   7 600 ——— ——— Modal kerja   6 640 ——— 54 740 ——— ——— Ekuiti Pemilik Modal 34 760 Tolak  Rugi bersih     20 ——— Modal akhir 34 740 Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bank 20 000 ——— 54 740 ——— ———

J21

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

Soalan 19(a) Kesan urus niaga ke atas aset Urus niaga Stok RM Baki awal (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Baki akhir 3 050 + 500 – 180 – 200 – 150 – 270 – 90 3 040 1 300 + 400 980 590 100 20 900 – 100 Bank RM 1 480 Penghutang RM 780 Alatan Pejabat RM 590 Tunai RM 100 Kesan urus niaga ke atas liabiliti + ekuiti pemilik Kadar bayaran Pemiutang terakru RM RM 120 400 + 500 – 80 – 200 – 150 + 130 – 90 240 4 850 Untung bersih RM 480 Modal RM 5 000

Soalan 19(b) Syarikat Shahril Kunci Kira-kira pada 31 Julai 20X0 Aset Bukan Semasa RM RM RM Alatan pejabat   590 Aset Semasa Stok 3 040 Penghutang   980 Bank 1 300 Tunai   100 ——— 5 420 Tolak  Liabiliti Semasa Pemiutang 900 Kadar bayaran terakru   20   920 —— ——— Modal kerja 4 500 ——— 5 090 ——— ——— Ekuiti Pemilik Modal 4 850 Tambah  Untung bersih   240 ——— 5 090 ——— ———

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

J22

  Prinsip Perakaunan  Ting. 4  Jawapan: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra 

Soalan 20(a) Kesan urus niaga ke atas aset Urus niaga Alatan pejabat RM Baki awal (i) (ii) (iii) (iv) (v) Baki akhir 8 200 4 030 3 130 – 450 – 470 + 400 – 500 195 (865) 2 000 8 200 Stok RM 4 480 Penghutang RM 3 600 Tunai RM 295 Bank RM (605)   – 60 – 200 – 470 – 50 – 500 12 690 Kesan urus niaga ke atas liabiliti + ekuiti pemilik Pemiutang RM 2 470 Modal RM 13 500 – 60 – 200

Soalan 20(b) Kedai Nurin Kunci Kira-kira pada 30 November 20X0 Aset Bukan Semasa RM RM RM Alatan pejabat   8 200 Aset Semasa Stok 4 030 Penghutang 3 130 Tunai   195 ——— 7 355 Tolak  Liabiliti Semasa Pemiutang 2 000 Bank   865 2 865 —— ——— Modal kerja   4 490 ——— 12 690 ——— ——— Ekuiti Pemilik Modal 12 690 ——— 12 690 ——— ———

J23

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful