Asas Kepimpinan

Oleh: maira & syu

Konsep asas kepimpinan Kepimpinan ialah perkataan terbitan daripada pimpin yang beerti bimbing. Kamus Dewan Edisi Keempat . pandu atau tunjuk. Satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan. . kepimpinan bermaksud keupayaan memimpin melalui teladan.

1988) Kepimpinan sebagai kebolehan untuk mempengaruhi ahli-ahli kumpulan untuk mencapai sesuatu matlamat (Robbins. 2003) . dan kemahiran atau kebolehan untuk membantu mereka mencapainya (Fulmer. Kepimpinan melibatkan kedua-dua keupayaan atau kekuatan untuk meyakinkan orang lain bekerja keras ke arah sesuatu matlamat. tindakan & pegangan nilai ahli-ahli dalam kumpulannya (Leithwood & Janti. 1999) Hollander dalam bukunya Leadership Dynamic (1978).Dapatan tokoh mengenai kepimpinan Kepimpinan merupakan keupayaan untuk mempengaruhi sistem kepercayaan.kepimpinan adalah satu proses pengaruh-mempengaruhi antara pemimpin dengan pengikut.

dan kepimpinan individu dengan masyarakat yang akhirnya akan membina masyarakat dan negara.A. 1998) . (Lukman Thaib.Kepimpinan dalam Islam Hadis Rasulullah S.W : “Setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya” Kepimpinan bermula daripada konsep kepimpinan individu dengan individu.

Kepimpinan mesti melibatkan orang /pihak lain Pemimpin mempunyai autoriti untuk memberi arahan Mempengaruhi pekerja melalui arahan Asas penting dalam kepimpinan ialah: .

RUMUSAN Kepimpinan melibatkan dia pihak iaitu pemimpin dengan pengikut. Melibatkan hubungan dua arah dan tujuan utama iaitu untuk mencapai matlamat yang sama. Kepimpinan bukan sahaja tanggungjawab pemimpin tetapi juga memerlukan usaha bekerjasama daripada pengikutpengikutnya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful