BIODATA

SEKAPUR SIREH .

KANDUNGAN KURSUS .

NOTA KULIAH .

NOTA PEMBENTANGAN .

NOTA INDIVIDU .

NOTA RUJUKAN .

LAMPIRAN .