PRVI ODJEL

Zahtjev br. 3629/10 Radovan SENČAR protiv Hrvatske podnesen dana 8. siječnja 2010. godine

IZLAGANJE ČINJENICA

ČINJENICE
Podnositelj zahtjeva, g. Radovan Senčar, hrvatski je državljanin rođen 1961. godine i živi u Gospiću. Činjenično stanje predmeta kako ga je iznio podnositelj zahtjeva može se sažeti kako slijedi. Podnositelj zahtjeva navodi da je dana 30. listopada 2005. godine oko 19:40 sati hodao ulicom u Osijeku i nosio plastičnu vrećicu u kojoj su bile neke sportske cipele koje je kupio te večeri. Čovjek u civilnoj odjeći počeo je trčati prema podnositelju zahtjeva. Kad se podnositelj zahtjeva okrenuo vidio je još jednog čovjeka u civilnoj odjeći koji je u njega uperio pištolj. Podnositelj zahtjeva odbacio je plastičnu vrećicu i počeo trčati. Metak ga je pogodio u nogu i pao je na pod. Dvojica muškaraca su mu stavila lisice. Pozvano je vozilo hitne pomoći koje ga je odvelo u bolnicu. Dana 28. prosinca 2005. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku optužilo je godine podnositelja zahtjeva za napad na državnog službenika. Navedeno je da su dana 30. studenog u oko 19:40 sati dva policajca u civilnoj odjeći, T. M. i H. P. zaustavili podnositelja zahtjeva na ulici u Osijeku i zatražili da im pokaže svoju osobnu iskaznicu, nakon čega je on bacio svoj kišobran i plastičnu vrećicu u kojoj su bile sportske cipele na policajce i počeo bježati. Policajci su potrčali za njim i kad su došli do oko jednog metra od njega on je posegnuo u svoju jaknu i izvukao kuhinjski nož dug dvadeset sedam centimetara i pokušao posjeći jednoga od policajaca. Policajci su mu naredili da baci nož na pod ali je podnositelj zahtjeva umjesto toga počeo hodati prema policajcu H. P. s nožem u ruci. Drugi policajac T. M. izvukao je svoj pištolj i upozorio podnositelja zahtjeva da će pucati ako ne baci nož na pod. Budući da podnositelj zahtjeva nije postupio prema naredbi i nastavio se približavati H. P.-u, T. M. mu je pucao u nogu.

2

SENČAR protiv HRVATSKE – Izlaganje o činjenicama

U kaznenom postupku protiv podnositelja zahtjeva pred Općinskim sudom u Osijeku njega je početno zastupao odvjetnik na temelju besplatne pravne pomoći. Međutim, kad je pritvor ukinut, nije imao nikakvog odvjetnika, a njegov je usmeni zahtjev predsjedniku vijeća da mu se odredi odvjetnik na temelju besplatne pravne pomoći zanemaren. Dana 16. siječnja 2009. godine Općinski sud u Osijeku proglasio je podnositelja zahtjeva krivim za djela za koja je optužen te je osuđen na četiri godine zatvora. Osuda podnositelja zahtjeva osnivala se na verziji događaja kako su ga opisala dva policajca o kojima je riječ i na nožu koji je navodno bio pronađen na mjestu zločina. Međutim, na suđenju nije predočen nož i taj nož nije nikad pokazan podnositelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva je cijelo vrijeme nijekao da je kod sebe tom prilikom o kojoj je riječ imao nož, te je ustrajao na tome da su ga policajci napali bez ikakvog razloga. Dana 24. travnja 2009. godine Županijski sud u Osijeku potvrdio je osuđujuću presudu protiv podnositelja zahtjeva, ali je smanjio kaznu na dvije godine i šest mjeseci zatvora. Dana 26. listopada 2009. godine Ustavni sud je utvrdio da je ustavna tužba podnositelja zahtjeva nedopuštena s osnova što nije konkretno naveo u odnosu na koje ustavno pravo prigovara.

PRIGOVORI
Podnositelj zahtjeva prigovara na temelju članka 3. Konvencije da su ga napali policajci i da nije bila provedena djelotvorna istraga o tom incidentu. Također prigovara na temelju članka 6., stavaka 1. i 3.(c) Konvencije da mu je bio odbijen zahtjev za besplatnu pravnu pomoć i da se njegova osuda temelji na dokazima koji nisu bili izvedeni tijekom suđenja.

PITANJA UPUĆENA STRANKAMA

1. Je li podnositelj zahtjeva bio podvrgnut nečovječnom ponižavajućem postupanju protivno članku 3. Konvencije?

ili

2. S obzirom na postupovnu zaštitu od nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja (vidi stavak 131., Labita v. Italy [GC], br. 26772/95, ECHR 2000-IV), je li istraga u ovome predmetu od strane domaćih vlasti bila protivna članku 3. Konvencije? 3. Je li podnositelj zahtjeva imao pošteno suđenje u slučaju podizanja optužnice za kazneno djelo protiv njega u skladu sa člankom 6., stavkom 1. Konvencije? 4. Je li podnositelju zahtjeva pružena besplatna pravna pomoć u smislu članka 6., stavka 3. (c) Konvencije? Osobito, jesu li interesi pravde tražili da bude pravno zastupan?

3

SENČAR protiv HRVATSKE – Izlaganje o činjenicama

Od Vlade se traži da dostavi presliku cijelog spisa kaznenog predmeta u odnosu na podnositelja zahtjeva, kao i presliku svih dokumenata koji se odnose na ustanovljenje okolnosti upotrebe sile protiv podnositelja zahtjeva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful