PROIECT DIDACTIC DATA: 16 octombrie 2013 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Grădiniţa “Rază de soare”, Târgovişte EDUCATOARE: Stroe Violeta PROFESOR

COORDONATOR: Ropotan Cornelia PROPUNĂTOARE : Năstase Ana GRUPA : mijlocie DENUMIREA ACTIVITĂŢII : Jocuri şi activităţi alese TEMA ANUALA: “Când, cum şi de ce se întâmplă” SUBTEMA : “Comoara din cămară” PROIECT TEMATIC : “Toamna, un anotimp al schimărilor” TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare de priceperi şi deprinderi MIJLOC DE REALIZARE : Activităţi pe arii de stimulare • Artă: “Să colorăm fructele de toamnă” • Nisip şi apă : “Pregătim morcovii pentru iarnă!” • Joc de rol: “Să punem murături” • Ştiinţă : fişă de matematică SCOPUL: - Satisfacerea nevoii de joc prin practicarea unei activităţi preferate; - Formarea unor priceperi şi deprinderi de muncă independentă; - Consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul toamna. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: - Să dobândească un sistem de deprinderi practice, de mânuire şi prelucrare. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: • Artă: O1 - să recunoască şi să coloreze adecvat legumele de toamnă reprezentate în fişa de lucru; • Joc de rol: O2: să respecte regulile de igienă (să se spele pe mâini şi să spele legumele ce urmează să fie puse la murat) O3 – să pună legume asortate în borcane pentru murat; • Nisip şi apă: O4- să aşeze în recipient cu nisip morcovii pentru iarnă; • Ştiinţă: O5- să formeze prin încercuire mulţimea iepurilor şi mulţimea morcovilor; O6-să precizeze care dintre cele două mulţimi este mai mică/mare prin punere în perechi. OBIECTIVE EDUCATIVE: - Dezvoltarea gândirii, a atenţiei voluntare, a spritului de observaţie, a îndemânării, imaginaţiei, a simţului estetic; -Dezvoltarea spiritului de cooperare. STRATEGII DIDACTICE: -Metode şi procedee: observarea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul de rol, demonstraţia. -Mijloace de învâţământ: fişe de lucru, creioane, nisip, legume, apă, borcane, sare, recipient din plastic. -Forma de organizare: frontal, individuală, pe grupuri. -Durata activităţii: 30-35 de minute