Nama Tajuk Standard Kandungan

:………………………………… : Nombor bulat dalam lingkungan 10 : 2.1 Menamakan nombor 1 hingga 9

Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menyebut nombor dalam lingkungan 1 hingga 9 2.1.2 Mengenal simbol nombor dalam lingkungan 1 hingga 9 2.1.3 Menamakan nombor dalam lingkungan 1 hingga 9 Evidens : B2 D4 E1/B2 D4 E2/B2 D4 E3

Arahan guru: Padankan nombor yang sama.

2

Menguasai

Tidak Menguasai

2 Mengenal simbol nombor dalam lingkungan 1 hingga 9 2.1.1.Nama Tajuk Standard Kandungan :………………………………… : Nombor bulat dalam lingkungan 10 : 2.1 Menamakan nombor 1 hingga 9 Standard Pembelajaran : 2.1 Menyebut nombor dalam lingkungan 1 hingga 9 2. Menguasai Tidak Menguasai .3 Menamakan nombor dalam lingkungan 1 hingga 9 Evidens : B2 D4 E1/B2 D4 E2/B2 D4 E3 Arahan guru: Padankan nombor dengan objek yang betul.1.

Nama Tajuk Standard Kandungan :………………………………… : Nombor bulat dalam lingkungan 10 : 2.1 Menyebut nombor dalam lingkungan 1 hingga 9 2.2 Mengenal simbol nombor dalam lingkungan 1 hingga 9 2.3 Menamakan nombor dalam lingkungan 1 hingga 9 Evidens : B2 D4 E1/B2 D4 E2/B2 D4 E3 Arahan guru: Warnakan nombor yang sama.1.1.1. 2 Menguasai Tidak Menguasai .1 Menamakan nombor 1 hingga 9 Standard Pembelajaran : 2.