Reţele ISDN Reţelele digitale cu servicii integrate, ISDN, s/t reţele ce oferă servicii digitale cu comutaţie.

E/e definită de CCITT şi reprezintă suportul de comunicaţie la distanţă p/u o gamă foarte largă de servicii p/u abonaţi. Reţelele ISDN s/t în curs de desfăşurare. Implementarea lor e relativ lentă din cauza costului ridicat al echipamentelor de abonat şi al tarifelor p/u servicii. Prima reţea ISDN comercială, NUMERIS, a fost inaugurată în Franţa în 1987. În prezent în Franţa serviciul ISDN e disponibil pretutindeni în întreaga ţară. Mai multe firme produc noduri de comutaţie ISDN, inclusiv: ALCATEL, SIEMENS, ERICKSON. Avantajele majore ale dez-rii ISDN s/t: -se creează o reţea de comunicaţii universală care asigură servicii de conexiune p/u diferite tipuri de utilizatori: transmisii vocale, texte, imagini, date. Accesul terminalelor la ISDN e reglementat prin norme ITU-T(CCIT); -se asigură o viteză mare p/u transmiterea inf-lor, cu posibilitatea de control şi corectare a erorilor de transmisie; -e asigurat accesul simultan al unui abonat cu terminal multifuncţional la unul sau mai multe servicii, folosind o singură linie de conexiune prin care se asigură multiplexarea semnalelor digitale de viteze ridicate; -se realizează integrarea comutaţiei şi transmisiei, ambele de tip digital, ceea ce are ca efecte:1.realizarea o singură dată a codificării şi decodificării semnalului electric;2.reducerea costului reţelei şi al exploatării; -e posibilă implementarea ISDN în reţeaua existentă, deoarece aceasta dispune de interfeţe specializate care să asigure conlucrarea cu reţeaua telefonică, reţeaua telex, reţeaua de date cu comutaţie de circuite, reţeaua de date cu comutaţie de pacchete; -e posibilă implementarea cu uşurinţă a unor servicii noi; -creşte traficul deci şi veniturile obţinute de administraţia de TLC. Realizările actuale în domeniul ISDN permit estimarea a 2 etape de realizare a acestei reţele:ISDN de bandă îngustă şi ISDN de bandă largă. ISDN de bandă îngustă asigură un flux digital, pînă la terminalul de abonat, care conţine 2 canale de com-ţie de tip B de 64kbit/s şi un canal de semnalizare D de 16kbit/s. Acest flux numeric 2B+D e cunoscut sub numele de acces de bază şi el asigură abonaţilor servicii de bază ca: legături telefonice, teletex, faximil, transmisiuni de date, informaţii de telemetrie şi de control etc. Utilizarea accesului de bază permite folosirea liniilor telefonice existente p/u conectarea terminalului ISDN la centrala ISDN. ISDN de bandă îngustă poate utiliza linii digitale de 2Mbit/s pînă la utilizator. Se asigură în acest caz un acces primar de tip 30B+D şi deci acces la 30 canale B de comunicaţie de 64kbit/s şi un canal D de semnalizare de 64kbit/s. Se asigură aceleaşi servicii ca la accesul de bază, dar se obţine acces simultan la mai multe canale de comţie. ISDN de bandă largă asigură punerea la dispoziţia abonaţilor a serviciilor de bandă largă: videotelefonice, radiodifuziune de înaltă calitate, televiziune prin cablu, transmisii date cu viteză mare. Extinderea gamei de servicii la serviciile de bandă largă de frecvenţă necesită realizarea unei reţele adecvate de bandă largă. Aceste reţele utilizează fibre optice şi metode optice de transmisie şi comutaţie.

Astfel serviciile asigurate de B-ISDN s/t de 2 tipuri: 1.servicii interactive; 2.servicii de distribuţie. Serviciile interactive s/t : -servicii conversaţionale s/t realizate prin dialog, cu transfer de inf-ţii în timp real. De ex: videotelefon de bandă largă, teleconferinţă de bandă largă, supraveghere video, transm inf-lor de mare viteză, transfer fişier de date, telefax de viteză mare etc. -servicii de mesagerie oferă comunicaţii î/e utilizatori individuali prin memorare şi retransmitere: carte poştală video, carte poştală document p/u mixare documente, e-mail. -servicii cu acces la centre informatice. Serviciile de distribuţie includ serviciile de difuziune. Informaţiile s/t transmise de la o sursă centrală spre un nr nelimitat de utilizatori autorizaţi să se conecteze la reţea: -servicii de distribuţie fără control din partea utilizatorului: distribuţie de programe TV, teleziar, distribuţie de date, distribuţie de semnale video/audio. -servicii de distribuţie ciclice cu posibilitatea de control al prezentării individuale la utilizator: educaţie şi muncă la domiciliu, teleavertizări. Utilizatorii actuali ai reţelelor de TLC solicită servicii de com-ţii mai rapide,eficiente, accesibile la preţuri rezonabile. Aceste servicii pot include transferuri de fişiere cu viteze mari, transmisie de imagini şi grafice cu rezoluţie mare, videotelefonie, proiectare şi producţie asistată de calculator. În comparaţie cu telefonia analogică, aceste servicii s/t foarte diferite din următoarele puncte de vedere: -viteza de transmisie în reţea e foarte mare(aprox 150Mbit/s), de aprox de 1000 de ori mai mare faţă de ceea ce poate fi transmis prin liniile telefonice existente(144kbit/s). -factorul de variaţie a ratei binare p/u servicii diverse poate fi de 1000. -cantitatea de trafic generat e extrem de inconsistentă p/u unele aplicaţii de date. Aceste cerinţe pot fi satisfăcute numai într-o reţea digitală de bandă largă ce asigură controlul ratelor binare variabile şi viteză de transmisie mare. ISDN constituie o reţea de comunicaţie universală care asigură servicii de TLC p/u o gamă largă de utilizatori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful