EVALUARE PSIHOLOGICĂ

Nume: ________________________ Prenume: _____________________________________

Dezvoltare senzorial – perceptivă: _________________________________________________________________
Dezvoltare psiho – motrică: ______________________________________________________________________
Nivel
de
dezvoltare
cognitivă
(vârsta
de
dezvoltare,
coeficient
de
dezvoltare)
_____________________________________________________________________________________________
Gândirea (inclusiv nivelul operaţional): _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Memoria: _____________________________________________________________________________________
Atenţia: ______________________________________________________________________________________
Imaginaţia: ___________________________________________________________________________________
Limbajul şi comunicarea: ________________________________________________________________________
Afectivitatea: _________________________________________________________________________________
Motivaţia: ____________________________________________________________________________________
Voinţa: ______________________________________________________________________________________
Temperament: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Aptitudini: ___________________________________________________________________________________
Nivelul maturizării psihosociale: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Comportament: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Recomandări psihologice: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Semnătura: ___________________

Data: ___________________

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful