P. 1
Cangur Matem Cls 11-12-2012

Cangur Matem Cls 11-12-2012

|Views: 0|Likes:
Published by addamo13

More info:

Published by: addamo13 on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

Clasele XI-XII

Cangurul – concursul la care alegi singur subiectul!

1. Nivelul mãrii într-un oraº portuar, pentru o anumitã zi, este ilustrat în graficul urmãtor. Câte ore nivelul apei a fost peste 30 cm în timpul acelei zile?

A) 7

B) 11

C) 13

D) 14

E) 15

2. O listã de cinci numere începe cu 2 ºi se terminã cu 12. Produsul primelor trei numere este 30, produsul celor trei numere din mijloc este 90, iar produsul ultimelor trei numere este 360. Ce numãr se aflã în mijlocul listei? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10 A) B) C) D) E) 3. Uniform Resource Locator (URL) reprezintã: un protocol de acces la o sursã aflatã în reþeaua Internet un mod uniform (acelaºi în întreaga lume) de a localiza o resursã aflatã în reþeaua Internet portul prin care se realizeazã conexiunea la Internet canalul prin care se realizeazã comunicarea pe Internet un program al reþelei Internet E) 12
11

4. Cel mai mare numãr natural n pentru care n200 < 5300 este: A) 5 B) 6 C) 8 D) 11

Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE XI-XII

Testul conþine 30 de probleme de matematicã ºi 10 probleme de informaticã (marcate cu roºu). Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 30 câte 4 puncte, iar cele de la 31 la 40 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu. Se puncteazã, în ordine descrescãtoare, maximum 5 probleme de 5 puncte ºi maximum 30 de probleme în total. Se vor lua în calcul numai problemele la care se indicã un rãspuns valabil (nu ºi cele la care nu ai bifat niciun rãspuns, sau cele la care ai bifat 2, 3 sau 5 rãspunsuri). Foaia de rãspuns conþine o coloanã numit㠄Sigur?”. Dacã ai bifat cerculeþul „Sigur?” din dreptul unei întrebãri ºi rãspunsul este corect, vei obþine 1 punct în plus faþã de punctajul problemei. Dacã însã ai bifat cerculeþul „Sigur?” ºi rãspunsul este greºit, pierzi încã 2 puncte. Dacã ai bifat un rãspuns greºit ºi ai observat greºeala, poþi bifa cerculeþele corespunzãtoare rãspunsurilor greºite ºi lãsa nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului bun. Acesta va fi considerat rãspunsul indicat de tine. Pentru ca sã primeºti în mod personal, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrii tale, te rugãm sã completezi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã formatã din cel mult 10 litere diferite. Dupã concurs, veþi putea intra pe site-ul www.cangurul.ro ºi, selectând / completând câmpurile specificate, vei putea accesa aceastã analizã.

Dacã elipsa este rotitã în jurul axei Oy. de volum Vol(Ex).5° C) 3° D) 36° E) 45° 16. Fie un triunghi dreptunghic. Se considerã un graf neorientat cu 1000 de noduri. punctele E ºi F sunt mijloacele laturilor AB.2). b. Care este cel mai mic unghi dintr-un triunghi isoscel ABC care are o medianã care îl divide în douã triunghiuri isoscele? A) 15° B) 22. se obþine un elipsoid Ex. AD. astfel încât 3CG = 2GF.3). Care dintre urmãtoarele afirmaþii este corectã? A) 0 < x < 64 B) –8 < x < 4 C) x > 8 D) –4 < x < 8 E) x < –8 13. Care este produsul acestor cifre? A) 0 B) 1 C) 8 D) 9 E) 9! Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE XI-XII 9. Care este produsul cifrelor vârstelor noastre? A) 240 B) 2010 C) 60 D) 50 E) 300 7. Care este numãrul minim de noduri din arbore. Numãrul real x satisface inegalitãþile 11 < 34 < 1 2 . Într-un arbore cu rãdãcinã.5. iar vârsta vãrului meu este un numãr de douã cifre. se obþine un elipsoid Ey. (2. Un graf orientat are cinci noduri. Vârsta mea este un numãr de douã cifre. din graful neorientat cu 7 noduri (numerotate de la 1 la 7) dat prin desenul alãturat? A) 12 B) 13 C) 21 D) 24 E) 16 10. numerotate 1. [5. [6. respectiv. 3. Aria triunghiului BEG este: A) 1 23 B) 1 2 C) 1 2 D) 1 2 E) 1 2 15. (2. Care dintre urmãtoarele afirmaþii este adevãratã? A) Ex = Ey ºi Vol(Ex) = Vol(Ey) B) Ex = Ey ºi Vol(Ex) ≠ Vol(Ey) C) Ex ≠ Ey ºi Vol(Ex) > Vol(Ey) D) Ex ≠ Ey ºi Vol(Ex) < Vol(Ey) E) Ex ≠ Ey ºi Vol(Ex) = Vol(Ey) 12 . [2. Prin eliminarea nodului 2 ºi a arcelor incidente cu acesta obþinem: A) un subgraf cu patru noduri ºi un arc B) un subgraf cu douã noduri ºi niciun arc C) un graf parþial D) un subgraf cu cinci noduri ºi trei arce E) un graf bipartit 8. 2. dacã acesta are 4 frunze? A) 8 B) 11 C) 15 D) 17 E) 14 6. putere a lui 5. numerotate de la 1 la 1000 ºi muchiile [1. (3. 4. Suma cifrelor vârstelor noastre este un numãr impar. lungimea oricãrui lanþ elementar de la rãdãcinã la o frunzã este egalã cu 4. Care dintre urmãtoarele funcþii satisface ecuaþia 1 2 1 2 23 () A) 1 2 2 3 = 1 2 B) 1 2 2 3 = 1 C) 1 2 23 = 1 + 1 D) 1 2 2 3 = 1 2 +1 2 2 E) 1 2 23 = 2 + 1 2 12. putere a lui 2.4). 3]. 5 ºi patru arce: (1. Dacã elipsa din figurã (a > b) este rotitã în jurul axei Ox. numãrul de componente conexe ale grafului este: A) 2 B) 3 C) 7 D) 994 E) 996 1 = 1 ? 11.1). 7]. În pãtratul ABCD de laturã 2. Care este raza semicercului din figurã? A) 112 − 12 3 B) 12 1+2+3 C) 12 2+3 D) 112 1+2+3 E) 12 1+3 14. Atunci. de volum Vol(Ey). c (c este ipotenuza). 7]. de laturi a. având cel puþin douã noduri. Punctul G se aflã pe segmentul CF. Un numãr întreg de 9 cifre are suma cifrelor sale egalã cu 8. Care este numãrul subgrafurilor complete. 3].

care dintre urmãtoarele variante descrie modalitatea de manipulare a cutiilor din depozit? A) Cutia de la mijlocul stivei este prima care poate fi luatã. 2. dacã distanþa dintre numerele 8 ºi 10 este de 12 cm? A) 1 1 cm B) 1 2 cm C) 1 2 cm D) 1 + 2 cm E) 12 − 3 3 cm 25.2. în aceastã ordine. Care este distanþa x de pe cadran. precum ºi 2012 drepte paralele cu dreapta y = x. x 3 . O foaie de hârtie de formã dreptunghiularã (ABCD) cu dimensiunile 4 cm D 16 cm este îndoitã de-a lungul segmentului MN.AD(4). la o lucrare de control datã claselor a IV-a. Locurile sunt numerotate consecutiv. a fost vândut ºi un bilet suplimentar pentru unul dintre locuri. EL(). Se considerã o stivã în care iniþial au fost introduse.AD(6). Care este numãrul locului pentru care s-au vândut douã bilete? A) 4 B) 16 C) 25 D) 37 E) 42 24. Figura alãturatã reprezintã schiþa unui rãsad de trandafiri. fiecare dintre ele intersectând parabola în douã puncte. 1. Bãieþii au avut rezultate mai bune decât fetele. x 2 .2 ºi 3. Dacã la aranjarea ºi la luarea cutiilor se respectã principiul stivei. care va fi informaþia memoratã 21. Care dintre urmãtoarele afirmaþii este corectã? A) Au fost de douã ori mai mulþi bãieþi decât fete. În pãtratele egale sunt sãdiþi trandafiri albi. 3. 18. Toate biletele din primul rând al cinematografului au fost vândute. B) Prima cutie care a fost pusã în depozit este prima care poate fi luatã. E) Ultima cutie care a fost pusã în depozit este prima care poate fi luatã.EL().EL(). x 4 ) ale elementelor mulþimii {1. nota medie a fost 4. Ceasul de perete din figurã este dreptunghiular. În Slovacia. în al treilea pãtrat sunt sãdiþi trandafiri roºii. Într-una dintre ºcoli. pe tablã au rãmas graficul parabolei y = x2. media notelor lor fiind 3. la ºcoalã. Dacã se noteazã cu AD(x) operaþia prin care se adaugã informaþia x în stivã ºi cu EL() operaþia prin care se eliminã un element din stivã. Suma absciselor acestor puncte de intersecþie este: A) 0 B) 1 C) 1006 D) 2012 E) E imposibil de determinat. Care este procentajul minim de turiºti care au participat la toate cele patru tururi? A) 80% B) 60% C) 40% D) 20% E) 16% 20. Suma numerelor tuturor locurilor de pe biletele vândute este 857. Gardul care înconjoarã rãsadul (marcat cu linie punctatã) are forma unui pãtrat cu latura de 16 m. O agenþie de voiaj a organizat patru tururi opþionale ale Siciliei pentru un grup de turiºti.17. E) Au fost la fel de mulþi bãieþi ca ºi fete.EL(). D) Au fost de patru ori mai multe fete decât bãieþi. dintre numerele 1 ºi 2. începând cu 1. în timp ce media notelor fetelor a fost 4.6. 4} au proprietatea cã suma 111 2 + 12 13 + 13 14 + 14 11 se divide prin 3? A) 8 B) 12 C) 40 D) 16 E) 24 26. Dupã o lecþie de algebrã.AD(6). astfel încât vârful C sã se suprapunã peste vârful A. elementele AD(4). B) Au fost de patru ori mai mulþi bãieþi decât fete.AD(5). Din greºealã. iar în triunghiul dreptunghic (dintre pãtrate) sunt sãdiþi trandafiri galbeni. Într-un depozit sunt aduse cu un transport 50 de cutii care se vor aranja una peste alta. 13 . D) La un moment dat poate fi luatã din stivã oricare dintre cutii.EL()? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 în elementul din vârful stivei în urma executãrii secvenþei de operaþii: 22. C) Au fost de douã ori mai multe fete decât bãieþi. Care este aria suprafaþei sãdite cu trandafiri? A) 114 m2 B) 130 m2 C) 144 m2 D) 160 m2 E) 186 m2 23.AD(5). C) Ultima cutie care a fost pusã în depozit este ultima care poate fi luatã. notele sunt de la 1 (cea mai bunã) la 5. Câte permutãri ( x 1 . Fiecare dintre tururi a avut un procent de participare de 80%. Care este aria pentagonului obþinut ABNMD′? B) 27 cm2 C) 37 cm2 D) 47 cm2 E) 57 cm2 A) 17 cm2 Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE XI-XII 19.

Al patrulea termen este egal cu suma celor doi termeni de dinainte. „Ann: Nici acum nu am descoperit numãrul tãu!”. 33. El lipeºte douã feþe a douã zaruri dacã au acelaºi numãr de puncte. pe care apoi sã le lipesc la loc. F. Pentru a uni bucãþile de lãnþiºor trebuie sã desfac niºte inele. B. De câte zaruri are nevoie? A) 70 B) 71 C) 142 D) 143 E) Este imposibil ca suma lor sã fie 2012. pe rând. În ºirul 1. Apoi a5 = a3 – a4. În care dintre cele 7 poziþii va ajunge o aceeaºi faþã a zarului? A) 1 ºi 7 B) 1 ºi 6 C) 1 ºi 5 D) 2 ºi 7 E) 2 ºi 6 29. G. Regula jocului este ca asupra unei fracþii sã fie aplicate doar urmãtoarele operaþii: 1) se adunã 8 la numãrãtor. Care este cea mai micã valoare posibilã a lui n? 2 2 A) 56 B) 81 C) 109 D) 113 E) Este imposibil. În fiecare dimineaþã intrã în echipã câte un nou elev ºi apoi iese elevul cel mai vechi din echipã. se obþine din nou 1 . în fiecare dintre poziþiile marcate în figura alãturatã.27. Ann ºi Bill primesc fiecare câte un numãr de la 1 la 10. H cele 8 vârfuri ale unui octogon convex. devine ºi el leneº. 3 elevi. „Bill: Nici eu nu ºtiu numãrul tãu!”. Un triunghi echilateral se „rostogoleºte” în jurul unui pãtrat de laturã 1. a4 = a2 + a3. E. 1. în ziua a 3-a intrã al 5-lea elev ºi iese al 2-lea etc. Niciunul dintre ei nu ºtie numãrul celuilalt. În prima zi intrã. Cangurul ar dori ca suma numerelor de puncte de pe feþele vizibile ale ºirului obþinut (inclusiv baza ºirului) sã fie 2012. –1. unul dintre aceleaºi 6 vârfuri ºi îl unim (printr-o linie) cu B. E. F. Alegem apoi. Fie A. pentru prima datã un elev leneº este „dat de gol”. Într-un laborator ºcolar se desfãºoarã un proiect la care lucreazã simultan câte 3 elevi. D. dacã un elev silitor se aflã în laborator cu 3 elevi leneºi. . Dupã ce al 2012-lea elev intrã în laborator. a3 = a1 – a2. Al treilea termen este egal cu diferenþa dintre cei doi termeni de dinainte. „Bill: Acum ºtiu numãrul tãu!“ Care este numãrul scris de Bill? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 34. Alegem aleator unul dintre vârfurile C. Care dintre urmãtorii elevi ar fi putut fi ambii leneºi dupã ce au intrat în laborator? A) primul ºi al 2011-lea B) al 2-lea ºi al 2010-lea C) al 3-lea ºi al 2009-lea D) al 4-lea ºi ultimul E) al 2-lea ºi al 2011-lea 14 . Vreau sã realizez un lãnþiºor din 12 bucãþi formate din câte 2 inele. Elevii sunt leneºi sau silitori. cele douã numere fiind consecutive. dar ºtiu cã este par!”. 28. Dupã efectuarea a n astfel de operaþii (într-o ordine aleatoare) asupra fracþiei 1 . C. Care este suma primilor 100 de termeni ai ºirului? A) 0 B) 3 C) –21 D) 100 E) –1 32. 2) se adunã 7 la numitor. Care este numãrul minim de inele care trebuie desfãcute ºi apoi lipite? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 31. tot aleator. Un cangur vrea sã construiascã un ºir format din zaruri lipite (feþele opuse ale unui zar au împreunã 7 puncte).. Care este probabilitatea ca octogonul sã fie tãiat exact în 3 regiuni de cele douã segmente obþinute? A) 1 B) 1 C) 1 D) 1 E) 1 2 2 2 23 2 Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE XI-XII 30. ajungând. a6 = a4 + a5 ºi aºa mai departe. Un zar este rostogolit. 1. atunci el este „dat de gol” ca fiind leneº. 0. ca în figurã. Ei au urmãtoarea discuþie: „Ann: Nu ºtiu numãrul tãu. G. D. dacã însã un elev leneº se aflã în laborator cu alþi 3 elevi silitori. pe rând. În ziua a 2-a intrã al 4-lea elev ºi iese primul. primii doi termeni a1 ºi a2 sunt egali cu 1.. H ºi îl unim (printr-o linie) cu vârful A. Care este lungimea drumului pe care punctul marcat îl parcurge pânã ce triunghiul ºi punctul ajung înapoi în poziþia din care au pornit? A) 1π B) 12 π C) 1π D) 12 π E) 12 π 3 3 3 35.

Pentru eliminarea celui de-al treilea nod din listã vom utiliza instrucþiunea: Varianta Pascal: A) p^.adr. E) p=p->adr->adr. begin while x<y do begin inc(x).. Care este numãrul maxim de poveºti care încep pe paginã imparã? A) 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 23 38.36. B) p->adr->adr=NULL.adr. Ioana alege douã numere a ºi b din mulþimea {1. pentru care f(x.y—. dec(y) end. 30 de pagini ºi sunt aºezate într-o ordine aleatoare a numãrului de pagini. Varianta C/C++ A) p->adr=p->adr->adr. } Care este numãrul perechilor distincte (x. D) p^. if x=y then f:=x else f:=0 end.adr:= p^.y). Lungimile poveºtilor sunt de 1. iar variabila p memoreazã adresa primului nod al listei.y) are valoarea 2012? A) 501 B) 1013 C) 2016 D) 3037 E) 101 37. numerotate 1.adr^. Care este valoarea lui |a – b|? A) 10 B) 9 C) 7 D) 2 E) 6 40.j]ß0. se considerã urmãtorul algoritm pseudocod: daca a[j. Produsul ab este egal cu suma celorlalte 24 de numere. Se considerã un graf complet cu 5 noduri. Într-o listã simplu înlãnþuitã.4.adr.adr:=NIL. De asemenea.adr..adr^. return 0.adr^.int y) { while(x<y) {x++.2. sfârsit cât timp Care graf corespunde matricii de adiacenþã rezultatã ca urmare a execuþiei algoritmului de mai sus? A) B) C) D) E) 15 Concursul Internaþional de Matematicã Aplicatã Cangurul – CLASELE XI-XII .adr^. B) p^. C) p=p->adr->adr.y:integer):integer. având matricea de adiacenþã a. . fiecare nod memoreazã în câmpul adr adresa nodului urmãtor.k]ß0. a[j. 26}.k]≠0 jß1. Varianta C/C++ int f(int x. O carte conþine 30 de poveºti. Prima poveste are o paginã ºi începe pe pagina 1. cât timp kU5 executa atunci {a[k.adr^. kß0}. C) p:=p^. Lista conþine 4 noduri. 2. …. Se considerã subprogramul urmãtor: Varianta Pascal: function f(x. 3.} if(x==y) return x. respectiv.adr^.adr^. D) p->adr->adr=p->adr->adr->adr.adr^. E) p^. kßk+1. jßk.. 39.3. cu x ºi y numere naturale cu exact 4 cifre.5. 2.adr:= p^.adr:=p^. 3. fiecare dintre acestea începând pe paginã nouã. kß1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->