Prijedlog

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________ godine donijela

ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

I. U Odluci o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (Narodne novine, broj 86/2013), u točki III. stavku 3. alineja 1. mijenja se i glasi: "potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, kojeg odredi Vlada, predsjednik Povjerenstva i nacionalni koordinator Desetljeća za uključivanje Roma 2005. 2015.''. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (Narodne novine, broj 86/2013) na sjednici održanoj 4. srpnja 2013. godine. Predloženom odlukom se u točki III. stavku 3. navedene Odluke, izmijenila alineja 1., na način da se precizira da je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, kojeg odredi Vlada, predsjednik Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, ali ujedno i nacionalni koordinator Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. Slijedom navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske da donese odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful