You are on page 1of 2

CENNIK DETALICZNY

GRZEJNIKÓW NARBONNE
(obowiązuje od dnia 1 października 2008)
616 - cena netto w zł bez podatku VAT
212 - moc grzewcza w watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20°C
172 - moc grzewcza w watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20°C
(1) - ilość elementów

wys. H 70 (1) 142 (2) 214 (3) 286 (4)


[mm]
typ NA 22 NA 34 NA 22 NA 34 NA 11 NA 22 NA 34 NA 11 NA 22 NA 34

dł. L [mm] [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN
212 331 321 525 232 419 697 289 516 862
500 172 616 272 853 259 830 428 1155 187 820 337 1021 562 1309 232 992 412 1226 688 1538
254 397 385 630 278 503 836 346 619 1034
600 207 643 327 899 311 876 513 1243 225 868 404 1076 674 1408 278 1052 495 1297 826 1663
297 463 449 735 325 587 976 404 722 1206
700 241 670 381 947 363 919 599 1330 262 916 472 1134 786 1506 325 1111 577 1372 964 1786
339 529 513 840 371 670 1115 462 826 1378
800 276 699 436 993 415 964 684 1417 300 962 539 1191 898 1605 371 1171 660 1442 1101 1911
382 595 577 945 418 754 1255 519 929 1551
900 310 725 490 1040 467 1011 770 1505 337 1011 607 1249 1011 1703 418 1230 742 1513 1239 2035
424 661 641 1050 464 838 1394 577 1032 1723
1000 345 754 545 1085 519 1056 856 1590 374 1059 674 1307 1123 1802 464 1289 825 1585 1377 2161
466 727 705 1155 510 922 1533 635 1135 1895
1100 379 781 599 1132 571 1100 941 1678 412 1108 741 1362 1235 1901 510 1348 907 1656 1515 2285
509 793 769 1260 557 1006 1673 692 1238 2068
1200 414 808 654 1179 623 1147 1027 1766 449 1154 809 1420 1348 2000 557 1409 990 1730 1652 2409
551 859 833 1365 603 1089 1812 750 1342 2240
1300 448 836 708 1224 675 1189 1112 1853 487 1202 876 1477 1460 2098 603 1468 1072 1801 1790 2534
594 925 897 1470 650 1173 1952 808 1445 2412
1400 483 864 763 1271 726 1236 1198 1940 524 1250 944 1536 1572 2197 650 1527 1155 1872 1928 2658
678 1058 1026 1680 742 1341 2230 923 1651 2757
1600 552 918 872 1362 830 1327 1369 2114 599 1345 1078 1649 1797 2395 743 1647 1319 2016 2203 2910
Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

763 1190 1154 1890 835 1508 2509 1039 1858 3101
1800 621 975 981 1455 934 1416 1540 2290 674 1441 1213 1764 2021 2592 835 1766 1484 2160 2478 3158
848 1322 1282 2100 928 1676 2788 1154 2064 3446
2000 690 1028 1090 1550 1038 1506 1711 2463 749 1537 1348 1877 2246 2789 928 1886 1649 2302 2754 3408
933 1454 1410 2310 1021 1844 3067 1269 2270 3791
2200 759 1085 1198 1641 1142 1597 1882 2639 824 1631 1483 1993 2471 2985 1021 2003 1814 2445 3029 3656
1018 1586 1538 2520 1114 2011 3346 1385 2477 4135
2400 828 1141 1307 1735 1245 1686 2053 2812 899 1727 1618 2107 2695 3183 1114 2121 1979 2589 3304 3907

NA 11 NA 22 NA 34
68

93

175

ZAMAWIANIE GRZEJNIKÓW
Zamawiając grzejnik NARBONNE należy podać jego typ, Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 70/55/20°C.
wysokość w centymetrach, długość w decymetrach, Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny,
sposób podłączenia zgodnie z opisem na rysunku np. dla parametrów 90/70/20 °C moc grzejników dzielimy przez 0,8.
zamieszczonym poniżej, oraz rodzaj wspornika. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar).
Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe.
wysokość długość sposób rodzaj
typ SWW 0656-321 PKWiU 28.22.11 - 50.30
podłączenia wsporników
wymiar oznaczenie wymiar oznaczenie
WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE
500 mm 05
600 mm 06 tz tp ti
700 mm 07
800 mm 08 °C °C 5°C 16°C 20°C 24°C
900 mm 09
90 70 0,59 0,73 0,80 0,87
1000 mm 10
70 mm 07 AB
11 1100 mm 11
W - ścienne *
75 65 0,71 0,90 1,00 1,12
142 mm 14* CD
NA* 22* 1200 mm 12
214 mm 21 AD * F - podłogowe 70 55 0,84 1,11 1,25 1,42
34 1300 mm 13
286 mm 28 CB
1400 mm 14 55 45 1,15 1,66 1,96 2,37
1600 mm 16*
1800 mm 18 RETTIG HEATING Sp. z o.o.
2000 mm 20 Biuro Handlowe:
Ilość wsporników dla grzejnika NARBONNE
2200 mm 22 02-781 Warszawa,
2400 mm 24 długość L (mm) 500 - 2000 2200 - 2400 ul. Rotmistrza Pileckiego 91
* przykład zamówienia grzejnika NARBONNE A C NA 2 3 tel.: (0-22) 643 25 20, fax: (0-22) 643 99 95
Typ NA 22-14-16-AD-W http://www.purmo.pl,
B D Cena jednego wspornika 88 PLN
e-mail: purmow@purmo.pl
CENNIK DETALICZNY
GRZEJNIKÓW NARBONNE VT
(obowiązuje od dnia 1 października 2008)
869 - cena netto w zł bez podatku VAT
321 - moc grzewcza w watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20°C
259 - moc grzewcza w watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20°C
(2) - ilość elementów

wys. H 142 (2) 214 (3) 286 (4)


[mm]
typ NA 22 NA 34 NA 46 NA 11 NA 22 NA 34 NA 46 NA 11 NA 22 NA 34

dł. L [mm] [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN [W] PLN
321 525 727 232 419 697 1036 289 516 862
500 259 869 428 1212 589 1567 187 861 337 1067 562 1373 831 1810 232 1039 412 1285 688 1611
385 630 872 278 503 836 1243 346 619 1034
600 311 916 513 1303 706 1694 225 911 404 1128 674 1473 997 1962 278 1100 495 1359 826 1742
449 735 1018 325 587 976 1450 404 722 1206
700 363 962 599 1394 824 1822 262 959 472 1187 786 1577 1163 2113 325 1163 577 1436 964 1872
513 840 1163 371 670 1115 1658 462 826 1378
800 415 1011 684 1486 942 1951 300 1010 539 1249 898 1682 1329 2264 371 1224 660 1509 1101 2002
577 945 1309 418 754 1255 1865 519 929 1551
900 467 1059 770 1576 1059 2080 337 1060 607 1309 1011 1783 1495 2416 418 1288 742 1585 1239 2133
641 1050 1454 464 838 1394 2072 577 1032 1723
1000 519 1107 856 1667 1177 2208 374 1110 674 1367 1123 1888 1661 2566 464 1350 825 1661 1377 2263
705 1155 1599 510 922 1533 2279 635 1135 1895
1100 571 1153 941 1759 1295 2337 412 1159 741 1427 1235 1990 1827 2719 510 1412 907 1735 1515 2395
769 1260 1745 557 1006 1673 2486 692 1238 2068
1200 623 1200 1027 1851 1413 2466 449 1211 809 1488 1348 2095 1993 2869 557 1474 990 1810 1652 2525
833 1365 1890 603 1089 1812 2694 750 1342 2240
1300 675 1248 1112 1941 1530 2595 487 1260 876 1549 1460 2198 2159 3021 603 1538 1072 1887 1790 2655
897 1470 2036 650 1173 1952 2901 808 1445 2412
1400 726 1294 1198 2032 1648 2722 524 1310 944 1607 1572 2301 2326 3170 650 1600 1155 1961 1928 2786
1026 1680 2326 742 1341 2230 3315 923 1651 2757
1600 830 1389 1369 2215 1883 2980 599 1410 1078 1729 1797 2508 2658 3475 743 1726 1319 2110 2203 3048
Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

1154 1890 2617 835 1508 2509 3730 1039 1858 3101
1800 934 1485 1540 2399 2119 3236 674 1509 1213 1848 2021 2714 2990 3777 835 1849 1484 2262 2478 3307
1282 2100 2908 928 1676 2788 4144 1154 2064 3446
2000 1038 1577 1711 2580 2354 3493 749 1608 1348 1967 2246 2921 3322 4079 928 1974 1649 2412 2754 3568
1410 2310 3199 1021 1844 3067 4558 1269 2270 3791
2200 1142 1672 1882 2762 2590 3751 824 1709 1483 2087 2471 3128 3654 4382 1021 2099 1814 2562 3029 3830
1538 2520 3490 1114 2011 3346 4973 1385 2477 4135
2400 1245 1767 2053 2945 2825 4007 899 1808 1618 2207 2695 3334 3987 4682 1114 2224 1979 2711 3304 4091

NA 11 NA 22 NA 34 NA 46
68*

93

175

257

ZAMAWIANIE GRZEJNIKÓW
Zamawiając grzejnik NARBONNE VT należy podać jego typ, Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 70/55/20°C.
wysokość w centymetrach, długość w decymetrach, sposób Dla parametrów innych od 75/65/20°C należy podzielić moc grzejników przez współczynnik korekcyjny,
podłączenia zgodnie z opisem na rysunku zamieszczonym np. dla parametrów 90/70/20 °C moc grzejników dzielimy przez 0,8.
poniżej, oraz rodzaj wspornika. Ceny podane w tabeli dotyczą grzejników w wersji standardowej (max. ciśnienie robocze 5 bar).
Grzejniki w wersji wysokociśnieniowej (max. ciśnienie robocze 8 bar) są o 10% droższe.
wysokość długość sposób rodzaj
typ podłączenia wsporników
SWW 0656-321 PKWiU 28.22.11 - 50.30
wymiar oznaczenie wymiar oznaczenie
WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE
500 mm 05
600 mm 06 tz tp ti
700 mm 07
800 mm 08 °C °C 5°C 16°C 20°C 24°C
900 mm 09
90 70 0,59 0,73 0,80 0,87
1000 mm 10*
11
142 mm 14 1100 mm 11 75 65 0,71 0,90 1,00 1,12
22 VR* W - ścienne
NA* 214 mm 21 1200 mm 12
34* VL F - podłogowe*
286 mm 28* 1300 mm 13 70 55 0,84 1,11 1,25 1,42
46
1400 mm 14
1600 mm 16
55 45 1,15 1,66 1,96 2,37
1800 mm 18 RETTIG HEATING Sp. z o.o.
2000 mm 20 Biuro Handlowe:
2200 mm 22 Ilość wsporników dla grzejnika NARBONNE VT
02-781 Warszawa,
2400 mm 24
długość L (mm) 500 - 2000 2200 - 2400 ul. Rotmistrza Pileckiego 91
* przykład zamówienia grzejnika NA 2 3 tel.: (0-22) 643 25 20, fax: (0-22) 643 99 95
NARBONNE VT Typ NA 34-28-10-VR-F http://www.purmo.pl,
Cena jednego wspornika 88 PLN
e-mail: purmow@purmo.pl
VL VR

Related Interests