You are on page 1of 2

CENNIK DETALICZNY

GRZEJNIKÓW NARBONNE V
(obowiązuje od dnia 1 października 2008)
538 - cena netto w zł bez podatku VAT
247 - moc grzewcza w watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20°C
197 - moc grzewcza w watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20°C
(2) - ilość elementów

wys. H 1600 1800 2000 2200


[mm]
typ NV 10 NV 11 NV 20 NV 21 NV 10 NV 11 NV 20 NV 21 NV 10 NV 11 NV 20 NV 21 NV 10 NV 11 NV 20 NV 21

dł. L [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]
[mm] PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN
247 281 416 452 281 314 469 509 317 348 521 570 354 384 575 633
142 (2) 197 225 331 360 224 251 373 406 253 279 416 455 283 308 459 507
538 796 1221 1766 564 837 1274 1848 590 878 1328 1932 620 932 1382 2035
372 424 627 681 424 473 706 768 478 524 786 859 534 578 866 953
214 (3) 296 339 499 543 337 378 563 612 381 420 627 686 427 465 692 764
655 962 1454 2119 690 1025 1525 2239 725 1082 1597 2357 762 1153 1672 2497
497 566 839 911 566 632 944 1026 638 701 1050 1147 714 772 1157 1274
286 (4) 396 453 667 725 451 506 752 817 509 562 838 917 570 621 925 1021
772 1133 1688 2473 817 1214 1777 2627 861 1287 1866 2780 908 1377 1961 2960
622 708 1050 1140 708 791 1182 1285 799 877 1315 1436 893 967 1448 1595
358 (5) 496 567 835 908 564 633 941 1023 637 703 1049 1148 714 778 1157 1279
887 1303 1920 2826 942 1397 2028 3017 994 1490 2136 3205 1053 1600 2248 3421
747 851 1261 1369 851 950 1419 1543 960 1054 1579 1725 1073 1161 1740 1916
430 (6) 595 681 1003 1091 678 760 1131 1229 766 845 1260 1379 857 934 1390 1536
1005 1471 2152 3182 1067 1585 2279 3406 1129 1696 2405 3632 1197 1822 2538 3882
872 993 1472 1598 993 1109 1657 1801 1120 1230 1843 2014 1252 1356 2031 2236
502 (7) 695 795 1170 1273 791 888 1320 1435 894 986 1471 1609 1001 1091 1623 1793
1120 1640 2385 3535 1193 1772 2531 3796 1264 1900 2674 4057 1341 2045 2826 4344
998 1136 1683 1828 1136 1268 1895 2060 1281 1406 2108 2303 1432 1550 2322 2557
574 (8) 795 909 1338 1456 905 1015 1509 1640 1022 1127 1682 1840 1144 1247 1856 2050
1238 1808 2620 3889 1318 1959 2783 4185 1397 2104 2944 4482 1486 2267 3115 4806
1123 1278 1894 2057 1278 1427 2132 2318 1442 1583 2372 2592 1612 1745 2614 2878
646 (9) 894 1023 1506 1638 1018 1142 1698 1846 1150 1269 1892 2071 1288 1403 2089 2307
1355 1977 2852 4243 1445 2143 3034 4576 1535 2308 3214 4907 1630 2490 3405 5267
Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

1248 1421 2105 2286 1421 1586 2370 2576 1603 1759 2636 2881 1791 1939 2905 3199
718 (10) 994 1137 1674 1821 1132 1269 1888 2052 1279 1410 2103 2302 1432 1560 2321 2564
1471 2145 3087 4597 1571 2332 3286 4965 1668 2513 3482 5334 1774 2713 3693 5728
1373 1563 2316 2515 1563 1745 2608 2835 1763 1936 2901 3169 1971 2134 3196 3519
790 (11) 1094 1251 1842 2003 1245 1397 2077 2258 1407 1552 2314 2533 1575 1716 2554 2822
1587 2316 3318 4949 1696 2519 3536 5354 1804 2718 3753 5758 1919 2934 3982 6190
1498 1706 2527 2745 1706 1904 2845 3093 1924 2112 3165 3458 2151 2328 3488 3840
862 (12) 1193 1365 2010 2186 1359 1524 2266 2463 1535 1693 2525 2764 1719 1873 2787 3079
1704 2485 3552 5304 1821 2703 3787 5744 1938 2921 4023 6183 2064 3158 4271 6652
Ceny grzejników bez podatku VAT. Cena grzejnika obejmuje korek oraz odpowietrznik. Cena kompletu zawieszeń - 25 PLN + VAT.

NV 10 NV 11 NV 20 NV 21
47
47
26

26
68
68

93
93

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla ZAMAWIANIE GRZEJNIKÓW
parametrów 75/65/20°C i 70/55/20°C. Dla parametrów innych Zamawiając grzejnik NARBONNE V, należy podać jego typ, wysokość,
od 75/65/20°C należy zapotrzebowanie na ciepło pomnożyć długość, sposób podłączenia oraz rodzaj wspornika (WA10, WA11).
przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 90/70/20°C Grzejnik może być zasilany zarówno z lewej, jak i z prawej strony.
moc grzejników dzielimy przez 0,8. Wybór wersji należy zaznaczyć przy składaniu zamówienia.
SWW 0656-321 PKWiU 28.22.11 – 50.30 Wszystkie grzejniki wyposażone są już standarowo w odpowietrznik
i korek zaślepiający.
WSPORNIKI

długość / typ NV 10 NV 11 NV 20 NV 21

142 14
142, 214 mm WA10 WA10 WA10 WA10 214 21
286 28
10 1600 mm 160 358 35 AB*
11 1800 mm 180* 430 43* CD
286 mm i powyżej WA11 WA11 WA11 WA11 NV* 502 50 AD
20* 2000 mm 200
21 2200 mm 220 574 57 CB
646 64
WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE …. ….
tz tp ti 862 86

°C °C 5°C 16°C 20°C 24°C * przykład zamówienia dla grzejnika: NARBONNE V Typ NV 20-180-43-AB
90 70 0,59 0,73 0,80 0,87
75 65 0,71 0,90 1,00 1,12
70 55 0,84 1,11 1,25 1,42 RETTIG HEATING Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: 02-781 Warszawa, ul. Rotmistrza Pileckiego 91
55 45 1,15 1,66 1,96 2,37 tel.: (0-22) 643 25 20, fax: (0-22) 643 99 95 http://www.purmo.pl, e-mail: purmow@purmo.pl
CENNIK DETALICZNY
GRZEJNIKÓW NARBONNE V VT
(obowiązuje od dnia 1 października 2008)
738 - cena netto w zł bez podatku VAT
372 - moc grzewcza w watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20°C
296 - moc grzewcza w watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20°C
(3) - ilość elementów

wys. H 1600 1800 2000


[mm]
typ NV 10 NV 11 NV 20 NV 21 NV 10 NV 11 NV 20 NV 21 NV 10 NV 11 NV 20 NV 21

dł. L [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]
[mm] PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN
372 424 627 681 424 473 706 768 478 524 786 859
214 (3) 296 339 499 543 337 378 563 612 381 420 627 686
738 1085 1638 2387 779 1154 1716 2521 817 1219 1798 2654
497 566 839 911 566 632 944 1026 638 701 1050 1147
286 (4) 396 453 667 725 451 506 752 817 509 562 838 917
868 1276 1901 2786 919 1364 2001 2960 966 1448 2101 3133
622 708 1050 1140 708 791 1182 1285 799 877 1315 1436
358 (5) 496 567 835 908 564 633 941 1023 637 703 1049 1148
1000 1467 2163 3185 1061 1575 2284 3397 1119 1678 2405 3610
747 851 1261 1369 851 950 1419 1543 960 1054 1579 1725
430 (6) 595 681 1003 1091 678 760 1131 1229 766 845 1260 1379
1132 1656 2425 3584 1202 1784 2566 3837 1271 1909 2708 4089
872 993 1472 1598 993 1109 1657 1801 1120 1230 1843 2014
502 (7) 695 795 1170 1273 791 888 1320 1435 894 986 1471 1609
1264 1847 2688 3982 1344 1996 2851 4275 1424 2139 3013 4570
998 1136 1683 1828 1136 1268 1895 2060 1281 1406 2108 2303
574 (8) 795 909 1338 1456 905 1015 1509 1640 1022 1127 1682 1840
1394 2038 2951 4380 1486 2206 3134 4714 1575 2369 3317 5049
1123 1278 1894 2057 1278 1427 2132 2318 1442 1583 2372 2592
646 (9) 894 1023 1506 1638 1018 1142 1698 1846 1150 1269 1892 2071
1525 2227 3213 4778 1626 2416 3417 5154 1729 2600 3621 5528
Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

1248 1421 2105 2286 1421 1586 2370 2576 1603 1759 2636 2881
718 (10) 994 1137 1674 1821 1132 1269 1888 2052 1279 1410 2103 2302
1656 2418 3476 5177 1768 2626 3700 5592 1877 2830 3923 6006
1373 1563 2316 2515 1563 1745 2608 2835 1763 1936 2901 3169
790 (11) 1094 1251 1842 2003 1245 1397 2077 2258 1407 1552 2314 2533
1787 2608 3739 5575 1909 2836 3985 6029 2031 3059 4227 6485
1498 1706 2527 2745 1706 1904 2845 3093 1924 2112 3165 3458
862 (12) 1193 1365 2010 2186 1359 1524 2266 2463 1535 1693 2525 2764
1920 2799 4000 5975 2051 3046 4268 6470 2181 3289 4533 6965
Ceny grzejników bez podatku VAT. Cena grzejnika obejmuje korek oraz odpowietrznik. Cena kompletu zawieszeń - 25 PLN + VAT.

NV 10 NV 11 NV 20 NV 21
26

47

47
26

68
68

93
93

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla ZAMAWIANIE GRZEJNIKÓW
parametrów 75/65/20°C i 70/55/20°C. Dla parametrów innych Zamawiając grzejnik NARBONNE V VT, należy podać jego typ, wysokość,
od 75/65/20°C należy zapotrzebowanie na ciepło pomnożyć długość, sposób podłączenia oraz rodzaj wspornika (WA10, WA11).
przez współczynnik korekcyjny, np. dla parametrów 90/70/20°C Grzejnik może być zasilany zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Wybór
moc grzejników dzielimy przez 0,8. wersji należy zaznaczyć przy składaniu zamówienia. Wersja pionowa ma
SWW 0656-321 PKWiU 28.22.11 – 50.30 otwór zasilający bliżej bocznej krawędzi grzejnika, inaczej niż
w grzejniku poziomym. Wszystkie grzejniki wyposażone są już
standarowo w odpowietrznik i korek zaślepiający.
WSPORNIKI

długość / typ NV 10 NV 11 NV 20 NV 21

214 21
142, 214 mm WA10 WA10 WA10 WA10 286 28
10 358 35
1600 mm 160* 430 43
11* VR
L R
286 mm i powyżej WA11 WA11 WA11 WA11 NV* 1800 mm 180 502 50
20 574 57 VL*
2000 mm 200
21 646 64*
…. ….
862 86
WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE VL VR
tz tp ti
* przykład zamówienia dla grzejnika: NARBONNE V VT Typ NV 11-160-64-VL
°C °C 5°C 16°C 20°C 24°C
90 70 0,59 0,73 0,80 0,87
75 65 0,71 0,90 1,00 1,12
70 55 0,84 1,11 1,25 1,42 RETTIG HEATING Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: 02-781 Warszawa, ul. Rotmistrza Pileckiego 91
55 45 1,15 1,66 1,96 2,37 tel.: (0-22) 643 25 20, fax: (0-22) 643 99 95 http://www.purmo.pl, e-mail: purmow@purmo.pl

Related Interests