You are on page 1of 5

CENNIK ELEMENTÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO I SYSTEMU PURMO PEX

UWAGA! Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2009

Cena
L.p. Nr katalogowy Nazwa Wymiar mm Jednostka
detaliczna netto

Rury
1 UFH0054002* Rura PEX z barierą tlenową - 120 m/zwój 16x2 m 4,80 zł
2 UFH0054003 Rura PEX z barierą tlenową - 240 m/zwój 16x2 m 4,80 zł
3 UFH0054004* Rura PEX z barierą tlenową - 600 m/zwój 16x2 m 4,80 zł
4 UFH0054000* Rura PEX z barierą tlenową - 120 m/zwój 17x2 m 5,00 zł
5 UFH0054009 Rura PEX z barierą tlenową - 240 m/zwój 17x2 m 5,00 zł
6 UFH0054026* Rura PEX z barierą tlenową - 600 m/zwój 17x2 m 5,00 zł
7 UFH0054001* Rura PEX z barierą tlenową - 120 m/zwój 20x2 m 5,50 zł
8 UFH0054023 Rura PEX z barierą tlenową - 240 m/zwój 20x2 m 5,50 zł
9 UFH0054027* Rura PEX z barierą tlenową - 500 m/zwój 20x2 m 5,50 zł
10 IND0050000* Rura PEX z barierą tlenową - 200 m/zwój 25x2,3 m 11,40 zł

UWAGA! SPECJALNA PROMOCJA NA POZYCJE UFH0054040 i UFH0054041 - DO WYCZERPANIA ZAPASÓW


11 UFH0054040* Rura PEX 16/2 j.w. lecz w rurze ochr. czerwonej - 75 m/zwój 16x2 m 6,00 zł
12 UFH0054041* Rura PEX 16/2 j.w. lecz w rurze ochr. niebieskiej - 75 m/zwój 16x2 m 6,00 zł

13 UFH0054051* Rura ochronna PE (peszel) czerwona 19/24 - 75 m/zwój 19/24 m 3,00 zł


14 UFH0054052* Rura ochronna PE (peszel) niebieska 19/24 - 75 m/zwój 19/24 m 3,00 zł

UWAGA! NOWOŚĆ - RURA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO


15 UFH0054054 Rura PE-RT z barierą tlenową - 240 m/zwój 17x2 m 4,10 zł

Izolacje
a) Rolljet (PS), Flatjet (PS) i Faltjet (PU) - system mocowania rury za pomocą klipsów i takera

dla obciąŜeń do 2000 kg/m2


16 UFH0050242 Płyta styropianowa z folią i siatką - rolljet EPS 100 - 12 m 2/op. 1000x12000x25 mm m2 17,40 zł
17 UFH0050248 Płyta styropianowa z folią i siatką - rolljet EPS 100 - 9 m 2/op. 1000x9000x35 mm m2 20,90 zł
18 UFH0050350 Płyta styropianowa z folią i siatką - flatjet EPS 100 - 10 m 2/op. 1000x2000x50 mm m2 26,10 zł
dla obciąŜeń do 500 kg/m2, dźwiękochłonna
19 UFH0054212* Płyta styropianowa z folią i siatką - rolljet EPST 5,0 27/25 - 12 m 2/op. 1000x12000x27 mm m2 17,40 zł
20 UFH0054218* Płyta styropianowa z folią i siatką - rolljet EPST 5,0 38/35 - 9 m 2/op. 1000x9000x38 mm m2 20,90 zł
dla obciąŜeń do 3500 kg/m2
21 UFH0050252* Płyta styropianowa z folią i siatką - rolljet EPS 200 - 12 m 2/op. 1000x12000x25 mm m2 22,70 zł
22 UFH0050254* Płyta styropianowa z folią i siatką - rolljet EPS 200 - 10 m 2/op. 1000x10000x30 mm m2 25,40 zł
dla obciąŜeń do 5000 kg/m2, odporna na działanie rozpuszczalników
23 UFH0050191* Płyta z pianki poliuretanowej z folią i siatką - faltjet 74 mm - 2 m 2/op. 1250x1600 mm m2 163,90 zł

b) Noppjet - płyta z wypustkami pokryta folią pozwalająca na mocowanie rury bez uŜycia klipsów i takera

dla obciąŜeń do 6000 kg/m2


24 UFH0050201* Płyta styropianowa EPS 200 z wypustkami dla rur 14-17 mm - 9,6m2/op. 1200x800x11 mm m2 64,90 zł
25 UFH0050199* Element łączący płyty w miejscu dylatacji (folia bez izolacji)-10szt/op. 1250x200 mm szt. 11,90 zł
26 UFH0050195* Element spinający płyty Noppjet (folia bez izolacji)-10szt/op. 1200x100 mm szt. 13,40 zł
27 UFH0050198* Element mocujący rurę przebiegającą ukośnie-10szt/op. 100x50 mm szt. 2,20 zł

Eljet - Elektryczne ogrzewanie podłogowe


zestaw: elektryczna mata grzewcza, regulator temperatury LCD z programem tygodniowym,
czujnik temperatury podłogi, miernik elektryczny
28 UFH0051301* Zestaw 1,00 m 2 500x2000 mm kpl. 660,00 zł
29 UFH0051302* Zestaw 2,00 m 2 500x4000 mm kpl. 800,80 zł
30 UFH0051303* Zestaw 3,00 m 2 500x6000 mm kpl. 1 012,00 zł
31 UFH0051304* Zestaw 4,00 m 2 500x8000 mm kpl. 1 144,00 zł
32 UFH0051306* Zestaw 6,00 m 2 500x12000 mm kpl. 1 487,20 zł
33 UFH0051308* Zestaw 8,00 m 2 500x16000 mm kpl. 1 804,00 zł
34 UFH0051310* Zestaw 10,00 m 2 500x20000 mm kpl. 1 936,00 zł

Strona 1 z 5
Akcesoria
35 UFH0050227 Klipsy plastikowe do mocowania rury - 300 szt./op. szt. 0,22 zł
36 UFH0050229 Listwa do montaŜu rury łączona na zatrzask dla rur 14-17 mm -20 m/op. 200x40 m 8,80 zł
37 UFH0050220 Taśma izolacyjna brzegowa z folią 160/8 mm - 30 m/op. m 1,80 zł
38 UFH0050075* Dodatek (plastyfikator) do jastrychu - 20 l/op. litr 10,80 zł
39 UFH0050075P Dodatek (plastyfikator) do jastrychu - 5 l/op. litr 8,30 zł
40 UFH0050225 Taśma klejąca z tworzywa sztucznego - 66 m/op. 75 mm szt. 10,00 zł
41 UFH0050076 Profil dylatacyjny-tworzywo sztuczne - 2 m/op. 2000 mm m 9,40 zł
42 UFH0050077 Taśma izolacyjna do profilu dylatacyjnego 100/8 mm - 2 m/op. 2000 mm m 2,50 zł
43 UFH0050078 Element ochraniający - rurka PESZEL o długości 40 cm 400 mm szt. 3,00 zł
44 UFH0050070 Prowadnica rury przy rozdzielaczu - kolanko 14-17 mm szt. 4,40 zł
45 UFH0050071 Prowadnica rury przy rozdzielaczu - kolanko 20 mm szt. 6,60 zł
46 UFH0050072 Prowadnica rury przy rozdzielaczu - kolanko 25 mm szt. 8,80 zł
Narzędzia
47 UFH0050216 Taker – urządzenie do wbijania klipsów w izolację szt. 490,00 zł
48 UFH0050230 Rozwijacz metalowy do taśmy klejącej 75 mm szt. 50,60 zł
49 UFH0050018 Rozwijacz metalowy składany do rur w zwojach 120 - 600 m 500x300x200 mm szt. 790,00 zł
50 UFH0050017 Rozwijacz z wózkiem do rur w zwojach 120 - 600 m kpl. 1 870,00 zł
Łączniki Uni skręcane mosięŜne niklowane (nakrętka 1/2" )
51 CSY0053020 Złączka HKS Uni - podłączeniowa (GZ) - 10 szt./op. 16x2 na 1/2" szt. 8,10 zł
52 CSY0053021 Kolano naścienne HKS Uni (GW) - 10 szt./op. 16x2 na 1/2" szt. 13,80 zł
53 CSY0053022 Trójnik HKS Uni - 10 szt./op. 16x16x16 szt. 19,50 zł
Łączniki skręcane mosięŜne niklowane (nakrętka 3/4")
54 CSY0053033 Złączka zaciskowa [rura - rozdzielacz] - 10 szt./op. 16x2 na 3/4" szt. 7,60 zł
55 UFH0050114 Złączka zaciskowa [rura - rozdzielacz] - 10 szt./op. 17x2 na 3/4" szt. 8,30 zł
56 CSY0053035 Złączka zaciskowa [rura - rozdzielacz] - 10 szt./op. 20x2 na 3/4" szt. 8,40 zł
57 CSY0053040 Złączka zaciskowa [rura - rura] - 10 szt./op. 16x2 - 16x2 szt. 21,50 zł
58 UFH0050010 Złączka zaciskowa [rura - rura] - 10 szt./op. 17x2 - 17x2 szt. 21,50 zł
59 CSY0053042 Złączka zaciskowa [rura - rura] - 10 szt./op. 20x2 - 20x2 szt. 22,00 zł
60 CSY0053023 Złączka zaciskowa [rura - grzejnik] - 10 szt./op. 16x2 na 1/2" szt. 15,50 zł
61 UFH0050082 Złączka zaciskowa [rura - grzejnik] - 10 szt./op. 17x2 na 1/2" szt. 15,50 zł
62 CSY0053025 Złączka zaciskowa [rura - grzejnik] - 10 szt./op. 20x2 na 1/2" szt. 16,00 zł
63 CSY0053060 Trójnik HKS ze złączkami - 3/4" - 10 szt./op. 16x2 / 16x2 / 16x2 szt. 36,00 zł
64 CSY0053046 Trójnik HKS ze złączkami - 3/4" - 10 szt./op. 20x2 / 20x2 / 20x2 szt. 37,00 zł
65 CSY0053050 Kolano HKS ze złączkami - 3/4" - 10 szt./op. 16x2 / 16x2 szt. 24,50 zł
66 CSY0053043 Kolano HKS ze złączkami - 3/4" - 10 szt./op. 20x2/20x2 szt. 25,50 zł
67 CSY0053051 Kolano HKS GZ 1/2" 16x2 na 1/2" szt. 17,30 zł
68 CSY0053044 Kolano HKS GZ 1/2" 20x2 na 1/2" szt. 17,80 zł
69 CSY0053045 Kolano HKS GW 1/2" 16x2 na 1/2" szt. 17,80 zł
70 CSY0053052 Kolano HKS GW 1/2" 20x2 na 1/2" szt. 18,80 zł
71 IND0050011* Złączka zaciskowa [rura - rozdzielacz] - pojedynczo 25x2,3 na 3/4" szt. 32,00 zł
72 IND0050010* Złączka zaciskowa [rura - rura] - pojedynczo 25x2,3-25x2,3 szt. 47,00 zł
73 UFH0050049 Złączka zaprasowywana [rura - rura] - 10 szt./op. 17x2 - 17x2 szt. 23,80 zł
74 UFH0050051 Tuleja zapasowa do złączki zaprasowywanej 17 szt. 3,50 zł
75 UFH0050052 Uszczelka O-ring do złączki zaprasowywanej 17 szt. 0,80 zł
76 UFH0050050 Szczęki do zaprasowywania 17 szt. 555,00 zł

Łączniki mosięŜne zaprasowywane


77 CSY0053223 Złączka podł. Sitec Press z gwintem zewnętrznym (GZ) - 10 szt./op. 16x1/2" szt. 11,80 zł
78 CSY0053227 Złączka podł. Sitec Press z gwintem zewnętrznym (GZ) - 10 szt./op. 20x1/2" szt. 14,60 zł
79 CSY0053226 Złączka podł. Sitec Press z gwintem zewnętrznym (GZ) - 10 szt./op. 20x3/4" szt. 19,30 zł

80 CSY0053346 Złączka podł. Sitec Press z gwintem wewnętrznym (GW) - 10 szt./op. 16x1/2" szt. 14,50 zł
81 CSY0053349 Złączka podł. Sitec Press z gwintem wewnętrznym (GW) - 10 szt./op. 20x1/2" szt. 15,70 zł
82 CSY0053350 Złączka podł. Sitec Press z gwintem wewnętrznym (GW) - 10 szt./op. 20x3/4" szt. 20,80 zł

83 CSY0053233 Złączka podł.Sitec Press z ruchomą nakr. - uszcz. płaskie - 10 szt./op. 16x3/4" szt. 20,00 zł
84 CSY0053235 Złączka podł.Sitec Press z ruchomą nakr. - uszcz. płaskie - 10 szt./op. 20x3/4" szt. 25,10 zł

85 CSY0053241 Złączka (rura-rura) Sitec Press - 10 szt./op. 16x16 szt. 16,40 zł


86 CSY0053243 Złączka (rura-rura) Sitec Press - 10 szt./op. 20x20 szt. 19,30 zł

87 CSY0053198 Redukcja Sitec Press - 10 szt./op. 20x16 szt. 20,00 zł

88 CSY0053181 Kolano podł. Sitec Press z gwintem zewnętrznym (GZ) - 10 szt./op. 16 x 1/2" szt. 21,10 zł
89 CSY0053183 Kolano podł. Sitec Press z gwintem zewnętrznym (GZ) - 10 szt./op. 20 x 1/2" szt. 22,60 zł

90 CSY0053188 Kolano podł. Sitec Press z gwintem wewnętrznym GW - 10 szt./op. 16 x 1/2" szt. 18,70 zł

Strona 2 z 5
91 CSY0053190 Kolano podł. Sitec Press z gwintem wewnętrznym GW - 10 szt./op. 20 x 1/2" szt. 23,00 zł

92 CSY0053250 Kolano Sitec Press - 10 szt./op. 16x16 szt. 22,40 zł


93 CSY0053253 Kolano Sitec Press - 10 szt./op. 20x20 szt. 23,70 zł

94 CSY0053260 Trójnik Sitec-Press - 10 szt./op. 16x2 szt. 27,80 zł


95 CSY0053262 Trójnik Sitec-Press - 10 szt./op. 20x2 szt. 32,30 zł

96 CSY0053269 Trójnik Sitec Press redukcyjny - 10 szt./op. 20x16x16 szt. 33,70 zł


97 CSY0053268 Trójnik Sitec Press redukcyjny - 10 szt./op. 20x16x20 szt. 36,30 zł
98 CSY0053270 Trójnik Sitec Press redukcyjny - 10 szt./op. 20x20x16 szt. 33,70 zł
99 CSY0053330 Trójnik Sitec Press z odejściem zwiększonym - 10 szt./op. 16x20x16 szt. 36,30 zł

100 CSY0053334 Trójnik Sitec Press - odejście z gwintem wewnętrznym (GW) - 10 szt./op. 16x1/2"x16 szt. 31,40 zł
101 CSY0053336 Trójnik Sitec Press - odejście z gwintem wewnętrznym (GW) - 10 szt./op. 20x1/2"x20 szt. 32,80 zł

102 CSY0053340 Trójnik Sitec Press - odejście z gwintem zewnętrznym (GZ) - 10 szt./op. 16x1/2"x16 szt. 31,70 zł
103 CSY0053342 Trójnik Sitec Press - odejście z gwintem zewnętrznym (GZ) - 10 szt./op. 20x1/2"x20 szt. 33,00 zł

104 CSY0053173* SkrzyŜowanie trójników - pojedynczo 16x16x16 szt. 138,70 zł


105 CSY0053175* SkrzyŜowanie trójników pojedynczo 20x16x20 szt. 138,70 zł

106 CSY0053065L Przyłącze grzejnikowe z rury miedz. nikl. forma "L" - 300 mm - 2 szt./op. 16x2/15x1 szt. 51,80 zł
107 CSY0053054 Przyłącze grzejnikowe z rury miedz. nikl. forma "L" - 1100 mm - 2 szt./op. 16x2/15x1 szt. 53,80 zł
108 CSY0053066 Przyłącze grzejnikowe z rury miedz. nikl. forma "T" - 300 mm - 2 szt./op. 16x2/15x1 szt. 48,00 zł
109 CSY0053096 Przyłącze grzejnikowe z rury miedz. nikl. forma "T" - 300 mm - 2 szt./op. 20x2/15x1 szt. 48,00 zł
110 CSY0053055 Przyłącze grzejnikowe z rury miedz. nikl. forma "T" - 1100 mm - 2 szt./op. 16x2/15x1 szt. 65,20 zł
111 CSY0053097 Przyłącze grzejnikowe z rury miedz. nikl. forma "T" - 1100 mm - 2 szt./op. 20x2/15x1 szt. 65,20 zł
112 CSY0053048* Zalistwowy blok podłączeniowy do grzejnika 16x2 szt. 97,70 zł
113 CSY0053047* Zalistwowy blok podłączeniowy do grzejnika 20x2 szt. 97,70 zł

Łączniki z tworzywa sztucznego PPSU zaprasowywane


114 CSY88616100 Złączka (rura-rura) PPSU Press - 10 szt./op. 16x16 szt. 11,70 zł
115 CSY88620100 Złączka (rura-rura) PPSU Press - 10 szt./op. 20x20 szt. 13,60 zł
116 CSY88620130 Redukcja PPSU Press - 10 szt./op. 20x16 szt. 13,60 zł

117 CSY88616200 Kolano PPSU Press - 10 szt./op. 16x16 szt. 13,90 zł


118 CSY88620200 Kolano PPSU Press - 10 szt./op. 20x20 szt. 17,20 zł

119 CSY88616300 Trójnik PPSU Press - 10 szt./op. 16x16x16 szt. 18,90 zł


120 CSY88620300 Trójnik PPSU Press - 10 szt./op. 20x20x20 szt. 23,70 zł
121 CSY88620333 Trójnik PPSU Press - 10 szt./op. 20x16x16 szt. 21,70 zł
122 CSY88620330 Trójnik PPSU Press - 10 szt./op. 20x16x20 szt. 23,00 zł
123 CSY88620303 Trójnik PPSU Press - 10 szt./op. 20x20x16 szt. 21,90 zł
124 CSY88616350 Trójnik PPSU Press - 10 szt./op. 16x20x16 szt. 20,80 zł

125 CSY88616820 Korek PPSU Press do zamknięcia niepotrzebnych odejść - 10 szt./op. 16x2 szt. 10,00 zł
126 CSY88620820 Korek PPSU Press do zamknięcia niepotrzebnych odejść - 10 szt./op. 20x2 szt. 11,80 zł

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 1"- GW 3/4" z pełnym wyposaŜeniem, ze wskaźnikami przepływu


w komplecie: krócce przyłączeniowe 3/4",wkładki zaworowe przystosowane

do montaŜu głowic termoelektrycznych, zawory do regulacji przepływu,


zespół odpowietrzająco-spustowy szer.x wys.x głęb.
127 UFH0050302s 2 obiegi 170 x 330 x 77 kpl. 357,00 zł
128 UFH0050303s 3 obiegi 225 x 330 x 77 kpl. 467,00 zł
129 UFH0050304s 4 obiegi 280 x 330 x 77 kpl. 577,00 zł
130 UFH0050305s 5 obiegów 335 x 330 x 77 kpl. 677,00 zł
131 UFH0050306s 6 obiegów 390 x 330 x 77 kpl. 777,00 zł
132 UFH0050307s 7 obiegów 445 x 330 x 77 kpl. 878,00 zł
133 UFH0050308s 8 obiegów 500 x 330 x 77 kpl. 978,00 zł
134 UFH0050309s 9 obiegów 555 x 330 x 77 kpl. 1 078,00 zł
135 UFH0050310s 10 obiegów 610 x 330 x 77 kpl. 1 185,00 zł
136 UFH0050311s 11 obiegów 665 x 330 x 77 kpl. 1 290,00 zł
137 UFH0050312s 12 obiegów 720 x 330 x 77 kpl. 1 392,00 zł

Strona 3 z 5
Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 1"- GZ 1" z pełnym wyposaŜeniem, ze wskaźnikami przepływu
w komplecie: krócce przyłączeniowe 3/4",wkładki zaworowe przystosowane
do montaŜu głowic termoelektrycznych, zawory do regulacji przepływu,
zespół odpowietrzająco-spustowy szer.x wys.x głęb.
138 UFH50302VA 2 obiegi 190 x 330 x 86 kpl. 380,00 zł
139 UFH50303VA 3 obiegi 245 x 330 x 86 kpl. 467,00 zł
140 UFH50304VA 4 obiegi 300 x 330 x 86 kpl. 577,00 zł
141 UFH50305VA 5 obiegów 355 x 330 x 86 kpl. 677,00 zł
142 UFH50306VA 6 obiegów 410 x 330 x 86 kpl. 777,00 zł
143 UFH50307VA 7 obiegów 465 x 330 x 86 kpl. 878,00 zł
144 UFH50308VA 8 obiegów 520 x 330 x 86 kpl. 978,00 zł
145 UFH50309VA 9 obiegów 575 x 330 x 86 kpl. 1 078,00 zł
146 UFH50310VA 10 obiegów 630 x 330 x 86 kpl. 1 185,00 zł
147 UFH50311VA 11 obiegów 685 x 330 x 86 kpl. 1 290,00 zł
148 UFH50312VA 12 obiegów 740 x 330 x 86 kpl. 1 392,00 zł

Rozdzielacze mosięŜne 1"- GZ 1" z pełnym wyposaŜeniem


w komplecie krócce przyłączeniowe3/4",wkładki zaworowe przystosowane
do montaŜu głowic termoelektrycznych, zawory do regulacji przepływu,
zespół odpowietrzająco-spustowy szer.x wys.x głęb.
149 UFH0050402 2 obiegi 165 x 293 x 77 kpl. 315,00 zł
150 UFH0050403 3 obiegi 220 x 293 x 77 kpl. 398,00 zł
151 UFH0050404 4 obiegi 275 x 293 x 77 kpl. 482,00 zł
152 UFH0050405 5 obiegów 330 x 293 x 77 kpl. 562,00 zł
153 UFH0050406 6 obiegów 385 x 293 x 77 kpl. 643,00 zł
154 UFH0050407 7 obiegów 440 x 293 x 77 kpl. 729,00 zł
155 UFH0050408 8 obiegów 495 x 293 x 77 kpl. 810,00 zł
156 UFH0050409 9 obiegów 550 x 293 x 77 kpl. 893,00 zł
157 UFH0050410 10 obiegów 605 x 293 x 77 kpl. 973,00 zł
158 UFH0050411 11 obiegów 660 x 293 x 77 kpl. 1 058,00 zł
159 UFH0050412 12 obiegów 715 x 293 x 77 kpl. 1 141,00 zł

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 1"- GZ 1" z pełnym wyposaŜeniem


w komplecie krócce przyłączeniowe3/4",wkładki zaworowe przystosowane

do montaŜu głowic termoelektrycznych, zawory do regulacji przepływu,


zespół odpowietrzająco-spustowy
160 UFH50402VA 2 obiegi 190 x 330 x 86 kpl. 329,00 zł
161 UFH50403VA 3 obiegi 245 x 330 x 86 kpl. 398,00 zł
162 UFH50404VA 4 obiegi 300 x 330 x 86 kpl. 482,00 zł
163 UFH50405VA 5 obiegów 355 x 330 x 86 kpl. 562,00 zł
164 UFH50406VA 6 obiegów 410 x 330 x 86 kpl. 643,00 zł
165 UFH50407VA 7 obiegów 465 x 330 x 86 kpl. 729,00 zł
166 UFH50408VA 8 obiegów 520 x 330 x 86 kpl. 810,00 zł
167 UFH50409VA 9 obiegów 575 x 330 x 86 kpl. 893,00 zł
168 UFH50410VA 10 obiegów 630 x 330 x 86 kpl. 973,00 zł
169 UFH50411VA 11 obiegów 685 x 330 x 86 kpl. 1 058,00 zł
170 UFH50412VA 12 obiegów 740 x 330 x 86 kpl. 1 141,00 zł

Rozdzielacze mosięŜne 5/4"- GW 1" bez wkładek zaworowych szer.x wys.x głęb.
w komplecie: krócce przyłączeniowe3/4", zawory do regulacji przepływu
171 UFH0050802* 2 obiegi 110 x 293 x 115 kpl. 240,00 zł
172 UFH0050803* 3 obiegi 160 x 293 x 115 kpl. 300,00 zł
173 UFH0050804* 4 obiegi 210 x 293 x 115 kpl. 360,00 zł
174 UFH0050805* 5 obiegów 260 x 293 x 115 kpl. 420,00 zł
175 UFH0050806* 6 obiegów 310 x 293 x 115 kpl. 480,00 zł
176 UFH0050807* 7 obiegów 360 x 293 x 115 kpl. 550,00 zł
177 UFH0050808* 8 obiegów 410 x 293 x 115 kpl. 620,00 zł
178 UFH0050809* 9 obiegów 460 x 293 x 115 kpl. 670,00 zł
179 UFH0050810* 10 obiegów 510 x 293 x 115 kpl. 730,00 zł
180 UFH0050811* 11 obiegów 560 x 293 x 115 kpl. 800,00 zł
181 UFH0050812* 12 obiegów 610 x 293 x 115 kpl. 860,00 zł

Zawory kulowe do rozdzielaczy


182 UFH0050420VA Zawór kulowy mosięŜny z półśrubunkiem - 2 szt./ rozdzielacz GW 1" - GW 1" szt. 44,00 zł
183 UFH0050320 Zawór kulowy mosięŜny z półśrubunkiem - 2 szt./rozdzielacz GZ 3/4” - GW 3/4" szt. 44,00 zł
184 UFH0050120 Zawór kulowy mosięŜny z półśrubunkiem - 2 szt./rozdzielacz GW 5/4" - GW 1" szt. 44,00 zł

Strona 4 z 5
Elementy automatyki
a) układy mieszające
185 UFH0050085* Zaworowy blok mieszający kpl. 1 331,00 zł
186 UFH0050086 Obudowa bloku mieszającego j.w. szt. 121,00 zł
187 UFH0054085* Sterownik bloku mieszającego SM5 szt. 880,00 zł
188 UFH0054084* Sterownik bloku mieszającego SM4 szt. 495,00 zł
189 UFH0054200* Regulator pogodowy sterujący pracą zaworu mieszającego kpl. 1 099,00 zł
190 UFH0050418 Zestaw mieszający z pompą i zaworem termostatycznym - do montaŜu na rozdzielaczu kpl. 1 513,10 zł
191 UFH0050470* Mały zestaw mieszający z pompą, głowicą i czujnikiem wyniesionym (max.2** pętle) kpl. 1 220,00 zł
192 UFH0050470E* Mały zestaw mieszający z pompą i głowicą termoelektryczną do współpracy z termostatem naściennym (max.2** pkpl. 1 133,00 zł
193 UFH0050473* Rozgałęzienie do małego zestawu mieszającego 3/4" (w celu podłączenia 2** pętli) szt. 40,70 zł

b) system przewodowy
194 UFH0063773 Listwa automatyki dla 6 termostatów - 230 V z modułem wyłączającym pompę szt. 363,00 zł
195 UFH0063800* Timer do montaŜu na listwie j.w. szt. 517,00 zł
196 UFH0050140 Termostatyczny zawór regulacyjny-głowica/siłownik 230 V szt. 96,80 zł
197 UFH0063770 Termostat zwykły z funkcją nocnego obniŜenia temp. 230 V - bez zegara szt. 102,30 zł
198 UFH0063771* Termostat z wyświetlaczem, z funkcją nocnego obniŜenia temp. 230 V - bez zegara szt. 242,00 zł
199 UFH0063772* Termostat z wyświetlaczem, z prog. tyg. 230V / 24V (na baterie) dla jednego pomieszczenia szt. 473,00 zł
200 UFH0050144 Listwa automatyki dla 6 termostatów z transformatorem 24 V szt. 388,30 zł
201 UFH0050144PAM* Listwa automatyki dla 6 termostatów 24 V z modułem wyłącającym pompę szt. 528,00 zł
202 UFH0050143 Termostatyczny zawór regulacyjny-głowica/siłownik 24 V szt. 96,80 zł
203 UFH0063797* Termostat zwykły z funkcją nocnego obniŜenia temp. 24 V - bez zegara szt. 106,70 zł
204 UFH0063798* Termostat z wyświetlaczem, z funkcją nocnego obniŜenia temp. 24 V - bez zegara szt. 242,00 zł

c) system bezprzewodowy (radiowy)


205 UFH0063805* Listwa automatyki dla 6 termostatów- 230 V z anteną, z modułem wyłączającym pompę szt. 715,00 zł
206 UFH0063806* Odbiornik (listwa) dla 1 termostatu - 230V szt. 319,00 zł
207 UFH0063802* Termostat bezprzewodowy zwykły szt. 242,00 zł
208 UFH0063803* Termostat bezprzewodowy z wyświetlaczem szt. 297,00 zł
209 UFH0063804* Termostat bezprzewodowy z wyświetlaczem, z programem tygodniowym szt. 473,00 zł

210 UFH0060625 Czujnik temperatury podłogi szt. 27,50 zł

Szafki podtynkowe do rozdzielaczy


211 CSY 0000999 Szafka 380/700-800/120-170 (Ogrz. Podł. - do 2 ob, Grz. - do 3 ob) 380 szt. 190,00 zł
212 CSY 0010000 Szafka 430/700-800/120-170 (Ogrz. Podł. - do 3 ob, Grz. - do 4 ob) 430 szt. 200,00 zł
213 CSY 0010001 Szafka 560/700-800/120-170 (Ogrz. Podł. - do 6 ob, Grz. - do 7 ob) 560 szt. 222,00 zł
214 CSY 0010002 Szafka 710/700-800/120-170 (Ogrz. Podł. - do 8 ob, Grz. - do 10 ob) 710 szt. 255,00 zł
215 CSY 0010003 Szafka 790/700-800/120-170 (Ogrz. Podł. - do 10 ob, Grz. - do 12 ob) 790 szt. 279,00 zł
216 CSY 0010008 Szafka 960/700-800/120-170 (Ogrz. Podł. - do 12 ob, Grz. - do 14 ob) 960 szt. 310,00 zł

Szafki natynkowe do rozdzielaczy


217 CSY 0010150* Szafka 420/700-800/110 (Ogrz. Podł. - do 3 ob, Grz. - do 4 ob) 420 szt. 202,00 zł
218 CSY 0010151* Szafka 550/700-800/110 (Ogrz. Podł. - do 6 ob, Grz. - do 7 ob) 550 szt. 225,00 zł
219 CSY 0010152* Szafka 700/700-800/110 (Ogrz. Podł. - do 8 ob, Grz. - do 10 ob) 700 szt. 265,00 zł
220 CSY 0010153* Szafka 780/700-800/110 (Ogrz. Podł. - do 10 ob, Grz. - do 12 ob) 780 szt. 295,00 zł
221 CSY 0010154* Szafka 950/700-800/110 (Ogrz. Podł. - do 12 ob, Grz. - do 14 ob) 950 szt. 335,00 zł
* - elementy na zamówienie - w sprawie czasu oczekiwania prosimy kontaktować się z Biurem Handlowym
**- aby podłączyć 2 pętle ogrzewania podłogowego naleŜy zastosować 2 rozgałęzienia (UFH0050473*)
Do podanych cen naleŜy doliczyć podatek VAT

Strona 5 z 5

Related Interests