Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4947/2308.

2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

NIVEL 1

LUCRĂTOR ÎN MECANICA AGRICOLA SI FORESTIERĂ

Autori:
1. Ing. Marian Pavelescu – prof. grad did. I - Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto , Timişoara 2. Ing. Jeaneta – Steluţa Maidaniuc – prof. grad did. I – Grup Şcolar “ Laţcu Vodă ” , Siret , jud. Suceava 3. Ing. Cornelia Tudose – prof. grad did. I – Grup Şcolar Agricol Bărcăneşti , Prahova 4. Ing. Maria Şinca – prof. grad did. I – Grupul Şcolar Construcţii Maşini , Mîrşa , Jud. Sibiu 5. Ing. Iuliana Creola Stoica – prof. grad did. I – Grupul Şcolar Industrial “AL. I. Cuza” , Bârlad , jud. Vaslui 6. Ing. Mariana Marcu – prof. grad did. I – Grup Şcolar Industrial Hidromecanica , Braşov 7. Ing. Dorel Moş – prof. grad did. definitiv – Grup Şcolar Transporturi Auto , Baia Sprie , jud. Maramureş 8. Ing. Carmen Mărginean – prof grad did. I – Grup Şcolar Industrial “ Constantin Brâncoveanu” , Brăila 9. Ing. Carmen Vetrov – prof. grad did. I – Grup Şcolar “Traian ” , Galaţi

Colectiv de revizuire: 1. Ing. Roşca Gheorghe – prof. grad did. I – Grup Şcolar Agricol Bărcăneşti 2. Ing. Vasilef Maria – prof. grad did. II – Colegiul Tehnic Piatra Neamţ 3. Ing. Ciornei Alina – prof. def. – Colegiul Tehnic Piatra Neamţ

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

2

Asistenţă U I P Phare TVET Dr. ing. Roşu Dorin

Definirea calificării
Calificarea Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră asigură absolvenţilor capacitatea de a realiza exploatarea şi întreţinerea tractoarelor, maşinilor şi instalaţiilor agricole şi forestiere precum şi reparaţii curente în atelierele mecanice.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

3

LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ DOMENIUL: MECANICĂ CALIFICAREA: LUCRĂTOR ÎN MECANICĂ AGRICOLĂ ŞI FORESTIERĂ 1. Comunicare şi numeraţie 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 3. Comunicare în limba modernă 4. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei 5. Igiena şi securitatea muncii 6. Lucrul în echipă 7. Organizarea locului de muncă 8. Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă 9. Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 10. Rezolvarea de probleme 11. Satisfacerea cerinţelor clienţilor 12. Citirea documentaţiei tehnice 13. Efectuarea măsurătorilor generale 14. Materiale specifice construcţiei de maşini 15. Lăcătuşărie generală 16. Cunoaşterea organelor de maşini şi a solicitărilor 17. Construcţia si funcţionarea tractorului 18. Construcţia si funcţionarea maşinilor şi a instalaţiilor agricole şi forestiere. 19. Construcţia si funcţionarea maşinilor şi instalaţiilor zootehnice şi de exploatare a masei lemnoase.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

4

20. Organizarea lucrarilor agricole şi forestiere, ingrijirea, recoltarea culturilor şi a masei lemnoase.

NR CRT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ Comunicare şi numeraţie Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Comunicare în limba modernă Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei Igiena şi securitatea muncii Lucrul în echipă Organizarea locului de muncă Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă Tranziţia de la şcoală la locul de muncă Rezolvarea de probleme Satisfacerea cerinţelor clienţilor

NR. CREDITE 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.0

CALIFICAREA: LUCRĂTOR ÎN MECANICĂ AGRICOLĂ ŞI FOR

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE

TOTAL
UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
NR CRT 12. 13. 14. 15. TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ Citirea documentaţiei tehnice Efectuarea măsurătorilor generale Materiale specifice construcţiei de maşini Lăcătuşărie generală

15.0
NR. CREDITE 2.5 1.0 1.5 2.0

TOTAL
UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ SPECIALIZATE NR CRT TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ

7.0
NR. CREDITE
5

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

16. 17. 18. 19. 20.

Cunoaşterea organelor de maşini şi a solicitărilor Construcţia si funcţionarea tractorului Construcţia si funcţionarea maşinilor si a instalaţiilor agricole şi forestiere Constructia si functionarea masinilor şi instalaţiilor zootehnice şi de exploatare a masei lemnoase. Organizarea lucrarilor agricole şi forestiere, ingrijirea, recoltarea culturilor şi a masei lemnoase.

1,0 2,0 2,0 1,0 2,0

TOTAL

8.0

CALIFICAREA : LUCRĂTOR ÎN MECANICĂ AGRICOLĂ ŞI FORESTIERĂ (1) UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE
NR. CRT. 1. TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ Comunicare şi numeraţie COMPETENŢE NR. CREDITE 2.0 PAG. 10

2.

3.

4.

Competenţe / abilităţi cheie 1. Citeşte si utilizează documente simple 2. Participă la discuţii pe un subiect simplu 3. Elaborează o prezentare scurta pe un subiect dat 4. Utilizează limbajul specific de specialitate 5. Realizează calcule simple 6. Prelucrează grafic rezultatele obţinute într-o operaţie simplă 1. Utilizează componentele sistemului de Utilizarea calcul calculatorului şi 2. Operează cu fişiere prelucrarea 3. Procesează text şi grafică la nivel informaţiei elementar 4. Comunică prin Internet 5. Utilizează editor de calcul tabelar Comunicare în limba 1. Receptează mesaje orale 2. Receptează mesaje scrise modernă 3. Exprimă mesaje orale 4. Exprimă mesaje scrise caracteristicile personale Dezvoltare personală 1. Prezintă implicate în obţinerea performanţei în scopul obţinerii profesionale performanţei 2. Descrie lumea profesiilor 3. Demonstrează deprinderi eficiente de

2.0

17

2.0

25

1.0

31

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

6

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

învăţare 4. Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională Igiena şi securitatea 1. Numeşte factorii de risc şi bolile profesionale la locul de muncă muncii 2. Aplică regulile de igienă individuală a muncii 3. Aplică normele de securitate şi sănătate la locul de muncă, precum şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor 4. Acordă primul ajutor în caz de accident 1. Îşi precizează poziţia într-o echipă de Lucrul în echipă lucru pe baza activităţilor desfăşurate 2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă 3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor Organizarea locului 1. Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă de muncă 2. Aplică principiile ergonomice în organizarea locului de muncă 3. Foloseşte instrucţiuni de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor 1. Obţine informaţii despre cerinţele Pregătirea pentru locului de muncă integrarea la locul de 2. Se încadrează în cerinţele locului de muncă muncă 3. Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional 4. Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru 1. Îşi evaluează nivelul de pregătire în Tranziţia de la raport cu cerinţele unui loc de muncă şcoală la locul de 2. Îşi asumă responsabilitatea faţă de muncă sarcina primită 3. Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe 4. Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii 1. Identifică probleme simple Rezolvarea de 2. Alcătuieşte şi aplică un plan de probleme rezolvare a unei probleme simple 3. Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului de rezolvare a unei probleme simple 1. Recunoaşte drepturile clienţilor Satisfacerea

1.0

36

1.0

41

1.0

45

1.5

49

1.5

55

1.0

60

1.0 7

64

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

cerinţelor clienţilor

2. Răspunde fără discriminare cerinţelor/ nevoilor clienţilor în domeniul său de activitate 3. Oferă clienţilor servicii corespunzătoare standardelor 4. Prezintă implicaţiile socio-economice ale serviciilor de calitate necorespunzătoare

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

8

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE NR CRT TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ COMPETENŢE 1. Stabileşte corespondenţe între documentaţie şi obiectul activităţii 2. Aplică datele din documentaţie pentru execuţia practică 3. Redactează desene şi documente tehnice 1. Corelează mărimile de bază din domeniul mecanic cu mijloacele de măsurare şi unităţile de măsură. 2. Aplică metodele şi mijloacele de măsurare a mărimilor de bază din domeniul mecanic. 3. Verifică precizia produselor executate. 1. Identifică proprietăţile materialelor metalice utilizate în domeniul mecanic. 2. Recunoaşte simbolurile aliajelor metalice. 3. Descrie procedeele de elaborare a semifabricatelor 4. Enumeră utilizările materialelor metalice în funcţie de proprietăţi. 1. Recunoaşte operaţiile de lăcătuşărie. 2. Execută operaţii de lăcătuşărie. 3. Realizează produse simple prin operaţii de lăcătuşărie. NR. CREDITE PAG

12

Citirea documentaţiei tehnice

2,5

69

13

Efectuarea măsurătorilor generale

1,0

73

14

Materiale specifice construcţiei de maşini

1,5

77

15

Lăcătuşărie generală

2,0

81

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

9

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ SPECIALIZATE NR CRT TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ Cunoaşterea organelor de maşini NR. CREDITE 1.0

COMPETENŢE

PAG 84

16

17

18

19

20

1. Identifică organele de maşini 2. Descrie solicitările simple 3. Precizează rolul funcţional al organelor de maşini 1. Prezinta constructia, functionarea Constructia si motoarelor cu ardere interna functionarea 2. Identifica diferite tipuri de tractoare tractorului 3. Prezinta partile componente si functionarea tractorului 1. Prezinta masinile si instalatiile folosite Constructia si in agricultura şi in domeniul forestier functionarea 2. Explica functionarea masinilor si masinilor şi a instalatiilor folosite in agricultura şi in instalatiilor agricole şi domeniul forestier forestiere 3. Recunoaste valorile optime de functionare 1. Prezinta masinile si instalatiile Constructia si zootehnice şi de exploatare a masei functionarea lemnoase masinilor şi 2. Explică funcţionarea maşinilor instalaţiilor zootehnice şi instalaţiilor forestiere zootehnice şi de 3. Recunoaşte valorile optime de exploatare a masei funcţionare. lemnoase. 1. Stabileste lucrarile solului Organizarea 2. Prezinta conditiile de semanat lucrarilor agricole şi 3. Identifica modalitatile de ingrijire a forestiere, ingrijirea, plantelor recoltarea culturilor şi 4. Stabileste conditiile de recoltare a a masei lemnoase plantelor şi a masei lemnoase

2.0

88

2.0

92

1.0

96

2.0

101

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

10

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

.COMUNICARE SI NUMERAŢIE (1) 1 2.0

Competenţe: 1. Citeşte si utilizează documente simple 2. Participă la discuţii pe un subiect simplu 3. Elaborează o prezentare scurta pe un subiect dat 4. Utilizează limbajul specific de specialitate 5. Realizează calcule simple 6. Prelucrează grafic rezultatele obţinute într-o operaţie simplă

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

11

Titlul Unităţii:

COMUNICARE SI NUMERAŢIE (1)

Competenţa 1:

Citeşte si utilizează documente simple

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Selectarea si citirea documentelor simple pe teme familiare Extragerea informaţiilor necesare pe un subiect dat Sintetizarea informaţiilor obţinute dintr-un document simplu

Condiţii de Aplicabilitate: Documente simple, familiare: note de informare, articole dintr-un regulament de ordine interioara, scrisori, extrase din normele de protecţia muncii, prospecte, cataloage, pliante, bonuri, foi tipizate

Informaţii necesare:

date, termene, reguli, condiţii, forme de prezentare, parametri, evenimente

Sintetizare

extragerea corectă a ideilor principale, realizarea unui rezumat clar

Probe de Evaluare Probe scrise si orale din care sa rezulte ca un elev a citit, a selectat si a sintetizat informaţii din documente simple, conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c), cu aplicarea condiţiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

12

Titlul Unităţii:

COMUNICARE SI NUMERAŢIE (1)

Competenţa 2:

Participă la discuţii pe un subiect simplu

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea subiectului discuţiei Pregătirea pentru participarea la o discuţie pe un subiect dat Construirea unei intervenţii simple într-o discuţie Evaluarea propriei intervenţii prin raportare la subiectul dat

Condiţii de Aplicabilitate : Subiectul in discuţie: teme familiare, din viata cotidiana sau referitoare la operaţiuni de lucru citirea convocatorului, a ordinii de zi, a notelor informative formularea unui subiect potrivit regulilor de conversaţie civilizata, ascultare activă, limbajul trupului, atitudine deschisa fata de interlocutor urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, înţelegerea poziţiei audienţei faţă de intervenţie

Pregătire: Intervenţie simplă:

Evaluarea intervenţiei:

Probe de Evaluare Probe orale prin care elevul demonstrează capacitatea de a identifica un subiect de interes, in situaţii familiare potrivit criteriilor de performanta (a) si condiţiilor de aplicabilitate. Proba scrisa (tip lista de verificare) prin care elevul demonstrează capacitatea de a fi parcurs un subiect pe o tema data, conform criteriului de performanta (b) si condiţiilor de aplicabilitate. Proba practica (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează capacitatea de a construi o intervenţie si de a o raporta la subiectul dat, conform criteriilor de performanta (c) si (d) si condiţiilor de aplicabilitate. Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră 13

Titlul Unităţii:

COMUNICARE SI NUMERAŢIE (1)

Competenţa 3 :

Elaborează o prezentare scurta pe un subiect dat

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea surselor adecvate Construirea unui text de prezentare pe un subiect dat Expunerea clară a subiectului dat in fata unei audienţe familiare

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Surse : Text de prezentare cărţi, manuale, reviste, cataloage, Internet prezentarea propriei persoane, prezentarea unui eveniment din viaţa personală, justificarea alegerii calificării, prezentarea şcolii, prezentarea familiei, prezentarea grupului de prieteni, prezentarea unei localităţi colegi, profesorii clasei, părinţi, prieteni, vecini indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează, contact vizual cu audienţa, accentuează ideile principale

Audienţa familiară: Expunere clară

Probe de Evaluare Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează capacitatea de a utiliza diferite surse de informaţii, de a rezuma si expune un subiect dat conform criteriilor de performanta (a), (b), in concordanta cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează capacitatea de a realiza o expunere pe un subiect simplu în faţa unei audienţe familiare, conform criteriului de performanta (c ), in concordanta cu condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

14

Titlul Unităţii:

COMUNICARE SI NUMERAŢIE (1)

Competenţa :

Utilizează limbajul specific de specialitate

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Însuşirea terminologiei specifice de specialitate Adaptarea limbajului de specialitate în diverse contexte şi situaţii Completarea documentelor simple de specialitate

Condiţii de Aplicabilitate: Terminologie de specialitate: termeni din domeniile profesionale cunoscute, termeni tehnici utilizaţi frecvent, termeni ştiinţifici cu aplicabilitate în domeniile profesionale cunoscute prezentarea unui produs /serviciu uzual, descrierea unei operaţii tehnice, descrierea unui fenomen fizic, explicaţii privind activitatea profesională desfăşurată

Contexte şi situaţii:

Documente simple de specialitate: fişe de lucru, bonuri, formulare tipizate, registre

Probe de Evaluare Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează ca este capabil sa-si însuşească si sa-si adapteze limbajul specific la subiectul discuţiei, conform criteriilor de performanta (a) şi (b), in concordanta cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează ca este capabil sa completeze documente simple de specialitate, conform criteriului de performanta (c) si condiţiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

15

Titlul Unităţii:

COMUNICARE SI NUMERAŢIE (1)

Competenţa :

Realizează calcule simple

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Aplicarea metodelor de calcul indicate într-o sarcină dată Operarea cu transformări în calcule Estimarea şi verificarea rezultatelor obţinute prin calcule

Condiţii de Aplicabilitate: Metode de calcul: operaţii aritmetice simple (adunare, scădere, înmulţire, împărţire), ridicări la putere, medie aritmetică, medie geometrică, exprimare procentuală unităţi de măsură (multipli, submultipli), conversii între valori zecimale, fracţionare şi procentuale rezultatul sa se încadreze intre limite prestabilite, estimări în limite

Transformări:

Estimare şi verificare:

Probe de Evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa aplice metodele de calcul indicate, conform criteriului de performanta (a) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa realizeze transformări conform criteriului de performanta (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa estimeze şi să verifice rezultatele obţinute conform criteriului de performanta (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

16

Titlul Unităţii:

COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (1)

Competenţa 4 :

Prelucrează grafic rezultatele obţinute într-o operaţie simplă

Criterii de Performanţă: Identificarea mărimilor necesare întocmirii graficelor şi diagramelor pentru o operaţie simplă

(a)

(b)

Trasarea graficelor şi diagramelor simple, corespunzătoare sarcinii Citirea corectă a graficelor şi diagramelor simple

(c)

Condiţii de Aplicabilitate: Operaţie simplă: măsurători efectuate periodic, calcule, citirea şi înregistrarea indicaţiilor instrumentelor de măsură mărimi specifice, unităţi de măsură scheme logice ale proceselor, diagrame de circulaţie (flowcharts) parametri corecţi, unităţi de măsură, scara, legenda, format îngrijit, acurateţe

Mărimi necesare: Diagrame simple:

Trasare:

Probe de Evaluare Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează ca este capabil sa identifice mărimile necesare întocmirii graficelor şi diagramelor, conform criteriului de performanta (a) si condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi scrise prin care elevul demonstrează ca este capabil sa citească şi să traseze cu precizie grafice şi diagrame, conform criteriului de performanta (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

17

Titlul

Unităţii:

UTILIZAREA 1 2.0

CALCULATORULUI INFORMATIEI (1)

SI

PRELUCRAREA

Nivel: Valoare Credit:

Competenţe: 1. Utilizeaza componentele sistemului de calcul 2. Opereaza cu fisiere 3. Proceseaza text si grafica la nivel elementar 4. Comunica prin Internet 5. Utilizeaza editor de calcul tabelar

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

18

Titlul Unităţii:

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI ( 1)

Competenţa 1:

Utilizeaza componente ale sistemului de calcul

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea unor componente fizice ale calculatorului si a rolului lor Clasificarea si rolul componentelor software Operarea cu dispozitive periferice

Condiţii de Aplicabilitate : Componente: unitate centrala, monitor, tastatura, mouse, CD-ROM, floppydisk, imprimanta, scanner sisteme de operare (Windows), programe utilitare mouse, CD-ROM, floppy-disk, imprimanta, scanner Mouse( click stanga-dreapta, glisare, dublu click, bara de derulare) CR-ROM( deschidere, inchidere, citire) Floppy disk(introducere, citire, scriere, extragere) Imprimanta( introducere foi, imprimare simpla sau multipla, initializare inainte de imprimare, anulare operatii) Scanner( previzualizare, setari, scanare, salvare)

Componente software: Dispozitive periferice: Operatii cu periferice:

Probe de Evaluare Probe orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice si sa defineasca rolul componentelor fizice ale sistemului de calcul conform criteriului de performanta (a) cuprinzand conditiile de aplicabilitate. Probe orale prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa clasifice si sa descrie rolul componentelor software, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (b) conform conditiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa opereze cu dispozitivele periferice, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c) conform conditiilor de aplicabilitate. Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră 19

Titlul Unităţii:

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI ( 1)

Competenţa 2:

Opereaza cu fisiere

Criterii de Performanţă: (a) Organizarea informatiilor pe disc (b) (c) Definirea, clasificarea si specificarea fisierelor Operarea cu fisiere

Condiţii de Aplicabilitate: Organizarea informatiilor: Fisiere: Comenzi: directoare, fisiere caracteristici (nume, extensie, dimensiune), cale new, copy/paste, cut/paste, save, move, rename, delete, arhivare/dezarhivare

Probe de Evaluare Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa vizualizeze organizarea informatiilor pe disc, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (a), conform conditiilor de aplicabilitate. Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca si sa clasifice fisierele, asa cum se precizeaza in criteriului de performanta (b), conform conditiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa creeze, sa copieze, sa salveze, sa mute, sa redenumeasca, sa stearga si sa caute fisiere, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c), conform conditiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

20

Titlul Unităţii:

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI ( 1)

Competenţa 3:

Proceseaza text si grafica la nivel elementar

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Editarea unui text Editarea unei imagini grafice Inserarea si formatarea unei imagini intr-un text Inserarea si formatarea tabelelor

Condiţii de Aplicabilitate : Operatii de editare text: exercitii de tehnoredactare, culegere de caractere, formatare la nivel de caracter, paragraf, document

Operatii de editare de imagini grafice:

trasare figuri geometrice elementare, selectare culori, grosimea liniei, introducere text inserare, dimensionare, incadrare in pagina inserare, redimensionare, trasare bordura, alegerea unui format predefinit

Operatii cu imagini: Operatii cu tabele:

Probe de Evaluare Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa editeze un text cu caracteristici predefinite, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (a), conform conditiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa creeze, sa prelucreze si sa salveze o reprezentare grafica, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (b), conform conditiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa insereze, sa modifice, sa importe si sa exporte o imagine, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c), conform conditiilor de aplicabilitate. Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră 21

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa insereze si sa formateze tabele, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (d), conform conditiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

22

Titlul Unităţii:

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI ( 1)

Competenţa 4:

Comunica prin Internet

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Deschiderea unei pagini web, utilizarea link-urilor Cautarea informatiei in Internet, folosind motoare de cautare Transmiterea informatiei sub forma de e-mail, crearea unui cont si folosirea de programe specializate pentru e-mail

Condiţii de Aplicabilitate: Operatii cu pagini Web: deschidere, consultare, preluare, salvare, utilizare link-uri Operatii de cautare: cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte Operatii pentru transmitere informatii: crearea unui cont, accesare cont, expediere mesaje

Probe de Evaluare Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa deschida pagini Web, sa utilizeze link-uri, sa preia si sa salveze informatii din retea, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (a), conform conditiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze un motor de cautare, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (b), conform conditiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa creeze si sa acceseze un cont de e-mail si sa expedieze mesaje, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c), conform conditiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

23

Titlul Unităţii:

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI ( 1)

Competenţa 5:

Utilizeaza editor de calcul tabelar

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea structurii unui tabel Operarea asupra structurii unui tabel Prelucrarea informatiilor dintr-un tabel

(d) Setarea documentului inainte de listare

Condiţii de Aplicabilitate: Structura tabel: Operatii: denumire, coloane, linii, tipuri de date inserare/stergere, copiere/lipire, grupare linii si coloane, consultarea documentatiei auxiliare sortare, filtrare, subtotaluri, functii simple (adunare, scadere, medie aritmetica) antet, subsol, margini, orientare, zona de imprimare

Prelucrari:

Setarea documentului:

Probe de Evaluare Probe orale/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice structura unui tabel si sa-l formateze, asa cum se precizeaza in criteriile de performanta (a) si (b), conform conditiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa prelucreze informatiile dintrun tabel, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (c), conform conditiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

24

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa vizualizeze documentul inainte de listare, asa cum se precizeaza in criteriul de performanta (d), conform conditiilor de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

25

Titlul Unităţii:

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (1) 1 2.0

Nivel: Valoare Credit:

Competenţe: 1. Receptează mesaje orale 2. Receptează mesaje scrise 3. Exprimă mesaje orale 4. Exprimă mesaje scrise 5. Participă la conversaţii

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

26

Titlul Unităţii:

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (1)

Competenţa 1:

Receptează mesaje orale

Criterii de Performanţă (a) (b)

:
Înţelegerea unor cuvinte şi expresii uzuale frecvent întâlnite Desprinderea de informaţii esenţiale ale mesajului cu relevanţă imediată Emiterea de răspunsuri verbale sau non-verbale la un mesaj emis în ritm rar şi clar Stabilirea unei legături între mesajul audiat şi propria experienţă

(c)

(d)

Condiţii de Aplicabilitate: Expresii şi cuvinte uzuale: nume cunoscute, cuvinte/propoziţii simple, materiale promoţionale

Mesaje cu relevanţă imediată: scurte Legături între mesaje:

materiale cotidiene, meniuri, prospecte, scrisori personale

informaţii simple despre lumea imediată şi activitatea profesională

Probe de Evaluare Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă mesajul şi să desprindă informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să reacţioneze şi să stabilească legături între mesaje aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c), (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră 27

Titlul Unităţii:

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (1)

Competenţa 2:

Receptează mesaje scrise

Criterii de Performanţă: (a) Extragerea unor informaţii simple şi previzibile din diverse materiale cotidiene Identificarea unor componente logice dintr-un text cunoscut/simplu Deducerea semnificaţiei unor elemente necunoscute de dificultate medie dintr-un text

(b)

(c)

Condiţii de Aplicabilitate: Materiale cotidiene: reclame, prospecte, meniuri, orar, afişe, reviste de specialitate, mijloace audio-vizuale cuvinte şi expresii, relaţionarea de idei, acţiuni şi atitudini cuvinte, expresii noi de dificultate medie referitoare la activitatea profesională

Componente logice: Elemente necunoscute:

Probe de Evaluare Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să extragă informaţii şi să deducă semnificaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă(a), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice componentele logice, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

28

Titlul Unităţii:

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (1)

Competenţa 3:

Exprimă mesaje orale

Criterii de Performanţă: (a) Utilizarea unor expresii şi fraze pentru o descriere simplă pe teme cotidiene Prezentarea simplă a unor activităţi cotidiene, prezente sau recente Argumentare clară a opiniilor personale

(b)

(c)

Condiţii de Aplicabilitate: Teme cotidiene: Opinii personale: familie, profesie, împrejurări concrete acord, dezacord, apreciere, mulţumire, nemulţumire

Probe de Evaluare Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

29

Titlul Unităţii:

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (1)

Competenţa 4:

Să exprime mesaje scrise

Criterii de Performanţă: (a) Redactarea de mesaje scurte şi simple pe teme de interes personal şi cotidian, inclusiv texte funcţionale Solicitarea şi oferirea de informaţii despre evenimente, experienţe, activităţi de dificultate medie Transpunerea în scris a informaţiilor receptate

(b)

(c)

Condiţii de Aplicabilitate: Teme de interes personal şi cotidian: Informaţii: scrisori personale, scrisori, felicitări, telegrame, anunţuri CV, scrisoare de intenţie, completare de formulare (hotel, interviu, facturi, chitanţe) anunţuri de angajare, publicitate

Informaţii:

Probe de Evaluare Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze mesaje, să solicite şi ofere informaţii şi să transpună în scris informaţiile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

30

Titlul Unităţii:

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (1)

Competenţa 5:

Participă la conversaţii

Criterii de Performanţă: (a) Capacitatea de a comunica în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii cotidiene Participarea la discuţii scurte, prin înţelegerea globală, folosind adecvat formule de conversaţie Utilizarea vocabularului de specialitate minimal

(b)

(c)

Condiţii de Aplicabilitate: Informaţii/situaţii/discuţii: produse, servicii, locaţii ca rezultate ale activităţilor specifice fiecărui domeniu de salut, de prezentare, de introducere termeni referitori la scule, dispozitive, echipamente de lucru şi operaţii specifice acestora

Formule de conversaţie: Vocabular:

Probe de Evaluare

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să comunice, să participe la discuţii şi să utilizeze vocabularul de specialitate, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

31

Titlul unităţii:

DEZVOLTARE

PERSONALĂ

ÎN

SCOPUL

OBŢINERII PERFORMANŢEI (1) 1

Nivel:

Valoare credit:

1.0

Competenţe: 1.Prezintă caracteristicile personale implicate în obţinerea performanţei profesionale 2.Descrie lumea profesiilor 3.Demonstrează deprinderi eficiente de învăţare 4.Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

32

Titlul unităţii

DEZVOLTARE

PERSONALĂ ÎN SCOPUL

OBŢINERII

PERFORMANŢEI (1)

Competenţa 1 :

Prezintă caracteristicile personale implicate în obţinerea performanţei profesionale

Criterii de performanţă: Identificarea caracteristicilor personale şi a competenţelor proprii Stabilirea punctelor tari şi a punctelor slabe în raport cu dezvoltarea carierei (c) Selectarea factorilor externi favorabili dezvoltării personale

(a) (b)

Condiţii de aplicabilitate: Caracteristici personale: Competenţe: abilităţi, deprinderi, interese, aptitudini, temperament, caracter de cunoaştare (procese intelectuale), de execuţie (profesionale), de relaţionare (sociale) Puncte tari: Puncte slabe: Dezvoltarea carierei: Factori externi: caracteristicile personale care sprijină dezvoltarea profesională caracteristici personale care necesită ameliorare / dezvoltare plan de acţiune pentru reuşita inserţiei socio-profesionale familia, societatea, dinamica pieţei muncii, trasee de formare profesională

Probe de evaluare Probe orale de evaluare prin susţinerea de interviu şi prezentarea de Curriculum Vitae, prin care candidatul dovedeşte cunoaştere de sine, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să selecteze factorii externi favorabili dezvoltării personale, în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

33

Titlul unităţii

DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI (1)

Competenţa 2 :

Descrie lumea profesiilor

Criterii de performanţă: Identificarea surselor formale şi informale de obţinere a informaţiilor despre profesiile de interes (b) Descrierea caracteristicilor profesiilor de interes pe baza informaţiilor obţinute (c) Relaţionarea posibilităţilor proprii cu oportunităţile de carieră

(a)

Condiţii de aplicabilitate: Surse formale: Agenţii de Ocupare a Forţei de Muncă, ziare, reviste, consilierul şcolar Surse informale: Caracteristicile profesiilor: Oportunitate de carieră: reţeaua personală (colegi, prieteni), mass-media cerinţele minime pentru profesie descrise în COR oferta locurilor de muncă în concordanţă cu posibilităţile şi aspiraţiile proprii

Probe de evaluare Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul dovedeşte că este capabil să utilizeze surse formale şi informale pentru identificarea profesiilor de interes şi să-şi aleagă un loc de muncă, aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

34

Titlul

unităţii

DEZVOLTARE

PERSONALĂ

ÎN

SCOPUL

OBŢINERII

PERFORMANŢEI (1)

Competenţa 3 :

Demonstrează deprinderi eficiente de învăţare

Criterii de performanţă: Descrierea experienţei proprii şi a stilului de învăţare Identificarea propriilor competenţe-cheie transferabile Corelarea stilului personal de învăţare cu obţinerea performanţei şi succesul în carieră

(a) (b) (c)

Condiţii de aplicabilitate: Stil de învăţare: Competenţe cheie transferabile: comunicare, numeraţie, utilizarea calculatorului, dezvoltare personală, lucru în echipă, rezolvarea problemelor Succes: concordanţă între aspiraţii , competenţe şi performanţe global sau anlitic, senzorial, experienţial

Probe de evaluare Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi identifice competenţele transeferabile şi stilul de învăţare în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare a stilului de învăţare individuală, la care se adaugă observaţiile sistematice ale evaluatorlilor din care să rezulte capacitatea candidatului de corelare a stilului personal de învăţare cu obţinerea performanţei şi succesului în carieră, în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

35

Titlul unităţii

DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI (1) Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională

Competenţa 4 :

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea ofertelor educaţionale şi de formare profesională Recunoaşterea factorilor implicaţi într-o carieră de succes Exersarea unor elemente de marketing personal Formularea unor obiective realiste pentru traseul propriu de formare şi educaţie (e) Condiţii de aplicabilitate: Oferta educaţională: programe şcolare, programe de calificare, programe de conversie profesională Factori: Obiective realiste: influenţa familiei, a şcolii, a comunităţii, a economiei şi culturii obiective corelate cu posibilităţile proprii, cu necesităţile socioeconomice Marketing personal: modalităţi de prezentare, de redactare a unui Curriculum Vitae, a unei scrisori de intenţie, comunicare asertivă, interviu Probe de evaluare Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice oferte educaţionale şi de formare profesională în condiţiile criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probă practică tip studiu de caz prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte factorii implicaţi în cariere de succes, în condiţiile criteriului de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează abilităţi de marketing personal în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze obiective realiste şi să stabilească acţiuni corespunzătoare traseului propriu de educaţie şi formare în condiţiile criteriilor de performanţă (d) şi (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră 36 Stabilirea acţiunilor pentru atingerea obiectivelor

Titlul Unităţii:
Nivel: Valoare Credit:

IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (1)
1 1.0

Competenţe: 1. Identifică factorii de risc în exercitarea meseriei 2. Foloseşte echipamentul de protecţie şi instrumentarul din dotare 3. Intervine pentru reducerea surselor de poluare 4. Recunoaşte prompt situaţiile periculoase, neprevăzute

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

37

Titlul Unităţii :

IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (1)

Competenţa 1:

Identifică factorii de risc în exercitarea meseriei

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea cauzelor care pot conduce la factori de risc Aplicarea regulamentelor specifice în acord cu legislaţia în vigoare Asigurarea respectării regulilor de protecţie Participarea la instructaje periodice

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mijloace: instructaj Normative specifice, echipamente şi dispozitive de protecţie, fişe individuale de

Factori de risc:Accidente de muncă, incendii, poluarea mediului

Probe de Evaluare Probe scrise şi orale: identifică cauzele, sursele unor: accidente de muncă, incendii, accidente de mediu (a), (b) Demonstrează că este capabil să aplice regulamentele specifice de protecţia muncii şi P. S. I. (c)

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

38

Titlul Unităţii :

IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (1)

Competenţa 2:

Foloseşte echipamentul de protecţie şi instrumentarul din dotare

Criterii de Performanţă: (a) Identificarea echipamentelor de protecţie necesare specifice operaţiilor şi lucrărilor Folosirea echipamentelor de protecţie şi instrumentele specifice locului de muncă

(b)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Echipamente: Echipamente de protecţie: salopetă, cască, mănuşi, bocanci, ochelari Control: Diminuarea numărului de accidente

Probe de Evaluare Probe scrise şi orale: candidatul este capabil să stabilească echipamentul de protecţie a muncii necesar diferitelor operaţii de prelucrare a metalelor (a) Demonstraţii prin utilizarea instrumentelor şi echipamentelor de protecţie din dotare (b )

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

39

Titlul Unităţii :

IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (1)

Competenţa 3:

Intervine pentru reducerea surselor de poluare

Criterii de Performanţă: (a) (b) Identifică sursele de poluare a mediului de la locul de muncă Acţionează pentru prevenirea accidentelor de mediu

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: Normative, echipamente şi instalaţii specifice, pliante, afişe Control: Diminuarea poluării apei, solului, fonică

Probe de Evaluare Probe scrise şi orale: identificarea principalelor surse de poluare a mediului (a)

Domeniul: Mecanică Nivelul :1 Calificarea: Lucrător in mecanica agricolă şi forestieră

40

Titlul Unităţii :

IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (1)

Competenţa 4:

Recunoaşte prompt situaţiile periculoase, neprevăzute

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea cauzelor care pot provoca accidente Descrierea măsurilor de acordare a primului ajutor Aplicarea măsurilor de evacuare şi acordare a primului ajutor

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: sisteme de alarmare, plan de evacuare, instalaţii şi echipamente de stingerea incendiilor Măsuri : cele din planurile de intervenţie PSI şi cele prevăzute în normativele pe linia protecţiei muncii

Probe de Evaluare Probe scrise şi orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să recepţioneze cauzele care pot provoca accidente (a). Probe scrise şi orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să descrie măsurile de acordare a primului ajutor (b). Probe practice prin care candidatul dovedeşte că este capabil să aplice măsurile de evacuare şi acordare a primului ajutor (c).

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

LUCRUL ÎN ECHIPĂ (1) 1 1.0

Competenţe: 1. Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate 2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă 3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

42

Titlul Unităţii:

LUCRUL ÎN ECHIPĂ (1)

Competenţa 1 :

Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea propriilor sarcini în cadrul activităţilor echipei Formularea de întrebări pentru clarificarea sarcinilor de lucru Explicarea relaţiei dintre sarcinile proprii şi sarcinile celorlalţi membri

Condiţii de aplicabilitate: Identificare: numeşte sarcinile proprii, numeşte obiectul de activitate al echipei atribuţii, relaţii de colaborare între membrii echipei, relaţii ierarhice sarcini realizate independent, sarcini realizate prin colaborare, sarcini realizate în comun prin intervenţii complementare

Clarificări privind:

Relaţia cu ceilalţi membri:

Probe de evaluare Probe orale (tip discuţie liberă, conversaţie) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice propriile sarcini, să formuleze întrebări şi să explice relaţia dintre sarcinile proprii şi sarcinile celorlalţi membri conform criteriilor de performanţă a, b, c şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

43

Titlul Unităţii:

LUCRUL ÎN ECHIPĂ (1)

Competenţa 2:

Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Perceperea poziţiei individuale faţă de ceilalţi Asumarea atitudinilor constructive în grup Efectuarea unor acţiuni iniţiate în grup Asumarea rezultatelor de echipă

Condiţii de aplicabilitate: Poziţia individuală : Atitudini: Acţiuni: inclus, exclus, subordonat sprijin, implicare, interes finalizare de sarcini, raportare de sarcini proprii, organizarea unor evenimente în grup succes, eşec

Rezultate:

Probe de evaluare Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să perceapă poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume atitudini constructive în grup, să efectueze acţiuni iniţiate în grup, să-şi asume rezultatele de echipă conform criteriilor de performanţă a,b,c,d şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

44

Titlul Unităţii:

LUCRUL ÎN ECHIPĂ (1)

Competenţa 3:

Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei Corelarea propriilor sarcini cu cele ale echipei Manifestarea spiritului de întrajutorare

Condiţii de aplicabilitate: Competenţa: dezacord Corelare: comun Întrajutorare: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini de acord -

explicaţii ale sarcinii, încadrare în timp, respectarea unui plan

preluarea unor sarcini în caz de urgenţă, manifestarea compasiunii, simpatiei

Probe de evaluare Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu cele ale echipei conform criteriilor de performanţă a) b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să manifeste spirit de întrajutorare conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

45

Titlul Unităţii: Nivel: Valoare Credit:

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ (1) 1 1.0

Competenţe: 1. Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă 2. Aplică principiile ergonomice în organizarea locului de muncă 3. Foloseşte instrucţiuni de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

46

Titlul Unităţii:

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ (1)

___________________________________________________________________________ Competenţa 1: Asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Selectarea mijloacelor de muncă (b) (c) Ordonarea mijloacelor specifice activităţii curente Întreţinerea curăţeniei la locul de muncă

Condiţii de aplicabilitate : Mijloace de muncă: materii prime şi auxiliare, echipamente şi utilaje, instalaţii, S.D.V.- uri respecta succesiunea operaţiilor de lucru materiale de curăţenie specifice locului de muncă (lavete, detergenţi, dezinfectanţi, solvenţi) prin metode manuale, mecanice sau semiautomate

Ordonarea: Curăţenie:

Probe de evaluare : Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze şi să ordoneze mijloacele de muncă, conform criteriilor de performanţă (a), (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină curăţenia la locul de muncă, conform criteriului de performanţă (c), acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

47

Titlul Unităţii:

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ (1)

___________________________________________________________________________ Competenţa 2 : Aplică principiile ergonomice în organizarea locului de muncă ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Explicarea principiilor ergonomice de bază (b) (c) Măsuri individuale de reducere a efortului fizic Menţinerea microclimatului optim de la locul de muncă

Condiţii de aplicabilitate : Principii ergonomice: Masuri de reducere a efortului: microclimat, economia mişcărilor, poziţia de lucru poziţia de lucru, succesiunea mişcărilor, dozarea efortului ventilaţie, temperatură, iluminare, zgomot

Menţinerea microclimatului:

Probe de evaluare : Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice principiile ergonomice de bază, conform criteriului de performanţă (a), acoperind aria de aplicabilitate specificată. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să-şi reducă efortul fizic depus şi să menţină condiţiile optime de microclimat la locul de muncă, conform criteriului de performanţă (b), (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

48

Titlul Unităţii:

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ (1)

___________________________________________________________________________ Competenţa 3 : Foloseşte instrucţiunile de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Utilizarea instrucţiunilor de lucru în funcţie de sarcinile date Verificarea individuală a realizării sarcinii date pe baza instrucţiunilor de lucru Corectarea erorilor de realizare a sarcinilor de lucru, pe baza instrucţiunilor

(b)

(c)

Condiţii de aplicabilitate : Instrucţiuni de lucru: Verificare: Corecţii de erori: fişe de lucru, regulamente, schiţe simple, explicaţii comparare, măsurare repetarea operaţiei, ajustări

Probe de evaluare : Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze instrucţiunile de lucru, să verifice realizarea sarcinii şi să-şi corecteze erorile, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

49

Titlul Unităţii:

PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ (1)

Nivel:

1

Valoare Credit:

1.5

Competenţe: 1. Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă 2. Se încadreaza în cerinţele locului de muncă 3. Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional 4. Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

50

Titlul unităţii:

PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ (I)

Competenţa 1 :

Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea surselor de informare. Selectarea informaţiilor în funcţie de cerinţele locului de muncă. Compararea abilităţilor dobândite cu cerinţele locului de muncă.

Condiţii de aplicabilitate : Surse de informare: pliante, broşuri, mass-media, publicaţii de specialitate, Internet Cerinţele locului de muncă: program de lucru, regulament de ordine interioară, activităţile desfăşurate la locul de muncă, instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare Abilităţi: executarea de operaţii simple, rutiniere sub supraveghere şi îndrumare, comunicare, lucru în echipă, igiena şi securitatea muncii Probe de evaluare Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice diferite surse de informare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate date. Probe scrise şi orale în care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să selecteze informaţiile asupra cerinţelor locului de muncă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Probe scrise şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să-şi compare abilităţile dobândite cu cerinţele locului de muncă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

51

Titlul unităţii:

PREGĂTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ (I) Se încadrează în cerinţele locului de muncă

Competenţa 2 :

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Respectarea timplui alocat programului de lucru Îndeplinirea sarcinii de lucru. Respectarea regulamentului de ordine interioară.

_____________________________________________________________________ Condiţi de aplicabilitate: Program de lucru: oră de începere, pauze, oră de terminare a programului de lucru, ore de lucru efectiv Sarcini de lucru: Regulament de ordine interioară: operaţii şi procese de rutină sub supraveghere şi îndrumare drepturi, obligaţii, sancţiuni, recompense

Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte o sarcină de lucru încadrându-se în programul de lucru stabilit de şeful de echipă, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe scrise prin care elevul demonstrează că a sintetizat informaţiile din regulamentul de ordine interioară, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (c), în condiţiile de aplicabilitate date,

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

52

Titlul unităţii:

PREGĂTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ (I)

Competenţa 3 :

Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional

Criterii de performanţă: Identificarea funcţiilor unor servicii şi departamente din cadrul organizaţiei. Recunoaşterea nivelului ierarhic. Precizarea propriei poziţii în cadrul ierarhiei.

(a) (b) (c)

________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Departamente: resurse umane, contabilitate, producţie, manager, secretariat, marketing, salarizare. Nivel ierarhic: Poziţia: niveluri de calificare din sectorul de activitate unde se încadrează de colaborare cu membrii echipei, de comunicare activă cu superiorii

Probe de evaluare Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că identifică compartimentele din cadrul organizaţiei şi funcţiile lor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că recunoaşte nivelurile ierarhice şi relaţiile între persoanele pe diferitele niveluri, conform precizărilor din criteriile de performanţă (b) şi (c) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

53

Titlul unităţii:

PREGĂTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ (I)

Competenţa 4 :

Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

54

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Dezvoltă o atitudine pozitivă de tipul “pot face la locul de muncă”. Răspunde solicitărilor pentru activităţi suplimentare. Semnalează apariţia unor situaţii neprevăzute.

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate: Atitudine pozitivă: receptivitate la sarcină, receptivitate la lucru în colectiv, flexibilitate Activităţi suplimentare: program prelungit, sprijin în cadrul echipei, alte operaţii solicitate Situaţii neprevăzute: defecţiuni de utilaje sau echipamente, disfuncţionalităţi la locul de muncă Probe de evaluare Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează o atitudine pozitivă faţă de muncă, conform criteriului de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că are disponibilitatea de a desfăşura activităţi suplimentare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate date. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că sesizează şi semnalează situaţii neprevăzute, conform criteriului de performanţă (c) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate date.

Titlul Unităţii :

TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ (1)

Nivel:

1

Valoare Credit:

1.5

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

55

Competenţe: 1. Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă

2. Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită

3. Se instruieşte continuu în vederea imbunătăţirii propriei performanţe

4. Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii

Titlul Unităţii:

TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ (I)

Competenţa 1 :

Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă

Criterii de performanţă: Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

56

(a) (b) (c)

Identificarea cerinţelor locului de muncă Compararea abilităţilor dobândite cu cerinţele locului de muncă Solicitarea instruirii suplimentare în anumite situaţii.

Condiţii de aplicabilitate : Cerinţe: organizare şi distribuire de sarcini, igienă şi securitatea a muncii, relaţii de muncă Abilităţi: Situaţii: sociale, tehnice sarcini modificate sau adăugate, utilaje şi echipamente noi

Probe de evaluare Probe scrise şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice cerinţele unui loc de muncă , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe practice în care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să solicite instruire pentru a-şi îmbunătăţi performanţa la locul de muncă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Titlul Unităţii :

TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ (I)

Competenţa 2 :

Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Respectarea cerinţelor din sarcina primită Acceptarea responsabilităţilor în cadrul echipei Încadrarea în cerinţe de timp şi calitate Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

57

______________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate: Cerinţe: fişa postului, instrucţiuni de exploatare a utilajelor pentru operaţii simple, dispoziţiile organizatorului de proces (superiorul ierarhic)

Responsabilităţi: Cerinţe:

de îndeplinire a sarcinii primite în echipă, relaţii de colaborare norme interne de îndeplinire a sarcinii, sisteme de asigurare a calităţii

Probe de evaluare Probe scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele din fişa postului aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că poate îndeplini sarcini în cadrul echipei conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să se încadreze în cerinţele de timp pentru efectuarea unor operaţii simple conform criteriului de performanţă (c) în condiţiile de aplicabilitate date.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

58

Titlul Unităţii :

TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ (I)

Competenţa 3 :

Se instruieşte continuu în vederea imbunătăţirii propriei performanţe

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Obţinerea de informaţii despre noutăţile de la locul de muncă Selectarea informaţiilor privind necesitatea auto-instruirii Luarea unor decizii pentru îmbunătăţirea propriei performanţe

_______________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate : Surse de informare: Informaţii: informale (şefi, colegi de echipă), aviziere, mentor din observaţii şi recomandări ale grupului de lucru, din dispoziţiile organizatorului de proces (şef) Decizii: studiu individual, participare la programe de formare continuă, învăţare informală

Probe de evaluare Probe orale şi scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sursele de informare legate de noutăţile unui loc de muncă conform criteriului de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. Probe scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi asume propriile decizii, conform criteriului de performanţă (c) în condiţiile de aplicabilitate date.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

59

Titlul Unităţii:

TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ (I)

Competenţa 4 :

Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii

________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Obţinerea informaţiilor despre ocupaţiile posibile in domeniul de pregătire Selectarea ofertelor de locuri de muncă conform pregătirii dobândite Formularea unor opţiuni profesionale cu asistenţă de specialitate

_______________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Surse de informare: COR, profile ocupaţionale, structura calificărilor, centre de formare, agenţii specializate Selectare: din oferta agenţilor economici, aviziere, agenţii specializate, consiliere, prin relaţii interpersonale Asistenţă de specialitate: consiliere individuală

Probe de evaluare Probe orale şi scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sursele de informare legate de ocupaţiile posibile in domeniul de pregătire conform criteriului de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze din oferta firmei calificări posibile conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe orale de evaluare prin care este capabil să-şi identifice optiunile profesionale cu ajutorul asistenţei psihoprofesionale conform criteriului de performanţă (c) în condiţiile de aplicabilitate date. Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

60

Titlul Unităţii:

REZOLVAREA DE PROBLEME (1)

Nivel: Valoare Credit:

1 1.0

Competenţe: 1. Identifică probleme simple 2. Alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple 3. Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului de rezolvare a unei probleme simple

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

61

Titlul Unităţii:

REZOLVAREA DE PROBLEME (1)

Competenţa 1:

Identifică probleme simple

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Detectarea unor situaţii problematice Descrierea caracteristicilor problemei Formularea problemei în funcţie de caracteristicile determinate

Condiţii de aplicabilitate: Situaţii problematice: din documente, din experienţa proprie, din experienţa grupului de cunoscuţi (familie, prieteni, grup de lucru) grad de dificultate, condiţii de timp şi de loc, condiţii de metodă sau mod de abordare

Caracteristici:

Probe de Evaluare: Probe orale (de tip interviu sau discuţie liberă) prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină informaţii necesare pentru definirea problemei, să descrie caracteristicile problemei şi să formuleze problema în funcţie de caracteristicile determinate, conform criteriilor de performanţă a), b) şi c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

62

Titlul Unităţii:

REZOLVAREA DE PROBLEME (1)

Competenţa 2:

Alcătuieşte şi aplică un plan de rezolvare a unei probleme simple

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea unei alternative de rezolvare a problemei Alegerea soluţiei optime de rezolvare a problemei Întocmirea planului de rezolvare a problemei Aplicarea planului de rezolvare a problemei în contextul determinat

Condiţii de aplicabilitate: Alternative: Soluţie optimă: consultare, exersare, observare, testare proiectarea unui rezultat dezirabil într-o situaţie dată (în funcţie de alternativele de rezolvare) obiective, metode, resurse, activităţi, mijloace şi cai de realizare, mod de evaluare ordinea de realizare din plan, timpul de rezolvare, colaborarea cu alţi parteneri

Plan de rezolvare:

Context determinat:

Probe de Evaluare: Probe orale (de tip interviu sau discuţie liberă) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice o alternativă de rezolvare a problemei şi să aleagă soluţia optimă de rezolvare, conform criteriilor de performanţă a), b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise (de tip elaborare schematică) prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească un plan de rezolvare a problemei, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (de tip demonstraţie) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de rezolvare a problemei în contextul determinat, conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

63

Titlul Unităţii:

REZOLVAREA DE PROBLEME (1)

Competenţa 3:

Verifică rezultatele obţinute în urma aplicării planului de rezolvare a unei probleme simple

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Compararea rezultatului obţinut cu rezultatul planificat Aprecierea rezultatului obţinut în urma comparării Aplicarea rezultatului obţinut în situaţii similare

Condiţii de aplicabilitate: Comparare: Apreciere: Aplicarea în situaţii similare: rezultate identice, asemănătoare sau diferite acceptare sau respingere, satisfacţie sau insatisfacţie preluarea rezultatului apreciat drept identic sau asemănător în situaţii simple, care presupun acelaşi tip de rezolvare

Probe de Evaluare: Probe orale (de tip interviu sau discuţie liberă) prin care elevul demonstrează că este capabil să compare rezultatul obţinut cu rezultatul planificat şi să-l aprecieze, conform criteriilor de performanţă a), b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (de tip exerciţiu ) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice rezultatul obţinut în situaţii similare, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

64

Titlul unităţii:

SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR (1) 1

Nivel:

Valoare credit:

1.0

Competenţe: 1. Recunoaşte drepturile clienţilor 2. Răspunde fără discriminare cerinţelor / nevoilor clienţilor în domeniul său de activitate 3.Oferă standardelor 4. Prezintă implicaţiile socio-economice ale serviciilor de calitate necorespunzătoare clienţilor servicii corespunzătoare

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

65

Titlul unităţii:

SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR (1)

Competenţa 1:

Recunoaşte drepturile clienţilor

Criterii de performanţă: Identificarea surselor de informare cu privire la drepturile clienţilor

(d)

(e)

Selectarea şi listarea drepturilor clienţilor

(c)

Diferenţierea dintre cerinţele şi drepturile legale ale clienţilor

Condiţii de aplicabilitate: Surse de informare: Clienţi: Diferenţiere: Drepturile clientului: standarde, legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor beneficiari interni şi externi ai serviciilor unei organizaţii stabilirea justeţei cerinţelor formulate de clienţi drepturi reglementate legal, drepturi conţinute în codurile

deontologice, drepturi admise de practicile etice de piaţă

Probe de evaluare Probă scrisă de evaluare care să reflecte abilităţile candidaţilor de a recunoaşte drepturile legale ale clienţilor aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a), (b), (c). Probă practică de evaluare prin care candidatul să demonstreze că poate îndeplini cerinţele clienţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c). Probele de evaluare trebuie să conţină toate elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

66

Titlul unităţii :

SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR (1)

Competenţa 2 :

Răspunde fără discriminare cerinţelor şi nevoilor clienţilor în domeniul de activitate

Criterii de performanţă: Identificarea clienţilor în domeniul de activitate şi a nevoilor / cerinţelor acestora (b) Evaluarea nevoilor şi cerinţelor clienţilor în raport cu un anumit criteriu (c) Stabilirea modalităţii de acţiune pentru îndeplinirea cerinţelor clienţilor (d) Deservirea nediscriminatorie a clienţilor, conform modului de acţiune stabilit

(a)

Condiţii de aplicabilitate: Clienţi: furnizori, distribuitori, consumatori de bunuri şi servicii, membrii altor departamente din cadrul organizaţiei Criterii de evaluare: Modalităţi de acţiune: timp, politica firmei, costuri, urgenţa, importanţa socială scrisori personale adresate clienţilor, măsuri de remediere a unui prejudiciu semnalat (produs defect, serviciu neadecvat), comunicate, notificări Non-discriminare: în funcţie de gen, rasă, vârstă, religie, etnie, status social

Probe de evaluare Probă practică de evaluare tip joc de rol prin care candidatul să demonstreze că poate aplica un tratament nediscriminatoriu în îndeplinirea cerinţelor clienţilor aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a) - (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

67

Titlul unităţii :

SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR (1)

Competenţa 3 :

Oferă clienţilor servicii corespunzătoare standardelor

Criterii de performanţă: Identificarea parametrilor calitativi ai serviciilor Adoptarea unui limbaj verbal şi nonverbal adecvat Furnizarea unor informaţii despre organizaţie

(d) (e) (f)

Condiţii de aplicabilitate: Parametri calitativi: Limbaj verbal: Limbaj nonverbal: Informaţii: promptitudine, eficienţă, politeţe, siguranţă precizarea ideii principale, amabilitate şi atenţie, ton moderat ţinută corespunzătoare, zâmbet, limbaj pozitiv al trupului adresă, telefon, fax, website, email, profil, gamă de produse, indicarea unor surse specializate pentru informaţii suplimentare

Probe de evaluare Probă practică de evaluare tip joc de rol prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere clienţilor servicii corespunzătoare standardelor, aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică tip studiu de caz prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice parametrii calitativi ai serviciilor aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

68

Titlul unităţii :

SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR (1) Prezintă implicaţiile socio-economice ale serviciilor de calitate necorespunzătoare

Competenţa 4 :

Criterii de performanţă: Identificarea serviciilor de calitate necorespunzătoare şi a entităţilor asupra cărora se răsfrâng (b) Descrierea implicaţiilor socio-economice ale non-calităţii

(a)

Condiţii de aplicabilitate: Entitate: Implicaţii sociale: Implicaţii economice: proces de fabricaţie, produs, organizaţie, sistem, persoană, societate şomaj, scăderea credibilităţii scăderea veniturilor, îndepărtarea investitorilor, scăderea

competitivităţii

Probe de evaluare Probe orale şi scrise de evaluare care să reflecte abilităţile candidatului de a prezenta implicaţiile socio-economice ale serviciilor de calitate necorespunzătoare şi abilităţile de identificare a serviciilor de calitate necorespunzătoare aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

69

Titlul Unităţii:
Nivel: Valoare Credit:

CITIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE (1)
1 2.5

Competenţe: 1. Stabileşte corespondenţe între documentaţie şi obiectul activităţii 2. Aplică datele din documentaţie pentru execuţia practică 3. Redactează documente tehnice

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

70

Titlul Unităţii :

CITIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE (1)

Competenţa 1:

Stabileşte corespondenţe între documentaţie şi obiectul activităţii

Criterii de Performanţă: (a) (b) Definirea planului de operaţii Descifrarea unui desen de execuţie

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Planul de operaţii: Ordonarea etapelor planului de operaţii

Desenul de execuţie: Citirea cotelor, rugozităţilor, abaterilor dimensionale, de formă şi de poziţie, note tehnologice, material de execuţie, tratament termic

Probe de Evaluare Probe orale prin care elevul să demonstreze că este capabil să ordoneze datele cuprinse în planul de operaţii (a) Probe orale prin care elevul să demonstreze că este capabil să citească datele cuprinse în desenul de execuţie (b)

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

71

Titlul Unităţii :

CITIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE (1)

Competenţa 2:

Aplică datele din documentaţie pentru execuţia practică

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea semifabricatelor Localizarea S. D. V. -urilor Identificarea particularităţilor tehnologice

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Semifabricate: S. D. V. -uri: Tehnologie: Din planul de operaţii Din planul de operaţii Din planul de operaţii

Probe de Evaluare: Probe practice prin care elevul să demonstreze că este capabil să identifice elementele documentaţiei tehnologice (a), (b), (c)

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

72

Titlul Unităţii 1:

CITIREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE (1)

Competenţa 3:

Redactează documente tehnice

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Reprezentarea în proiecţie ortogonală a corpurilor geometrice simple Reprezentarea schiţei după model Citirea ansamblurilor şi subansamblurilor simple

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Corpuri geometrice: cilindru, paralelipiped, con, piramidă, trunchi de con, trunchi de piramidă, sferă piese simple din domeniul mecanic

Schiţă:

Ansambluri, subansambluri: presă rulmenţi, cuplaje, asamblări nituite, asamblări sudate, asamblări filetate

Probe de Evaluare Probe aplicative prin care elevul să demonstreze că este capabil să reprezinte în epură diferite corpuri geometrice simple (a) Probe aplicative prin care elevul să demonstreze că este capabil să reprezinte schiţe după model (b) Probe aplicative prin care elevul să demonstreze că este capabil să citească desene de subansambluri şi ansambluri (c)

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

73

Titlul Unităţii:
Nivel: Valoare Credit:

EFECTUAREA MĂSURATORILOR GENERALE (1)
1 1.0

Competenţe: 1. Corelarea mărimilor de bază din domeniul mecanic cu mijloacele de măsurare şi unităţile de măsură 2. Aplică metodele şi mijloacele de măsură a mărimilor de bază din domeniul mecanic 3.Verifică precizia dimensională şi de formă a pieselor executate

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

74

Titlul Unităţii :

EFECTUAREA MĂSURATORILOR GENERALE (1)

Competenţa 1:

Corelarea mărimilor fizice cu mijloacele de măsurare şi unităţile de măsură din domeniul mecanic

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea mijloacelor şi metodelor de măsurare pentru lungimi şi unghiuri Măsurarea maselor Măsurarea timpilor

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Lungimi şi unghiuri: şubler, micrometru, raportor mecanic Mase: Timpi: balanţe cronometru

Probe de Evaluare Probe practice, prin care elevul să demonstreze că este capabil să măsoare lungimi şi unghiuri (a), mase (b), timpi (c), intensităţi, tensiuni, rezistenţe electrice (d)

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

75

Titlul Unităţii:

EFECTUAREA MĂSURATORILOR GENERALE (1)

Competenţa 2:

Aplică metodele şi mijloacele de măsurare a mărimilor de bază din domeniul mecanic

Criterii de Performanţă: (a) (b) Enumerarea mărimilor de bază din domeniul mecanic Enumerarea unităţilor de măsură corespunzătoare mărimilor de bază din domeniul mecanic Identificarea metodelor de măsurare a mărimilor de bază din domeniul mecanic Identificarea mijloacelor de măsurare a mărimilor de bază din domeniul mecanic

(c) (d)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Mărimi de bază: Unităţi de măsură pentru: Metode de măsurare: Mijloace: lungimea, unghiul, masa, timpul lungimi, unghiuri, mase, timp directe, indirecte, analogice, digitale riglă, şubler, micrometru, raportor mecanic, balanţă, cronometru

Probe de Evaluare: Probe scrise/orale prin care elevul să arate că este capabil să enumere mărimile de bază din domeniul mecanic, să enumere unităţile de măsură pentru aceste mărimi şi să identifice metodele şi mijloacele de măsurare (a), (b), (c) şi (d)

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

76

Titlul Unităţii :

EFECTUAREA MĂSURATORILOR GENERALE (1)

Competenţa 3:

Verifică precizia dimensională şi de formă a pieselor executate

Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) Identificarea abaterilor dimensionale şi de formă Verificarea preciziei de prelucrare a unei piese Identificarea simbolurilor abaterilor de formă înscrise în documentaţie

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Precizia dimensională: Abateri de formă: Dimensiuni minime, dimensiuni maxime, abateri, toleranţe De la rectilinitate, de la planeitate, de la circularitate, de la cilindricitate Abateri de la rectilinitate, de la planeitate, de la circularitate, de la cilindricitate

Simboluri pentru:

Probe de Evaluare: Probe scrise cu itemi obiectivi prin care candidatul să demonstreze că este capabil să identifice simbolurile preciziei dimensionale şi abaterilor de formă (a), (b) Probe practice prin care candidatul să verifice dacă dimensiunea după prelucrare a unei piese se încadrează între dimensiunea minimă şi dimensiunea maximă (a), (b)

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

77

Titlul Unităţii:

MATERIALE SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI (1)
1 1.5

Nivel: Valoare Credit:

Competenţe: 1. Identifică proprietăţile materialelor metalice utilizate în domeniul mecanic 2. Recunoaşte simbolurile aliajelor metalice 3. Enumeră utilizările materialelor metalice în funcţie de proprietăţi

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

78

Titlul Unităţii :

MATERIALE SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI (1)

Competenţa 1:

Identifică proprietăţile materialelor metalice utilizate în domeniul mecanic

Criterii de Performanţă: (a) (b) Expunerea proprietăţilor materialelor metalice feroase Expunerea proprietăţilor materialelor metalice neferoase

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Proprietăţi: Materiale metalice feroase: Materiale metalice neferoase: fizice, chimice, mecanice, tehnologice fierul, fonte cenuşii nealiate, oţeluri carbon pentru construcţii cuprul şi aliajele sale, aluminiul şi aliajele sale

Probe de Evaluare Probe scrise/probe orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să enumere proprietăţile materialelor metalice feroase şi neferoase (a), (b)

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

79

Titlul Unităţii :

MATERIALE SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI (1)

Competenţa 2:

Recunoaşte simbolurile materialelor metalice

Criterii de Performanţă: (a) (b) Recunoaşterea simbolurilor materialelor metalice Identificarea proprietăţilor materialelor metalice după simboluri

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Simbolurile fontelor: Simbolurile oţelurilor: fonte cenuşii nealiate oţeluri carbon pentru construcţii

Simbolurile aliajelor neferoase: alame, bronzuri

Probe de Evaluare: Probe scrise/probe orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să recunoască simbolurile materialelor metalice (a) Probe scrise/probe orale prin care candidatul dovedeşte că este capabil să identifice proprietăţile materialelor metalice după simboluri (b)

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

80

Titlul Unităţii:

MATERIALE SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI (1)

Competenţa 3:

Enumeră utilizările materialelor metalice în funcţie de proprietăţi

Criterii de Performanţă: (a) (b) Denumirea materialelor metalice utilizate in domeniul mecanic Ordonarea materialelor metalice după proprietăţi

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Materiale metalice: fonte cenuşii nealiate, oţeluri carbon pentru construcţii, alame, bronzuri Proprietăţi: mecanice, tehnologice

Probe de Evaluare: Probe scrise/probe orale prin care candidatul să denumească materialele metalice utilizate în domeniul mecanic(a) Probe scrise/probe orale prin care candidatul să clasifice materialele metalice după proprietăţile mecanice şi tehnologice(b).

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

81

Titlul Unităţii
Nivel: Valoare Credit:

LĂCĂTUŞERIE GENERALĂ (1)
1 2.0

Competenţe: 1. Execută operaţii simple de lăcătuşărie 2. Execută operaţii simple de asamblare

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

82

Titlul Unităţii :

LĂCĂTUŞERIE GENERALĂ (1)

Competenţa 1:

Execută operaţii simple de lăcătuşerie

Criterii de Performanţă: (a) (b) Identificarea SDV-urilor si utilajelor folosite la operaţiile de lăcătuşerie Executarea operaţiilor pregătitoare , în condiţii de siguranţă , conform planului de lucru Executarea operaţiilor de prelucrare prin tăiere, deformare plastică ,aşchiere, în condiţii de siguranţă , conform planului de lucru

(c)

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: SDV-uri si utilaje folosite la: îndreptare, trasare, debitare, decupare, îndoire, pilire, polizare, găurire, filetare, nituire Operaţii pregătitoare: Operaţii de prelucrare : curăţare, îndreptare, trasare debitare, decupare, îndoire, pilire, polizare, găurire, filetare,

________________________________________________________________________________ Probe de Evaluare Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice SDV-urile şi utilajele folosite la operaţiile de lăcătuşărie (a). Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii pregătitoare (b). Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de prelucrare (c).

Domeniul: Mecanică Nivel: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

83

Titlul Unităţii :

LĂCĂTUŞERIE GENERALĂ (1)

Competenţa 2:

Execută operaţii simple de asamblare

Criterii de Performanţă: (a) (b) Executarea îmbinărilor a doua table prin nituire manuală Executarea asamblărilor demontabile a doua semifabricate utilizând şuruburi, prezoane şi piuliţe

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Nituire manuală: riglă gradată, ac de trasat, dorn, maşină de găurit, ciocan, trăgător, contracăpuitor, căpuitor riglă gradată ,şubler, ac de trasat, dorn, maşină de găurit, set tarozi, trusă chei fixe

Asamblare prin filet:

Probe de Evaluare Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute îmbinări nituite şi filetate ,conform criteriilor (a) şi (b)

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

84

Titlul Unităţii
Nivel: Valoare Credit:

CUNOAŞTEREA ORGANELOR DE MAŞINI (1)
1 1.0

Competenţe: 1. Identifică organele de maşini 2. Descrie solicitările simple 3. Precizează rolul funcţional al organelor de maşini

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

85

Titlul Unităţii :

CUNOAŞTEREA ORGANELOR DE MAŞINI (1)

Competenţa 1:

Identifică organele de maşini

Criterii de Performanţă: (a) (b) Structura sistemelor tehnice Clasificarea şi rolul organelor de maşini

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: desene, scheme de ansamblu

Probe de Evaluare Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice organele de maşini

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

86

Titlul Unităţii :

CUNOAŞTEREA ORGANELOR DE MAŞINI (1)

Competenţa 2:

Descrie solicitările simple

Criterii de Performanţă: (a) (b) Defineşte şi enumeră solicitările simple Interpretează diagramele de forţe axiale

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: piese specifice maşinilor , utilajelor şi instalaţiilor supuse unor solicitări simple

Probe de Evaluare Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să recunoască solicitările simple

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

87

Titlul Unităţii :

CUNOAŞTEREA ORGANELOR DE MAŞINI (1)

Competenţa 3:

Precizează rolul funcţional al organelor de maşini

Criterii de Performanţă: (a) (b) Cunoaşte rolul funcţional al diferitelor tipuri de angrenaje Identifică operaţii de montare şi verificare

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă: Componente: panoplii cu elemente componente, instrumente de măsură şi control

Probe de Evaluare Probe practice prin care candidatul demonstrează că stăpâneşte funcţionarea organelor de maşini

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

88

Titlul Unităţii: Nivel:

CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA TRACTORULUI (1) 1

Valoare Credit:

2.0

Competenţe: 1. Prezintă construcţia, funcţionarea motoarelor cu ardere interna 2. Identifica diferite tipuri de tractoare 3. Prezintă părţile componente si funcţionarea tractorului

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

89

Titlul unităţii:

CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA TRACTORULUI(1)

Competenţa 1.

Prezintă construcţia, funcţionarea motoarelor cu ardere interna

Criterii de performanţă: (a) (b) Identifica părţile componente ale unui motor cu ardere interna Explica funcţionarea motorului

Condiţii de aplicabilitate : Componente: motoare termice scheme funcţionale Control: verificarea funcţionarii corecte

Probe de evaluare Probe orale prin care candidatul sa arate ca recunoaşte părţile componente ale motoarelor Probe orale prin care candidatul sa demonstreze ca stapaneste functionarea motoarelor.

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

90

Titlul unităţii:

CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA TRACTORULUI(1)

Competenţa 2:

Identifica diferite tipuri de tractoare

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Enumera diferitele tipuri de tractoare Identifica părţile constructive ale diferitelor tipuri de tractoare Explica rolul componentelor tractoarelor si modul de transmitere a mişcărilor

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă: Componente: Control: Diferite tipuri de tractoare Evidenţiază diferenţa dintre diferitele tipuri de tractoare

Probe de evaluare Probe orale prin care candidatul sa demonstreze ca recunoaşte părţile constructive si funcţionale ale diferitelor tipuri de tractoare

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

91

Titlul unităţii:

CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA TRACTORULUI(1)

Competenţa

Prezintă părţile componente si funcţionarea tractorului

Criterii de performanţă: (a) (b) Enumera părţile componente ale tractorului Explica funcţionarea părţilor componente

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanta: Componente: Control: Diferite tipuri de tractoare Verificarea funcţionarii corecte

Probe de evaluare Probe orale prin care candidatul demonstrează ca recunoaşte părţile componente si principiul de funcţionare al acestora.

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

92

Titlul Unităţii

CONSTRUCŢIA ŞI FUNCŢIONAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE (1)

Nivel:

1

Valoare Credit:

2.0

Competenţe: 1.Prezinta masinile si instalatiile folosite in agricultura şi in domeniul forestier 2.Explica functionarea masinilor si instalatiilor folosite in agricultura şi in domeniul forestier 3. Recunoaste valorile optime de functionare

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

93

Titlul unităţii:

CONSTRUCŢIA, FUNCŢIONAREA MAŞINILOR ŞI INSTALAŢIILOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE (1)

Competenţa 1:

Prezintă maşinile şi instalaţiile folosite în agricultură şi in domeniul forestier

Criterii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă: (a) Recunoaşte maşinile şi instalaţiile folosite în agricultura şi in domeniul forestier (b) Stabileşte particularităţile constructive

Condiţii de performanţă : Componente: maşini agricole şi forestiere

Control:

verificarea particularităţilor constructive ale maşinilor agricole şi forestiere

Probe de evaluare Probe practice prin care elevul demonstrează că recunoaşte diferitele tipuri de maşini agricole şi forestiere cu particularităţile constructive ale acestora.

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

94

Titlul unităţii:

CONSTRUCTIA, FUNCTIONAREA MASINILOR SI INSTALATIILOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE (1)

Competenţa

Explica funcţionarea maşinilor si instalaţiilor folosite in agricultura şi in domeniul forestier

Criterii de performanţă: (a) Stabileşte nivelul de transmitere a mişcării de la motor la elementele constructive (b) Reprezintă funcţionarea maşinilor si instalaţiilor folosite in agricultura şi in domeniul forestier

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă: Componente: Maşini agricole şi forestiere Scheme funcţionale Control: Verificarea funcţionării corecte

Probe de evaluare Probe orale si practice prin care elevul demonstrez ca stăpâneşte principiul de funcţionare.

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

95

Titlul unităţii:

CONSTRUCTIA, FUNCTIONAREA MASINILOR SI INSTALATIILOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE (1)

Competenţa 3: Recunoaşte valorile optime de funcţionare

Criterii de performanţă: (a) Identifica parametrii de funcţionare a maşinilor şi instalaţiilor agricole şi forestiere (b) Reproduce valorile optime de funcţionare

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanta: Componente: Control: Cartea tehnica a maşinilor Încadrarea în parametrii functionali

Probe de evaluare Probe practice prin care candidatul recunoaşte valorile optime de funcţionare.

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

96

Titlul Unităţii:

CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA INSTALAŢIILOR ZOOTEHNICE ŞI DE EXPLOATARE A MASEIL LEMNOASE (1)

Nivel:

1

Valoare Credit:

2.0

Competenţe: 1. Prezintă maşinile si instalaţiile zootehnice şi de exploatare a masei lemnoase 2. Explica funcţionarea maşinilor zootehnice şi a instalaţiilor forestiere 3. Recunoaşte valorile optime de funcţionare

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

97

Titlul unităţii:

CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA INSTALAŢIILOR ZOOTEHNICE ŞI DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE (1)

Competenţa 1:

Prezintă maşinile si instalaţiile zootehnice şi de exploatare a masei lemnoase

Criterii de performanţă: Identifica diferite tipuri de instalaţii zootehnice si de exploatare a masei lemnoase (b) Explica procesul de lucru al instalaţiilor zootehnice şi de exploatare a masei lemnoase Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă : Componente: Maşini zootehnice şi forestiere Scheme tehnologice Control: Recunoaşte maşinile si instalaţiile zootehnice şi de exploatare a masei lemnoase (a)

Probe de evaluare Probe orale si practice prin care elevul demonstrează ca recunoaşte maşinile şi instalaţiile zootehnice şi de exploatare a masei lemnoase

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

98

Titlul unităţii:

CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA INSTALAŢIILOR ZOOTEHNICE ŞI DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE (1)

Competenţa 2:

Explica funcţionarea maşinilor zootehnice şi a instalaţiilor forestiere

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Explica instalaţiile şi maşinile Identifica tipurile constructive Precizează construcţia si procesul de lucru

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă: Componente: Maşini si instalaţii zootehnice şi forestiere Scheme funcţionale Control: Probe de evaluare
Probe orale si practice prin care elevul demonstrează ca recunoaşte tipurile constructive si procesul de lucru a maşinilor si instalaţiilor

Verificarea funcţionarii corecte

zootehnice şi de

exploatare a masei lemnoase

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

99

Titlul unităţii:

CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA INSTALAŢIILOR ZOOTEHNICE ŞI DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE (1)

Competenţa 3:

Recunoaşte valorile optime de funcţionare

Criterii de performanţă: (a) (b) Prezintă instalaţiile zootehnice şi forestiere Identifica părţile componente şi funcţionarea acestora la parametri optimi

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanta: Componente: Control: Instalaţii zootehnice şi forestiere Verificarea funcţionarii corecte

Probe de evaluare Probe orale si practice prin care elevul demonstrează ca recunoaşte instalaţiile zootehnice şi forestiere şi stăpâneşte principiile de funcţionare.

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

100

Titlul Unităţii:

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE, INGRIJIREA , RECOLTAREA CULTURILOR ŞI A MASEI LEMNOASE (1) 1

Nivel:

Valoare Credit:

2.0

Competenţe: 1. Stabileşte lucrările solului 2. Prezintă condiţiile de semănat 3. Identifică modalităţile de îngrijirea plantelor 4. Stabileşte condiţiile de recoltare a plantelor şi a masei lemnoase

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

101

Titlul unităţii:

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE, ÎNGRIJIREA, RECOLTAREA CULTURILOR ŞI A MASEI LEMNOASE (1)

Competenţa 1:

Stabileşte lucrările solului

Criterii de performanţă: (a) Însuşeşte cunoştinţele despre efectele lucrărilor solului despre efectele lucrărilor solului, exprimate prin procesele tehnologice (b) Descrie lucrările solului executate cu: plug, grapa, cultivator, freza, combinator, tăvălug, nivelator

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă : Componente: Plug, grapa, cultivator, freza, combinator, tăvălug, nivelator Scheme tehnologice Control: Verificarea funcţionării corecte

Probe de evaluare Probe practice in care elevul demonstrează ca stăpâneşte cunoştinţele despre efectuarea lucrărilor solului.

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

102

Titlul unităţii:

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE, ÎNGRIJIREA, RECOLTAREA CULTURILOR ŞI A MASEI LEMNOASE (1)

Competenţa 2.

Prezintă condiţiile de semănat

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identifica sistemele de lucrare a solului Stabileşte sistemele de lucrare a solului Explica compoziţia chimica a plantelor şi substanţelor nutritive şi însuşirile acestora ca material biologic de înmulţire. Recunoaşte seminţele si însuşirile acestora ca material biologic de înmulţire

(d)

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă: Componente: Control: Probe de evaluare Probe orale şi practice în care elevul demonstrează că stăpâneşte condiţiile de semănat. Diferite tipuri de seminţe Identificarea seminţelor si a sistemelor de lucrare a solului

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

103

Titlul unităţii ORGANIZAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE, ÎNGRIJIREA, RECOLTAREA CULTURILOR ŞI A MASEI LEMNOASE (1)

Competenţa 3:

Identifica modalităţile de îngrijire a plantelor

Criterii de performanţă: (a) Stabileşte importanţa lucrărilor de îngrijire a plantelor şi diferenţierea lor după particularităţile culturilor (b) Explica nivelul de efectuare a lucrărilor de îngrijire a plantelor

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanta: Componente: Benzi filmate cu aspecte privind lucrări de îngrijire a plantelor Mostre, tipuri erbicide Control: Verificarea modalităţilor de îngrijire a plantelor

Probe de evaluare Probe orale şi practice în care elevul demonstrează că identifica modalităţilor de îngrijire a plantelor.

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

104

Titlul unităţii:

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE, ÎNGRIJIREA, RECOLTAREA CULTURILOR ŞI A MASEI LEMNOASE (1)

Competenţa 4:

Stabileşte condiţiile de recoltare a plantelor şi a masei lemnoase

Criterii de performanţă: (a) (b) Identifica elementele tehnologice care se aplica in procesul de recoltare Explica importanta momentului recoltării sub aspect tehnic

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanta: Componente: Planşe, folii, filme cu executarea lucrărilor de recoltare Maşini de recoltat Control: Verificarea stabilirii momentului optim de recoltare a plantelor şi a masei lemnoase Probe de evaluare Probe practice în care candidatul demonstrează ca recunoaşte instalaţiile de recoltat.

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

105

Domeniul: Mecanică Nivelul: 1 Calificarea: Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră

106

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful