Cirku i Tiranes Cirku i Tiranes u krijua ne vitin 1952 nga Telat Agolli, Bajram Kurti, Xhuzepina Prendi (Shkurti

), Bardhyl Jareci, and Abdyl Karakashi, Shfaqja e pare e cirkut “Shkopi Magjik” u dha ne vitin 1959. Ne vitin 1964 cirku filloi te kishte standarte me te larta te shfaqjes me premieren “Fluturime akrobatike”. Nga viti 1952 deri ne vitin 1973 cirku funksiononte si pjese e Estrades se Tiranes; ne vitin 1973 cirku u nda me vete. Ne vitin 1975 per here te pare cirku filloi te kishte cadren e vete dhe filloi te jepte shfaqje edhe jashte Tiranes. Ne vitet mbas 1990, cirku filloi te kishte probleme dhe personeli i tij pothuajse u pergjysmua. Program i Zhvillimit i Kombeve te Bashkuara ne vitin 2010 financoi disa aktivitete te cirkut duke e gjalleruar me tej jeten e kryeqytetit. Aktualisht cirku i Tiranes eshte nen administrimin e Ministrise se Kultures, Turizmit, Rinise dhe Sporteve.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful