EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL

Zahtjev br. 49292/10 Milan POTISK protiv Hrvatske podnesen dana 11. kolovoza 2010. godine

IZLAGANJE O ČINJENICAMA

ČINJENICE
Neodređeno vrijeme podnositelj zahtjeva je bio smješten u Bolnici za osobe lišene slobode Zagreb. U sobi nije bilo sanitarnog čvora, a tijekom noći je bila zaključana. Iz tog razloga su zatvorenici da bi noću mokrili morali koristiti plastičnu bocu. Kada su noću morali vršiti veliku nuždu morali su pozvoniti stražaru kako bi mogli otići na zahod. Međutim, stražari nisu uvijek odgovarali na te pozive i tada su zatvorenici morali koristiti plastičnu vrećicu, pred drugim zatvorenicima u istoj sobi. Te su vrećice s izmetom tada bacane kroz prozor. Točno neutvrđenog dana podnositelj zahtjeva prebačen je u Kaznionicu Lepoglava, gdje se od tada nalazi kao zatvorenik. Tvrdi da boluje od teške bolesti kralježnice i da mu je bila preporučena operacija, ali da se nije postupilo po toj preporuci. Općenito, da nije primao odgovarajuću medicinsku njegu u zatvoru.

PRIGOVOR
Podnositelj zahtjeva prigovara na temelju članka 3. Konvencije uvjetima njegovog pritvora u Bolnici za osobe lišene slobode Zagreb i nedostatku odgovarajuće medicinske njege u zatvoru.

POTISK protiv HRVATSKE – Izlaganje o činjenicama

2

PITANJE UPUĆENO STRANKAMA

Predstavljaju li opći uvjeti u Bolnici za osobe lišene slobode Zagreb ili u Kaznionici Lepoglava, u kojoj je smješten podnositelj zahtjeva, kao i nedostatak odgovarajuće medicinske njege podnositelja, pojedinačno ili skupno nečovječno ili ponižavajuće postupanje protivno članku 3. Konvencije? U tom pogledu, od Vlade se traži da dostavi podrobne informacije o uvjetima u kojima se podnositelj zahtjeva nalazi zatvoren, uključujući informacije o veličini svake od spavaonica podnositelja zahtjeva i njihovog stanja uređenosti, pristupu pitkoj vodi, pristupu zahodu i sanitarnom čvoru, pristupu prirodnom svjetlu i svježem zraku, higijeni, hrani, odjeći, grijanju, ventilaciji, kao i preslike svih prigovora koje je podnositelj zahtjeva uputio domaćim vlastima u tom pogledu i odgovore na te prigovore, kao i svu relevantnu dokumentaciju koja se tiče zdravstvenog stanja podnositelja i medicinske njege koja mu se pruža.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful