EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL

Zahtjev br. 24040/10 Karmen NATRLIN protiv Hrvatske podnesen dana 02. travnja 2010. godine IZLAGANJE O ČINJENICAMA

ČINJENICE
Podnositeljica zahtjeva, gđa Karmen Natrlin, je hrvatska državljanka koja je rođena 1949. godine i živi u Splitu. Okolnosti predmeta Činjenice predmeta, kako ih je iznijela podnositeljica, mogu se sažeti kako slijedi. Dana 04. lipnja 2004. godine Specijalna bolnica za dječje bolesti podnijela je tužbu Trgovačkom sudu u Dubrovniku protiv podnositeljice, radi utvrđenja nepostojanja tražbine prema podnositeljici. Dana 05. listopada 2004. godine prvostupanjski sud je održao ročište i odlučio prekinuti postupak dok se između istih stranaka ne okončaju druga dva građanska postupka.

NATRLIN protiv HRVATSKE - Izlaganje o činjenicama

2

Dana 27. listopada 2008. godine podnositeljica je Visokom trgovačkom sudu podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Dana 16. ožujka 2009. godine Visoki trgovački sud je utvrdio povredu prava podnositeljice na suđenje u razumnom roku, dosudio joj je naknadu u iznosu od 3.000,00 kn te je naložio Trgovačkom sudu u Dubrovniku da donese odluku u njenom predmetu u roku od šest mjeseci. Građanski postupak pred Trgovačkim sudom u Dubrovniku još je uvijek u tijeku.

PRIGOVORI
Podnositeljica prigovara na temelju čl. 6. st. 1. Konvencije radi duljine postupka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful