EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL

Zahtjev br. 18113/11 Željka MATUŠAN (2) protiv Hrvatske podnesen dana 17. siječnja 2011. godine IZLAGANJE O ČINJENICAMA

ČINJENICE
Podnositeljica zahtjeva, gđa Željka Matušan, hrvatska je državljanka rođena 1949. godine i živi u Rabu. Pred Sudom ju zastupa g. I. Debelić, odvjetnik iz Raba. Zahtjev je podnesen Sudu dana 17. siječnja 2011.godine. A. Okolnosti predmeta Okolnosti predmeta, kako ih je iznijela podnositeljica, mogu se sažeti kako slijedi. Neodređenog datuma 2002. godine, trgovačko društvo I. podnijelo je Općinskom sudu u Rabu građansku tužbu protiv prednika podnositeljice V.M.-a, tvrdeći da je on nezakonito smetao njihov posjed na dijelu parcele. Tijekom postupka pred Općinskim sudom u Rabu, V.M. je podnio protutužbu protiv trgovačkog društva I., radi utvrđivanja da je on posjednik tog dijela parcele. Dana 10. prosinca 2004.godine Općinski sud u Rabu je utvrdio da je V.M. nezakonito ušao u posjed dijela parcele trgovačkog društva I. i odbio je protutužbeni zahtjev V.M.-a.

MATUŠAN (2) protiv HRVATSKE – Izlaganje o činjenicama

Neodređenog datuma 2005.godine, V.M. je podnio žalbu Županijskom sudu u Rijeci. Tijekom trajanja tog postupka pred Županijskim sudom u Rijeci, V.M. je umro. Dana 23. prosinca 2005.godine podnositeljica je kao slijednica V.M.-a podnijela žalbu Županijskom sudu u Rijeci. Dana 31. kolovoza 2006.godine Županijski sud u Rijeci je odbio žalbu V.M.-a i odbacio žalbu podnositeljice ali je odredio da se postupak ponovi u odnosu na dio građanske tužbe. Dana 27. rujna 2006.godine podnositeljica je Ustavnom sudu RH podnijela ustavnu tužbu protiv presude Županijskog suda u Rijeci. Postupak pred Ustavnim sudom RH još uvijek traje.

PRIGOVORI
Podnositeljica prigovara na temelju čl. 6. st. 1. Konvencije zbog duljine postupka pred Ustavnim sudom RH. Podnositeljica ujedno prigovara na temelju čl. 13. Konvencije da nije imala učinkovito pravno sredstvo vezano za duljinu postupka pred Ustavnim sudom RH. Pozivajući se na čl. 14. Konvencije i čl. 1 Protokola br. 12., podnositeljica prigovara da je bila diskriminirana od strane domaćeg suda. Temeljem čl. 1. Protokola br. 1. podnositeljica prigovara da je njeno pravo na mirno uživanje vlasništva bilo povrijeđeno od strane domaćih sudova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful