Mesajul Zilei Mondiale a Standardizării – 14 octombrie 2013 Standardele internaționale asigură schimbări pozitive

Dl Klaus WUCHERER, preşedinte al CEI

Dl Terry HILL, preşedinte al ISO

Dl Hamadoun Touré, secretar general al UIT

În prezent, comunitatea internațională se confruntă cu cerințele tot mai înalte ale pieței mondiale, aflate în permanentă schimbare, precum și cu necesitatea de a găsi soluții eficiente pentru problemele macroeconomice și corelarea acestora cu metodele de diminuarea a impactului schimbărilor climaterice. În acest context, standardele internaționale reprezintă instrumente puternice de realizare a schimbărilor pozitive durabile, prin oferirea unor linii directoare care pot contribui la deschiderea noilor piețe internaționale de desfacere, crearea unui mediu de afaceri competitiv, susținerea creșterii economice, precum și adaptarea la schimbările climaterice și diminuarea impactului acestora. Standardele internaționale reprezintă documente de consens ale experților din întreaga lume din diverse domenii industriale, de la eficiența energetică, pînă la infrastructura de transport, sisteme de management, schimbări climaterice, asigurarea sănătății și securității și tehnologii de informare și comunicare. Diseminînd și difuzînd cunoștințele lor referitoare la domeniile de activitate enumerate, precum și la alte domenii industriale către sectorul public, experții conlucrează între ei în scopul elaborării standardelor care oferă soluții inovatoare țărilor din întreaga lume, astfel furnizînd mediului de afaceri, autorităților de reglementare și societății o platformă solidă pentru schimbările pozitive. Standardele contribuie la creșterea economică accelerată în țările în curs de dezvoltare prin oferirea celor mai bune practici care le ajută să evite „reinventarea roții”. Creînd o legătură puternică între creșterea economică și procesul de urbanizare, standardele devin tot mai importante în contextul creării infrastructurilor inteligente și durabile a orașelor. Standardele internaționale asigură sporirea accesibilității produselor și serviciilor pentru persoanele cu dizabilități.

Totodată, standardele sunt utilizate drept instrumente care contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea deșeurilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Standardele diseminează cele mai bune practici pentru producerea de energie regenerabilă, oferă soluții corespunzătoare celor mai recente cerințe și procese pentru depozitarea și reciclarea deșeurilor, precum și instrumente pentru sporirea eficienței și durabilității în cadrul tuturor sectoarelor industriale. Organismele internaționale de standardizare, Comisia Electrotehnică Internațională (IEC), Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU), asigură concordanța dintre o multitudine de standarde naționale și regionale, astfel contribuind la armonizarea celor mai bune practici la nivel mondial, eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului și promovarea creșterii social-economice. În cele din urmă, de toate aceste beneficii se bucură consumatorii, dispunînd de o mai mare libertate de alegere, calitate sporită și prețuri mai mici. În prezent, IEC, ISO și ITU oferă beneficii testate în timp în domeniul standardizării, contribuind la atingerea consensului global cu privire la cele mai eficiente soluții pentru provocările contemporane în domeniul social, economic și al mediului. Principiile care stau la baza standardizării internaționale sunt astăzi mai relevante decît oricînd. Standardele continuă să asigure schimbările pozitive prin eliminarea barierelor de comunicare și cooperare, iar activitatea de bază a organizațiilor internaționale IEC, ISO și ITU rămîne elaborarea standardelor care diseminează cunoștințe și cele mai bune practici în țările din întreaga lume, astfel oferind o platformă pentru prosperitatea mondială. Scopul Zilei Mondiale a Standardizării este de a face mai cunoscută importanța standardizării pentru economia mondială și rolul pe care îl joacă aceasta în toate domeniile de activitate. În această zi, se aduce un omagiu muncii miilor de specialiști care și-au oferit timpul și experiența pentru elaborarea standardelor internaționale, europene sau naționale. La rîndul său, Institutul Naţional de Standardizare (INS), în calitate de organism naţional de standardizare, vine în întîmpinarea producătorilor şi agenţilor economici atît prin participarea la procesul de elaborare şi implementare a actelor normative prin care sînt transpuse în legislaţia naţională directivele europene, cît şi prin punerea la dispoziţie a standardelor europene şi internaţionale, adoptate ca standarde naţionale. Standardizarea reprezintă un element esenţial în dezvoltarea economică a ţării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful