Viața lumii

Miron Costin

A lumii cântu cu jale cumplită viiața, Cu griji și primejdii cum iaste și ața: Prea supțire și-n scurtă vreme trăitoare. O, lume hicleană, lume înșelătoare! Trec zilele ca umbra, ca umbra de vară, Cele ce trec nu mai vin, nici să-ntorcu iară. Trece veacul desfrânatu, trec ani cu roată. Fug vremile ca umbra și nici o poartă A le opri nu poate. Trec toate prăvălite Lucrurile lumii, și mai mult cumplite. Și ca apa în cursul său cum nu să oprește. Așa cursul al lumii nu să contenește. Fum și umbră sântu toate, visuri și părere. Ce nu petrece lumea și în ce nu-i cădere? Spuma mării și nor suptu cer trecătoriu, Ce e în lume să nu aibă nume muritoriu? Zice David prorocul: „Viața iaste floara, Nu trăiaște, ce îndată iaste trecătoarea”. „Viiarme sântu eu și nu om”, tot acela strigă O, hicleană, în toate vremi cum să nu să plângă Toate câte-s, pre tine? Ce hălăduiaște Neprăvălit, nestrămutat? Ce nu stăruiaște Spre cădere de tine? Tu cu vreme toate Primenești și nimica să stea în veci nu poate, Ceriul faptu de Dumnezeu cu putere mare, Minunată zidire, și el fârșit are. Și voi, lumini de aur, soarilă și luna, Întuneca-veți lumini, veți da gios cununa. Voi stele iscusite, ceriului podoba. Vă așteaptă groaznică trâmbiță și doba. În foc te vei schimosi, peminte, cu apa O, pre cine amar nu așteaptă sapa Nu-i nimica să stea în veci, toate trece lumea, Toate-s nestătătoare, toate-s niște spume. Tu, părinte al tuturor, doamne și împărate, Singur numai covârșești vremi nemăsurate.

Pre toți stinsu-i-au cu vreme. Tiros. nici o avuție A trăi mult nu poate. sfinți părinți ai lumii.Celelalte cu vreme toate să să treacă. Vremea începe țările. sau câte o nevoe. nici o împărăție Să stea în veci nu o lasă. Elu-i cela ce pre mulți cu amar să afume. oame înfocate. Norocului i-au pus nume cei bătrâni din lume. Că de vrăjmășiia ta nici Ganghes poate Cursul său să-l păzească”. Nici voi. vremea le sfârșește. într-un ceas schimbă pasul. vremea. Ei sântu cu primejdii Trecuți. toate le surpe. Umblăm după a lumii înșelătoare fața Vremea lumii soție și norocul alta. Anii nu potu aduce ce aduce ceasul. Îndelungate împărății vremea primenește. ca pre niște spume. el coboară. cu vreme ne mutăm viiața. Unde-s cei din lume Mari împărați și vestiți? Acu de-abiia nume Le-au rămas de poveste. iarăși gata. Fost-au Tiros împărat. lumii înțelepții. Cu soțiia sa. și picioare n-are Să nu poată sta într-un loc nici-odinioare. el viiața rumpe. Vremea petrece toate. Singur ai dat vremilor toate să petreacă. Cine ai lumii să lasă nădejdii? Unde-s ai lumii împărați. unde-i Artaxers. Și multă nevoe Au tras hândii și tătarii și Asiia toată. Cu avare preste toți. „Satură-te de moarte. Numai mâini și cu aripi. lumea. . Suptu vreme stăm. El sus. așa le prăvălește. Norocului zicem noi ce-s lucruri pre voi Sau primejdii cându ne vin. unde iaste Xerxes. Pompeiu și Chesar? Ei au luat lume. nici theologhia V-au scutit de primejdii. Alixandru Machidon. Norocul la un loc nu stă. el a surpa. cu filosofia Hălăduiți ce lume. o. i-au pus capul în sânge. vestit cu războae. Caută la ce l-au adus înșelătoarea roată: Prinsu-l-au o fămee. Ce v-au adus la moarte amară pre unii. El a sui. Avgust. Așa jocurește Împărățiile. și te stinge De vărsarea sângelui.

pre mine nu lasă: Pre bogați și săraci. Ceriul de gândurile noastre bate jocurie. ferice de viiața voastră. Și până la ce vreme iasta giuruită. Sfinții ingeri. Au poruncitu la un loc să nu stea norocul. O. Cursul lumii ați cercatu. Că Dumnezeu au vârstat toate cu sorocul. carii mai puține Griji purtați de-a lumii. . nădejdea de tot să nu piarză. lumea cursul vostru Au tăiat. Moartea. Vacul nostru cu-mprumut dat în datorie. ea le tae vacul. fârșituri amară. pre mulți fără deală. într-un chip calcă toate casă. Așa iaste acum vacul nostru. vrăjmașă. odată cu cei ce să trece. O. Fericită viiața făr de valuri multe. Domnești și-mpărătești. Așa ne poartă lumea. fă. voi lăcuiți bine. Fapta nesocotită aduce perire. Niminea nu-i bun la lume. Viețuiți în ferice. vine la mărire. Cine nu-l socotește. Pre mulți și fără vreme duci la aceasta cale. priiatin ea pre nimeni n-are. Așa înșală. Multe începături dulci. vrăjmașă. și caută fârșitul cum vine. Fârșitul cine caută. nedireaptă foarte Pre toți. ori face ocară. murim. surpă și batjocorește. Orice faci. Paimâini suntu anii și zilile noastre. Cu griji și neticneală avuțiia pute. vrăjmașa. cei frumoși și tare. așa amăgește. ci nevinovați. tu vinezi cu sacul. tuturor cu moarte Plătește osteneala. Fârșitul ori laudă. nu petrece bine. Cum n-ar fi fostu în veci daca să petrece. hicleană. Viețuim și viiața iaste neștiută.Nime lucruri pre voe de tot să nu crează Nime-n grele. Naștem. Pre toți îi duci la moarte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful