You are on page 1of 5

HAMZA

YERLKAYA SPOR KOMPLEKS


BAYAN FTNESS
PROGRAMI

Pazartesi
Sal

10:00 - 12:00

12:30 - 14:30

aramba

10:00 - 12:00

12:30 - 14:30

Perembe

10:00 - 12:00

12:30 - 14:30

15:00 - 17:00

17:00 - 22:00

Cuma

10:00 - 12:00-

12:30 - 14:30

Cumartesi

09:00-15:00

Pazar

09:00-15:00

Fiyat :

15:00 - 17:00

17:00 - 22:00

* cretsiz Seans Saatleri

AYLIK:70 TL

Fiyat :

ERKEK FTNESS
PROGRAMI


Pazartesi

17:00 - 22:30

Sal

07:00 - 09:30

aramba

07:00 - 09:30

15:00 - 17:00

17:00 - 22:30

Perembe

07:00 - 09:30

Cuma

07:00 - 09:30

15:00 - 17:00

17:00 - 22:30

Cumartesi

16:00 - 22:00

Pazar

16:00 - 22:00

Fiyat :
Fiyat :

* cretsiz Seans Saatleri

AYLIK:70TL

KARATE PROGRAMI

Pazartesi

08:45 - 09:45 09:45-10:45 10:45-11:45 12:45-13:45 13:45-14:45

15:00
16:00

16:00
17:00

17:0018:00

Perembe 08:45 - 09:45 09:45-10:45 10:45-11:45 12:45-13:45 13:45-14:45

15:00
16:00

16:00
17:00

17:0018:00

Sal
aramba

19:00-20:00
20:00-21:00

19:00-20:00
20:00-21:00

Cuma
19:00-20:00
20:00-21:00

Cumartesi
Pazar
Fiyat :
Fiyat :

* cretsiz Seans Saatleri


HAFTADA 2 GN, AYLIK 45 TL / 3 GN 55 TL

PLATES PROGRAMI

Pazartesi
Sal
aramba

19:00 20:00
09:30 10:30

Perembe

09:30 10:30

Cuma

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30

12:30 - 13:30

14:00 - 15:00

15.30 - 16:30

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30

17:00 - 18:00

12:30 - 13:30

14:00 - 15:00

15.30 - 16:30

19:00 20:00

Cumartesi
Pazar
Fiyat :
Fiyat :

*cretsiz Seans Saatleri


AYLIK:60 TL

17:00 - 18:00

19:00 20:00

STEP-AEROBC
PROGRAMI

Pazartesi
Sal

08:00 - 09:00

aramba

15.30 16:30

09:30 10:30

11:00 12:00

14:00 - 15:00

17:00 - 18:00

14:00 - 15:00

15.30 16:30

11:00 12:00

17:00 - 18:00

Perembe

08:00 - 09:00

Cuma

09:30 10:30

Cumartesi

Pazar

Fiyat :
Fiyat :

*cretsiz Seans Saatleri

OCUK YZME PROGRAMI

Pazartesi

Sal

09:00-10:00

10:00-11:00

12:45-13:45

13:45-14:45

15:00-16:00

09:00-10:00

10:00-11:00

12:45-13:45

13:45-14:45

15:00-16:00

aramba

Perembe
Cuma

Cumartesi

10:00-11:30

11:30-12:30

13:00-14:30

Pazar

10:00-11:30

11:30-12:30

13:00-14:30

Fiyat :

Fiyat :
*cretsiz Seans Saatleri
HAFTADA 1 GN, AYLIK 70TL / 2 GN 110TL

BAYAN YZME PROGRAMI

Pazartesi
Sal

07:4508:45

09:0010:00

10:0011:00

12:4513:45

13:4514:45

15:0016:00

18:30
20:00

20:00
22:00

Cuma

07:4508:45

09:0010:00

10:0011:00

12:4513:45

13:4514:45

15:0016:00

18:30
20:00

20:00
22:00

Cumartesi

Pazar

aramba
Perembe

Fiyat :

*cretsiz Seans Saatleri

HAFTADA 1 GN, AYLIK 70TL / 2 GN 110TL / 3 GN 135 TL / 4 GN 150TL

Fiyat :

15:0016:30
15:0016:30

ERKEK YZME
PROGRAMI

Pazartesi

Sal

07:45-08:45

16:00-17:00

18:30-20:00

18:30-20:00

07:45-08:45

16:00-17:00

18:30-20:00

18:30-20:00

aramba
Perembe
Cuma

Cumartesi

17:30 19:00

Pazar

17:30 19:00

Fiyat : UCRETSZ SEANSLAR


Fiyat : HAFTADA 1 GN, AYLIK 70TL / 2 GN 110TL / 3 GN 135 TL / 4 GN 150TL

Pazartesi
08:30
09:30
08:30
09:30
08:30
09:30
08:30
09:30
10:0011:00
10:0011:00

FUTBOL PROGRAMI

Sal
aramba
Perembe
Cuma

Cumartesi
Pazar

09:30
10:30
09:30
10:30
09:30
10:30
09:30
10:30
11:0012:00
11:0012:00

10:30
11:30
13:00
14:00
10:30
11:30
13:00
14:00
12:00
13:00
12:00
13:00

13:00
14:00
13:30
14:30
13:00
14:00
13:30
14:30
13:0014:00
13:0014:00-

13:3014:30
14:00
15:00
13:3014:30
14:00
15:00

14:0015:00
14:30
15:30
14:0015:00
14:30
15:30

14:30
15:30
15:00
16:00
14:30
15:30
15:00
16:00

15:00
16:00
15:30
16:30
15:00
16:00
15:30
16:30

15:30
16:30
16:00
17:00
15:30
16:30
16:00
17:00

16:30
17:30
16:30
17:30
16:30
17:30
16:30
17:30

17:00
18:00

17:00
18:00

Fiyat :
*cretsiz Seans Saatleri
Fiyat : HAFTADA 1 GN, AYLIK 30 TL / 2 GN 50 TL

BASKETBOL PROGRAMI


Pazartesi

Cuma

08:45
09:45
08:45
09:45
08:45
09:45
08:45
09:45

09:45
10:45
09:45
10:45
09:45
10:45
09:45
10:45

10:45
11:45
10:45
11:45
10:45
11:45
10:45
11:45

Cumartesi

Pazar

Sal
aramba
Perembe

Fiyat :

12:45
13:45
12:45
13:45
12:45
13:45
12:45
13:45
11:00
12:00
11:00
12:00

13:45
14:45
13:45
14:45
13:45
14:45
13:45
14:45
12:00
13:00
12:00
13:00

Fiyat :
*cretsiz Seans Saatleri
HAFTADA 1 GN, AYLIK 40 TL / 2 GN 70 TL

15:00
16:00
15:00
16:00
15:00
16:00
15:00
16:00
13:00
14:00
13:00
14:00

16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00

17:00
18:00
17:00
18:00
17:00
18:00
17:00
18:00

KORT TENS
PROGRAMI

Pazartesi

Sal

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

aramba

Perembe

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

Cuma

Cumartesi

Pazar

Fiyat :

*cretsiz Seans Saatleri (BU PROGRAMDA CRETSZ SEANS YOKTUR)


Fiyat : AYLIK 80 TL

19:00-20:00

Pazartesi

20:00-21:000

Sal
aramba

09:45
10:45

10:45
11:45

13:4514:45

15:00
16:00

16:00
17:00

17:0018:00

19:00-20:00

09:45
10:45

10:45
11:45

13:4514:45

15:00
16:00

16:00
17:00

17:0018:00

19:00-20:00

20:00-21:000

Perembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

Fiyat :

*cretsiz Seans Saatleri

Fiyat : HAFTADA 3 GN 55 TL





VOLEYBOL PROGRAMI

TAEKWANDO PROGRAMI

Pazartesi

Sal

aramba

Perembe

Cuma

Cumartesi

09:00-10:00

10:00-11.00

Pazar

09:00-10:00

10:00-11.00

Fiyat :

* cretsiz Seans Saatleri(BU PROGRAMDA CRETSZ SEANS YOKTUR)


Fiyat :
HAFTADA 2 GN 45 TL

20:00-21:000

SERBEST YZME
ERKEK


Pazartesi

Sal

aramba

Perembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Fiyat :

TEK SEANS RENC:

TL TEK SEANS YETKN: TL


NDRM KATEGOR VE ORANLARI
a) Gaziler, ehit ve gazi yaknlar (E ve ocuklar), Engelliler (%40 ve daha fazla oranda),
Malul Kiiler (65 yan doldurmu)
b) renci, Emekli, Kamu personeli

%50

%25

c) Sarn Basn Kart Sahibi


d) Ayn ailenin birden fazla yetikin yesi ayn dnemde tesisten yararlanyorsa her bir ye
iin
c) Birden fazla brantan yararlanan kiiler, Takm sporlarnda toplu kiralamalar

%10

e) ocuk gruplarndan kardeler faydalanyorsa ikinci ocuk %40, nc ve zeri ocuklar cretsizdir.


NOTLAR:
1) Bir kategoride indirim hakkndan yararlanan, ayrca ikinci bir kategoride indirim talep edemez.
2) Takm sporlar ve havuz kiralamada indirim yaplmaz.
3) Yllk paket program yelikleri bu listedeki indirim oranlarndan farkldr.
4) Ayn Aile yeleri ve Kardeler indiriminden faydalanabilmek iin demenin ayn anda yaplmas
gerekmektedir.
5) Bu tarifenin uygulanmasnda 07:00-18:00 saatleri aras gndz, 18:00den sonraki saatler gece
olarak kabul edilir.
6) Takm sporlar iin kayt evraklar gerekmemektedir.