You are on page 1of 2

Proroanstvo nepoznatog nemakog monaha iz XVIIveka

Vesna

SLAVIJA E SE PONOVO UZDII IZ PEPELA

( Iz knjige Pavla Matia, Tajne proroka, Biblioteka Karibi (Dereta), 1988., Beograd ) Ipak jedno vrhunsko proroanstvo , bolje redi vizija, nema autora a smatra se da ga je izrekao neki nepoznati nemaki monah u XVII veku. U tom proroanstvu moe se nadi sledede:

Dvadeseti vek bide doba straha i velike bede. U tom veku dogodide se sve to je zlo. U vedini zemalja deca de se podidi protiv svojih roditelja, graani protiv vlasti, vernici protiv Boga, itavo oveanstvo boride se protiv uspostavljenog poretka. Dod i de do velikog rata u kojem de smrtonosno oruje padati s neba, na nain koji jo nije vien. Dodi de do privremenog zasto ja a zatim do jo edeg produetka tog rata kada de se itav svet preokrenuti naglavake. Dodi de do velikih novanih slomova (slom Berze?) i do unitavanja dobara. Ljudi de biti kao bez razuma i malo potovanja ak i prema najbliima.

Otrovna isparenja i zraci koji mogu da progore jae od ekvatorijalnog sunca; marirade gvozdene armije, nebom de leteti lae pune stranih bombi i strela. Fatalne letede zvezde i sumporna vatra unitide mnoge gradove.

Taj vek najizopaeniji od svih, zbog toga to de ljudi koji se budu izdigli iznad ostalih misliti da su bogovi (NATO?), ali narod de se didi protiv njih u svim zemljama. Istovremeno, oni de se i meusobno unitavati jer de eleti da svaki od njih bude vladar

Najznaajniji dio proroanstva odnosi se na zemlju koja tada, u XVII veku, uopte nije postojala niti je iko i pomislio da de takva zemlja i u tom obliku ikada postojati u Evropi!

Jednu sjajnu zemlju, zvanu SLAVIJA, koja de se nalaziti ili na jugu Evrope ili na Bliskom istoku, pokuade mnogi da unite. Ta de zemlja pred kraj vremena biti jedna od najvanijih i preko nje de se lomiti mnoga koplja. Zbog te zemlje mnogi narodi de ratovati, a narod koji naseljava tu zemlju bide u nekoliko navrata pred totalnim unitenjem. Stvoride se iz jednog stranog rata a ponovo de se roditi posle jo vedeg rata. Kad bude proao taj rat iz kog de se SLAVIJA nanovo roditi, vodide je jedan kralj koji de prvo biti najomraeniji ovek a posle de ga svi toliko voleti da de mu, kad bude umro, svi kraljevi i carevi dodi na poklonjenje. Tu zemlju mnogi nede voleti, jer se zna da je Bog u njoj stvorio Adama i tu je, u davna vremena, bioRajski vrt. avo de pokuati da tu zemlju uniti na vie naina, ali nikada to nede biti uz pomod oruja! Uvek de koristiti zlato. Ljudi su tamo jako pohlepni i zbog zlata de mnogo krvi biti proliveno. U toj zemlji ved su se dogodila dva najveda rata u davnoj prolosti i oba puta ti ljudi su preiveli. Neprijatelji koji ih budu napadali uvek de biti noeni na krilima orlova, ali uvek de biti uniteni od strane KRSTA, koji titi tu zemlju. Kad doe Poslednje vreme, i kada svi narodi budu ratovali jedan protiv drugog, u tu zemlju spustide se sa neba Boiji hram. Od tada de ta zemlja biti najpotovanija na svetu, zato to de u njoj iveti sam Bog. To de pokuavati da kae Devica, ali niko je nede sluati, jer de u to vreme biti okupirani borbom za vlast