You are on page 1of 105

DR.

HKMET KIVILCIMLI

DECCAL KAPIMIZI NASIL ALIYOR!

NDEKLER Emperyalizm Kurdunun Kuzu Postu: "Hr Basn!". Kiralk Katil ve Maskesi De Gaulle'n Krlan Burnu Alman Emperyalizminin Rnesans Kapitalizmin Eitsiz Geliimi Emperyalizmin Komplosu ve ntihar Yeni Emperyalizmin Alfabesi: (A.B.C.) Silahlar (B.C.) lmne: (A) Maskesi Emperyalizmin Deney Hayvanlar Amerikan-Alman Gizli Silahlar "Bat"nn Doulu Oyunu Finans Kapital Kedisine Peynir Tulumu Kk Burjuva "Hrriyeti Sosyalizmi". "Milli Sosyalizm" = Nazilik Birincide: Polonya, kincide: ekoslovakya Emperyalizm Kenefinin Alman Jandarmas Dolar Saltanatnn Sallan Alman Bitinin Kan Ekonomik stnln Yeni Emperyalizmi Tecrbe Tahtas: Geri lkeler. Bamszlk Bountusu Amerikan Militarizminin Kazd Kuyu Kuyunun indeki "Sandktan kma" Adam Cehennemi BalarnaYkmak lmAdaklar Trk'e Yasak Trkiye i Snf Antika Ayak Takmnn Amerikan Allah ve Halk Trkiye'nin NATO-i, NATO-D Harcan (Panturanizm + "Arlk") = Panamerikanizm 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 23 23 25 26 27 28 29 30 32 32 34 35 36 37 39 41 42

"Yardm" m, Smrgeletirme Oltas m? Bu Balk Gnll Balk Kurtla Kuzunun Sarmamas Kii Aldanmas m, Snf Eilimi mi? Emperyalist Silahlarn Parma Muhalefetin Beyni Trk Ordusu ve kinci Milli Kurtulu Emperyalist Silahn ki Yz ekoslovak Olaynn yz Emperyalizm lm Gze Alr m? Trkiye lm Deposu ve lim d Azrailin Di Kiras da Bizden Azrailin Sorumluluu da Bizde Alman Cellad Sahnede AlmanMark-ekoslovakyaMadalyas "Dou" Tutmaynca:"Batya Bas!". Emperyalizm Kaleyi inden Fetheder. Emperyalistleraras ekimeler Olmasa Emperyalizm: Vatanlar-Milletleri Kaldryor. Alman Haydudu: Avrupa ncs Emperyalizmle Smrgeler elikisi Olmasa Emperyalist Anavatann elikileri Alman Kartalnn Ekonomik Kanad Alman Kartalnn Nazi Penesi Diriltilen Kafataslk lks Finans Kapital Bir Hitler Aryor. Emperyalizm Faizmi-Smrge Faizmi Parola: "Alman Avrupas!". Strateji: Btn Silahlar Alman'a Teslim! Amerikan Emperyalizmi Alman'a Emanet Avrupa Emperyalizmi Alman Emrinde Alman Kaznn Altrlarak Sokuluu Komnizme Kar Hal Komutas Amerikan "Boluu"nu Alman Doldura Trkiye: Nazi "Yaant Alan". Trkiye Darboaznda: Alman Huzuru Alman "Huzuru"nun ki Kant Amerikan Hzr: Genelev-Haha

43 44 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 67 68 70 71 72 74 75 77 78 79 80 81 83 84 85 86 88 89

Ypranan Finans Kapital Yedek Para Aryor. Trkiye'de Kyamet Alametleri Finans Kapital Pazarnda kinci Raund (DP) Finans Kapitalde nc Raund (YTP ve lh.) Teorice "Milli rade": Mecliste mi, Orduda m? Pratike Milli rade Gerei Efendilerimizin "eref" Anlaylar MilletiYenenCasusluk Komprador Deil: "ok Milletli" Finans Kapital okpartili Finans Kapitalin Trkiye'ye Uygulan ok Milletli Finans Kapital Enternasyonali Trkiye'nin Temel Semeri: Finans Kapital birlii Semerin Vuruu: Bunalm Trkiye'nin styap Semeri: Faizm Semerin stndeki: Emperyalizm Sonu: Finans Kapitalin Yeni Gler Dengesi

91 92 94 95 97 98 100 101 103 104 105 106 108 109 109 110

Finans Kapital Bitpazarnda Birinci Raund (Tekparti-Teknder)...93

EMPERYALZM KURDUNUN KUZU POSTU: "HR BASIN!" Emperyalist Bat'nn "basn-yayn hrriyeti" adn verdii eye niin o denli bayldna hak vermemek elden gelmez. "Hr yayn" olmasa, emperyalizm kurdu, hangi kuzu postuna brnebilir? Serbest ukur, baldr bacak gdklamalaryla dolu "hr yayn" ortamnda, esrar kabana evrilen insan kafas, Azraili kolayca kurtarc melek gibi grebilir. Binbir rezalet, antaj, fuhu grltleriyle, insan, avclar nnde zaar [av kpei] srsnden kaan akn av hayvan durumuna sokuldu mu artk burnunun ucunu gremez oluyor. Baka hangi rejim, Birinci ve kinci Emperyalist Evren Savalarn, birer "demokrasi" yahut "hrriyet" savunmas gibi milletlere yutturabilirdi? ncsn de yutturmaya bylesine ince dolambal, gizli yollardan alabilir. Ne sayede? "Hr yayn" sayesinde. Birinci Emperyalist Evren Sava kimin eseri? Kayzer Wilhelm'in dik byklarnn eseri... kinci Emperyalist Evren Sava kimin eseri? Kafatas Hitler'in sarkk pereminin eseri. Kayzer kat m, Hitler kendisini yakt m, Emperyalizm "pir u pak", masum kuzucuk postu altnda sistem olarak yaar gider. Ta ki, nc Emperyalist Evren Sava gelip atncaya dek. nc Emperyalist Evren Sava nerede? Emperyalizm Kore'de, Emperyalizm Vietnam'da, Emperyalizm Svey'te, srail'de, Kongo'da, Nijerya'da. Bunlarn hepsi, dnyay "kycndan dileme"dirler. Asl nc Emperyalist Evren Sava'nn oda, Avrupa'nn gbeindedir. Avrupa'nn gbei nce Macaristan'da kesilmek istendi, olmad. ekoslovakya'da patlatlacakt, elvermedi. eriden bir Quisling'in, bir Dubek, Mubek'in el vermesi, bel vermesi lazm ki, Emperyalizm, ileyecei cinayeti, bir hayat kurtarc ameliyat gibi gsterebilsin. Baka trl, koca bir insanlk, kasaplk koyun gibi salhaneye srlemiyor.

KRALIK KATL VE MASKES ekoslovak olaylar zerine, sada solda "krokodil gzyalar" dkenlere, bir nc Emperyalist Evren Sava'nn "tam zamannda" hi deil, hayli ge kalnarak nlendii sylendii iin, belki de abartma yapld sanlmt. Ondan sonra geen her olay tek eyi ispatlad. Enayi deil emperyalizm. Sosyalizme kar alacak Hal Seferinin, Gamal Hallar seferi biiminde patlak verirse, artk emperyalizmi kknden silip spreceini denemesiyle biliyor. Gebermek zere kudurmu bir dzen olarak emperyalizm, nce bir maske, sonra bir kiralk katil aryor. Maske, iki yldr eni konu ilenen ekoslovakya meselesidir, kiralk katil Alman emperyalizmidir. Maske Vietnam olmam, srail olur; srail olmam, ekoslovakya olur. Ama yeryznde snangl kiralk katil, Alman finans-kapitalidir. Cinayet Alman emperyalizmine yklendi mi, bir tala birka ku vurulur. En sonra uluslararas finans-kapital aa, bir yol daha kanl ellerini "hr yayn"la ykar. Emperyalizm sistemi, insanlk nnde cinayetini kolayca maskeleyebilir. Fedai Alman emperyalizminden daha ucuz ve gzpek enayi mi bulunur? Ha bizim Babil art hacaalar, satlk eraf-ayan; ha onlara ta kartan (hele Birinci Emperyalist Evren Sava'nda kk yolduran) kazklam Prusya fosili (YUNKER-ASKER-BANKER) Cermen etesi. Hitler zaman "Reichswehr", imdi "Bundeswehr" adn alan Alman ordular, en utanmazca beyinsiz kpek igds ile hazr bekliyor. Amerikan casus rgt CIA ve Amerikan askercil gangster tekilat PENTAGON krk haramileri bir "Aport!" demeye grsn. Dnyann urasnda, burasnda para para denenen perakende kapitalizm cinayetleri, o saat toptan insanlk trajedisi klna sokuluverir. Hangi gcyle denilecek? "Hr yayn"n her gn bir baka trl, stp stp ne srd temcit pilav ekoslovakya boylar, "Federal Almanya" denilen emperyalizm kalesinin surlar altndadr. Bu surlar, byk Alman milletine her zaman kymakta gzn krpmayan Cermen kiralk katillerinin emrindedir. Cermen kiralk askerleri, zavall Alman milletinin barbar geleneklerinden kalma, gz kapal disiplin, her ne olursa olsun dayanma, domuzuna alma niteliklerini alaka smrp, yeni yeni dnya maherleri kkrtmay pek becerirler.

DE GAULLE'N KIRILAN BURNU ekoslovakya anna ot tklr tklmaz, Alman gizli casusluk tekilatlarnn en yksek katlarnda, gizlenemeyen art arda seri halinde intiharlar ne idi? ekoslovakya kadar kltlmek istenen faciann iyzn, anlayanlara yeterince aklad. Anlamayanlar, bugn artk, emperyalist "hr basn-yayn" zehirli iekleriyle dahi rtlemeyen gerizler [lam] nnde burunlarn ne denli tkarlarsa tkasnlar, le kokusunu yaylmaktan alkoyamazlar. Kocaman burnuyla, gerizde herkesten nce boulmaya isyan bayran kaldran devletlerin birincisi De Gaulle Fransas oldu. NATO adl lm tuzan kendi toprandan itelemeye giriti. De Gaulle Demirperde gerisine gidince, "genlik isyan", tefecilik tiryakisi Fransz burjuvazisinin paracn tepesi st getirdi. Alacakl Fransa, birdenbire sermayelerin Almanya'ya katn ve borlu dtn grd. De Gaulle'n golva inad tutmutu. Kanada'nn Quebec Fransz blgesine bir fatih gibi girdi. Trkiye'ye urayp "bamszlk" d verdi. Trkiye'de "Pan-Turalizm" [O zamanki Genelkurmay Bakan Cemal Tural]in emekliinden baka sonu iitilmedi. Ama Kanada'nn bana geen gen ekip, NATO emrindeki Kanadal gleri Avrupa'dan geri ekme kararna vard. Bu karar, Amerika'dan, hatta ngiltere'den nce, Federal (Bat) Almanya'nn (eski Bat Berlin bakan) "sosyalist" ef-bakan Willy Brandt'dan kar koyma grd. ok gemedi, yeni ekspansiyon (kalknma, yaylma) pazarlar bulmak iin, Vietnam'da ve Ortadou'da bar tutan De Gaulle devrildi. Bylece dnyada Amerika, Avrupa'da Almanya biricik olmutur. Almanya Birinci ve kinci Emperyalist Evren Savalarndan korkun yenilgilerle yklarak kmt. NATO'ya sonradan, galip Emperyalistler eliyle bir snt gibi girebilmiti. imdi nasl oluyor da, dnyada ikinci, Avrupa da birinci g haline geldi? ngiltere'yi Ortak Pazar'a sokmayan De Gaulle Fransasn cezalandryor, Fransa gibi NATO'ya dirsek evirmek isteyen Kanada'ya, sipari rvetleri vererek, askerlerini NATO emrinden ekmemesini salk veriyor?

ALMAN EMPERYALZMNN RNESANSI Almanya artk -ezeli i Partisi elinde Amerikan uydusu olan- ngiltere'den stn ve NATO'dan tek sorumlu devlet gibi davranyor. Dou (Sovyetler) ile Bat (Amerika) arasnda yaklamadan sz ediyor. Alman Bakan hemen ortaya atlyor. Bir yanda yle diyor: " uras besbelli ki, bir gn imdiki ittifaklarn yerine geecek olan Avrupa emniyeti, ayn zamanda hem Amerikallarn, hem Sovyetler'in garantisini edinmelidir." Neredeyse Amerika ile Sovyetler arasnda hakem kesiliyor. te yanda, Sovyetler, "Tm Avrupa Konferans" iin teklif yapnca, ayn Alman Bakan dikiliyor: "Byle bir teklif Bonn Hkmetince kabul edilir ey olamaz" diyor. Bat Almanya finans-kapitali, Dou Almanya'dan baka, Polonya'y ve bir blk Sovyet snrn yutmadka baramayacan anlatyor. Ve Birleik Amerika Devletleri'ne bile hi danmakszn, her trl Dou-Bat konuma kaplarn kapayabiliyor. Alman Emperyalizmi bu ahbazlk gcn nereden buluyor? Onu anlarsak, "ekoslovakya Meselesi" denilen eyi azck kavramaya yaklam saylabiliriz. Alman Neo-emperyalizminin hortlaynn temel nedeni, finans-kapital'in oldu olas bindii dal kesen i elikilerine, kapitalizmin dengesiz geliim kanununa dayanr. ki Emperyalist Evren Sava sonunda da, "demokrat" denilen emperyalistler, "zorba" (militarist veya faist) Almanya'y tepesi st drdler. Teslim alr almaz da, ilk ileri, yerde yatan Alman Donkiotunu solunum (sun'i teneffs) ve binbir kuvvet rngas ile ayaa kaldrmak oldu. Sonra Alman dirildi ve yeniden ba belas kesildi. Bu sefer de, havadan ve karadan son temellerine dek yklm Alman kapitalizmine, bata Amerikan sad olmak zere btn uluslararas finans-kapital, lmden sonra dirim salamak zere, var gleriyle katlp kaynaarak her trl madde (ve maneviyat) yardmn esirgemediler. KAPTALZMN ETSZ GELM Bu sayede, uluslararas finans-kapital, "Kpek kpei yemez" prensibine uyarak, ldrd omuzda Alman fi nans-Kapitalini diriltti. Ayaa kaldrd. Yklan Alman sanayii, bilimin ve tekniin en son szyle yepyeni fabrikalar ve en ileri metodlarla

kuruldu. Yenilince darmadan olan Alman mallarnn piyasas, Hitler'in ryasnda grmedii lde genileyip ald. "Oldu da bitti maallah"la beslenip bytlen Alman finanskapitali, kendisi kadar tekniin son szn uygulayamayan teki "galip" emperyalist lkeleri rekabetiyle dvp amaya balad. imdi, en bata Amerika gelmek zere, ngiltere ve Fransa gibi hl nispeten az yklm, eski yatrm iletmeleriyle Kompetitiv (rekabet edebilir) olamayan teki emperyalistler g duruma dtler. Alman'a yalvaryorlar: "u Doye Mark pahalatr ki, ihracatn azalsn, ithalatn oalsn (Alman mal daha az satlsn yabanc mallar daha ok alnsn)" diye... Yeryznde, her yl d deme dengesi milyarlarca fazlalk yan, paras en kuvvetli kapitalist ekonomi temeli, 24 yl nce ta stnde ta braklmam Almanya'da kurulmutur. "Alman mucizesi" denilen ey budur. Ve bu, Alman mucizesi deil, uluslararas finans-kapitalin kendi eliyle rd Alman orabdr. Dnya emperyalistleri ne denli nseler yeridir; kendi bombalaryla yktklar Alman finans-kapitalini, kendi sermayeleriyle eskisinden be beter kurmulardr. Niin yktlar? Avrupa milletlerinin bana jandarma yazacaz, Sovyetler'in bana bela edeceiz, sosyalizmi bin yl geri attracaz diye marttklar Alman emperyalizmi, daha diine gre bulduu Bat emperyalistlerine pein saldrd iin. Niin yeniden kurdular? Gene, Avrupa milletlerinin bana jandarma yazmak iin, Sovyetler'in bana bela salmak iin, dnyada sosyalizmi bin yl geri attrmak iin. Niin yktlar? Alman finans-kapitali dengesiz gelitii iin. Niin yeniden kurdular? Emperyalist kapitalizmler arasndaki eitsiz gelime dengesizliini Almanya'da bsbtn arttrmak iin!.. EMPERYALZM KOMPLOSU VE NTHARI Bu bir komplo mudur, intihar m? kisi de. Milletlerin, Sovyetler'in ve Sosyalizmin bana bela getirmek istenildii iin yaplan "Alman mucizesi", gerekte uluslararas finans-kapitalin bir komplosudur. Ancak bu komplo, kinci Emperyalist Evren Sava'ndan nceleri de; spanya'da Franko ile, Japonya'da Mikado ile, talya'da Musolini ile, Almanya'da Hitler ile, ve ilh., ve ilh. ok daha elverilice ortamlarda denenmiti. Sonu ne

oldu? Sosyalizm yeryznn altda birinden te birine yayld. Sovyetler Birlii beinci, onuncu sra geri bir lke olmaktan kp, birinci sraya geti. Dnyann en gsz smrge lkesi in, tek bana dnya nfusunun drtte biriyle, Sovyetler'i dahi beenmeyen, nkleer silahta nc, "Sedd'i in"leri yarmaya hazr "Yecc Mecc"lerin atom devleti oldu. Buna intihar denmez mi? Emperyalizm, kinci Emperyalist Evren Sava ile yapt komplodan o intihar sonucunu ald. Ayn komployu imdiki kadar elverisiz artlar ortasnda tekrarlaynca, daha az m intihar edecektir? Hayr. Ne var ki, "Can kar, huy kmaz!" Kapitalizm, emperyalizm olmakla, kapitalizm olmaktan kmad. Kendi mezar-kazclarn yaratp gelitirmek "o yrimin eski huyudur." Bu bir. kincisi; dz manta, skolastik manta gre, sosyalizm dnyada bugnk kadar gl iken, emperyalizm aka intihar komplosuna kalkr m? Kalkamazsa, Alman emperyalizmi gibi daha dn kendi cinayetinin kanlar iinde boulmu, stelik yarsn sosyalizme kaptrp, geri kalan yars yenilgin bir lke. Ardnda Sovyetler devi, onun ardnda Kzl in devi duran ekoslovak vs. snrlarnda ne yapabilir? Byle bir sorunun almas, ekoslovak olaylar nnde sal sollu heyecanlarn dayandklar ba mantkt. Bu mantkla yaayanlarn, hemen her kapitalist lkede byk ounluklar tekil ettiklerine inanlabilir. Tehlikenin, komplonun, intiharn ve daha nice aykrlklarn ve sakarlklarn balca tkenmez kayna da bu inan ve o ounluktur. Byle ounluk inanlar, "uluslararas finans-kapital" adl gizli ve her trl kanunlarst cinayetler ve ihanetler ebekesinin, "Hr Yayn" sis perdesi ardnda kendi korkun iyzn saklamakta ve en tatl renklerle bezemekte ne denli baar gsterdiini ispatlar. YEN EMPERYALZMN ALFABES: (A.B.C.) SLAHLARI Kapitalist ekonomi, hibir zaman, hibir millete veya insanla genlik [refah] ve mutluluk getirmek reklamn ciddiye almaz. O reklamn perdesi ardnda her zaman sakl duran ey, zorla silahl lmdr. Kapitalizm olup da; zor, kriz, sava, lm getirmeyecek dzen grlm, iitilmi deildir. Ancak 1969

ylnn kapitalizmi yannda, 1869 yl kapitalizminin ldrcl ocuk oyunca kalr. Gnmzn ldrc kapitalizmi hangi silahlara dayanyor? Alfabenin ilk harfleriyle sslenip gizlenen (A.B.C.) yani atom+bakteri (mikrop)+chimic (kimya) silahlarna... Dikkat edilirse, emperyalizm yalnz atom (nkleer) silahlar zerine yaygara koparr. B. ve C. (mikrop ve kimya) silahlar zerinde mutlak bir susu kumpas gdlr. Sovyetler'in B. ve C. silahlarn da yasak etmek zere ikide bir yapt teklifler, hep grltye boularak, kimseye aktrmadan reddedilir durur. Emperyalizm B.C. (mikrop-kimya) silahlar zerinde en ufak tartmaya bile girmez. nk o silahlarn korkunluu tartlamayacak denli insanlk d canavarcadr. yle bir mesele ortaya karp, kendi kendini ele vermektense, hi yle bir konu yokmua ska gemek ve "hr basn-yayn" arlatanlnn kahpece sis karanlklar iinde haydutluunu srdrmek daha iine gelir. Nasl olsa B.C. silahnn dehetinden sz edecek sosyalizm basn ve yayn "DEMRPERDE" tesinde kalr. "Demirperde"nin bu yanna szsa bile, "hr basn" sa olsun. nsanolunu bacak aras cilvelemesinden, spor ayclndan, iirilmi cinayet edebiyatndan, kumar, piyango, toto dzenbazlklarndan ve ilh. daha nemli hibir konu bulunamayacana anadan doma inandrm ve artlamtr. Kimseye aktrmadan, o "vatanda" adl koyun srlerini mikrop ve kimya lm alan zerinde kprdayamaz durumda gder dururlar. (B.C.) LMNE: (A.) MASKES Bu genel tutum iinde Bat Alman finans-kapitalinin zel durumu, ikide bir A (atom) silahnn tetiine parman sokmak istemesi klnda gzkr. Buna ihtiyac var m? Hayr. Amerika ve ngiltere'nin atom silahlar btn emperyalistlere yeter, artar. stelik galip emperyalistler enayiliklerine doymasnlar; onlar atom silah iin masrafa boulurken, Alman kapitalizmi, ngilizleri, Amerikallar, Franszlar aylkl asker gibi kendi topraklarnda beki kpei olarak kullanp, milyarlarn sanayide iletiyor. Alman mucizesi'nin bir yz de, bu emperyalist dangalakl ile vatan satclnn koordine oluuna dayanr-.

Hal byle iken, Bat Alman finans-kapitali neden A (atom) silah ister? Son yllarda aylkl askerlerin masrafna katlmaya balad. Paray verdike dd almak hakkn savunuyor. Gene de Alman emperyalizminin (A) arszl bir oyundur. (A) silahna dikkat ekerek oyalama taktii uyguluyor. "Atom bombas isterim!" perdesi ardnda, herkesi silahsz olduuna inandrp, ldrc silahlarn en canavarca olanlarn gizli gizli tezgahlyor. Alman silahszl, aa yukar bizim 27 Mays'tan beri bir "mavi hikaye"dir. Dokuz on yldr, Alman finans-kapitali, A (atom) silahna dehette ta kartan B (mikrop) ve C (kimya) silahlarnn en korkunlarn yapmaya drt nala girimitir. Sanki o hayvanlara bile uygulanmamas gereken canavarca lm silahlarn harl harl yan haydut kendisi deilmi gibi, Alman emperyalistlerinin atom silah isteyileri: Hazrladklar utanmazca suikasti gzden karmak isteyen duman perdesidir. Uluslararas finans-kapitalin kiralk katili Alman emperyalizmi, Amerikan emperyalizmiyle szbirlii ederek, her gn biraz daha artan cinayet silahlarn maskelemeye uraadursun. Uzakdou'da, Yakndou'da yaplan btn silah talimleri, napalm bombardmanlar, hep Vietnam ve Arap halklar zerinde B.C. silahlarn, kobaylar zerinde mikrop dener gibi yaplan denemelerdir. EMPERYALZMN DENEY HAYVANLARI Bu, emperyalizmin lnceye dek cayamayaca ezeli metodudur. Byk bir Evren Savana girmeden nce, geri, zavall milletler zerinde yeni silah ve sava metodlarn, kimseye sezdirmeden, gizli gizli snarlar. 1914-18 Sava'ndan nce Rus-Japon Harbi, Trkiye'nin bandan gemi Trablus, Balkan Savalar, Birinci Emperyalist Evren Sava'nn prodromlar (n almetleri) ve poligon (silah at yeri) talimleri oldu. 1939-45 Sava'ndan nce, yalnz Habe-talyan Savalar, spanyol " Sava" denilen (gerekte Nazi Almanyas ile Faist talya tarafndan, ngiliz, Fransz, Amerikan ve ilh. "Demokrat" emperyalistlerin gz krplar altnda, spanyol halkna alaka dardan tecavz ediler); kinci Emperyalist

Evren Sava'nn deneme manevralar, prodromlar ve poligon talimleri oldu. Bugn Amerikan ve Alman maskeli finans-kapital ekiyalar, nc Emperyalist Evren Sava iin Kore'yi, Vietnam' Kongo, Nijerya gibi Afrika milletlerini, Antiller, Gney Amerika milletlerini tecrbe tahtas, laboratuvar hayvan gibi kullanmaktan baka bir ey yapmyorlar. zellikle Pentagon'un (Amerikan Militarizm Kurmay yuvasnn) en ok gvendii eski Amerikan muhabiri Bay Seymour M. Hirsch'in 1968 yl Amerika Birleik Devletlerinde kan "Kimyacl ve Bakteriyolojik Sava" adl kitab, en byk yetki ile, insanla hazrlanan cinayeti st kapal biimde de olsa srttrmaktadr. M. de Durand, 1969 Nisan ortas ve sonu haftalarndaki "Paris Mektuplar"nda, her ikisi de "zellikle ciddi" olmak zere, biri Amerikan kaynaklarndan, tekisi Japon kaynaklarndan szm belgeleri, hibir "dibace" [giri] yapmakszn, olduklar gibi anlamak isteyen kamuoyuna sundu. AMERKAN ALMAN GZL SLAHLARI Amerikan kaynakl belgelerde aynen u satrlar okuyoruz: "Bundeswehr (Bat Alman Silahl Kuvvetleri), 1969-1972 yllar iin kimya (C) ve bakteriyoloji (B=mikrop) silahlarn retip stok etmek ilerini adamakll ileri gtrmeyi ngrmektedir... Yz milyonlarca Mark (yarm milyar akn Trk Liras) devlete harcanacak; Bilimcil Aratrmalar Bakanlnn kanad altndaki Kamu Tekilatlar, Kurumlar ve Laboratuvarlar tarafndan yrtlen "STOLTENBERG PROGRAMI"nn erevesi iinde kimya ve biyoloji denemeleri yaplacaktr. Bununla birlikte, o eit almalarn irisi, her zaman olduu gibi mutlak bir srla evrilmi olarak, hep zel irketler ve en bata nl . G. Farben'in mirass bulunan kimya devleri tarafndan salanacaktr." O "miraslar", Trkiye'nin her ke banda reklamlar ve her su banda adamlar kaynaan Alman "kimya" ve "ila" sanayisidir. Bize bizden ok yakn akraba olan Alman finanskapitali, bu esrarl ve korkun ii, t kmadan nasl yrtr. Amerika'nnkilerle sarma dola olarak... Amerikan kaynakl belgeler devam ediyor:

" Gene reniyoruz ki, bundan nceki birka yldan beri Almanlar, Amerikan B.C. (mikrop-kimya) silahlarn mkemmelletirmek ve yapmak iine katlm bulunuyorlar. O ite pilot rol, Birleik Amerika Devletleri'ne yerlemi Bat Alman Kimya Konsorsiyumunun ubeleri oynamaktadr. " Alman BAYER Konsorsiyumunun dal olan Kansas City'deki CHEMAGRO CORPORATION', 1965 ylndan beri, byk llerde zehirli gazlar ve deri yzc zehirleri, Vietnam'da gdlen savalarda kullanlmak zere retiyor. Amerikan DOW CHEMICAL' irketiyle ortak bulunan, Alman BADISCHE ANILIN UND SODA FABRIK', Freeport'ta (Texas Devletinde) DOW BADISCHE CHEMICAL CORP' irketini yaratt. Orada zehirli gazlarla napalm retiliyor. Bat Alman Konsorsiyumu'nun adamlar ile Bundeswehr (Bat Alman Ordusu) subaylar, yalnz yeni B.C. silahlarnn denemelerine Fort Dietrich ve Edgewood adl zel Amerikan ordusu poligonlarna (silah at yerlerine) katlmakla kalmyorlar; o silahlarn yapm ile ilgili bulunan btn gizli dosyalar da ellerinde bulunduruyorlar. Dahas var; indiana Devletinin Newport Kimya ve Bakterioloji Deneme Merkezlerinde, Bat Alman teknisyenleri, bilimcil personelin arasna katlyorlar ve gizli laboratuvarda dorudan doruya alyorlar. Almanlarn teki NATO lkelerinin kimya ve bakteriyoloji inceleme merkezleri arasnda bylesine sk bir ibirlii vardr. Byk Britanya'nn ve Kanada'nn Suffield poligonlar stnde Almanlara her zaman rastlanabilir." "BATI"NIN: DOU'LU OYUNU "ekoslovak tavan" burada yatyor. Finans-kapital yalnz bu tavan rktmekle ka av birden vuruyor? lkin, hibir frsat karmad tkenmez tema: "Sosyalizm irkindir" temas, bol "hrriyet" ve "bamszlk" salalaryla kamuoyunu grnle aldatp bir daha ve bir daha sunuluyor. Ondan sonra iin iyznde ta gediine gizlice oturtuluyor. Milletlerin ba ucuna lm kumpas, masum bir saatli bomba olarak yerletiriliyor. Suikast gene kendisi (finans-kapital) deil; iini bitirince yzst braklacak, dnyann en hoyrat ve canavarlkta en snangal Alman emperyalizmidir. Sosyalizm yenilirse; Hitler'in

insanla adad "1000 yllk Nazi Gauleiterlik a" alklanr. Sosyalizm yenerse, hemen Avrupa'nn bir ucundan "kinci Cephe" alarak, u sz dinlemez faizme (finans-kapitalin gzbebeine) sitemler yadrlarak, sosyalizmin yolu kesilir. Peki ama, Batl demokrat emperyalist lkelerin de zavall "Coni"leri, "Poulie"leri, "Mehmetik"leri yok yere krlacaklar, olsun. Emperyalizm, hepsini bir trl LSD zehirinin esrarkei, spor kumar aycs yapamad "asi genlik" belasndan yeni bir kan alma ile kurtulur. Ya, demokrat emperyalistlerin uluslararas szlemelerle ettikleri yeminler, bir daha Alman emperyalizmine gizli silah yaptrmayacaklar anlamalar ne oldu? Onlar duruyor. Bat Almanya'nn atom-kimya-mikrop silahlar yapmas kesinlikle yasaktr! O, kitapta yasak. Hani, Trkiye Anayasasnda evel ezel "ikence, eziyet, angarya mlgaadir." [kaldrlm, yasaklanm]. Ama polis izbelerinde gizlice, jandarma karakollarnda ak seik olarak, ikence, eziyet, angaryann her eidi, geceli gndzl halka kar srdrlp gtrlr. O yasaklar da byledir. Yasa kim kollayacak? Biz arkllar bu oyuna pek alz, biliriz. Eziyetten "ikayet" etmek kahramanl ve olana bulunursa, dileke "ait olduu makam"dan ikenceyi yapan polis veya jandarma "yetkilisine havale" edilir. "Yetkili", bu havalenin ne demeye geldiini ipak anlar ve "gereini" yapar. "Havale", suu ileyenlere: "Kr msnz? Halkta ikayet edecek cesareti nasl rettiniz? Tez, karda gezip izinizi belli etmeden, ikencelerinizi iki kat, be kat, on kat arttrnz ki, bir daha SIZINTIYA MAHAL kalmasn!" FNANS-KAPTAL KEDSNE PEYNR TULUMU Bu alaturka oyunun patenti, yalnz Dou tefeci-bezirgan mstebitliinin tekelindedir sanmayn. Tekelci irketler demokrasisi, o snfl toplum kalleliinin ve gaddarlnn "hrriyet-adalet-eitlik-kardelik" etiketli en ince ve aldatc yollarn uygular. Alman emperyalizminin mikrop veya zehirli gaz yapma yasana uymadn kim kontrol edecek? Amerikan, ngiliz veya Fransz emperyalizmi. Yani, kediye peynir tulumu teslim edilmitir.

Amerikan-ngiliz-Fransz emperyalist kedileri, Alman Emperyalist kedisi ile ara sra miyavlap crnaklasa da, ayn tr canavarlardandrlar. Aa, cinayeti ilettii adam sust yakaland m ne yapar? Hep "demirkrat"z, biliriz. O aylkl adamna bir yandan sver, sayar; te yandan gizlice avukat tutup para ve haber yollar: "Th sana! nsan yakay ele verir mi? Sakn suunu kabul etme, hele bakasna pislik atma. Yoksa, ipini elimle ekerim!" Geni Anadolu ve Rumeli topraklarmzda her gn milyonlarca kez oynanan bu "ADALET" veya "HALK" oyunlarn, Batl milyarderlerin bilmedikleri dnlebilir mi? Onun iin Amerikan kaynakl belgeler yle yazarlar: "Alman finans-kapital pohunun ad byle bd- sab' [sabah rzgar]dr: Federal Cumhuriyete A.B.C. (atom-kimya mikrop) silahlar yapmn yasak etmi bulunmasna ramen, o kitle halinde insanlar yerin dibime batrma aralarn kullanm, Bundeswehr (bir "bd- sab da bu topluluk erisi: Bundeswehr) strateji kavramnn temelini tekil ediyor. "O yasaklar kontrol etmeyi zerlerine alm bulunan NATO Devletleri, Bonn Alman Hkmetine, B.C. silahlarnn kullanld caniyane bir savaa hazrlanmay engellemek yle dursun, bu hazrl Federal Almanya Cumhuriyetinin NATO silahlanmasna bir katlma yardm sayyorlar. MC 14/3 rumuzlu gizli Strateji Projesi, Bundeswehren kutsal grevini yerine getirmek zere, modern B.C. (mikrop-kimya) silahlarn elinde bulundurmasn ngryor. "Avrupa'da NATO'nun balca gc olarak Alman Federal Cumhuriyeti hesaba katld myd, bu durum, iin temelinde Batl Almanlarn zehirli gazlarla ve mikroplarla denemeler yapmasn merulatryor ve Bonn Alman Hkmeti ile Atlantik mttefikleri arasnda gittike daha sk bir ibirlii yaplmasna ister istemez varyor. Kudretli bir kimya sanayii, ok geni bir bilimcil aratrma kurumlar ebekesi, zehirli gaz yapmakta zengin bir snama: Bat Almanya'y, Birleik Amerika'dan sonra gelen NATO'nun ikincil bir kimya ve mikrop silahlar deposu olmak gibi pek elverili duruma yerletiriyor. O yzden Bat'da, Birleik Amerika'nn Bundeswehr'e zehirli gaz bombalar ve mermileri balad basnda yanklanyor."

KK BURJUVA "HRRYET SOSYALZM" "Mikrop ve Kimya Sava" nedir? Atom savan bile glgede brakacak dehette bir insan canavarl. yle bir sava yalnz "sosyalistleri" mi seip ayrarak ldrecek? Hayr. Nazenin ve kibar finans-kapitalistlerin kendi milletlerini hibir zaman dnmedikleri belli. Kendi tatl canlar, oluk ocuklar kurtulur mu, yn ve yayl hi kestirilemeyen mikrop ve kimya savandan kurtulamaz. Bu sefer, nc Emperyalist Evren Savan aarlarsa, belki insanlkla birlikte ama finans-kapital haydutlarnn topu birden kklerinden kaznacaktr. Bir trl aka cesaret edemeyileri, ondan. Ne var ki, rnein Amerika'da, her yl delilerin says resmen yzde 1 artyor. Emperyalizmin, kendi bana toplad cinleri datamayan kr kanunlu antajcl ise her lgnla elverilidir. Krmz telli Washington-Moskova direkt telefonlar, deli gmlei giydirilmemi gangsterlikleri nasl nler? Hele bu gangsterlik dorudan doruya Amerika ile Sovyetler arasnda deilmi de, hrriyet a bir ekoslovakya zerinden, mazlum bar Bat Almanya yurdunu meru savunma tedbiri klnda, milletlere "hr basn-yayn" sayesinde bal gibi yutturuluverirse? Sosyalizm, "gzel sanat" psikopatlarnn, bitmez tkenmez kendini beenmi kk burjuva aydn romantizmi fksndan renecekleri szm ona "Sosyalizmde hrriyeti yol" kuruntusunu, ne oldum delisi toy Dubek-Mubeklerin kararm gzlerinin hatr iin ciddiye alsn m? Burnu dibinde, Bavyera snrlar boyunda, milyarlk casus kumarlaryla maskelenmi, hatta iyi maskelenememi, insanl yeryznde yok edecek cinayeti grmesin mi? Byle bir bakarkrlk, cinayete ortak olmayann harc saylamazd. Niye o denli grmezlikten geldii, hele son dakikaya dek neyin ryasn grd ve nasl olur da baka bir yol dururken ve emperyalizm en aykr amalarla o yollar her gn bol bol ve baar ile uygularken, sosyalizmin "Ehl-i Kehif" (Maarada bin yllar uykusuna yatm erenler) donmuluu ile en sona kalm biare areye bavurduu sorulabilirdi. "MLL SOSYALZM" = NAZLK yle bir dz mantk var; "Efendim, finans-kapitalin bir tek btn olduunu syleyen kendinizsiniz. Onun Bat Alman ba,

nasl olsa Amerika'dan sonra 'ikincil' kalyor. Sen birincil finanskapital kalesi Amerikan emperyalizmine bak. Amerika kklamadka, Alman emperyalistleri kuyruklarn aplar arasna alp sinmekten baka bir ey yapamazlar!" Bu tatl su sosyalizmi, daha dnk Alman iti Hitleri anszn unutuvermek olur. Finans-kapital kpeinin bir yol kudurunca, kimleri, hatta nasl akrep gibi kendi kendisini srdn hi akla getirmemek olur. Hitler kimdi? Onbalktan kap dar edilince nefesi alktan kokmu, kaldrmlar dolusu Alman isizlerinden birisi. Hem namuslu ve normal bir isiz olsa ne mutlu. Viyana inaat antiyelerinde, iskeleden aa atlacak kertede soysuzlam paavra proletaryann (Lumpen'in) da en aalk kpr alt serserisi. Kim zerine tkrd bu uyuz itin, ona uymu alt yahut st tabaka avantryelerinin [servencilerinin]. Ama, o paavra onbay, gizli Alman Genel Kurmay casusluk ve emniyet tekilatlarnn, ii rgtleri iine aylkl ajan olarak gnderdii dnlsn. Kasasnda, oturduu odann kirasn deyemez Milli-Sosyalist (Nazi) adl ii tekilatn kullana kullana bir gn, en nde kollarn kavuturmu nl Alman "Harp Tanrs", aktr, Prusyal Yunker azman Mareal yrmek zere, birka yz ipten kazktan kurtulmu apulcu ile "Hkmeti devirme" giriimine dek silahla bavurduu gz nne getirilsin. Emperyalist demokrasilerce, en baya "diktatr"lerin hangi yoldan, ne kolay ve ne abuk yumurtlatlverdii hemen anlalr. Byle canavar dourgan bir dzen iinde, Birinci Emperyalist Evren Savandan sonra, Alman finans-kapitalini kimler diriltti? Sahnede oynatlan politika kuklalar kiiler ile antlamalarn yalnz ADLARI deiik, grevleri, metodlar, prensipleri hep ayn olan, ayn Amerikan-ngiliz-Fransz finans-kapitalistlerinin ayn "YARDIM"lar, ayn Alman emperyalizmini, Birincisinden sonra olduu gibi kinci Emperyalist Evren Savandan sonra da diriltip azdrdlar. Birinci Emperyalist Evren Sava'ndan sonra, kendilerini tpk bizim DP ve AP dzenleri gibi, "DEMOKRAT" afiiyle milletlere yutturan Batl emperyalistlerin, "TOTALTER" saydklar Alman emperyalizmine ylesine can ve gnlden, "besle kargay, gz-

n oysun" prensibi ile yardm edilerinde bir tek ama saklyd. Onlar isizlikten ve alktan gzleri dndrlm Nazi srlerini aylkl asker gibi tutup, Sovyetler'in zerine rktp saldrtmak taktiini gdyorlard. BRNCDE: POLONYA, KNCDE: EKOSLOVAKYA kinci Emperyalist Evren Sava'nda Hitler kuduzu kimi ilkin srd? Her ay ba Sovyet snrnda bir provokasyon kkrtan, her yl ba bir Sovyet politikacsna bir suikast tezgahlayan ve Nazilerin saldracaklar en kr gze batt zaman dahi savunma yardm iin Sovyetler'in yaptklar her teklifi iddetle reddeden palabykl keskin sosyalist Pilsudsky'lerin, 1 milyon svarinin nnde yaradana kurban olunacak pozda sava tanrl satan yakkl mareal Ritz Smgly'lerin Polonyasn. Niin bunlar sahte "demokrasi" reklam altnda milletlere unutturmal? "Demokrat" maskeli emperyalistlerin en kimseyi beenmez "asilzade" (muhafazakar-lord) hokkabazlar, zorla silahlandrdklar Alman emperyalizmi, "Dou" yani sosyalizm ynnde saldr taklitleri ve deneme manevralar yaptka, paavra serseri Hitler'in ayana dek seirtip tabannn altn yalarca kumpaslar kurdular. Yeter ki, sosyalizm dmanlnda Hitler'den daha tutarl olan ve yzde yz ngiliz, Fransz, Amerikan casus tekilatlarnn emrinde bulunan Polonya'nn bandakilere dokunmasn. Avusturya ve ekoslovakya, Nazi ordusu diye bir ey henz olaanst clz iken, Alman emperyalizminin salak lgn szcs Hitler'e peke ekildi. Hani u Bat emperyalistlerinin casusluk yuvas yaptklar Avusturya ile Dubek enayilikte rahat braklmyor diye urunda kanl gzyalar dklen ekoslovakya yemleri, Alman emperyalizminin ta atp kolunu yormakszn midesine indirtildi. "Afiyet olsun" denildi. Bylesine umutluydu "demokrat" emperyalistler, Alman emperyalizminin Sovyetler'e saldracandan. Hitler ne yapt? Diine daha yumuak gelen Polonya'y, hi deilse yardan ok yutar yutmaz, karsna dikilen Kzlordu'dan nce, nl "Devlet Adam" casuslarla doldurup iinden fethettii yapma Fransz kalesini bir yl dalndaki kurtlu armut gibi,

bir yl "Majino hatt" zerinde amar kurutarak rtt ve bir vuruta ayaklar altna bile bile drd. O Almanya bu Almanya'dr. O Amerikan, ngiliz, Fransz demokrat emperyalistleri bu demokrat emperyalistlerdir. EMPERYALZM KENEFNN ALMAN JANDARMASI Birincisinin kincisine kard Emperyalist Evren Savalar byle birbirinden kt. Finans-kapitalin faist klhanbeylii byle gemi azya ald ve "Al Allah delini, zapt eyle kulunu!" deyip, hem kendisini, hem insanl batan kara etti. Lehistan' [Polonya] kursanda bulur bulmaz, dnd gerisin geriye, kendisini yetitirip martan Amerikan, ngiliz, Fransz "demokrat" emperyalizmlerine ulland. "Gerisini salamak iin" denecek. Ne olursa olsun. Her zaman yle gerekeler eksik olmayacaktr. nk "emperyalistler aras iliki ve elikilere", kapitalizm gibi kurtlarn uluduu balta girmemi ormanda, orman kanunlar egemen olur. Ve bu kanunlar, iyi dilek yle dursun, en baya saduyu, serinkanllk, ihtiyatl davranma gerekleri ile de olsa, hibir zaman emperyalistlerce kontrol edilemez. Nitekim, daha imdiden ne gryoruz? Batnn en Emperyalist "hr basn"na gre, Alman emperyalizmi, grnte "Amerika'dan sonra ikincil" g saylmtr bile. Yani, herkesin gpegndz grd gibi emperyalist Almanya, emperyalist talya'dan, emperyalist Fransa'dan, ngiltere'den, Japonya'dan nce, daha stn kesilmitir. Byle bir finans-kapitalin, Amerika'nn gbeinde, emperyalizmin en mthi sr saklad aratrma, atom, kimya, mikrop, gizli sava sanayiinde, askercil zel at poligonlarnda, deneme alanlarnda, baka hibir millete verilmemi imtiyazlarla, babas evi gibi, elini kolunu sallayarak dolap yatyor. Bu artlar altnda, kendisinden bakas, azl emperyalist de olsa, vz geliyor Alamana. Amerika'y m takar? Amerikan emperyalizmi, Hitler sersemliinin yerine kendisini "kenefe jandarma" yazd. Vietnam batana dt; pr pr edip uamayan bu le akbabas rpndka batyor. Korkun silahlar A.B.C. gagasn kullanabilmek istedike btn tyleri dklyor.

DOLAR SALTANATININ SALLANII Amac neydi Amerikan finans-kapitalinin? Dnya saltanatn gklere karan hametli DOLAR hazretlerini, btn paralarn stnde sarrafiye ve hara alan bir sarslmazlkta tutmak. Evdeki "Amerikan Pazar" arya uydu mu? Tek Trkiye gibi clz uydu pazarlarna uydu. Cihan piyasasnda bugn Amerikan Dolar, kinci Emperyalist Evren Sava'nn mirasyediliini son meteliine dek tketmi, en yakn "dost"larnn yaka silktii, errine lanet bir avantrye, srgnde kumara oturmu mflis kraldr. Bu petrol, elik, otomobil gibi gleri penesiyle israf eden serseri kral, urada burada kurduu kanl sava, casusluk, suikast lenlerinin masrafn teki emperyalist yardaklarna detmek sevdas ve hm ile kvranyor. nsanlk denilen gen kz, para yadrarak pis arl altnda tutmak isterken, kzn zrt ama grbz sosyalizm delikanlsna bedavadan katn gren, iktidarsz ve insafsz, katil salyal moruk aa dnd. ki yldr sren "Milletleraras Para Fonu: FMI" [Bugnk IMF] genelevi iinde, btn eski yeni emperyalistlerin pazarln bir trl tuttu ramadklar fuhu, Amerikan emperyalizminin Vietnam canavarl ile iine dt madde skntsn kimlerin srtlarna ykleyecekleri problemidir. Bu para kalpazanlna, kapitalist femizmine (ho kartma yapmacklna) yakr, bir de kimsenin anlayamayaca ad takld: "Tirage speciale!" (zel eki). Neyi "eki"? Amerikan finans-kapitali "Milletleraras Para Fonu"ndan, kura eker gibi, sktka "para ekecek". Niin? Amerika'nn milletleraras "kenefe jandarma yazln". Pis casusluklar, pis suikastleri, pis hkmet darbelerini, pis siyasiparti kumarlarn ve en sonunda hibiri tutmad m, pis askercil karmalar ve pis savalar yrtedurmas iin. Kimden ekilecek bu para? "Uluslararas Para Fonu"ndan. Bu fonda kimin paras var? Kimin masraf az, kr ok olup, "deme balans" denilen uluslararas alverite alaca vereceinden ar ise onun. Geri UPF (Uluslararas Para Fonu)nda herkesin, yani btn sayl Batl emperyalistlerin paras var. Ama bu Fonda borlu dmeyip alacakl kalan tek emperyalist devlet, Federal denilen Bat Almanya kald.

Geen yla dek Fransa'da az ok alacaklyd. De Gaulle, Amerika'nn apulcu musallatln, NATO'nun lm saan bamszlk dmanln (yani Amerikan uakln) ve Amerika'nn sadk ajan olarak Ortak Pazar'a sokmak istedii ngiliz emperyalizmini pek ho karlamaynca, patlatlan ardarda talebe, ii, solcu, kolcu olaylar ile sermayeler Fransa'dan karlnca, bir haftada Fransz Bankas hemen hemen btn ihtiyatlarn yitirdi. Alman piyasas bir kat daha dnyann en byk kredi gcn tekelinde tuttu. ALMAN BTNN KANI imdi Amerika'nn "Para Fonu"ndan "zel ekili"le para ekmesi demek, o Fon iinde tek bana alacaklar dalar gibi ylm Alman emperyalizminin cebine el atmas demek oldu. Kim kime yankesicilik edecek? Alman haydudu, Amerikan haydudunun elini kendi cebinde bulunca, o eli yakalayp ac ac srtt. Omuzda Amerikan emperyalizminin sust yakalanm solgun benzine bakt. Ve gz iareti ile anlatlar. O "dnyann" denilen, gerekte kapitalist dnyann birincil zorbas Amerikan emperyalizmi ne istiyordu? Para. Kimden? Alman'dan. Demek Amerikan finans-kapitali Alman emperyalizminin sadakasn dileniyordu. Sen miydin Kzlordu Berlin varolarna gelip Bundeswehr'in (Alman Ordusunun) belini krnca, maytap oynarca bakalarnn oynad kanl savatan parsa toplamaya gelen anl Amerikan, ngiliz, Fransz ve ilh. ordularnn Bakomutan? Teekkr etmiti Alman finans-kapitali Amerikal omuzdana. Alman emperyalizmini sosyalizmden kurtarmt. Bu ahane bir emperyalistler aras kumpast. Ama, Alman finans-kapitali "ahn bu kadar severdi." Para Fonu'ndaki paracklar Uluslararas finans-kapital sayesinde yabilmi olmakla birlikte, yama yoktu. Emperyalist zagonda minnet; gcn yetmedii srece, gsteri olarak gsterilirdi. Emperyalistin biti kanland m, o kan kimin olursa olsun, kimden gelirse gelsin, bitin "Kutsal zel mlkiyeti" olurdu. Bir emperyalist bit, teki emperyalist bitten, sava yoluna bavurmadka, zerrece kan ememezdi. Bu kural herkesten iyi bilmesi gereken Amerikan emperyalizmi, gene de hametl "dolar" hazretlerini bir kukla ark

Sultan gibi ayakta tutmaya alyor. Avrupa emperyalistlerinden (yani Alman finans-kapitalinden) "zel ekili" sadakasn kimi dileniyor, kimi hara istiyor. Ve ne denli gln beyinsizlik iinde kvrandn saklamaya alarak Alman finans-kapitaline yalvaryor. "Ne olursun, u Doye Mark'n azck daha ykselt, iskonto rayicini azck daha alalt ki, Avrupa mallar Amerika pazarlarn dveceklerine, Amerikan mallar Avrupa gmrklerini bir smrge snr gibi imtiyazlca asn!" Ve bu belal dilencilie, arkadan ngiliz haydudu, daha geride Fransz horozu tempo tutuyor. Alman emperyalizmini, Trkiye, Yunanistan veya ili, Arjantin yahut Kore, Vietnam, Kongo, Nijerya sanyorlar... Bat emperyalizminin en son ekonomi ve finans durumu budur. Bu durum, bir anda tahterevalliyi yerinden oynatm. Alman finans-kapitalinin ekonomik stnln politika sularnn yzne frlatp karmtr*. EKONOMK STNLN YEN-EMPERYALZM Enayi mi Alman emperyalizmi, byle kvamna gelmi ekonomi stnln, siyasetcil ve askercil stnlkle perinlemesin? Bat basn her gn o perinleme giriimleri ile dolup tayor. Emperyalist, politika, iyznde her zaman silaha dayanr. Alman emperyalizminin silahlan zerine, gze "Batc" belgeler gizlenemez oldu. Diyorlar ki: "Bizzat Bat Almanya topraklar zerinde altm yllar bandan beri gdlen B.C. (mikrop-kimya) aratrmalar ylesine hzland ki, imdi Almanlar, Birleik Amerika Devletleri olmakszn da kendi B.C. silahlarn rgtleyecek" kabiliyete ulam bulunuyorlar. Son Ocak ay, Bat Alman Televizyonu'nun 'ufaltarak' and rakamlara gre, bu ie 85 aratrma, giriim ve irket katlmtr. Bu iin genel gdm Bat Almanya Savunma Bakanlnn askercil malzeme departmannca salanmaktadr. Bu gdm, 'ABC ALIMA GRUBU' denilen ve Bundeswehr'in, Kamu tekilatlarnn, sanayi irketlerinin katlmalar ile gerekleen zel ibirlii merkezinin yaratlmasna balang olmutur. "Bu ALIMA, her ne denli Kimyacl ve Mikropcul Savaa kar korunma aralarn inceleme perdesi altnda gizleniyorsa

da, srf ve yalnz incelenen cevherlerin ardan ar tehlikeli nitelikte bulunular bile ispatlyor ki, ortada bsbtn yepyeni tipte saldr aralar yaratlmaktadr." Demek gz gre gre, at alan Alman emperyalizmi oktan skdar' gemitir. Sen ona A (atom) silahn m "yasak" etmisin? Pek iyi. O bu ite omuzda NATO'lularla gz krpabilir. Sen A'y ararken, o, B.C'yi son haddine vardrverir. Sen onu hl 1945 ylnda yere yklm, kolu kanad krlm geberen ackl bir ejdarha m sanrsn? yi edersin. O, Uluslararas finans-kapital ejderhasnn bir badr. Ve masal dinlemeye baylan millet adl ocuklar da pek iyi bilirler ki, byle bir ejderhann kesilen bir ba yerinde 7 ba birden fkrr. Sistem olarak tekelci kapitalizm sa kaldka, bir Hitler bann tra edilmesi, asmann budanmas yerine geer. O kurumu dallar kesilmeseydi, imdi Alman emperyalizmi bu denli azgn kollarla dnyay sarabilir miydi? Alman emperyalizmi ejderhas, kellesi uuruldu sanldndan eyrek yzyl sonra ne mi yapabilir? Hitlerlerin yapamadn. Hitler katr yalnz srp tepmeyi becerirdi. Yeni Alman emperyalizmi, "hr basn" sayesinde, "Yldrm Savan" mazlum bir milletin isyan gibi gsterebilir, en sinsice "Srpriz Basknn", haksz tecavz defetme yerine geirebilirdi. Yeter ki arkasn Amerikan ve "demokrasi"si ile ngiliz "i Partisi"ne iyice dayayabilsin. TECRBE TAHTASI: GER LKELER "Srpriz baskn" ile "Yldrm sava" nerelerde en ok tutunup verimli olur? te burada Trkiye'nin biz Trkleri iyice sk duralm. nk: NATO-CENTO-SEATO perdeleri altnda, ka gl finans-kapital iin, en ok bizim gibi geri kalm yahut emperyalist dil nezaketiyle: "Gelime yolundaki lkeler"e, tuzak kurmak iin olanakldr. Belgeler diyor ki: "Bat Alman eksperlerine gre, hazrlanmam, gelime yolundaki kazan salayc olur. nk, B.C. n baarmann btn zel artlar B.C. aralar, zellikle iyi lkelere kar kullanlnca silahnda srpriz saldrsbulunur. Vietnam sava-

nn denemesiyle saptanan bu kan, yeni 'smrgeler' ryasn gren Bonn Alman gdclerinin yaptklar projelerde bol bol yank bulmaktadr. Bat Almanya'daki gizli laboratuvarlar bir Tmcl Sava'n (Total Harbin) yeni metodlarn inceliyorlar. O TMCL SAVA' metodlar, yalnz insanlar vurmakla kalmayacak, evcil hayvanlarn, ekili bitkilerin bire dek krlmalarn da topran, sularn ve her eyin zehirlenip mikroplamasn da gzetecektir. Bu problemler, zellikle Bat Almanya Savunma Bakanl'nn baskl gdm altnda, Darmstadt'taki Farmakoloji (labilimi) Enstits ile Arnsberg (Westfalya) Veteriner Enstits'nde etd ediliyor. Ayn zamanda 'HOECHST' Konsorsiyumu, rnlerinin etkenliini lmek iin, Saygon'a (G. Vietnam bakentine) kimya ve mikrop sava maddesinde eksper olan 12 adamn gndermi bulunuyor." Tek szle, en ciddi Bat ve Amerikan kaynakl belgelere gre, Alman emperyalizmi bugn, yetmi bal finans-kapitalin en zehirli ve mikroplu ejderha ba durumuna gelmitir. Enternasyonal tekelci kapitalizmin en son ve en korkun cinayetini, yeryznde ancak Alman yobaznda rastlanabilen utanmazca itcil yollardan, szde gizleyerek, sinsi sinsi yoluna koymaktadr. Msr'daki sar sultann iittii bu haydut hazrln, btn "demokrat" veya "sosyalist" Bat emperyalistlerinin bilmedikleri ve nemsemedikleri ne srlebilir mi? Alman Bakanlarnn ikide bir "Bayram deil, seyran deil" iken Ankara'ya dek sessizce gelip gelip "ulularmz" p pvermeleri, hatta Trkiye finans-kapitalinin bile Alman B.C. suikast hazrlndan habersiz bulunmadn sylemeye elverir. "lgililere bilgi" vermeye hacet var m? Bizimkiler iin Birinci ve kinci Emperyalist Evren Savalar bunu arca gereksiz klyor. Hep geri lkelerin balarnda kabak patlatlarak balanlr ve bitirilir. Bu geri lkelerin, Uzak yahut Yakn Dou'da veya Bat'da bulunmalar kaderlerinden hibir eyi deitirmez. A.B.C. silahlar, ha Vietnam'da denenmi, ha Arabistan'da. Kapitalizmin, yamur yamas, deprem kmas gibi olaan gsterdii, kanlmaz kld sava yangnlarnda, her zaman ilk tecrbe tahtas geri lkeler olur. Savan en sonra zarar ziyann srtlarna yklenmi bulunanlar da gene geri lkeler olur.

BAIMSIZLIK BOUNTUSU Geri lkelerin bir "zrleri" ne srlebilir: Ne yapabilir o kendileri muhtac- himmet dedecikler? Tecrbe tahtas olmam m diyebilirler? Harbe girerim, yahut giremem mi diyebilirler. Kimilerimizin hl ilkin kendilerini aldattklar gibi: "Tam bamszlk" m gdebilir geri lkeler? Kim kaybetmi ki dnyada "tam bamszl", geri lkeler buluversinler? . . Paa efsanesi, Trkiye'yi kinci Emperyalist Evren Sava'na sokturmayan, hep o ihtiyatl, sabrl, "krk tilkili" Paa deil midir? Buna en ok Paa'nn kendisi yzde ka inanr bilinmez. Emperyalist bir savata, emperyalizmin kendisi yle istemedike bir geri lkenin, kendi gc veya zekas ile "TARAFSIZ" kalabildii ve kalabilecei, ancak burnunun ucunu grmeyen esnaf kahvesinde kabak tttren esrarkelere keyif veren, o herkesi ve hele kendi kendini dnya gzeli grme dalgasdr. Acemistan'n her iki Emperyalist Evren Savanda durup dururken belinin ortasndan krl keyfinden mi olmutur sanlr? . Paa'nn nl tilkileriyle Hitler'i de, Churchill'i de kandrd iin salad pek ninniletirilen "TARAFSIZLIK" deil midir ki Trkiye'yi yzlerce Amerikan ss ile topun aznda bir numaral emperyalizm fedaisi haline soktu? Mustafa Kemal en keskin anda yalnz ve ancak en kesin biimde "TARAF" tuttuu, emperyalizme aka kar kt iin, bugne dek ayakta duran bir Trkiye Cumhuriyeti dodu. Onun iin, u geri lkelerin eytanlar atlatr "byk kurnaz" dahilerinden, yahut peri masallarna smaz "yanna varlmaz" tumturakl "hametlu"lardan derleik gdclerini, bamza dnya ilerinde "SORUMLU" saymayalm ve u satrlar yazlrken, "Bamsz TIRT" radyosunda, Alman Babakan Kiesinger'in: "Trkiye ile tarihi geleneksel balarmz gelitirip bsbtn salamlatracaz!" mesajn iitir iitmez, "Gene mi sen Brts" demeyelim. Su testisi su yolunda krlr. Ayplamaya gelmez. AMERKAN MLTARZMNN KAZDII KUYU Koca Amerikan emperyalizmi nerede? Nasl olur da Amerika, kontrolnden kacak, hatta km bir canavarl, Nazi art Alman finans-kapitaline yaptryor? Bir gn, dnya iin-

de, Amerika Birleik Devletlerinin de altn stne getirecek volkanlar ba bo brakmak, en azndan bir intihar sersemlii olmaz m? nk Birinci ve kinci Emperyalist Evren Savalar oktan geti. Artk Avrupal gz dnm emperyalist enayiler kanl oyunu drt be yl oynayacak, son dakikada Amerikan emperyalizmi klc ekip, raknrol gbei ata ata parsay toplayacak... yama yok. Hi deilse, bu sefer "Dostlar sefere, biz eve", diyemeyecek olan Amerikan emperyalizmi hi bandan korkmaz m? Bir gn, bana toplad Alman (emperyalizm) Cinlerini datamayan lgn sihirbaz gibi kudurarak gebermekten hi mi korkmaz? Orasn, yukardaki Amerikan kaynakl belgelerden bir hafta sonra yaynlanan Japon kaynakl belgeler epeyce aklyor. Hem ylesine aklyor, ylesine aklyor ki; bizim derimizle kemiimizin de pazarln ortasnda yatt bsbtn anlamazlktan gelinemez oluyor. lk renilen imi bir rakamdr: Amerika'nn zehirli gazla mikrop retmek iin yapt masraf, hemen hemen her yl yzde yz artyor: " Sekiz yldan beri Washington'un B.C. silahlar iin yllk masraflar 50 milyondan 375 milyon dolara kmtr." Yani, yalnz geen yl, Amerika'nn insan ldrecek zehirli gaz ve mikrop yetitirme masraf, Trkiye'nin bir yllk devlet btesinin drtte birine yaklar. Bu zehirli gaz ve mikroplar ne olur? "Amerika'da ylesine ok B.C. silahlar biriktiriliyor ki, hele Roaz Dalarnn silah depolarnda *g. B.' zehirli gazyla dolu binlerce elik silindir, birok yllardan beri ak havada sra sra yatyorlar. Son zamanlara dek 'FM 3-10' tzne yaplmadk aykrlklar braklmyor. O tze gre, Birleik Amerika topraklarnda bulunan askercil depolarn grevleri belirlidir: B.C. silahlar, askercil eflerin sorumluluklar altnda Sava Birlikleri arasnda letirilmek zere askercil harekat blgelerine doru aktarlmalar iin bu depolar geit sleri hizmetini grrler." Btn "Kyamet alametleri"nin leim noktas burasdr. Tzn yazdna gre, zehirli gaz ve mikrop silahlarnn depolar Amerika'da olacaktr. Buna diyecek yok. Ancak, gere-

kirse "harekat blgelerine" gnderilecektir. Kim o "gerei" ve "blge"yi, belirlendirecek? "Sorumlular." Kimdir o "sorumlular"? Pentagon'un "askercil efleri". Evet mesele tam bir "balta ne oldu?" tekerlemesidir. Amerikan A.B.C. Tz, Amerikan Cumhurbakan, Amerikan Anayasas ne derse desin, A.B.C. silahlar, faist eilimlerini hi saklamayan askercil birka efin emrine kalmtr. nsanln alnyazs, misyoner papaz azman buuk "Pentagon" yldzlsna kalmtr. Bunlar da lm kalmn en korkun silahlarn, bir Azrail alm ile diledikleri yere oturtuyorlar. Japon kaynakl belge, Amerikan askercil eflerinin btn o kallee genelev aiftesi cilvelerinden u sonucu karyor: "Bununla birlikte uras ortaya kyor ki, Pentagon (Amerikan Genelkurmay), byk lde kimya silahlarn ve besbelli mikrop silahlarn SHAPE (yani NATO Bakumandanl) emrine gndermitir. Bu silahlarn zel soutucu kaplar iinde, atom silahlarnn tanmasna mahsus aralarla gnderildii ve zellikle kotarlm depolara konulduu kabul ediliyor." KUYUNUN NDEK "SANDIKTAN IKMA" ADAM "NATO Bakumandan" kimdir? Tam Trkiye Anayasasn deitirecek olan kanun Senato'da kargaalk kard dakikalar, Trkiye Babakan ile kuliste konuabilen Amerikan Generali Lemnitzer'dir. 21 Mays 1969 gnl Cumhuriyet gazetesinin 7. sayfasnda okuyoruz. ki balk ve iki aklama var: 1- "SABAHK TEMASLAR ve TELA": Trkiye Anayasasna gre; "Anayasa deiiklii ivedilikle grlemez" iken, CHP'li Senato Bakanvekili Srr Atalay bildiriyor: "Esasen tatil olduu halde, Cumartesi gn Anayasa Komisyonu toplanarak karar vermi, ayn gn Meclis matbaas altrlarak teklif baslm ve Senatrlerin gzlerine atlmtr." Niin byle yangndan mal karrca Anayasay deitirme "tela" iindeler? 2- "ORTALIK KARIIYOR": "AP Senato Bakan eref Kayalar ve AP Meclis Grup Bakan vekilleri Etem Klolu, S. O. Avc [Sabit Osman Avc] Meclis'te bulunan Babakan Demirel ile grmlerdir. Bu grmeye Devlet Bakan Sadk Tekin Mftolu ve mar skn Bakan Haldun Menteeolu da katlmtr."

"eref Kayalar, bir ara Babakann yanndan ayrldktan sonra, Senato Grup Ynetim Kurulunu toplantya armtr. Bu arada DEMREL NATO BAKUMANDANI LEMNTZER'i kabul etmi ve bir sre grmtr." te, Amerikan askercil eflerinin A.B.C. silahlar gnderdikleri o NATO Bakumandan, nalla mh arasnda skk Trkiye Babakan ile "bir sre" gren, bu NATO Bakumandandr. Trk Ordusu, Anayasa deiiklii zerine tedirgin mi olmutur? NATO bakomutan Trk Ordusunun da Bakomutan olarak, Trkiye Byk Millet Meclisi kulislerindedir. Belki de Trkiye finans-kapitaline, Amerikan askercillerinin ka trl zehirli gaz ve mikrop silah sunduunu bir daha mjdelemektedir. CEHENNEM BALARINA YIKMAK A.B.C. silahlarnn amac ve kullanm belli: Geri uydu lkeleri satran piyonu gibi harcamak... Bir nokta glgede kalyor. Amerikan askercilleri kendi kanun ve tzklerini de ineyerek bu suu neden iliyorlar? Dedik: B.C. silahlarn Amerikan emperyalizmi, Amerikan Ordusunun "Army Field Manuel" kurallarna gre, yani: "FM 310 Chemical and Bacteriological Employment" (Mikrop ve Kimya silahlarnn Kullanm) Tzne gre dzenler. Bu tzn; bir maddesi de unu yazar: "Kurmay efleri Grubu, eylem harekt blgelerine gre B.C. aralarnn stratejik ayrlmlarnn ve letirimlerinin kontroln salar." Bu iki yz ayr kesen Acem klc maddeler, Amerika gibi byk bir lkenin dnyada en ileri milletini, bir avu milyarderin oldu bittisi ile karlatrmas iin konulmutur. Bunda anlalmayacak yan yok. nsanl en en'i [kt, insanlk d] mikrop ve kimya silah ile ldrme makinas, yar sarho, yar sapk iki buuk Amerikan generalinin zprlna esiverecek bir klhanbeylik hevesine braklmtr. Asl ackllk Amerikan milletine bunun nasl yutturulabildiindedir. Ne denli "gizli" tutulursa tutulsun, Japonya'da sar Mikado'nun iittii bu olay, Amerikan Milletvekilleri, Senatrleri bilmez olurlar m? Bile bile bir gn kendi balarnda patlayabilecek olan bu kumar nasl gzleri nnde oynatabiliyorlar?

ok basit, hatta hayvanca igdden gelme bir gereke ile: Korkun B.C. silahlarn Amerikan topraklarna yp, gnn birinde Amerikallar "ecel-i Kaza" ile ldrtmektense, Amerika dna kaldrp, Amerikallardan bakalarn ldrtmek, Amerikan gdclerinin daha ok holarna gidiyor. Kimya-mikrop silahlar gittike ylesine tehlikelice ylmtr ki, kk bir kvlcm srasa, kaza bela dnyasnda herkesten nce Amerikan milletini yok edebilir. "Amerikan Milli Emniyet uras", Amerikallara o tehlikeyi sezdirerek, "FM 3-10" Tznn kaamandan yararlanyor ve B.C. silahlarn yurt dna karp, teki milletlerin bana musallat ediyor. Japon belgesi dupdurudur: "Amerikan Milli Emniyet Konseyi, 10 ve daha ok yldan beri depolara ylm kimya ve mikrop cephanelerini ncelikle o ayrma uratmakla ie baladndan, alnm kararn baka nedenleri arasnda Birleik Amerika Devletlerinin topraklar zerinde B.C. silahlarnn depo edililerinden kacak vahim tehlikeyi hesaba kattna inanmak iin bir sra nedenler vardr." Baka deyimle, Amerikan askercilleri, Amerikan milleti iinde hl beyni sulandrlmam kimseler kaldysa onlara: "lm senin stnden uzaklatryoruz!" diyorlar. Bylelikle, sr sr bencilletirilmi Amerikallara, insanln ban belaya sokularn "mazur" ve belki de, "meru" gstermeye alyorlar. Grnre kalrsa baar da kazanyorlar. LM ADAKLARI O zaman, bu son Amerikan modal ve Amerikan modeli kimya-mikrop lm, kimin bana mezar ta gibi dikiliyor? Bunda anlalmayacak ne var? Mslmann "Bu kadar Gayretullaha dokunur" dedii apta bir kr krne parmam gzne oyunu ile, sunturlu cinayet dnp dolap bizim bamza konuyor. Japon belgesi yazyor: "Alman haberlerinin incelenimi unu dndryor: Amerikan Emniyet Konseyi, muhtemel ihtilaf [anlamazlk] blgelerinde, yani Avrupa'daki NATO depolarnda ve Afrika ile Asya'daki Amerikan slerinde muazzam B.C. silah depolar yaratma kararn almtr." lrse, enayiliine doymayp Amerika'ya s veren gavur veya Mslman lsn, Trk veya Arap, Zenci veya Beyaz, yahut Sar

insanlar lsn. Yeter ki, Amerikal milyarderlerin krlarna kesat gelmesin. Byle dnyor Amerikan Milli Emniyeti ve btn teki milletlerin "Milli Emniyet"lerine imdilik bu "aklcl" tedbirleri oldu da bitti ile benimsetmi grnyor. De Gaulle denli inat bir "Golva"y bile bezdirtip satran bandan karttna gre, kapitalist sektrden dnya milletlerinde bilenler susmakla olsun cinayeti destekliyorlar. Acep, "Ne Avrupalyz, ne Asyalyz, ne Afrikalyz" diyecek bir devekuu felsefesiyle, hi stmze almayverir miyiz bu felaketi? Amerika'nn NATO depolar, Asya-Afrika sleri nereleridir? Japon kaynaklarna gre, byk apta B.C. silahlarnn yld NATO depolar ortadadr: "Ama, kimya silahlarnn byk blm, Amerikallara baklrsa, Avrupa'da ve baka yerlerdedir. " Danimarka'da ve Norve'te bulunuyorlar. Oralarda B.C. silahlar iin zel depolar ina ediliyor (u anda bu silahlar hemen hemen tabii ve alelade (konvasiyonel) silahlar gibi toprak ambardadrlar). Byk ldeki kimya silahlar Japonya'daki ve onun gibi Afrika (Libya) veya Asya (Vietnam, Tayland) lkelerindeki Amerikan slerinde depo edilmi bulunuyorlar." Japon belgesi "Trkiye'nin esamesini okumam." Der misiniz ki, Pentagonizm, Amerikan Milli Emniyeti, CIA ve ilh. servislerle Lemnitzer, Lemmnitzer, Lennitzer, Litzer, tzer, L ttzer, diye 20 bin ak ajan besleyip, 200 bin de yerli "bit"ler yetitirdikleri Trkiye'de, Sayn Bay Demirel'in gbeinden, "Milli Huzur" kahraman Sayn C. Bayar Beyin kelebek ka ile porsumu gerdanndan, Sayn . . Paann krk kuyruklu tilkilerinden, Trke'in smarlama SS peremli Ergenekon Arslanlarndan, Feyziolu'nun Kayseri pastrmas kokan "nabza gre erbet"inden, Azizolu'nun Krt aas heybetinden, Birlik Partici zrt avukatn kuyruunu yalad Acem Arslanndan ve ilh. ve ilh. korkup, Trkiye'deki slerine yalnz domuz eti, soya ya, kaak sigara ym olsun? TRK'E YASAK TRKYE SINIFI Trkiye, Avrupadaki kuzeyli Danimarka ile Norve'in, Asya'daki Uzakdoulu Vietnam'la Tayland'n paraleli bir lkedir. NATO'da Avrupal, CENTO'da, SEATO'da Asyal, Libya, Tunus, Ce-

zayir, Fas, Kongo ve Nijerya'da Afrikal olmakla vnrz. Dnyadaki ba stratejik yerimiz, nl Amerikan yazar Lipmann'n deyimi ile "Sovyetler'in yumuak altkarn" dorultusudur. Bu yerimizle, denilebilir ki, dnya dengesinin en nazik noktasnda, en tutkun ve en nemli yzlerce Amerikan ss Trkiye topraklarn kaplamtr. 34,3 milyon metre kare Trkiye topran, Trk hkmeti para verip Amerika'ya "letme masraflar" ile sunmutur. "Bir devlet bymzn bunlar gezme istei de, davet edildii takdirde kabul ve gitmesi de protokol bakmndan uygun deildir." (Sezai Orkunt, Emekli Amiral, kili Anlamalar, Cumhuriyet, 21.5.1969) Hani ocuu kandrmak iin "yapma, AYIP" denir. Tpk yle, Amerikalya bedavadan peke ekilmi Trk toprana, Trk "devlet by" arlsa bile: "Girme PROTOKOL!.." deniyor. Bu s (base: askercil harekat ve ikmal taban) ve mevziler (site: sse bal hizmet yeri)Trkiye'yi bir ahtapot gibi btn nazik yerlerinden sarmtr. Hava sleri Adana'da ncirlik'ten, Diyarbakr'da Pirinlik'e dek btn ayr dil konuan Gney ve Dou Trkiye'yi yabanc penesine sokmutur. Bat Anadolu zmir NATO Merkezinin emrindedir. stanbul'dan Kars'a dek btn kalabalk merkezlerimiz, Trkiye ekonomi ve kltrne egemen stanbul'daki Karamrsel Merkez Amerikan ss'ne baldr. Trkiye'nin "hayat ukdesi" Ankara "mevzii" ile btn Orta Anadolu; ile, Samsun, Trabzon "mevzileri" ile tm Karadeniz blgemiz, Amerikan Elektronik s ve Mevzilerinin kontrol altndadr. Bu "s" ve "mevzi"lere, Demirel'in "tesis"lerine, Demirel'in kendisi bile niin "protokol gerei" sokulmaz. nk, Trkiye'yi ve Yakn Dou'yu bir saniyede hayaya uuracak silahlar ile Amerika oralarda pusu kurmutur. "Amerikallarn bu mevzilerinde Trk askeri personeli yoktur, tek tarafl alr... ok yksek, takatli byk radar merkezleri, ilmi aratrma mevzileri kurarlar... Diyarbakr ssnde de Trk askeri personeli yoktur." (S. Orkunt, age) Trkiye'yi dorudan doruya yzden ve candan vuran bu "s" ve "mevzi"ler zerinde, "yan tesisler" ad verilen yandan yrtmal alar, Trkiye iinde, Trklerin ok stnde imtiyazlarla kurulmulardr. "Bar Gnllleri" gibi ak, CIA gibi ka-

pal casus tekilatlar, "her yerde hazr, nazr" iyi saatte olsunlardr. Onlarn yarattklar hava ortamnda resmi patentli, son kertede geni ve etken iki Amerikan kumpas da, Jusmatt ile Tuslog'tur. "Jusmatt": "Amerikan Yardm Tekilat" adn alr. Bu gzellik muskas ad, gerekte Trkiye iine yerletirilmi bir "Kk Amerika" minyatrdr. Devlet iinde devlet, hkmet stnde (veya "ssnde" yahut, "mevziinde") Hkmet odur. Ama Trkiye finans-kapitali, vatan topraklarna ektii bu tanrsal kutsal Amerikan iktidarn, bizlere, filoksera hastal iin dardan getirtilip yurdumuza yaylan "Amerikan asmas" kadar tabii ve yararl bir nesne olarak mkemmelen yutturmutur. ylesine ki, bu iin nerelere varacan ac ac hesaplayan bir Emekli Amiral Sezai Orkunt bile, Trkiye'deki "sler" "mevziler", "tesisler" ile "Jusmatt'n bir ilgisi yoktur" deyip geiverir. Yalnz i snfmzn herkesten stn, lafa tok igds ile her gn kinci Kuvayimilliye Mcadelesini yrtt "Tuslog", hibir uvala girmeyen, btn medeni ve sosyal hayatmzn barna saplanm som Amerikan mzradr. "slerin ve mevzilerin ihtiyac, Ankara'da bulunan Amerikan Lojistik Destek Komutanl TUSLOG tarafndan planlanr. Personelin lojman, otel, hastahane, okul, kulp, elence ve istirahat yerleri, sat maazalar, tekilatn byklne ve kklne gre ya sler iinde veya dnda kurulmutur. "Ankara, zmir ve stanbul gibi yerlerde bu faaliyetler ehir iine dalmtr. Bu yerlerin iletilmesi Amerikal mteahhit bir firma tarafndan yaplr." ANTKA AYAKTAKIMININ AMERKAN ALLAHI VE HALK Bylece Amerikan emperyalizmi, Trkiye'nin ekonomik ve sosyal dzenini bir tek Amerikan firmas ile etkiler. Kendi srtlanlarnn dilerinden dklen krntlar bile bir yerli Trk firmasna olsun tattrmaz. Trkiye finans-kapitali, efendisi Amerikalnn "mteahhitliine" layk grlmekle olsun mkafatlandrlmaz. Ona karlk, dorudan Trkiye piyasasna ve insanna, Amerikan neo-kapitlasyon rejisinin kolcu-kaak oyunu oynatlr. Elolu bylesine "kov gitmez ite, yal yal" verir mi?

Dnyann her yerinde, halkn orduya sempatisi, esnaf ve kyl kk retmenlerin "askeriye" alverileri sayesinde ucundan plenebilme olanaklarna dayanr. Fakir Trk Ordusu, sade suya karavana kaklarken, esnafa ve kylye ne decek? Buna karlk, bir Trk generalinden ok maa alan ve ok alm satan Teksasl gangster, cebinden gmrksz Amerikan eyalarn ve dolarlarn karp hovardala balad m, kkburjuvalara Amerikan giysilerini giymi cmert Tanr taal gibi gzkverir. Bu yzden Trkiye halknn gelenekcil ordu sevgisi de, hi farkna varlmadan "Amerikan hayranl" biimine dnmektedir. Altnc Filo nnde Cuma namazlar klmalar, ktem'in tabutuna kar, en ok subay yemek isteyen ordu dmanl, Amerikan ss haline sokulmu bir lkede, isiz ve a braklm ayaktakmnn Tuslog uakl ruhundan ve cezasz Amerikan kaaklndan kaynak alr. Tekelci kapitalist igds ile Amerikan emperyalizmi, bir yanda Babil ve Bizans art kk burjuvaziyi Spor-Sinema (ruh SS ktalar) ile Antika Romann "Sirk ve Ekmek" dilenen ayaktakmna evirir, satlk bir avu aydn ve sendikacy "Amerika gezisi" ile gebe brakr; te yanda, gerekten sonuna dek antikapitalist sava ncs Trkiye ii snfn, en kaba ve kstah gangster gsterileriyle yldrmaya alr. S. O. bile der ki: "sler ve mevzilerin devaml almalar mecburiyeti nedeniyle, normal alma dzenini aksatacak grevler, Amerikallarn en arzu etmedikleri olaylardan biridir. Bu mevkilerin Amerikallar iin hayati birer savunma tesisi olmasndan, grevlere kar sorumlu makamlarn yardmlar daima aranr." (S. O., Emekli Amiral, age, 21.5.1969) Trkiye'de "snflar sava", bu kertede bir Amerikan emperyalizmine kar mcadele biimine girmitir! Trkiye ii snf, kendiliinden gidiiyle, Trkiye'de anti-emperyalist mcadelenin temel direi olmutur. Amerikan emperyalizmi ile onun ibirlikisi finans-kapital, en ufak ii greviyle, en basit sosyal hareketiyle onun iin ciddiye aldrtmyor. Bata ii snf gelmek zere, ilerici genliin, devrimci Trk ordusu ve Trk adliyesi geleneinin soluk almasna bir numaral dman kesiliyor.

Niin? nk Amerika, zafer arabasna balad Trkiye'yi, dnyann her yerindeki maceralara srkleyebilecei en kolay avlanr lke sayyor. Ahmet Emin Yalman, Trkiye'nin tarihte Rusya ile dman komu oluuna bin kr ediyordu. Ya sosyalizm Rusya'dan baka yerde baar kazansayd? O zaman, iki "Grc profesr"ne yazdrlacak bir tarih pasajndan Trkiye "hr basn"na "Moskof geliyor!" yollu bir baskn aktarmas yapmak, Trkleri, Uzakdou'nun br ucundaki Kore Sava'nda gnll harcamaya yeter artar myd? TRKYE'NN NATO-, NATO-DII HARCANII Amerikan emperyalizmi Kore hzyla Trkiye'de niin yerleti? Trkiye'yi diledii ynde otomatik olarak iletmek iin. Bugn Trkiye Uzak-Batdan (Pasifik'teki Pearl Harbour ve Kuzey'deki Alaska, Greenland ularndan) Midilli-Sakz-SisamRodos-Kbrs adasna dek NATO iinde, Amerika "Ha!" deyince savan gbeindedir. I- NATO "Adana-ncirlik ss: Bu s, Amerikan nkleer mukabil [kar] darbe grevini ve sorumluluunu tayan Stratejik Hava Kuvvetleri Komutanlna baldr. NATO ii bir buhrana takaddm eden zamandan balayarak, ssn askeri kontrol Amerikallara braklacaktr. Ayn ekilde Diyarbakr hava meydanndan istifade edilmesi de mmkndr." (S.O., age, 21.5.1969) Trkiye'de 27 Mays ispatlad, DEVRM iki stratejik ehrin eseri olur: STANBUL-ANKARA... Trkiye'de finans-kapital her eyden nce, kardevrimi organize etmekle grevlidir. Kardevrim'in en son silah, Trkiye'yi bir DI SAVA iine atmaktr. Finans-kapital Trkiye'yi, her trl i devrimden sakndrmak ve her trl kardevrime zorlamak iin, sz yerinde ise bir DI DEVRM planlamtr. Bu d devrimin de iki stratejik ehrini semitir: ADANA-DYARBAKIR... Bu iki ehrin mihveri [ekseni], Arapa-Krte konuan Trklerin mihveridir. Amerikan emperyalizmi, eski ngiliz casusluunun izinden yryerek devrimci Trkiye'yi o mihvere basarak ikiye paralamak yolunu daha aka ortaya koyamazd. Demek, Trkiye'yi Amerikan ss yapanlarn Nato ii diye gsterdikleri oyun, gerekte Trkiye ii finans kapital suikasti-

nin maskesidir. Suikast, Trkiye'nin mlk btnln paralamak, neo-kapitlasyon kamasyla Osmanl Trkiyesinde bile baarlamayan ince yollardan barmz yarmak, milleti, vatan sanki iten kendi isteiyle finans-kapital yedeinde eritmektir. Emperyalizmin bir tala vurduu birinci ku budur. Ama, ayn tala bir ikinci ku daha vurulmak isteniyor. kinci ku, Nato dnda Trkiye'yi harcamaktr. II- NATO DII harcanmz: Nato-ii paralanlarak yutulu planmzn kanlmaz sonucudur. Trkiye, kinci Emperyalist Evren Sava iinde bile, nirengi noktasnda bulunmann gerei, nispi (izafi) bir STKRAR eleman olmutur. Bu istikrar, Birinci Kuvayimilliye geleneklerimizi unutmam silahl glerimize dayanyor. stikrarn d-politika forml, Birinci Kuvayimilliye yadigar . . Paann aznda ikide bir yle tekrarlanr: " Trkiye ne Amerika'nn, ne de Sovyetler'in dman olmamal!" Finans-kapital: "Amerika'nn dman olmama"nn ne olduunu pek iyi bildi ve baaryla uygulad. Ama u "lanet" olas "Sovyetlerin dman olmamak" neyin nesidir? Trkiye'nin bir Kore, bir Vietnam, bir Endonezya olmamas, tek szle bir Uzakdou ve Yakndou kargaalna anak tutmaydr. eyrek yzyldr emperyalizm bu durumu kundaklyor. Trkiye'yi yzdeyz teslim almann, onu Uzakdou Yakndou kumar iinde bir piyon gibi kullanmaya bal olduunu emperyalizm son 27 Mays denemesiyle de anlad! (PANTURANZM + "AIRILIK") = PANAMERKANZM Evdeki pazar arya uymad. Dimyat'a pirince giden emperyalizm, Trk Silahl Kuvvetlerinin mekanizmas ileyince, evdeki bulgurdan oldu. Birinci Kuvayimilliyecilik, kinci Milli Kurtulu olayn suyun yzne kard. Btn bu hi hesapta olmayan faktrleri kknden gidermek ne ile olabilir? Osmanl mparatorluu'nun yklnda Padiaha oynatlan "Panslmizm" ve Paalara oynatlan "Pan-Turanizm" dnce ve davranlar, daha yumuak ve somut biimlerde diriltilmeliydi. Kore trajedisi finans-kapitali pek umutlandrd. Kbrs baya tuttu; Ama Vietnam tadn kard. srail, 6. Filo nnde secdeye kapaklanan Hacaa tayfasn bile akna evirdi. Hazreti Muhammed Arap deil miydi? Amerikan milyarderlii Mekke ve

Medine'yi petrol ss haline getirse bile, slam Araplar Musa dinli srail oullarna nasl krdrlr, hangi "Nursi", "Krsi", "Sleymani" h buna fetva verebilirdi? Bunu bilen finans-kapital, "eriatlar"n "31 Mart"n (Demokrat Parti iktidarn) arabuk Yakn ve Uzak Dou emberi iine atacak balantlara giriti. Bu balant, "Komnizm var!" yahut "Bolevik geliyor!" yaygaralar, "AIRI" ne sa, ne sol "istemezk" sloganlar ortamnda, sessiz sadasz, hatta en keskin "demokrat" an Trkiye Byk Millet Meclisi'ne bile metelik verilmeksizin imzalatverilen ADANA-DYARBAKIR "hava" sleri anlamacklaryla gerekletirildi. Em. Amiral, S. O. diyor ki: "5 Mart 1959 tarihli anlamaya gre de, bu sten NATO sorumluluu dnda kalan blgelere kar harekat imkan da mevcuttur ki, bu ok nemli bir noktadr." (21.5.1969) Ancak, Bu finans-kapital provokasyonu, Sayn Emekli Amiralin "ekserisi kanunlam" (yani kanunlamam olanlar da var) dedii ve ta Sayn . . Paann iktidarnda yaplm "12 Temmuz 1947 tarihli askeri yardm anlamas" gnnden beri tam 22 yl sistemlice yerletirilmi "siyasi anlama" kundaklarnn sonucudur. Sonu, Milli Kurtulu Savan baaryla yapm Trkiye'yi, bir anda ngiliz casuslarnn iftlikleri olan Acem ahnn ran' ile, ngiliz ordusundan diplomal smrge aalarnn Pakistan' ile ayn torbaya koyup azn kapatt. "Bu anlama, ran, Pakistan ve Trkiye ile Amerika arasnda ayr ayr fakat ayn metin altnda, Ankara'da 5 Mart 1969 tarihinde imza edilmitir. Anlama, dolayl dolaysz bir komnist saldrsna kar bir tedbirdir... Byle bir anlama ile Trkiye kendisini "Ortadou'daki barn idamesi" fikri iinde peinen blge olaylarna angaje etmi olmakta ve bu blgede bir buhran meydana geldii zaman fiilen uzak kalmaya baarl olsa bile, Amerika'nn dahil olabilecei haller karsnda Trkiye'deki slerin kullanlmasna diren gsterip gsteremeyecei belli deildir. Bu suretle NATO 'sorumluluk sahas dna klm' olur." (S. O., age, 22.5.1969) "YARDIM" MI, SMRGELETRME OLTASI MI? Trkiye bu kmaza niin ve ne zaman sokulmu? O hepsinden daha yrekler acsdr:

"O zaman, Badat Pakt henz ismini deitirmemi, Irak da resmen Pakt'tan ekilmemiti. Zamann siyasi olaylar ve grnts iinde ran ve Pakistan'n byle bir garantiye ihtiya duymalarnn ve Amerika ile anlamaya girmelerinin makul bir sebebi vardr. Fakat, NATO anlamasyla kendisini ok daha etkili bir ittifakn emniyeti iine alan ve Ortadou'dan gelecek blgesel tehditleri resmen karlayacak imkanlara sahip bulunan Trkiye'nin byle bir anlamay makul grmesi kolay deildir." (S. O, age) Trkiye, "Aman, sen imzalamazsan ran ve Pakistan da imzalamaz." denildii iin, Amerika'nn hatrndan kmad iin, Trkiye'nin bana NATO dnda bir de ORTADOU orab rmtr. orabn le kokusunu Trk milletinin burnundan uzak tutmak iin, ok iyi hatrlyoruz; finans-kapital, Vatan Partisi'nin ban Ankara'ya Fatih gibi giren Amerikan Dileri Bakan'na kurban olarak sunacaktr! orap ise, tam piyasa dolandrclarnn, safdil kiilere imzalattklar "hatr bonosu" gibi karlksz, "sahte bono"dur. Bu sahtekrla neden drldk? Bu ilerin azck iyzn bildii anlalan Emekli Amiral belirtiyor: "Biraz eletirilirse, bu sler ve mevzilerin kurulmasnn eit haklara dayanan bir kullanmann zarureti olarak dengelenmedii, ksmen yaplan iktisadi ve askeri yardmlara kar aresiz bir taviz mahiyetinde kabul edildii, ksmen de Amerika lsnde bir tesisin ne anlam tadnn tam olarak anlalmad grlr." Demek emperyalizmin Trkiye'de ldrc slenmesi iki nedene dayanyor: 1- Yardm, 2- Anlayszlk. BU BALIK GNLL BALIK Gerekte her iki neden de yalan ve yanl: 1- Yardm ne idi? Trk'n mal alnrken dolar 280 kurutan dediler. Biz emperyalistin maln alrken dolar 1000 kurutan dedik. Dolar bana 7 lira vurgunu yerli yabanc kapitalistler krp her mahallede bir milyoner tredi.

Finans-kapital en yaygn demagojisini ky nfusu iinde tutundurdu. Trkiye'de 40 bin traktrl burjuva yetitirildi. Trkiye'nin balca ihracat toprak rnleridir. Bu ihracattan lkeye giren dviz, 1953 yl 389 milyon dolarken, 1958 yl 243 milyon dolara dt. Yani Trkiye, Amerikan yardmnn en iirik olduu 5 yl iinde, iki kat fazla satt ayn malna %40 daha az Amerikan dolar ald. Buna yardm denir mi? Hem denir, hem denmez. Trkiye'nin st-snflar (finans-kapitalistler zmresi ile tefeci-bezirgan snflar) iin, Amerikan yardm oldu. Sryle harp zengini gibi vurgun zengini tredi. Onlar Amerika'nn bu "yardm"nn tadn lseler unutamayacak kadar Amerika'ya sadktrlar. Bu sadakatlerini 6. Filo nnde namaz klma ve Bayar tayfasn "huzur"a kavuturma abalaryla her gn ispata alyorlar. Trkiye'nin alt-snflar (bir avu vurguncu dnda btn Trk milleti) iin, Amerikan yardm olmad, Amerikan ykm oldu. 2- Anlayszlk ne idi? Belki finans dalaverelerine akl ermeyen, devletin kilit yerlerinde yetkili birka temiz yrekli amiral veya general ilkin trajediyi anlayamadlar. Nitekim en ok anlatan sayn Emekli Amiral bugn de "iktisadi ve askeri yardm" var imi gibi yazyor da, "Amerika lsnde bir tesisin anlam" bilinemedi, ondan faka bastk sanyor. Bu yalan deil ama kknden yanl. Hibir amiral veya generalin, bile bile Trkiye'yi Amerikan ss yapmak isteyebilecei dnlemez. Bu bakmdan Trkiye'nin bamszln savunmak iin kurulmu Trk ordusu elbet aldatlmtr. Orduya kar aldatmaca oldu. 21 Mays o aldatmacann tepkisidir. Ama Trkiye'nin dizginlerini elinde tutan finans -kapital iin hibir aldanma olmad. Bunu sayn Amiral de bakn ne gzel anlatyor: "Amerika teldif [teklif] etmi, fakat zamann hkmeti, bunlar kabulde ok daha fazla bir istek ve istical [ivedilik] gstermitir." (S. O, age, 20.5.1969) yleyse "zamann hkmeti", Trkiye'yi s yapmakta Amerikal'dan baskn (istekli, aceleci) davranmsa, bunun artk

"aldan" yan kalr m? inden, sosyal snf eiliminden gelmitir. Onun iin onu hibir kuvvet teslim olmaktan alkoyamazd. Finans-kapitalin yerlisi, cebini doldurmak iin "Amerikan yardm" adn verdii "Trkiye'nin smrl"n bile bile Amerikal'dan "ok daha fazla bir istek ve istical" ile Trk ordusuna ve Trk milletine yutturmay becermitir. "Ordu siyasetten uzak!" parolas, "Trk milleti iradesinde aldanmaz!" piyaz, bu anlama gelir. Ordu siyasetten uzak tutulmal ki aldatlsn; millet "irade benimmi" sansn ki tatl tatl okka altna gtrlsn. KURTLA KUZUNUN SARMAMASI Dorusu, "snflar determinizmi" bakmndan Finans kapital yerden ge dek hakldr. Amerika'nn Trkiye'yi s yap ile bir avu irketle hacaann Trk milletini samal edii, birbirinin paraleli ve btnleyicisidir. Olaylar hep ayn "demokratik" kuralla iler: Milyonerle hammal nasl "kanun nazarnda msavi [eit]" ise, tpk yle, Amerikan emperyalizmi ile Trkiye Cumhuriyeti "anlamalar nnde eit"tirler. Kimin haddine demokrata eitlii inkr etmek? Gitsin Trkiye de Amerika'da istedii atom veya fze ssn kursun. Milletleraras anlamalarda eitlik grtlaa dek bol. Topraksz kyl nasl gelip stanbul'da sra saraylar kurmakta hr ise, tpk yle, Trkiye de Amerika'nn beendii blmnde uzay istasyonlar, ses tesi fze uaklarna sler yapmakta ku kadar serbesttir. Kim istedii fabrikay kurmasnda iinin elini kolunu balar? Hangi Amerikal Trkiye'nin Nebraska bozkrnda atom denemeleri yapmasn nler? Buyursun gelsin. Aalarmz Amerika'y yle karlkl buyur etmiler. Bunu dnen Emekli Sayn Amiral melankolik bir ikille szldanyor: "Esasnda, btn anlamalar karlkldr.. Yani lkeler durumun icabna gre birbirlerinin topraklarnda savunma tedbirlerine katlabilirler. Fakat, mttefiklerine asker gnderen ve topraklarnda tesisler kuran Amerika olduundan ileyi tek tarafl olur." (S. O., age, 20.5.1969) Kabahat neredeyse Amerika'da deil, u kafir, corafyada: "Trkiye'nin, Sovyetler Birliini kapsayan ve Ortadou'ya hkim corafyas; hava meydanlar, fze sleri, muhabere-

elektronik istihbarat tesisleri ve Rusya'nn uzay almalarn, roket gelitirmelerini kontrol bakmndan o kadar uygun ve nemlidir ki Amerika, Trkiye'nin NATO'ya girmesini bu jeopolitik uygunluk nedeniyle de arzulamtr." (20.5.1969) K ALDANMASI MI, SINIF ELM M? imdi ne olacak? Amerikan kurdu ile Trk kuzusu "eit hakl anlamalar"la ayn uvala konulmutur. Kurdu krmz balmumu ile aran kendimiziz. Dilerine de katlanacaz: "Byk devletlerle lzumundan fazla iliki kurmann ve tavizkar olmann mahzurlarnn arz [geici] deil DEVAMLI olduu, olaca dnlmemitir. "Bir yabanc lke askerinin, karlksz olarak, baka bir lkenin topraklarndaki misafirlik sresinin uzamas halinde, birtakm tatsz srtmelerin meydana gelecei, hatr saylan misafirin ihtiyalarnn mtevaz ev sahibinin imkanlarnn ok stnde bulunmasndan, bir mddet sonra her iki tarafn da rahatsz olmaya balayaca ve daima ev sahibinin bann aryaca hesaba katlmamtr. ZRA, artlar ne olursa olsun byk devlet, elde ettii hakk ne mnakaa eder, ne de ettirir ve kk devlet de bu tavizlerin ykn bir kambur gibi tamaya mahkum olur." (20.5.1969) Bylece, asker dncmz, sanki ekoslovakya ile Trkiye arasnda bir kader benzemesi bulur. nk onun dmdz mantnda "sosyal snflar determinizmi" yok, srf "KDAREC"ler vardr. "Bugn Trkiye; sivil veya askeri sorumlu idarecilerinin ou zaman KSEL kt bir gr ve sathi [yzeysel] dnceleri, yarglar ve kararlar sonucunda ve her zaman iin, yardm alma psikozu iinde, Amerikan sleri ve tesisleri bakmndan BA [doyma] haline gelmitir." (20.5.1969) Sivil veya asker "K"ler bizi "DARE" ettiklerini sansalar bile, 20. yzyl sonunda biz; sosyal "SINIF"lar "ELM"lerinin her eyi ynettiini grmemezlikten gelemeyiz. Trkiye bugnk Amerikan mandalna u veya bu "DARE K"nin yanl "aratrma"s, "dnme"si ve "yarg", "karar" vermesi yznden gelmemitir. Tam tersine o "DAREC KLER", Trkiye'nin egemen "SINIF ELM"nin zavall birer kuklas

olduklar iin, o "yarg" ve "karar" yanllarn seve seve, hatta Bayar gibilerin deyimi ile "EREF" sayarak ilemilerdir. Meseleyi ancak byle korsak nerede olduumuzu ve nereye doru gittiimizi kavrayabiliriz. Bizim asker, sivil btn iyi dilekli "DAREC"lerimiz bu kural artk anlamaldrlar. O zaman ikide bir patlak veren olaylar, kendilerine ramen karlarna dikilip bulmacalamazlar. Ve kendi yaptklarn olsun daha iyi kavrayp, o pek sevdikleri velinimetleri Trkiye halkna daha yararl olabilirler. EMPERYALST SLAHLARIN PARMAI 27 Mays tepkisi ne idi? Onu baaranlar bile henz ettiklerinde durulmu deillerdir. Ordu genliine bu, davetsiz Amerika'nn "misafirlik sresinin uzamas halinde birtakm tatsz srtmeler" gibi gelmitir. Oysa, dnya cepheleri asndan iin iyz, Trkiye finans-kapitalinin, memleketi Amerikan mandas yapmasna kar, halk ocuu ordu genliinin, satlk Franko yahut Papadopulos kertesine dmeyi kendilerine yedirememi olmalarndan ileri gelmitir. 5 Mart 1959 gn "dolayl dolaysz bir KOMNST saldrsna kar", " Ortadou'da barn idamesi" iin " Trkiye-Amerika birlii Anlamas" imzalanmtr. imdi bir asker kalemi: "Blgede buhran oldu mu,... Amerika'nn Trkiye'de slerin kullanlmasna mukavemet gsterip gsteremeyecei belli deildir." diye tehis koyuyor. Bir yl bu tehisi vicdannda mayalandran Silahl Kuvvetlerimiz, 27 Mays 1960 gn tapay att. Bugn, en "huzur" aababas olan Sayn . . Paamzn, nasl bir "huzursuzluk" bombas attna, bilmiyoruz kendisi de ayor mu? Olaylarn iyz hi artc deildir. "Byk devlet" Amerikan emperyalizmi, Amerikan irketlerinin smblbebek tohumu Demirel sevgilisine de, ilk gzars Menderes sevgilisine yaptklar gibi, souk ve bo mu decek? Mesele bu. AP anszn "sayn madur, mazlum" Bayar'n sarkk gbeine yahut nn'nn buruuk gerdanna ak m oldu "Sam Amca"? Nedir bu, 1959 ylnda Menderes'e kar yaptnn tpks, btn "Muhalefet Partileri"ni 1969 yl Demirel'e kar srek avna kaldr.

Firenk "Cherchez la femme" (kadn parma arayn) der. Burada modern silahlar parman araynz. Emekli Amiral aramadan bulmu gibidir. 20.5.1969 gn yle diyor: "Amerika, el'an [u anda] Trkiye'yi yeni tesislerle yklemek grnden vazgemi deildir." Yani, saysn Allah bilir. Amiral, "ktisadi olmayanlara" ve onlardan da "bilinenler" diye 19 ylda, 58 gizli ak anlama says veriyor. Sonra bunlara 4 tane de "ortak talimat" katyor. Etti sana 62 Trk-Amerikan Anlamas. Hemen hemen her yl ba Sam Amca Trkiye'nin bacasndan ieriye 3 tane taze anlama sallandrm. Yeterli bulmuyor. Yenilerini "yklemek grnde." E, bizim derdiment latilokum Demirel ne yapyor? Amerika ile dostluumuz "Va m, va!" diyor. Sonra da oturup u lanet olas "AIRI"lar susturmak iin, "Askeri anlamalarn danklktan kurtarlmas" gibi zrt bir amala, "temel anlama" diye bir "taslak" hazrlyor. Ve "tali [ikincil] teknik anlamalar da protokoller halinde buna balanmak" isteniyor. Yani, Menderes gibi, kalkp "Moskova'ya gitmek" ve "Kruof tombalan Ankara'ya armak" tasla bile deil. MUHALEFETN BEYN Sen misin Amerikan stadna bu "sbedebazl" [gzbac, hokkabaz] eden? "2 yl kadar bir zamandan beri... o kadar mnakaa edilmi ve bir hassasiyet yaratlmtr ki" diyor Sayn Bay Emekli Amiral, "Tartmalarn ve neriyatn anlamn yanl tehis eden Amerika, bu temel Anlama'ya kar daima bir allerji duymutur." (S. O., age, 21.5.1969) Ve "ilahi su kuu" sayn Paalarn Paas o zaman, Menderes, Kruof'la kur yapmaya kalkt zaman, nasl: "Brakmam yakasn!" diye kplere binip, "dk, maslup" [aslm] Babakan'a: "Ben dahi seni kurtaramam!" demise, imdi de yle azimli, heyecanl. "CHP Genel Merkezinin yapt aklamada yle denilmektedir: 14 Mays 1969 gn . nn'y Celal Bayar'n ziyareti, UZUN BR AYRILIKTAN sonra, eski tananlar arasnda bir nezaket ziyareti"dir. " nn'nn... bir soruya, kaytsz bir ifade ile cevap verdii yolunda bir haber... yakksz, krc bir muamele saylmamas iin", telefonda nn, Bayar'a:

'Ben bu ii ele aldm, sonuna kadar gtreceim mutlak kacaktk, eklinde konumutur." (Yeni Gazete, 24.5.1969) Dikkat edelim. Ordu Anayasa deiikliini istemeyince "Milli iradeye glge drm" saylyor. Bir tek kii, . nn, Anayasa deiiklii cebindeymie: "Mutlaka kacaktr" diyor. Kimse bu "Milli irade", peder miras gibi "batapu" [tapulu] . . Paa ile C. B [Celal Bayar] Beyin mlkiyeti altndadr. ki "varis" bir ara "mahkemelik" olmulard. "Uzun bir ayrlktan sonra" sarmanca... "Milli rade" mallarn diledikleri gibi kullanmak "haklar" oluyor! ki kodaman anlanca, teki boy boy ufaklklarn geit resimleri, hep Trk ordusuna kar maskara ccelerin karnaval oluyor: AP heyetleri: "Parlamento'nun haysiyeti zedelendi." ln atyor. YTP, eski DP oylarna en ok sulananlardan. nk Bayar, mavi boncuu u szyle ona vermi: "Bu samimiyetinizin bizlerdeki etkisi, ezgisi cevapsz kalmayacaktr. MLL RADE'yi temsil edenler bunu mutlaka deerlendireceklerdir." Kimdir o "Milli radeyi Temsil Edenler"? Bayar'n 25 dakika sren YTP pmesinde, "Genel Merkeze gelmi bulunan delegeler"dir. Bu YTP'li "Delegeler, srayla Bayar'n elini pmler"dir. p babann elini, al bayram harln! MHP'de karnaval, bsbtn traji komik palyaolua dner. Gazetelerin ilk sayfasnda "Ulu Babu" Trke'le Bayar: imdi sille tokat tevkif edilerek, Trke'in sol bilei Bayar'n sa bileine kelepelenmi de Sivriada'ya "mahfuzen |koruma altnda] sevk" ediliyorlar gibi, ar eki suratlarla, yan yana, iki yzlerini saklamaya alan sulu durumunda. Son perdeyi Alpaslan (Al-Paslan)n Ergenekon "Aslanlar", yle Hitlerlerin ve Mussolinilerin ruhlarn ad ederek, finanskapital muhafz ktalar kesiliyorlar. "Bayar'n geliinde ve gidiinde, MHP'li komandolar, Genel Merkez binasnn giriinden Trke'in odasna kadar olan yerde iki sra dizilmilerdir. Bayar'n geliinde ve gidiinde saanak halinde yamur yamasna ramen, Komandolar, bulunduklar yerden bir adm olsun geri ekilmemilerdir. Komandolar,

Bayar' selamlamlar; bu arada, grmenin yapld odann emniyetini salamlar ve gazetecileri kapnn yanna yaklatrmamlardr." TRK ORDUSU VE KNC MLL KURTULU Trkesi, Amerika casuslarnn zledikleri ve kkrtmakta usta olduklar, Faizm-Nazizm dzmece ihtilali iin her ey, taslak halinde de olsa, tamam. Yalnz bir ey eksik: ORDU! Malum ya, Musolini kalpazannn mehur "Roma zerine Yry" ortaoyunu, talyan Kralna kpeke sadk ordunun "glgesinde" ciddiye alnmtr. Hitler serserisinin komik hkmet devirme teebbs, Alman Genelkurmay Bakan Ludendorf'la, Raytah yangn kartp Meclisi datmak sahtekarl, Alman Bakomutanlarndan Hindenburg'la, yzde yz Prusya Yunker (Aa)lar ordusunu yedeine alarak sahneye konulmutur. Trk Ordusu Kayhanl Gazilerin dirlik dzeninden, Gazi Mustafa Kemal'in Milli Kurtulu'una dek hep ilerici, devrimci gelenekli bir ordudur. lk gazi-ilb'ler, antika mstebitlie [zorbala] kar, ezilen toprak klelerine nispi kurtulu getiren Tarihcil Devrim'in devrimcileri idiler. Son Gazi-Kuvayimilliyeciler, modern mstebitlie, emperyalizme kar, ezilen kle uluslara milli kurtulu getiren Sosyal Devrim'in devrimcileri oldular. Trk ordusu, o devrimci gelenein z ocuu olarak her eyi olaanst dupduru grmeyi hzla gelitiriyor. Ona, finans-kapital bunaklarnn ne bayramlk Bayar el pmeleri, ne CIA bit pazarndan mostralk alnm turuluk "iki sra dizilmi" buuk atan ke komandolar hi mi hi birey sylemiyor. Yalnz tkrme hissi veriyor. Alman finans-kapitalinin Nazi SS srlerine verdii paray, Amerikan emperyalizmi bulsayd, Trkiye'deki Bayar ve benzeri mumulalarn emrinde kaz adm atacak, yarnndan kukulu, be on bunalm zavall genten nce, Vietnam'da iflas eden "dolar" saltanatn kurtarmaya harcard. Bu bakmdan "Yazk oluyor Sleyman Efendiye!" "Gelgenekon Aslanlar" komandolarnn btn cambazlklar, "tlaf hayvan bil faide" (hayvan hi yararsz tepeleme) kabilinden maskaralklardr. Trk ordusu, her gn adm adm yol alan Trk milletinin dnda bir Amerikan icad aylkl asker midir sanrsnz?

Aldanrsnz. Bu toprakta "Nasrndan len Sleyman Efendiye" finans-kapital airleri bile "yazk oldu" derken alay ederler. Trk ordusunun hele, hepsine karn toktur. Gerekirse acndan lr, "Sayyd' b insf'a" (insafsz avcya) kpeke hizmet etmekten bile bile zevk almaz. Almamtr. Ve her gn biraz daha her eyin iyzn bilmekte ve bildirmektedir. Ve tpk Hazret-i Ali gibi: "Men allemen harfen, sayyeren abden" (kim bana bir harf retse, o beni retisine kul eder) erkeke konumaktan rkmemektedir. Sosyalizmi az ok kendi abas ile renmesine kimseyi engel ettirmemektedir. EMPERYALST SLAHIN K YZ Bu ortam iinde, Avrupa'nn gbeindeki ekoslovakya'dan Ortadou'nun cc Trkiye'ye bir ok atm izgi ekelim. Finans-kapitalin gerek Trkiye'de, gerek Avrupa, Asya, Afrika'da, tek szle skan dnyasnda ne yapt, nasl ettii kendiliinden ortaya kar. Bizde yaplanlarn ne olduunu mu kavramak istiyoruz? ok uzaa kamayalm. 30 tmen Trk iisini, ucuz "ekmek eti, top eti, kvan eti" olarak depo eden Alman finansKapitalinin, Amerikan paravanna "Demirperde" adn vererek, ekoslovakya snrnda neler kurcaladn gz nne getirelim. Bugn Trkiye'de iktidar ve muhalefet partilerine oynatlan Alicengiz oyununun "demokratik" duman perdesi, dn ekoslovakya'da snanan "yeni demokratik sosyalizm" madalyasnn br yzdr. Madalya ayn: A.B.C. (atom-mikropkimya) silahlarnn son kozu olan madalyadr. Bu madalyann Trkiye yz, kapitalizm yz; ekoslovakya yz, sosyalizm yzdr. znde deien hibir ey yoktur. Saysn, iimizdeki eytandan baka kimsenin bilmedii Amerikan sleri, Trkiye topraklarnda niin yuvalandlar? Trkiye Byk Millet Meclisi'nin tasdikinden gememi olan, yalnz 23 Haziran 1959 gn imzalanann adna bakmak, insan hem kahkahadan hem krgnlktan krmaya yeter! "Askeri Kolaylklar Anlamas!" Bu "kolaylklar" sayesinde Trkiye'deki Amerikan slerinde ne dolaplar dndn, Sovyet havalarnda yakalanan Amerikan casus uaklarndan reniyoruz. Bu slerde hangi silahlarn bulunduunu ve kimlerce nereye gdldn, sk sk srtan rneklerinden seziyoruz.

Bu Amerikan silahl ve gizli faaliyetlerini, Trkiye Devletinin hibir yetkilisi kontrol edemez. mzamzla Amerika, Trkiye'de "haric'i ez memleket" [lkede ikamet eden yabanc uyruklu kimse] imtiyazl lm kapitlasyonlar kurmakta yerden ge dek "hak" ve gkten yere dek "kuvvet" sahibi olmutur. Amerikan emperyalizmi bu yetkilerinin klna dokundurtmamak iin on tane "oban Sl"y Trkiye'ye Babakan ettirmeye, yz tane Menderes'i Yassada'ya gndermeye, bin tane Bayar'la nn'y bugn kanl bakl, yarn cancier kuzu sarmas yapmaya can atar. EKOSLOVAK OLAYININ YZ Ak oynayamazsa, Amerikan gizli tekilatlar iin vatan ve rejim snrlar yoktur. Hatta en yrtc mzra uvala sokmak iin, bizdeki gibi lm kapitlasyonlar anlamalarna da pek ihtiya duymayabilir. Dnya "kamuoyu" nne bir Berlin, bir Macar, bir ekoslovak "trajedisi" serer. Oyunun iyzn, bir numaral hedef Sovyetler bile: "Aas sakal, yukars byk" diye aklayamaz duruma girer. ekoslovak snrn atom-kimya-mikrop silahlaryla ylesine dinamitler ki, Varova Pakt bile: "Neredeydin be birader?" dedirtecek kadar gaflete dmektense gafa dmeyi gze almaktan baka kar yol bulamaz. Emperyalizm bunu nasl yapmtr? Ve yapp duruyor? A.B.C. silahlar zerine Japon kaynakl belgelerden okuyoruz: "Ama kimya silahlarnn byk blm, Amerikallarca Avrupa'ya veya baka yerlere, topu cephanesi, mermiler, koyverilip atlacak hazneler, skk oksijen yahut hava ieleri klnda gnderilmitir. Bu cephaneler ve malzemeler, yalnz ifreli markalaryla ayrt edilebiliyorlar. 'REFORGER' [parmak l olarak] manevralar srasnda, Birleik Amerika Devletleri 7. Ordusunun BAVYERA'da bulunan depolar, bir HAVA KPRS' sayesinde, yn yn kimya silahlar tanarak btnlendi. Bu gizli silahlarn grnr biimleri; 105 ve 155 milimlik 8 pusluk top mermileri, 5 pusluk fze yivleri ve 45 tplk 155 pus roket atc yivleri ve bu arada LITTLE JOHN', HONEST JOHN' ve SERGEANT' fzelerinin yivleri oldu." Ezberledii be kkburjuva "demokratik" forml ile, Dubek'ler, Simbirkovski'ler, bizim "kap arkasnda baltay bu-

lan" keskin nianc sosyalistler gibi, "hrriyeti sosyalizmi" tezgahlarken, emperyalizm: "Beyime de maallah!" alklar arasnda dnyann temeline, akacktan oyun, "harb oyunu" yapyoruz diye byle "ifreli" lm volkanlar tezghlamlard. EMPERYALZM LM GZE ALIR MI? O havaya uacak dnyann iinde, emperyalizmin kendisi ve oluk ocuklaryla Amerikan milyarderleri ve generalleri de yok mu? Bu, metafizik mantka doru grnen bir kavraytr. Tarihin diyalektiinde, artlanm sosyal snf szcleri iin, snf egemenliklerinin yok olmas demek, "dnyalarnn" ve dolaysyla "dnyann" yok olmas demektir. Her gn nmzde en pisi pisine kkburjuva alallarn dinleyelim: "Krk yl tavuk olmaktansa, bir yl horoz olmak yedir!" felsefesiyle gzleri plkte lrler. Amerikan finans-kapitalinin baka trl dnemediini, bana geirdii Kennedy'leri nasl grlmedik kahpelikte vurularla yok edilerinden renmemek aptallk olur. Ka Amerikalnn Trkiye diye bir devleti haritadaki yerinde gsteremediinden yanp yaklan nice akl banda, zeki, bilgili, tecrbeli Trk' dinlemeyen kald m? Hele Amerika nire, ekovlovakya nire? Varsn bunak Eski Dnya kestaneyi ateten karsn. Birinci ve kinci Emperyalist Evren Savalarnda olduu gibi, en sonra o bunan elinden kestaneyi alp yiyecek "Amerikan emperyalizmi" deil midir? Nitekim, Japon belgesi bizi her trl kimesnecil (sbjektif) dnme abasndan kurtaryor. Ortalama Amerikan generalinin kafasnn nasl ilediini ve finans-kapitale hizmet ederken ne denli bylenmi askercil meslek hezeyanl bir paranoyak gibi otomat Homongolos (makine adam) kesildiini nesnecil (objektif) olarak yle aklyor: "Amerikallarn MTTEFK topraklar zerinde B.C. (mikropkimya) silahlarn depo etme projeleri, o lkeler ahalisi iin muazzam birer tehlikedir. REFORGER' manevralar ile birlikte, Amerikan generalleri, HASIM'n bycek bir grupmanna kar sava gazlarn kullanarak OPERASYONEL harekatcl silahlar zerine idmanlar yaptlar. Bylece DMAN glerinin yzde 75'ini sava d brakm olduklar iin kendi kendilerini

kutladlar. Ve duygusuz hesap makinelerinden, ayn zamanda 'DMAN' askerlerine bulunduklar yer hizmetini gren MTTEFK lkenin 600 bin sivil insannn YOKEDLM' bulunduu zerine bir tek szck olsun azlarndan karmadlar." Bir gn kapda "Goethe"yi grr grmez Napolyan avortonuna: "Ecce Homo!" (te adam) dedirten fkrada olduu gibi, burada da sylenebilir: "TE OLAY!" Szde "DMAN"nn 6 bin askerinden 45 binini "sava d" brakmak iin, "DOST" ve "MTTEFK"inin 600 bin sivil insannn ba yeniliyor. Eller ovuturulup baar kutluluuna kadehler tokuturuluyor. Bundan biz Trklere ne mi? TRKYE LM DEPOSU VE LM D Amerika'nn, 2 yldr Demirel AP Hkmetince srf hamamn namusunu temizleme kaygusu ile evirip evirdii "TEMEL ANLAMA"ya fena halde "ALLERJ" gsterildiini ve Trkiye'ye eski s-mevzilerden beter "YKLEMELER" yapmak istediini gz nne getirelim. YETER! Ancak Amerika'nn "Temel Anlama"y kabul ettiini farz edelim. Fiili durumda ne deiir? Fiili durumda; atom-kimya-mikrop silahlar Pentagon Generalinin emrindeki Trkiye slerine, yalnz Pentagon'un bildii ifrelerle, masum saylacak "mermi", "yiv", "oksijen tp" .... bilemedin "topu cephanesi" klnda sokulduktan ve Trkiye'deki Amerikan slerine en yetkili Trkiye Bakannn bile, "arlsa" dahi, gitmesi, "PROTOKOL" gerei yasak bulunduktan sonra, Deccaln kapmz almas iin daha ne beklenebilir? Artk B.C. (mikrop-kimya) gizli silahlarnn ad "LM ARATIRMA" olmutur. Ne "NATO"ya, ne Amerikan slerine itiraz bulunmayan bir Trk Amirali, bizim teknik adamlarmzn kafa yaplarna masum bir rnektir. slerin Trkiye'yi "Srat Kprs" zerine oturttuunu gzyle gren Amiral, bakn dnp cehennemi "DZELTMENN ARELER" zerine neler yazabiliyor? "Uzun sreden beri yaplan tartmalara dikkat edilecek olursa, esasnda bugnk halli zor skntnn sebeplerinin, bu sler ve mevzilerle bunlara hayatiyet veren ikili anlamalar OLMADII anlalr." (S. O. age, 22.5.1989)

Evet, silahlarn tesini, hatta "glgesini" bile grmeyen bir asker iin, btn anlattklar yannda, ne anlamalarn ne slerin bir kusurlar "OLDUU" deil, "OLMADII" sylenebiliyor. yleyse "halli zor sknt" dedii ey nereden geliyor? Amerikan kaznn sk gelmesinden. Onu da ayn zat u cmlesiyle azndan karyor: "tidal d hareketler durumu dzelteceine bozar." Ya benzemesin, tpk, Milli Kurtulu Sava srasnda, emperyalizme ve onun maas Saltanata kar "TDAL" tavsiye edenlerin mant, ngilizi, Padiah kzdrmak, "Sevr Andlamas"n "dzelteceine bozar!" saylyordu. Ve dnelim ki, Amerikan emperyalizmi ile masa bana oturulduu zaman, Trkiye'yi belki bu iyi niyette ve tecrbede bir askerin bile temsil etmesi, tesadfe deil, iktidardaki politikacnn, kk darda esintilerine kalm bir anstr. AZRALN D KRASI DA BZDEN Oysa at alan skdar' oktan gemi, Anadolu'yu yzlerce Amerikan sleriyle doldurmutur. Trkiye'ye itidal tapran sayn asker dnrmz, farkna varmadan oldu bittiyi sezdiriyor: "Dier taraftan, byk devletler nkleer infilk maddesini tayacak olan fzelerinin yerlerini, nasl gelitirildiini ve dier maksatlarla yaplan uzay almalarn renmek ve kontrol altnda tutmak isterler. Bunun iin, ok yksek takatli, byk radar merkezleri, LM ARATIRMA MEVZLER kurarlar." (21.5.1969) Ve buna rnek olarak, bir tek "Trk askeri personeli yoktur" dedii, srail'e dokunulduka Molla Barzanilerin silah sesleri sk sk duyulan Krdistan'n gbeindeki Diyarbakr Amerikan ssn anyor. Mustafa Kemal Paa'nn "Simple Soldat" (basit asker) dedii bir askercil kii iin, silah ve s; silah ve str. O kadar. "Gzlerimi kaparm vazifemi yaparm!" O "vazife"yi kim kotarr? ktidardaki politikac. Nasl kotarr? Askercil yazar, emperyalist sleri, Amerika'nn "KTSAD VE ASKER YARDIM" gerekesine bal gsterdikten sonra, u "basit" olay belirtiyor: "Bu s ve mevzilerin d emniyetleri Trkiye'ye aittir. Bu Emniyet Kuvvetlerinin SKN ve AE'leri Trk Silahl Kuvvet-

lerince yaplr. ZEL SLAHLARIN DEPOLANMALARI, BAKIMLARI, DAMELER ve slerin EVRE EMNYETLERNE tahsis edilen birliklerin GDERLER MLL BTENNDR. Bunun da savunma btesine aksi [yansmas] 30 milyon lira civarndadr." (21.5.1969) Bunda anlalmayacak ne var? Anlama budur. Amerikan emperyalizmi, kaz kapatr gibi, Trkiye'nin yzlerce nazik blgesini, kendi hesabna, hacaann bar kapatt gibi kapattrmtr. eride ve darda istedii halt evirecektir. Trk, neler dndn, sanki zerlerindeki ifreyi anlarm gibi, szde anlamak zere sse girmek isterse: "Hani PROTOKOL'un?" denecek. "Protokol", yani resmi mfetti gelmeden, ortal sepitirmek zere daire amirine telefon edildii gibi, pein haberle "mzran uvala sokulmas" bittikten sonra, "Gel gez bakalm, grebilirsen gr!" diye byk altndan srtlarak, Trk' kapdan ieriye salverecekler! AZRALN SORUMLULUU DA BZDE Askercil dnr bunu yle yazyor: "Bu gibi ziyaretleri (ki "devlet by" arlrsa, "gitmesi PROTOKOL bakmndan uygun deildir") PROTOKOL ARTLARINI YERNE GETRMEK SURET LE, ilgili KOMUTA kademeleri HER ZAMAN yapmaktadr." Dramn komedya ve trajedyas burada birbirine girip antlayor. Adam diyor ki: "Kimya ve mikrop silahlarnn byk blm, Amerikallarca... baka yerlere, topu cephanesi klnda gnderilmitir. Bu cephaneler ve malzemeler yalnz ifreli markalaryla ayrt edilebiliyorlar." Bizimki, "ilgili Komuta kademeleri"nin, gizli Amerikan slerine "her zaman ziyaret yapmalar" kula stne yatyor. Bu ite, besbelli, Amerikal "bizi bize" iyice "benzetmi." Amerika'da; "tahsil" etmi (Amerika'ya gidilip de "tahsildar" olmayan bulunur mu hi?) yle "dnm" sendikaclarmz, deme becerikli tefeci-bezirgn "ehadetname"li, finans-kapital "diplomal"drlar. "inin hakkn aramak" zere fabrikaya gider. Mdr odasnda "PROTOKOL ARTLARINI YERNE GETRMEK SURET LE" patrondan aradn bulur. evrede bekleen iilere bir selam akp geer. Oldu bitti. Kollektif i szlemesi,

Sendika Kanunu, Grev Kanunu hepsi stne "bu gibi ziyaretler" ile tam "yaplmaktadr her zaman." "Krk kiiyiz birbirimizi biliriz." Farz edelim ki, "ilgili komuta kademesi" bir "topu" yzba, albay, general veya mareallerin mareali, hatta "paalarn paas" 40 yllk snangl smet nn Hazretleridir. Btn "sureti ile" de btn "protokol artlarn yerine" getirdi. Trk topranda, d bekilii Trk'e, iyz yalnz Amerikalya braklm bulunan Amerikan ssne en sonra kapdan dalp girdi. imdi ne olacak bu "ZYARET"? Paalarn paas, kafas iindeki "krk tilkinin kuyruklarn birbirine dedirmeksizin", kurnaz kurnaz, ssn diyelim ki protokole sdrp inesinden ipliine dek her eyini gzden geirdi. Artk Amerikal, "cahil" sendikac rana, yahut "uzman" bilgin stadlarmza yapt, gibi, koca. .. Paay da, bir kadillak otomobil, yahut lks apartman dairesi, veya Trkiye bankalarnda kulukaya yatrlm "Amerikan alacaklar" "TAHSLDARI" edecek deil ya! Olsa olsa, erefine bir "kratl" viski patlatacak, Paann oka sofuluu tutarsa, birer buzlu "coca cola i" arks Amerikan "ivesi" ile TRT'de her gn arlan makamdan sylenecek. Sonra? Paalarn Paas, kendisi de halis muhlis 50-60 yllk "TOPU" olmak "SURET LE" ne grsn? "DOST" Amerikan ss, tabanndan tavanna dek hep son sistem "topu cephanesi, mermileri" ile dolu deil mi? Mermilerin zerleri rakam dolu. Hangisinin zehirli gaz veya mikrop "FRES" olduunu, "keramet gsterip suya seccade salmak" deil ki Paa Babamz kestirebilsin. "Oh, oh! Maallah!" diyecek. Topraklarmz stnde dalar gibi Amerikan cephanesi ylm. Cephanenin "EMNYET" dersen, Nasreddin Hoca'nn ortak karlarna verdii mavi boncuk gibi, bizim elimizde. Eh, evvela Amerika, sonra Allah, bu topuluk bizde varken, kyamete dek srtmz bu topu mermileriyle yere gelmez. "NE MUTLUUU... TRK'M DYENE!" Baka yapacak, edecek, syleyecek ne kalr? Paalarn Paasnn beyninde krk deil, krk bin tilki cirit atsa, hangisi kuyruunu ap arasna almayp dik tutabilir? nk, Washington'da oturan gavurun Cumhurba, "PROTOKOL ARTLARINA" mangr vermeksizin, Kbrs zlgdnda bizim Paalarn Paasn aya-

na arp da, baheye indirince: "Kimse grmesin bak!" diye avucu ortasna sktrd aka paka mhrle o saat "Hanyay Konyay" saptayvermiti. Amerikal, 10 bin metre yksekte uan sestesi casus uaklaryla, bizim beylerin ve paalarn her gece ka n abdestleri sktnn "suret"ini filme ekmiti. Ama Trkiye topraklarna sokulan A.B.C. gizli ve zehirli silahlarnn, ne biimlerini, ne de "ifre"lerini bilmek, hele sormak yle dursun, akllarndan, ryalarndan geirmek iin bizim paalarmz ve beylerimiz "mslmanm" diyemezler. Bylece, en kdemli topumuz Paalarn Paas bile, bir general maa alan Amerikan avuunun mahmur baklaryla uurlanr. "Bu gibi ziyaretleri ve ilh..." evrede Trk parasyla bekleen Trk Mehmetiklere bir selam akp geer. Oldu da bitti. Amerika ile "kili Anlamalar", "Kolaylk Anlamalar", "Temel Anlama" hepsi st ste bu gibi ziyaretlerle tam yrrlktedir, "her zaman." ALMAN CELLADI SAHNEDE Trkiye'de, 1945 yl (Stalin'in, emperyalist ajan kt iin kuruna dizdirdii gizli Polis efi Beria zaman) iki Grc profesrn aklndan kimi tarih olaylar gemi; bunun altndan Mustafa Kemal zamanndaki gibi bir Karadeniz Devletleri anlamas, onun altndan da maazallah Boazlarda Sovyet ss karm diye, hemen Truman Doktrini, Marshall Yardm, NATO Anlamas ve ... Boazlardan Trabzon'a, Diyarbakr'dan Adana, zmir'e dek btn Trkiye yzlerce Amerikan ss ile donatld. O yzlerce Amerikan ssne gnderilmi top mermilerinin veya fze, roket atc "KK CON" (Little John) veya "NAMUSLU CON (Honest John); yahut "AVU" (Sergeant) gibi yumuack adl yivlerinin zerlerindeki "FRELER"i, paalarmzn ruhu bile duymaz, bilmez. Hatta A.B.C. milli intihar bombalarn bize getiren ve kullanacak olan Amerikan "Kk Con"lar ve "Namuslu Con"lar ve "avu"lar bile seemezler. ekoslovakya ile Trkiye'nin dnya kyamet alametleri asndan paralellikleri burada toplanyor. Madalya, evren finanskapitalinin en son dengesizliidir. Bu dengesizlik, insanln atom-bakteri-kimya savanda toptan yok olmasna doru emperyalist gidiini hzlandryor. ki Emperyalist Evren Savan

patlatan temelli artlar, yeniden bir daha Alman finans-kapitalini Azraillik payesine karmtr. Mekanizma, sava sonundan beri -dorusu "pes" diyerektekrarland gibi, insan umutsuzlua drecek kadar basitin basitidir. "Demokratik" emperyalizmin temelden ykt "totaliter" emperyalist Alman, Japon, talya ve ilh. tekelci sanayiini, gene ayn "demokratik" finans-kapital (bata Amerika, ngiltere, Fransa) dirilttiler. "Totaliter" finans-kapitalin Japon bl, atom'un tadn damandan atamad ve biricik Amerikan igali altnda palazland iin pek teprenemiyor [kmldanamyor]. Alman finans-kapitali, 1918'den sonra kefettii "YEN SMRGECLK" metodlarn, "demokratik" finans-kapitalden nce patentini ald iin daha keskin baar kazanm, emperyalist ve militarist klcn, Avrupa'nn ve dnyann ba zerine kstaha geriyor. ALMAN MARKI-EKOSLOVAKYA MADALYASI Tekelci ve hazryiyici (irat) finans-kapital sermayesi, rktlen akbaba srleri gibi il yavrusuna dnd. Bu korkun gmen kular, "demokratik" emperyalizmlerin candan "yardm"laryla diriltilmi, "totaliter" emperyalizm piyasalarnda "yeni smrgecilii" daha iyi gelitiren "yeni emperyalizm" iin p toplayorlar. 7 ile 14 Mays aras Bat Almanya'ya birikmi altn 4 milyar, "konvertibl" (altna evrilebilir) dvizler 6 milyar dolardr. Topu birden: 10 milyar dolar. (100 milyar Trk Liras) eder. Neden? Antika tefeci-bezirgna dnm "demokrat" emperyalistler, omuzdalar Alman kadar retim potansiyeline ve yabanc piyasa ftuhatna giremeyince; kalp [sahte] sarraflk oyunlarna dtler. Alman markn pahallatrrsak, Alman mallarnn satn alnmas azalr, kendi mallarmzn sat oalr sandlar. Alman mark daha ykseltilmeden, btn sermayeler Bat Almanya'ya utular. Milyarlar Bundesbank'ta (Alman Bankasnda) yldlar. O zaman ne oldu? Alman finans-kapitali, mark pahallatrmak oyununa girmedi. Gmrklerde ve ihracat primlerinde yzde birka indirim yapt. teden eline geen milyarlar, Alman mal satn alacaklara avans verdi, geri lkelere ilemesini arttrd. Dnyay kendisine borlu edip balad. Alman finans-

kapital gc frenleneceine, bsbtn ekmeine ya srlm duruma girdi. Oyun orackta bitse, ettiklerini bulsunlar denir. Amerika, Alman finans-kapitalini kendi zafer arabasna balamak iin iki art dayatt: 1- Almanya, ikide bir; kendi topraklarnda beki kpeklii eden Amerikan askerlerinin masraflarna katlmak zere Amerikan hazine bonolar satn alacakt. Alyor... 2- Almanya, Atlantik tesinde dalar gibi ylan silahlar satn almak zorunda brakld. Btn bunlardan baka, Hitler'in bavurduu yola girdi. hracat sanayii arttka, Alman retim potansiyelini askercil sanayi haline aktarmak gerekti. te bu gidi, ister istemez, btn dnya emperyalistlerinin yar su ortakl, yar aknlk baklar nnde, Alman emperyalizminin yasak atom-kimya-mikrop silahlarna dek el atma ahbazln ardndan srkleyip getirdi. Emperyalizm, her zamanki snf krl ile, Alman emperyalizmini: " Drang nach Osten!" (Douya bas!) emrine uydurmak istedi. ekoslovak surlar altndaki Bavyera inlerine saatli A. B.C. bombalar ymann sis perdesi; "hrriyeti sosyalizm" olacakt. "DOU" TUTMAYINCA... "BATIYA BAS!" ek bys bozulunca, Hitler usul: " Drang nach Westen!" (Batya Bas!) yapld. Patlcan burunlu De Gaulle'n bindii dallar, ieriden, dardan kesildi. NATO dinamitini snr d etmeye alan, Amerikan ajan olarak Ortak Pazar'a girecek "sosyalist" maskeli "i-Partili" ngiliz finans-kapitalini kaleyi iinden fethetmeye brakmayan De Gaulle'n gidii, hi deilse imdilik, Avrupa'da Fransa'dan boalm yere Alman emperyalizminin geirilmek merasimi oldu. Kumar, hibir Batl iin artk sr deil. De Gaulle, Fransz kapitalizmi gibi tecrbeli bir emperyalizmde Paalarn Paas idi. ster "demokrat", ister "totaliter" olsun, emperyalist haydutlarn kolay kolay tuzana dmemeye alyordu. Bunun da tek yolu u idi: 1- Kendi lkesinde: Fransz halknn diine dokunacak REFORM'lar dzenlemek;

2- Dnyada: Gelimek isteyen geri lkeleri Fransz kapitalizmine yaklatrmak iin "BATICI BENCLLE" veryansn etmek; Alman emperyalizmini kontrol altnda tutabilmek zere Dnyada "ar-bykler hegemonyas"n nlemek; Avrupa'da (Atlas Denizinden Ural Dalarna dek) Sovyetler-Fransa ortak egemenlii gibi bar kurmak. Uluslararas finans-kapital arabuk harekete geti. De Gaulle Fransasnn nce parasn (Genlik ve i hareketleri) vesilesiyle alaa etti. Btn sermayeleri Almanya'ya kartt. Ardndan De Gaulle'n "adammdr" sanarak her srrn teslim ettii Fransz politikaclarn De Gaulle'n altndan ekti. 1 numaral De Gaulle'c, 1 numaral Amerikan ajan B. Goerges Pompidou, onu karanlktan tutup kul diye Babakanla karan efendisine kar, Neron almlaryla kafa tuttu. Sfr numaral De Gaulle'c, sfr numaral ngiliz ajan, asilzade M. Giscard d'Estaing, ona cankurtaran simidi gibi sarlmak isteyen efendisine kar yapmadk Entelicans cilvesi brakmad. EMPERYALZM KALEY NDEN FETHEDER Sicilyal ganster suratl Amerikan tumturakl B. Pompidou, De Gaulle'n iileri sanayi gdmne katmak gibi reform giriimlerine kar, souka: "Hayallere (Chimese) ve ryalara son vermeli artk!" dedi. La Tribuna de Geneve'in (svire) bayazar yle diyor: " Eski Babakan (Pompidou) General De Gaulle'e ve Golizmin byk prensiplerine olan sadakatini belirtmekle birlikte... eski Cumhurbakannnkinden hissedilirce farkl bir politika tanmlad." "Georges Pompidou Elysee'ye (Cumhurbakanl Saray'na) girdi mi, bu giri de Gaulle mstebitliinin, ama ayn zamanda reformcu de Gaullecilik'in de sonu demektir. Gene o giri, lafa dayanan, sahte bir byklk taslamann olduu gibi, bloklar politikasn sulayan, ar-bykler hegemonyasn ve Batl bencilliini sulayan hakl siyasetin de sonu demektir." Daily Telegraph (ngiliz gazetesi) bayazs da unu aklyor: "ngiltere'nin Avrupa Ekonomi Komitesine girme ans onbe gn iinde pheli olmaktan karak bambaka kla girdi. Bu giriin salam taraftar olan M. Giscard d'Estaing bu mnase-

betle, o artlar iinde, verilebilmesi ne denli mmknse o kadar zel ve zge teminat ald... te yandan, bir zaman iin, uluslararas sahneyi finans problemlerinin kaplamas olaandr." Guardian (ngiliz) yazyor: " ngiliz Babakan ile M. Steward, u son gnlerde artk ngiltere'nin Avrupa'ya giriine garantilenmi gzyle baklabileceini sylyorlar." Emperyalizm Sovyetler gibi acemi deil. Bir lkede beenmedii hkmetleri, kendi iinden kuyruuna teneke balayp kovalamann en ince yollarn becerir. Finans-kapitalin ekmeine ikide bir p gibi batan De Gaulle, tereyandan kl ekilirce kendiliinden ekilip gitti. "Geri" lke deil ki, geceyars hkmet devirmeleriyle idam sehpalar kurulsun. Bir "demokrasi" sivilcesini yakalarsn. Ovalar, ban edersin... De Gaulle olsa hasmn ba aryp kaar. "Sen sa olasn sevdiceim, ben de selamet!" Dn ortada boaz boaza gelenleri, bugn kucak kucaa getirip apokarya maskaras etmek, sonra onlar kullanlamaz hale getirmek, israftr-. EMPERYALSTLERARASI EKMELER OLMASA Ne var ki, istedii denli kadife eldiven kullansn; emperyalizm birka bataki kodaman temizlemekle, her elikisini zmlemekten uzaktr. Ortak Pazar iinde De Gaulle'n debelenmesi ne idi? Geri Fransz tarmna prim kopartp, Fransa'da kyl oylaryla iktidarda kalmak. Alman Mark ile Fransz Frankn eit dengede tutup, Fransz oylarn sola kaymaktan alakoymak. Bu kmazlar, Alman finans-kapitali gereken yolu alncaya dek hogrr grnd. imdi yle mi? Bata Guardian (ngiliz) szldanyor: "Hakikat u olmaktan geri kalmyor ki, Avrupallar tarm anlamalarn ok kt bir kota zerine oturttular. Bu kota yle kt biilmi, yle pahal ki, ngiltere, akas ve sadece imdilik Ortak Pazar'a girme lksnn karln dememekle kalacaktr. Doyemark ile Frank'n paritesine gelince, o her trl gerekilikten yoksundur. Bunlar Byk Britanya'nn giriine bir o denli baka iki engeldir." Ekonomi temeli tutmaynca, De Gaulle'n yerine gelecek sihirbazlarn politika perdesinde verecekleri oyundan, kuru Sovyet dmanlndan bir hayr gelebilir mi?

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alaman) yle diyor: "Bonn'da edinilen izlenime gre, M. Pompidou, General De Gaulle'den fazla, Fransa kar adna, Avrupa Ekonomi Topluluu iinde kalmaya inanldr, ve yle grnyor ki, Topluluk Fransz talimini finanse etmeyi kesse de, onun Ortak Pazar' brakp gitmekle tehditte bulunaca beklenmemelidir." Yani, Fransz finans-kapitali, Fransa kylsn yldrm hzyla iflasa gtrp, iktidarda oyla kalabileceini umabilirmi? Bu i umut, d ilerinde daha da etrefil: "M. Pompidou, Avrupa zerinde bir Fransz-Sovyetler Ortak egemenlii (Kondominiumu) demek olan de Gaulle'c kavray brakacaktr, ama Oder-Niesse hattnn tannmasna sadk kalacaktr." Dikkat edilirse, btn finans-kapital "hr basn", Haziran'n 15'inde yaplacak Fransa Cumhurbakanl seiminde, daha imdiden B. Pompidou'nun kazanacan torbada keklik biliyor. Batl demokrasiler, "hr seim"lerin sonularnda byle salam falc. Ancak yzyllar boyu Fransz ve Alman halklarn birbirine dman eden kapitalizm ihtiyat elden brakmyor. Hele Almanlar, aman deliye ta andrmayalm derdindeler. Welt: "ok eyler, Fransa'daki i duruma baldr" diyor. General Anzeiger: "Londra ve Bonn sakn Paris zerine bask yapmasn." diyor. Stuttgarter Zeitung: "Brandt, Londra'y, Fransa zerine bask yapmaktan sakndryor", Frankfurter Rundschau tekrarlyor: "ster Avrupa, ister para alannda olsun, Londra'dan ve Bonn'dan gelecek her bask, aratrlann tersi olandan baka sonu vermez. "Kendi politikasn tayin etmek Fransa'nn yalnz kendi bilecei itir." EMPERYALZM: VATANLARI-MLLETLER KALDIRIYOR imdilik btn uluslararas finans-kapitalin milletlere ho gstermeye alt problem, vatanlar ve milliyetleri ortadan kaldrmaktr. Dnyann 3 devi: Birleik Amerika 9,3 milyon kilometre kare, 189,37 milyon nfus; Sovyetler Birlii 22,4 milyon kilometre kare, 224,75 milyon nfus; in 9,5 milyon kilometre kare, 656,63 milyon nfus... Nedir bunlarn karsnda Bat de-

nilen KAPTALST AVRUPA? Trkiye iinde 15 devlet birden: 3,6 milyon kilometre kare, 293,91 milyon nfus... Ancak o zaman bir AVRUPA'dan sz edilebilir. Times (ngiliz) diyor: " Wilson hkmeti, dorudan doruya, Avrupa Parlamentosunun seilmesini ve bunun iktidarlarnn kuvvetlendirilmesini teklif ederse, iyi dilek sahibi bir Avrupal olduunun salam teminatn vermi olacaktr." Le Soir (Belika) yazyor: " General De Gaulle'e yaplacak en hakl sitem, kaderin yalnz kendisine sunduu Avrupa'nn birletiricisi olmak frsatn karm bulunmasdr." " Komonote Giriiminin verdii yeni ans, Alt'lardan her biri kendisinde olan ona vermedike iletilemez. Yani, Hkmetler, gerekli egemenlik transferlerine (hkmranlk haklarnn devredilmesine) kar yaplacak ak veya sinsi her trl muhalefetler, silinip ortadan kalkmaldr. Yani, kamuoylar seviyesinde, zelliki (partiklarist) ieriye dnklkler ve y mini-milliyetilikler' bunca iradeleri ve zekalar yutmaktan geri kalmaldrlar." Ban son gelip dayand kemik bu. Ama, Alman bu ite epey ktmser. Welt diyor ki: " Avrupa baharnn gelii daha hayli bekletecektir kendisini... Ne olursa olsun, Avrupa'nn birletirilmesine giden yol sarptr." nk, geni yeniden retime ilk kavumann imtiyaz, Avrupallar bol keseden bakalar (smrgeler, yar smrgeler) hesabna yaamaya fena altrm bulunuyor. Emperyalizm artlar ortasnda AVRUPA denilen ey, bir Krk Haramiler yatadr. Kk, byk her emperyalist haydut, ancak tekini atlatarak yama Hasan'n breine kavuur. Hele Almanya'ya gelince... ALMAN HAYDUDU: AVRUPA NCS Sunday Telegraph (ngiliz) problemi yle koyuyor: "(Alt)lar arasnda Almanya; askerlik, ekonomi ve sanayi zerine ncllk tayor." "Doye Mark", "btn heybetiyle" Frank'a hkmediyor. "imdiye dek, yalnz General De Gaulle'n kiilii bu gereklikleri maskeleyebildi. Alnanlarda eksik olan tek ey Avrupa'nn direksiyonunu ele almak iradesidir. Ama iler az zamanda de-

iiveriyor. B. Strauss anslyelie (Alman Babakanlna) karsa, Federal Alman Cumhuriyeti, yalnz elik retmenliinde birinci ve dnyann en zengin devleti olup, stelik Avrupa'nn en gl ordusu ile cihazlanm bir iktidar almakla kalmayacaktr. Almanya bu stnlnn avantajn da kendi hesabna iletmek iradesini gsterecektir." Gryoruz, artk iin akas kalmamtr. Uluslararas finanskapital, Musolini'yi de, Hitler'i de, Franko'yu, Salazar' ve daha nicelerini de, hep byle kkrtr. Provokasyon balamtr. Ve tam Alman "Yunker-Banker-Asker" kafas iin biilmi bir sava klahdr bu. Emperyalizm bir Hitler aryor. De Gaulle ayakta iken Hitler kamyordu. De Gaulle sepetlendi. " Gelecek (Fransa) Cumhurbakan, Avrupa btnl iinde Almanya'nn ekonomik politik arlna denk decek bir arln gereini de hesaba katmak zorundadr. General De Gaulle, denilebilir ki, tek bana bir denk gelir arlk idi. Almanya'y hizada tutmak iin, bir Avrupa yapmaktan kendisini vareste sayabilirdi. De Gaulle'n varisi bunu gsleyebilecek mi? Bundan phelenmek yerinde olur." (Le Soir, Bruxelles) kr De Gaulle' atlattk. imdi Almanya'y Avrupa'nn bana geirmeli. Almanya'y dnyann bana bela etmek iin ise, Almanya'nn bana yeni bir Hitler'i musallat etmekten baka yolu yok... Uluslararas finans-kapital byle dnyor. Dnmek, yapmann balangcdr. Emperyalizm, Hitler'i yapmak zeredir. Bildzeitung (Alman): Kzl ereve ve iinde yan yana Gn. De Gaulle ile B. Strauss'un (Alman sabk Harbiye, imdiki Maliye Bakan, skandallar ile nl Alman) fotoraflarn koyuyor. Altlarnda bir soru: " imdi Bonn (Bat Alman bakenti) Avrupa'nn liderliini yrrle geirecek mi?" Sunday Telegraph (ngiliz) soruyor: "Bay Strauss, General De Gaulle'n gidiinden sonra, Avrupa'nn kuvvetli adam olacak m?" Finans-kapital, henz Bakan olan askercil-finanscl ajan Strauss'a, henz Kiesinger'in igal ettii Alman anslyelii katn buyur ediyor. Ve ona, Papaln kutsay ile "Mister Europe" (BAY AVRUPA) tacn giydiriyor.

EMPERYALZMLE SMRGELER ELKS OLMASA Grnen kye klavuz ister mi? "Hr basn"n btn genelev tezgahtarlna ramen, finans kapital kendi eliyle kendi ipini ekiyor. Amerika'y kan bouyor. Kapitalizmin btn ldrc elikileri Amerika'nn bana m. Geri lkelerde milli gelirden adam bana 740-1400 lira derken, Amerika'da 14 bin lira dyor. nk szde "smrge"leri kaldran emperyalizm, "yeni smrgecilii" iinde ve dnda ayakta tutmazsa leceini biliyor. "SMRGEC apul var olmaktan kt ama smrge apulunun mekanizmalar yerli yerinde duruyor: Sanayilemi lkelerle geliim yolundaki lkeler arasnda bulunan ilikiler temelinden deimedi; vaktiyle smrgelemi lkeler, hatta az ok sosyalist biimli dzenleri kabul ettikleri zaman bile, bamszlkta temelli deiiklie kavuamadlar." "Az gelimi lkeler, zel sermayeye bavurarak geliimlerini abuklatrmaya kalktklar lde 'smrgecil' artlar bsbtn arlayor." (P. Castle, 4 Nisan 1969) nk zel sermaye ancak ksa srede amortisman yapaca dallarda, yksek iskonto ve faizle alyor. Ya hi sanayiye girilmez, yahut bizdeki Coca Cola ve montaj sanayisi gibi ktpiyoz soygun iletmelerine bavurur. O yzden geri lkelerle ileriler arasndaki uurum derinleir. O zaman dnya Ortaana yaklar: "Bu grle, nc Dnya uluslar, Avrupa Ortaann balangcndaki barbar uluslara denildii anlamda, birer barbar ulus biimine giriyorlar." "Komnizm dmanln karnndaki kr barsa gibi saklayan orta Amerikal bile anlyor ki, Amerika dnyada tek deildir ve oturakl bir dnya dzeni gerekletirme yolunda, gittike daha fazla 1917 Ekim Devrimi'nden kagelmi ideolojiyi hesaba katmak gerekir." (Jean Denods, 4.4.1969) Batl yazarn diline taklan "barbar" szc kimsenin sinirine dokunmasn. Antik Romal aann, "barbar" evrene bakndaki "stnlk kompleksi" ister istemez geri lkelerin "altlk kompleksi" ile hesaplamak zorunda kalyor. Barbarlar iinden kokumu Antik Roma'ya nasl bakyorlard ise; bugn tpk yle, geri

lkeler, ileri emperyalizmlere bakyorlar. Antik barbarlk, yakp ykmaktan baka yol bilmiyordu. Modern barbarlk, kendisini o duruma sokan finans-kapitalin cierini okuyan BLN'tedir. Onu mutlak temizleyeceine inanmaktadr. Vietnam, o bilincin ve inancn antdr-. EMPERYALST ANAVATANIN ELKLER Amerikan emperyalizmi iin i, yalnz DI "barbarlk" ile kalsa ne iyi. Amerika'nn asl "barbarl" her yarasnn stne tuz ekiyor. Finans-kapitalin ldrd John Kennedy, szde dnyada ala ve zorbala kar "Peace Corps" (Bar Heyetleri) kurmutu. "Bu heyetlerin yeni efi, geen sal Ak Saray'da yemin eden B. J. II. Baltchford, artk bu Corps'un daha fazla Birleik Amerika Devletleri'nin kendi iinde faaliyetlerini yaymasn teklif etti. Bu teklif, ayn zamanda B. Nixon'un da projesine uyuyor: O proje, hem dnyada alkla, hem de esas itibariyle zencilerin ve 16 milyon Amerikalnn 'az beslenimi' (sous-alimentation) ile de savamay neriyor." (B. de Durnad, 9 Mays 1969) Wandel Wilky'nin " SMRGE" dedii bu kapitalizmin Amerikan klelii, "Yankee"yi artk, -yalnz "Evine git" diyen yabanc lkelerden deil- kendi "EVNDEN" de kap dar etmeye balayan bir kanser olmutur. Amerikan finans-kapitali, her yl Mafia adl haydut tekilatna 100 milyar dolar, CIA denilen casus alarna 100 milyar dolar (top yekn Trkiye'nin 100 yllk tm btesi kadar deeri: 2.000 milyar Trk Lirasn) sokaa atarca harcamaya can atyor da bu uluslararas gangsterlik paras ile yeryzn cennete evirmeye, 16 milyon Amerikaly, 50 milyon zenciyi insanca yaatmaya katlanamyor. Tekelci kapitalizm amazna kar btn bulduu ila, btn antik medeniyetleri kklerinden kazm olan verimsiz, sonusuz kaba ZORBALIK'tr. Bunu Amerikallarn kendileri sylyorlar. ldrlen iddet aleyhtar Rahip Martin Luther King ansna, Atlanta (Georgia) sokak yryne katlan Rahip Abernathy yle haykryor: "Amerika iddetli bir millettir; fukaralara kar, kara insanlara kar ve baka milletlerin halklarna kar iddetlidir... Amerika hastadr. Amerika irkindir; nk Amerikallar alktan

lrken, Amerikallar eitimden yoksun kalrken, Amerikallar Vietnam'da lmeye gnderilirken Amerika hem hasta, hem irkindir." " BR SNEK BR KARTALI VURDU YERE!" (Yunus) Amerikan halk sokaklarda byle barrken, Vietnam'da yedii dayan acsn lafla karmak isteyen yenilgin Generali Westmoreland, Pentagon'a verdii resmi raporunda utanmadan unlar yazabiliyor: " 1968 Tet saldrs, tersine bir 'Pearl Harbour' oldu... Dman iin bu bir kahredici ykl idi... Gney Vietnam Hkmeti o saldrdan klna dokunulmadan kt, daha gl, silahl kuvvetleri her zamankinden daha nemli ve dman kuvvetleri ciddi surette zayflatm olarak kt." "Kuzey Vietnam zerine yaplan Amerikan bombardmanlarnn baskn, Hanoi'i mzakereler aratrmaya yanatrd"... Bu tarihte az grlm yalan kvrldktan az sonra, Amerika, Vietnam'n ete savalaryla bile masa bana oturmak zorunda kald. Szde, yukardan atmasyonlarla, gerileyiini ve bozgununu, "erefle" yapm grnecekti. Oysa btn dnya: " Gereklie bundan daha pis, daha itil klk deitirmek olamaz." diyerek tiksinti duyuyordu. nk, Amerika'nn Vietnam'da her "B-52" uak saldrs yarm milyon Trk Liras ediyor. ylda 50 bin "B-52" uak saldrs olmu, yalnz bunlara ylda 10 milyar (her yl Trkiye btesinin yars kadar) Trk Liras sokaa atlyor. New York'ta buna "FLAS", "MAHER" diyorlar. De Gaulle ile son grmesinde Nixon: " Vietnam avantrn bertaraf etmek iin bir yl ister" diye 1969 yl sonu beladan kurtulma umuduna sarlyordu. nk Harp sanayicileri ile bo generaller uruna, Franszlarn deyimi ile: "Dolar, kasa hrszln andran yapma yazlarla ayakta tutuluyor." Hemen btn akl banda Batl aydnlar yazyorlar: " ren ve eref krc bir ihtilafa kar genliin ayaklanmas, Lyndon B. Johnson bir yalanc olarak srttka, ve "boys"lar (Amerikan ocuklar) cngl bataklklarnda yahut yksek yaylalarda, hep son eyrek saatten nce biner biner ldrldke, bozgun yelinin estiini Orta Amerikalnn duyar olmas... nereye varacak? Vietnam'da, Pentagon mbleleri ve Amerikan yemek salonuna kendini yazdran sahte General Thieu'y kur-

tarmak istiyor. Kongre'de generaller, kimi sar tehlikeyi, kimi Sovyet tehlikesini ellerinde sallayarak ve nerede rkekler yarnlarndan korkuyorlarsa oraya ikide bir panik havas estirerek, nfuzlarn ve btelerini korumaya abalyorlar." "Biz hepimiz hastayz. Vietnam harbinin hastasyz. nk 'evrencil vicdan' mikropla bulatran hep Vietnam Harbidir." (Marcel Gimon, 4.4.1969) ALMAN KARTALININ EKONOMK KANADI Evet, kapitalizmin yatalak lm hastal, emperyalizm adr. Emperyalizmin kabadays Amerika, finans-kapital kenefine jandarma yazlmann kan ve irini iinde kvranyor. O zaman, uluslararas finans-kapital, ister istemez 10 gnde 4,4 milyar dolarn (2 yllk Trkiye btesinin tmn) hava oyunu ile gnderdii Almanya'y, ikincillikten birincillie doru ekecektir. Sryle emperyalistler ektiklerini biiyorlar; ilerinde ekonomice tek manevra kabiliyetli, genlik as yemi emperyalist, Almanya'dr. Geen 28 Eyll seiminden nce B. Strauss, Alman markn yzde 8 ykselteceini azndan karmt. Bir hesap etti: Yzde 8 deil, 1 doye mark pahallasa, Alman kyllerinin cebinden 250 milyon mark eksiliyor. Onun zerine ihracat resmi zerine yzde 4, ithalat resmine yzde 4 zam etmekle yetindi. Ama bu "Alman balans fazlasnda hibir ey deitirmedi." Ve mark' ykseltmedi. Bylece cretleri de arttrmam oldu. Alman ihracat yavalamad. "Demokrat" emperyalistlerin elleri brlerinde kald. Neden? nk; "Dorucas, Bat Almanya'nn byk iletmeleri geen yl boyu yle nemli kazanlar elde ettiler ki olmad; d pazarlar zerinde tuttuklarn koparmaktan geri kalmayarak da sat fiyatlarnda iri fedakrlklar yapabiliyorlard." (Paul Castel, 9 Mays 1969) Bilimcil sosyalizmin temel prensibini kim atlayabilir. retim temelinde baskn kan devlet, silah gcnde de aa kalamazd. Alman emperyalizminin, surdin [kslm ses]le keman alarken anszn perdeyi ayyuka karvermesi bundandr. Artk eski, terbiyeli konuan "iyi Alman" yok karmzda. Bu emperyalist Alman'n uzay-atom-kimya-mikrop silahlarna el

att gz nne getirilsin. Almanya'da olanlarn hibirisine alamaz olur. Sanayisi hzl, paras stn getirilen Alaman, yalnz Fransz franknn, ngiliz sterlininin, Amerikan dolarnn ba stnde doye mark Demoklesin klc gibi tutmakla kalamazd. Askerlikte, i ve d politikada da "Deutschland Deutschland ber alles" (Almanya, Almanya, her eyin stnde) olacakt. Bizde "Ordu geliyor! Mustafa Kemal geliyor!" diye muhalefet susturuluyor. Tersine, Alman emperyalizmi, NPD (Milli Alman Partisi) adl yeni-Nazi klhanlarn kkrtarak, "Mark pahalandr, ihracatn azalsn." diyen Amelmanda [i yapamaz, aptan dm] "demokrat" emperyalistlere: "Hitler gelir, ha!" karln veriyor. Kyl oylar elden gider! ALMAN KARTALININ NAZ PENES Oysa, apak kanunla yasak edilmi Nazilik (yasak edilen DP'nin "krat"na dek alnarak kurulan AP gibi) uluorta Hitler tapman "Deutsche Wiedergeburt". (Alman yeniden douu) ilan ediine gz krplyor. Soranlara: "Ne yaparsn: Guguk (Hukuk) devletiyiz." yollu burjuva "demokrasi koullar", kldan ince, kltan keskin gsteriliyor. Beride, Yeni-Nazi Partisi Hanover'dan Bonn bakentine tanyor. Yeni "Fhrer" Von Thadden'in ahsna Kennedy'lerden esirgenen zrhl caml, kurun ilemez mercedesler sunuluyor. Muhafazasna "MEMUR" eref ktas ise, (tpk bizim hdayinabit kommandolar ve MHP Ergenekon Arslanlar gibi), hep judo ve karate pehlivan, hviyetleri aslna uygun polislerden derleik. Bu "dokunmayn arpar" Nazi yenileri, Stuttgart Kongrelerince yaynlanm 15 milyon seim jurnalnda szlerini hi esirgemiyorlar. Orada, Bonn devletinin ok "faul" (rm) eyler sakladn aklayarak, u sloganlar atyorlar: "Sicherheit durch Recht und Ordnung" (Hukuk ve dzen yoluyla EMNYET!). Bu martlan finans-kapital satlklarnn yz tanesinden 15 ila 20 tanesi Bundeswehr (Bat Alman Ordusu) subay ve erlerinden aday gsteriyorlar. "Dilber Adolf" ad verilen yumurtadaki Hitler, Von Thadden, gelecek Bundestag (Bat Alman Meclisi)'da (Ya benzesin, Menderes'in ustas Bayar gibi) 100 koltuktan aasn kabul

etmem, diyor. Hem de kimden alacak bu "milletvekilliklerini"? Hi kimseden deil; 60'n sosyal demokratlardan, 40'n Hristiyan demokratlardan, 10'unu liberallerden. Birleik Avrupa m istiyorsunuz? Mark'n "vurucu gc" yetmez, Alman A.B.C. silahlarnn vurucu gc gerekir. Nazi bozgunu zerine Franko spanyasna kapa atp ense yapan Belika "Hexiste" (faist kafataslar) efi Degrelle bile, yava yava sesini karp, Hitler'in itliini gklere karyor. Sesinde az melankoli var: "Yirmi yanda bir olan iin biz kimiz? Biz gerken henz domamt bile... Bamzdan geenler onu Verangetorix'in byklarndan ve 14. Louis'nin rk dilerinden fazla ihtiraslandrmaz." Genleri Hitler'in zafer gnlerindeki kanl cmbe imrendirme grevini ("1000 yl iin Hitler" ve "Yuvarlak Masa" eserlerinde) yle "ahlandryor": "Ne idi o byl gnler ki, babalarmzn bizim ardmzdan yrmekten baka ileri kalmyordu; o gnler ki, drt bir yanda kurt gzl, kurt dili genler dikiliyor, sryor, dnyay deitirmeye hazrlanyordular!" "Zafer; isteyenlerin, inananlarn olur. Ben bunu, baarlarndan kukuya den ateli genleri cesaretlendirmek iin sylyorum." Nereye cesaretlendiriyor bozkurtlar? Hitler'in, gaz odalarnda rlplak kadn ve ocuklar kahpece bouuna. Eli kolu bal, iskeleti km insanlar diri diri frnlarda yakp, altn dilerinden srtlan generallerine madalya ve eritilmi insan yalarndan a srlerine sabun yapna. Bizim kafatas "Bozkurtu"lara burak tarlasnda ot yoldurtmak iin ellerinden geleni yapan fakat belleri Stalingrat'ta krlnca Berlin varolarna dek kaa kaa; kuskunlar [eyer kaylar] kopan o Kurt'un boku bile olamayacak, akr "kurt gzl, kurt dili, kurt beyinli" finans-kapital canavarcklar, dnyaya Hitler'in 1000 yllk Gauleiter havlamalarn braktlar. DRLTLEN KAFATASILIK LKS Almanya'da finans-kapitalin diriltme sevdasyla tututuu kafataslk, yeniden Hitler'in esrar kabandan daha kof kan

"Europafestung"unu (Avrupa kalesini) SS ktalarnn Blitzkrieg (Yldrm Sava) ile kuracaklar. "O Waffen SS (silahlar) ki, ylesine aptalca ve hakszca tasvir edilmiler; kahramanln aristokratlardrlar." Finans-kapital tam zamannda atom-mikrop-kimya silahlar ile yeni gericiliini Almanya'dan baka nerede o denli kolay hortlatabilir? Fino kpei Rexiste Lon Degrelle onu uluyor: " Almanya ve talya yenilmi, ezilmi olmakla beraber, erkenden Avrupa'nn ban tuttular. nk byk Hitlercilik ve faistlik okulu karakterler yaratmlard... Yzylmz byk Hitlerci kasrga ile temellerine dek sarslmt, btn alanlarda kalbn deitirmiti... Nkleer enerjinin kefinden minyatrizasyona dek btn modern keiflerin imdiki geliimi demek, Hitler demektir... Kulaklarnz tkaynz ama bu byledir!.. Hepsini Hitler yoluna koymutur. yle bir zamanda ki, pusmu bulunan Avrupa, nndeki anaktan tesiyle hi kayglanmakszn gndelik orbasn iiyordu... Urunda yaadmz faizm, amz bir dahas kalmamacasna kalbna dkt... 20. yzyln byk ihtilli yaplmtr." Alman emperyalizmi byle boveriyor. Bizim . . Paann, sprntlkten bulup buluturup piyasaya moloz sr halt etsin. Uluslararas finans-kapital, vatan ve millet snrlarn yok etmenin tek yolunu Alman faizminde gryor. Onun iin, yalnz bizim yobazlar "Said'i Krd'i Nurs"nin kitabnda, Kur'an'daki yeri gibi; uan, radyonun, Aya gitmenin yerini bulacak deiller ya. Finans-kapital de btn modern keifleri, Hitler sapnn her kitab yakp brakt kara kaplsndan karacak. Bu olaan. Yalnz "Byk 20. Yzyl" devriminde de Hitler'in parman bulmak ilgin. Bizim kafatas ve kei kapital ne der bu ie? Polonya, Macaristan, ekoslovakya, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, sahiden Nazi izmesinin nalasiyle komnizme gemediler, ilgililere bilgi sunulmaya demez. Uluslararas kapital mi? Bak sen u kerhut Hitler'e; demek, dnyaya "1000 yllk Yeni Dzen" getiriyorum derken, "yirminci yzyln byk ihtilli"ni kotarrm, ha! in'i de Kzl in yapan, finanskapitalin kutsal Japon Mikado'su kafatasl olmad m?...

Yok, bu faistlerde, hl i var. Batk Avrupa "orbac"larnn balarna gene de smarlama Amerikan orab recee benzerler. Hadi hayrls m demeli? Tevekkeli deil, "syleyene bakma, syletene bak" demez mi bizim Nasreddin Hoca halkmz. "ok alametler belirdi!" Tevekkeli deil, bizim mini finans-kapital, lmden o denli korkmaz "AIRI"dan korktuu kadar! Gelip grmez misiniz ki, "AIRI SA"da "kurt gzleri, kurt dileriyle" tarihin tarlasn een, "AIRI SA" deyip, emperyalizmi AIRTAN "AIRI SOL"un yolunu aarm. FNANS-KAPTAL BR HTLER ARIYOR yle anlalyor ki, finans-kapital Almanya'da faizmi imdilik yedekte tutuyor. Mark tekerlenip, Almanya sokaklar isizlerle dolmadka, Kripto naziler daha elverili cinayet paravan olabilirler. Artk Almanya De Gaulle'n azna bakan Koca Kurt Adenauer Bonn'u deildir. Kiesinger'in Babakanl bir paravandr. Onun ardnda, dnya d ilerini ayarlayan sosyaldemokrat B. Willy Brandt ile, dnya Finans ilerini ayarlayan "Mister Avrupa" B. Josef Strauss Alman finans-kapitalinin gizli kuvveti ve szcsdrler. B. W. Brandt, Mart'n son haftasnda Washington'da, Perembe akam drtler yemeini yerken, bata Amerika gelmek zere btn emperyalist "partenaire"lerine (kar-oyuncularna), say ile kendilerine gelmelerini hatrlatt; elinde "anlamabelgeleri"ni tutuyordu: "Bonn ile oyun arkadalar arasndaki anlamalar ylesine anlamalardr ki, oyun arkadalar bu maddeler zerinde Federal Almanya'nn tutumu ile bir hizada bulunmaya angaje olmulardr. Bat Almanya, yle bir esirdir ki, onu yakaladklarn sananlar sk skya yakalam bulunmaktadr." (4 Nisan 1969). Trkesi, Alman emperyalizmi, omuzdalar Amerikan, ngiliz, Fransz emperyalistlerine diyor ki: "Siz, beni yendirdiniz. Esir aldnz. Ama yaptnz yardm ve anlamalarla bana yle balandnz ki, artk isteseniz de kaderinizi benimkinden ayramazsnz. Siz beni esir almakla 'Baba bir hrsz tuttum' diyen ocuun durumundasnz. Koyuverseniz gitmem, gtrmek isteseniz gelmem. Hepinizden glym imdilik. Avrupa Birlii

mi istiyorsunuz? O g ister. G bende var. Avrupa'y (Bat emperyalizmini) ben birletireceim!" B. Brandt'n brakt yerden bir ay sonra B. Strauss alyor. Alman emperyalizminin eski Savunma Bakan olarak Alman Yunker (Aa) Asker (Generaller)ini, imdiki Maliye Bakan olarak Alman Bankerliini temsil ediyor. Bylece Alman finans-kapitalinin ruhu olan (Yunker + Asker + Banker) z (bizdeki gibi Demirel, Yunker; Bayar, Banker; nn, Asker diye ayr ayr kiilikler yok) hepsi birden B. Strauss'ta toplanyor. Onun iin kendisine uluslararas finans-kapital, "Mister Avrupa" payesini giydirmi bulunuyor. 19. yzylda "Mister Avrupa" ngilizdi. 20. yzyln birinci yarsnda (1918'den beri) "Mister Avrupa" fiilen Amerika oldu. Bu "mister"lik iin Hitler ok kan dkt. Tutmad. imdi, (Birinci Emperyalist Evren Sava'ndan 50 yl sonra, kinci Emperyalist Evren Sava'ndan 25 yl sonra) 1969 yl "Mister Strauss" Hitler'in yapamadn yapacak. ngiliz bile Bay Strauss'tan mnasibini bulamyor. Mister Strauss da, Anglosaksonlarn aslnda Cermen olduklarn dnerek, ngiliz Komuna Odas'nda (Avam Kamarasnda, bir "Atlantik Grubu"na Avrupa'y nasl biricik Cermen Avrupas yapacan aklyor. EMPERYALZM FAZM-SMRGE FAZM Tm Fransz "hr basn"nda bile yaynlanmayan bir aklama zerinde durulmaya deer. nk uluslararas finans-kapitalin nerelere dek geldiini ve nereye gitme sevdasyla tututuunu, bir blgedeki Hitler'den daha itselce hi kimse ortaya koyamaz. B. Strauss'un danka tezinin z derlenince, her eyden nce eliki saylacak bir prensipten yola kt anlalyor. Btn faizmlerin bata grlen iddia yaygaralar, hep szde koyu milliyeti olduklarn afi yapar. Bu afiin ardnda milletin ve milli savunmann en itcil inkar gizlenmeye allr. Bunun anlam, ileri ve geri lkede birbirine ters den iki karakter tar: 1- leri lkede anlam aktr. Her faist, kendi finans-kapitalinin dnyaya egemen olmas artyla, baka btn vatanlar izmesiyle ineyip yok etmeye, baka btn milletleri ve milliyetleri, kle, aa rk yapmaya alr. Musolini'nin

ve Hitler'in koyu milliyetilik gsterileri, yalnz talyan yahut Alman milletinin "dnyaya bedel" olduunu tutturarak, yeryznde baka her trl vatan ve milliyetleri kklerinden kazmaktr. Bunda anlalmayacak bir ey yok. Finans-kapital biricikletirdii dnya pazarnda, tek bana sultan kesilmek iin, azdrd milleti alet ederek, geri kalan btn vatan ve milletleri tahtadan silmek ister. Bu, kendi evi iinde en azgn oven, milliyeti geinen finans-kapitalin, yeryznde milliyetiliin baka her trlsn yasak etmesi, bir sahtekarlk olmakla birlikte, kendi hesabna mantkl bir sahtekarlktr. 2- Geri lkelerdeki kafataslarn faizmi, ileri lke faistlerininki ile taban tabana zt bir sahtekrlk olur. Aln Trkiye'deki eitli Turanclar. Bunlar, lafta vatanperverlik, milliyetperverlik uruna, her trl uluslararas lkc sosyalizmin can dman geinirler, btn Trkiye dnda kalm Trkleri (ama zellikle sosyalist dzene girmi Trkleri) "Byk Turan" adna "kurtarmak" iin canlarn ortaya atm grnrler. nsann bu cokun "milliyetilie" neredeyse inanaca gelir. yle ya, adamlar Trkiye'ye bile smyorlar, btn dnya Trklerini bir araya getirecekler. (Franszlar "Frank" adl CERMEN, ngiliz "Anglo-sakson" adl CERMEN, Almanlarsa, adlar stnde CERMEN... gelin Fransz-ngiliz-Alman milliyetlerini ve vatanlarn kaldralm demek gibi birey...) Ancak ie geldi mi yani Nazi ordular Edirne snrna geldiler miydi; btn bizim o koyu "Trk" geinen kafataslar hep birden Mehdi km gibi Hitler'i selamlamak zere, imdiki "Ergenekon Arslanlar" yolundan peremlerini "Hitlervari" kalarna drrler, byklarn iki kei boku biiminde burunlarnn altna yerletirirler; drt hilali bir ularndan ayn noktada birletirip teki ularn uzaklatrarak, Nazilerin Gamal Ha'n gizli polis iareti klnda kutsal iaret sayarlar, kaz adm talimlerle faist ordularn karlama talimleri yapmaya giriirler. Btn bu hazrlklarn uygulamas ne olacaktr? "Ar Trk"ler her eyden nce Trk vatann yabanc finans-kapital ordularna teslim edecekler, Trk milletini (ellerinden gelirse tm kutsal Turan ile birlikte) Cermenliin emrine verip ortadan silmeye alacaklardr. Burada sahtekarlk, vatan hainlii ve milli cinayetle yarr. Bizim kafataslar da "vatan" veya "mil-

let" akyla arca yanp tututuklarn ne srerken, ar Cermen nasyonalistliini iddia eden Naziler kadar sahtekardrlar. Ne var ki Naziler, dnyay tek Cermen hegemonyas altna sokarlarken, hi deilse sahtekarlklarna grn uydururlar. Bizim kafataslar, hem "Trkyz, ok ar" diye sahtekarlk yapyorlar, hem de btn Trkleri Nazi kleliine peke ekmekle grn bile kurtaramayan "dalalet ve ihanet" batana gmlrler. Baka trlsn de yapamazlar. nk faizm, azgn gl bir finans-kapitalin, kendi lkesinde mrn uzatabilmek iin btn dnya milletlerini en oven, en utanmazca gaddar, en gerici ve aalk yollardan soyup ezme doktrinidir. Trkiye'nin ise, yle dnyalara smaz gl finans-kapitali yoktur. Dolaysyla, yabanc emperyalistlerin yardakln yaparak, Trk vatann satarak, Trk milletini yabanc irketlere kul kle ederek, "ar milliyetilik" perdesi ardnda ar-kozmopolitliin (burjuva enternasyonalciliinin) domuzunu yaptn gizlemeye abalar. PAROLA: "ALMAN AVRUPASI!" Bu genel kural altnda bugn Alman finans-kapitaline den demagoji ne olabilir? Elinden geldii denli, asl maksadn, yeryzne Cermen egemenliini yayma abasn maskeleyerek, genel szlerle burjuva vatanlarnn bamszlk ilkesini ve milletlerin kendi kendilerini savunmalar olanaklarn hie saymak. "Mister Avrupa Strauss" o demagojisini yle zetliyor: "Bugn Avrupa'da, basit milli savunma politikas iin yer yoktur." Milli savunma yoksa, yani millet ve vatan savunulmayacak ise ne yaplacaktr? "Millet" yok "Avrupa" var, hatta btn Avrupa bile deil. De Gaulle de "Avrupa" diyordu ama, o daha namusluca, Avrupa'nn Atlas Okyanusu'ndan Urallara dek uzanm bir kara ktas olduunu unutturmaya kalkmyordu. "Mister Avrupa Strauss"un kalpazanl corafyay deitirmekle balyor. Yalnz, kapitalizmin debelendii "Bat Avrupa"y "Avrupa" sayyor. Ve o "Avrupa"da, yani emperyalizm dzeni iinde artk ne bamsz vatana, ne milliyetilie, ne de "mill savunmaya" yer kalmadn anlatmak istiyor.

Yalan m? Finans-kapital artk ne vatan, ne millet istiyor. Alman finans-kapital "Avrupa"y istiyor. Sahiden hibir milletin tekine bask ve smr gtmedii bir Avrupa istiyor mu? Bunun tek temel art, hibir insann tekine bask ve smr gtmedii bir dzenin kurulmasdr. Bu dzenin ad ise SOSYALZM'dir. O zaman, hibir vatan snr tekisiyle tepimez olur ve hibir millet tekisine di geirmeye kalkamaz. Dolaysyla bugn, milli gelirleri yar yarya kemirip, toplum verimini krleten o yaman savunma masraflar da insanln zararna deil, yararna harcanm olur. Alman emperyalizminin istedii Alman Avrupas'dr. Kendisini artk o dzeye ulam sayyor. Alman Avrupas manivelas ile Alman emperyalizminin dnya hegemonyasn kurmay tasarlyor. Bunu kimsede tepki yaratmadan baarmak iin, Alman Avrupas'na Bat Avrupa adn veriyor. Hatta imdilik bu "Bat Avrupa"y "NATO iinde" bile kabul ederek, atom-kimyamikrop silahlaryla ayr bir entite [varlk] olarak cihan er meydanna atyor. Bay Strauss'a gre: "Gelecek Bat Avrupa savunmas, NATO'nun gsnde, iinde 'NAN VERMEYE ELVERR, GVENLR ve ETKEN BR CAYDIRI' (Dissuation: Dman kprdayamaz hale getiren silahlara bu ad veriliyor) olan bir ' SYAS NKLEER STRATEJ' gdlmelidir." STRATEJ: BTN SLAHLAR ALMAN'A TESLM! Bu "strateji" bir yanda De Gaulle'n Sovyetler'i iine alan topik Avrupasn ortadan kaldracak, te yanda Amerikan vesayetine son verecektir. nk, bir yanda Amerika ile "ittifak" lakrdsn kullanyor: "B. Franz Josef Strauss, Bat Almanya Maliye Bakan olarak sal gn unu telkin etti: Fransa ve ngiltere, Birleik Amerika Devletleri ile mttefik bir Avrupa savunma nvesini biimlendirmek maksad ile nkleer silahlarn ortaklaa koymalydlar." Ama biraz daha aada NATO iindeki Amerika'ya yle hafife bir dirsek vuruyor: "Bir Avrupal savunma rgtlenmesi, nceden grlebilir bir gelecekte, NATO iinde Bat Avrupa'nn Birleik Amerika Devlet-

lerine farazi olarak (virtuellement) eit ve muhtar (autonome) bir partner (kart-oyuncu) olmas iin tek anstr." Bylece Alman kartal "Avrupa" yuvasndan bir rpda hem Sovyetler kuunu, hem Amerika leyleini atm oluyor. Sovyetler'i atmann anlam ak; Avrupa'da sosyalizm istenmiyor. Amerika'y atmaya bir gereke gerek. Mister Avrupa Strauss, onu da aadaki mantkla kotaryor: "Birleik Amerika Devletleri, Avrupal milletlerin emniyeti iindeki sorumluluk payndan feragat edecek deildir. Ama Avrupal lkeler... Amerika Devletlerinin komnizme kar cihan mcadelesinde gdc iktidar olarak srtna ald yk hi de hafifletmiyorlar." Dilinin altndaki Hitler'in baklas: "Komnizmle cihan emperyalizminin mcadelesi" kmtr. Hitler bu bakla ile Hitler olmutur. Strauss ayn bakla ile emperyalizmin falna bakyor. AMERKAN EMPERYALZM ALMAN'A EMANET Alman bu azla, gya Amerika'nn, szgelii Vietnam'da Avrupallarca yalnz braklp yardmna koulmadi iin "otokritik" yapar grnyor. Bu sahtekarlktr. nk, zaten Almanya'dan baka btn teki "Avrupallar" kendileri "muhtac- himmet birer dede"dirler. Amerika'ya "tiraj spesial" (para fonundan zel para eki) hakkn yadrgamalar bundandr. Bay Strauss gerekten Amerika'ya acyorsa, niin Alman marknn klna dokundurtmuyor? Demek Alman'n "NATO iinde Amerika'ya eit ve otonom" bir g olmak istei, Amerika'y koruma kaygusundan ileri gelmiyor. Alman, baka bir ey seziyor. Amerikan kudretinin aya kaymaktadr. Onu u szlerle ssleyerek belirtiyor: "Avrupallar, dostlar ve mttefikleri olan Amerikallarn, boyuna Avrupa hrriyetinden ve alnyazsndan sorumlu olageleceklerini dnmekte hakl deildirler. Asl, kendi ktalarn kendilerinin kuvvetlendirmesi yoluyla, Amerika Birleik Devletlerinin ok sayda ykmlerden ektikleri zdraplarndan birkan dindirmek daha ok Avrupallarn grevleridir." Yani, madem Amerika'nn aya kayyor, "ektikleri zdraplardan birkan dindirmek" iin, ayann altna bir karpuz ka-

buu da Almanlar koyup, Avrupa'da biricik ve egemen olmaldrlar. Strateji plan bu. Hayr, Alman emperyalizmince, Allah etmesin "Avrupa politikas hi kimseye kar yneltilmi deildir." Bilakis, AlmanAvrupa politikas herkese yle bir emniyet verecektir ve herkes grecektir: "ki, biz (Alman-Avrupallar) Birleik Amerika Devletlerinin emin bir arkada ve mmkn oyunda partneri olabilmek iin ve Sovyetler Birlii ile uzlalnca hakiki bir oyunda olabilmek iin, kendi alnyazmz kendimiz belirtmek (autodetermination) hakkmz yitirmek niyetinde olmayacaz." Hitler gibi zart zurt yok. Sras deil henz. O i, gerekince NPD (Yeni Nazi) partisinin efi Von Thadden'e braklr. Daha alnacak yol var. Dnya milletlerini, altra altra, emperyalizmin ZGC, Alman finans-kapitalinin hegemonyas altna sokabiliriz. Bunun iin de imdilik ne i (Amerika) yansn, ne kebap (Sovyetler). ki yan da kollayarak yol alalm. Sonra Alman'n ne "oyunda" olduunu aleme bir daha retiriz. Hesap da bu. AVRUPA EMPERYALZM ALMAN EMRNDE imdilik hi unutulmamas gereken ey, Avrupallara den dnya grevinde sallapatilik yapmamaktr: "Avrupa lkeleri, en sonunda unu kavramaldrlar ki" diyor B. Strauss, "imdiki dnya artlar, Avrupa'y yeniden cihan politikasnda bir rol oynamaya zorlamaktadr ve u yana bu yana yalpalamamaya, kendini brakmamaya zorlamaktadr." Kk burjuvalar Fransa'snn De Gaulle sallantsn istemiyor B. Strauss. Alman emperyalizmi, Naziler andaki potansiyeline doru ilerliyor. Bu potansiyelle Avrupa emperyalizminin imdiden liderliine zarn atmtr! ngiliz bile ona "Mister Avrupa" gzyle bakmyor mu? Bu Alman Avrupasnn komnizme kar emperyalist Hallar Seferinde, imdilik Amerika yannda "eit-otonom", sonra Amerika'dan stn bir "yeni cihan politikas" misyonu vardr. Ve o misyonda ikircilie dlmemelidir. De Gaulle gitti. Amerika bile hl kimi Kzl in'le flrt yaparak, kimi Sovyetlere kzl telefon teli ile balanarak "yalpalyor". Olmaz byle ey. Hitler usulyle batan kara gideceksin. Bu

misyonu ancak derebeyi art (yunker+banker+asker) Prusya aal yerine getirebilir. "Tarih" onu bu oyunu "yeniden... oynamaya zorlamaktadr." Bundan a sylenebilir mi? Bu Alman Avrupa misyonu iin ne gerekiyor? "Caydrc nkleer enerji" adyla maskelenecek A.B.C. (atom, mikrop, kimya) silahlar gerekiyor. Mikropkimya silahlar nasl olsa gizliden gizliye Alman'dan soruluyor. Onu hi amyor B. Strauss. Fincanc katrlar rktlmemeli. "Nkleer=ekirdekcil" szc yeter. "Bat Avrupa lkeleri teknolojik bir komunite (topluluk) biimlendirerek, kerte kerte silahl kuvvetlerini btnlemeye (entegre etmeye) ve imdiki gr ayrlklarnn stesinden gelmeye mecbur olacaklardr." Elhasl Mister Strauss btn bir "dk Nazi" programdr. "Anti komnizm" yemini oltana taktn m onu yutmayacak emperyalist kpek bal yoktur. Nitekim, ngiliz buldou imdiden B. Strauss'u "Mister Avrupa" ilan ettiine gre, Anglosakson emperyalizmi oltay yutmu grnyor. Hazr "i Partisi" iktidarda iken, Hitler'in Nasyonal SOSYALST partisine alangle [ngilizvari] "sosyalizm"den daha elverili kpr kurulamaz. Bu frsat Byk Britanya Adasna gidip kollayan B. Strauss, "Aman!" diyor, "O caydrc silah (dissuation) iinde yarklar (failles) sakn bulunmamaldr. Caydrcnn elemanlar birbirine tpatp uygun (adquat) olmaldr. Ve bu elemanlar (A.B.C. silahlar demek istedii belli) saldr halinde mecburi, ister istemez kullanlmaldr." ALMAN KAZIININ ALITIRILARAK SOKULUU Alman finans-kapitalinin en son ak teklifi bu. Geriye kalyor. "Alamann koyunu, sonradan kar oyunu." Karsndaki resmen "nkleer" (ekirdekcil) gl, Fransz, ngiliz, Amerikan emperyalistleri, hi deilse kendi milletlerine daha rahat yutturabilmek iin, oltann bsbtn yaldzl olmasn beklemekte hakl deiller midir? Mister Avrupa Strauss, onu da dnyor. Ve Alman finanskapitalinin uluslararas emperyalizm liderliinin strateji'sini balca drt taktik aamaya ayrarak, "amor"tize" ede ede uygulayacan uluslararas finans-kapitale mutuluyor.

1. Aama: RED ve NKAR: "Altn izerek gze arptrmak isterim ki, bu kavray (konsepsiyon: Emperyalizmin Alman hegemonyasna gebe kal) Almanya'ya nkleer silahlar zerinde bir milli kontrol yetkisi vermeyecektir." Tpk, B.C. (mikrop, kimya) silahlarn Amerika'da ve Almanya'da harl harl tezghlarken yapld gibi, Alman finans-kapitalinin barol "ikincil" gsterilip "kamuoyu"ndan gizlenecektir. Bunun kimse farkna varmayacaktr. 2. Aama: KIYICIINDAN SOKULMA: "Birinci merhale (tape) olarak, Byk Britanya ile Fransa nkleer silahlarn ortaklaa ortaya koyabileceklerdir. Byle yeni bir Avrupal nkleer g yaratlnca, ona TEK AVRUPALI LKELER de, kendi ellerinden gelen mahsusi [zel] giriim paylarn (contributions appropries) getirip verebileceklerdir." Sen, ngiliz ve Fransz, hele elindeki silah ortaya koy. ekirdekcil silahlar bir yol hepimizin ortaklaa mal olagitsin, ben Alman finans-kapitali "Arkadan gelir korum!" Amerika ile Sovyetler, nkleer silahlarn baka lkelere yaylmamasn m konuuyorlar? Alman, ngiliz, Fransz triumviras, bir tek "Avrupal" topluluk olurlarsa, Fransa, ngiltere elindeki nkleer silahlar hem biimce "baka lkelere" verilmemi olur, hem B. Almanya, bir kalemde nkleer silahlarn bir numaral "ORTAI" olur. Yani Alman emperyalizmi, gizli gizli B.C. silahlarna sahip olduu yetmiyormua, resmen aka atom silahna sahip km olur. Kimse de gk diyemez. Gzel hesap deil mi?. 3. Aama: HERKES ELNDEKN KULLANSIN: Bu "ortak" nkleer gler nasl kullanlacak? Kim kime emir verecek? Mister Avrupa Alman'n bu noktada en ufak ikircilii yok. Gzn krpmadan yle diyor: "Komnote'nin (emperyalizm 'komnizmin' dmandr, ama 'komnote'nin yani Eflatuncu st-snflar aras 'komnizmin', finans-kapital kozmopolitliinin oldu olasya dostudur!) o Avrupal topluluun ilkincil (initial: balang) safhasnda nkleer silahlar kullanma emri, ancak yerinde yetkililer (autorits en place), nkleer elemanlar ve silah depolarnn bulunacaklar topraklardaki yerinde otoriteler tarafndan verilebilecektir."

KOMNZME KARI ALMAN HALI KOMUTASI Nereleridir o "depolarn bulunduklar topraklar"? Pek ok lastikli lafa benziyor. Dilediin yana ek. Ancak "nkleer ELEMANLAR" kime kar kullanlacak? "Komnizme". Komnizm nerede? Douda. Avrupa'nn "emperyalistler komunasnda en douda olan topraklar kimin? Bat Almanya'nn... Demek mantn kendiliinden sonucu ile, "nkleer silahlar kullanma emri"ni verecek "yerinde yetkililer" ister istemez Alman "yunker-banker-asker"leri olacaktr. Gelecekte mi? yle demeye getiriyor, "Mister Strauss". Ama, Amerikan ve Japon kaynakl belgeler ortada. Daha ekoslovak olaylar patlak verirkenden beri, Treforger manevralar srasnda, Amerikan-Alman emperyalizmi, "hrriyet" ve "sosyalizm" naralar ata ata, Bavyera depolarn, yani Alman olmayan (ekoslovak) snrlarn her trl atom, kimya, mikrop silahlaryla doldurmu bulunuyor. Onlar kim kullanacak?. "Yerindeki yetkililer". Yeter ki sosyalizmin can dman finans-kapital, diyelim ekoslovak milletinin "hrriyeti sosyalizm" ayaklanmasn, bir "kurtarc" rolnde "savunma" olanana kavusun. Ondan sonras kolay. Hitler'in hayalinde kurduu "Europafestung" (Avrupa, istihkm), Cermen egemenliinde bir "Avrupallar Federasyonu" etiketiyle gerekletirilmi olur. 4. Aama: CERMEN AVRUPA FEDERASYONU: "B. Strauss'un izah ettiine gre, kesin sonu amac (l'objektif final: nihai hedef), nkleer kontrol, bir merkezi komnoter hkmete aktarmaktan baka bir ey olmayacaktr. "Deutschland, Deutschland ber alles! "B. Strauss'a gre, Sovyetler siyaseti, Almanya'y blnk ve clz tutmay tezliyor, ve Moskova'nn Almanya tarafndan bir alma harbinden korktuu yolundaki iddias'ayakta durur ey deildir.' "Ama eer Almanya yeniden birlemi olsayd" diyor B. Strauss, 'hibir zaman, kyaslanamayacak kertede daha byk bir nfusu ve ekonomik zenginlik kaynaklar bulunan Sovyetler Birlii'ni tehdit edecek kadar gl olmayacaktr.' "Sovyetler, blnk bir Avrupa istiyor ve en sonunda kendi kontrolleri altna girmi bir Avrupa istiyorlar ve bu amala, bir

Alman alclndan ve uydurma Alman tehdidinden sz etmeyi yararl buluyorlar." Mister Avrupa'nn tezi burada balanyor. Sovyetler haksz. Alman emperyalizmi yoktur. Olsa da ne yapabilir ki zavallck? Hele u Dou Almanya komnistini bir yutalm: "Blnk" Almanya, yeni bir "Anschluss" [ilhak, katlm] yaparak nce Dou Almanya'y, sonra Bat demokratik emperyalist lkeleri yutsun. O zaman elbet Sovyetler'deki "Byk ekonomik zenginlik kaynaklar ile nfusu" imdikinden "kyas edilemeyecek kertede" kk deildi ya! AMERKAN "BOLUU"NU ALMAN DOLDURA Finans-kapital, kendi dnyasnda yeni bir gler dengesi ayarlyor. Amerikan kapitalizmi, retim temeli yerine dolar merkantilizmine nem vermenin cezasn ekiyor. retimden ok modern tefecilie, yani rantiyelik (hazr irat yeyicilik) ile zorbala (emperyalist tahakkmne) dayanan dolarn dana kar yadn gryor. Alman emperyalizmi pususundan kyor. Finans-kapitalin cihan glerini ayarlama iinde olaanst roln bir vuruta almak istiyor. Galip emperyalistler, kapitalizmin ve Alman irketlerinin bedavadan beki kpekliini ederken, Alman finanskapitali btn enerjisini ultra modern bir retim ve srm yaratma abasna harcad. Alttan alta herkesin zararna gelitirdii ekonomi dinamizmindeki birikimi artk politik ve militarist stnlk alanna atlatyor. Teebbs yeni deil. Btn tilkiliine ramen, De Gaulle'n nnde hep yenik reaya tutumunda kalan Adenauer'i taburcu ettii gnden beri, Almanya, o atlamaya hazr bulunduunu gstermiti. Kiesinger, yalnz son ortam hazrln hzlandrmak iin kullanlan atlama tahtasndan baka bir ey deildir. Asl aktrler, ngiltere'de resmen Mister Avrupa'l vaftiz edilen eski Harbiye, yeni Maliye Bakan B. Strauss ile ona "sosyalist" mamalk eden eski Bat Berlin Bakan, yeni Babakan Yardmcs ve D Bakan B.W. Brandt'tr. 1945 ylnda Yakndou iin yaplp dnya lsnde uygulanan haleflik-seleflik dei tokuunu hatrlayalm. Cihan Savandan bitkin km ngiliz emperyalizmi, Yakndou bunalmn

gidermeye tek bana gcnn yetmeyeceini anlar anlamaz Amerikan emperyalizmine dnd. Yunanistan ile Trkiye'de ngiliz finans-kapitalinin brakt "BOLUU" (szck resmen bu iki BOLUK) Amerikan finanskapitalinin gelip DOLDURMASI istendi. Amerika, Kabe'ye giren hac cokunluu ile "Lebbeyk!" diyerek, Yunanistan'da ve Trkiye'de ngiliz emperyalizminden "BOALAN" koltua btn (Truman Doktrini, Marshall Yardm gibi) dolarlar ve (Kore Sava, Potsdam Anlamas, Berlin meselesi gibi) izmeleriyle gelip oturdu. 1969 yl, besbelli paralel anlamda ayn merasim tekrarlanyor. Oyun ayn, aktrler deiiyor. Avrupa iin yaplp dnya lsnde uygulanacak yeni bir haleflik-seleflik mizanseni nndeyiz. Vietnam Sava'ndan bir trl kamayp iflah kesilen Amerikan emperyalizmi, gerek Dou, gerek Bat bunalmn gidermeye tek bana gcnn yetmediini anlar anlamaz, Alman emperyalizmine dnd. Fransa ile ngiltere'de, Amerikan finans-kapitalinin brakt BOLUU (szck bu olmasa da olay budur: BOLUK), Alman finans-kapitalinin gelip resmen DOLDURMASI, st kapal oturumlarda istendi. Almanya, Kuds'e girmek iin nice yllar sefere km Hallar cokunluu ile "Olrayt!" diyerek, Fransa'da ve ngiltere'de Amerikan emperyalizminden "BOALACAK" koltua (NATO doktrini, Para Fonu gizli kararlar gibi) doye mark ve (ihracat sava, kimya-mikrop silahlar gibi) izmeleri ile gelip oturuyor. TRKYE: NAZ "YAANTI ALANI" Uluslararas finans-kapitalin bu yeni gler dengesini ayarlama leni, elbet Avrupa'da De Gaulle iin uygulanrken, geri kalan btn dnyada olduu gibi, Trkiye iin de yeni bir ayarlamaya gidii gerektirecekti. O Trkiye ki, (edebiyle smrsn yapsayd) Hitler'e bile, ran, Irak zerinden eski "Douya Bas!" parolasyla "yaant alan, hayat sahas" olarak oktan tannm ve braklmt. Trkiye "kamuoyunda" gangster yapl Amerikan emperyalizmi abuk mu ok mu alerji yaratt? (Yunker+banker+asker) yapl Prusya aalnn Kayzer bykl Alman emperyalizmi sa olsun, o her zaman, Babil andan

beri her zorbay alklam batak Osmanl aaln, kendi znn kalb iine kolayca sokuverir. "Mister Avrupa" Strauss'un "sol kolu" Sosyalist "W. Brandt gmleini giyerken", "W. Brandt tra olurken" yle samimi (ne Kayzer gibi korkun bykl, ne Hitler gibi yrtc peremli.) Amerikanvari Trk'e saygllndan: "Bir sohbet esnasnda hi ekinmeden bacaklarn masann zerine uzatarak oturabilir" diyen "hr basn"mzda B. W. Brandt, orapl ayaklarnn hacya ile kark Prusya domuzu kokusunu Trkiye Trklerinin burunlarna uzatm poz poz fotoraflarla, en "ciddi" finans-kapital gazetelerinde tehir ediliyor... Yamacnda plack butlar bacak bacak stnde ho avrat. W. Brandt'n: "Kadnlara kar centilmenliinden... ok iyi bir kavalye olduundan..." (26 Mays 1969, Gazeteler) ballandra ballandra bitiremiyorlar. Bize ne mi? Herif "turist". Elenmeye gelmi Trkiye'ye. "Turist altn yumurtlayan tavuktur". Hele B. W. Brandt gibi "kadnlara kar centilmen... ok iyi kavalye..." bir Alman horozu olursa turist... Ayak bast yerde nee tavuklar "gebe brakmaz" ki!... Demirel bir mucize grme az ak bakakalm. B. W. Brandt, i gz kapaklar ile bu aakala tiksinerek srtyor. Alaman nasl arlayacan bilemeyen "hr basnmz" diyor ki: "Tam kl bal mevsimi olduunu bilen sayn W. Brandt, bir jandarma botu ile... ancak 2 tanecik izmarit tutabilmitir." (age, 26.5.1969) Tam . . Paann "Hadi canm sen de!" diyecei yerdir buras. Ne istiyor bizden "Mister Avrupa"nn sol kolu kanad, sosyalist B. W. Brandt? Hi yazarlar m? TRKYE DARBOAZINDA ALMAN HUZURU Ama, bizim ondan neler dilendiimiz saklanamyor. "Byk politikaclarmz" milletten her eyi saklayabilirler. Tetanozlu hastann son demindeki surat ile "Dlk'i Hipokrati" (Lokman srt) saan yzleri uluslararas finans-kapital szcs nnde sk m cierlerini aa vurmasn? W. Brandt "HUZUR"unda sygaya ekildikleri zaman azlarndan kardklaryla reniyoruz ki; Tr-

kiye saklanamayacak bir "SIKINTI NDE", TP liderleri gibi hep "DAR BOAZLAR ZERNDE" imi! Trkiye fakir fukarasna her Allahn gn 24 saat, her eyimizin gllk glistanlk olduunu davul zurnayla alan "Dahi Byk Adamlarmz", bakn uluslarararas finans-kapital nnde nasl z boyutlar ile doruyu sylemek zorunda kalyorlar. "Trk Hkmet yetkilileri, Federal Almanya'nn, Ortak Pazar grmelerinde desteini istemilerdir." Ortak Pazar nedir? Trkiye finans-kapitalinin, vatan snrlarn ve milli bamszln 1 numaral temelini tekil eden gmrk engellerini Bat emperyalistlerine feda edip, Trkiye'yi uluslararas finans-kapitalin ak-pazar, samal inei haline getirmesidir. Trkiye'nin milli ekonomisi feda edilince, yzbinlercesi yabanc lkelere, en bata Almanya'ya g etme zorunda kalan isizlerimizin milyonlar at anlatlarak, Alaman'a "Sen bilirsin" deniyor. Amerika da bizi bouyor. Trk milletinin banda kalabilmek isteyen finans-kapital, bir zaman kapkulu olduu eski efendisi, yeni emperyalizm ncs Alman'dan medet umuyor. " Ayrca Trkiye'nin ekonomik gelimelerde karlat DAR BOAZLAR zerinde durulmu ve dviz ihtiyacnn her yl biraz daha artt belirtilmitir. "Grmeler srasnda, dorudan doruya kredilerin arttrlmas ifade edilmise de, NDE BULUNDUUMUZ SIKINTILI DURUM BTN AIKLII LE bir daha izah edilmitir." (24 Mays 1969, Y. G.) Amerikan silkiyor. Aman Alman yeti! Alaman ise, "tam kl bal" tutmaya gelmi. "Hr basn" "Ancak iki tanecik izmarit tutabilmitir" diyorsa inanalm m? "Amerikan 6. Filo" gibi, "Mister Avrupa" Alman'a da inanmayan "kafir" olur, bunun yeri bulundu dolar'da... O inanla, "hr basn" yazyor: "Yalnz askeri yardmlar zerinde... olumlu bir HAVA salanmtr!" Demek; kredi, dviz, sknt, dar boaz... derken, "salama" balanan tek "sadaka", "askeri yardm"... Yani, Alaman'n "tam... mevsimi olduunu bildii", "seyfiye=klgil"den "KILI

BALII"!.. tutulmutur. Efendilerimizin pek dkn olduklar Amerikan "HIZIR" gitmi, Alman "HUZUR"u gelmitir. ALMAN "HUZURU"NUN K KANITI Emperyalist "Hzr"larla "huzur"larn Trkiye'ye neler getirmek istediklerini merak eden var mdr? Uluslararas finanskapitalin yeni Avrupa ve dnya ayarlamalar asndan, her gn ele alnan "hr basn"n, sanki hi birbirleriyle ilgileri yokmu, acayip bir tesadfle ortaya km gibi sahifelerinin ba yanna yahut en sapa kelerine serpitirdii olaanlar zerinde azck duralamak yeter. te size, dnya finans-kapitali ile, hatta "kadnlara centilmen... iyi kavalye" B. W. Brandt'n geli gidii ile hi iliii grnmeyen, ama "TESADF" bu ya, tam Sosyalist-Alman Bakanndan 2 ile 4 gn sonra okunan iki "APAYRI" havadiscik: 1- "KRT DAVASI": B. W. Brandt'n gidiinden iki gn sonra Irak'ta "Krtlere muhtariyet" [zerklik] verildii iitildi. Ertesi gn Trkiye'nin sekin "KIBRIS, Yavru Vatan!" Uzman bir Sayn Baymz, "6 Eyll"den esinlenmie u satrlar dendi: "Hi deilse bir KIBRIS yaratmamak iin nceden daha tedbirli bir alma dnlm mdr? Mesela, bir alternatif olarak KERKK TRKLER ve MUSUL akla getirilmi midir? Ksacas, dne kadar Irak'n bir i meselesi olan KRT davas, imdi bizim de kapmzn zilini almak zeredir." (29.5.1969, H. B., Yeni Gazete) Maaallah, ne "akl evvel", ne aklcl ulusseverlerimiz var. Finans-kapital "akl" byle uza grr soyut dncelidir. 2- "TRK ORDUSU ISLAH EDLECEK": "Sovyetler Birlii'ne ait sava gemilerinin SON ZAMANLARDA Akdeniz'e inmeleri ve saylarnn gittike artmas zerine, Trk askeri makamlar NATO Komutanl ile yaptklar bir grmeden sonra, asker saysnda bir indirme yapmamza... karar vermilerdir. Ayrca, Trk Genelkurmay, ordunun slahnn yansra, SOVYET ORDULARINA KARI hazrlanan kuvvetlerin takviyesine dair bir plan yapmtr." "te yanda, paralel olarak Akdeniz'de kys olan NATO lkelerinde de benzer faaliyetlerin yapld, ilgililerce ifade edilmitir.

Ayrca, nceki gn Bruxeiies'de yaplan NATO SAVUNMA PLANLAMA KOMTES'nin toplantsndan sonra yaynlanan bildiride de, NATO kuvvetlerinin askeri kabiliyetlerinin arttrlmas konusunda mutabakata varld aklanmtr." (30.5.1969, age) ok kr, nasl da sistematik makine adam, "geleneksel tarihsel dost" Alaman'n hamura el att belli. Finans-kapital "pratii" byle canayakn yrtr somut yaptklarn. AMERKAN HIZIRI: GENELEV-HAHA Celal Beyin "Bizim su ileri mdr" dedii Demirel, anlalyor, Amerika'da fazla "su ileri tahsil etmi" geliyor? Osmanl aa, bey, paalar, slam dininin haram ettii faizcilii rtlemek iin yaptklar "hilei er'iyye"ler gibi, tefecilikten birikmi akalarn en krl "iletme" yeri olan "hamam iletmelerine" yatrnca, "edep" ve "haya" duygular kabarm olacak. Halk onlara "Th! Koskoca beyler, paalar, aalar, eraf, ayan, mteneffizan... imdi de hamamcla m baladnz!" tkrn yaptrmasn diye, yaptrdklar ve ilettikleri (hem de hi aza alnamayacak biimlerde ilettikleri) HAMAM'lara -"S deil SS, MEVZ deil TESS" gibi- hamam deil "SULU MUKABELEHANE" adn vermilerdi. imdiki "sulu mukabelehaneler"e, "genelev" diyorlar. Eskiler "kerhane" derlermi; "ker: kt" yaplan "i" ise ,"" olduuna gre, ktye -"z" Trke (?)- "genel" dendi. Tuttu... Her ne ise, ite o yerlerden ikayet var. "Denizar" Amerikan slerindeki zampara askerler iin yaynlanan "The Overseas, Weekly" dergisi yazm. Bizim Akam gazetesi de, "te dostumuz Amerika" diyerek baya alnm. Dergi, stanbul'u "Bizans mparatorluu'nun Bakenti" olarak grd iin, hi stmze almaya da bilirdik ya. Alnganlk. "Bylesine kokumu gbre ynnda yaayabilenler ancak yerlilerdir. Halkn haha satarak gsterdii marifeti, polisler de karakollarda rvet alarak gsterir." diyor dergi. "Her Trk ehrinde mutlaka bir genelev mahallesi vardr. Bir Trk kzyla randevulamak (normal olarak byle bir ey istemezsiniz ya) imkansz olduundan, erlerimizin ou genelevlerin bulunduu semti ziyaret etmeyi tercih ederler." (18 ve 25 Mays). " Buras yle bir ehir ki meyvas, sebzesi yenmez, suyu iilmez!"

Bizce tekiler bir ey deil. En kts, genelev'den de kts, stanbul'un "suyu iilmez" oluudur. Demek, Celal Beyin "su ileri mdr", Amerikallarn "barajlar kral" B. Demirel, en ok uzman yetitirildii "su" iinde olsun Amerikal efendilerimizi bile memnun edememi, talihsiz. Ya "demokrasi"de? Hi sormayn. Trk kzndan (normal olarak byle bir ey istemezmi ya!) randevu alamayan hovarda Amerikal hi deilse genelevde hacetini bitirirmi. Trkiye yle "demokrasi"siz bir "haha CENNET" imi ki, "gram 3.5 lira kadar." "Yedi dvelin esrar bulunur"mu da, "20 yanda tipik bir Amerikan niversitelisi Mc. Gregor, piposunda yarm gram esrarla yakalanm" olduundan, "Hkim, kanunu bilmemek mazeret deildir." diye yaptrm 2,5 yl hapsi. Hem Amerikal "haric-i ez memleket" [yurtdnda] imtiyazl "yeni kapitlasyon" msys olsun, hem Trk kanunlarna gre ceza grsn... Byle bir ADALET'in bulunduu lkede demokrasi'den sz edilebilir mi? Fakat demokrasisizliin ondan da korkun biimi, Amerikaly adeta isyan ettiriyor. Amerikal istedii (istemez ya!) Trk kz ile istedii randevu evine gidemez; "Tipik bir Amerikan niversitelisi" olarak piposunda yarm gram haha tttremezse, besbelli, Amerika'nn Guatemala'dan Vietnam'a dek dnyann drt bucanda uruna ne canlar yakp, ne kanlar dkt "demokrasi" Trkiye'de yoktur. Haydi ona ara sra "hamamn namusunu temizlemek iin" katlanlyor, diyelim. Daha fecisine ne buyrulur: "Dahas, Trkler, Amerikan bayraklarnn Amerikan sleri zerinde bile dalgalanmasna raz deildirler." Suunu ihbar ediyor 25 Mays gnl Amerikan dergisi. Ne cinayet? stelik de kalkm, (The Overseas Weekly'den aynen okuyoruz) "Trkiye demokratik bir lke olduunu iddia eder. Gerekteyse, ona POLS DEVLET' sfat yakr. Bu satrlarn yazar, ili Hava ssne girmek istemise de Trk Komutannn iddetli tepkisiyle karlamtr... ncirlik Hava ssne bir arkadamzla ancak Amerikan pasaportlarmz gstererek girebildik. Fakat Trk Komutan, bizim varlmz renir -

renmez, derhal ss tahliye etmemizi emretti. Sylendiine gre Komutan bizi ieri brakan Trk nbetiyi de tutuklamakla tehdit etmi." Byle bir ORDU'nun bulunduu lkede demokrasi'den sz edilebilir mi? "The Overseas Weekly", yerden ge dek hakl olarak, kpre kpre btn dnyaya haykryor: "TE TRK DEMOKRASS!" "kinci Dnya Savandan beri Amerikallar Trkiye'ye milyonlarca dolar vermiler ve bu meteliksiz lkeyi komnist hakimiyetinden kurtarmlardr. Artk Trkler dolarn kokusunu almlar. Daha ounu istemektedir." YIPRANAN FNANS-KAPTAL YEDEK PARA ARIYOR Bu satrlar neyi gsteriyor? Trkiye'deki GENLE, ADALETE, ORDUYA Amerikan szn geiremeyen Adalet Partisi Hkmetinin Babakan, Celal Beyin "Su leri Mdr", Amerika'nn "Barajlar Kral" Sleyman Bey El-Demirel anlalan ypranmtr. Bunca "demokrasi" aykrlklarna urayp da bir trl 6. Filo ile Ankara'nn zerine yryp Hacbayram Cami'i erifinde, ktem'in cenaze namazn kldrmayanlarn imdatlarna yetiemeyen Amerikan emperyalizmi de Trkiye'de ypranmtr. imdi ne olacak? Eski "sulu mukabelehane"lere "hamam" dememek yetmiyor. Eski hamama, yeni talar, yeni tellaklar bulmal. Amerika, anlam grnyor! nce kendisinin hamam mteahhitlii tavsad. yle Alman'dan para alp, Trkiye'de "sulu mukabelehane" iletmek olur mu? Paray veren, dd alar. Trkiye'de hamamcln evvel ezel ustas olan Alaman'a aktarmal mteahhitlii. Her ie ehli gerek. "Ol kre de piekr lzm". "Sulu mukabelehane"nin mteahhidini deitirdik, zaten soran da yok. Paray verenin Alman olduunu Trkiye finanskapitali akmaz olur mu? Gnl Alaman'n yanna kayd bile. Eski gz ars Alaman. Taslarla tellaklar nasl deitirmeli? u kr olas tefeci-bezirgan hacaa taslar ile yerli finans-kapital tellaklarndan da adam yetimez ki. ka ka, bir Said'i Krdi ile, Balkesir levazmclnda n yapm arslanlarn en Ergenekoncusu Alpaslan T. Ke kt.

Onlardan da Said'i Krdi: Birinci Cihan Savandan beri Rus arnn emrinden Alman emperyalizminin emrine aktarlm bir kahraman. Alpaslan Trke ise, dk ngiliz smrgeciliindeki Kbrs'ta yetitirilip askerlik saflarna, oradan da kafataslk akmna, oradan da 27 Mays'a dek sokulup, yalnz Londra'da "kuvvetli albay" reklam ile lanse edilmi tipik bir Alangle [ngilizvari] kiidir. Nurculuk yaasa da, Alman yan olarak eyh Said'i Krdi ld. Trke yaasa da, kafataslk mezar talndan teye geemedi. TRKYE'DE KIYAMET ALAMETLER imdi ne yaplacak? ADALET; "tipik Amerikan niversiteli"ye yarm gramck haha bile rahat iirtmez. ORDU; Halk nnde Tanr, Amerika nnde kul kesilecek bir cunta olsun kuramaz. GENLK dersen, 15 tane mehter takm tutup nne geirtiyorsun da, hl mam Hatip Okulunda bile Karl Marks'n fikirlerini tartyor. Olmaz byle DEMOKRAS. Zaten hep ne ktysa GENLE ekilen nutuklardan kt. Gazi'nin Nutku, Cumhuriyeti genlie adad. Bir trl yalanlanamayan Bursa sofrasndaki sylev, genlii, tpk bugnk gibi, polisin, hatta adliyenin yanld yerde doru bildiine gzn krpmadan atlmay tledi. imdi adaletin de ordunun da vurucu gleri, o adaylar ve tleri ciddiye alan, hatta yeri gelince uygulayveren GENLER'in elinde. Emperyalizm 40 yldr devletiliimiz ile elele verip Trkiye'de bir kapitalist snf yetitirmeye alt. Tam rahat edecek, bir de ne gryor? O zpkt, kendini bilmez, efendisini ve Allahn tanmaz "vahi burjuvazi" bile, krntlaryla geindii ulu finans-kapitale kafa tutar oldu. "Trkiye Ticaret Odalar, Sanayi Odalar, Ticaret Borsalar Birlii" diye emperyalizmin Trkiye tarlasnda besledii kargalar, azck sanayilemeyi grnce, devletiliimizin anl bakanlarnca verilen emirlere bile boyun emez oluyor. rnein, "Alman mucizesi"nde barol oynam olan tombalak B. Ludwig Erhardt'dan esinlenmi bir eilim beliriyor. 1969 balarnda "stanbul Ticaret Odas" kaleme ald yar gizli "rapor"unda unlar yazabiliyor:

" Trkiye'de rekabet noksandr. thalat inhisar [tekel] altndadr. Fiyat messesesi iyi ilememektedir. thalat muayyen [belirli] messeselerde toplanmakta, bu da ar krlara, monopollere yol amaktadr. Anormal krlar muayyen ellerde toplanmaktadr. Montaj sanayicisi ve dier sanayici piyasay istismar etmektedir." (C, 19.4.1969) Bu ne demektir? Trkiye'nin ekonomi temellerinde tremi "VAH" sermaye, Tanr gibi tapmas gereken yaratcs "MEDEN" finans-kapitale kar kyor. 120 yldr Trkiye'de kk kaznan REKABET, oktan 19. yzylda unutulmu deil midir? Cumhuriyet dodu doal btn "inklap"larmz her gn "GAYR MERU" iln ettikleri "rekabet"i tepeledikleri halde, kimin haddine yeniden diriltmek? thalat, ihracat, sapma sanayi, ar kr, anormal kr, fiyat messesesi ve ilh. tm monopollerin tekelinde imi. Ya nasl olacakt? Bunu yeni mi reniyorsunuz? Trkiye'de "AIRI" bir tek ey vardr: "SOL!" u klkuyruk "vahi" kapitalistler kalkmlar "kr" gibi kutsal bir ruhl Kuds' de "AIRI" sayyorlar. Bu maazallah, katrn dourmas, gnein batdan domas gibi kyamet alametidir! FNANS-KAPTAL BTPAZARINDA 1. RAUND (TEK PART-TEK NDER) zetlersek; sosyal ekonomi TABAN'nda sosyal snf olabildii lde tekelci soygun cmbne katlamayan "VAH" kapitalistler bile, artk Trkiye'yi kskvrak balam bulunan FNANS-KAPTAL tekelciliine ve vurgunculuuna dayanamaz olmutur. Sosyal STYAPI'da gelenekcil "ilmiye-seyfiye" adl "SUNF'U DEVLET" yani "adalet-ordu" biimiyle, yabanc sermaye emrindeki Trkiye'yi her bakmdan smrgeletiren FNANS-KAPTAL baskclna ve soysuzlatrclna dayanamaz olmutur. Tekelci olmayan iveren snf bakaldryor. Adalet irkiliyor, ordu direniyor, genlik ayaklanm... Byle bir ortamda finanskapital kime tutunacak? 1) Sosyal snf temeli olarak kendisine en yakn ve akraba olan serbest rekabet zlemli vahi kapitale. 2) Politik kii elemanlar olarak, genlie en uzak ve aykr olan, mzeye kaldrlm iktidar hasretlisi eski fosillere.

"Kimdir onlar? Kimdir onlar?" "Hareket Ordusu!.. Bereket Ordusu!" B. Kl Ali'lerden, B. Celal Bayar'lara dek ne denli yeil finans-kapital kasalarnda, ifte anahtarlarla saklanm iktidar mostralklar varsa, hepsini stlerine ekilmi naftalinlerinden, ylm kir, toz, amur pasaklarndan bir bir silkeleyip temize karmal. Politika ipine sra ile karp gnein altnda, gerekirse genliin Atatrkln de "TEKEL"lerine alarak, yeni yeni finans-kapital cambazlklarn denemeli. Yllar yldr barmaktan sesi kslan Yeni Trkiye Partisi, bu Trkiye politikas denilen "BT PAZARI"nda hep o "ESKLER ALAYIM"cl kendisine tek cankurtaran simidi, ba slogan yapmtr. "Varak' mihr'i vefay" [dostluk, sadakat, vefa belgesini] bir trl kimseye okutup dinletemiyordu. "AF! AF!" tempolarn da Amerikan irketinden patentli sayn B. Sleyman Demirel ekibi, sadakatli "TEKEL"inden brakamyordu. Amerikan aa dnya hegemonyasnda birincil kaldka, bu tekeli de AP'nin far mason+Nurcu+kafatas" znn elinden almak gt. Amerikan finans-kapitali bunlar yetitirmiti, bunlar tanyordu. Alman finans-kapitali doye mark saltanatn dolar gangsterlii yerine, Avrupa ilerinde De Gaulle Don Kiot'unu yeldeirmenleri zerine saldrtp tkezletince, sra Trkiye'ye geldi. lk sinyal, "bayram, deil, seyran deil" iken, finans-kapital "enite"sinin YTP'yi "pmesiyle" verildi. Katafalktan sandukalarnn tozuyla kalkp yrrce, bir gn anszn: B. Tevfik Rt Aras, B. Kl Ali bata olmak zere, ne kadar sa kalm "Tek Parti-Tek nder" ann kurutulmu (asker-banker-yunker) mumyalar varsa, epey "velveleli" ve "atafatl" afilerle YTP'ye girdiler... Sessizlik! FNANS-KAPTAL PAZARINDA 2. RAUND (DP) Bu birinci raund oldu. Umulan etkiyi yapamam gibidir. Ama aldanmayalm. Finans-kapital iini bilir. Tan bouna atmaz. Yapar ktl atar denize: Sleyman bilmezse eytan bilir! Ve "eytan" bildi. eytan nce Sleyman Beyi drtt. AP'nin 200 ksur imzas, samur kal Celal Beyin "Eski Cumhurbakan" sfat ile Zenit noktasnda parlatlmas iin Anayasa'y deitirme nerisini "Byk Meclise" sundu... eytan, onun ardn-

dan Celal Bey'i drtt: "Hadisaati vakte al! Bu taht, biliyorsun, Paa izmelerini giymedike, Sultan Sleyman gelse, rzgrn stnde uamaz." Bursa'daki "Bizim Ev" yarenlii, havay yumuatt... eytan en sonra, Paalarn Paasn drtt: "Ne durursun, seime ge kalacaksn Tataraas. Herif zuhur edecek. Bu da elinden gesin." Bu ikinci raund tam oldu. Yer yerinden oynad! Gene, her ey "demokrasi iin"di. Amerikan "HIZIR HINZIRI", kendi aksayan dolarnn yerine Alman marknn "SUNTURLU HUZUR"unu geirecekti. Bu "demokrasi" baka "demokrasi" olacakt. TrumanMarshall-Johnson-Nixon'larn "dolar demokrasisi" epey birikti. imdi Adenauer-Erhardt-Kiesinger-Strauss-Brandt'larn "mark demokrasisi"ne atlanmal. Korkacak bir ey yok. Ha Hoca-Ali, ha Ali-Hoca. Hepsi finans-kapital demokrasisi. Dolarnki buraya kadarm. Gayr dndk, dolatk, gene (yunker-asker-banker) marknnkiyle, sil batan alnyazmz izdireceiz. Neredeki batan? Elden gelse kinci Merutiyet'ten, becerilse Birinci Merutiyetin Birinci Anayasa'nn yaratcs(?) Essultan bnis Sultan Ulu Haakaan, Abdlhamit Hn'dan balanlr. Selim III, Mahmut II, Gen Osman ok uzak. Diriltilebilseler (EnverTalt-Cemal) Paalar... Birinci Emperyalist Evren Sava'ndaki Alman mttefiklerimizin ruhlar ad olurdu. Realist olalm. nmzde (Demirel-Bayar-nn) lsnden uygunu yok. FNANS-KAPTALDE 3. RAUND (YTP ve LH.) Demirel direnirse, Kl Ali'ler, T. Rt Aras'lar ne gne duruyorlar? Von Papen'ler yalnz hrriyet Trkiyesinin deil, Cumhuriyet Trkiyesinin de dosyalarn iyi hazrlamlard. Kimin, neresinden nasl tutulacan yle bilir ki tecrbeli Alman gavuru, CIA'nn parma aznda kalr. Demirel dnyor mu? O zaman nc raund alr-. veren snfnn Trkiye'deki "vahi" kanatlar, fena halde Amerikan firmalarndan ezgin ve ylgn. Daha dorusu, daha hesapl ve disiplinli Alman firmalarnca, Trkiye "vahi" firmalarn da ("sol"a kaymalarndan ise), W. Brandt gibi bir "sosyalist" rnei ile hizaya getirmek olaan "demokrasilerdendir. Bu oyunu en baar ile kim becerdi? Rahmetli Menderes'in "sebeb'i hayat ve memat" Celal Bey. inde adam olduu

CHP'ye isyan bayran kaldrd zaman, o bayrakta ne yazlyd? "Liberalizm". Devletilie, tekelcilie, sahte seimlere, antidemokratik kanunlara yaylm ate aldyd iktidara gelinceye dek. Gelir gelmez "antidemokratik" saylan 3 bin kanundan bir tekinin klna dokunulmad. Devletiliin ve tekelciliin en domuzu azgnlatrld. Anadolu'da ne denli Babil art tefecibezirgan varsa, hepsiyle finans-kapital uzlamas yaplarak... Seimler... ne oldu? "Aldattm, buldattm"a dndrld. imdi ayn ii CHP ne denli urasa iyi yapamaz, YTP deneniyor. DP'nin ilk sahneye kt gnlerde olduu gibi YTP, "Atatrk'n yakn arkadalar" olan Kl'lar, Aras'lar, Taray'lar azyla, btn "hr basn"ca tek ve biricik "ATATRK PARTS" olarak iln edildi. B. W. Brandt'n "Kl bal" tutamam grndne kahkahay basmas ondandr. "Kl Ali"lerden mkemmel "kl bal" m olur? Finans-kapital Kl'lar, Aras'lar "iki tanecik izmarit" olarak gryor. Ama, o izmaritlerle tutulacak asl "kl bal" "Atatrk" ve "Partisi!" CHP de "Atatrk Partisi" deil mi? Finans-kapital o bal her zaman bandan kokuta kokuta epey eskitti. Ecevit genlik asnn bile kokusu ne abuk kt! YTP ylesi deil. Onun iin YTP'nin son kongresi, CHP'nin hibir zaman baaramayaca demagojiyi denedi: 1- EKONOM TABANINDA: YTP, ikinci derecede adszlarn eliyle, Trkiye kapitalist snfnn, finans-kapitalden illallah demi "valisi", zmrelerin azna bir parmak bal veriyor, YTP kongresinde frlayan bir delege yle haykryor: "Biz, soyguncu zel sektr taraftar deiliz. Bugnk zel sektr! TEKELC bir zel sektrdr." "Tss!" oluyor. "lm sktu". Hibir yanda ne "evet!" ne "hayr!" iitiliyor. Oncaz yeter. Madde iinde fazla almaya gelmez. abuk yaka ele verilir. Atarsn oltay beklersin. Enayi izmaritler taklrsa, onlarla W. Brandt'n "kl bal"n tutarsn. YTP'nin neo liberalizmi bu. Yani, tpk ayakta alklayp elini pt "Eski Cumhurbakan" B. Celal Bayar stadnn gemi, dk liberalizmi gibi. 2- POLTKA STYAPISINDA: YTP, birinci kertede szc ettii, banka kasalarndan yeni karlm eski yerli finans-ka-

pital liderlerini konuturuyor. "Eski Milli Eitim Bakanlarndan ("Atatrk Devri" demeyi de ihmal etmiyor "hr basn") Cemal Hsn Taray", nde u Lapalis'in hakikatini bildiriyor: "DEMOKRASMZ'in ok salam esaslara BALI olmadn son olaylar gstermitir." (26.5,1969, Y.G.) "Son olaylar" hangileridir? (nn+Bayar+Demirel) elele verip de Anayasa'y deitirmeye kalknca, ORDU'nun direnmesi zerine teklifin Senato'da uyutulmasdr. "Demokrasimiz" Anayasa'ya dayanan bir dzen deil mi? Anayasa'y deitirmek isteyenlerin bu kastlarn yerine getirememeleri "demokrasimizin ok salam" olduunu gstermeli idi. "Atatrk devri" bakan tersini iddia ediyor. "Sosyal dzenimizin" temeli olan "Anayasa" deitirilse idi, "demokrasimizin ok salam esaslara bal" olacan ne sryor. TEORCE "MLL RADE" MECLSTE M ORDUDA MI? Bu neye benziyor? Kylmzn anlayaca dile evirelim bu "sandukadan km" Atatrknn dedii: "Eein yularn koparsaydk, eek salam kaza balanm olurdu." gibi bir sz. Bu acaip yarg neye dayanyor? Meclis Anayasa'y deitirmek isterse, ona kimse karmamal fikrine. Niin karmamal? nk Meclis "milli irade"yi temsil ediyormu. Ordu ise, "milli irade"yi temsil etmediinden, bu ie karmamal imi... Doru mu? Ezbere lakrd pelesenklerini brakalm. Arayalm, Ordu neden "milli irade"yi temsil etmiyormu? nk Ordu seimle iktidara gelmemi. Meclis ise seimle ortaya kt iin, "milli irade"nin biricik su gtrmez temsilcisi oluyormu. "Mu" diyoruz. nk bunu hemen btn bezirgan partiler ve politikaclar byle sylyorlar. B.C. H. Taray da yle mi anlyor? Meclis Anayasa'y deitirebilseydi, "demokrasimizi ok salam" bulaca anlalan B. Taray, "milli irade"nin tecelli ettii sylenen "seim"lere gelince, ne buyursa beenilir? YTP Kongresinde alklanan szlerini olduu gibi aaya aktaralm. Diyor ki B. Taray: "Bugnk sistem iinde, semen, setii kiilere bilmeden, tanmadan oy vermektedir; bilmeden, anlamadan seim olmaz."

Demek Trkiye'de "SEM" yok. Mademki insanlarmz, "bilmeden, tanmadan, anlamadan" oy veriyorlar. Bunu YTP Kongresinde Merkez Heyetine seilen "Atatrk Devri Bakan" ak seik itiraf ediyor. yleyse Trkiye'de bir "seim"den nasl sz edilebilir? Meclisi, millet "bilmeden, tanmadan, anlamadan" seiyorsa, Meclis'in "milli irade"yi temsil ettii de sylenemez. Demek Byk Millet Meclisi ile Ordu arasnda "mill irade"yi temsil asndan, yle koparlan yaygaralar hakl karacak byk fark yoktur. Trk milletinin iinden gelmek bakmndan "ordu" ile "meclis" hep bir hallidirler. Olsa olsa, seim reklamlarn ancak paras ve nfuzu ok olan irketler, kapitalistler, tefeciler, bezirganlar, aalar daha ok yaparak, hep kendi adamlarn meclis'e "setirdiklerinden" diyelim; milletvekilleri, ister istemez kendilerini "setirenlerin" etkisi altnda kalrlar. Millet btnnn yararlarn her zaman kolayca egemen snflarn karlarna stn tutmayabilirler. "Milli irade" denilen ey, millet ounluunun yarar ise, milletvekilleri "milli irade" nnde yeterince tarafsz olamazlar. Sk sk grld gibi hep kodamanlar kayrabilirler. Ordu ise, ounluu fakir fukara halk ocuklarndan derlenmi bir milli rgttr. 27 Mays zerine yaplan anketlerin ispatlad gibi, o mtevaz halk ocuklar, iinden ktklar fakir halkn dertleri ile, en yksek subay olduklar zaman bile, ac ac dertlenip dnmekten kendilerini alamazlar. Herhangi bir setirilme, seilme borluluklar bulunmad iin hemen btn "milletvekili" denilen seilmilerden ok daha fazlasyla millet meselelerinde tarafsz dnp davranabilirler. Maalarn, milletin vergilerinden hayatlar pahasna hizmet karl aldklar iin, "milli irade"ye sayg gstermekte herkesten ok hasbi [drst, temiz] olabilirler. unun veya bunun ka gz iin milli yararlar savsaklamaya, yahut tersine evirmeye kalkmazlar. PRATKE MLL RADE GERE Btn bu genel ve teorik gereklikler yannda, Trkiye iin her eyden daha su gtrmez pratik bir gereklik daha vardr

ki, Trk ordusunu, Anayasa'y koruma dorultusunda, hemen her Trk'ten daha nde yrmek grevinde tutar. Trkiye'de mr boyu politikann ve ekonomi, toplum konularnn bilimini yapm politikac devede kulak bile olamaz. O yzden, Trkiye insanlar, birka profesyonel politikacnn finans-kapital zenginliklerine ve olanaklarna dayanarak yaptklar stratejilerle istedikleri yere srklenebiliyor. Merutiyette ttihatlarn, Cumhuriyette Demokratlarn, en iyi dilekle bile olsa milleti srkledikleri uurumlar ortadadr. Buna karlk Trk ordusunun halk ocuklar, askerlik hizmetleri yannda kalan btn bo zamanlarn, memleket ve dnya meselelerini bol bol izlemek ve deerlendirmekle btn mrleri boyunca grevlidirler. leri budur. Bu ii hakkyla yerine getirmek iin zamanlar vardr. Hele 27 Mays'tan beri, toplum, ekonomi, politika, kltr, doktrin ve ilh. problemleri stndeki derebeyi art yasaklar hayli tavsad iin, insanlk meselelerini Trkiye'de inceleme, iyznden kavrama iinde, hi kimse Ordu mensuplarmzla yaramaz. Yeter ki, bilgisizlii ve bilinsizlii savunan yersiz birtakm tabulardan kurtulunsun. Milli irade'nin gerek anlamn, ynn, dozunu Ordu kadar dorulukla tartabilecek baka kimseler, herhalde finans ve aa seimleriyle kalbur stne karlmlar arasnda toplanm saylamazlar. Milli Kurtulu ve 27 Mays buna belgedir. Hepsinden kestirmesi ise udur: Gerek Milli Kurtulu'un, gerek 27 Mays'n yaratt Trkiye Byk Millet Meclisleri neye dayanmlardr? Kurtulu Anayasas ile 27 Mays Anayasalarna. Birinci Byk Millet Meclisi'nin "kabul" ettii "Tekilat Esasiye"de, 27 Mays'n tayin ettii Kurucu Meclise "kabul" edilmi "Anayasa"da (Birinci Merutiyette ve kinci Merutiyette bir yandan nce Abdlhamid'e, sonra Meclisi Mebusan'a "kabul" ettirilen "Kanunuesasi" gibi) Ordunun silah gc'ne dayanmasa, bir gn ayakta duramayacak tarihcil belgelerdir. Neden kendimizi, kimi formllerle aldatyoruz? Her nereden yola karsak kalm, varlan ky birdir. Trkiye'nin tarihinde bir Millet Meclis'i varsa; o Anayasa'dan gelmitir. Trkiye tarihinde ne zaman bir Anayasa domusa, o Ordu'dan gelmitir: Onun iin, dost-dman Trkiye'de her-

kes bize "Ordu-Millet" demiyor mu? Kendimizi; "Ordu-Millet" sayarken, azmzdan kan sz, kulamz iitmiyor, beynimiz artlamyor mu? Niye, ikide bir kalkp "seim"den bir tabu gibi sz ederiz. 1920 yl Ordu istemeseydi hangi Trkiye Byk Millet Meclisi seilirdi? 1960 yl gene Ordu istemeseydi hangi milletvekilleri ve hangi senato seilirdi? Trk Ordusu, neden, "bilmeden, anlamadan seim olmaz" denilerek yaplm seimlerle kendilerini "milletvekili" yahut "senatr" tantanlardan daha az "milli irade"yi temsil etsin? EFENDLERMZN "EREF" ANLAYILARI Kongresinde "seim olmuyor" diyen YTP, Ordu'nun alaa edip idam cezas verdii ve bir daha byle seimlere karmamas Anayasa'ya geirilen B. Celal Bayar'a u mesaj yolluyor: "Eski Cumhurbakan, Adalet fikriyle mebu [dolu] mcadelemiz vesilesiyle izhar buyurduunuz [gsterdiiniz] nazikane iltifatnz, Byk Kongremizde heyecanla ve ayakta alkla selamlanmtr. Size uzun mrler, mutlu gelecekler, Kongremizin derin sayglarn arz ederiz." (26.5.1969) Ne demek? B. Bayar'n dmesi "adalet fikriyle mebu" deilmi. Ordu adaletsizlik etmi. Bir siyasi parti B. Bayar' "heyecanla, ayakta alkla selamlayarak" o adaletsizlie kar "mcadele" yapyor. Maksad "setii kiilere bilmeden oy veren" milli irade'yi, Bay Bayar'la kendi yanna ekip seimi kazanmak! Alman Bakan B. W. Brandt "askeri yardmlar zerinde olumlu bir HAVA salad" gn, B. Bayar, ayn YTP sorumlularna "86 yanda... erefli bir insan olarak" u ucuz kabadayl gsteriyor: "Mcadeleme devam edeceim. Hibir kimse ve hibir hadise beni bu yolumdan alkoyamayacaktr... Bir referandum kimin bu millet tarafndan tasvip edildiini, adaletin hangi ynde olduunu gsterebilir." (24.5.1969, Y. G.) Bu adamlar "NSAN" olmakla yetinemezler. Bunun g olduunu bilirler. nsanlar ikiye blerler: 1- Kendi aznlklarna "EREFL NSAN" etiketini takarlar; 2- Millet ounluunu, dolays ile "EREFSZ NSAN" yerine korlar. Hepsi 9 ay 10 gnde domu yaratklardan, niin birka

dzinesi "EREFL", geri kalan "EREFSZ" hale getirilmitir? nsan toplumunda neden bir kii bile "erefsiz" braklsn? Bu eref taslayanlarn dpedz insandl deil midir? Toplumu hep erefli insanlarla dolu grmek istemeyilerinden, kendilerinden bakalarn "erefsiz" duruma drdklerinden. Demek, onlarn "erefli" olmalar ile bbrlenmeleri, teki insanlarn zararna ele geirdikleri bir imtiyazdr. yleyse, insanlk asndan onlarn durumlar utanlacak bir stnlktr. Kendi cinslerinden her birini en az kendileri kadar "erefli" grmedike rahat uyuyabildiklerine gre, kendi smrlerinin "erefsiz" hale iteledii insanlarn manevi katilleri olan bu zorbalar, hl ortala kp nasl "eref"ten sz edebilirler? Bu "Toplum Polisi"ni masum bir alete eviren "toplum zorbalar"nn her eyleri, "eref" anlaylarna benzer. Onlarn Genel Kurullar "kongre" deil, "BYK Kongre"dir. Davranlar herkesinki gibi deil, "NAZK" olur; syleileri de sz deil "LTFAT" olur; konumazlar, birbirlerine "ARZ ederler. Kimdir onlar? Finans-kapital mutlu aznl. Birbirlerine katr tekmesi atarken bile "NAZKNE ARZ'I LTFAT" etmi grnrler. Trkiye'nin batak iinde boduklar insanlarndan apayr mahlukattrlar. Bu finans-kapital mahlukatnn bir marifetleri de "erefsiz" grdkleri, "tanmadan oy verir" dedikleri Trk milletini kendi torbalarnda keklik bilmeleri ve o milletin "SEM"lerde tylerini" yolmakta birbirleriyle yara kalkmay pek gzde bir srek av merakyla sevmeleridir. Kendi yalanlarna kendileri de o denli inanm grnrler ki, birbirlerine katr cilvesiyle "LTFAT" ederlerken, hep "NAZKANE" "mcadele" korkuluunu kar karrlar. MLLET YENEN CASUSLUK Millet de onlarn yaptklar kayk dvlerini, sahiden bir demokrasi mcadelesi sanmaktan bir trl yakasn kurtaramaz. Bu kayklardan birisi veya tekisi parsay topladna gre, "demokrasimizin ok salam esaslara bal" "OLDUU" veya "OLMADII" ortala yaylr. "Seim olmuyor" diyen YTP'ye, stad B. Bayar: "Bir referandum" (yani oy toplama) yaplsa grrlerdi biiminde, 27 Mayslara artmaca dokunduruyor.

Millet bu adamlar, Trk Ordu'suna bile kafa tutacak kertede gl kiilikler tarlar sanyor. Ancak biz, uluslararas finanskapital cephesinde hangi ayarlamann yapldn izlediimiz vakit, hepsinin, iplikleri her gze batmayan kuklalar olduklarn ve ancak uluslararas finans-kapitalin u veya bu ynde gizli emirleri altnda kimi "zalim" kimi "mazlum" rolnde sahneye ktklarn sezebiliyoruz. O zaman Trk Ordusu yannda veya karsnda gsterdikleri cambazlklar aydnla kabiliyor! Bu oyunu, yalnz Trk milleti ve Trk ordusu anlamyor. Yoksa dnyann baka her lkesi, hele "ileri" denilen emperyalist devletler ve emperyalist ordular, hangi kuklalarn hangi ipliklerle oynatldn sokaktaki adamlarna dek duyurmaktan ekinecek hibir yan grmezler. Yalnz duyurularn "zamanamna" uratarak yapyorlar. Olaylar "tarih" olmadan pek aklamyorlar. Oysa "tarih" dedikleri ey, bugn de "tekerrr" ettirdiklerinin kkleridir. Ac hakikati, yani bir avu su balarn kesmi finans-kapital ajannn, yzbinlerle Trk Ordularn nasl yendiini bize en iyi anlatan "kii", ngiliz emperyalizm casusluunun nl kahraman Lawrence'tir. Osmanl Trkiyesinin bana su dken bu yar erkek, yar kadn finans-kapital ajan, "Akllln Yedi Stunu" eserinde, yzbinlik Trk ordularn bir avu casusla nasl alt edebildiini yle zetler: "Bizim bir avu adammzla, 100 bin Trk'n zerine saldracaktk. Dorusu bu saldr, nde sancan am btn bir ordu biiminde olmad. Ama siz bizim bir nfuz, bir fikir, dokunulamaz, bir yanndan yaralanamaz bir eit tmlk (entite), ne cephesi ne gerisi bulunmayan ve her yana bir gaz gibi yaylm bir nfuz, fikir, tmlk olduumuzu farz edin? Gelenekcil ordular, skca kk salm, ayaklardan baa doru kan uzun gvde kanallaryla beslenir, yerinden kmldayamaz bitkilere benzerler. Biz, her istediimiz yerde bir buu (buhar, duman) fren bir ruh olabiliyorduk. te BZM SALTANATIMIZ HER TEK KNN VCDANI, CANI NE OTURMU BR SALTANATTI." Bir tek finans-kapital casusu, Bat-Avrupa'nn birka kat geni olan Arap dnyasn altst ederek, Trkiye'yi arkadan hanerletebilmiti. Trkiye imdi, o zamankinden 10 kat daha

klm, finans-kapital ise Osmanl ana oranla 100 kat daha bym ve Trk milletinin ekonomi kanna ve etine, politika ve kltr canna ve ruhuna ilemitir. O bin kat artm tehlike Ticanisinden Nurcusuna, Farmasonundan Kafatassna dek drt bir yanmz en yapkan "nfuz-fikir tmlkleri" ile sarmtr. KOMPRADOR DEL "OK MLLETL" FNANS-KAPTAL Hl "Komprador" sakz ile gevi getiren "keskin sosyalist"lerimiz bunu unutuyorlar. Birka Levanten ticaret "KONTUVAR" [tezgah]nda yuvarlanm, snr, kl, hatta dili, dini, fikri apayr ve belli, "kompradorlar" a nerede? Milletin en derin, en karanlk tabakalarna inip yaylm finans-kapital "nfuz-fikir tmlkleri" ile kar karyayz. Her gnk olaylar ak, hatta ak seik gze batyor. Yalnz ICC (Uluslararas Ticaret Odas)'nn stanbul'a (Konstantin kenti) diyen ve finans-kapitali eletiren Trklerin "Mao'dan daha solda" olduunu syleyen Bakan ile yaplm mizansene bakalm. Konu: "Multi-National Company" (ok-Milletli irketler)dir. Fransz eski Maliye Bakan, yeni Fransa Bankas Mdr B. Baumgartner, ICC'nin "zel ihtisas" komisyonu bakan olarak baklay azndan kard. "ok-Milletli irketler" ona gre "yeni bir kurulu"tur. Bu "yeni kurulu"un amac nedir? ICC raportrleri, basn toplantsnda bunu yle akladlar: "Milli ekonomilerin ve kartellerin karsna karlan uluslararas irketlerin dou sebepleri, balca: 1- "Sermayenin bir ksm gmrk duvarlarnn arkasna geebilmi olmas." 2- "Yeni pazarlar bulma ve yaratma ihtiyac"... Yeni finans-kapitalin ak amac, vatan ve millet snrlarn ("gmrk duvarlarn") hie sayp, geri lkeleri, yeni-emperyalizmin (eski in'deki anghay, Kanton gibi) "Ak Liman"lar haline sokmaktr. "leri" denilen kodaman emperyalist finanskapital ebekesi, bu ak suikastini maskeleyebilmek iin, geri lke insanlarna bir de "teknoloji" yemli olta atyor:

3- "Yeni teknolojinin gelimesi ve retimin artmas" amacn katyor. Bu sonuncu emperyalist yeminin, hangi yalana maske olduunu, "gizli oturum"da, patavatsz eski Bakan Wattson'un yerine seilen Hindistan Badelegesi Ram'a ramen konuan Hint Delegesi Birla'dan reniyoruz: "Birla, konumasnda, geri kalm lkeler iin en nemli konunun, ilk nce tarm problemini zmlemek olduunu sylemi ve bundan sonra baraj, elektrik enerjisi ve ulatrmann geldiini ifade etmitir. Hintli delege, bu bakmdan, uluslararas irketlerin geri kalm lkelere sadece ZEL TEEBBSN LKS alanlarnda yararl olabileceini iddia etmitir." (4.6.1969) "Teknoloji" yeminin altnda yatan zpkn bu. "Hr basn", bu zpknn ucunu gsteren "DDA" diyor. Hangi "iddia"? Trkiye ortada. Baraj, elektrik, yollar... belki de finans-kapitalin Trkiye'yi smrmek zere yapt giriimlerin en az zararllar saylabilir mi? Amerika daha 1945 yl, .. Paa'ya "ifte partili" demokrasi tahtaravallisini kabul ettirdii gn, Trkiye'ye layk grlen ekonomi plan; tarmclk, ulatrmaclk ve tamirhanecilik ile "temiz helalar" zel teebbsl idi. OK PARTL FNANS-KAPTALN TRKYE'YE UYGULANII Ve bu finans-kapital smr plannn hangi korkun boyutlara eritiini adm bana gryoruz. slam toplumunda "cami", hem kltr, hem ekonomi sitesi idi. Derebeyleme, Osmanl Trkiyesinin son gnlerine doru camide ne ekonomi ne kltr siteliini brakmad. Yalnz, hi deilse Mslmanlarn sktka bedavadan yararlandklar SU ime ve SU dkme imkanna dokunamad. steyen yurtta, sk sk rastlad camilerin emesinde ve helasnda hacetini parasz giderebilirdi. "Demirkrat" Parti finans-kapitali camilere de sokunca, bugn Mslmann camide bir yudum su imesi yle dursun, cami helasnda kk abdestini bozmas bile haraca baland. Trklere helalinden hayrat olsun diye yaplm emeler kurutuldu, her camiin giri yerinde, neredeyse namaza gelene "bi-

let kesen" makbuzcular ve Allahn kullar iin "hasenat" [iyilik, iyi iler] olarak yaplm hela kaplarn kesmi "bokyedibalar" tredi. Bunlar Mslmanlk kadar medeni insancl bir dini, finans-kapital karclna reklam yeri yapmak iin vatanda parasz iine bile brakmayan oyunun, belki gln ama ibret alnacak gsterileridir. Trkiye, eyrek yzyldr byle "temiz helalar"la, ie, Amerikan modernlemesine giritirildi. Ve bu "teknolojik" gelitirme, hangi sonuca vard? Barajlar krallnda milyoner ve sendika gangsterleri yetitirdikten sonra, "montaj sanayii" denilen utan verici resmen gmrk kundakl ve vurgunculuk tuzaklarna. Bugn, emperyalist anavatannda tekniin en son sz bir lks binek otomobili, Trk paras ile en ok 10 bin liraya perakende satlrken, o arabann Trkiye'deki fiyat 100 bin liraya kartlyor. Neden? Yz bine satlan arabadan be on kere kalitesiz otolar "montaj" sanayii sayesinde, Trk aydnna 30 bin liraya, Trk ofrne 40-50 bin liraya satlp, insanlarmz yllarca sre bortan bakasn dnemez hale getirilmektedir. Demek Trkiye; "modern hela", "gazoz", "montaj" gibi "sanayi giriimleri" ile "uluslararas irketlerin" "lks zel teebbs alanlar" durumuna oktan girmitir. Hint delegesi o kadarcn niin azndan karyor? "Bu irketlerin altklar politik ve sosyal nitelikleri gze almadklar lkede dmanlk yarattklarn" nlemek iin... OK MLLETL FNANS-KAPTAL ENTERNASYONAL Uluslararas finans-kapital irketleri nasl alyorlar? zel htisas Komisyonunun Raportrlerinden Dr. Sydney Rolfe ile Baumgartner unu mutuluyorlar: "OECD (Avrupa Ekonomik Kalknma Tekilat)'nn 68 istatistiklerine gre, dnya zerindeki yabanc sermaye yatrmnn yaklak olarak 90 milyar dolar bulduu, bunun 55 milyarnn Amerika, 35 milyarnn da Avrupa irketlerine ait olduu anlald. Fakat bugn retim ve kurlaryla birlikte bu miktar 240 milyar dolara varmtr, Bunu temin eden uluslararas irketlerdir." (4.6.1969, C.)

Daha Trke a sylenebilir mi? Dolar deyince "hr basn" onu 10 Trk Lirasndan hesaplyor. Oysa 1 dolar "berbest piyasa"da (yani gerek al-verite) 14 Trk Lirasdr-. Yalnz bizim devletiliimiz, bezirganlmz Karun etmek iin, onlara 1 dolar 9 liradan satar. Trk mal gavura satlrken de 1 dolarlk rnmz 14 lira yerine 9 liraya gider. "Politika", kodamanlarmzn hi zerinde durmaya "tenezzl" etmedikleri bu "kalknma" ve "liberalizm" olaylar ve rakamlar, iyzlerinde kavranrsa, finans-kapital, kendi metropolleri dndaki geri kalan lkeleri, B. S. Demirelce "dnya nfusunun te ikisi"ni (ICC'ye Sylev, 3.6.1969), 3360 milyar Trk liras bir varlkla smrsn srdryor. Bu para Trkiye'nin 168 yl boyu, yani 2137 ylna dek Trk milletinden her yl toplad bteleri harcamayp biriktirse ancak sahip olabilecei bir paradr. Byle bir kuvvet nnde hangi "ZEL SERMAYE" a huu ile eilmezlik edebilir? B. S. Demirel, Atatrk'n u szn anyor: "nsanln heyeti umumiyesinin refah, alk ve tazyikin [basknn] yerine gemelidir." Bu sze dayanarak: "Trkiye'nin demokratik dzen iinde planl kalknmay ngren yeni Anayasasna gre, iktisadi ve sosyal bir kalknma hamlesi iinde bulunduunu" belirterek yle buyuruyor: "Milli sermaye ve milli insan gc kaynaklarnn yannda, yabanc sermayenin ve ada teknolojilerin katks ile ileri bir sanayileme ve yksek bir istihdam seviyesine ulamaya gayret etmektedir." Uluslararas finans-kapital bir inek gibi yaylacak Trkiye'de, "milli sermaye" kurbaas da o inee yetimek iin iecek. "Bugnk deien dnyada... gelimi ile gelime halinde milletler arasndaki mesafeyi kapatmaya ynelmi" bir "beeri tekaml" [insani gelime] varm. rnek de Trkiye. TRKYE'NN TEMEL SEMER FNANS-KAPTAL BRL "Trk tecrbesi, ileri sanayi memleketlerinin ibirliinden de SEMEREL neticeler elde edilebileceini gstermitir." (diyor B. Demirel, ICC'nin "Birbirinden k ve gzel yzlerce hanm

seyredip zevk duyuyoruz" diyen "Kltr Saray'nn Hameti" iinde). Bu semere (ne eein semeridir, ne de Tahtakale'de "Ne mutlu Trkm diyene" parolal hamaln semeridir); 3 trilyon 360 milyar liralk uluslararas irketler sermayesinin, Trkiye halknn srtna semer gibi vurulan smrsnden elde ettii "MEYVA"nn arapasdr. AP Bakan Sayn B. S. Demirel bu "semer"in daha salam "semereli" olmas iin, uluslararas finans-kapitale u d balyor: "Ayrca, milli iktisat siyasetimizin yrtlmesinde ticaret ve sanayi hayatnn temsilcileri ve milli ii teekklleri ile dayanma ve ibirliine nem verdiimiz gibi, milletleraras alanda da sanayi ve ticaret, bankaclk ve eitli zel teebbs temsilcilerinin aralarndaki temas ve ibirliinin faydasna da inanyoruz. Memleketler arasnda ZEL TEEBBSN TEMSL yolu ile yaplacak ibirliinin, HKMETLERARASI BRLN tamamlad ve milletleraras BRLNE yeni bir DERNLK (dimension) kazandrd dncesindeyiz." (Babakan'n Sylevi, 3.6.1969) "Ayrca" yoruma hacet yok. ktidar, Trkiye'nin ekonomi politikasn izerken finans-kapital ile onun ii snf iindeki ajanlar olan sendikaclarla ibirlii yapmay yeterli bulmuyor. Uluslararas finans-kapitalle de "BRL"ni art kouyor. Ancak uluslararas finans-kapital ibirliini, ne devlet, ne hkmet, ne iktidar deil; hepsinin stnden atlayacak olan "ZEL TEEBBS" yapacaktr. Bu hkmetler ve milletler st finans-kapital ibirlii "uluslararas irketlerin rol" oynad, at koturduu alan olacaktr. Bu alann ne "semereli" olduuna en parlak rnek de "Trkiye tecrbesi"dir. Efendilerimiz byle konuuyorlar. Bunlarn konuulmasndan nce ise, sylenenleri, uluslararas finans-kapitalin dndn reniyoruz. "Bamsz" denilen nl ngiliz emperyalizminin biricik szcs "The Times" gazetesi, "Trkiye hakknda 11 sayfalk seim ncesi raporu" yaynlyor. Elolu, bizim "seim"le bizden ok ilgili raporunda, tpk "Trkiye tecrbesi" diye konuan B. Demirel gibi, u cmle yazl: "Ar ularn tehditlerine ramen, Trkiye, demokratik yollardan kalknma abasnda baarya ulaacaktr ve bu nadir bir baar olarak tarihe geecektir."

SEMERN VURUU BUNALIM Derebeyi art efendilerimiz "tarihe gemek" iine pek baylrlar. O romantik zaaflarn pek iyi bilen dnya finans-kapitali, kapitalizmin drt nala ykld ada, Trkiye'de kapitalizmi ayakta tutup, uluslararas finans-kapitale yedek smr alan aanlara: "Akolsun!" diyor. "Tarihe geeceksiniz!" Ve ta Londra'dan Trkiye finans-kapitaline mjde veriyor: "Trklerin ounluu merkezdedir." "Herkes" Bat Avrupa'da "batak" diye anlr. Son (Demirel-Bayar-nn) znn, "ortann" sandan, solundan elele verip sarmatn grnce, ngiliz, "merkez"i salam buluyor. "nl ngiliz gazetesinin Ankara muhabiri Ludington" bir tersliin farknda: "niversite igalleri, genlik ve iilerin sert gsterileri ile topraksz kyllerin hareketleri siyasi sahneyi kartrrken, reform ve iktisadi kalknma ihtiyacn n plana kartt." diye hayflanyor. Neden byle oluyor? ngiliz finans-kapital ajan orasn aratrmyor. Yalnz, ngiliz kapitalizminin snanm metodu ile yalana, sse, piyaza kaplmyor. Trkiye'de, o "tarihe geecek" mucizenin (evrende len kapitalizmin zorla dourtulu ve gelitiri olaynn), devletiliimiz sayesinde olduunu grmezlikten gelemiyor. "Sermaye ve ynetici kadro skntsna ramen, Devlet iletmelerinin ounlukta olduu Trk endstrisi gelimektedir" kansn savunuyor. "Ancak" diyor, "ihracatn bete drdn meydana getiren ananevi tarm mahsullerinde glklerle karlalmaktadr ve ksa vadeli demeler dengesi, imdiye kadar rastlanlandan daha kritik bir grn arzetmektedir." (3.6.1969, DHS, C.) O zaman "semerin semeresi" gn na km oluyor. nce Mister Ludington'un "tarihe geecek nadir bir baar" dedii, sonra Bay Demirel'in "Trk tecrbesi semereli neticeler elde edecek" biiminde tekrarlad ileri emperyalist+geri lke "ibirlii" srtyor. Gerek muazzam "ky retmenleri yn" (tarm mahsulleri), gerek byk ehir burjuvalarnn durumu (ksa vadeli demeler dengesi), "MDYE KADAR" sinsice bunalm yaparken, artk "rastlanlandan DAHA KRTK" bir aa-

maya girmitir. Trk milletinden Bakan Beyefendi Hazretlerinin "DIHK' HPOKRAT"si ile gizlenen sinsi ekonomik KRZ, Londra Rasathanesinden ayan beyan grnmektedir. TRKYE'NN STYAPI SEMER: FAZM Finans-kapital de Marksizmin o etin kuraln istemeden uyguluyor. Ekonomi krizini gideremedike, st yapda genlik ve halk krizlerini nleyemeyeceini igd ile seziyor. Baka hibir ey yapamaynca, Trkiye'de temeli olmayan, alt kaval, st ihane bir faizm kkrtmaya alyor. Srf gericilik yuvas olsun diye alan lahiyat Fakltesi'nden 20 renci kendi dekanlarn dvyorlar. Beraat ediyorlar. lahiyat Fakltesi'nde bile, aztan gerici zorbala kar diretiliyor. "Cumhuriyet, devrim ilkelerine bal ve manevi deerlere inanan lahiyat Fakltesi rencileri, Okulumuzdaki huzursuzluk yznden bizler ders alamaz hale geldik.' (4.6.1969, C.) diye Rektrle dileke veriyorlar." (3.6.1969, DHS, C.) SEMERN STNDEK: EMPERYALZM yleyse finans-kapital niye ayor Trkiye rencilerinin, iilerinin, kyllerinin "SERT" tepkilerine? Gazetecilerin az sktrmas zerine: "Ben konumalarm hep deitiririm. Aslnda en gzel konumam da konuma bittikten sonra yaparm." diyen Uluslararas Ticaret Odalar Bakan B. Arthur K. Watson, 300 kilo siyah havyar, 500 ienin zerinde Fransz ampanyas ve yzlerce eit yiyecek tketilen ICC Kongresinde yapt son konumasnda u "gzel" szleri harcyor: "Kapitalizm, serbest dnyann tm haslasna ylda 135 milyar dolar katkda bulunuyor." "Ticari hayat tevik eden 'KR' messesesini, 1965'den beri Ruslar da kabul ettiler." "Milli Kurtulu Sava'na fiilen itirak etmi" bir muharip gazi albay: "Milli uurun Sesi" adl faist gsteriyi seyrediyor. Gazeteye unu yazyor. "Kyafetinden yobaz olduunu mahade ettiim birisinin, elimdeki Cumhuriyet gazetesini alp yrtarak: - 'Komnistler! Millete svyorsunuz!' diye bar bar bararak zerime hcum ettiini grdm. "Vaziyetin daha ne olduunu anlamadan ve:

"Ne istiyorsunuz? Kimsin? demeye meydan kalmadan, sa eliyle suratma ok iddetli bir tokat atarak yrylere karp kaybolduunu grnce, ien yzmn zdrab ile ne yapacam arp kaldm." (4.6.1969, "Sitenin Sesi" C.) Ayn gn, ayn gazete havadisi: "500 kadar komando, dn akam Site Erkek Talebe Yurdunu basm, Site'nin Sesi' isimli duvar gazetesini, Sol fikirler savunuluyor' iddiasyla paralamlardr. Daha sonra yurdun dna kan komandolar, yatmak zere olan ierideki rencileri yuhalamlar ve TRKE MARI'n sylemilerdir. Olay yerine gelen polisin dalmalarn sylemesi zerine Komandolar, askeri yryle yurdun nnde gsteri yapmlardr." (4.6.1969, C.) Bunlara, kimin "kumanda" ettii belli. zinli gsteri yapanlar baklatan finans-kapital... zinsiz gsteri yapanlarn, polis yalnz "askeri yry"lerini temaa ediyor. Ve Demirel: "Yurdun cra kelerinden kopup gelen genlerin irfan ve bilim yerine nizam dmanl ve anari renerek dnmemeleri gerektiini, 8 niversite iin ylda 1 milyar lira harcandn syleyerek, 'Trkiye'yi ykmak abalar iinde olmamalyz' demitir." (4.6.1969) SONU: FNANS-KAPTALN YEN GLER DENGES Bu provokasyonlar niin? Trkiye'de finans-kapital nfuzu el deitiriyor. Amerikan emperyalizmi, Alman emperyalizmini A.B.C. silahlar ile maalatryor. Alman finans-kapitali, diktasn kurmak istedi mi isiz a kaldrm insanlarn parayla tutar. Kaz adm atan "askeri yryl" komandolarna, ceza grmeyecek sular ilete ilete, herkese yaka silktirip, "ne olacaksa olsun!" dedirtip, komplosunu hazrlar... Tek szle "Alman mucizesi" Trkiye'de Nazi talimi yapyor, yaptryor. Batc ithal mal "devr'i dilry' demirkrsi" oyuncaznn cce "byk adam" aktrckleri ne alemdeler? Uluslararas finans-kapital efendilerinin Trkiye'yi haraca balaylar "erefine", di kiras almak iin "kalknma" gevii getiriyorlar. Tekelci soygun ve smr "huzur"lar kamasn diye, Trk milletini, bir

finans kapital iareti zerine, toptan koyun gibi "kn fe yekn!" etmek Bizantizmlerinden daha aklcl kumar bulunamaz sanyorlar. Milleti borca boup teslim edeceklerini umuyorlar. Aldanyorlar. Trk Ordusu, Enver Paann deil, Mustafa Kemal Paann izinde yryor. Alman finans-kapitali Trkiye'yi "Enverland" yapmt. Alman emperyalizminin Falkenhein', Mustafa Kemal'e gnderdii kk altn flarnn suratna arpldn grd. Amerikan finans-kapitali 27 Mays' denedi. Alman finans-kapitali Enver Paa'nn bir daha diriltilemeyeceini deneyebilir. lk yaynlan: Proleter Devrimci Aydnlk Say 6, 7, 8 Haziran-Temmuz-Austos 1970