You are on page 1of 2

INDEX

1. Introducci .
2. Lesport.
2.1. Que es lesport ?
2.2. Com es crea un esport ?
2.3. Com un esport es acceptat per la societat?
2.4. Nous esports
2.4.1....................................................................................................................el rafting
2.4.2..................................................................................................................lhidrospeed
2.4.3........................................................................................................... el barranquisme
2.4.4............................................................................................................el snow-board
2.4.5..................................................................................................................... el trekking
2.4.6 .....................................................................................................la cursa dorientaci
2.4.7................................................................................................................. el parapente
2.4.8.............. ....................................................................................................... lala delta
2.4.9........................................................................................................................ el Frisbi
2.4.10.................................................................................................................. el Lacrosse
2.4.11.................................................................................................................... el Hurling
2.4.12.................................................................................................................. el Floorball
2.4.13................................................................................................................ el Tchukball
2.4.14.................................................................................................................... el Korfbal
3. La dimensi social de lesport
3.1. Esport i oci
3.2. Efectes socials de lesport
3.3. Esport i integraci
3.4. Esport i economia
4. La dimensi cultural i educativa de lesport
4.1. Esport i educaci
5. Conclusi
6. Bibliografia