Penghargaan

Saya menghadapi pelbagai cabaran untuk melaksanakan buku skrap ini dengan baik . Namun demikian , saya dapat melaksanakannya dengan sempurna dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak . Di sini , saya ingin melakarkan ucapan terima kasih kepada Guru Bahasa Melayu 5 Bina , Puan Nik Rashidah binti Nik Hussin kerana beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya dan rakanrakan . Setinggi-tinggi penghargaan juga saya tujukan kepada ibu bapa saya yang telah banyak memberi galakan , dorongan dan sumbangan kepada saya untuk menghasilkan buku skrap ini .

ekonomi . tetapi juga untuk kehidupan yang khusus menghubungkan antara manusia dengan Tuhan di mana terangkum di dalamnya aspek . meliputi analisa pengeluaran . pengedaran . Bidang sukan di negara kita sangat aktif sehingga dapat mengharumkan nama Malaysia .lain adalah perkara biasa yang dilakukan oleh remaja masa kini . dan penggunaan barang dan perkhidmatan . peribadatan dan tatacara kehidupan . pembangunan . Isu seperti dadah . dan sebagainya . ia tidak hanya sebagai alat untuk membentuk watak dan moral . Oleh itu . Selain itu . . Di Negara Malaysia kelihatan seperti sedang membangun eknominya . Ekonomi pula merupakan satu cabang sains sosial yang mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia . kecemerlangan . kita seharusnya mengambil tahu lebih tentang keagamaan supaya dapat menjadi insan yang berguna dan cemerlang .aspek kepercayaan .Abstrak Saya telah memilih tajuk agama . sukan . Saya memilih tajuk ini kerana ia dapat memberi pengajaran kepada masyarakat di Malaysia tentang bahayanya gejala sosial . kemahiran . masalah sosial di negara kita semakin menular terutamanya di kalangan anak muda . Ia sepatutnya dibanggakan rakyat dan dijadikan contoh untuk melahirkan pelapis yang akan menggantikan atlet pada masa kini di masa hadapan . Ini termasuklah kajian tentang pengeluaran dan penggunaan melalui pembolehubah yang dapat diukur . Agama mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia . keseronokan . Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan untuk pertandingan . ponteng sekolah dan lain . Perkara ini amatlah membanggakan dan harus diketahui oleh masyarakat sekeliling . masalah sosial dan pendidikan untuk Projek Bahan Terkumpul Bahasa Malaysia saya pada tahun 2013 . Hal ini tentulah membimbangkan negara dan juga bangsa . Seterusnya . sukan .

mempunyai pendidikan yang tinggi serta sangat berilmu . kita perlulah berusaha untuk mencapai sesuatu matlamat dan kejayaan dalam hidup . ia dapat meningkatkan jumlah pelajar yang cerdik dan pandai .pelajarnya bersaing kuat dalam menguasai sesuatu bidang pelajaran . selagi itulah kita harus belajar dalam kehidupan . Ilmu tidak akan pernah habis . Tanpa pendidikan . Di Malaysia . Kesimpulannya . pelajar .Disamping itu . . Hal ini bagus kerana . Selagi dituntut untuk berilmu . Sebagai rakyat Malaysia kita haruslah berbangga kerana Negara kita maju dalam kebanyakkan bidang dan sangat harmoni dengan perpaduan kaum yang dapat dilihat di dunia hari ini . masyarakat digalakkan membaca surat khabar untuk mengetahui lebih lanjut tentang sesuatu perkara . pendidikan merupakan salah satu asas yang penting dalam kehidupan . dan mengambil iktibar serta mengambil tahu tentang keadaan semasa . tidak mungkin Negara kita akan maju pada hari ini . Jadi . Pelajar zaman kini . Hal ini penting bagi melahirkan masyarakat yang prihatin dalam apa jua keadaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful