Ke Arah Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Yang Efektif

“Fail Kuasa”
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

1

Apakah Fail Kuasa?
Satu dokumentasi panduan dan rujukan dalam usaha mengurus dan mentadbir sesebuah Pusat Sumber Sekolah dengan lebih efektif sebagai satu agensi utama sumber maklumat bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah.

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

2

DIFINASI
• Fail Kuasa (Authority File)merupakan satu aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam pengurusan dan pentadbiran PSS. • Faik Kuasa merupakan rekod penting tentang dasar/polisi dan keputusan-keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur PSS. • Fail Kuasa harus dirangka secara kolektif oleh guru-guru PSS dan perlu diubahsuai dari semasa ke semasa mengikut keperluan PSS berkenaan.
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan 3

Matlamat
1. 3. Meningkat mutu pengurusan Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Menjadikan PSS sebagai satu Agensi /Sumber Maklumat yang utama. Meningkatkan pencapaian akademik

5.

7.

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

4

Tujuan
1. 3. Panduan dalam menguruskan PSS. Membuat persediaan awal dalam menguruskan PSS. PSS sebagai sumber utama maklumat pembelajaran. Sebagai salah satu langkah galakkan dan keyakinan dalam menguruskan PSS.

5.

7.

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

5

TUJUAN MENYEDIAKAN FAIL KUASA PSS
• Tidak menjejaskan pengurusan PSS apabila berlaku pertukaran Guru Penyelaras PSS. • Guru baru dapat terus menyambung kerja dan tugas dengan merujuk Fail Kuasa yang disediakan. • Mengelakkan berlakunya percanggahan idea di kalangan AJK dan kakitangan PSS.
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

6

TUJUAN MENYEDIAKAN FAIL KUASA PSS
• Dapat mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam pengurusan dan pentadbiran PSS. • Terdapat 14 bab dalam sesuatu Fail Kuasa. Fail Kuasa lazimnya disimpan dalam bentuk ‘Ring File’ supaya sesuatu keputusan itu dapat diganti tanpa menjejaskan keseluruhan isi asal sekiranya terdapat perubahan/pindaan. • Fail Kuasa yang lengkap mempunyai tarikh kuatkuasa sesuatu prosedur itu.
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

7

TUJUAN MENYEDIAKAN FAIL KUASA PSS
• Ini memudahkan kita mengenal pasti prosedur mana yang patut diutamakan ketika membuat penyemakan semula. • Penyemakan semula biasanya dilakukan 5 tahun sekali atau mengikut keperluan.

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

8

PROSEDUR PENYEDIAKAN FAIL KUASA PSS
• Penyelaras PSS harus bertanggungjawab merangka isi kandungannya sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Induk PSS. • Salah satu fungsi utama Jawatankuasa tersebut adalah menentukan dasar/polisi mengenai peraturan, perlantikan Jawatankuasa Kerja, pemerolehan bahan dan sebagainya.

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

9

Kandungan Fail Kuasa
Tamat

1. Pengenalan 2. Pengurusan 3. Struktur Organisasi 4. Pengkelasan 5. Katalog 6. Pemprosesan Bahan
– Bahan Buku – Bahan Bukan Buku
• • • • Carta Transparensi Filem Slaid Kaset

• • • • • • •

Video CD ROM Peta Globe Alat Permainan Realia Model

7. Penggunaan 8. Senarai Semak 9. Pelan PSS 10. Tamat

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

10

PERINCIAN KANDUNGAN DALAM FAIL KUASA PSS
• Bab 1: Pengenalan Kepada Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah • Bab 2: Maklumat Pusat Sumber Sekolah • Bab 3: Jawatankuasa Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

11

PERINCIAN KANDUNGAN DALAM FAIL KUASA PSS
• Bab 4: Pengawas Pusat Sumber Sekolah • Bab 5: Peraturan Pusat Sumber Sekolah • Bab 6: Pengurusan & Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

12

PERINCIAN KANDUNGAN DALAM FAIL KUASA PSS
• Bab 7: Koleksi Bahan Pusat Sumber Sekolah • Bab 8: Kewangan Pusat Sumber Sekolah • Bab 9: Organisasi Bahan Pusat Sumber Sekolah
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

13

PERINCIAN KANDUNGAN DALAM FAIL KUASA PSS
• Bab 10: Aktiviti Pusat Sumber Sekolah • Bab 11: Stok Dan Inventori Pusat Sumber Sekolah • Bab 12: Sirkulasi / Edaran Bahan Pusat Sumber Sekolah
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

14

PERINCIAN KANDUNGAN DALAM FAIL KUASA PSS • Bab 13: Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah • Bab 14: Automasi Pusat Sumber Sekolah

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

15

Pengenalan
• Sejarah dan Latar Belakang PSS • Bilik-bilik (BBM,Perpustakaan &Tayangan/Audio Visual)

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

16

PENGURUSAN
Pusat Sumber Sekolah

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

17

Kepentingan Pengurusan
• Memastikan PSS melaksanakan apa yang diharapkan • Bertanggungjawab menentukan halatuju PSS • Menentukan kaedah dan cara untuk kejayaan PSS • Bertanggung jawab terhadap kesan dan impak PSS terhadap masyarakat sekolah • Mencetus idea dan visi

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

18

Pengurusan
• Carta Organisasi • Carta Jadual Tugas AJK • Carta Jadual Waktu Penggunaan • Carta Peraturan PSS • Fail Mesyuarat • Rekod/Stok/Jadual

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

19

PENGKELASAN

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

20

Pengkelasan
• Sistem Perpuluhan Dewey (DDC)
– – – – – – – – – – 000 Karya Am 100 Falsafah 200 Agama 300 Sains Kemasyarakatan 400 Bahasa 500Sains Tulin 600 Teknologi 700 Kesenian 800 Kesusasteraan 900 Geografi, Pengembaraan, Sejarah dan Biografi – F Buku Fiksyen – R Buku Rujukan

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

21

500 Sains Tulin

– – – – – – – – –

510 520 530 540 550 560 570 580 590

Matematik Astronomi Fizik Kimia Sains Bumi Kaji Fosil Sains Hayat Sains Tumbuhan Sains Haiwan

– – – – – – –

510 Matematik (AM) 511 Kira-kira 512 Algebra 513 Geometri 514 Trigonometri 517 Kalkulus 519 Matematik Perangkaan

Contoh
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

22

KATALOG

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

23

Kad Katalog – “Kad Pengarang”

680 CHI Chia Hearn Chek Pindah rumah/oleh Chia Hearn Chek dan Ahmad Buyong. Tra-Tra, 1983 2 aksara dari tepi 3 baris dari atas Jarak 3 aksara dari nama pengarang

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

24

Kad Katalog Bahan Bukan Buku

629 KER Kereta (carta). Kementerian Pendidikan, 1980. 3 carta; bwn.; 52 x 64 cm. Menunjukkan warna dan saiz sesebuah kereta sama ada besar atau kecil. Sesuai untuk murid-murid Tahun Satu dan Tahun Dua.

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

25

KEMUDAHAN FIZIKAL
Pusat Sumber Sekolah

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

26

Kemudahan Fizikal
• • • • • • • • Keceriaan Perpustakaan Bilik BBM Bilik Tayang Bilik Rujukan Bilik Rakaman (mini studio) Bilik Kerja/Bilik Mesyuarat Bilik Komputer • • • • • • • • Ruang Belajar Sendiri (SAL) Sudut Bercerita Pentas Budaya Taman Bacaan Taman Sumber Stesen Kajicuaca Bilik Amalan Perdagangan Peralatan/Perabot

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

27

KOLEKSI
Pusat Sumber Sekolah

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

28

Koleksi Bahan Cetak

• • • • •

Buku Majalah Akhbar Fail Tegak Lain-lain

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

29

Bahan Bukan Cetak
• • • • • • • • • • • • Televisyen Radio Kaset Perakan Video OHP Projektor Slaid Kamera Video Kamera SLR Kamera Autofokus Pita Audio Pita Video Papan Pamer Komputer

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

30

PEMPROSESAN BAHAN
Pusat Sumber Sekolah

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

31

Pemprosesan Bahan
• Proses Teknik
      Cop Kocek Buku Slip Pinjaman Slip Kerja / Kad Senarai Rak Semakan Stok Lain-lain Carta Aliran Pemprosesan Bahan

Pengkelasan
 Bahan Cetak  Bahan Bukan Cetak  Bahan disusun di atas rak mengikut Pengkelasan Dewey

Katalog
 Semua Bahan Cetak/Bahan Bukan Cetak sediakan Kad Katalog  Mempunyai laci katalog yang berfungsi  Kad Katalog digunakan oleh pelajar dan guru

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

32

PENGGUNAAN

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

33

Penggunaan
• Orientasi – Tahap I/II – Menengah Bawah/Atas Promosi – Risalah – Pamerkan Bahan – Tunjuk Arah – Papan Kenyataan – Hiasan Dalaman – Lain-lain Aktiviti – Penglibatan Panitia – Penglibatan Kelab/Persatuan – Mesyuarat Jawatankuasa – Aktiviti-aktiviti lain
Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

Tuesday, July 21, 2009

34

Keberkesanan PSS
• Pelajar kerap memasuki PSS. • Pelajar selalu meminjam buku. • Guru-guru kerap menggunakan perkhidmatan dan kemudahan PSS. • PSS tempat yang sesuai dan selesa untuk digunakan oleh pelajar dan guru.
35

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

Peraturan PSS

• Perpustakaan • Bilik Bahan Bantu Mengajar • Bilik Tayang • Lain-lain

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

36

Pelan Bilik-bilik di PSS

• Perpustakaan • Bilik Tayangan • Bilik BBM • Bilik SAL • Lain-lain

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

37

ORGANISASI

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

38

Organisasi
• Carta Organisasi – Jawatankuasa Induk – Jawatankuasa Kerja Tugas-tugas Jawatankuasa

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

39

Jawatankuasa Induk
Pusat Sumber Sekolah
Pengerusi
Pengetua/Guru Besar

Naib Pengerusi
(GPK 1)

Setiausaha
(Penyelaras PSS)

Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan Mata Pelajaran

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

40

Jawatankuasa Kerja
Pengerusi
(GPK 1)

Pusat Sumber Sekolah

Penyelaras PSS
(Guru Media)

Setiausaha

Perpustakaan

BBM

Media Elektronik

Komputer

Pustakawan

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

41

Terima Bahan Dari Pembekal

CARTA ALIRAN
MEMPROSES BAHAN PUSAT SUMBER

Semak Borang Pesanan & Invois dengan Bahan yang diterima

Pastikan Ya Periksa Ya Rekod Butiran Bahan Dalam Buku Stok/Perolehan Jalankan Proses Fizikal Slip Kerja, Kelas, Katalog Sediakan Kad Katalog Simpan Di Rak
Tuesday, July 21, 2009

Tidak Pulangkan Bahan Kepada Pembekal Tidak

SEDIA UNTUK PERKHIDMATAN

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

42

REKOD DAN STOK

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

43

Rekod/Stok/Jadual
• • • • • • • • • • Rekod Perolehan Buku Rekod Perolehan Majalah Rekod Perolehan Akhbar Rekod Perolehan Bukan Buku Rekod Penggunaan PS Rekod Penggunaan TV Pendidikan Rekod Penggunaan Radio* Rekod Penggunaan ABM/BBM (oleh guru) Rekod Pinjaman Buku (Guru/Pelajar) Buku Stok Peralatan/Perabot
* Sabah dan Sarawak sahaja

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

44

Rekod/Stok/Jadual
• • • • • • • • • Buku Catatan Harian (log book) Rekod Kewangan Jadual TV Pendidikan Jadual Radio Pendidikan* Buku Pelawat Statistik Pinjaman Statistik Bahan Laporan Perancangan Tahunan
* Sabah dan Sarawak sahaja

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

45

SENARAI SEMAK

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

46

Senarai Semak
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (SCO)
• Carta Organisasi Pusat Sumber • Jadual Penggunaan Pusat Sumber • Jadual Waktu Penggunaan PSS • Carta Jadual Tugas Pustakawan PSS • Carta Perancangan (Jadual Ghant) • Carta Senarai Perkhidmatan PSS

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

47

Senarai Semak
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (SCO)
• Carta Peraturan PSS • Carta Peraturan Bilik Tayang • Carta Peraturan Bilik BBM • Carta Peraturan Penggunaan Alatan • Senarai Tugas AJK PSS • Pelan PSS ( Perpustakaan, Bilik Tayang, Bilik Media, dll )
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

48

Senarai Semak
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (SCO)
• Buku Stok Perolehan Bahan • Buku Stok Perolehan Alatan • Buku Stok Akhbar • Buku Stok Majalah • Buku Stok Perolehan Buku • Buku Rekod Pinjaman Alatan/Bahan BBM

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

49

Senarai Semak
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (SCO)
• Buku Rekod Penggunaan TVP • Buku Rekod Penggunaan Radio Pendidikan • Buku Rekod Penggunaan PSS • Buku Rekod Bancian bacaan • Buku Rekod Kewangan PSS

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

50

Senarai Semak
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (SCO)

• Fail Surat Keluar • Fail Surat Kementerian • Fail Surat JPN • Fail Surat PPD • Fail Surat PKG • Fail Surat Am
51

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

Senarai Semak
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (SCO)
• Jadual Penggunaan TVP • Jadual Penggunaan Radio Pendidikan • Jadual Rancangan TV Pendidikan • Jadual Rancangan Radio Pendidikan • Fail Nota Guru TV Pendidikan • Fail Nota Guru Radio Pendidikan

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

52

Senarai Semak
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (SCO)
• Rancangan Tahunan PSS • Laporan Tahunan PSS

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

53

123.45 MAN R 123.45 MAN F MAN
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

54

F MAN 1.5 inci dari bawah

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

55

Semakan Stok
Tarikh dipesan: Tahun Tarikh diterima: No Invois:

SEMAKAN STOK
Catatan T.Tangan

2001 2002 2003

Pembekal:

2004 2005

Catatan:

2006 2007

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

56

Bab 1: Pengenalan Kepada Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah
1.1 1.2 1.3 1.4 Pendahuluan Tujuan Isi Kandungan Prosedur Pindaan

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

57

Bab 2: Maklumat Pusat Sumber Sekolah
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Sejarah Penubuhan PSS Lokasi PSS (Pelan) Visi PSS Misi PSS Piagam PSS Matlamat PSS Objektif PSS Fungsi dan Peranan PSS

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

58

Bab 3: Jawatankuasa Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah
3.1 3.2 Jawatankuasa Induk PSS (Struktur Organisasi & Senarai Tugas) Jawatankuasa Kerja PSS (Struktur Organisasi & Senarai Tugas) * Senarai nama AJK boleh dimasukkan

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

59

Bab 4: Pengawas Pusat Sumber Sekolah
4.1 Badan Pengawas PSS (Struktur Organisasi) 4.2 Kriteria memilih Pengawas PSS (Borang kebenaran & Surat Lantikan) 4.3 Senarai Tugas Pengawas PSS

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

60

Bab 5: Peraturan Pusat Sumber Sekolah
5.1 5.2 5.3 5.4 Peraturan AM Peraturan Khusus Peraturan Penggunaan Alat / Ruang Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Bahan / Alat

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

61

Bab 6: Pengurusan Dan Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
Tuesday, July 21, 2009

Pengurusan Sistem Fail PSS Format Rekod Pengggunaan, Pinjaman & Pemulangan Rancangan Tahunan PSS Laporan PSS ( Bulan & Tahun ) Manual Presedur Kerja (MPK) Fail Meja (FM) Rancangan Pembangunan PSS Dokumentasi
Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

62

Bab 7:

Koleksi Bahan Pusat Sumber Sekolah
7.1 Dasar Pemilihan Buku Dan Bukan Buku 7.2 Prosedur Koleksi Buku Dan Bukan Buku (Jenis, Nisbah, Bahasa) 7.3 Proses Pemilihan Dan Pemerolehan Bahan / Alat 7.4 riteria Pemilihan Dan Pemerolehan Bahan 7.5 Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Koleksi PSS

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

63

Bab 8: Kewangan Pusat Sumber Sekolah
8.1 8.2 8.3 8.4 Punca Kewangan Anggaran Perbelanjaan Laporan Kewangan Prosedur Kewangan

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

64

Bab 9: Organisasi Bahan Pusat Sumber Sekolah
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Pengelasan Proses Teknik Rekod-Rekod Perolehan Katalog Lokasi Dan Penyusunan

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

65

Bab 10: Aktiviti Pusat Sumber Sekolah
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 Mesyuarat Kursus / Bengkel Pertandingan Program Perkembangan Staf Minggu PSS Promosi PSS Aktiviti Galak Guna PSS Program Bacaan

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

66

Bab 11: Stok Dan Inventori Pusat Sumber Sekolah
11.1 11.2 11.3 11.4 Penggunaan Kew 312, 313 & 314 Penyelenggaraan Semakan Stok (Buku, Bahan Bukan Buku, Perabot dan Peralatan) Daftar Pergerakan Harta Modal Dan Inventori

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

67

Bab 12: Sirkulasi / Edaran Bahan Pusat Sumber Sekolah
12.1 Sistem Sirkulasi 12.2 Kad Keahlian 12.3 Pinjaman Berkelompok

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

68

Bab 13: Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah
13.1 Jenis-jenis Perkhidmatan
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
Tuesday, July 21, 2009

Peminjaman buku Peminjaman buku rujukan Peminjaman berkelompok Peminjaman bahan bukan buku Peminjaman peralatan Peminjaman pihak luar Reprografi
Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

69

Bab 13: Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah
13.1 Jenis-jenis Perkhidmatan
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
Tuesday, July 21, 2009

Koleksi soalan Rakam salin Sebaran maklumat Rekreasi Khidmat nasihat dan bimbingan Pameran Promosi dll
Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

70

AKTIVITI PENYEBARAN MAKLUMAT
• Taklimat PSS melalui mesyuarat guru, perhimpunan mingguan • Pameran Bertopik/Bertema • Surat Siaran • Buletin/Jurnal PSS • Buku Panduan PSS • Senarai Perolehan Bahan

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

71

Bab 13: Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah
13.2 Waktu Perkhidmatan
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
Tuesday, July 21, 2009

Satu masa khas setiap kelas Waktu rehat Waktu tengahari Waktu petang Hari sabtu Cuti sekolah Jadual waktu GPM
Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

72

Bab 14: Automasi Pusat Sumber Sekolah
14.1 Sistem yang digunakan 14.2 Sistem keselamatan 14.3 Menu utama 14.4 Output 14.5 Prosedur memasukkan data 14.6 Alat Pembaca Label Kod Berpalang (Bar Code) 14.7 Rangkaian (networking) 14.8 Carian maklumat 14.9 Laporan
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

73

Sekian, Terima Kasih
RAZALI BIN SAMAD
Majlis Guru Perpustakaan dan Media Daerah Kluang

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

74

Automasi PSS

Mac 2007
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

75

Automasi PSS

April 2007
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

76

Automasi PSS

April 2007
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

77

Automasi PSS

Mac 2007
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

78

Automasi PSS

Jun 2007
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

79

Automasi PSS

Jun 2007
Tuesday, July 21, 2009 Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

80

Tuesday, July 21, 2009

Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan

81

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful