Aplicatii: METODE MODERNE DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI

Presupunem în formă simplificată , planificarea unei lucrări de investiţii pentru construcţia unui nou atelier de producţie în condiţiile în care proiectul are un caracter determinist (duratele activităţilor componente sunt precis calculate funcţie de anumite cantităţi de resurse ce urmează a fi alocate), conform activitatilor programate, prezentate în tabelul 1. Se cere: a) planificarea proiectului, b) programarea desfăşurării în timp, c) controlul execuţiei şi actualizarea programului dacă este necesar. Tabelul 1 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Denumirea activităţii Documentaţia tehnică Comenzi utilaje, masini, materiale Organizare şantier Lucrări preliminare Aprovizionare cu materiale Aprovizionare cu utilaje, masini instalatii Lucrări de construcţii pr-zise Montaj utilaje, masini, instalatii Simbol DT CM OS LP AM AU LC MI Relaţii de precedenţă DT DT OS CM CM LP, AM LC, AU Durata (săptămâni) 4 1 2 3 4 6 12 8 (Total = 40 săpt) Rezolvare: a) planificarea proiectului: Programarea desfăşurării în timp a proiectului presupune realizarea unui set de activităţi ce au în vedere: (1) stabilirea ordinii de desfăşurare a activităţilor în funcţie de relaţiile de precedenţă dintre acestea; (2) determinarea termenelor de început şi de sfârşit ale acestora funcţie de o anumită dată la care se doreşte începerea proiectului sau funcţie de o anumită dată la care se doreşte terminarea acestuia; (3) analiza utilizării costurilor şi a altor resurse implicate în realizarea proiectului. b) Stabilirea ordinii de desfăşurare în timp a activităţilor se poate realiza fie prin diagramele GANTT fie prin modelarea în reţea. O diagramă Gantt este o diagramă cu bare care arată relaţia dintre activităţi de-a lungul timpului. În cadrul diagramei, pe veticală sunt listate activităţile componente ale proiectului, iar în orizontală, prin bare, sunt reprezentate duratele acestora la scara timpului în ordinea de desfăşurare impusă de relaţiile de precedenţă. 1

un graf are un număr de noduri (mulţimea de elemente) şi un număr de arce 2 MI (8) AU LC (12) AM DT CM OS LP .Se observa din diagrama Gantt că activităţile sunt clasificate în două categorii. Durata drumului critic este durata totală minimă în care se poate realiza proiectul în condiţiile date ale duratelor activitătilor. şi anume.activităţile unui proiect. La baza modelării în reţea se află teoria grafurilor. DT CM OS LP AM AU LC MI 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Se poate observa din diagrama Gantt că: . deoarece depăşirea termenelor de realizare a acestora va conduce la depăşirea termenului iniţial calculat. clasificate în două categorii. Diagrama Gantt este prezentată în figura 1. de unde rezulta avantajele utilizarii acestei metode de programare a productiei. in sensul organizarii activitatilor functie de timp si de relatiile de precedenta dintre acestea . şi calcularea parametrilor de timp aferenţi derulării proiectului. Aceasta presupune reprezentarea grafică printr-o reţea (de aceea se numeşte modelare în reţea) a activiţăţilor funcţie de relaţiile de precedenţă impuse acestora. iar drumul complet de activităţi critice formează drumul critic. de finalizare a proiectului. activităţile critice (cu limie dublă) şi activităţile necritice (cu linie simplă). Prin graf se înţelege o funcţie formată dintr-o mulţime de elemente şi o mulţime de perechi ale elementelor din prima mulţime. Reprezentat grafic. şi anume. activităţile critice (cu limie dublă) şi activităţile necritice (cu linie simplă). Observaţie: Într-un proiect pot exista mai multe drumuri critice. ci de 29 sapt. Atenţia managementului în derularea proiectului va trebui acordată în principal activităţilor critice. Activităţile a căror rezervă de timp este nulă se numesc activităţi critice. Modelarea în reţea este o metodă mai formală decât diagramele Gantt.durata totala a proiectului nu este 40 de saptamani.

Se va prezenta în continuare metoda CPM şi regulile de reprezentare utilizând această metodă. şi anume: Critical Path Method (CPM) sau metoda drumului critic care utilizează reprezentarea activităţilor prin arce iar nodurile reprezintă momentele de început şi de sfârşit a fiecărei activităţi. acestea fiind şi metodele de bază ale modelării în reţea. d) controlul execuţiei proiectului (şi actualizarea programului dacă este necesar) Determinarea drumului critic în graful de proiect.12 21 R =0 T 29 29 RT=0 RT=0 LP (3) 6 6 Legendă: activitate critică activitate necritică 3 .9 (15) 9 2 21.5 3 CM (1) AU (6) AM (4) RT=0 4 RT=0 0 DT (4) 1 RT=13 5 LC M I (8) 6 0 0 R =0 T 4 4. pentru care se vor utiliza în continuarea acestui material denumirile de reţea de proiect sau graf de proiect. Pentru proiectul de construcţie a atelierul ui de producţie.4 OS (2) RT=0 9. Drum complet întrun graf de proiect reprezintă o succesiune de activităţi dintre evenimentul (nodul) iniţial de începere a proiectului şi evenimentul (nodul) final de terminare a proiectului.orientate (mulţimea perechilor de elemenete) care formează o reţea. reţeaua va fi: 3 CM (1) AM (4) 0 DT (4) 1 4 5 LC (12) MI (8) 6 AU (6) OS (2) 2 LP (3) Se defineşte drum într-un graf de proiect o succesiune de activităti. cu exemplificare pe proiectul ales ca exemplu. Pentru structura proiectului de construcţie a unui nou atelier de producţie. exemplificarea calculelor parametrilor şi a rezervelor de timp în reţeaua CPM cu evidenţierea drumurilor critice este prezentată în continuare: 5 18. Reţeaua care descrie desfăşurarea proiectului în modelarea în reţea poate fi executată în două moduri.