MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

МИНИСТЕРСТВО PЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
АГЕНТСТВO

Anexa 2

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТР

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 Tel. +373 268 2 66 71, Fax +373 268 22692 E-mail: oficiu.adrc@gmail.com office@adrcentru.md

AGENDA ședinței ordinare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru
Complexul Turistic „La Costești” com.Costești, r-nul Ialoveni

25 octombrie 2013, ora 11.15

Timpul 11.15 – 11.30 11.30 – 11.40 Înregistrarea participanților Cuvînt de deschidere

Subiectul

Grigore COBZAC, Președintele CRD Centru Reprezentantul MDRC Prezentarea ordinei de zi a ședinței CRD Centru Grigore COBZAC, Președintele CRD Centru Ordinea de zi: 1. Cu privire la progresul implementării proiectelor investiționale în Regiunea de Dezvoltare Centru Eduard UNGUREANU, Șeful Secției managementul proiectelor, ADR Centru 2. Cu privire la procesul de planificare sectorială regională în domeniile: managementul deșeurilor solide, aprovizionarea cu apă și sanitație și eficiența energetică a clădirilor publice Stela COROPCEANU, Consultant național în planificare și programare regională GIZ-GOPA 3. Cu privire la prezentarea ”Ghidului practic de elaborare a Strategiilor raionale de dezvoltare socio-economică” Reprezentantul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale ”Viitorul” 4. Cu privire la principiile și criteriile de repartizare a mijloacelor financiare din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anul 2014 Valerian BÎNZARU, Șeful Direcției generale dezvoltare regională, MDRC Concluzii şi recomandări

11.40 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 - 12.20

12.20 – 13.20

13.20 – 13.40 13.40 - 13.50