Codul muncii comentat şi adnotat .

Costel     Codul muncii comentat şi adnotat / Costel Gîlcă.2(498) Copyright © 2013 Editura Rosetti International CodUL MUNCII comentat şi adnotat Toate drepturile asupra prezentei ediţii sunt rezervate Editurii ROSETTI International.Bucureşti : Rosetti International. 6.editurarosetti.Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României GÎlcă. Drepturile de distribuţie aparţin în exclusivitate Editurii ROSETTI International. Redactor: Marian Florescu Tehnoredactor: Carmen Dumitrescu Editura ROSETTI INTERNATIONAL Bucureşti. Str. sector 5 cod poştal: 050022 tel. 0724 305 413 e-mail: distributie@editurarosetti. ap. . 2013      Index      ISBN 978-606-93376-6-0 349.ro .ro www. Ion Brezoianu nr. 0726 178 175./fax: +04 021 314 77 81. 9.

Costel Gîlcă codul muncii – comentat şi adnotat – .

Partea I. în temeiul art. prin care a fost modificat art. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti. 147/2012 pentru modificarea art. După republicare. Legea nr. nr. 269 un nou alineat (3). Of. Of. 89 din 12 februarie 2013). 139 alin. dându‑se textelor o nouă numerotare. precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. prin care a fost introdus la art. Of. . în M. – Legea nr. Of.Nota editorului: Prezenta lucrare este actualizată la data de 5 iulie 2013. – Legea nr. nr. 225 din 31 martie 2011. 53/2003 – Codul muncii. (1). V din Legea nr. 269 alin. nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Legea nr. 53/2003 ‑ Codul muncii (M. 53/2003 – Codul muncii a fost modificată prin: – Legea nr. 72 din 5 februarie 2003 şi republicată. nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 345 din 14 mai 2012. 509 din 24 iulie 2012). Partea I. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. nr. (1) din Legea nr. 365 din 30 mai 2012). publicată în Monitorul Oficial al României.

Monitorul Oficial partea I OIM Organizaţia Internaţională a Muncii PR Revista Pandectele române PS Revista Pandectele săptamânale RDC Revista de drept comercial RDS Revista de drept social RRD Revista Română de Drept RRDC Revista Română de drept comunitar RRDM Revista Română de dreptul muncii s.ABREVIERI AJOFM Agenţia judeţeană de ocupare a forţei de muncă AMT agent de muncă temporară C.Ap. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie JN Revista Justiţia Nouă LDS Legea nr.C. Curtea de apel CC Curtea Constituţională CDD contract individual de muncă pe durată determinată CDN contract de muncă pe durată nedeterminată CFP concediu fără plată CIM contract individual de muncă CJUE Curtea de Justiţie a Uniunii Europene CMT contract de muncă temporară CNCD Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Convenţia EDO Convenţia europeană a drepturilor omului CSSM Consiliul de Securitate şi Sănătate în Muncă CTP contract de muncă cu timp parţial Curtea EDO Curtea europeană a drepturilor omului Dec. tribunalul . secţia SCJ Studii şi cercetări juridice T. Decizia Dreptul Revista Dreptul Ed.Of.C. 62/2011 a dialogului social M. Editura ITM Inspectoratul teritorial de muncă Î.J.

.

.................... Munca la domiciliu...................... 82-87 Capitolul VII..................... Munca prin agent de muncă temporară..... 125-128 Secţiunea a 4‑a...... Dreptul la preaviz..................................................................................... 58-60 Secţiunea a 3‑a.......................... ........... 88-102 Capitolul VIII.. 41-48 Capitolul IV.............. 61-64 Secţiunea a 4‑a............... 103-107 Capitolul IX.......... Domeniul de aplicare...............................................TABLA DE MATERII Art........... 144-158 Secţiunea 1.. ................................. ........................ DISPOZIŢII GENERALE................................ 56-57 Secţiunea a 2‑a......................................................... 10-110 Capitolul I..... Concediile...................... CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ...... 137-138 Secţiunea a 3‑a............................................................................... 139-143 Capitolul III............... TITLUL I.................................... Timpul de muncă.......... Încetarea contractului individual de muncă............................................................................... Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor............... 111-132 Secţiunea 1... Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale........ 65-67 Secţiunea a 5‑a................. ................................................ TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ................ 133-143 Secţiunea 1.................... Sărbătorile legale............. Norma de muncă.... Modificarea contractului individual de muncă... ...................................... 68-74 Secţiunea a 6‑a............... 78-80 Secţiunea a 8‑a.... 3-9 TITLUL II... 108-110 TITLUL III.......................... Durata timpului de muncă... ........................................... Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului............................. consultarea salariaţilor şi procedura concedierilor colective. Munca de noapte. 10-36 Capitolul II.............. 1-2 Capitolul II......................................................................... Repausul săptămânal............... 111-158 Capitolul I........ Munca suplimentară......... 111-119 Secţiunea a 2‑a................................................... 134-136 Secţiunea a 2‑a.............. Repausuri periodice................................................. Pauza de masă şi repausul zilnic.................. 55-81 Secţiunea 1... 1-9 Capitolul I.......... Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. 144-153 Secţiunea a 2‑a. Concedierea................... Principii fundamentale.................................................... Executarea contractului individual de muncă...................................................... 120-124 Secţiunea a 3‑a........... Contractul individual de muncă pe durată determinată................................................... Concediile pentru formare profesională...... Suspendarea contractului individual de muncă......................................................... Încheierea contractului individual de muncă............................. 81 Capitolul VI............................................. 75-77 Secţiunea a 7‑a........................ Demisia....................................... Încetarea de drept a contractului individual de muncă..................................................... .............. Contractul individual de muncă cu timp parţial.................... 154-158 ............... Informarea....... Concedierea colectivă....... 49-54 Capitolul V.......... 37-40 Capitolul III.............................. 129-132 Capitolul II...............................

................................. Reprezentanţii salariaţilor............................. 211-213 Capitolul II.......................................... 201-207 Capitolul III......................................................................................................... Răspunderea contravenţională.. 270-275 TITLUL XIII....................... CONFLICTELE DE MUNCĂ................................................... 253-259 Capitolul IV...................................................................... INSPECŢIA MUNCII............. 269 Capitolul III.............................. 266-268 Capitolul II........Codul muncii comentat şi adnotat    8 TITLUL IV................................ 175-191 Capitolul I........... .... 233-236 TITLUL X........... JURISDICŢIA MUNCII................................................... DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE ................................... 261-265 TITLUL XII....... Competenţa materială şi teritorială..... 192-210 Capitolul I........................ ........................... 231-236 Capitolul I................................................. 241-265 Capitolul I....................... 221-226 Capitolul IV....... 266-275 Capitolul I. 229-230 TITLUL IX................. 159-163 Capitolul II................................................................................ 211-228 Capitolul I................ Dispoziţii generale................................................... Regulamentul intern................. 231-232 Capitolul II... 208-210 TITLUL VII................. Sindicatele. DIALOGUL SOCIAL........................................... 214-220 Capitolul III................... Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale....................................................................................................................... Răspunderea patrimonială........ Dispoziţii generale................... 241-246 Capitolul II.................... .... 173-174 TITLUL V............... FORMAREA PROFESIONALĂ... Dispoziţii generale................................................................... 186-191 TITLUL VI.... 159-174 Capitolul I................. SALARIZAREA.......... ........................................................................ Greva.................... ......................... 192-200 Capitolul II.... Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată........................ Comitetul de securitate şi sănătate în muncă................... Dispoziţii generale......................... Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii................................. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ..................................... SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ. Plata salariului................................................................................................. Răspunderea penală........................... ....................................... Răspunderea disciplinară....... al unităţii sau al unor părţi ale acesteia.............. 260 Capitolul V...................................................... 164-165 Capitolul III.............................................. CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ...... 172 Capitolul V.......................... Patronatul................. 237-240 TITLUL XI........... Reguli speciale de procedură................................ Contractul de ucenicie la locul de muncă........... Reguli generale............................................................................... 227-228 TITLUL VIII.. 183-185 Capitolul III............. ... Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator... Protecţia salariaţilor prin servicii medicale..... 276-281 ..... 175-182 Capitolul II......................................................... 247-252 Capitolul III............................ Dispoziţii generale............................. 166-171 Capitolul IV.....................................

4/1989. RRD nr. RDS nr. Munca productivă şi neproductivă. Şerban Beligrădeanu. Ed. Gheorghe Ioaniţoiu. 1959. RDS nr. 5/2012. Ed. 2/1986. 1980. Ed. Ştiinţifică. Utto Victor. RDS nr. 12/1970. JN nr. 7/2011. Didactică şi Pedagogică. (I). Gheorghe Mocanu.  I. JN nr. Dreptul la muncă. I. 1956‑1989 Lucrări generale: A. (II). Un secol de relaţii juridice de muncă 1790‑1900. RRD nr. Ed. 1977. RRD nr. Ed. 1954. Alocaţia de stat pentru copii. JN nr. Costel Gîlcă. Constantin Sîrbu. Valer Dorneanu. Dezvoltarea teoriei dreptului muncii oglindită în paginile revistei. Petre Marica. Dreptul muncii. Proiect. Ştiinţifică. Problemele fundamentale ale ştiinţei dreptului muncitoresc sovietic. Originea contractului individual de muncă se regăseşte în regulamentele breslelor şi nu în Codul civil. I. Teodor Meleşcanu. Athanasiu. N. Pe treptele calificării profesionale. Contractul individual de muncă nu este un contract intuitu personae. 7/2012. Politică. 1966. Autonomia dreptului muncii. Al. Gheorghe Mohanu. 19/1986 – privind stabilirea unor măsuri pentru perfecţionarea mecanismului economico‑financiar – unor reglementari referitoare la raporturile juridice de muncă. Teodoru. II. I. Opinii în legătură cu aplicarea în practică a dispoziţiilor referitoare la unele termene reglementate de codul muncii. 10/2012. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. L. 8/2011. Virgil I. Tendinţe şi perspective în perfecţionarea legislaţiei muncii. Politică. JN nr.G. Vasile Buia. Bucureşti. 5/1957. Protecţia femeii în dreptul muncii. Bucureşti. 1967. Dima. L. 10/2011 (II).TITLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL I Domeniul de aplicare Bibliografie: I. L. Vasile Pacuraru. RRD nr. Witzman. Dreptul muncitoresc în anii puterii populare. 12/1968. vol I‑III. RRD nr. RRD nr. 5/1959. RDS nr. Ed. RRD nr. Regimul juridic: Al. 5/1950. Bazele legislaţiei muncii a uniunii republicilor sovietice socialiste şi a republicilor unionale. RDS nr. Drepturile şi obligaţiile personalului muncitor. Pașerstnik. Organizaţia internaţională a muncii. Dreptul muncii. 1971. Andrei Popescu. Ştefănescu. 1/1979. Noul cod al muncii. Bucureşti. Miller. G. Politică. Garanţii ale stabilităţii raportului juridic de muncă. T.  240. Bucureşti. RDS nr. PR nr. 1974. Costel Gîlcă. 4/1959. Ed. Costel Gîlcă. 4/1974. Costel Gîlcă. Repartiţia după muncă. Principii fundamentale ale reglementării. Consideraţii în legătură cu modificările şi completările aduse prin decretul nr. RRD nr. Noi teorii în dreptul muncii. 6/1973. Garanţii ale stabilităţii în muncă. RDS nr. 1979. Cărţi diverse: Viorel Micu. M. 2/1973. Regimul . Costel Gîlcă. Bucureşti. Athanasiu. RRD nr. (II). Codul muncii adnotat. 12/1969. Bucureşti. 1/1974. Lenin despre organizarea socialistă a muncii. 3/2003. RDS nr. I. 6/2011. Sanda Ghimpu. Ovidiu Ionaşcu. Politică. Sanda Ghimpu. Trăsăturile fundamentale ale raportului juridic de muncă în lumina noii reglementări privind organizarea şi disciplina muncii. Câmpianu. Articole: Augustin Ungureanu. Sanda Ghimpu. Ed. Ed. Şerban Beligrădeanu. 1976. Bucureşti. Sanda Ghimpu. Sanda Ghimpu. RRD nr. Bucureşti. Dima. Drept muncitoresc – Note de curs. Gabriela Ioan. ştiinţifică şi enciclopedică. ştiinţifică şi enciclopedică. RRD nr. p. p. Alexandrov. Sanda Ghimpu. Traian Ştefănescu. ştiinţifică şi enciclopedică. Ed. Noul cod al muncii – etapă superioară în reglementarea raporturilor de muncă. Moskalenko. Nicolae Bădilă.K. Bucureşti. 1/2012. Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă. 1978‑1982. 1968. 9/2011. 1990‑prezent Autonomia dreptului muncii: Costel Gîlcă. E. Dispoziţii de proteguire a minorului în dreptul muncii. Aspecte ale codificării dreptului muncii în România. 8/1967. RDS nr.

Protecţia datelor cu caracter personal în raportul de muncă. p. 4/2003. Ş. Modalitatile de dobândire a calităţii de funcţionar public.    10 . Controverse posibile în legătură cu interpretarea unor norme din cuprinsul Legii nr. Deciziile Curţii Constituţionale în materia relaţiilor de muncă. 30. O. 3/2012 Raporturi juridice de muncă în învăţământ: Ion Traian Ştefănescu. Consideraţii asupra legalităţii unor decizii adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii în materia raporturilor juridice de muncă. Istorie şi actualitate. Ş. Roxana Ioana Petcu. Mara Ioan. Vidat. 1/2003. RRDM nr. 42 alin. 1/2002. Al. Corelaţia între Legea nr.I. Verginia Vedinaş. 97. RRDM nr. p. Chirică. O. p. PR nr. Reglementarea profesiei de psiholog în România şi în unele state membre ale Uniunii Europene.  II. 2/2207. A. RRDM nr. p. 1/2008. RRDM nr. RRDM nr. Mara Ioan. RRDM nr. Reputaţia – condiţie a dobândirii şi exercitării funcţiei de magistrat. p. p. Buturugă. B. Corecta interpretare a art. PR nr. 5/2008. p. Iamandi Luca. Relaţia juridică dintre preoţii ortodocşi şi Biserica Ortodoxă Română. 6/2012. RRDM nr. Noul Cod al muncii – o reglementare modernă a raporturilor de muncă. Oana Cazan. Vidat. p. A. 76. 2/2004. Anca‑Elena Burghelea. L.Codul muncii comentat şi adnotat juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. PR nr. RRDM nr. Dima. Subordonarea ierarhică a poliţistului. Controverse doctrinare privind statutul juridic al funcţionarului public. RRDM nr. Relaţiile dintre cultele religioase şi personalul de cult. Raporturile juridice ale antrenorilor: Paul Bălţăţeanu. RDS nr. 5/2001. L. Consideraţii teoretice şi practice privind promovarea în administraţia publică. Consideraţii asupra recentelor modificări şi completări aduse Legii nr. 138. Ana Cioriciu Ştefănescu. Ţop. Reglementarea relaţiilor de muncă la nivel comunitar. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. 360/2002 privind statutul poliţistului. Athanasiu. 76. Nicolae Adrian Lemeni. 1/2011.T. 93. Aspecte privind raporturile de serviciu ale poliţiştilor. RRDM nr. RDS nr. p. Adrian Băncilă. RRDM nr. Musta. Calitatea de salariat şi administrator al societăţii cu răspundere limitată. p. RRDM nr. 2/2012. 3/2007. E. R. Ana Cioriciu Ştefănescu. 87. Punerea la dispoziţie a poliţiştilor şi personalului militar din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. p. p. 3/2008. Ion Popa. 6/2012. Consideraţii privind principiul „la muncă egală sau de valoare egală. D. Formele de exercitare ale profesiei de psiholog. Daniel Asănică. Andra Conea. RRDM nr. Relaţia juridică dintre cler şi Biserica Ortodoxă Română – extras. Raporturile juridice ale psihologilor: Adelina Duţu. Raporturi juridice de muncă în administraţia publică: Ionel Petrea. Observaţii privind prevederile art. 192/2006 privind organizarea profesiei de mediator şi dreptul muncii. Dreptul nr. Beligrădeanu. Ion Popa. 1/2012. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Statutul judecătorilor şi procurorilor în spaţiul european. RDS nr. Alina Crăciunica. Beligrădeanu. Ana Cioriciu Ştefănescu. Athanasiu. 7/2012 Autonomia cultelor religioase recunoscute: Costel Gîlcă. Vartolomeu. Promovarea magistraţilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – proces evolutiv sau conjunctură?. RRDM nr. 6/2003. 56. Paul Bălţăţeanu. Scurte consideraţii critice asupra Legii nr. Aspecte referitoare la raporturile juridice de muncă ale prepuşilor. p.M. Ion Popa. 5/2003. Uzul în domeniul raporturilor de muncă. RRDM nr. Dima. Emilian Valentin Frâncu. 8/2010. 2/2011.  2 din Legea nr. 4/2008. Şerban Beligrădeanu. RRDM nr. RRDM nr. 7/2010. 1/2011 privitoare la condiţiile în care personalul didactic şi de cercetare din învăţământul superior îşi poate continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare. Ion Popa. (1) din Legea nr. 2/2011. B. 168/1999. 7/2012. Unele consideraţii referitoare la aplicarea art. Al. RRDM nr. 31. RRDM nr. 3/2008. I. 269/2003. 1/2004. IV. p. Consideraţii privind Codul Deontologic al Magistraţilor. III. Adelina Duţu. Ţinca. 2/2012. Observaţii privind transferul funcţionarilor publici potrivit Legii nr. Promovarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică – noi modificări. Ştefănescu. Dreptul nr. p. RRDM nr. R. 8/2009. 8/2009. RRDM nr. Promovarea în funcţii de conducere – formă de modificare a raportului juridic de muncă al magistraţilor. Diaconu. Vartolomei. plată egală”. 1/2008. 2/2207. N. Consideraţii privind statutul antrenorului. RRDM nr. Dreptul nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. RRDM nr. 188/1999. RRDM nr. Ana Cioriciu Ştefănescu. Mara Ioan. 7/2009. 10/2006. 86. RDS nr. p. 3. Ana Cioriciu Ştefănescu. 238. Specificul raporturilor de muncă ale jurnalistului. 5/2011 Raporturile juridice administratorilor: Monica Novac.P. RRDM nr. Raporturile juridice ale judecătorilor: Ioan Popa. RRDM nr. RRDM nr. RRDM nr. RRDM nr. 10/2003. 289 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2004. 255. Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii. Particularităţi ale raportului de muncă al consilierilor juridici. Natura raportului juridic de muncă al membrilor Corpului diplomatic şi consular al României în lumina Legii nr. nr. 2/2010. Raporturi juridice de muncă ale poliţiştilor: Ovidiu Macovei. 1/2010. 5/2009. 300/2011 privind procedura de promovare a magistraţilor în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. RRDM nr.  10 alin.

Cécile Mathieu. aceste materii fiind însă reglementate prin alte legi şi nu prin Codul muncii. ♦ Legea nr. se completează cu dispoziţiile Codului muncii (a se vedea în acest sens art. 108/1999 pentru înființarea şi organizarea Inspecției Muncii. Problema autonomiei Bisericii în cauza Sindicatul Păstorul cel bun c. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (M. ♦ Legea nr. Egalitate de tratament I. 239 precizând foarte clar că înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii sunt reglementate prin lege specială. Dispoziţii generale 5/2012. republicată. RDS nr. precum şi jurisdicţia muncii.11 Titlul I. numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii. conflictele de muncă. Cu titlul de exemplu. Of. pilot/2010. ♦ Legea nr. 188/1999.. 440 din 24 iunie 2002). şi edictează anumite principii care urmează să se aplice în alte materii: jurisdicţia muncii. adică o colecţie exhaustivă de legi care reglementează un domeniu. deoarece astfel. Legislaţie conexă: ♦ Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (M. Titlul X intitulat „Inspecţia muncii” care ar trebui să reglementeze modul de control al aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă nu face altceva decât să fie dispoziţii de principiu. nr. nr. republicată. 117 din Legea nr. Astfel. interesul lui practic este major deoarece consacră principiul conformă căruia dispoziţiile Codului muncii se aplică în toate relaţiile de muncă. republicată. nr. 290 din 3 mai 2012). Of. în realitate trebuie făcute două precizări: – prezenta lege intitulată „Codul muncii” nu este un veritabil cod. De asemenea. art. decât o realitate. Aşadar. Santiago Cañamares Arribas. nu prezentul Cod al muncii reglementează modalitatea de control. nr. 188/1999 privind Statulul funcţionarilor publici (republicată în M. M. Roger Kiska. care reglementează. în ceea ce priveşte câmpul material de aplicare. în speţă domeniul relaţiilor de muncă. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. o altă critică vizează faptul că nici referirea primului articol la conform căreia „prezentul Cod al muncii reglementează modul de control al aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă” nu sunt este corectă. în sensul real al termenului. Paul De Hert. 4/2012. relaţiile de muncă ale funcţionarilor publici. şi chiar şi în situaţia în care aceas- . 365 din 29 mai 2007). România. Cu privire la cel de‑al doilea alineat. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (M. Aşadar. 867 din 5 decembrie 2003). 172 din 28 februarie 2005). contractele de ucenicie etc. Of. nr. în condiţiile în care nu există dispoziţii speciale în acest sens. 1 Art. RDS nr. Comentariu Primul alineat al acestui articol reprezintă mai degrabă un deziderat al legiuitorului. modalitatea de controlul a aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă (a se vedea art. 365 din 29 mai 2007). Art. Libertatea religioasă către o obligaţie de neutralitate a Statului în învăţământul public?. Serge Gutwirth. deşi se precizează că „prezentul Cod al muncii reglementează domeniul raporturilor de muncă”. ci Legea nr. modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă. – prezenta lege este un act normativ care reglementează elementele esenţiale ale contractului individual de muncă. M. 6/2012. Of. Of. republicată. reglementate prin Legea nr. ori de câte ori suntem în faţa unei relaţii de muncă. 5 din Legea 108/1999. Costel Gîlcă. 4/2012. nr. dar nu este reglementată prin lege specială sunt aplicabile dispoziţiile Codului muncii. 1 [Domeniul de aplicare] (1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă. RDS nr. (2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale. RDS nr. Autonomia confesiunilor religioase şi discriminarea la locul de muncă. Of.

. cit. Bucureşti 2012. citat din Ion Traian Ştefănescu. atunci se va face aplicarea normelor Codului muncii. consilierilor locali şi judeţeni. O. în măsura în care legile speciale aplicabile nu conţin dispoziţii specifice derogatorii. Volumul I – Articolele 1‑107. Raportul juridic de muncă se caracterizează printr‑un mod specific de subordonare a persoanei fizice faţă de celălalt subiect în folosul căruia prestează munca. persoanelor care desfăşoară activităţi în temeiul unor raporturi juridice civile sau comerciale. denumirea dată acestei legi „Codul muncii” fiind improprie. raporturile juridice legate de asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor. p. Dreptul muncii. ca excepţie. persoanelor care execută lucrări pentru care primesc drepturi de autor în temeiul legii speciale. raporturile juridice privind controlul raporturilor de muncă şi înfiinţarea. Nu formează obiectul de reglementare al Codului muncii sau al altor dispoziţii de drept .. Volonciu. p.H. Universul Juridic. şi. mediatorilor şi altor persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza unor legi speciale şi sunt plătiţi în temeiul acestor legi. Existenţa relaţiei de muncă nu depinde de denumirea pe care părţile o dau convenţiei pe care o încheie. 7) 2. cit. medici. regie autonomă. Beck.) pe de altă parte. ca regulă. Jurisprudență. completându‑se cu o serie întreagă de alte acte normative. la rândul ei. raporturile juridice privind soluţionarea conflictelor de muncă şi jurisdicţia muncii. fundamentală. Raporturile de muncă sunt definite ca acele relaţii sociale reglementate de lege.19) Câmp de aplicare A. Trăsătura proprie. (A. arhitecţi. cenzorilor. Ţiclea. 2) 3. Comentariu pe articole. (Alexandru Ţiclea. (A. membrilor consiliilor de administraţie. (Alexandru Athanasiu. Ed. în măsura în care există situaţii nereglementate. O. C. Raporturile de muncă sunt acele raporturi juridice care se nasc din încheierea contractului individual sau colectiv de muncă. Doctrină Definiţie 1. Gheorghe Mohanu. În concluzie. unitate bugetară etc. ci în temeiul legii speciale ce le reglementează profesia. Oana Cazan. prezenta legea. în sensul că persoana care prestează munca este subordonată celuilalt subiect al raportului respectiv. experţilor. 2007. Athanasiu. raporturi juridice de muncă se pot naşte şi potrivit reglementărilor unor legi speciale. p.) şi care nu îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă. 1 Codul muncii comentat şi adnotat    12 ta există legi speciale. Doctrină. Tratat de dreptul muncii – Legislație. (A. Dima. Ţiclea. organizarea şi funcţionarea inspecţiei muncii. raporturile juridice privind formarea profesională a lucrătorilor. op. (A. ce iau naştere între o persoană fizică. p. p. Luminița Dima. avocaţi etc. Şerban Beligrădeanu. nu reprezintă o culegere exhaustivă a norme în domeniul relaţiilor de muncă. București.. Pozitiv 5.  18. M. op.Art. notari. prevederile Codului muncii fiind aplicabile şi acestor categorii de raporturi juridice. Codul muncii. organizarea şi funcţionarea sindicatelor şi patronatelor. p. op. M. precum şi cele referitoare la desfăşurarea dialogului social. Athanasiu. op. Tratat. o persoana juridică (societate comercială. care. Dima. 18) 4. Cazan. de condiţiile de fapt în care este prestată activitatea. existentă între subiectele acestui raport. Dispoziţiile Codului muncii sunt […] aplicabile şi acelor raporturi juridice care sunt considerate ca fiind conexe raporturilor de muncă: raporturile juridice legate de înfiinţarea. Prevederile Codului muncii nu se aplică persoanelor care practică o profesiune liberală (experţi contabili şi contabili autorizaţi. Cazan. arbitrilor. Negativ 7. pe de o parte. ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua. iar acestor raporturi juridice de muncă le sunt aplicabile prevederile codului. Volonciu. cit. 2‑3) B. persoanelor care prestează munca în baza unor obligaţii legale. 2) 6. ci este doar o lege care reglementează condiţiile încadrării în muncă şi principalele elemente şi condiţii ale contractului individual de muncă. intitulată Codul muncii. Ed. L. Magda Volonciu. executori judecătoreşti. caracteristică şi determinantă a raportului de muncă este constituită de relaţia de subordonare.. cit. se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci. persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi ca membri ai asociaţiilor familiale. p. L.

Dec. 380/2004. medic. pentru a fi respectate drepturile şi îndatoririle. precum şi interesele legitime ale ambelor părţi. Ed.295 alin.  Of. M. F. 1 alin. (Lucia Uţă. 52/2011) 2. aşa cum este definită România în termenii art. Pentru îndeplinirea acestor obligaţii este necesară elaborarea unor acte normative de reglementare a diferitelor domenii de activitate. 45 din Constituţie. norme ce completează legislaţia specială în domeniu.188/1999 şi dispoziţiile art. (2) din Constituţie”. (3) din Constituţie –. notar public. nr. apărarea deopotrivă a intereselor legitime.). judicios şi echitabil. atunci când profesionistul are calitatea de salariat. nr. detectiv particular etc. 1.117 din Legea nr. respectiv maximale. nr. Pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime şi uniforme a raporturilor de muncă. Simona Cristescu.278 alin. medic dentist şi farmacist.188/1999 nu cuprinde dispoziţii referitoare la conţinutul actului administrativ prin care se dispune eliberarea din funcţie a funcţionarului public. sub acest aspect. Hamangiu. de natură să îi permită a‑şi impune punctul de vedere la negocierea clauzelor contractului. În condiţiile în care. mediator. actele normative în materie prevăd drepturi şi obligaţii minimale. executor judecătoresc. expert criminalist. este ţinut să intervină legal în sprijinul celui aflat într‑o poziţie de inferioritate economică. expert contabil şi contabil autorizat. o importanţă deosebită o au cele referitoare la raporturile de muncă. Of. 982/2005) 4. (L. Nemotivarea actului administrativ de elibera‑ re din funcţia publică – cauză de nulitate. a unui nivel de trai decent. consacrat de art. dispoziţiile Codului muncii fiind aplicabile numai în prima dintre aceste ipoteze. (Dec. în sensul arătat. nr. p. 1015/2004) Jurisprudenţă 1. consultant fiscal. M. din dispoziţiile art. Uţă. Este adevărat că Legea nr. arhitect. într‑un contract civil de prestări de servicii guvernat de dispoziţiile Codului civil) sau comerciale şi nici munca desfăşurată în baza unor obligaţii legale. arbitru. op. 1 al muncii activităţile exercitate în cadrul unor raporturi juridice civile (de exemplu. Prin urmare o astfel de decizie trebuie să cuprindă în mod obligatoriu motivele de fapt şi de drept care au determinat eliberarea din funcţie întrucât numai în acest fel este posibilă exercitarea controlului judiciar asupra legalităţii măsurii de eliberare din funcţie. Cristescu. p. precum şi a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. atât ale angajatorilor. M. a măsurilor de protecţie socială pentru diferite categorii de persoane. 825/2005. libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii. Există posibilitatea ca unele profesii liberale (de exemplu: medic) să fie exercitate în cadrul unor raporturi juridice de muncă şi/sau independent. Nu intră sub incidenţa prevederilor Codului muncii raporturile juridice reglementate prin legi speciale ale căror subiecte sunt persoane ce exercită profesiuni liberale (de exemplu: avocat. decurge nemijlocit din prevederile art. S. I. care vor trebui respectate la încheierea atât a contractelor colective de muncă. (Dec. 95/2008. 506/2005. de regulă. dintre asemenea acte normative. Of. Dispoziţii generale Art. 153/2008) 3. În acest sens. M. precum şi exercitarea neîngrădită a dreptului la muncă şi la protecţia socială a salariaţilor. Bucureşti. nr. cât şi a celor individuale. M. consultant de investiţii. cit. la drepturile şi îndatoririle părţilor raporturilor de muncă. cenzori. Raporturile juridice de muncă trebuie să se desfăşoare într‑un cadru legal. 8) 8. Of. între părţile contractului de muncă – angajator şi salariat – există o discrepanţă vădită din punct de vedere al potenţialului economic şi financiar în favoarea celui dintâi. membri ai asociaţiilor familiale.(2) [art.. Of. Reglementările legale adoptate pe baza acestor principii generale trebuie să asigure accesul liber al persoanei la o activitate economică. ai consiliilor de administraţie.277/2010. 41 alin. Rotaru.13 Titlul I. 41 din Constituţie. nr. motivarea actului reprezentând o condiţie de legalitate a acestuia. broker. Codul muncii adnotat. garantate de art. nr. a aplicării principiilor economiei de piaţă. consilieri locali şi judeţeni. (Dec. consilier în proprietate industrială. statul – şi anume statul de drept. 2009. (Dec. nr. Obligaţia statului. Florentina Rotaru. democratic şi social. însă în cauză. Statului îi revin o serie de obligaţii pentru asigurarea dezvoltării economice. vol. psiholog. Întreaga legislaţie a muncii se bazează pe principii generale care au menirea să asigure desfăşurarea raporturilor juridice de muncă într‑un cadru legal. 356/2005. nr. insuficienţa motivării sau nemotivarea acestuia atrăgând nulitatea actului . practician în insolvenţă. nr. cât şi ale salariaţilor.(2) după republicare] din Codul Muncii rezultă că sunt incidente prevederile Codului Muncii. auditor financiar. 8) Curtea Constituţională 1.

de muncă şi asigurări sociale. ambele constituind principalele forme ale raporturilor juridice tipice de muncă. raporturile juridice de muncă ale acestora fiind guvernate de Codul muncii. Altfel spus. 263 Codul Muncii [devenit art. dec. cele care nu sunt enumerate înţelegându‑se că nu intră în câmpul de aplicare decât în mod excepţional. în baza unor contracte încheiate cu un angajator român. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României. ci. (C. şi anume căror persoane li se aplică dispoziţiile acestei legi. ♦ Ordinul nr. precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale (M. ♦ Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. civ. nr. . 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. 268 alin. cu titlul de exemplu funcţionari publici. 1 şi art. nu înseamnă că sunt excluşi în mod definitiv de la aplicarea legii. Reclamanţii fac parte din categoria personalului auxiliar de specialitate din unităţile din justiţie.revista‑ dreptsocial. Tg. 2 Codul muncii comentat şi adnotat    14 administrativ de eliberare din funcţie.ro. Reclamanţii fac parte din categoria personalului auxiliar de specialitate din unităţile din justiţie. care atrag sancţiunea nulităţii absolute a deciziei de sancţionare şi fac de prisos examinarea criticilor vizând întrunirea în conţinutul faptei imputate reclamantei a cerinţelor prevăzute de art. raporturile juridice de muncă ale acestora fiind guvernate de Codul muncii. b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate. b) şi f) Codul Muncii [devenit art. dec. d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României. privind abaterea disciplinară. 2973/2012. (C..G. 247 după republicare]. în condiţiile legii. Mureş. 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. 278 după republicare] din acest cod. În pofida deosebirilor existente între raporturile juridice de muncă şi cele cooperatiste. dec. În cauză au fost încălcate prevederile imperative ale art. 295 alin. c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă. Ca tehnică legislativă. nr. Ap. (2) lit. se utilizează enumerarea.Art. Mureş. cod citare 3102) 2. cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă. 2 [Subiectele reglementării] Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod se aplică: a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă. a). (2) [devenit art. www. încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii.17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale. simplul fapt că nu sunt enumeraţi. nr. este posibil ca legislaţia muncii să li se aplice şi lor. g) organizaţiilor sindicale şi patronale. nr. şi anume în situaţia în care legea speciale care legea specială nu cuprinde dispoziţii. 1334/2008) Art. sau membrii cooperatori. Legislaţie conexă: ♦ Legea nr..  252 după republicare]. 5/2013. 299/2008) 3. Comentariu Prin acest articol se reglementează câmpul personal de aplicare. s. de muncă şi asigurări sociale. 36 din 11 ianuarie 2013). acolo unde se impune. e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Tg. nr. care prestează muncă în România. s. Bucu‑ reşti. persoane fizice şi juridice. adică menţionarea fiecărei categorii de persoane căreia i se aplică aceste dispoziţii. f) angajatorilor. a VIII‑a contencios administrativ şi fiscal. s. conform dispoziţiilor art. civ. pentru minori şi familie. Of. între acestea există şi puternice asemănări. RDS nr. pentru minori şi familie. Ap. care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României. ♦ H. Ap. (C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful