Definisi: Teori pembelajaran behavioris dan kognitif untuk mengkategorikan kedayaan pembelajaran ke dalam 5 kelompok utama iaitu kemahiran

kecerdasan, strategi kognitif, maklumat berbahasa, kemahiran motor dan sikap.

Hierarki Pembelajaran Gagne

Implikasi Teori Gagne Terhadap Pengajaran & Pembelajaran: * Guru perlu menekankan sistem pembelajaran harus bermula daripada yang mudah kepada rumit. Menurut hierarki kemahiran kecerdasan, syarat didepan adalah syarat mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian. * Guru mestilah dilakukan secara berulangulang iaitu pembelajaran melalui rangkaian. Sebagai contoh pengajaran seperti pembacaan teks melalui nyanyian yang berulang kali lebih diingati oleh pelajar .

8 Syarat Pembelajaran: 1- Pembelajaran Isyarat Cth, guru menggunakan kad imbasan perkataan. 2- Ransangan Gerak Balas Mementingkan peneguhan. Cth, guru mendapatkan gerak balas yang positif dengan memberi pujian kepada murid. 3) Rangkaian Motor Mengajar kemahiran secara berulang. 4) Pertalian Bahasa Sambil guru mengemukakan hujah, guru perlu menggalakkan kemahiran menulis pelajar supaya menyebut dan mengeja konsep-konsep dan menulis nota mengenai konsep yang penting. 5) Diskriminasi Aspek yang penting dalam penguasaan konsep.Pelajar harus dapat membezakan ciri-ciri penting dalam satu kategori dengan kategori yang lain. 6) Pembelajaran Konsep Memastikan pelajar dapat membentuk konsep dengan mudah. Cth,pelajar mengenal pasti ciri-ciri penting dan tidak penting. 7) Pembelajaran Hukum Mengajar hukum dengan menggunakan kaedah perbandingan, dan dengan mengaplikasikan hukum dalam situasi pembelajaran yang berlainan.Guru harus memberikan arahan yang jelas. 8) Penyelesaian Masalah Memberikan situasi masalah yang perlu diatasi oleh pelajar. Kemudian guru memberi bimbingan kepada pelajar mengenai hukum dan konsep yang perlu diaplikasi.

Konsep Pemikiran Induktif: Dari spesifik kepada umum. Setelah jawapan diperoleh . Pembelajaran Penemuan Bruner: Guru harus membekalkan pengalaman kepada kanakkanak untuk membantu menemui sesuatu idea.hukum dan prinsip perlu ditekankan untuk membantu dalam proses penyelesaian masalah. Pembelajaran ini juga adalah untuk memotivasikan pelajaran yang aktif dan membentuk konsep yang difahami. jawapan itu akan dibincangkan bersama guru dan murid di dalam kelas. gambar. konsep atau pola yang diperkenalkan. • Murid tahap 2 pula. Cara Pembelajaran Induktif: Guru tidak memberikan definisi konsep yang diajar tetapi pemahaman konsep adalah dibina secara perlahan hasil daripada pendedahan kepada kanak-kanak. • Murid tahap 1 . • Kesediaan murid perlu diambil berat serta menambah nilai-nilai murni di dalam pelajaran. mencium dan merasa. Murid diperkenalkan dengan satu fenomena dan murid menyiasat bagaimana keadaan itu berlaku. konsep atau pola. • Motivasi ekstinsik dan motivasi intrinsik perlu ditekankan.Implikasi teori ini terhadap pengajaran dan pembelajaran: • Kanak-kanak belajar melalui pengalaman. Definisi: Pembelajaran adalah satu proses aktif yang dapat membolehkan seseorang itu menguasai dan mempelajari beberapa perkara dan dapat dikaitkan secara bermakna. Teori Pembelajaran Penemuan Bruner Tiga Tahap Perkembangan Mental Kanak-kanak: a) Peringkat enaktif ( 0 – 2 tahun ) b) Peringkat Ikonik ( 2 -4 ) c) Peringkat Simbolik ( 5 – 7 ) Teori Pembelajaran Induktif: Guru seharusnya membekalkan murid-murid dengan pengalaman supaya murid menemui idea. . memegang. carta dan objek perlu digunakan bagi memudahkan pembentukan konsep. mereka perlu diberi peluang untuk meneroka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful