Surya redukovano agni 3 Pritivi 2 Vayu 7 Jala 3 Prayer room Zapad Uzeti redukovanu astakavargu svake grahe i izabrati

najjache rashije(tj.tatve ra shija) i odrediti gde sta treba da se nalazi..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful