Oman Air Schedule

All flights are as per reporting date

Date Flight NO Sector Reporting

30-Apr

WY912

LHR - MCT

1st May

WY911

MCT - LHR

2nd May

WY911

MCT - LHR

3rd May

WY911

MCT - LHR

4th May

WY911

MCT - LHR

5th May

WY911

MCT - LHR

6th May

WY911

MCT - LHR

7th May

WY911

MCT - LHR

8th May

WY911

MCT - LHR

9th May

WY911

MCT - LHR

10th May

WY911

MCT - LHR

11th May

WY911

MCT - LHR

12th May

WY911

MCT - LHR

12th May

WY911

MCT - LHR

13th May

WY911

MCT - LHR

14th May

WY911

MCT - LHR

15th May

WY911

MCT - LHR

WY911 16-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 17-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 18-May

MCT - LHR

11:45

WY911 18-May

MCT - LHR

11:45

WY911 19-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 20-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 21-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 22-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 23-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 24-May

MCT - LHR

11:45

WY911 24-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 25-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 26-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 27-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 28-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 29-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 30-May

MCT - LHR

11:45

WY911 30-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

WY911 31-May

MCT - LHR

11:45

WY855

MCT - BKK

23:45

per reporting date
Departure Crew name ANADI DANG Shilpa Huggina Zosangpuii Pachua Babita Pradhan Summity Rana Shital Rajurkar Sarah Kelman Simone Beale Jumter Ado Mahnaz Damania Supriya Hajowary Shweta Jadhav PIYUSHA SHARMA ANEETA HARSH Sreevidya C MANMEET SONA Netra Despande Shilpi Khandelwal DIVYA KAPUR SHRUTI SAXENA KAVITHA MADANRAJ VERGENIA NISCHALA SUPRIYA GHODKE SHRUDDHA V S MITALI GERA SHUCHI KHERA KAVITHA PANJABI DHARA PANCHAL NAMRATHA R SMITHA SHANBHOGUE

Crew To be Positioned to LHR

ANADI DANG Shilpa Huggina Zosangpuii Pachua Babita Pradhan Summity Rana Shital Rajurkar Sarah Kelman Simone Beale Jumter Ado Mahnaz Damania Supriya Hajowary Shweta Jadhav PIYUSHA SHARMA ANEETA HARSH Sreevidya C MANMEET SONA Netra Despande Shilpi Khandelwal DIVYA KAPUR SHRUTI SAXENA KAVITHA MADANRAJ VERGENIA NISCHALA SUPRIYA GHODKE SHRUDDHA V S MITALI GERA SHUCHI KHERA KAVITHA PANJABI DHARA PANCHAL NAMRATHA R SMITHA SHANBHOGUE ANADI DANG Shilpa Huggina Zosangpuii Pachua Babita Pradhan Summity Rana Shital Rajurkar Sarah Kelman Simone Beale Jumter Ado Mahnaz Damania Supriya Hajowary Shweta Jadhav PIYUSHA SHARMA

ANEETA HARSH Sreevidya C MANMEET SONA Netra Despande Shilpi Khandelwal DIVYA KAPUR SHRUTI SAXENA KAVITHA MADANRAJ VERGENIA NISCHALA SUPRIYA GHODKE SHRUDDHA V S MITALI GERA SHUCHI KHERA KAVITHA PANJABI DHARA PANCHAL NAMRATHA R SMITHA SHANBHOGUE ANADI DANG Shilpa Huggina Zosangpuii Pachua Babita Pradhan Summity Rana Shital Rajurkar Sarah Kelman Simone Beale Jumter Ado Mahnaz Damania Supriya Hajowary Shweta Jadhav Rashmi Chitnis Pooaj Sharma LAXMI JAGANI ASHWINI NAIK NEHA KHANNA RENU KALRA CHRISTINE GEORGE RAMNEEK GILL GURPRIT SAINI Deepa Surti Nishat Sogay SONIKA SHETTY(THUKRAL) ANAHITA R. BROACHA DIMPLE MADNANI PRIYANKA WADHERA SIMRANJEET KAUR Ronnie Thoudam

13:45

1:45

13:45

1:45

13:45

13:45

SONIYA KHATRI

13:45

1:45

DIVYA KAPUR SHRUTI SAXENA KAVITHA MADANRAJ VERGENIA NISCHALA SUPRIYA GHODKE SHRUDDHA V S Aneeta Harsh Piyusha Sharma MITALI GERA SHUCHI KHERA KAVITHA PANJABI DHARA PANCHAL NAMRATHA R SMITHA SHANBHOGUE Dipika Sarna Payal Basak Sarah Kelman Simone Beale Sreevidya C MANMEET SONA Netra Despande Shilpi Khandelwal Rashmi Chitnis Pooja Sharma LAXMI JAGANI ASHWINI NAIK RENU KALRA CHRISTINE GEORGE RAMNEEK GILL GURPRIT SAINI Shilpa Huggins Anadi Dang SONIKA SHETTY(THUKRAL) ANAHITA R. BROACHA DIMPLE MADNANI PRIYANKA WADHERA Ronnie Thoudam SONIYA KHATRI Deepa Surti Nishat Sogay DIVYA KAPUR SHRUTI SAXENA Zosangpuii Pachua

13:45

1:45

13:45

1:45

13:45

1:45

13:45

1:45

13:45

13:45

1:45

Babita Pradhan Summity Rana Shital Rajurkar Aneeta Harsh Piyusha Sharma Dipika Sarna Payal Basak Jumter Ado Mahnaz Damania Supriya Hajowary Shweta Jadhav

13:45

1:45 MITALI GERA SHUCHI KHERA KAVITHA PANJABI DHARA PANCHAL NAMRATHA R SMITHA SHANBHOGUE Rashmi Chitnis Pooja Sharma LAXMI JAGANI ASHWINI NAIK NEHA KHANNA RENU KALRA CHRISTINE GEORGE RAMNEEK GILL Sarah Kelman Simone Beale SONIKA SHETTY(THUKRAL) ANAHITA R. BROACHA DIMPLE MADNANI PRIYANKA WADHERA SIMRANJEET KAUR SONIYA KHATRI Deepa Surti Nishat Sogay ANADI DANG Shilpa Huggina KAVITHA MADANRAJ GURPRIT SAINI SUPRIYA GHODKE SHRUDDHA V S Aneeta Harsh Piyusha Sharma Rashmi Chitnisa 13:45

13:45

1:45

13:45

1:45

13:45

1:45

13:45

1:45

13:45

1:45

Pooja Sharma Sreevidya C MANMEET SONA Netra Despande Shilpi Khandelwal Dipika Sarna Payal Basak DIVYA KAPUR SHRUTI SAXENA Zosangpuii Pachua Babita Pradhan Summity Rana Shital Rajurkar Sarah Kelman Simone Beale

13:45

1:45

All flights are as per reporting date
Date Flight NO Sector Reporting

1-Jun-09

WY911

MCT - LHR

11:45

WY911 2-Jun-09 WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

WY911 3-Jun WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

WY911 4-Jun WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

WY911 5-Jun WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

WY911 6-Jun WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

WY911 7-Jun

MCT - LHR

11:45

WY911 7-Jun WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

8-Jun

WY911

MCT - LHR

11:45

WY911 9-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 10-Jun WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

WY911 11-Jun WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

WY911 12-Jun WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

WY911 13-Jun WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

WY911 14-Jun WY855

MCT - LHR

11:45

MCT - BKK

23:45

15-Jun

WY911

MCT - LHR

11:45

WY911 16-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 17-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 18-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 19-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 20-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 21-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

22-Jun

WY911

MCT - LHR

11:45

WY911 23-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 24-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 25-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

25-Jun WY855 MCT - BKK 23:45

WY911 26-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 27-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 28-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

29-Jun

WY911

MCT - LHR

11:45

WY911 30-Jun WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

per reporting date
Departure Crew name MITALI GERA SHUCHI KHERA RENU KALRA CHRISTINE GEORGE ANEETA HARSH PIYUSHA SHARMA PRIYANKA WADHERA SIMRANJEET KAUR NISHAT SOGAY DEEPA SURTI SHILPA HUGGINS ANADI DANG NEHA KHANNA DIMPLE MADNANI ANAHITA BROACHA SONIKA SHETTY DIPIKA SARNA PAYAL BASAK GURPRIT SAINI RONIE THOUDAM LAXMI JAGANI RAMNEEK GILL SONIYA KHATRI ASHWINI NAIK RASHMI CHITNIS POOJA SHARMA

13:45

13:45

1:45

13:45

1:45

13:45

1:45

Change Change

13:45

1:45

MITALI GERA SHUCHI KHERA ANEETA HARSH PIYUSHA SHARMA RENU KARLA CHRISTINE GEORGE SARAH KELMAN SIMONE BEALE NISHAT SOGAY DEEPA SURTI PRIYANKA WADHERA

13:45

1:45

13:45

13:45 SIMRANJEET KAUR SHRUTI SAXENA DIVYA KAPUR SONIKA SHETTY NEHA KHANNA DIMPLE MADNANI ANAHITA BROACHA GURPRIT SAINI DIPIKA SARNA PAYAL BASAK MITALI GERA SHUCHI KHERA RAMNEEK GILL SONIYA KHATRI ANEETA HARSH PIYUSHA SHARMA SARAH KELMAN SIMONE BEALE Change

1:45

13:45

13:45 1:45

13:45

1:45

13:45

1:45

LAXMI JAGANI ASHWINI NAIK NISHAT SOGAY DEEPA SURTI

13:45

1:45

RASHMI CHITNIS POOJA SHARMA SHRUTI SAXENA DIVYA KAPUR NEHA KHANNA DIMPLE MDANANI ANAHITA BROACHA RENU KALRA CHRISTINE GEORGE SONIKA SHETTY DIPIKA SARNA PAYAL BASAK GURPRIT SAINI RONIE THOUDAM MITALI GERA PRIYANKA WADHERA SIMRANJEET KAUR SHUCHI KHERA

13:45

1:45

Change Change

13:45

1:45

Change Change

13:45

ANEETA HARSH PIYUSHA SHARMA RAMNEEK GILL SONIYA KHATRI SARAH KELMA SIMONE BEALE NISHAT SOGAY DEEPA SURTI LAXMI JAGANI ASHWINI NAIK SHILPA HUGGINS MARIA THARAKAN ANAHITA BROACHA SONIKA SHETTY SHRUTI SAXENA DIVYA KAPUR DIPIKA SARNA PAYAL BASAK MITALI GERA SHUCHI KHERA RASHMI CHITNIS POOJA SHARMA SARAH KELMAN SIMONE BEALE NISHAT SOGAY DEEPA SURTI ANEETA HARSH PIYUSHA SHARMA SHILPA HUGGINS MARIA THARAKAN LAXMI JAGANI ASHWINI NAIK SHRUTI SAXENA DIVYA KAPUR MITALI GERA SHUCHI KHERA ANAHITA BROACHA SONIKA SHETTY SARAH KELMAN SIMONE BEALE RASHMI CHITNIS

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

1:45

POOJA SHARMA DIPIKA SARNA PAYAL BASAK SHILPA HUGGINS MARIA THARAKAN SHRUTI SAXENA DIVYA KAPUR NISHAT SOGAY DEEPA SURTI LAXMI JAGANI ASHWINI NAIK ANAHITA BROACHA SONIKA SHETTY RASHMI CHITNIS POOJA SHARMA ANEETA HARSH PIYUSHA SHARMA DIPIKA SARNA PAYAL BASAK

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45

13:45 1:45

All flights are as per reporting date
Date Flight NO Sector Reporting

WY911 1-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 2-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 3-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 4-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 5-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

6-Jul

WY911

MCT - LHR

11:45

WY911 7-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 8-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 9-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 10-Jul

MCT - LHR

11:45

WY911 10-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 11-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 12-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

13-Jul

WY911

MCT - LHR

11:45

WY911 14-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 15-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 16-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 17-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 18-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 19-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

20-Jul

WY911

MCT - LHR

11:45

WY911 21-Jul

MCT - LHR

11:45

21-Jul WY855 MCT - BKK 23:45

WY911 22-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 23-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 24-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 25-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 26-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

27-Jul

WY911

MCT - LHR

11:45

WY911 28-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 29-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 30-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

WY911 31-Jul WY855

MCT - LHR MCT - BKK

11:45 23:45

per reporting date
Departure Crew name

13:45 1:45

SARAH KELMAN SIMONE BEALE MITALI GERA SUCHI KHERA SHILPA HUGGINS MARIA THARAKAN NISHAT SOGAY DEEPA SURTI SHRUTI SAXENA DIVYA KAPUR LAXMI JAGANI ASHWINI NAIK RASHMI CHITNIS POOJA SHARMA ANAHITA BROACHA SONIKA SHETTY DIPIKA SARNA PAYAL BASAK SARAH KELMAN SIMONE BEALE ANEETA HARSH PIYUSHA SHARMA NISHAT SOGAY DEEPA SURTI MITAL GERA SHUCHI GERA LAXMI JAGANI ASHWINI NAIK SHILPA HUGGINS MARIA THARAKAN RASHMI CHITNIS POOJA SHARMA SHRUTI SAXENA DIVYA KAPUR ANAHITA BROACHA

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45

13:45 1:45

SONIKA SHETTY DIPIKA SARNA PAYAL BASAK SARAH KELMAN SIMONE BEALE ANEETA HARSH PIYUSHA SHARMA MITALI GERA SHUCHI KHERA NISHAT SOGAY DEEPA SURTI SHILPA HUGGINS MARIA THARAKAN SHRUTI SAXENA DIVYA KAPUR RASHMI CHITNIS POOJA SHARMA ANAHITA BROACHA SONIKA SHETTY DIPIKA SARNA PAYAL BASAK LAXMI JAGANI ANJU KARANI SARAH KELMAN SIMONE BEALE MITALI GERA SHUCHI KHERA ANEETA HARSH PIYUSHA SHARMA POOJA SHARMA DEEPA SURTI SHRUTI SAXENA MARIA THARAKAN RASHMI CHITNIS NISHAT SOGAY ANAHITA IRANI SONIKA SHETTY DIVYA KAPUR ANJU KARANI DIPIKA SARNA PAYAL BASAK

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45

13:45

1:45

ANEETA HARSH PIYUSHA SHARMA SARAH KELMAN SIMONE BEALE LAXMI JAGANI MARIA THARAKAN SHRUTI SAXENA SHUCHI KELMAN POOJA SHARMA MELISSA DESALES PREETI SINGH SHIKHA RAGHUVANSHI DAKSHA SHARMA NEELAM MUKHERJEE VARUNA JOSHI POMY NANDY REENA NANDANIYA DIVYA SOBTU PAYAL TAMHANE MAMTA SHARMA RUCHIKA SHARMA CHAKSHU SALIAN MONIKA SHARMA MARIA THARAKAN HITA BEHERA SIMRAN SEHERAWAT MELISSA DESALES ANJU KARANI PAMELA NANDI ROY DHENDUP WANGMO DAKSHA SHARMA NEELAM MUKHERJEE PREETI SINGH SHIKHA RAGHUVANSHI VARUNA JOSHI POMY NANDY REENA NANDANIYA DIVYA SOBTI PAYAL TAMHANE MAMTA SHARMA

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

13:45 1:45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful