KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03

)

TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1

PEMARKAHAN

PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KRP : 3013 : KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH

TUGASAN 1 LAPORAN ANALISIS 1
KUMPULAN

EL-A03
DISEDIAKAN OLEH NAMA KWAN SONG SEONG NO. ID D20112053580 NO. TELEFON 0165554055

NAMA TUTOR E-LEARNING TARIKH SERAH

: Encik ABDUL RAHMAN BIN DAUD : 26 APRIL 2013

1

KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 ISI KANDUNGAN ISI KANDUNAGN 1. Gambar 4 8. Lampiran 1 muka surat 1 2 3 3 -5 6 -8 9 -11 12-14 15 2 . Muka Hadapan 2. Gambar 3 7. Laporan Analisis 1 4. Gambar 1 5. Gambar 2 6. Isi Kandungan 3.

a.ABDUL RAHMAN BIN Gambar 1 No. ID : D20112053580 Kump E-Learning :EL-A03 1.Huraian tentang keadaan/situasi/fenomena /senario yang terdpat dalam gambar. Gambar di atas menunjukkan situasi murid-murid membeli makanan di kantin sekolah pada waktu rehat. Gambar b. Murid-murid harus diberi situasi seperti di atas supaya 3 . Beberapa orang murid sedang membeli makanan dan membayar harga kepada penjual itu.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 LAPORAN ANALISIS 1 ( Kurikulum & Pengajaran Bersifat Kontekstual) Nama : KWAN SONG SEONG Nama Tutor : DR. Gambar dan huraian keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam masyarakat/persekitaran.

Nama Displin / Mata Pelajaran : Matematik b. Objektif kemahiran adalah murid dapat menggunakan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dan operasi tolak dalam lingkungan RM 1 hingga RM 10. moral dan etika baik dalam keusahawanan. Nilai adalah murid berpeluang diterap elemen keusahawanan dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan dan mengamalkan nilai. Huraikan bagaimana keadaan/situasi/fenomena/senario dalam gambar dapat dikaitkan dengan pengetahuan / kemahiran /nilai yang terdapat dalam topik/ subtopik. Tahun : 1A c. 2.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 mereka dapat melibatkan diri dan mempraktik dalam keadaan sebenar “urusniaga” sejak awal lagi. Displin / Mata Pelajaran a.2 Tambah dan tolak melibatkan wang. Standard Pembelajaran :Tambah dan tolak: (a) Sen hingga RM1. d. 4 . Objektif pengetahuan adalah murid dapat menggunakan pengetahuan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi matematik unutk tambah dan operasi tolak dalam sen dan ringgit. Rujukan : Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Kesihatan Tahun 1 Topik : Nombor dan Operasi Subtopik : Wang Hingga RM 10 Standard Kandungan : 4. (b) Ringgit hingga RM10. Topik / subtopik yang berkaitan dengan keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam gambar di atas ( Sila nyatakan dengan tepat dengan rujukan Sukatan Pelajaran/ Huraian Sukatan Pelajaran / Dokumen Standard Kandungan / Dokumen Standard Pembelajaran).

apabila hendak membayar harga barangan. Melalui aktiviti ini. Untuk menambah baik keadaan tersebut iaitu melancarkan sesuatu urusniaga. 5 . guru boleh merancangkan aktiviti “urusniaga” yang seperti keadaan dalam gambar di atas. mereka hendaklah menggunakan operasi tamhah untuk menambah kedua-dua harga barangan. murid boleh dapat konsep yang lebih jelas mengenai operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang. murid dapat menguasai dan menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dan tolak berkaitan dengan wang dalam kehidupan harian. Misalnya. guru boleh meminta murid menjalankan aktiviti menjual beli di dalam kelas. Kemudian. Guru boleh menyediakan wang palsu dan pelbagai jenis barangan yang telahpun dilabelkan harga. Dengan aktiviti tersebut. murid harus menguasai kemahiran operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang dengan baik. Semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. kalau mereka hendak membeli dua jenis barangan. Cadangan tindakan/aktiviti yang boleh dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran topik/subtopik tersebut ke arah menambah baik keadaan/ situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam gambar. guru hendak merancangkan aktiviti yang menarik untuk menarik perhatian murid. Dengan ini. murid diberi peluang seperti berada dalam situasi sebenar untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan. Untuk tujuan tersebut.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 e. Manakala. murid hendak menggunakan operasi tolak iaitu wang yang ada pada murid tolak harga barangan akan dapat bakimya. semasa guru mengajar matematik khasnya bagi murid tahun 1.

a. Huraian tentang keadaan/situasi/fenomena /senario yang terdpat dalam gambar.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 Gambar 2 1. murid. Berdasarkan gambar di atas. Gambar b. . Gambar dan huraian keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam masyarakat/persekitaran. 6 .murid sedang menggunakan berus gigi masingmasing untuk mempraktik menggosok gigi dengan gembira.Muruid-murid dapat belajar dalam suasana yang selesa dan seronok di dalam bilik darjah Mereka dinasihati dan digalakkan menggunakan berus gigi yang bersih dan sesuai untuk mereka.

Nilai ialah seperti menyayangi diri sendiri dengan cara selalu meggosok gigi supaya gigi selalu dalam keadaan bersih dan sihat. Nama Displin / Mata Pelajaran : Dunia Sains Dan Teknologi b. Rujukan : Dokumen Standard Prestasi Dunia Sains Dan Teknologi Topik : Sains Hayat Subtopik : 2. Objektif kemahiran adalah murid-murid dapat belajar menggunakan berus gigi dengan betul dan dapat memberus gigi dengan cara yang betul.1 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek penjagaan. Murid harus menggunakan ubat gigi semasa menggosok gigi. Displin / Mata Pelajaran a. Tahun : 3A c. d. Amalan ini harus dipupuk sejak awal usia. Manusia Standard Kandungan :2.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 2. Objektif pengetahuan adalah murid dapat mengamalkan penjagaan gigi dengan baik dalam kehidupan harian.2.2 Mengamalkan penjagaan gigi Standard Pembelajaran : 2. Topik / subtopik yang berkaitan dengan keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam gambar di atas ( Sila nyatakan dengan tepat dengan rujukan Sukatan Pelajaran/ Huraian Sukatan Pelajaran / Dokumen Standard Kandungan / Dokumen Standard Pembelajaran). 7 . Berus gigi yang digunakan hendaklah sesuai dan bersih. murid-murid akan lebih menumpu perhatian dan dapat menguasai kemahiran memberus gigi. Huraikan bagaimana keadaan/situasi/fenomena/senario dalam gambar dapat dikaitkan dengan pengetahuan / kemahiran /nilai yang terdapat dalam topik/ subtopik. Melalui cara belajar sambil mempratik.

Guru meminta murid memerhati gambar dengan teliti dan menjelaskan cara yang betul semasa menggosok gigi. Dengan ini. Topik penjagaan gigi amat penting untuk murid-murid. Cadangan tindakan/aktiviti yang boleh dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran topik/subtopik tersebut ke arah menambah baik keadaan/ situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam gambar. murid akan diajar menjaga kesihatan gigi melalui aspek penjagaan. Semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. guru boleh menunjukan gambar melalui slaid power point yang mempunyai langkah-langkah menggosok gigi yang betul. guru boleh menyuruh murid menggunakan berus gigi untuk mempratik menggosok gigi seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 e. Mereka patut diajar cara penjagaan gigi sejak kecil lagi. murid dapat mengikut langkah-langkah yang ditunjukkan oleh guru semasa menggosok gigi dan dapat menguasai kemahiran memberus gigi dengan baik dan betul. Selepas itu. Semasa murid mempratik memggosok gigi. Melalui topik ini. Gambar 3 8 . guru boleh menggunakan replika gigi untuk menunjukkan cara menggosok gigi yang betul sambil memberi penerangan.

Murid perempuan dalam gambar pula sedang menyapu lantai. Seorang murid lelaki sedang memadamkan papan hitam dan seorang lagi sedang menyusunkan buku di rak buku supaya nampak kemas. 2. Huraian tentang keadaan/situasi/fenomena /senario yang terdpat dalam gambar.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 1. terdapat beberapa orang murid sedang bekerjasama membersihkan kelas. Menurut gambar di atas. Gambar dan huraian keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam masyarakat/persekitaran. Gambar a. Displin / Mata Pelajaran 9 . a.

Kelas merupakan tempat yang penting untuk murid belajar di sekolah.3 Menyatakan perasaan apabila bekerjasama di sekolah. d. Kerjasama Standard Kandungan :12.1 Memberi kerjasama dalam menjayakan aktiviti di sekolah. Nama Displin / Mata Pelajaran : Pendidikan Moral b.1. Standard Pembelajaran : 12. sebab itu murid harus selalu bekerjasama menjalankan tugas mereka masing-masing dengan penuh bertanggungjawab. Menceritakan kebaikan bekerjasama di sekolah.1 Menyenaraikan aktiviti yang dilakukan bersama-sama di sekolah. Objektif pengetahuan adalah murid dapat memahami nilai kerjasama dan selalu bersedia melakukan sesuatu aktiviti untuk kepentingan bersama. Rujukan : Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral KSSR Tahun 3 Topik : 12. 12. e. Topik / subtopik yang berkaitan dengan keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam gambar di atas ( Sila nyatakan dengan tepat dengan rujukan Sukatan Pelajaran/ Huraian Sukatan Pelajaran / Dokumen Standard Kandungan / Dokumen Standard Pembelajaran). Nilai seperti menyayangi persekitaran dan selalu bersikap bekerjasama dan bertanggungjawab dalam menjalankan sesuatu tugas yang diamanahkan. 10 .1. Suasana dan keceriaan sesebuah kelas sangat penting kepada murid. 12.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 a. Cadangan tindakan/aktiviti yang boleh dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran topik/subtopik tersebut ke arah menambah baik keadaan/ situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam gambar.2. Objektif kemahiran pula berkenaan dengan bekerjasama untuk menjaga kebersihan di dalam kelas. Tahun : 3A c. Murid akan seronok belajar di dalam kelas yang bersih dan kemas.1. Huraikan bagaimana keadaan/situasi/fenomena/senario dalam gambar dapat dikaitkan dengan pengetahuan / kemahiran /nilai yang terdapat dalam topik/ subtopik.

guru meminta murid untuk meneliti kawasan sekolah. murid sedang mejalankan tugasan harian di dalam kelas yang telah diaturkan oleh guru. Gambar dan huraian keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam masyarakat/persekitaran. Untuk menambah baikkan keadaan ini. Biasanya. Aktiviti ini boleh melibatkan semua murid di dalam kelas. Gambar 4 1. murid tentu dapat menghayati nilai kerjasama dan dapat mengamalankannya dalam kehidupan harian mereka. Selepas bergotong-royong. guru boleh mengadakan aktiviti bergotongroyong membersihkan kawasan sekolah. Dengan merancangkan aktiviti sebegini. aktiviti membersikan kelas dalam sehari hanya melibatkan lima atau enam orang murid sahaja. Murid juga diberi peluang untuk menyatakan perasaan apabila bekerjasama di sekolah.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 Berdasarkan gambar. 11 . semasa pengajaran dan pembelajaran topik kerjasama. Kemudian guru meminta murid-murid menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama. Ini mungkin belum cukup lagi untuk murid menghayati nilai kerjasama dengan sepenuhnya. Sebelum memulakan aktiviti gotong-royong. guru boleh memberi peluang kepada murid untuk menyatakan perbezaan sebelum dan selepas bergotong-royong dan menceritakan kebaikan bekerjasama di sekolah.

Huraian tentang keadaan/situasi/fenomena /senario yang terdpat dalam gambar. Nama Displin / Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan b. Displin / Mata Pelajaran a. Tahun : 2C 12 . Pada waktu rehat. Mereka telah mengambil makanan yang tidak 2. Muridmurid ini menghadiri kempen motivasi di sekolah pada cuti sekolah. ketiga-tiga murid ini makan makanan yang dibawa sendiri iaitu “burger” sebagai sarapan pagi mereka.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 a. berkhasiat untuk kesihatan. Gambar ini dirakamkan ketika kanak-kanak makan di koridor sekolah. Gambar b.

Standard Pembelajaran : 1. Selain itu. Gambar di atas telah memberi satu gambaran yang jelas bahawa murid-murid 13 .1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan. d. Huraikan bagaimana keadaan/situasi/fenomena/senario dalam gambar dapat dikaitkan dengan pengetahuan / kemahiran /nilai yang terdapat dalam topik/ subtopik. 1. Cadangan tindakan/aktiviti yang boleh dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran topik/subtopik tersebut ke arah menambah baik keadaan/ situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam gambar. Nilai seperti menjaga kesihatan diri dengan selalu makan makanan yang berkhasiat supaya badan sentiasa sihat. Rujukan : Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Kesihatan Tahun 2 Topik : Modul 1 Kesihatan Fizikal Subtopik : Pemakanan Standard Kandungan : 1. Mereka akan memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan.3.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat. Objektif kemahiran adalah murid-murid dapat menyatakan kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat. e.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 c. Objektif pengetahuan adalah murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pemakanan yang sihat dan selamat.2 Menyatakan kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat. Topik / subtopik yang berkaitan dengan keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam gambar di atas ( Sila nyatakan dengan tepat dengan rujukan Sukatan Pelajaran/ Huraian Sukatan Pelajaran / Dokumen Standard Kandungan / Dokumen Standard Pembelajaran). murid-murid dapat mengenal pasti dan mengamalkan amalan pemakanan yang baik pada setiap masa.3.

Melalui poster itu . Mereka suka makan makanan yang tidak yang tidak berkhasiat. guru harus memberi kesedaran kepada murid-murid supaya mengamalkan amalan pemakanan yang sihat pada setiap masa. Lampiran 1 14 . Semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan . Makanan ini akan menjejaskan kesihatan mereka. guru boleh menunjukkan poster “piramid makanan” sebagai BBM yang menarik dan memberi penerangan yang jelas kepada murid mengenai makanan yang sepatutnya diambil. (sila rujuk lampiran 1). murid juga dapat mengenal pasti makanan yang harus dimakan banyak dan sebaliknya seperti yang ditunjukkan di dalam “piramid makanan”.KRP 3013 KWAN SONG SEONG (EL-A03) TUGASAN 1 : LAPORAN ANALISIS 1 sekolah rendah kurang mempunyai kesedaran tentang makanan yang sihat dan selamat. Contohnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful