GYILKOS ELMÉK NEKIK ANNYI MAX ALLAN COLLINS

A mű eredeti címe: Finishing School Copyright © 20XX Fordította XXxxxx Richárd Szerkesztette Pesti Júlia Kiadási és fordítási jogok fenntartva! © 2010, JLX Kiadó Minden jog fenntartva! / All rights reserved! Főszerkesztő Laux József

ISBN 978 963 305 310 2 Kiadja a JLX Kiadó 1126 Budapest, Szendrő u. 47. Tel.: 269-4002 • Fax: 269-4003 e-mail: jlxlaux@jlx.hu Könyveink megrendelhetők postai úton vagy a www.jlx.hu

Nyomdai előkészítés Typo-Kép Bt. Nyomta és kötötte a Kaposvári Nyomda – 100863 Felelős vezető: Pogány Zoltán

Készült Jack Davis és a CBS tévésorozata nyomán Köszönettel tartozom Matthew V. Clemensnek, aki munkámat kutatásaival segítette és részt vett a cselekmény kidolgozásában. M. A. C. Brad Schwartznak, a Ness srácnak

Daniel Abner azt állította. újabb száz yarddal Abner mögött pedig Billy cimborája. Arkansas hegyei között meghajigált már annak idején kaviccsal lapos kövön sütkérező csörgőkígyót. amelyet öt évvel korábban irtottak. s Abner tudta: ebben az időszakban. hogy nyílt lövést adhasson le a szarvasra. ezért sokkal több lelegelhető aljnövényzet maradt a szarvasok számára. a tizenöt láb magasan megbúvó lesről figyelte a bozót sűrűjét. amelytől csupán néhány yard választotta el. negyvenöt év körüli vadászatvezető a Bassinko Industriestől bérelte a területet. Ez a látvány nem volt teljesen idegen Billy számára – szülőhazája. leginkább arra a két fenyőre nézvést jelentett veszedelmet. a kopaszodó. azután a kígyó lecsapott rá. könnyen terítékre kerülhet maga is. Ha valaki terepszínű ruhában mászkál puskás vadászokkal teli erdőben. A vadászatvezető azért hozta az erdőnek ebbe a részébe Billyt és Tweedet. az állat egy lépést tett az irtás felé. De azóta fejlődött. Szimatolt – lépett. A fakitermelő cég sok millió hektárnyi erdőt mondhatott magáénak az Egyesült Államokban. mit tegyen. Az íjjal vadászok rejtőszínt öltenek. Ebből a szögből nem lőhet. amelyről vezetőjük. mintha csak Billy csendes könyörgése talált volna meghallgattatásra. Így lett az irtás széléből vadászterület. aki be tudja cserkészni a ragadozót. s mikor a rágcsáló végre menekülőre fogta. errefelé legfeljebb átutazóban találkozhatnak lőfegyveres vadászokkal. amelyeket Billy megmászott. Szimatolt – lépett. farka figyelmeztetően cserregett. Abner. terepszínű ruhát öltött a szarvas kedvéért. táplálkozni arra a közeli területre jártak. mint a pockokat. amelyre tavaly kerített sort. most pedig azon volt. hogy igazi vadász váljék belőle. Billy a múltkori szezon óta keményen gyakorolt. Az edzésnek köszönhetően ereje teljében volt. mint az alvó csörgőkígyó közelében lopakodó mezei pockok. csak két gyors lépésig jutott. inas alakja azonban ettől nem változott. Az íj készenlétben állt. míg az állat továbbhalad az erdő sűrűjét az irtástól elválasztó határvonalig. mert a szezon nemrég vette kezdetét. tiszta-e a levegő. de ez csak a második íjas vadászata volt. a lőfegyveresek viszont narancssárgát. Az alatta lévő hatpontos szarvasgím orrát a levegőbe fúrva veszélyt szimatolt. Minnesota A novemberi nap első sugarai óvatosan bukkantak ki a láthatár pereme felett. Az első. errefelé szokott cserkészni. Ezen a részen ritkásabban nőttek a fák.Prológus Bemidji. Billytől balra. Az állat összegömbölyödött. Kínzó volt a feszültség. hogy azokról adja le szánalmas lövéseit a szarvasokra. mintha csak azt szerették volna látni. Noha a szarvasok az erdő mélyén éltek. hogy izomrándulás nélkül kivárja. Billy Kwitcher keményen arra hajtott. hogy kivár. Ahol persze a szarvasok legalább olyan óvatosan viselkedtek. Logan Tweed figyelt. hogy az imént kifújt párás felhő szétoszoljon. Billy latolgatta. hogy a hüllő talán így nem veszi észre. A közelben neszelő pocok nyomban mozdulatlanná dermedt abban a hiú reményben. S végül. tisztességgel megfeszítette az íjat. ösztövér férfi volt Billy Kwitcher. Billy attól kezdve sokkal többet tanulmányozta a kígyókat. Egyedül azt teheti. – Az igazi vadász az – mondogatta az apja –. Billy most visszatartotta a lélegzetét. míg Billy arra várt. Lélegzete fehéren gomolygott. vagy száz yardnyira Abner foglalta el a következő magaslest. biztosabb lett a keze. . felszegte fejét. mielőtt még elérné új célpontjának érzékeny orrlyukait. Billy ráillesztette a húrra a nyílvesszőt. Harmincas évei elején járó. A magasles alatti gím ismét a levegőbe szimatolt. William Kwitcher a nyárfák koronája által bezárt háromszögből.

hogy meglelik ugyan. ahol nem kopaszodott. Billy nem bírt tovább kitartani. felszegte a fejét. két társánál jóval megtermettebb Abner maszkja alól bozontos szakáll. hogy meglőtték. Ez nem jelentette azt. mintha ezzel siettetni tudná az időt. Abner. Ez az igazságtalanság. útjára eresztette a nyílvesszőt. s abban a pillanatban. amikor ő is lemászott a fáról.Végeérhetetlen lassúsággal teltek a másodpercek. hogy kampec nekik. mintha arcmosáskor kihagyta volna azt a pontot. és eltart egy ideig. és kihúzta magát. hogy szarvas nélkül nem térünk máma haza. viszont elégedetten hallotta a becsapódását az állat testébe. haver. Billy Kwitcher addigi élete nemigen adott okot az optimizmusra. Különféle változatokat képzelt el magában. s ő mozgott a leginkább otthonosan az erdőben. Végül – épp. de végül is be kellett érnie azzal. – Nem rossz – bólintott rá Abner. hogy a tetemet nem mérföldnyi. rakoncátlan barna fürtjei alatt. A hím a nyílvessző kilövésekor megrázkódott. – Letérdelt. A fák árnyékában alig tudta kivenni a sebesen illanó vesszőt. ahol a vadat találat érte. Meglapogatta Billy vállát. az állat semmit nem bízott a véletlenre. Billy versenyre kívánt vele kelni a hangtalan lopakodásban. – Átkozottul jó lövés volt. Billy leküzdötte a kísértést. lépte megakadt. Billy minduntalan az óráját leste. meg az is. – Egyáltalán nem rossz. nagyon könnyen a kompánia másik két tagjának tűzvonalába kerülhet. Billy azonban tudta. Megnézte az óráját: a LED-kijelző szerint épp csak elmúlt hét óra. Gyorsak a nyavalyások. amely nyomasztó árnyként vetült eddigi életére. még nyomasztóbbá vált. Abból indultak ki. de csak amit az orvvadászok meghagytak belőle. ott ősz haja csomókban csüngött. zöld szeme és sasorra volt. A nyíl áthaladt a szarvason. Elkaptál egyet. hogy az erdőnek ezen a részén rajtuk kívül nem vadászik most senki. A többiekkel nyolcra beszélték meg a találkozót. hogy nagy sietve lemásszon a magaslesről és zsákmánya nyomába eredjen. Tweed visszanézett Billy magaslesére. – Király – mondta Tweed. A szarvas nem hal bele azonnal. és kinyújtózkodtak. amikor az állat leszegte a fejét. ha ideje jutott arra. ha megtudnák. hogy nem csörtet esetlenül. Billy. oda. Izmai megfeszültek. közvetlenül a válla mögött vérfolt terjeszkedett. Csak azt nem tudta elképzelni. drótkeretes szemüveg került elő. Tweed. Billy fiú. – Megmondtam maguknak. hogy elgondolkodjon rajta – márpedig most épp bőségesen volt ideje töprengeni. a nyílvessző mindkét tüdőt átfúrta. mielőtt egyáltalán rájött volna. Számítani mindenesetre nem kellett rájuk. az arcán apró szépségtapasz látszott. – Meglepődnének. Letépték terepszínű maszkjukat. Ha arrafelé űzőbe veszi. Abner azonban a fejét rázta. – Mind a két tüdeje bekapta – válaszolta Billy. hogy a lövés sikeres volt. – Haladunk. Billy számára még a legapróbb örömöt is kiadós adag üröm kísérte. amikor a szarvas átlépte az irtás határát – Billy hátrahúzta az íjhúrt. épp. – Jó lövés volt? – érdeklődött Tweed. és a földön látható vérfoltra mutatott. vagy még nagyobb távolságra lelik meg. se lőfegyverrel. aki fél fejjel magasabb volt Billynél. A robusztus testalkatú. hogy ők bukkannak rá. . Már csak öt perc volt hátra. Tweed és Abner pontban nyolckor jelentek meg Billy lese alatt. és sms-t küldött a másik két vadásznak. hogy legelni kezdjen. s közöttük ott volt. Billy tudta. olyan volt. de nagyjából egykorú vele. majd megfordult és futásnak eredt a fiatal fák között. hogy egyáltalán nem találják meg a szarvast. amíg rájönnek. Vánszorogtak a percek. célzott. hogy a puszta számításra hagyatkozás az életébe kerülhet. – Akkor nem jut messze. megnyúzzák és hazaviszik a rengeteg húst. de a sérülés mindenképp halálos. a vadászatvezető felfelé fordított hüvelykjével a levegőbe bökött. a másodperc töredékéig farkasszemet nézett Billyvel. az ő magaslese alá. Billy az irtás széléhez vezette őket. mekkora utakat tudnak sérülten megtenni. se íjjal. – Habos. Abner volt az idősebb. hogy elűzzék izmaikból a lesben állás keltette merevséget.

ami annyit jelentett. Újra a nyomában vannak! Legszívesebben kiabálva a levegőbe ugrott volna. és keressük a vérnyomot. és úgy tűnt. nagy lélegzetet vett. Végre elmondhatná magáról. ahogy megyünk utána. Billy dél-keletnek mutatott. Gyomra idegesen görcsölt: aggódott. és ráérősen átfésülték a talajt. el az úttól. Jobban megnézte. – De egyre kevesebb lesz. Nyugalmat erőltetett magára. Abner biccentett. hogy tett valamit. Billy azon volt. arca azonban büszkeségtől ragyogott. az ő fehér törzsük szegélyezte mindkét oldalon a kétsávos sztrádákat is. A jármű jó mérföldnyire lehetett. s viszonylagos könnyedséggel haladhattak az irtásban. – Merre ment? – kérdezte Abner. A háromtagú csapat feloszlott. vissza az út felé.– Habos? – visszhangozta Tweed. Legyenek résen. – Rendben van – közölte Abner. feszülten fürkészett. Jó öt perc telt el. Minnesotában a november mindig is a vénasszonyok nyara és a hóviharok dühöngése között őrlődött. és noha tisztában volt azzal. Ma a szarvasvadászat végre úgy ment. Összeszedte magát. mit művel. hátha elveszítették a nyomot. igen. Karjával törölte az arcáról az örömkönnyeket. mint a szarvas elsőként való eltalálása… Valami piros világított a szemébe. Elképzelhetőbbnek tűnt. és felkiáltott: – Itt egy! . A világon semmi nem jött neki össze abban a két és fél évben. Valamennyien a halott aljnövényzet darabkáival keveredő skarlát foltot nézték. amin jöttek és amin hátrahagyták Abner terepjáróját. miközben a fiatal fák felé haladtak. – Elég sok van itt – jegyezte meg Tweed. Az éjjeli léglökések miatt fél hüvelyknél is kevesebb hó maradt errefelé. hátha csak álmodta az egészet… Lehajolt. és egyre nehezebb lesz meglátni. amit ebben a nyomorult. képtelen volt leállítani saját magát. merthogy Billy mindig is nagyotmondással próbálta legyőzni önnön bizonytalanságát. hogy a szarvas inkább az erdő sűrűje felé menekült. Billy aggódni kezdett. ahogyan mennie kellett. azok ketten most arra gondolnak. hogy beszéljenek róla. és hazudott a telitalálatról. Megint csak egy hatalmas kamu vaker. Az erdőnek ezen a részén a fák alig nőttek Billynél magasabbra. csakhogy a bizonyíték felkutatása keményebb dió. Ha csakugyan a korábbi fantáziálásaiban szereplő orvvadászok zsigerelték ki a zsákmányát. míg egyikük fel nem kiáltott az első vércsepp láttán: – Itt egy! Fél órán át vallatták a területet. most minden füstbe megy. és az ajkába kellett harapnia. Billy csávó csak álmodta az egészet. Most azonban. hogy el ne bőgje magát. Dimbes-dombos lett a terep körülöttük. még a legnagyobbak átmérője sem igen haladta meg a férficsuklóét. és hozzá hasonlóan véznák is voltak. elejtett egy sz arvast! Csakhogy elillant a nyomorult. Nagyot kellett nyelnie. majd suttogott. és látta is: vérfolt. Megmerevedett. és erre tessék. – Oszoljunk szét. akkor legalább a tetem kerüljön elő. Minneapolistól jó négyórai autóútra északra. ami megérné. hadd mondhassa el a cimboráinak: igenis lőtt szarvast. amely élesen elütött a vékony hóréteg fehérétől. amivel már teli van odalent a Sully’s Söntése egész raktára. és nem hangzott fel újabb kiáltás. hogy a fakitermelő cégnek nem kellett csemeték telepítésével bajlódnia. amelyek jó néhány kisvárost kötöttek össze itt. a rohadt életbe… Tudta. hogy hidegvérét megőrizze. A nyírfaerdő természetes úton nőtt vissza irtás után. Valamennyien a földre szegezték a tekintetüket. fagyos pokolban töltött. hátha nyomot pillant meg a hórongyokon vagy bármi mást az élettelen zöld növényzetben. s Billy lassan már arra gondolt. hátha mégis trófea nélkül tér haza. – Tüdővér. – Van valamennyi – mondta Abner. Aztán a szeme megfájdult. Ő. ezen a szent reggelen valóban olyasmit tett. Billy Kwitcher. Minnesota fakitermelő ipara leginkább a nyírfára épült. hogy hallja-e a hangját.

nem növény volt az. hogy megnézze. aki odalent van. Földesek voltak. kétgyermekes családapa. és a földből kiálló halott dologra bámult. hengeres tárgyat. Aztán másvalamire lett figyelmes a talajon. amelyhez Billy Kwitchernek élete során köze volt. Légzése hirtelen nehézkessé vált. Billy rádöbbent. – Hogy a nyavalya?! Nem létezik. ahol valami kiállt a földből. ám Billy ettől nem lett okosabb. bármi legyen is. inkább halad tovább előre. hogy megint megtörténjen?! Billy pislogott. Hullámos. a rezervátumban sokkal hosszabbra hagyott. beszédes volt ez a csönd. mint szinte minden. arcán könnyek folytak. de így is láthatta. hogy valami lezabálhatta róluk a húst. – Hogy micsoda? – kérdezte Abner. – Kéz! – üvöltötte Billy. mint valami fura formájú gomba. akár a nyílvesszeje a szarvasba. és képtelen volt tekintetét elszakítani a csontujjakról. nem pedig a Beltrami megye tulajdonát képező Dodge Durangón. Két társa felé indult. A szó úgy hatolt Billy agyába. ott. a rohadt életbe! – Tweed elfordult. a hó és az ázott levelek alól. a csippeva nép tagjaiból verbuválódott Red Lake törzs tagja. amelyek úgy festettek. és a kéz maradványai felé nyúlt. hiába állt úgy ki a földből – Billy ezt azonnal tudta. Abner a másik irányból néhány tétova lépést tett felé. . letelepedett hát egy kidőlt fa törzsére. egy istenverte kéz! – Billy hiába ordított. Nem tudta. Tweed leguggolt. Nem. – Mi a franc?! – Abner kikerekedett szemmel bámult az ujjakra. miért állt meg. mint az első. verejtékcseppek ütköztek ki a szemöldökén. – Mi az? – szólt vissza Abner. orcái kikerekedtek. majd úgy döntött. mintha gazdájuk megpróbálta volna kiásni magát a sírból. Az ötvenedik évét taposó. Csontok. és szemügyre vették a rémes leletet. ha ezt az egészet a zsarukra hagyod. ebből az utolsó tizenötben nyomozó. de Tweed újabb pillantása megállította. Abner és Tweed mellé léptek. mintha csak azt várná. Zsaruk. – Abner mobiltelefont húzott elő. – Mi nem létezik? Abner és Tweed egymásra pillantottak. oké? Most az egyszer fogd be a szádat. hogy a hulla kikeljen a hólepte földből és mondjon valamit. hogy semmi köze a nyírfákhoz. Másként festett az a valami. Lewis Garue számos szerepben alakított nagyot. A színe emlékeztetett valamelyest a nyírfák fehéres kérgére. – Kéz. Billy keményen összpontosított a skarlát foltra. és noha hideg volt. így is reszketett a hangja.– Már épp ideje volt! – kiáltott vissza Tweed. de némelyiknek a felszínét teljesen lecsupaszították. Férj volt. és felé igyekezett. mit tehetne. Logan. kiélvezve némiképp a szarvas vére hullása jelentette diadalt. úgy nézte meg magának a sápadt. nem csak ez az egy van belőle: tőle balra kettő. – Mi az. Hátrahőkölt. Ezzel a sikeresnek indult vadászat is szarrá vált. jobbra pedig egy állt ki a földből. a folttól nem messze. amit sráckorában. – Ó. Tweed tekintete rávillant. – Billy. A vadászatvezető arca fehérebb volt a nyírek kérgénél. Egyikük sem szólt. bár Billy nem értette. Huszonnégy éve volt rendőr. s rájött. Billy mondani akart valamit. köpcös Garue erőteljes nyakát és fejét mintha kőtömbből faragták volna. már úgyse tehetsz semmit. a legjobb. Letérdelt. – Azért. te csak fogd most be. épp olyanok. mára alaposan megőszült. ami nem történhet megint? – tette fel a kérdést újra. – Lassan a testtel. fekete haja. kövérkés kis gallyak. továbbá nyomozó is volt – noha a saját 2003-as Toyota Land Cruiserjén közlekedett éppen.

Noha civil ruhás zsaru volt. Garue a kocsikhoz ért. mivel gazdája a Minnesotai Vikingek melegítőfelsőjét részesítette előnyben. – Én idekinn voltam… Oldalt parkoljon le. Most. Garue a négyesztendei katonai rendőri pályafutását követően birkózói ösztöndíjjal járt a Bemidji Állami Egyetemre. Annának a jó és egészséges reggeliről alkotott elképzelése Garue balszerencséjére átalakult az utolsó húsz évben: a sonkás tojást és a palacsintát fölváltotta a müzli. A jelentés szó szerint eddig terjedt: rábukkantak „valamire”. majd egy megyei úton keletnek fordult. reggeli közben érte. Alacsonyan állt még a nap a déli égen. legombolt nyakú ingét illeti. Egy Swenson nevű zöldfülű volt az. fiam – mondta Garue. Beállt az egyik rendőrautó mögé. A diszpécser hívása odahaza. Kriminológiából diplomázott. uram. amikor megpillantotta az egyik nyírfa törzse köré tekert helyszínelő szalagot. sportkabátos nyomozóstílusnak. két órával később pedig jött az újabb hír: a helyszínre kiszállt rendőrök nyomozót kérnek. Csaknem negyed mérföldet tett már meg. hogy felismerje… Maga ért ide elsőnek? – Igen – bólintott Swenson. amikor egy dombocska másik oldaláról hangokat . de Garue gyomra máris korgott. hogy férje és két gyermekük minden napot „jó egészséges” reggelivel indítsanak. A kettes számú szövetségi autópályán dél felé hajtva hagyta maga mögött Bemidjit. – Ez az én verdám. s azon nyomban Beltrami megye szolgálatába állt. Felesége. legyen szíves. – Köszönöm. nem ismertem fel a kocsiját. A nyomozó ennek köszönhetően folyamatosan éhesnek érezte magát. órák voltak hátra délig. Jobb kéz felé gazdasági út nyílt nyugat felé. hogy a fák a következő irtásig visszanőhessenek. Garue az erdőbe hatolva tíz yardonként látta meg a helyszínelő szalagot egy-egy fa törzsére tekerve. – Valamivel több. a joghurt és a friss gyümölcs. onnan egy másik kétsávosra délnek. miközben a széles vállú. így esett Garue-ra a választása. fiam. s leengedte az ablakot. ám a munkához megszokott fekete.Ám minden. Ez az irtás az utolsó tíz évben keletkezhetett. majd azt a helyet a következő negyven-hatvan évben békén hagyták. mint egy órája. az a vállfán maradt azon a reggelen. Sárga Sólyom Anna a Bemidjitől északra lévő Red Lake Indián rezervátumból származott (onnan. – Én meg Condon őrmester. Nedves volt az út. a Bassinko Industries négyes számú erdejében. gumitalpú Rocky’s helyett bakancsot húzott. és a gazdasági úton beügetett az erdőbe. A farmer még csak elment. A nyomozónak szabadnapja lett volna aznap. mögöttük a Minnesotai Bűnüldözési Hivatal – az állami bűnügyi rendőrség – furgonja állt. és onnan csak kövesse a helyszínelő szalagot. kabátot nem viselt. kiszállt. a nő oldalán ideális életét élhette. Pont mögöttem jött. ez vezetett a Bassinko négyes számú erdejébe. semmi oka arra. Felesége ragaszkodott ahhoz. egy sor kábítószer-laboratórium elleni razzia során felhalmozott túlórákat. vele találkozó bűnelkövető tanúsíthatta: ezzel az emberrel aligha lehet kukoricázni. az előző éjszakai déli széllökések felmelegítették a vénasszonyok nyarának egyik utolsó napját. Az egyenest odaviszi. de az erdei felfedezés miatt ebből semmi nem lett. ami pedig rendes. – Csak a munkáját végzi – válaszolta Garue. Három vadász rábukkant valamire Bemidjitől dél-keletre. Gyér volt itt az erdő. Ewell Preston seriff magától értetődően a legjobb emberét akarta küldeni. Miután megszokta az éppen csak a fagypontot meghaladó hőmérsékletet. ahol Garue is született és felnőtt). Garue sohasem hódolt a megszokott inges-nyakkendős. szőke rendőr felé közelített. s Garue ezen az úton pillantott meg három rendőrautót. – Sajnálom. – Találtak valamit? – Nem t’om – vont vállat Swenson. – Mikor jöttek a bűnügyiek? – Olyan fél órára utánunk. hogy lecsúsztassa az elmúlt két hétben. Garue-ra mosolygott. – Swenson egy pillantást vetett az órájára. amikor az egyik rendőr felemelt kézzel megálljt intett. Mintegy ötvenyardnyit haladt. a Bassinko favágó csapata egy-egy alkalommal negyventől nyolcvan hektárig terjedő területet irtott. Lefékezett.

Garue a vadászatvezető. Volt még két rendőr. – A vadászokkal beszélt már valaki? – Én. – Melyik talált rá? Condon az ösztövér fiatalember felé intett a fejével. Nem mai gyerek volt Craig Condon. Elöl magányos kerék látszott. ő hét éve szolgált a testületben. barna egyennadrágját frissen vasalhatták. ahogyan Rube Goldberg a kézi fűnyírógépet elképzeli. Garue látott már ilyen szerkezetet: tudta. átkozottul közel állt ahhoz. de nem kívánkozott nyugdíjba: betegeskedő felesége miatt szüksége volt az állással járó egészségbiztosításra. Garue nyomozói pályafutása kezdetén az egyik első ügye épp Abner tízéves lánya. tőle azonban egy korábbi elmegyógyintézeti kezelt. míg aztán meg nem találták a kislány holttestét egy városszéli ház padlózata alá gyömöszölve. Tizenöt évvel ezelőtt. A ház tulajdonosa maga Abner volt. Garue bólintott Abnernek. hogy elhányja magát. – Hát nem annak indul – bólintott az őrmester. William Kwitchernek hívják. A kopaszodó férfi megtörtnek . Közeledtére mindkét csoport tagjai felé fordultak. mint amilyen szorosan az irtás szélén álltak a nyírfák egymás mellett. bármi legyen is az. így inkább kitartott. Condon mellett a megtermett Daniel Abner álldogált. Ajkán cigaretta fityegett. hosszúkás álla miatt komoly ember benyomását keltette még azokban a ritka pillanatokban is. – Amaz. A keréktől három láb hosszú rúd indult ki. Daniel Abner kikérdezésével kezdte. Garue szerint talán a kelleténél tovább is. valamint Andy Salyard. terepszínű öltözékben – nyilvánvalóan vadászok. hogy nyugdíjba menjen. aki odébb lépett a vadászoktól. A négy férfi egy eszköz körül csoportosult. amely mintegy egylábnyira a föld felett végződött. Herbert Berryman bérelte. haja. Rozsdabarna ingén három sáv jelezte rangját. A keretből ferde szögben T alakú fogantyú nőtt ki. akár a vasúti sín. ami akár Garue tizenkét éves srácának a BMX-éről is származhatott volna. széles vállú. amikor az őrmester valamit humorosnak talált. őket azonban Garue nem ismerte. félkörben álltak. Garue biccentett a többieknek. akinek láttán Garue-t rosszullét fogta el. hogy az egy talajradar. A szerkezetet magas. Lewis Garue-nak az volt az érzése. miként a Garue-é. Éppoly szoros barátságban voltak Garue-val. Hátul keretet erősítettek a rúd végéhez. de a vadászatvezető tekintete a semmibe révedt. noha ez alkalommal aligha a felesége által föltálalt reggelit hibáztathatta. akinek a nevét Garue még nem jegyezte meg. A rendőrök egyike karcsú volt. s a keretben két doboz kapott helyet. még a szövetségiek sem. Az emelkedést megkerülve néhány embert látott meg. Senki nem bukkant többé a nyomára. majd csatlakozott Condonhoz. nem nagyon fog neki tetszeni. ő sem viselt dzsekit.hallott. a bemidji rendőrséggel. A Quanticói Nemzeti Akadémián végzett Fletch négy év óta dolgozott a regionális bűnügyi rendőrség bemidji fiókjában. Amanda eltűnése volt. amit a vadászok találtak. Elgyötört arca. majd „az-elátkozottaknak-nincs-nyugovásuk” pillantással újra a gépre összpontosította a figyelmét. Odébb még hárman ácsorogtak. ezüst jelvényén megcsillant a nap. egy fiatal gyerek. s már ez is kiadósabb üdvözlés volt. mint amilyenben az őrmester általában az embereket részesítette. Ezen a napon azonban nem nagyon lehetett ilyesmire számítani. Egyedül Condon biccentett oda neki. A másik két pasas is bűnügyi zsaru volt. s minden bizonnyal elég szolgálati időt tudott felmutatni ahhoz. Garue az egész Beltrami megyei seriffi hivatallal. neki háttal. aki Amanda eltűnése után hat hónappal kereket oldott a városból. – Nem valami jó nap? – kérdezte Garue. Billynek. valamint az állami bűnügyi rendőrséggel vállvetve dolgozott megállás nélkül egy kerek éven át. Keegan barátja láttán integetett neki. őszült. és noha borzongató volt a reggel. harmincas éveiben járó férfi kezelte: Fletcher Keegan. amely úgy festett.

látszott. Kislányuk meggyilkolása tönkretette őt is, a feleségét is, aki sohasem volt képes feldolgozni egyetlen gyermekük elveszítését, végül el is vált Abnertől, és elköltözött az államból. A vadászatvezető sok esztendő alatt építette újjá az életét a romokból. – Mit látott? – kérdezte Garue. Abner beszámolt róla, miként botlott bele Kwitcher a maradványokba. Miközben Garue hallgatta, önkéntelenül újra, részleteiben átélte Abner tragédiáját. Tweed és Kwitcher lényegében ugyanazt mondták el, mint Abner. Úgy tűnt, minden a helyén, de volt Kwitcherben valami, ami zavarta Garue-t. A vékonydongájú férfi nem annyira sokkosnak tűnt a rémes felfedezés miatt, sokkal inkább idegesnek, és még valami másnak is – ijedtnek tán? Bűntudata lenne valami miatt? Garue egyelőre nem firtatta a dolgot, mindenesetre elkönyvelte, hogy radarja valami szokatlant érzékel Kwitcherrel kapcsolatban. S mikor a három emberrel végzett, Kwitcher lépett le közülük elsőnek. Garue radarja ekkor megint jelzett… Fletcher Keegan Garue-hoz és Condonhoz lépett. Levette a Minnesotai Bűnüldözési Hivatal baseballsapkáját, s ujjait végigfuttatta a nyiratkozásra megérett frizuráján. Becsületes barna szemével, szögletes állával, széles vállaival Garue szemében maga volt a megtestesült Amerikai Srác. – Mi az? – nézett Keegan borús arcára. – Gondunk van. Garue úgy érezte, Anna jó és egészséges reggelije rövidesen lyukat perzsel a gyomrába. – Csak azt ne mondd, hogy csak a kéz van ott és más semmi. Keegan kezet fogott vele. – Nem, ez határozottan sír, afelől semmi kétség. – Oké – mondta Garue. – Ez a rossz hír. Mi az igazán rossz? Keegan lecsatolta a mobilt az övéről. – A talajradar három sírt talált. – Hármat? – kérdezte Garue. – Hát annyit. – Keegan ujjai a mobilt gyúrták. – Valaki egy mini magánvermeldét létesített idekinn. – Kit hívsz? – Az FBI-t – felelte Keegan. Összenéztek. – Az egyik vendégtanáromat az Akadémiáról. A VKE-n van. – A micsodán? – A Viselkedéskutató Egységnél. – Szóval a személyiségelemzőknél. – Az. Akit hívok, voltaképp az elemzők királya. Talán hallottál már felőle. – Mi a neve? – David Rossi. „Gyermekkorunkban úgy hittük, ha majd felnövünk, többé nem leszünk sebezhetőek. De hát… élni annyi, mint sebezhetőnek lenni.” – mondta Madeleine L’Engle

Első fejezet
Quantico, Virginia
Jennifer Jareau a laptopjára imént letöltött fényképeket tanulmányozta. A húszas évei végén járó JJ – ahogyan barátai és kollégái nevezték – öt éve dolgozott a Szövetségi Nyomozóhivatal Viselkedéskutató Egységénél, így látott már ezeknél vérfagyasztóbb felvételeket is. Volt azonban ezekben az áldozatokban – akikből a bomlás következtében leginkább csak a csontváz maradt meg – valami, amely felkeltette az érdeklődését. Nyilvánvaló volt, hogy a minnesotai Bemidji közelében, sekély sírban talált három halottat már jó ideje elföldelték. A hétvégén exhumált maradványok állapotukból ítélve jó néhány hónapot tölthettek ott. JJ órájára pillantott, majd kinyomtatta a képeket, és a saját jegyzeteivel, valamint a minnesotai nyomozóktól származó dokumentumokkal egyetemben lefűzte őket egy aktába. Az adatokat szinte attól a pillanattól kezdve gyűjtötte, amikor David Rossi felhívta, és tájékoztatta: egy Fletcher Keegan nevű minnesotai nyomozó fogja keresni. Egyértelműen Rossi régi ismerőse lehetett. Ügynök kollégája telefonja kissé megkésett, elannyira, hogy mialatt beszéltek, Keegan a másik vonalon már jelentkezett is. JJ hosszú beszélgetést folytatott a férfival, aki kapcsolta neki a nyomozás vezetőjét, Lewis Garue nyomozót. Ezen a ponton, amikor még a boncolásokat sem ejtették meg, természetesen még csak a holttestek jogellenes elhelyezéséről beszélhettek, tehát szabálysértésről. Odaát Minnesotában azonban mindenki sorozatgyilkost szimatolt, és a koponyákon talált szőke hajmaradványokból ítélve ez valószínűnek is tűnt. Szabálysértés esetén azonban a VKE nem avatkozhatott a nyomozásba. JJ csapata már az irodában várta a soron következő üggyel kapcsolatos eligazítást, ő azonban megerősítést szeretett volna kapni a halál okát illetően. Jareau épp arról akarta tájékoztatni főnökét, Aaron Hotchner felügyelő különleges ügynököt, hogy az eligazításra csak ebéd után kerül majd sor, amikor telefonja megcsördült. Beltrami megye halottkémje volt a vonal másik végén. Jareau-nak fél órájába került, míg szert tett az összes információra és azokat beillesztette az eligazító anyagba. Felhívta Hotchnert, és közölte vele: sebességbe kapcsolnak. – Ne hajtsd magad – szólt Hotchner. – Ráérünk ebéd után is. – Alighanem jobb is lenne – ismerte el Jareau. A munka jó ürügyet adott arra, hogy végigdolgozza az ebédidőt, maga az ebéd pedig, mint annyi más alkalommal, ezúttal is az íróasztalára került. Rég megtanult úgy enni, hogy a legbizarrabb jelentések, törvényszéki orvostani bizonyítékok és fotók sem vették el az étvágyát. Elemózsiaként a pihenőszoba hűtőjéből kivett PowerBar, egy darab banán és egy doboz joghurt szolgált; Jennifer Jareau fogyatkozó társaságukban készült tovább a prezentációjára. Ebédjét egy üveg ásványvízzel öblítette le, és már készen is állt. Mikor a tanácsterembe lépett, a többiek már a hosszú, ovális asztal körül ültek. Balra az ablakokon lévő reluxán szűrődött be a novemberi napfény. Fénymásolóval egybeépített fax kapott helyet az ajtó mellett. A túloldalt lapos képernyős tévé uralta. Aaron Hotchner csoportvezető az asztalfőn foglalt helyet makulátlan szürke öltönyben, fehér ingben és csíkos nyakkendőben – ha nem a világ egyik legjobb bűnügyi viselkedéselemzője, elment volna a Fortune magazin ötszázas listáján szereplő valamelyik vállalat vezérigazgatójaként is. Fekete haját oldalt választotta el, formás, komoly arca üzletemberre vallott; tekintete most a jobbján ülő férfira, David Rossira villant. Az ötvenes éveiben járó, mákosán őszülő Rossi a VKE egyik alapító atyja volt – a már

nyugalomba vonult Max Ryannel és Jason Gideonnal együtt az egység első szupersztárjai közé tartozott. Miután beadta felmondását, egy sor megtörtént bűnügyet feldolgozó könyve lett bestseller, s Rossi kisebb vagyont keresett előadókörútján, mielőtt visszatért volna a V KE soraiba, részben azért, hogy befejezze az ügyet, amit távozásakor félbehagyott. Ezen a napon szürke öltönyt viselt kék inggel, nyakkendőjén mértani formák pompáztak. Rossi mellett ült a gyilkos arcvonású, gondozott gerillaborostát viselő Derek Morgan, aki sokkal inkább beillett volna férfimodellnek, mint szövetségi ügynöknek. Fekete, állógalléros ingét ugyanilyen színű pantalló egészítette ki, s a férfimodell-kinézetet csak egyetlen kiegészítő ütötte, nevezetesen a jobb csípőjére szíjazott kilenc milliméteres pisztoly. A kötelességteljesítés közben elhunyt afroamerikai rendőrtiszt és fehér anya gyermeke, aki a főiskolai csapatban hátvédet játszott, az Alkohol, Dohány és Tűzfegyver Irodán szolgált, később pedig közelharcedzőként dolgozott Quanticóban. Morgannel szemben a csapat legfiatalabbja, dr. Spencer Reid ült, ez az elvontnak tűnő fiatalember, akit épp e tulajdonsága miatt kedvelt meg a következő legfiatalabb, Jareau, noha az elvontságra rendre rácáfolt éles elméje, amelyet minden ügy kapcsán, minden pillanatban munkára fogott. A langaléta, szénakazal hajú Reid úgy öltözött, mint egy előkészítős diák, ám IQ -ja alapján ő volt a legokosabb ebben a helyiségben – avagy bármelyikben, ahol megfordult. Fényképező emlékezőtehetségének köszönhetően Reid rendelkezésére állt a világ szinte minden ténye. Reid jobbján helyezkedett el Emily Prentiss különleges ügynök. Rá jellemző módon mintha skatulyából húzták volna ki tengerkék üzletasszonyi kosztümjében; fekete haját tökéletesen belőtte. Rossi visszatérte előtt ő volt a csapatban az „újonc”, ám azok a napok már rég elmúltak, s azóta Prentiss számtalan alkalommal bizonyította rátermettségét. Kemény volt és okos, elmés és száraz humorérzékkel megáldott; személye jól illeszkedett a csapatba. Senki nem szólalt meg, miközben Jareau lepakolta az anyagait; türelmesen megvárták, míg megismerteti őket a tényekkel. Amikor azonban belevágott, már korántsem volt akkora a csend… Jareau összpontosított, azzal elkezdte. – Vasárnap találta ezt három vadász a minnesotai Bemidji melletti erdőségekben. Megnyomta a távirányító egyik gombját, és a lapos képernyőn kirajzolódott az első kép. Ezt és a többi képet a csapat technikai hírszerző elemzője, Penelope Garcia szolgáltatta; Jareau az ő számítógépes ismereteinek köszönhetően tudta laptopjáról a tanácsterem monitorára vetíteni a képeket. (Jareau egymaga nem tudta volna megszervezni ezt a bemutatót, ám erre nem is volt szükség – miként a csapat minden tagja, ő is örült, hogy Garcia könnyebbé teszi az életét.) Durva, sőt rémes kép volt: csontkéz állt ki a hófoltok és a lehullott levelek közül, tőle nem messze vérfolt éktelenkedett. Reid szólt közbe elsőként, amiben nem volt semmi udvariatlanság; a belekérdezés itt rutineljárásnak számított. – Az a kéz – mondta összeszűkült szemmel – sokkal bomlottabb annál, mint hogy a vérfolthoz köze legyen, igaz? – Igaz – bólintott Jareau. – A vér nyilván azé a szarvasé, amit a vadászok üldöztek. Reid visszabólintott. – A vadászatvezető – folytatta JJ – a mobilján hívta a 911-et. A Beltrami megyei seriffi hivatal két kocsival vonult ki. A megyei székhelyük Bemidji… – Náluk van az állam két regionális bűnügyi laborja közül az egyik – szúrta közbe Hotchner. – Így van – mondta Jareau. – Úgyhogy mindjárt az állami bűnüldözésiek is kivonultak. A csapat csendben várt, miközben Jareau a temetkezési helyet elválasztó helyszínelő szalagot ábrázoló képet mutatta be; a kéz ebből a szögből is látszott a felvétel egyik sarkában. A háttérben két további elkerített terület volt. – Ezért fordultak hozzánk – szólt Jareau. – Amikor talajradarral próbálták megállapítani az első sír méreteit, további kettőt találtak. – Még két sírt? – ráncolta homlokát Morgan. – Összesen hármat. Itt kezd a dolog érdekessé válni. A halottkém szerint nem egyszerre földelték el őket, inkább nagyjából egy év leforgása alatt. Gombnyomásra újabb fotó vált láthatóvá. Ezen már kiásták mindhárom sírt; a mellettük fekvő

– A sírban békés halált halt embereknek tűntek. Prentiss tekintete a képernyőn időzött. – Nemi erőszak? – kérdezte Morgan. immár fólia nélkül. akiknek a leírása közel azonos – mondta Hotchner –. noha ez magától értetődő volt. – Reggel óta ezen dolgozik. – A halál oka? – Arról még korai lenne beszélni – válaszolta Jareau. – Pontosabban lányok. de beletelik egy-két napba. – Úgy helyezték őket örök nyugovóra – mondta óvatosan –.tetemeket tetőtől talpig fóliába burkolták. három egymás melletti sírban. mint az RCA Victor lemeztársaság kutyája. tetőtől talpig takaróba csavarva. szépen meg is őrződött. – Külön becsomagolták mindegyiket – mondta Jareau. nincs ezzel dolgunk? – Csendben végignézett az emberein. aki ezen az ügyön dolgozik. – De éppannyira valószínű. részben a VKE személyiségelemzésének köszönhetően sikerült elítéltetni. tanítványom volt. – Nem kizárt. – Vállat vont. – Azzal egyelőre nem szolgálhatnak. – A külső burok egy jókora darab fólia. hogy ezt meg lehessen mondani. mert a kéz nem látszott. mintha valaki meg akarta volna óvni őket a hidegtől. pár dollárért kapható bármely barkács. Egy darabig senki nem kérdezett. egyenes hajúak – sorolta Jareau. Garcia már rajta van. . – Milyen más módszereket használunk a személyazonosság megállapítására? – kérdezte Hotchner. amin elindulhatunk. A halottkém lefolytatja a toxikológiát. – Nők mind – válaszolta Jareau. abból a fajtából. a halottkém pedig lefolytatja a DNS-mintavételt. erőszaknak látható jele nem volt. hogy nem szoktunk szívességeket tenni.vagy festékboltban az ország egész területén.. Ha minnesotaiak. de más nem: a műanyag halotti leplek átláthatatlanok voltak. hiszen ez volt a VKE első nagy ügye és a csapat reputációjának alapköve. – Személyazonosság? Jareau tagadólag ingatta a fejét. – Tudom. Rossi sorra végignézett társain.. Nem lehetett az eredeti lelet. – A bomlás túlságosan előrehaladott ahhoz. ha passzolunk. A tetemek körvonalai homályosan kivehetők voltak. a legmagasabb öt-négy. mert mostanában ebből az államból nem jelentették lányok eltűnését. Aztán Rossi szólalt meg. Azt is tudom. hogy már úton vagyunk. A megyei seriff önkéntesekkel fésülteti át az elveszett gyerekekkel foglalkozó internetes honlapokat. – A műanyag alatt mindhármukat takaróba csavarták – közölte Jareau. amit lakásfestés előtt szoktak a szennyeződés ellen a padlóra teríteni. nem sok minden van. hogy az elemi szál is lehet bizonyíték. – Tudunk az áldozatokról a korukon kívül bármit is? – Alacsonyak. hogy ilyesmi maradjon a kocsijában. mint egy robotpilóta. hogy a gyilkos rendőrségi pofa. – Mi az. – Wayne Williams – szólalt meg Reid. – Három lány. hogy két tetemben tampont találtunk. – Hívd fel Bemidjiben a seriffet – utasította. biztonságban akarta volna őket tudni. Mindenki némán várta az újabb képet. Annyi gyilkos ölt már „óvó” szándékkal. most is. Viszont azt is megértem. – Gondolom. majd Jareau-n állapodott meg a tekintete. De a törvényszéki orvostani szakértő. Williamset részben az elemi szálakból álló bizonyítékoknak. tudja. a télikabát alatt pedig – nyomta meg ismét a gombot – igen szép ünneplő ruhát. – Mondd meg neki. Jó lenne. A halottkém szerint tizenkét és tizennégy év közöttiek. – A legalacsonyabb majdnem öt láb. és nem akarta. amit tudunk az áldozatokról? – kérdezte Hotchner. Valaki netán azt hinné. amíg nincs több minden a kezünkben. Ezen az egyik áldozat volt látható. Részletekbe nem kellett bocsátkoznia: valamennyien tudtak a nyolcvanas évek atlantai gyermekgyilkosáról. ha ki tudnánk segíteni. – Az alatt mindhárom télikabátot viselt – kapcsolt a következő fotóra –. Ezenkívül az állami bűnügyi rendőrség felveszi a kapcsolatot a szomszédos államokkal. Sajnos a bomlás miatt a testekből nem sok maradt. A szexualitáshoz legközelebb még az áll. sok évvel ezelőtt kellett eltűnjenek. mire az eredményt hoz. hála a fóliának. Reid valahogy úgy billentette oldalra a fejét. Rossi kedvetlenül rámosolygott. közel azonos módon eltemetve. amely.

Csomagoljatok be rendesen. – Egy sor nyelvet beszél – felelte Morgan. aki a maguk erdejében temetkezik. – De honnan veszi. – Miről maradok le? – érdeklődött Hotchner. a rendszeres edzőtermi jelenlét valószínű elhanyagolásáról pofazacskói és kisebb pocak tanúskodott – léptei azonban szinte jampecesen fiatalosak voltak. de mellette maradt. A hideg kora ifjúságának pennsylvaniai teleire emlékeztette – ott nőtt fel egy kisvárosban. Rossi felé. a legvégére hagyva Prentisst. Az első kocsi volánja mögül kilépő erős testalkatú indián hullámos haja őszült. A szél. – Ezek szerint igaz. Morgan csípőre tett kézzel mosolygott. – Hideg lesz odafenn. Minnesota Mivel csak késő délután tudtak elindulni. mintha évek óta ismernék egymást. Garue is megeresztett egy félmosolyt. s amikor kijöttek. Jareau szerint nyilván a koruk miatt. amit mi nagyra értékelünk. csak este érkeztek meg Bemidjibe. aki kis mosollyal a szája sarkában kérdezte: – Lewis Garue? Rövidebben: Lew Garue? A nyomozó nyájasan bólintott. ami Minnesotában fújt. – A hírneve megelőzi. hogy Hotchnernek. Olvastam a könyveit. – Maga David Rossi különleges ügynök. és a repülés is soká tartott. Prentiss ügynök tud franciául. – Hadd mutassam be a munkatársaimat… Garue jobbra lépett. hogy ne késlekedjenek. – Akad néhány… – felelte Rossi. – Gondunk lesz rá. s ez nála ritkaságszámba ment. egyenruhás rendőr szállt ki a másik Durangóból és jött át a jármű jobb oldalára. Fiatalabb. amikor megérkezett a Beltrami megyei seriffi hivatal két négykerék-meghajtásúja. hol az ördögben lehetnek a terepjáróik. láttam magát a tévében. de a helyi iroda elég sok értesítést kapott ahhoz. – A dolgunkat tesszük – mondta Hotchner. amit dedikáltatnék. – Most pedig – kezdte Hotchner – nem áll ugyan szándékomban megjátszani a kotlóstyúkot… – Akkor ne játszd – mondta Rossi. Rossi ügynök. A járműveket a Bemidjitől legalább négyórányira lévő minneapolisi irodából kellett az ügynököknek utánuk hozniuk. Vannak rajongóid. a kotlósnak igaza volt. Miközben a csapat a járdaszélen ácsorgott gőzölgő lehelettel. – Van egy könyv. elsőként azt tapasztalhatták meg. A hőnyomkövető rakéta biztonságával szemelte ki magának Hotchnert. Bemidji. Jelenléte kimondottan hangsúlyos volt. – Tudom. Rossit. Noha nagyobbnak gondoltam. – Fonetikai játékról van szó – magyarázta Garue. Jareau azon gondolkodott. de maguk komolyan vettek minket. s a férfi a hideg dacára csak flanelinget és farmert viselt. Hotchner bemutatta a többieket. Jareau összehúzta magán az orkándzsekijét. Két órán belül indulunk. hogy eljöttek – mondta Garue. mint sok száz más kisvárosi repülőtér. Ez az ember azonban nem így tett. – Ugyanarról van szó most is – mondta. akik először találkoztak a csapattal. Előbb azonban találjuk meg azt. – Lewis Garue nyomozó – nyújtott kezet. – Köszönöm. A civil ruhás Hotchner előtt cövekelt le. korábban pedig Jason Gideont nézték csoportvezetőnek. A legtöbben. Rossi kezet fogott a nyomozóval. akár egyenesen az Északi-sarkról is származhatott. Hotchner megeresztett egy kis mosolyt. Már épp fel akarta hívni a kapcsolatukat. hogy a francia is közte van? . – Benne vagyok. A többiek nem értették a válaszát: – Az írásmódot azonban a szüleim megváltoztatták. hogy nagyon vázlatos még az egész. – Nem látszom annak – vigyorodott el Rossi. – Aaron Hotchner felügyelő különleges ügynök – parolázott Hotch. A helyi repülőtér olyan volt. – Úgy tűnik.JJ bólintott.

– Köszönjük. A kocsijaik a belvárosi kapitányságon vannak. ahol három perc alatt negyvenöt lövedéket lőtt ki. a városban? Magukat. és sokaknak nem tetszett az ottani viselkedésük. Senki nem vitatkozott. míg Garue nyomozó Hotchner. – Úgy fest. mondván. Hotchner összevont szemöldökkel figyelte a jelenetet. Tiszteletteljes s egyben óvatos mosolyt váltott egymással a két férfi. ha mi hozzuk-visszük magukat. akik ezt gondolták – mondta az indián. Louis Jourdant. mielőtt végzett magával. mint aki azt mondja: „Hagyjuk. – Ezért jöttem ki Swenson rendőrrel. A Lew Garue név kiejtve megegyezik a francia loup-garou kifejezéssel. Hotchner az anyósülést foglalta el.– Nyomozó vagyok. – Kitűnő. majd behatolt a Red Lake főiskolára. az FBI végezte a nyomozást. március 21-én egy Jeffrey Wise nevű háborodott tinédzser agyonlőtte a nagyapját és annak barátnőjét. Mivel a tragédia a Red L ake rezervátum területén történt. s Jareau kíváncsi volt. Rossi ügynök. az FBI túllőtt a célon. Hotchner őszinte ingerültséggel nézett körül. – Erre számítottunk. Lehet. – Megfontolandó – válaszolta Hotchner.” – A reziben még rengeteg a rossz érzés a szövetségiekkel szemben. – Azért vagyok még mindig itt – vont vállat Garue. ha tudnánk. Garue kuncogott. Garue azonban nemet intett. Kis szívesség a szüleimtől – noha keményebbé tett. – Különben is. – Egyes esetekben csakugyan ez volt a helyzet – közölte Garue kedélyesen. Garue végignézett a társaságon. egy tanárt és egy biztonsági őrt ölt meg. és szükségünk van a maguk segítségére – vont vállat Garue. hol vannak az autóink. – Voltak. Rossi nagyon lágyan és semlegesen azt mondta: – Azok nem mi voltunk. hogy maguk. – Valami őrült barom jár errefelé. – Akkor talán indulhatnánk is – mondta –. gondolta Jareau. – Most ebből valami problémánk lesz? Ez ám a rajongó. fiúk. A két férfi hosszú pillanatig farkasszemet nézett. akik úgy vélték. Úgy vélték. ha velünk jönnek. Rossi és Jareau sofőrje lett. Rossinak láthatóan kedvére való volt a válasz. A seriff úgy gondolta. amíg meg nem ismerik a várost. – Ami mit jelent? – Vérfarkast – adta meg a választ Rossi. Garue és Rossi állták egymás tekintetét. csakugyan dedikáltatni akarok egy-két könyvet. Néhányan viszont azt gondolták. a feszültség feloldódott. Prentiss és Reid Swensonnal tartott. – A csippeva nemzet Red Lake törzséből. az FBI szőtt Jourdan ellen összeesküvést. – Járt már valaki Bemidjiben? Mindenki a fejét rázta. tudott arról. úgy érti? A tényekkel ezúttal nem Reid. – Nagyon köszönjük – mondta Rossi. fiam. Garue felé fordult. számunkra egyszerűbb. hősként üdvözlik. mire készül Wise. mint aki tud magára vigyázni. maga is tudja. – Miattam ugyan aligha. Garue és Swenson rendőr segítségével pakolták be cókmókjukat a kocsikba. a sorozatgyilkosságokat illetően azonban nagyságrendekkel jobbak nálunk. Jobb. teljes mértékben helyeseltem a döntést. – Voltak – folytatta Rossi –. Öt diákot. A csapat kettévált: Morgan. amikor bűnpártolással vádolták meg Floyd „Buck” Jourdan törzsfőnök fiát. További hat -hét percig kóborolt az iskolában. az FBI rászállt a csippevákra. szövetségiek nem sokat konyítanak az indián belügyekhez. Garue úgy legyintett. – Nyilván bejött a dolog – szólt Rossi. – Melyik népből valósi? – kérdezte aztán. – A rezervátumban. a Medve nemzetségből. és még öt diákot megsebesített. de nem szólt róla senkinek. helyi zsaruknál. mi lehet emögött. Mikor Keegan azt mondta. A hátsó traktust drótháló . – Reziben? – kérdezte Prentiss. no de itt. hanem Rossi hozakodott elő: – 2005. felhívja Rossi ügynököt. Jareau és Rossi ültek hátra.

– Kemény lehet nekik – jegyezte meg Rossi. éttermek és benzinkutak követték egymást a városba vivő négysávos mentén. Az út jobb oldalát fenyők szegélyezték egészen addig a pontig. Aztán bement a hálószobába. de szépen karbantartott. – Tizenötezer körül – válaszolta Garue. diszkontáruházak gigászi dobozai. amik mindenütt előfordulnak. Mivel a rezervátumokban nagy a szegénység. a kocsit mégis mintha jeges hideg ülte volna meg. – Rezervátumokat mondott? – kérdezte Rossi. – Garue megrázta a fejét. Keletre van a Leech Lake. de Jareau felfedezett némi fényt a hátsó részeken. előfordul egy és más. ami miatt maguk most itt vannak. nyugatra meg a White Earth. ha valaki elég ideje csinálja ezt a melót. Olyan ötvenyardnyit haladhattak a repülőtér kijárata felé. jobbára kétszintes. – Az a Northern Inn – mondta Garue. hogy már nem érheti meglepetés. és nem mindig a legértékesebben töltik azt el. sokévi tapasztalat birtokában. – Tizenháromszor szúrta meg a feleségét az őrült állat. A gyorsforgalmi alatt áthajtva a táj mintegy gombnyomásra változott meg: a vidéki. s a bevásárlónegyed kisvártatva átadta a helyét régebbi.választotta el az elsőtől. ott csak huszonöt százalékos a munkanélküliség. – Ez így van – erősítette meg Hotchner. – Hányan lakják Bemidjit? – kérdezte Hotchner. Garue az utat figyelte. A fűtés működött. – Tudják. mintha a sarki jégsapka legdélibb pontjára pottyantak volna. A Leech Lake-ben már harminc fölötti. Jézusom. apuci már felültette a konyhaasztalra a halott . ideje a beszélgetést a lényegre terelni. – De a lélekszám napról napra nő. Garue jobbra fordult az Irvine sugárútra. A nyomozó néhány háztömbnyit némán hajtott. Az út túloldalán emeletes motel búslakodott elhagyottan. ahogy tudnak. A szokásos narkóbalhék. így a jövevények is hallgattak. – Igen. erdős terület átadta a helyét a terjeszkedő városnak: plázák. – Vasárnap óta teljes gőzzel dolgozik. északra innen. – Tyúktolvajlás a java. – Még a White Earthnek megy a legjobban. – Néhány éve volt egy esetünk – mondta Garue. A repülőtérről kiérve balra fordultak. A Bemidji Állami Egyetemen közel hétezren tanulnak. s ez jólesett a szeles fogadtatás után. Betörések és effélék. akár a pirítós. deszkaburkolatú házaknak. ám – konstatálta Jareau megkönnyebbülten – a Durango utastere meleg volt. hajlamos azt hinni. ahol a nem egészen kétórányi autóútra lévő International Falls felé haladó 71-es autópálya felüljárója következett. Az egyszintes tégla-üveg konstrukció legtöbb ablaka sötét volt. amitől úgy érezték magukat. miközben rábólintott. és elvágta a torkát. A telket eladták az új Fordlerakatnak. – Ott van Keegan irodája? – kérdezte Rossi. Jareau úgy érezte. – Van itt egyáltalán bűnözés? – érdeklődött Jareau. – Az – értett egyet Garue komoran. – A kétségbeesés olyasmikre is ráviszi őket. – Ott mi történt? – kérdezte Rossi. Semmi olyasmi nem szokott történni. – Betettek neki a lehetőségek. A minnesotai állami rendőrséghez tartozik. amit másként nem tennének meg. s a motel elveszítette a bérleti jogot. – Ahogy mondja. az emberek úgy boldogulnak. – Mire a helyszínre értünk – folytatta Garue –. Garue végül megtörte a csendet. – Ezek szerint rengeteg embernek van rengeteg ideje – mondta Rossi –. – Alighanem nála ég a lámpa hátul – jegyezte meg Garue. ez az elkövető pontosan azt cselekedte az áldozataival. minden ablakát beredőnyözték. felébresztette a hároméves kisfiát. amikor Garue megszólalt: – A jobb kéz felé látható épület a helyi bűnügyi rendőrség. a Red Lake-ben meg a negyvenet veri. – Három is van. De előbb. amit akart. felébresztette. – Úgy tűnik. Jómagam a Red Lake-ben nőttem fel.

kissrácot, hadd „lássa”, miként aprítja fel az anyját egy bárddal kotlettnek. Senki nem szólt. – Az elég ocsmány volt. Azt hittem, azok után már nem látok olyan tetthelyet, amitől elszorulna a torkom. – Elfintorodott. – De miután láttam az erdőben, amit láttam… Garue balra, az English utcára fordult. Jobb kéz felől parkoló tűnt fel, azon túl egyforma vörös téglás épületek tömbje. – Mi volt az erdőben? – kérdezte Rossi. Újabb tömbnyit haladtak némaságban, majd Garue a Minnesota sugárútra kormányozta a kocsit. Végül válaszolt. – Úgy tűnt, annyira békésen nyugszanak ott. Kabát, takaró, fólia, olyasvalaki gondoskodott róluk, aki… szerette őket. Hallgattak. Jareau jobbra leolvasta az első vörös téglás ház bejárata felett a feliratot. Megyei Hivatal. – A végén – mondta Garue – épp az volt a legnyomasztóbb, hogy semmi nyomát nem találtuk erőszaknak. Az utolsó sírt nem ásták annyira mélyre, mint az első kettőt. Mintha a tettes… minek is nevezik maguk? Elkövetőnek? – Igen – felelte Hotchner. – Ismeretlen elkövető, ez a szakkifejezésünk. Garue bólintott. – Szóval mintha az elkövető az utolsó alkalommal kapkodott volna. Mindent úgy csinált, mint korábban, csak a sír nem volt annyira mély. A vadak valahogyan hozzáfértek, kicibálták az egyik kezet a fólia alól, és csupaszra rágták… de ennél több nem történt. – Mi is erre a következtetésre jutottunk, nyomozó – mondta Rossi. – A gyilkos, vagy aki az ő megbízásából ide temette a holttesteket, mintha óvni kívánta volna őket. – A sírok békességétől sokkoltam be. Az a valaki átkozottul hidegvérű lehet. Fogja, kiviszi azokat a kislányokat, és elföldeli, mint valami elpusztult háziállatot? Meg lehet csinálni, már ha valakinek vér helyett víz folyik az ereiben. Balra a következő tömbön a Beltrami Megyei Börtön és Bíróság felirat állt. Garue a harmadik ház előtt állt meg, melynek bejáratánál tábla hirdette: Rendőrség. Garue és Hotchner nyitották ki Rossinak és Jareau-nak a hátsó ajtókat. JJ körülnézett. Két fekete városi terepjárót pillantott meg, mindkettő a szövetségi kormányzat által kiadott rendszámtáblát viselte. – Megjöttünk – jelentette be Garue. – Ebben az épületben van a megyei seriffi hivatal és a bemidji kapitányság is. – Elég újnak tűnik – vélte Hotchner. – Ezerkilencszázkilencvennyolcban épült – közölte Garue. – Mind a három épület. A megye döntött úgy, hogy egyszerre építi fel, és így helyére tesz mindent. Csakugyan könnyebbé tették az életünket. – Tudunk már valamit a halál okáról? – kérdezte Rossi. Garue a fejét rázta. – Holnap, ha szerencsénk van. A halottkém megküldte az anyagot a labornak. Be akarnak rendezkedni, vagy ráér reggelig? Jareau titkon elképzelte, Hotchner hagyja, hadd jelentkezzenek be a moteljükbe, és ott jól kialudhatják magukat, mert sejtette, mi vár rájuk. De jobban ismerte a főnökét annál, semmint hiú reményekbe ringassa magát. Hotchner, mint az várható volt, rávágta: – Akár neki is állhatunk. Garue felemelte az ujját. – Most jut eszembe, van még valami. A Bassinko Industries az itteni közösség egyik oszlopának tartja magát, úgyhogy ne csodálkozzanak, ha átküldenek valakit egy beszélgetésre. A halottakat a Bassinko területén találták meg, ez pedig olyasfajta nyilvánosságot jelenthet a számukra, amire aligha vágynak. Nem lepne meg, ha kijelölnének valami... összekötőt. Vagy inkább hivatalos küldöttet. Hotchner bólintott. – Nálunk rendesen JJ foglalkozik az ilyesmivel. Jareau, akinek az volt a feladata, hogy foglalkozzon a rendőrökkel, a médiával, a dühös szülőkkel és még ezer más olyan dologgal, amely sokkal rosszabb egy cégmegbízottnál, derűsen felelte: – Állok rendelkezésére. Belül, az apró előcsarnokban golyóálló üvegből készült kocka állt, amelynek két oldalán ajtó

nyílt – az egyik a Bemidji Rendőrség-re, a másik a Seriffi Hivatal-ba. Az üveg mögött ülő rendőrnő intett Garue-nak, és gombnyomással beengedte őket. Az iroda külső részében csak néhány rendőr dolgozott íróasztalánál; a villany égett a seriffnél és az első helyettesénél is. Garue egy tanácsterembe vezette őket, felkattintotta a kapcsolót, s a mennyezeten fluoreszkáló fények keltek életre. – Pakoljuk ki a cuccunkat – adta ki az utasítást Hotchner –, nézzük meg, minden rendben van-e holnapra. Mindenki aludja ki magát, holnap kezdődhet a munka. Valamennyien tudták a dolgukat, így a tanácsterem egy órán belül szakasztott úgy festett, mint a sajátjuk Quanticóban. Az egyik falon függő fehér táblát Rossi és Hotchner rótta teli kérdésekkel; Prentiss és Jareau beüzemelték a számítógépeket és kapcsolatot létesítettek Garciával, így bizonyosodva meg arról, hogy a kommunikáció útjában semmilyen akadály nem áll; Reid a másik falon függő hirdetőtáblára rajzszögezte ki a helyszíni fotókat. Morgan eközben a kinn álló városi terepjárókat látta el a még szükséges felszereléssel. Mikor Hotchner elégedett volt az eredménnyel, beszálltak a két Tahoe-ba, s Garue Durangóját követve a Bemidji-tóra – a város keletkezésének elsődleges okára – néző négyszintes motelbe hajtottak. Jareau a szobájába érve kicsomagolt, majd az éjszakai sötétségbe burkolódzó tavat bámulta a legfelső emeleti ablakból. A fodrozódó felszínen csillagok pislákoltak. A túlparton, a város keleti részén fényeket látott. Ott valahol, a halovány fények közt, a békés otthonok behúzott függönyei mögött gyilkos lapul. A VKE csapata kialussza magát, megreggelizik, majd kezdődhet a vadászat.

Második fejezet
Bemidji, Minnesota
Ha valaki az FBI-nál dolgozik, kénytelen-kelletlen hozzászokik ahhoz, hogy sok fehér embert lát. Derek Morgan különleges ügynök már rég hozzászokott ehhez. De az alatt a rövid idő alatt, amelyet a minnesotai Bemidjiben töltött – a seriffi hivatalban, a motelben, valamint reggel, ötmérföldes futása alatt –, meggyőződhetett arról, hogy ez a hely a patyolatnál is fehérebb. A futásból visszatérve az internetet vallatta, s kiderült, hogy a várost nyolcvanöt százalékban fehérek lakják. A legnagyobb kisebbséget az őslakosok alkották (akiket itt mindenki indiánnak nevezett) majdnem tizenhárom százalékban, s ez azt jelentette, hogy az összes többi náció – afroamerikaiak, latinok, zsidók, ázsiaiak, arabok és a többi; mindösszesen négyszázötven lélek, ha Garue adatai helyesek voltak – a maradék két-három százalékon osztozkodik. Nem éppen a washingtoni népességmegoszlás volt, sem a chicagói, ahol Morgan felnőtt… Idefenn nem a hó volt az egyedüli színfehér. Miközben Morgan átkocogott a találóan elnevezett Paul Bunyan parkon, az egyetlen színes, akivel találkozott, Babe, a kék ökör szobra volt; az állat közvetlenül a park legendás, lemberdzseket viselő névadója mellett kapott helyet. A bemidjiek becsületére mondva: csak kedvességgel találkozott, s még sanda pillantást sem kapott el. Sőt, amikor a moteltől északra lévő parkban futott, néhányan még mosolyogva jó reggelt is kívántak neki, egy-két ember pedig integetett. Határozott különbség volt ez a szövetségi fővároshoz és Chicagóhoz képest – a Második Város egyes részein egy „jó reggelt” alapot szolgáltatott ahhoz, hogy az illető a Michigan -tóban végezze. Különösen, ha az első kávé előtt cselekedett ilyen meggondolatlanságot. Morgan lezuhanyozott, szürke magas nyakú felsőbe és fekete nadrágba bújt, ellenőrizte a pisztolyát, csőre töltött, majd rákattintotta a biztonsági zárat, és tokjába tette a fegyvert. Könnyű dzsekit húzott a pisztolya fölé, és anorákját is magával vitte. Fogalma sem volt, mikor kerül vissza újra a szobájába és puha, kényelmes ágyába, így aztán vitt mindent, amire szüksége lehetett. Mire leért, már mindenki az előcsarnokban volt. Prentiss keresztrejtvényt fejtett az egyik asztalnál. Ezt a reggeli szokást Jason Gideontól vette át. Hotchner és Rossi kávéztak, a korelnök ügynök egy bagelt rágcsált. Reid egy másik asztalnál JJ társaságában könnyű reggelit fogyasztott – Jareau banánt, korpás muffint és narancslevet, a férfi müzlit és gyümölcslevet. Bólintottak vagy intettek a svédasztal felé tartó Morgannek, aki fánkot, banánt, két főtt tojást és egy csésze kávét tett a tálcájára, majd Reid és JJ asztalához telepedett. – Tudtál aludni? – kérdezte Jareau. – Valamennyit – biccentett Morgan. A tojások és a banán csaknem azonnal eltűntek. A fánkot és a kávét ízlelgetve fogyasztotta. Átnézett Prentisshez, aki rámeredt a keresztrejtvény fölött, majd a fejét rázta. – Mi van? – kérdezte. Azt hitte, kiöntött valamit. – Fánkok? – Na és? – Morgan megbántva érezte magát. – Csak egy fánkot eszem. Prentiss megint a fejét csóválta. Szeme elkerekedett. – Hogy a fenébe tudsz jó formában maradni, ha ezt a szemetet eszed reggelire? Morgan elvigyorodott. – Kegyes tán hozzám a jó Isten… de az se kizárt, hogy ébredés után száz fekvőtámasszal, kétszáz felüléssel és ötmérföldes futással nyitok. Ezen mindenki kuncogott, maga Morgan is, aki magába tömte a fánk maradékát, rágott, nyelt, majd elégedetten nagyot húzott a kávéjából. – Ez az igazi egészségmenü – jelentette ki. – Semmi nem übereli. – Majd rájössz – jegyezte meg Rossi –, amikor elmúlsz ötven, és már attól is két fontot hízol, ha

– Van valami haladás? – érdeklődött. A nyomozó délnek hajtott. ha maga kikísérné Rossit és Morgant a helyszínre. akár a tenyerét. azzal a kapcsolat megszakadt. hogy a vidám attitűd részint felszín. a semmi közepén eltemette a lányokat. ami keletnek visz. uram – felelte Garcia. ha úgy ismeri a területet. Morgan bólintott. kellemesen telt szőke. mutatkozz be a seriffnek és a rendőrfőnöknek. akárha itt született volna. de tegyétek meg. uram – mondta Garcia. aki gyakran megfordul itt. a Leech Lake rezibe. aki itt. és ez néha több volt az elviselhetőnél. Hatalmasak. Morgan tisztában volt vele. aztán belemegy a hetvenegyesbe – az visz délnek. – Halál oka. – Bassinko – ismételte Morgan. – Folytassa – utasította Hotchner. részint védekezési mechanizmus – a VKE munkája során összehordott súly tekintélyes része számítástechnikusuk vállán nyugodott. – Nincs. A számítógépes kapcsolaton át mindig vidámnak tűnt a fekete keretes szemüveget viselő. – Ez az? – kérdezte Rossi. Tudom. nagyot lépünk előre. A középkorú indián farmerben. Az FBI-ügynökök hamarosan a Beltrami Megyei Rendőrség tanácstermében voltak. vagy olyasvalaki. s Hotchner a számítógép segítségével kapcsolatba lépett Garciával. de nem – mondta Hotchner. el a szállásuk mellett. – Helybéliek leginkább. – Kísértetváros. – Van valamennyi – felelte Garue.egy légtérben vagy egy fánkkal. személyazonosság. Morgan a többiekkel együtt mulatott ugyan. – Rendben. hogy a személy. így – noha előző este látták Bemidjit először – Morgan gond nélkül eltalált a kapitányságra. – Mindjárt ott vagyunk. Garue vállvonása annyit jelentett: Felőlem… Miközben távoztak. Minél beljebb vitte őket Garue az erdőbe. Álljanak a mi oldalunkon. Megfordultak. Nappal ráadásul szünet nélkül járnak erre a rönkszállítók. – Kösz. szükségük lesz olyan emberre. – Valami újság a helyi frontról? – kérdezte Hotchner. majd ki a városból. de második fánkot mégsem vett. – Hotchner a csapatra nézett. – Mi az ábra éjjel? – kérdezte Rossi. azután az sem – a kétsávos utat fehér kérgű nyírfák szegélyezték. – Nagy erre a forgalom? – kérdezte. – Maga tegnap említette őket. Morgan annál inkább hajlott a gondolatra. Prentisszel álljatok neki a viktimológiának. Garue bólintott. Hotchner Morganhez fordult. Úgyhogy ez a szakasz lát azért nap mint nap forgalmat. nyitott nyakú kék munkásingben és Rocky bakancsban érkezett. akinek a kérdéseiket feltehetik. Garue megrázta a fejét. kivéve. aki képes lenne három alkalommal visszatalálni az erdőnek ugyanarra a pontjára. Ha ez megvan. egy megviselt földútra. – Ki errefelé a bérlő? . Morgan elgondolkodva ráncolta homlokát. Garue a fejét rázta. – Szeretném. Rossi és Morgan bedobták anorákjukat Garue jelöletlen Durangójába. – Reid. vagy helybéli. – Rajta vagyok. Ez a gazdasági út visz a Bassinko Industries négyes számú erdejébe. – Mit kerestek akkor itt a vadászok? – kérdezte Rossi. – Jobbra fordult. – Rendeletet kéne hozni a használt háj ellen – tódította Prentiss. csak házak maradtak elszórtan. még nem sok mindenünk van. – Errefelé övék az erdőségek kilencven százaléka. – Én bemutathatom nekik – ajánlkozott Garue. – Egyelőre semmi. – A társaságtól földet lehet bérelni vadászás céljára. Cloudba. JJ. Velük ellentétben maga ismerős itt. Hallottam felőlük. hogy üdvözöljék Garue-t. Nincs olyan ember. Nem volt valami nagy a város. A városias környezet hamarosan eltűnt. amit lehet. Akeleybe és St. de ez az út a kettes sztrádába csatlakozik. – Ne légy idegen.

– Milyen kifejezést is használt előtte? Erdőgazdászok? – Erdőművelők – magyarázta türelmesen Garue. – Akik a fákat telepítik. Rossi azonban bólintott. kacsára. Rossi vállat vont.– Daniel Abner. Garue nemet intett. Rossi viszont jó alaposan beburkolózott az övébe. – Kezdjük azzal: ismeri az erdőt. és már az előtt ismeri őket. Garue ismét bólintott. – Ha szarvasvadász lenne. – Ha mérőszalagot nem is használt. – Eléggé hasonlítottak – válaszolta Garue. Tanulmányozza és ismeri őket. – Már amennyire. – Rossi ügynök. mit keres – mondta Garue. hadd próbálkozzam az elkövetővel. a viselkedésüket. az erdőművelőkre. – Az erdőművelők kereskedelmi célokra telepítik az erdőket. szemre átkozottul jól saccolta – jelentette ki Garue. Rossi viszonozta a mosolyt. Morgan innét már látta az egy sorban álló sírokat jelölő helyszínelő szalagot. Onnan. jól mondom? – Magam is azt hiszem. ahol megállt. – Hajrá – tette hozzá Morgan. azok az arboréták. tanulmányozza őket. – Semmi jelölést nem találtunk. Garue megrázta a fejét. – Amint visszaértünk. a favágókra. Rossi csípőre tette a kezét. – Na hát akkor – mondta Garue –. – Garue nyomozó. Rossi hunyorogva nézett körül a napsütésben. – Garue a tekintetüket kereste. – Meg volt ez a hely jelölve bármilyen módon? – kérdezte Morgan. Garue erre is biccentett. – Szokott valamelyikük vadászni? Morgan nemet intett. nem kenyerem. fácánra. maga igencsak érti az emberi természetet. az erdőrendészet alkalmazottaira… nem beszélve a Közép-Nyugat szarvasvadászairól. a sírok nagyjából egyforma távolságra voltak tőle. nemde? – mondta Rossi. valamint az állami TVH-sokra. – Precíz munkának tűnnek. – Mind ugyanolyan volt? – kérdezte. – Ő hívta a 911-et. – Innét gyalogolunk. – Azt hittem. annak a díjából fedezi a bérleti díjat. így van a gyilkos – a maguk elkövetője – a fákkal. – Honnan tudja? Az indián rájuk vigyorgott. . jobban kiismerné magát az erdőben. Vadászatokat vezet. – Errefelé ez nem nagyon szűkíti le a gyanúsítottak körét. akik a Bassinko Industriesnak vagy a térség másik erdőgazdasági cégének dolgoznak. Valamennyien kiszálltak. – Kik azok a TVH-sok? – érdeklődött Morgan. hogy találkozott velük. Garue tétova kézmozdulatot tett. – Garue élesen. – Ők adják ki a vadászati és halászati engedélyeket. Morgan nem húzta a fejére a csuklyát. Rossi kibámult az ablakon. örömtelenül felnevetett. – Hogy az ördögbe talált ide három alkalommal is? Nekem itt minden egyformának tűnik. de itt. a természetben még inkább. azután enyhe magaslathoz értek. az elemzők felhúzták anorákjukat. Morgan felemelte a fejét. – Akkor kezdjük leszűkíteni – szólalt meg Rossi. – Ezek szerint a gyanúsítottak listája átkozottul hosszú. fürjre megy? – Jobbára – ismerte el Rossi kissé zavarban. – A magáé a pálya – szólt Rossi. – A Természetvédelmi Hivatal emberei – adta meg a választ Garue. – Nos. – De nem az olyan embernek. – Dehogynem. egészen az erdészekre. mintha gyermekkel beszélne. egyszóval: ők védik a természetet. –Mindhárom lányt fejjel északnak temették. Vagy öt percig baktattak a fák között. Morgan tisztának és frissnek érezte a novemberi levegőt korábban is. – Leszűkíti az. hogy saját magamat elemezzem. aki tudja. – Ismerős ez a név. – Gondolom. megszervezem. gondolom – jegyezte meg Morgan. Megállította a Durangót. – Persze majd beszélnünk kell vele meg a vadászaival is. – Még csak beszélnie sem kell az illetőkkel.

hogy valaki ebből a mi kis közösségünkből képes lenne… Rossi felemelt kézzel intette csendre. arra. de hogy ebben itt otthon van. Morgan témát váltott. De hisz elég régi motoros ahhoz. mit akar mondani. – Lehet. hogy megásta mind a háromnak. hogy meglátják. az nem ragadhat rajta. hogy így volt – mondta Morgan –. – Értem. de onnan pokoli nehéz lenne kivenni. S nemcsak azt kockáztatja. Miért épp a titkos temető helyszínének kiválasztásában járt volna el trehányul? – És miért növelte volna a kockázatot azzal. mit akar mondani. hogy a közösségéből bárki kapható lett volna ilyen bűncselekményre. de ne feledje: ha más alkalommal ásta meg a sírt. – Ide tudna találni háromszor is? Garue elgondolkodott. amit tudunk. hogy látszik innen az útnak az a kis szakasza – vélte a nyomozó. ugyanígy a sírokra. de nem lehetetlen – állította Morgan. hogy minden holttest miatt kétszer jön ide? – kérdezte Morgan. hogy valaki belebotlik az előre megásott gödrökbe. de azt is. megduplázta annak az esélyét. vagy meló után bedob velük egy pofa sört a kocsmában? Ez még nem jelenti azt.Garue összeszűkült szemmel nézett rá. de ezt a részét kiváltképpen. titkolt énje. hogy odaköszön nekik a tejcsárdában. – Csakhogy nem ez a helyzet – mondta Rossi tárgyilagosan. Talán helybéli. fiam. aki oly gonddal jár el minden egyéb tekintetben. hogy bárkinek ne lehetne sötétebb. akkor teljesen mindegy. hogy általában az erdőkben. – Azért voltak itt a sírok. nemcsak az erdőt ismeri. milyen mélyen bejöttünk a földúton. ha nem lenne ismerős errefelé? – kérdezte Rossi. látunk egy darabot a földútból. – Komolyan gondolja? A nyomozó láthatóan nem szívesen hitt abban. – Van ott egy kis domborulat – mutatta Morgan –. hogy onnan a fenéből bárki kiszúrja. A másik kettő arra nézett. de ha a fák közt jobbra elnézünk. Garue szeme két csík volt egy viharvert ábrázaton. – Hát még? Morgan lélegzete gomolygott a hidegben. – Úgy van – értett egyet Garue. – Éspedig? – Tudjuk. Morgan magában mosolygott. és beérte azzal. És rajtuk meg pláne nem. – Hogyan? – Induljunk ki abból. – Nehéz. – Abból ítélve. – Meddig tart az erdő innen? – Jó néhány mérföldnyire. Lehet. hogy az elkövető olyan ember. csak én egyszerűen nem tudom elképzelni. az elkövető ugyan miért nem még beljebb temetkezett? – Talán nem figyelt fel arra. – Értem én. Morgan nem tudta. Az ember ilyenkor hajlamos bebeszélni magának: lépjen bármekkora szarba munka közben. Ezekben a temetésekben van valami rituális vonás. azután megrázta a fejét. hogy idáig elvonszolta. – Mert ha egynek előre megásta a sírt – folytatta Rossi a gondolatmenetet –. Gyerekeim vannak. mert nagyon meggyorsította vele az egész folyamatot. aki ismerős az erdőben. – Szerintem Morgan mond valamit – szólalt meg Rossi. mert az elkövetőnek nem volt elég ereje ahhoz. – Maga ide tudna találni. akkor jó okunk van feltételezni. hogy beljebb cipelje őket. és gyakorlatilag kizárta. hogyan kezdje el magyarázni. Elég fura olyasvalakitől. hogy azok egymás mellett legyenek. hogy valaki meglássa. mennyire helytelen lehet ez a feltevés. Rossi ügynök. . Garue felsóhajtott. miközben a mozifilmek közhelyes indiánjaira gondolt. Garue elgondolkodott a hallottakon. magának igaza van. Bólintottak. Garue a fejét rázta. hogy ezzel maga is tisztában legyen. – Talán belefáradt a tetem hurcolásába. az biztos. – És ha így állunk. bárki is van idebenn. – Egen. – Mindössze arra alapozza az emberek ártatlanságát – érdeklődött –. Nagy gondot fordított a holttestek becsomagolására. Ha pedig előre megásta a sírt.

hogy valaha is rábukkanjanak ezekre a maradványokra. A harmadik sír azonban nem sikeredett olyan mélyre. – Nem túl sanszos. nem? – Magaslesről – javította ki Rossi. Vajon miért? – Megzavarhatták – mondta Rossi. – Miben különbözik az erdőnek ez a része a többitől? Néhány másodpercig tartott. Garue szeme elkerekedett. – Még ki más? – kérdezte Rossi. mennyivel vékonyabbak a fák itt. Emberünk nem igazán akarta. míg Garue körbefordult. akkor még ez a munka is várja. mi késztethette arra. Eljutott eddig a pontig. – Lényeg. holttestet cipelve. ahol a vadászlesek voltak. erdőművelők. mitől lett ideges… – Talán sanszosabb. Rossi összevonta a szemöldökét. – Gyalogolt vagy negyed mérföldet – mondta elgondolkodva –. hogy rájöjjünk. Az ügynökök bólintottak. – Tessék? – Miért épp ezen a helyen? – mutatott Morgan a földre. Messze van a várostól. – Semmiben – állapította meg végül. egyenetlen talajon. Egy nyíllal megsebzett szarvas nyomában voltak. ennek valami oka lehetett. Az elkövető azért idejött. – Ugyanolyan. És ha nem kényelemből választotta. A pokolba is. amihez már jó ideje nem nyúltak. akikről már beszéltünk: vadászok. – Miért pont itt? – kérdezte Morgan. Ki az. miért épp erre a kimondott helyre esett a választása? – Lehetett az véletlen is – vélte Garue. valaki megláthatta? Morgan vállat vont. . kimerült. Mi más magyarázat lehetséges arra. erdőkerülők. Nem. Rossi megrázta a fejét. – Azokra gondol. – Annyi hely van a város körül. aki a területet felügyeli… bár ez rotációban történik. hogy a vadász egy helyben ül. – Meséljen a vadászokról. – Amennyiben? – kérdezte Rossi. hogy nem lesz ereje sírt ásni. – Ugyanazok. – A szarvast állásokból vadásszák. mi a különbség az irtott rész meg aközött. – A pokolba. azon is eltöprenghetünk. tudja. Morgan körülnézett. – Az évnek ebben a szakában a vadászok. – És – tette hozzá Rossi – ki az. mint hisszük – mondta Rossi. Morgan elgondolkodott. aki emiatt jól érezné magát itt? Garue megvonta a vállát. ha valamit el akarnék vermelni az erdőben. – Ez nem valamiféle piknikező hely. mint a többi része. – A két régebbi mély volt. Morgan körülnézett. és ha nem ásta meg előtte a sírt. noha elvben ez magánterület-sértés. – Ha meg tudjuk határozni. nincs közel a földúthoz sem. úgyhogy több erdőkerülőről is szó lehet. Garue az elemzőre sandított. – Fontosak a gödrök is – folytatta Garue. és a szarvas jön oda hozzá. akkor valószínűleg jókedvéből. – Az az oka. mint a környékbeli erdőségek. – Ki tudna biztos dátumot mondani? – kérdezte Morgan. A szolgálatos erdőkerülő. – Pontosan – mondta Rossi és Morgan egyszerre. akik rábukkantak a sírokra? – Rájuk. – Egy helyben toporgunk.Garue az út fák között látható darabkáját nézte. Ha még tovább megy. mint amekkorát én ásnék. hogy a harmadik sekélyebb az első kettőnél? Garue borongós ábrázattal csóválta a fejét. Csak úgy sétálgattak errefelé? – Nem. mert valami oknál fogva itt érzi magát jól. Ráadásul majdnem akárki. átkozottul mélyebb. A fák magasságából ítélve az utóbbi tíz évben történt. mint amott? – mutatott Garue arra a részre. – Valami felidegesíthette. hogy itt irtottak. és Morgan kérdését fontolóra véve szemügyre vette a környéket. – Látják. a Bassinko vagy tucatnyit alkalmaz. akinek a felbukkanására rendesen számítani lehet itt? Garue gondolkodott. azt kockáztatja. Gondolja. aki errefelé nőtt fel. hogy eltérjen a korábbi gyakorlattól. – Nyaranta jöhetnek erre kirándulók. Persze maga az erdő más. mikor temette el őket.

Nemcsak a lánya lett oda. Az azóta eltelt másfél évtizedben egy kislánynak sem veszett nyoma errefelé. Szólni azonban nem szólt. A fák nem elég magasak még ahhoz. – Egy ehhez hasonló bűncselekményhez volt köze – csapott le indulatosan Hotchner –. a sűrűben él… arrafelé. – Mr. hogy vadászok szúrták ki a mi elkövetőnket – mondta Rossi. Ezek a növények a szarvas kedvencei. Hotchner egy lépést tett felé. Rossi és Morgan összenézett. Abner nem viszonozta a mosolyt. nem jobban. hogy ő tulajdonképpen szemtanú. hogy mi nem hallottunk erről azonnal? Garue zavartnak tűnt. Morgan nagyot sóhajtott. Abner farmerben.– Így van – válaszolta Garue. s Morgan azon gondolkodott. Azért mondom maguknak. ez minden. Bemidjiben vagy nem volt dohányzási tilalom a középületekben. Megvan mindannyiunknak. – Meglesz. – Hogy lehet. Hotchner hangja elhalkult: – Szükségünk van az összes tényre. Távcsővel minden további nélkül. hol vannak a sírok. mielőtt elkaphattuk volna. Garue vezette őket a kihallgatóhelyiséghez. – Menjünk vissza a civilizációba. – Mi lenne az? – kérdezte Morgan. az íjászszezon meg már szeptember közepe óta tart. – Tizenöt éve ennek. Daniel Abnert valaki felmentette alóla. Ezért helyezik el ilyen területen a magasleseket. Hotchner és Rossi társaságában a szomszéd szobában lévő júdástükör mögé vonultak. Morgan. Morgan leült vele szemben. A sörétes a hónap végén kezdődik. Abner. – Kezdetnek megteszi – állapította meg Rossi. Ha megnőnek. – Alighanem. Garue útközben felhívta az irodát. – Ha tudja valaki. A gyilkossággal gyanúsított személy kereket oldott. hamutartó volt a keze ügyében. ezért szeret nemrég irtott területre cserkészni. a vadászatvezető az egyes számú kihallgatószobában vár. hogy akad szarvasvadász. Mikor ismét a tanácsteremben voltak. jobbára kopasz fején a szürke hajpamacs színe megegyezett a borostája színével. De miután óvatos vad. – A határban vadásznak. . hogy Daniel Abner. foganatosítsd a kihallgatást. hogy oldja a hangulatot. de biccentett. ahol szívesen legel a szarvas. majd belépett. Derek Morgan különleges ügynök vagyok. – A golyós a múlt szombaton kezdődött. Abner újra biccentett. Semmi aggodalom. Látják itt a talajt? Sok különféle növény terem itt. vagy. megerőszakolták és meggyilkolták. valaki hívja be Abnert. flanelingben és bakancsban volt. de a házassága is. amit a hétvégén az erdőben találtak. – Beszélni szeretnék magával – közölte az ügynök semleges hangon – arról. tudniuk kell valamit Daniel Abnerről. Morgan ez utóbbira tippelt. Soha nem gyanúsították – legalábbis nem komolyan. A drótkeretes szemüveg mögül szürke szempár figyelt tompa tekintettel. Az asztalnál ülő kopaszodó férfi dohányzott. az irtott és az irtatlan erdő közti területen. Megvan a maga keresztje. – Nem kizárt. Áldozat ő is. és maga nem tartotta idetartozónak? – Akkor beszélek róla most. Hotchner közölte velük: egy rendőr az imént jelentette. Hotch. Garue vajon nem felejtette-e el megemlíteni. – Ha az utolsó lányt szeptemberben vagy később temették el… – gondolkodott Morgan fennhangon. – Nem tartottam idetartozónak. – Lehet. és szótlanul elnyomta a csikket. de ettől az ügytől az övé ismét mázsás súlyú lett. – Garue megőrizte a hidegvérét. – Mielőtt kikérdezik – mondta Garue –. – Mikor kezdődik a vadászszezon? – tudakolta Morgan. a magaslesről láthatja őket? – kérdezte Rossi. hogy elfogják a napot. a kisebb növények kivesznek. Rámosolygott a férfira. Abner nem a maguk embere. ha volt. kellő gondossággal járunk el. s kérte. A férfi arckifejezése némi csüggedtségről tanúskodott. akinek fogalma sincs arról. Garue széttárta a kezét. s egy darabig hallgatagon tanulmányozták egymást. – A tízéves kislányát elrabolták. mint amennyire egy ilyen helyzetben bármelyik családtagot gyanúsítani szokták.

– Logant kölyökkora óta ismerem. mi történt a lányával – mondta Morgan. s sóhajtva kifújta a füstöt. kivel? Ismeri a nevét? – Sajna nem. hogy egy építkezésen dolgozik Logannel. – Tudja. Morgan eltöprengett ezen egy pillanatig. Arkansasból. talán a három feleletből ki tudna hámozni a csapat valami használhatót. csak nyugalom. noha amit hallott. a másikban meg pontosan megtapasztaltam. ha arra járok és friss keréknyomot találok? A világon semmire. mégis. Morgan előrehajolt. – Oké. annyira rosszul lettem tőle. – De ez nem olyasvalami. – Mit találtak? Abner egy hosszú pillanatig csak ült. Morgan már noszogatni akarta. – Most szeretném hallani. – Mindannyian megdöbbentek – szólt Morgan. Oklahomából valahonnan. – Elmondták. – Rosszul lettem tőle – mondta. miként érezhette magát annak idején az a fickó. aki az én kislányom holttestét találta meg. hogyan történt. ennyire emlékszem. – Valahonnan délről.Abner bólintott. Abner szívott egy slukkot. amikor megszólalt. csak másik vezetővel. hamuszürke arccal. mit csinált az a két ember. Billy mesélte. de a bátyjait jól ismertem. – Van valami fogalma arról. Nem áll módunkban mindenkit távol tartani. nem beszélve arról. Morgan ügynök. bólintott. hogy pár éve költözött ide… honnan is? – Abner megrázta a fejét. Morgan leküzdötte ingerültségét. – Rosszul lett? – kérdezte Morgan. mi volt a benyomása Kwitcher meg Logan reakciójával kapcsolatban. – Rendben – mondta Morgan. – Az egyik pillanatban még mulatság volt haverokkal. Jézusom. – Tudom. – Billy Kwitcher meg Logan Tweed béreltek fel szarvasvadászatra. uram. amit fel lehet dolgozni. – Rég volt – felelte Abner. – Mesélje el. – Mi a helyzet Kwitcherrel? – Őt már nem ismerem olyan jól. – Nem itt lakott világéletében? – Nem. és járják ma is. Ez már válasz volt. ha nem is pontosan a kérdésre felelt. ki tilthatná meg nekik? Ugyan mire gondoltam volna. – Elmondta. hogy kicsi híján a belemet hánytam ki. a bizonyítékot gyűjtő kollégák közt járta egy mondás: Első gyanúsított. Elvégre a gazdaság erdeje. – Ilyen messzire nem akarok menni. de hallanom kell. mi történt. – Az ő reakcióik? – Abner csaknem hadart. mint az enyém! Halálra rémültünk. Ember. – Őszinte részvétem. – Mi sem természetesebb. – Tud bármit is Kwitcherről? – Majdnem biztos vagyok benne. Ez fontos volt. De gondolkozzon csak rajta egy kicsit… aztán mondja meg nekem. alig volt több a semminél. hogy a Bassinko alkalmazottai folyamatosan járták az erdőt. maga mit gondolt? Morgan békítően felemelte a kezét. mialatt maga a rendőrséget . Abner elnyomta a cigarettát. ki lehetett az erdőben? Abner vállat vont. A férfi újabb cigarettára gyújtott. hogyan reagált a csontkéz megtalálására – mondta. Tavaly is együtt voltak vadászni. Logan haverja. mielőtt feltette a következő kérdést. Nem szólok közbe. – Mind a ketten idevalósiak? Bólintott. mennyire nehéz. Missouriból. Tíz évvel járt alattam az iskolába. – Ugyanolyanok voltak. A vadászatvezető elgondolkodott egy pillanatra. Ha ugyanerről érdeklődne mindhárom vadásznál. aki elsőnek járt a tetthelyen. Abner tíz perccel később tett pontot a beszámoló végére. és azonmód rágyújtott egy újabbra. fájdalma nyilvánvaló volt. s végre az ügynök szemébe nézett.

– Ha megjátszotta. Abner kellőképp nagydarab ahhoz. mit tudom én. hogy… a francba. hogy ha összecsuknák az elkövetővel. Hotchner a tanácsteremben tájékoztatta a többieket a kihallgatás eredményéről. nekem kellett leállítanom. ha hall még felőlünk. Prentiss szeme összeszűkült. A világ legtermészetesebb dolga. Ami azért abnormális. Abner otthon van az erdőben. – Komolyan gondolta a fenyegetést? – kérdezte Reid. – Eléggé felizgatta magát mind a kettő – bökte ki végül.hívta a mobilján. A szeméből látszott. az… – Igen? Abner Morgan szemébe nézett. talán még ki is húzta volna a földből. azt hitte talán. a felesége elhagyta. ha nem teszem. – Nem hiszem el. – Fogta magát. akinek bármi köze van a bűncselekményhez – felelte Hotchner. a szemét. – Oké. hogy értem. Mi lenne. hogy később újra beszélnünk kell. nekem a gyomrom fordult fel. – Lehet. A vadászatvezető újra nekidurálta magát. – Logan… hogy is mondjam. – Noha nem egyformán jött ki rajtuk. – Mi van. ha arra jár. – Köszönöm a türelmét. – Gyanúsítottként kezelik? – kérdezte Garue. Garue elképedt. hogy a zsaruknak nagyon nem tetszene a helyszín megbolygatása. A vadászatvezető úgy pöfékelt. Morgan bólintott. azok után. mintha egy átkozott kísértetet vagy valami hasonlót látna. – Megborzongott. hogy segíthettem. Iszonyú csapások érték az életben . Ne lepődjön meg. Úgy festett. amin keresztülment. A nyomozás hosszúra nyúlhat. – Mennyiben nem? – Mint mondtam. Milyen hónapban. most. hozzányúlt volna. csak öt percre zárjanak össze vele. mint valami istenverte virágot. – Az ösztönöm ugyan mást súg… ugyanakkor emberfiának fel nem tűnhetett. de meg kell mondjam magának. – Megértem az érzelmeit – válaszolta kis mosollyal Morgan –. A szentségit. A kezet bámulta. Valami mást látott. – De talán vessen egy pillantást az elemzés kezdeti szakaszára. Azok az emlékek… de hát a másik kettő. – Míg az ellenkezője ki nem derül. hogy holttesteket hurcoljon. ha csak magát fedezte a nagyszájúskodással? Hátha figyelemelterelés volt? – Ez természetesen lehetséges – vont vállat Morgan. – Gondolja? – Mikor a Billy szemébe néztem… a srác mintha másutt lett volna. ha Daniel Abner kocsija megjárta azt az erdei utat. hogy komolyan gondolja. de a jövőben az ilyen gondolatokat tartsa meg magának. évszakban? . – Az ő reakciója valahol a Logané meg az enyém közt volt. felemelkedett. – Nos – mondta Morgan –. utóbbi nem távozna a saját lábán. Nem tudom. Jobban ismeri bárkinél. Mintha meg akarta volna fogni azokat a csontujjakat. de látni nemigen láthatta. mit hitt. Mikor is volt az? – Megmondtam már. és megspórolják a tárgyalást. – Számunkra mindenki legalábbis potenciális gyanúsított. hogy Dant gyanúsítják. – Örülök. Esküszöm. és majdnem hozzányúlt. ha leszállnának róla? – Azt fogjuk tenni. Keresztülnézett rajta. De meg kellett magyaráznom neki. – És Kwitcher? Abner újabb füstfelleget bocsátott ki. Billy nem akarta megfogni. mintha a füst gondolatokat szülne. ha már nem lesz potenciális gyanúsított – mondta Hotchner halkan. mégsem voltak ugyanolyanok a reakcióink. érti? – Nem vagyok biztos benne. egyelőre nincs több kérdésem. kíváncsi lett. – Komolyan mondom. uram. Oscart érdemel. hogy belegondolok. Tizenöt éve. azt nem bírta levenni róla. Engem legalábbis meggyőzött arról. Morgan bólintott. a lánya meghalt. – Lángoló tekintettel tette hozzá: – Ha elkapják a rohadékot. Igaza van. nem is egyszer. – Nem úgy értem.

amikor Hotchner megszólalt. mert William R. hogy egyezik a születésnapjuk. – Abner szerint úgy festett. Prentiss! Kísérjétek el. Azt hiszem. Júniusban találták meg a holttestét. Rohl néven. hogy ugyanaz a pasas? – kérdezte Hotchner. Garue nem várta meg. – Két évvel ezelőtti eltűnéséig pedofilként tartották nyilván Arkansasban. mintha Garcia megnyomta volna az ELNÉMÍT gombot. azért. –Morgan. milyen lesz majd most. – Ezek szerint két hónapja volt a tizenötödik évforduló – állapította meg Reid. – S azelőtt? – kérdezte Garue.A nyomozónak gondolkodnia kellett. hogy Garcia előhozakodjon a részletekkel. emberek. Garcia a minimálisra szorította a jópofáskodást. – Van valami arra nézvést. – Üdv mindenkinek – mondta. – Üdv. – Adataim vannak a Billy Kwitcher nevű vadászról. – Garcia arca jelent meg az egyik laptop monitorján. mint aki kísértetet lát. Mr. mivel Hotchner és Rossi is jelen voltak. Kwitcher csak két éve tűnt fel. – Arkansasban élt William K. mint aki kísértetet lát – szólt Morgan. amikor két éve kiiratkozott a világból. – Áprilist írtunk. amikor nyoma veszett a gyereknek. – Nem csoda. – Beszélnünk kell vele. – Önmagadhoz képest lassú voltál. – Hahó. Morgan arra gondolt: ha Kwitcher a sírok megtalálásakor olyan volt. – Szóval nyilvántartott pedofil. Döbbent csend terült a szobára. – Biztos vagy abban. 1993-ban. semmi gond. – A következő év szeptemberében. nagylány – mondta Morgan. Behozom én. . Kwitcher középső neve Rohl. Az sem meglepő. Elsőnek Garue tért magához. – Helyes – szólt Hotchner. – Nevet változtatott – mondta Rossi. A két ügynök engedelmeskedett. miért tette? Garcia megszokott vidám arckifejezése komoran ünnepélyessé vált. amikor meglátja a Garue tekintetében lobogó tüzet. Rohlé meg Kwitcher volt. Már az ajtónál volt. – Mr. – Nos – válaszolta Garcia –. – Mikor lépett le az asszony? Garue ismét gondolkodott.

Tudta. fegyházbüntetéssel járó nemi erőszakért tartóztatták le 2003. de Minnesotában is törvényt szegett. amit Morgan mondott. Garcia oldalra billentette a fejét. mint a minnesotai áldozatok. – Mint a te minnesotai áldozataid. hogy felkeltettem a figyelmét. – Mit tudsz mondani arról a két arkansasi lányról? – A szüleik érthető módon nem nagyon kívánták reklámozni az ügyet. mindig elégedett arcára nézett. hogy a lányok nagyjából annyi idősek voltak. – Most jön le a három lány boncolási jegyzőkönyve. Abból ítélve. neki azonban ez nem ment. – Igaz. hogy őrizetbe vegye Billy Kwitchert.Harmadik fejezet Bemidji. – Ez a Kwitcher-Rohl nem valami kolosszus. és gyilkosság áldozataként végzik. amiért két évet töltött az Arkansas Állami Börtön Tucker szárnyában. Dr. És alighanem ez a helyzet Minnesotában is. s úgy tett. hogy a helyszíni kihallgatás alatt ideges volt – mondta Reid. Reid már el tudta képzelni a folytatást. A fiatal elemző elég régen dolgozott már a szakmában ahhoz. Maguk a lánykák sem voltak makulátlanok. – Nem csoda. Nem a szexhez kell erő. Morgan egy ilyen helyzetben biztosan mondana valami jópofaságot. hogy az állam értesítése nélkül hagyta el Arkansast Minnesota kedvéért. akikkel a Pine Bluff-i éjjel-nappaliban ismerkedett meg. Garcia tekintete egy másik monitorra siklott. huszonöt mérföldre Pine Blufftól. – Tizennégy éves volt mind a két lány. vagy akár előre megfontoltan megszabaduljon az áldozataitól. az elkövető fizikai értelemben aligha lenyűgöző. Ugyanazon év augusztusában bűnösnek vallotta magát kiskorú terhére elkövetett. s Penelope Garcia csinos. Minnesota A helyi nyomozó Morgan és Prentiss ügynökök kíséretében távozott. még csak meg se lepődjön ezen. Spencer Reid eközben laptopja elé ült. Billyt kétrendbeli. – Még valami? – Nos. Rossi pedig Hotchner társaságában az üggyel kapcsolatos jelentéseket bújta. – S valószínűleg neked is feltűnt. aztán eltűnt a térképről. Billy Rohl – a Kwitcher az anyja leánykori neve – két ifjú hölgyeménnyel volt trióban. – Ez kereknek tűnik – állapította meg Reid –. noha erre nem volt büszke. hogy ne háborodjon fel. hanem ahhoz. január 23-án. mielőtt Morgan és Garue meghozzák? – kérdezte. alighanem ez volt a módszere. Azért nem is ellenezte senki. fogházzal büntetendő szemérem elleni bűncselekményben. Reid. – William Kwitcher Rohlt. de várta. szexuális bűnözőként nyilvántartásba vették. – Úgy tűnik. Garcia elvigyorodott. fiatalkorúként tiltott alkoholfogyasztásért például rajtakapták már őket. a mi Billynk törvényt szegett azzal. hogy a tettes pánikban. Reid a homlokát ráncolta. – Az arkansasi lányok maguktól benne voltak a buliban. Olcsó sörrel látta el őket. elflörtölgetne Garciával. – Talán eszkalálódott a tevékenysége. 2005-ben került ki. . – Van valamid William Kwitcherről. JJ a seriffnél volt. – Örülök. A lányok önként mennek partiba. dr. – Vannak részletek a bűncselekményről? Garcia egy pillanatig csendben olvasott. Reid szégyenlősen visszamosolygott rá. mivel nem jelentkezett az itteni rendőrségen. mintha zavarban lenne. – Mind a két lány szőke volt – közölte a nő. hogy a kisebb súlyú cselekményért emeljenek vádat ellene. Reid bólintott. alias Rohlt. persze mélyebbre kell ásnod. Semmiféle erőszakra nem került sor. hogy Garcia befejezze.

Megmondom Hotchnak. Prentiss tisztában volt azzal. deszkaborítású háza mögötti sikátorban haladt. de északról harapós szél kerekedett. kissé elrejtve. és többé nem ébredtek fel. Ám máris kételyei voltak Kwitcherrel kapcsolatban. a félelem vagy csak a hideg teszi. hogy Prentiss a hátsó frontot biztosítja. de a legtöbb jó karban volt. FBI! – A pisztoly a férfi mellének szegeződött. mégsem a hideg vagy a félelem teszi. s most combja mellett lógatta. néhány tömbnyire két parktól. Morgan és Garue a ház túloldalán a veranda lépcsőjének vágtak neki annak tudatában. aki potya sörrel szed fel az éjjel -nappali körül flangáló tinédzsereket. Újabb borzongás tört rá. hogy nem öltözött fel rendesen – szvetterére Kevlar golyóálló mellényt. majd fóliába csavarta. a maga módján. tekintete vad volt. amelynek sarka mögül kikukucskálva jól láthatta a hátsó ajtót és szinte az egész udvart. valamint a bemidji gimnáziumtól és főiskolától. – Nos. Köröskörül hasonló házak álltak. mert pánikba esett és menekülni . Morgannek sokkal több tapasztalata van a behatolásban. hanem az undor rázza ki a tudattól. A mérgezés mindenesetre egybevág azzal. a szokásos hímsoviniszta attitűdtől ő sem mentes. kopogtatunk. A lányok elaludtak. hogy viselője az FBI kötelékébe tartozik. s Prentiss ezt nem bánta. testüket takaróba. aligha tételezhető fel. – Erőszakmentes eljárás. hogy noha Morgan nagyra becsüli őt mint kollégát. – Hydrocodone – vágta rá Reid összeszűkült szemmel. így kicsit összerezzent. mielőtt a VKE-hez csatlakozott. karjaival esetlenül hadonászott. Az biztos. A sikátor mindkét oldalán fogakként sorakoztak a garázsok. Verőfényes nap volt. félelemtől eltorzult arcú férfi rontott ki az udvarra. kőhajításnyira a lehetséges áldozatok lelőhelyétől. ahogyan eltemette őket. Garcia eltűnt. hogy fel lenne fegyverkezve. – Szerette…? – kérdezte Garcia megrökönyödve. – A bejárathoz érünk. és a menekülő útját állta. majd bal kezét leengedte. a tipikus amerikai Átlagfalván. ahogyan felöltöztette. Garcia nyilvánvaló undorral csóválta a fejét. Nem látszott. amely elől-hátul hatalmas sárga betűkkel hirdette. ahol nyitva állt az ajtó. hogy az elkövető szerette áldozatait. keszeg. s Prentiss úgy vélte magában. némelyikre. Épp emiatt küldték őt a hátsó frontra. Reid az információkkal főnökéhez sietett. s nagyjából vele egyforma magasságú. A felbomlott testekben talált férgek számottevő mennyiségű kodeint és thebaint tartalmaztak. Kissé belefeledkezett ebbe a gondolatba.– Mit ír? – A halál oka ópiátmérgezés. A ház garázsának sarkánál állapodott meg. hogy ismert szexuális bűnöző ütött tanyát itt. – Vényre adható fájdalomcsillapító. – Látom – szólt Prentiss a kabáthajtókáján lévő mikrofonba. amikor csattanva kivágódott a hátsó ajtó. A rohadt életbe. vagy ostoba volt. tudván. ráfért volna a festés. felette pedig tengerkék széldzsekit viselt. – Kösz. Bizonyos módon meg akarta óvni őket. Prentiss fedezékként használta a garázst. rég elveszített szerelmet képviseltek volna? Emily Prentiss megborzongott. Arcán a félelem elszántságra váltott. kilépett a garázs mögül. kabátot húzott rájuk. – Mindjárt meglép! – hallotta Morgant a fülhallgatóban. s nem tudta eldönteni. Ha kapok valamit. Vagy ezek a lányok valami egyedülálló. Nem mintha ő zöldfülű lett volna az utcán – évekig volt nyomozó ügynök. mert továbbrobogott Prentiss felé. – Pontosan. Fülében Morgan hangja szólalt meg. Glockját kibiztosítva a kezében tartotta. – A személyazonosságukról még semmi hír. miközben Prentiss az Északnyugati Huszadik utca egyik emeletes. köztük Kwitcherére. hogy „szeretné” őket – amint az a temetési rituáléból egyértelműnek tűnt. Egy olyan férfiról. a fogsor itt-ott híjasnak látszott. A férfi vagy nagyothallott. – Állj. azonnal szólok. Újabb jele annak. jobbjában emelkedett a fegyver. Prentiss nem akarta megölni pusztán azért.

Morgan és Prentiss velük tartottak. a maga korábbi áldozataival nagyjából egykorú szőke lány sírjára látni. Prentiss rúgása elkerülte a célpontot – a gyanúsított arcát –. hogy Prentiss ura a helyzetnek. fejét búnak eresztve. mert Minnesotában él. Prentiss. s Prentiss ahogy földet ért és levegő után kapkodott. ahogy az a tisztességes állampolgárokhó’ illik. mert feszült figyelemmel tanulmányozta. Mindketten bizonytalanok voltak. miket viselnek. A gyanúsított barátságtalan tekintetet vetett rá. – Billy. megtorpantak. magába roskadtan ült. azt’ bejelentettük a hatóságoknak. Kwitcher? Kwitcher felnézett. Rohlnak? – Kurvaélet – motyogta Rohl. jól elintézte a nadrágomat – mondta Prentiss nyugodt hangon. Lábakat szét. így a férfi ismét a földre került. most már élesebben. – Azt hiszem. A férfi rázuhant. lehetőleg úgy. Honnan az istenből tudhassa azt manapság az ember? Maga is látja. Morgan a fejét érintve kitapintotta az apró. – Köszi – mondta Prentiss. JJ a bemidji rendőrfőnöknél volt. Mikor látták. – Mármost. de gesztusa nélkülözött minden derűt. Avagy azért. ahol nem vétette magát szexuális bűnelkövetőként nyilvántartásba. aki az államot annak értesítése nélkül hagyta ott. összegabalyodva hevertek a földön. Mire újra feltápászkodott volna. hogy megjátsszák magukat. – Vagy szólítsam inkább William K. Véletlen egybeesés? . Mér vagyok akkó’ bajba? – Ezt szeretném tudni én is. A gyanúsított engedelmeskedett. Habozott. – Legközelebb én megyek elölről. mert maga Arkansasban nyilvántartott pedofil. aki most az asztalhoz bilincselve várta sorsát. Morgan és Garue elfoglalták a helyüket a júdástükör mögött. Rossi leült vele szemben. Rossi és Reid várták. – Ha nem bánja. fegyverrel a kézben. Kwitcher tizenöt perc múlva már az épületben volt. Rossi nem foglalkozott ezzel.próbált. – Úgyhogy ne szórakozzon velem tovább. – William R. Tanáltunk egy hullát. Morgan és Garue egyszerre bukkantak fel a ház két sarkán. az FBI-ügynöknek sikerült a kezébe kaparintania a fegyverét. Kwitchert a kihallgatószobába vezették. hogy szórakozzon velem? – kérdezte Prentiss. miközben Rossi belépett hozzá. A csontos férfi. megrázta a fejét. Leküzdötte a fájdalmat és a szédülést. a kihallgatás feladata ezúttal Rossira hárult. hogy kiskorúak. majd ismét lesütötte a szemét. még azzal jár a legjobban. és hátrabilincselte a kezét. hirtelen nagyon érdekesnek találta. egyenesen nekirohant. Morgan a férfi mellé guggolt. maradjunk talán a Billynél. – Rossi elmosolyodott. a pisztoly pörögve kirepült a kezéből. Hotchner. s ettől a második becsapódástól Prentiss csillagokat látott. – Soha nem tanította meg magát a jó édesanyja arra. a férfi ezután Garue Durangójának hátsó ülésére került. miközben a férfival versenyezve próbált lábra kecmeregni. ahelyett hogy kikerülte volna. hátrataszította. – Nem az előbb intettem óva attól. – Az vagyok. de eltéveszthetetlen dudort. hogy elkerülje a másik kezét. de feldúlt arccal. –Nem csiná’tam semmit. Fogalmam se volt. A gyanúsított a mellkasát dörzsölve dőlt hanyatt a földön. Rohl valami foltra bukkant az asztallapon. – Mer’ ők is akarták. – Esetleg azért. hogy szövetségi rendőrtiszt elől nem menekülünk? Mialatt lábra állították. A menekülő. – Maga William Kwitcher? A hasán fekvő gyanúsított nagyot nyelt. – Szép munka – állapította meg Morgan megkönnyebbült mosollyal. eltalálta azonban a mellkasát. amelyet néhány hüvelyknyi távolságból az arcának szegezett. – Hasra. maga felbukkan egy magaslesen. s a nyomozó a kapitányságra vitte. maga két tizennégy éves szőke lánnyal létesített nemi kapcsolatot. Garue felolvasta neki a jogait. ahonnét három.

hogy beakasztott valakinek. Billy? A gyanúsított bizalmatlanul ránézett. nem olvastam az aktát. hogy a sírokat a magaslesről látni lehessen. hogy minimum háromszor randizott magával. hogy semmi közöm hozzá? Rossi vállat vont. Rohl szeme lángolt. – Akkor úgy van ezzel. – Menekülés közben szövetségi ügynököt inzultált. De itt most más a téma. vagy nem vettek sört? – Azt hiszi. Most végre Rossi szemébe nézett. vagy annál idősebb nővel? – Hogy a pokolba ne lett vóna? – Nem pusztán arra gondolok. Én normál férfi vagyok. – Nem lesz egyszerű menet. ha undorodik tőlem azok miatt a tinik miatt. az úttól messzebb hurcolja a holttesteket. maga két tizennégy évessel létesített nemi kapcsolatot. A gyanúsított nyelt. hosszú távú. – Térjünk vissza az elemzéshez. ember! – Menekült. – Nézze. – Nem akartam. – Hogy bizonyíccsam be magának. Rohl hallgatott. szeretetteljes kapcsolatra gondolok. és félórán belül úgyis tudni fogjuk a választ. hát szétrúgta a seggemet! Rossi elnyomott egy mosolyt. amit egészen biztosan elmondhatunk az elkövetőről. Magára nagyon is ráillik a profil. akkor meg már miért ne szerezne legalább egy jó pontot . aki elismerné. Viszont egy vonatkozásban hitetlen vagyok. az új lakhelyén pedig nem regisztráltatta magát. ez tulajdonképpen nem állt szándékomban. Amiket másfelől úgy ásott el. – Tisztára beteg. Rohl duzzogva keresztbe tette a karját. bíró úr. az eredmény nagyban illik magára. mert átkozottul idősebbnek látszottak. normál szükségletekkel! – Volt magának valaha igazi kapcsolata? Huszonegy éves. – Maga sose látta azt a két rimát. tizenöt percen belül meg is kapjuk. szőkék voltak meg fiatalok. – Mi? – Nem hiszek a véletlenekben. – Billy. az istenfáját. és ne jöjjön nekem azokkal a csajokkal az éjjel-nappaliból. – Az első dolog. A törvény értelmében maga erőszaktevő. – Száz dollárba lefogadom. Rossi ütötte a vasat. – Nézze. háromszemélyesbe. igen”? Biztos vagyok abban. s megrázta a fejét. Billy. gyilkos nem vagyok. Maga is azt gondolta vóna. Maga nem túl nagydarab. hogy hatásos lesz. véletlen. hogy lelépjek. hogy elemezzük az elkövető személyiségét.– Azok a csajok nem voltak áldozatok – tiltakozott Rohl. – Istenben hisz-e. – Fegyvere van. Nem én csináltam. – Az. És meghívatta magát a buliba… ami azt illeti. – A bírónak is ezt mondja majd. Billy? „Nem akartam én elmenekülni. Én is ezzel próbálkoznék. nem tudna olyan nőt megnevezni. házkutatási engedélyért folyamodtunk. Az elkövetőnk se az. hogy akiket elvermeltek odaki’. Kapcsolatról meg aztán nem is beszélve. Billy? – Hogyne hinnék mán. Sört vettek. mint én. engem nem érdekel. pont ahogy mondja. Ha nagyobb lett volna. Én ezt tartom betegesnek. – Előrehajolt. – Mer’ megijedtem. Billy? Maga vette meg nekik. – Gondoltam – mondta Rossi. pont ezzel teremtve meg a kapcsolatot. Nem vagyok én egy rohadt gyerekmolesztáló. mint aki nem is hallotta. Rossi a fejét csóválta. ami még Arkansasban is pedofília. de amikor felborítottam az FBI-ügynöknőt. – Ne merjen annak nevezni. – De ha eccer nem csiná’tam én szart se?! Rossi úgy tett. – Milyen profil? – Azért jött a városba az FBI – gesztikulált Rossi –. aki illegálisan hagyta maga mögött az államot. ahogy maga beállítja eztet. Valódi. és tartok tőle. Billy. és ő még bántott is. Rohl arca ijedelemről árulkodott. hogy pedofil. Szerető vagyok. hogy mán elég idősek.

a többiek visszamentek a tanácsterembe. amit az egész államban átvettek. Mialatt Garue bekönyvelte a fogva tartottak közé Rohlt. – Nyomra vezető hívások is voltak? – Mint mondtad. és regisztráció nélkül élt Minnesotában. – Ha akkora bajban lennék. – Hotchner Morganhez fordult. – Utánanézünk annak is. – Egymás mellé temették őket az erdőben – folytatta Prentiss. hogy értesítés nélkül pattant meg Arkansasból. mekkora bajt csinált magának azzal. Családi örökség. hátha az ő területükön eltűnt lányok kerültek most elő. Billy. de nem kizárt. de az is. barbiturátmérgezés áldozatai. tegnap viszont hosszabb cikk volt. abban a reményben. és másfelé nézett. mit tudunk – mondta Reidnek és Prentissnek. mint eddig volt. – Tizenkét és tizenöt év közöttiek. – Műanyaggal. – Most faxolta le a bíró a házkutatásit. noha elég szép számú eltűnést kell majd átnézni – mondta Hotchner. Nem hinném. mind pénz. – Köszönöm az együttműködést. Reid és Morgan Prentiss két oldalára telepedett. A ruhák. családi a fegyver vagy sem. – De sok rendőrségről is telefonálnak. A minimum. – Minőségiek. még szortírozni kell. meglesz a kontroll. amikor kezében papírokkal. – Három halott lány – kezdte Reid. Hotchner úgy érezte.azzal. – Középosztálybeli? – Alighanem – válaszolta Prentiss. – Ki foganatosítja? – kérdezte Hotchner. – Helyes. A hírügynökségeknek köszönhetően hamarosan országos lesz a hír. én pedig mondtam. hogy a dzsekijén marha nagy sárga betűkkel az áll. – Részint – válaszolta JJ. oda háromszor kimenni benzinköltség – senki nem él a közelben. a fólia. én is azt akarnék. Egyébként a takarók is első osztályúak. a börtön. – S mi az? – kérdezte Hotchner. . mint maga. A gyanúsított erre nem mondott semmit. mint aki nagy feladatot oldott meg. hogy cédula egy ruhadarabban sem volt. Holnap lesz a bírósági meghallgatása. hogy turkálták őket. sokkal magabiztosabb. takaróval. – Jó – bólintott Hotchner. hogy együttműködik? Rohl vállat vont. kabáttal óvták a szépen felöltöztetett porhüvelyeket. és szakadatlanul dörzsölte a térdén éktelenkedő sárfoltot. A rendőrfőnöknél és a seriffnél égnek a vonalak. Amiből következtethetünk az elkövető anyagi lehetőségeire. JJ biccentett. Hotchner az asztalfőre ült. hátha legalább nagyjából kijön. Segítek a helyieknek forró drótot felállítani. – Nézzük át újra. hogy házilag készültek – felelte Prentiss. hogy FBI. Rossi bólintott. – A nagyfater vadászpuskája a hálószobai szekrényben. – Lehet. – Kivágták? – kérdezte Hotchner. – Azt se feledjük. Rossi épp széket húzott ki magának. – Mielőtt lemegy a nap. – Ezek a szövetségi vádak – folytatta Rossi. Most azonban. a takarók. Rossi kávét öntött magának. – A helyi vasárnapi lapban épp csak megemlítették. – JJ elmosolyodott. – Megcsináljátok Rossival? – Persze. – Ami nem rossz. Prentiss leült. Billy. – Honnan tudhattam volna. s úgy sóhajtott fel. – A seriff Garue nyomozót küldi. – A média? – kérdezte Reid. – Van még valami más is – mondta az ajtóban álló szőke ügynök. hogy tőlünk is megy valaki. hogy az a nő hatóság? – Mondjuk abból. a rendőrfőnök is kijelölte egy emberét. – Ügyvédet akarok. azzal eltűnt. betoppant JJ. a hatóság elleni erőszak mellé a lőfegyverrel való visszaélést is felírhatja magának. Érdekesség.

– Bántalmazták a lányokat? – kérdezte Hotchner. csakugyan. – Jól tette. hogy azok nem otthoni szőttesek voltak. Mindannyian tisztában voltak azzal. ha a pasas meglesz. – Nos. Abner – mondta Hotchner. – Gondolom. Hálátlan a melójuk. tudják. amik megvannak Rohlban. beköszönök. Intett. se komolyabb kapcsolata. jóember? Abner megeresztett egy félmosolyt. helyes. – Vannak vonások. Nos. Prentiss zömök. – Azt hiszem. maguk igazán jó munkát végeznek. – Érdemes megkóstolni – biztosította őket Abner. és mindannyian ettünk. gubancos szakállú férfit pillantott meg. – Segíthetünk valamiben? – kérdezte Hotchner. de átkozottul örülünk. mintha egy vaknak nyújtaná. nem. ha megyek. tisztességesen étkeztek. A frissen sült édesség illata belengte a helyiséget. – Vagy varratta valakivel? Ha varratta. – A boncolási jegyzőkönyv szerint – mondta Prentiss – az áldozatokkal jól bánhattak életükben. igaz? – Azon vagyunk – felelte Hotchner. Abner? – Az vagyok. Mivel magyarázzuk a szép ruhákat? – Ha házi készítésűek. . ő nincs itt. Nem is kívánhatnék többet. – Hadd mutassam be a munkatársaimat. csak ezt szerettem volna honorálni. most azonban egyenesen gyászos kifejezés honolt rajta. Prentiss most döbbent rá. hogy itt vannak. ha szabad így mondani. most már tényleg megyek. milyen éhes. – Talán nekünk kéne jelentkeznünk őnála – mondta Hotchner. Nem tudjuk. – Azt hiszem. ezzel a kis… – Felemelte a fagylaltosdobozt. Reid vállat vont. – Hogyan állunk az azonosítással? – Garcia még nem jelentkezett – közölte Reid. – A vadászatvezető mindegyikükkel kezet fogott. – Túl előrehaladott a bomlás. – Megéri utánanézni – állapította meg Hotchner. – Nem sajnálok pedig maguktól semmit. Hotchner kíváncsi. de nagyra értékeljük az ajándékát. mi is tudunk majd róla? Még nem kapták el. – El tudod képzelni Rohlt a varrógépnél? – szegezte neki a kérdést főnöke. Hotchner ábrázata rendesen sem volt vidám. sokkal olcsóbbak – mondta Reid. Gondoltam. hogy anyagilag nem áll túl jól. Hotchner érezhető vonakodással fogadta. de látom. és biztos.– Azokon se volt cédula? – Eltávolították. Valamennyien az ajtó felé fordultak. – Köszönjük. azt hiszem. nem túl nyájasan. – Hotchner a vendégre mosolygott. az vajon nem kerül pénzbe? Se felesége. – Helyes. azon jár az agyam. – Most már Abner is kényelmetlenül érezte magát. Prentiss magában lefordította. jobb. köszönjük – nézett rá Hotchner. – Baromi jók. vannak azonban olyanok is. – Ahogy gondolják – mondta Abner. azzal elbaktatott. a halál beállta után milyen gyorsan elhalványulnak a bántalmazás nyomai. A férfi lefedett műanyag fagylaltosdobozt tartott a kezében. Tulajdonképpen mi az ördögöt keres maga itt. tar koponyáján foltokban csüngtek az ősz tincsek. Szemüvege mintha duzzadt arcának tartozéka volna. – Sütemény – mondta Abner. – Mr. Hotchnert kopogtatás szakította félbe. – Valami nem stimmel – szögezte le. Reid a sütisdoboz felé nyúlt. – Hotchner mosolya egyre feszültebbnek tűnt. – Még egyszer köszönjük. – Nem vagyok benne egészen biztos – mormolta Hotchner. – Hát ez meg mi volt? – kérdezte Prentiss. ám nem barátságtalan pillantást vetett a jövevényre. Mr. Ami biztos. majd az ajtó elé lépett. és levette róla a fedőt. A középosztálynak még a közelében sem jár. Morgan ügynökön kívül még mással nem találkoztam. Miután egyiket se erről a környékről rabolták el. – Épp most tartottunk szünetet. nem tartotta-e őket magánál valamennyi ideig az elkövető. – Emily? – Azonnal – válaszolta Prentiss. amik nincsenek.

Alabamától keletre. és ha csak ezt az egy lányt tartotta tíz évig. de fel már nem állt. – Ez az ember talált rá a megmérgezett áldozatokra. nem olcsó. Silvan leült. Csörgött a telefon. és ráadásul ez. – Azt már nem tudom. – Melyik részén van az? – Atlantától északnyugatra. s közben odabiccentett Reidnek és Prentissnek. a kis Heathernek nyoma veszett. inas. Épp hátratolta a székét. – Lawrence Silvannak hívnak. Hotchner bólintott. – Köszönöm. a színtelen műanyag keretű szemüveg lencséi vastagok voltak. így a maguk régi módszereivel molyolgattak: követték a nyomokat. – A sajtóosztály munkatársa. – Tíz éve rabolták el a georgiai Summerville-ben. – Kitűnő. hogy pénzre van szüksége. elkezdhetsz az elkövető foglalkozásán töprengeni. Chattanoogától délre. mintát akarsz küldeni belőle a laborba – jegyezte meg Hotchner. amíg ki nem hűltek. – Viszem már. Mr. uram. Heather Davisonnak hívták. Reid komoran magához vette a dobozt. Innen lehetett megállapítani a személyazonosságot. Garcia izgatottan bólintott. Az illat azonban nem oszlott el rögtön. hogy Daniel Abner még mindig gyanúsított… és vannak elkövetők. és a minnesotai Bemidjiben találják meg eltemetve? Hogy létezik? Garcia ravaszkás mosollyal válaszolt. Vettek DNS-t a szülőktől és Heather fésűjéből is. Megint állt valaki az ajtóban – kis termetű. aztán bejön kíváncsiskodni. Prentiss megrázta a fejét. – Hotchner hellyel kínálta a férfit az asztalnál. Itt jössz te a képbe. Garcia – mondta Hotchner. arra meg. amikor azt állította Abnernek. most tartottak uzsonnaszünetet. – Mi van még? – A hatóságok megtettek minden tőlük telhetőt. – Utána kell nézni a Davison lánynak és a viktimológiának. Mr. az anyja egy pillanatra bement a házba. Haját gondosan elválasztva viselte. de határozottan köznapi darab volt. a sütik először a laborba mennek. – Azonosítottuk az egyik lányt. a csücsökben. bólintott. – Nem kell arra emlékeztetned. Heather szülei mindent elkövettek. tengerkék nyakkendőt kötött. senki nem gondolt. mert Garcia arca jelent meg a monitoron. A cég arra kért. Azt fontolgatta. akik szívesen téblábolnak a nyomozás körül. hogy a VKE-t bevonják. – Sajnos igazad van – válaszolta Reid.– Gondolom. Reid. ami ma. – Igen? – nézett rá Hotchner. – Tíz éve? Garcia örömtelenül elmosolyodott. hogy kimegy a társalgóba. Hotch Prentissre nézett. Silvan? . Tudjuk. – Háromévesen tűnt el? – kiáltott fel Prentiss. – Szép munka. Országos riadóhálózat akkor még nem létezett. A Bassinko Industries munkatársa vagyok. Prentiss a homlokát ráncolta. s Prentiss gyomra korgott. és vesz valamit az automatából – Hotchner ugyanis füllentett az imént. negyvenes évei elején járó férfi. jöjjek ide és ajánljam fel a segítségünket. Igen. – Van valamid? – kérdezte tőle. Prentiss felpillantott. – Bocsánat – mondta. hogy ne így legyen. aztán döglött aktaként végez te valamelyik poros polcon. fehér ingéhez szürke csíkozású. akkoriban azonban nem állt rendelkezésre mindaz. Némi szerencsével még banánra vagy almára is akad valamelyik gépben. valamiből finanszíroznia kellett azt. – Hol történt ez? – A georgiai Summerville-ben. mint mondta… és mire visszajött. Silvan. Prentiss sóhajtott. – A legutoljára életét veszített áldozat tizenhárom éves volt – mármint a halálakor. Szürke öltönyt viselt. Hotch odahajolt. – Fáradjon be. Kifelé menet vágyakozva nézegette az édességet. háromévesen tűnt el. – Az elülső udvaron játszott.

– Vagy nem tudja a tettes. – Hat éve irtották azt a részt – mondta Silvan. – Látom. valaki a rezervátumokból tette? – Dehogy – válaszolta Reid. ha önök is úgy gondolják. megkérdezhetem. – Az nagyon jól jöhet – állapította meg Hotchner. ahogyan egy maszkról sem. Mr. – A szóban forgó erdőt én és még két társam szoktuk ellenőrizni. hogy épp abba a helybe nem fogunk belebotlani. hogy találgatni kezdtem. El tud képzelni olyan embert. – Köszönjük. aki leginkább könyvelőnek tippelte volna a férfit. Silvan felé fordult. hogy a szóban forgó erdőnek van valamilyen jelentősége az elkövető szemében. – Csak nem azt hiszik. Csak hát… sosem volt még dolgom nekem ilyesmivel. mi hozta hozzánk? – Mint mondtam. nem. alapvetően azonban ez az én területem. Silvan. – De maga főerdészként rendszeresen jár arra. – Igen. – Nos. Silvan hevesen bólogatott. Leginkább a fák növekedését kísérjük figyelemmel. Hangja valahol a szkeptikus és a kíváncsi között volt. segítségükre szeretnék lenni. hogy mind bejárjuk. máris sokat haladtak. Hatalmas ahhoz. Hotchner arcáról éppúgy nem lehetett leolvasni semmit. hogy az általunk birtokolt területen ilyesmi történhetett. ezért is engem delegált a cég. – Vagy valami más okból szent hely a számukra? Az erdész nem palástolhatta megdöbbenését. – Így van – szólt Hotchner. hogy ez egy indián temetkezési hely? – kérdezte Reid. hogy erdészek ellenőriznek ott rendszeresen. ami ebben a szobában elhangzik. A Bassinko Industriest érzékenyen érinti. miért épp erre az erdőre esett az illető választása. Én telepítem a fákat. – Csak arra szeretnénk rájönni. Silvan – szólt közbe Hotchner élesen –. és nem nézünk be mindig minden egyes bokor alá. – A cég szerint önöknek kérdései lehetnek az erdőkkel. Erdőgazdász vagyok. a következő legalább negyven évben nem valami sokan fogják bolygatni azt a területet. Ők a favágók. Sajnálom. Csak ez az erdő megva n majdnem száz hektár. – Ó. akire ez az elképzelés ráillik? De Silvan már a mondat befejezése előtt rázta a fejét. – Reid röviden összefoglalta a hipotézist. Hosszú távon megkönnyíthetem a munkájukat. Silvan bólintott. A kis ember tekintete egy pillanatra rávillant. – Abból indulunk ki. és azt nézzük. A cég minden lehetőt meg kíván tenni annak érdekében. nem gátolja-e azt valamilyen féreg. mérgezés vagy akár gyom. Szerény mosollyal válaszolt. Megértette? Ez szövetségi nyomozás. a falakra kitett képeken és anyagokon. hogy önöket a gyilkos nyomára vezesse. – Nem lehet. indián temető sohasem volt itt. – Tehát fakitermelő? – kérdezte Prentiss. majd folytatta. Az erdészet a maga módján eléggé hasonlít a kukorica. – Tudna mondani valamilyen okot – ismételte Reid –. – Van még kérdés? . Leginkább azonban erdésznek hívnak minket. – Szóval erdőgazdász – mondta Reid. nem. hitünk szerint ez az erdő valami különleges jelentőséggel vagy kapcsolattal bír az illető számára. amelyekre én tudok válaszolni. – Mint említettem. – Nekem van erdészeti jellegű kérdésem. az erdészettel kapcsolatban. – Mr. vagy arra számított. nem? – kérdezte Prentiss. mert a maguk… elkövetője úgy gondolta. – Mi módon képzelik el ezt a segítséget? – kérdezte Hotchner.A kis embert meglepte a kérdés. – Silvan tekintete végigvándorolt a szobán. ami miatt az elkövető ezt a helyet választotta? Silvan gondolkodott. az innen nem kerülhet ki. – Nem. 1988-ban diplomáztam az Iowa Államin. Prentiss bátorítóan bólintott felé. – Ha nem sajtós. – Egyszerűen… azért választhatta. Hotchner az ügynökökre pillantott. uram – mondta Reid. Reid arca némi csalódottságról árulkodott. – Teljesen érthető.vagy a szójababtermesztéshez.

és bátortalan mosollyal kísérletezett. Silvan felállt. hogy viszonylag tisztességes jövedelemmel kell rendelkezzen. Mr. Otthonról dolgozna. Tud adni egy névjegyet? Az erdész dzsekije zsebébe nyúlt érte. Silvan. ahol abbahagyták. hogy időt szánt ránk. hogy megakadályozza a foglyai szökését? Valakije partner ebben a dologban? Világtól elzárt helyen tartja a lányokat? Prentiss miközben jegyzetelte főnöke kérdéseit. Miután távozott. s közben az elkövető talán újabb tinédzserlány temetését készíti elő valahol a sűrűben. – Igazán nem tesz semmit. Hívhatnak bármikor. oly sok a kérdés. a hátulján a mobil. A Davison lány tíz éve veszett el. – Meg kell tudnunk. – Úgy bizony. de annál halálosabb menetrendjét. s folytatta. a gyomra összerándult. S tudjuk. azaz aligha váltogatja sűrűn az állásait. Csak egyet tartott magánál ennyi ideig. – Nagyra értékeljük a cége segíteni akarását… és a magáét is. Hotchner Prentisshez fordult. . – Az elején vannak a céges elérhetőségeim.Reid és Prentiss nemet intett. vagy mindet? – Elég sok kellemetlenséget okozna ez egy egyedülálló férfinak – jegyezte meg Reid. Ebből mennyit volt az elkövetőnél? Ugyanez áll a másik kettőre is. meddig tartja magánál a lányokat. – Köszönjük – szólt Hotchner. Követve a saját komótos. – Köszönöm. Oly keveset tudnak.

Prentiss és Reid még az asztalnál dolgoztak. – És a hatóság elleni erőszakról se feledkezzünk meg. ha már itt tartunk: bárki gyermek járt volna nála. meglátjuk. Hotchner. –A pihenőben találsz automatát. – Határozottan dolgoznunk kell még rajta. az biztos. Hotchner a legközelebbi laptopra mutatott. vagy annak a kulcsát valahol másutt dugdossa… merthogy nála nincs ilyen kulcs. a nő a laptopján. majd felnyitotta. nem beszélve – bökött állával a doboz felé – az első osztályú pornógyűjteményről. hogy érti az ugratást. másutt tartja a lányokat. – Valami fejlemény. akkor vagy nem lakat alatt tartotta. – A puska meg a fű miatt úgyse megy ez az ember egy darabig sehová – jegyezte meg Garue. ahonnét valami észkombájn sebészeti precizitással eltávolított minde n nyomot. lépjen kapcsolatba Arkansasszel. – Megkérem Garciát. és megrázta a fejét. és magasra emelte a bezsákolt vadászpuskát. – Aminek viszont nyoma sincs – mondta komoran Morgan –. – Ha mégis ő az emberünk. Aaron? Gondolom. hogy valamelyik lány akár csak a lábát is betette volna Rohlhoz. míg nem voltunk itt? – kérdezte Rossi. – Ha ő a mi emberünk. – Van még valaki – mondta Hotchner –. Rossi halálos komolysággal szólalt meg.Negyedik fejezet Bemidji. Hotchner tájékoztatta őket a Davison lány személyazonosságáról s mindarról. ami ne illett volna valahová. a fiatalember a Georgiában történt gyermekrablás részleteit olvasta. – Határozottan a megye vendégszeretetét fogja egy ideig élvezni. Mert ez a lakás nem az a hely. az annak leghalványabb jele. – Begyűjtöttük a pasast – somolygott Prentiss. ebéd után tért vissza Rossi és Morgan Garue nyomozó társaságában. Vagy. – Rossi szemöldöke megrándult. JJ a médiával és az új forróvonal-központ létrehozásával volt elfoglalva. nekik mijük van. amit eddig az eset kapcsán megtudtak. Garue kérdő arckifejezéssel nézett Morganra: Csakugyan ez az ember a te főnököd? Morgan azonban nem reagált. A lakása egyébként kész disznóól. – Georgia messze van Minnesotától. – Milyen rendes tőled – mondta Rossi. – Egyáltalán semmi? – kérdezte Prentiss. Rossi az asztalhoz ült. hogy reggeli óta semmit nem ettünk? Hotchneren nem látszott. Garue bólintott. Volt át nem gondolt ötlete. Rossi felvonta a szemöldökét. akkor nagyon jól leplezi – mondta Morgan. Garue meglóbált egy műanyag bizonyítékos zsákot. – Meglett a tűzfegyver – mondta Rossi. Rossi kuncogva rázta a fejét. Hotchner tájékoztatta őket Abner és Lawrence Silvan látogatásáról. Utóbbi a bizonyítékokat tartalmazó dobozt letette a tanácsterem asztalára. Hotchner nem válaszolt. miként hasznosíthatná a legjobban az embereit. s kissé elcsodálkozott: – Süteményeket kaptunk. de főnök lévén megengedhette magának ezt a luxust. . Morgan felemelte a mutatóujját. Minnesota Nagyjából egy óra múlva. – Előkerült mintegy félunciányi fű is. aki szerint ő csinálta? – Teljesen kizárni nem lehet. – Ha valahol másutt tartotta őket – szólt Rossi –. s Garue-val együtt ő is az asztalhoz telepedett. – Tisztában vagy vele. egyenest a laborba küldted őket. – Még csak egy kulcsot se találtunk. a csoport vezetője azt próbálta kitalálni.

Ennyi elég is volt. hogy Hotch mire gondol? – kíváncsiskodott Prentiss. szóval szerintem valamennyi időt biztosan eltöltött ott. – Igen. A két lány ugyanazon a száz négyzetmérföldön tűnt el. – Beíratták valahol errefelé a gyereket az iskolába? Hotchner nemet intett. mire gondol. – Szép munka. a déli államokban eltűnt szőke kislányok névsorát. Mielőtt Hotchner válaszolhatott volna. – A játszótéren jobbára saját magával van elfoglalva az ember… folytassa a kutatást. Reid néhány másodperc alatt be is hozta Garciát. Arra a számítógépes grafikára gondolt. – Lépj kapcsolatba Garciával a részletekért. Kevesebb mint két héttel Heather Davison elrablása után. – Nem tudunk róla. Rossi kitalálta. Lee Ann Clark játszótéren volt. – Azonosították a kettes számú áldozatot is – közölte. háromtömbnyire a lakásuktól. – Garcia – szólította Hotchner. – Arra gondolok. – És senki nem látott semmit? – kérdezte Reid. – És miért néztek máshová? – ráncolta a homlokát Hotchner. uram. – Tíz éve. Nem volt még idő a digitális kép összerakásához. mi található arrafelé. – Nem. hogy ott is el lehet kezdeni. – Az akkor ötéves bátyja leesett a mászókáról. – Nem is meglepő – állapította meg Hotchner. – Rossival az atlantai fiókunkhoz repültök. Van módja. – A keresést pedig terjesszék ki a Bemidji és Atlanta közti korridorra is. – Honnan tudtad. – Lee Ann Clarkot az alabamai Heflinben rabolták el egy parkban. Mi többiek itt folytatjuk a munkát. – Miről maradtam le? – ráncolta a homlokát Prentiss. – Uram? – Mit tudhatunk a második áldozatról? – Három és félévesen rabolták el. és amikor visszafordultak. – Tényleg kétfelé akarod osztani a csoportot? – A legközelebbi laptophoz meg mobilhoz – mondta Hotchner – ugyanolyan közel leszel. – Akkor hát mi a következő lépés? – kérdezte Rossi.– Messze ám. – Mikor? – kérdezte Hotchner. – Azt tesszük. majdnem két héttel Heather Davison után. Egy pillanatig máshová néztek. Azonkívül kezdje el lefuttatni a nagyjából tíz évvel ezelőtt. nem messze az otthonától. amely megmutatja. jövet is. Most szólt. s az üvöltésre mindkét szülő odaszaladt. Hogyan csináltad? – Az érdem Garciáé. Hotchner Reidre nézett. – Elemző volnék… . noha ezt még korai megmondani. – Úgy lesz. – És – folytatta Hotchner – kerítettünk törvényszéki szobrászt a háromdimenziós ábrázoláshoz. hol tart a harmadik áldozat azonosítása. hogy az elkövető Atlanta térségében élhetett? – kérdezte Rossi. hogyan nézhetett ki az áldozat tíz évvel az eltűnése után. menet is – válaszolta Morgan. JJ sietett be. Lee Ann már nem volt sehol. de igazság szerint eltart egy darabig az is. – Ki hagy egyedül egy ekkora gyereket? – Ott voltak a szülők és a bátyja is. hogy újabb DNS-egyezés van. – Na mégis? – mondta Rossi pléhpofával. – Garcia eltűnt a monitorról. és megnézitek. – És Garcia… nézzen utána. hogy megbizonyosodjunk róla. – Arra gondolsz.

s a keleti időzónába lépve egy órát veszített. hogy egyazon ügy kapcsán szólítsa másik városba a kötelesség. mint látogatói. aki várt rájuk és a hotelbe kísérte őket. és rendszertelen időközönként csap le. de íróként és előadóként is sokat utazott. a homlokzat többi részét hatalmas ablak uralta. Derékmagasságban fal szelte ketté az előcsarnokot. Csak délután indulhattak útnak. Carlyle megrázta a fejét. Most reggel pedig – kipihenten. szinte alig volt otthon. Carlyle az I–75-ösön északnak tartva az adairsville-i kijáratnál távozott az autópályáról. Carlyle fekete Tahoe-val jött értük. Élvezte az arcát legyezgető. Prentisszel és Carlyle-lal a nyomában. Rossi ült az anyósülésre. hogy szembenézzen a nappal. Még a legagyafúrtabb számítógépes rendszereken is lehetnek rések. hogy a minnesotai sarki klíma éppúgy nem fog hiányozni. Álmos kis fészek volt. mint aki veszi a lapot. Jobbra nyílt a bejárat. a Prentisszel elköltött könnyű reggeli után – Rossi úgy érezte. lágy baritonja déli kiejtéssel párosult. langyos szellőt. nem tartott velük. Mikor megjegyezték. beérte egy diétás kólával. tengerkék blúzban. ő meg Prentiss. mire landoltak. nem úgy festett. láthatóan nem volt annyira elragadtatva a melegtől. Kései vacsorát fogyasztott Prentiss társaságában a szállodai étteremben. Prentiss rámosolygott. rövid sportkabátja alatt az ő derekán is ott lógott a pisztoly. a darabos afroamerikai ügynök. ahonnét kétsávos – az állami 140-es. A kisvárosokra jellemző módon nem tartozott a világ legbiztonságosabb építményei közé. hogy úton van.Atlanta. – Azonosíthatóság tekintetében ez alighanem a legrosszabb fajta. – Maguk szerint működhet egy sorozatgyilkos észrevétlenül ennyi ideig? Nem szokatlan ez? – Bár az lenne – válaszolta Rossi. legfeljebb ötezren lakták. s ez azt jelentette. milyen kitűnő idő van. ahol tipikusan közepes volt a koszt. Rossi. akinek sörtehaja újonckiképző bázisok . a főütőértől. ám tudta. Scotty Carlyle. a számítógépek és a DNS korszakában is? – Ma már nem olyan kemény ez a dió. tiszta barna szemű Carlyle rövidre nyíratta haját. – Még ma. – Pokoli – mondta Carlyle. Állandóan mozgásban van. és minden falatot meg kellett fűszerezni. Rossi lépett be elsőnek. – Mi hozta magukat Atlantába. A széles vállú seriffhelyettes. milyen kapcsolat áll fenn a minnesotai Bemidji. nem messze a Commerce utcától. és rájöjjön. belehörpölt cukormentes kólájába. Georgia David Rossi már régen hozzászokott ahhoz. Eseménytelen út után. helyi idő szerint este tíz után érkeznek meg. egy tízéves gyerekrablás után? Rossi és Prentiss beavatták a részletekbe. saját rendőrséggel nem is rendelkezett. – Megjárja – ismerte el a férfi. fekete cipőben. képes arra. Nemcsak elemzőként. – Holnapra mi a tervük? Rossi elmondta. borotválkozás. szürke dzsekije alatt az oldalához szíjazott fegyverrel lépett ki a hotelből az atlantai verőfénybe. ahonnét már csak pár mérföldnyire volt az alabamai határ. Prentiss szürke nadrágban. – Minnesotához képest nem is annyira rossz. Az már nem volt annyira mindennapi. vörös nyakkendőjét geometriai minták ékesítették. s egyben a szövetségi 27-es – út vezetett a Chattahooche Nemzeti Park érintésével a Chattooga megyei Summerville keleti pereméhez. mögötte egyetlen egyenruhás ücsörgött az állítható támlájú széken. legfeljebb maroknyi villanyrendőr hunyorgott a nagyobb kereszteződésekben. Prentiss a férfiak mögé. illetve a georgiai Summerville és az alabamai Heflin között. Rossi szokása szerint kék munkásinget húzott a farmerjához. A védőjátékos alkatú. farkaséhes volt. zuhanyozás. késő este szálltak le a Hartsfield Nemzetközi Repülőtéren. de feltörni még mindig nem könnyű. miután az ebédet kihagyta. ahogyan az atlantai meleggel sem lesz gondja. Az egyszintes kis seriffi hivatal a a Nyugati Washington 35-ben volt. amiken a tettes elillan.

A seriffhelyettes egy ajtón át vezette be őket a csupa üveg irodába. – Igen. de vagy öt évvel fiatalabb. az ablakot bekeretezett diplomákkal és idézetekkel vették körül. kézmozdulattal invitálta őket. – Az FBI-tól keresik – adta tudtára a seriffhelyettes. – Értem én. uram – mondta a helyettes. Sam – mondta a telefonba a seriff. emberek. – Elég jól ismerte őket ahhoz. Göndör haja kisebb kazalban állt a fején. – Hozzon be nekünk még egy széket. Rossi lépett be a helyettes után elsőnek. Arcát barnára sütötte a novemberi nap. egy sírban azonosítottuk Heather Davison maradványait. Én vezettem a nyomozást. ha hallanánk magától az ügyről. amíg összejött. de három látogatónak meg a házigazdának azért jutott hely. gondolta Rossi. A helyiség nem volt valami tágas. mint Rossi. Telitalálat. – David Rossi különleges ügynök. Rossi lehajtotta a fejét. én már túlságosan sok szülővel közöltem. Azóta is vártam. A seriff mosolya melankolikus volt. köszönjük. az 1830-as években is. mindent tudnak egymásról a népek. A falak mellett irattartó szekrények sorjáztak. amikor megüzenték. de helyettesként már itt voltam. hogy megkérdezze. de a minnesotai Bemidji mellett. . az asztalnál ülő. közvetlen férfinak. – Mit tehetek önökért? Rossi igazolta magát. – Dolgozott az ügyön? – Persze. – Heather Davison eltűnéséről szeretnénk beszélni. nagyra értékelnénk. Letette a kagylót. Imádták azt a kicsi lányt. – Eljött a nagy pillanat – mondta Rossi tréfásan. felállt. Másodpercek teltek el. A seriffhelyettes felállt. – A szülőkkel még nem közöltük – mondta –. – Igen. Burke seriff tökéletesen megfelel nekünk. ez egy porfészek. amikor még kisklambók voltunk. szomorú ügy volt az. begyakorolt mosollyal üdvözölte őket. telefonon beszélő seriff felpillantott. – Ted Burke vagyok – nyújtott kezet habozás nélkül a főnöke. és bemutatta a kollégáit is. még csak meg se rezzennek az ilyesmitől. – Vissza kell mennünk jó néhány évet – szólt Rossi. majd bemutatta Prentisst és Carlyle-t is a barátságos. – A seriff sóhajtott. – Már akkor tartottam ettől. – Itt találjuk a seriffet? – Burke seriffet? Rossi sikeresen megállta. hogy többé nem látja a gyerekét. bemutatkozott. – Az elemző ismét igazolta magát baljával. hogy még ilyesmiket is tudjon? – A pokolba is. küldjem át azokat a DNS-mintákat. A nyersfa íróasztal mögött bordó színű bőrrel bevont szék díszelgett. és távozott. Rossi ügynök. A seriff mögötti ablakra redőnyt szereltek. Rossi és Prentiss leültek a két székre. hogy beüssön a mennykő. Bekopogott. a másik oldalon kapott helyet a körlevelekkel és más papírokkal borított asztal. Jó sokat bajlódtak. az információkra szükségünk van – válaszolta Rossi –. leesett állal üdvözölte őket. – Davisonék jó emberek. miközben parolázott a seriffel.hangulatát idézte. Azóta ismerem a családot. Nagyjából olyan magas és súlyos lehetett. – Micsoda rettenetes. Kelly háztartásbeli… vagy legalábbis akkoriban még az volt. de igaza lehet. – Már akkor is maga volt a seriff? – Akkor még nem. Burke arca elborult. vajon több seriffje is van-e a megyének. mi? Maguk. amikor ezt a helyet még Selmának hívták. – Mielőtt elmondanánk nekik. – Még mindig itt élnek a szülei? – Itt. hogy még sohasem találkoztam FBI-ügynökkel. – Az igazság az – mondta Barney Fifeworthy-mosolyával –. a seriffhelyettes meghozta Carlyle számára a harmadikat. – Jöttek most hozzám. Burke lehunyta a szemét. – Ilyen hírt megvinni aztán nem tréfadolog. fiam. Davisonéknak már az ősei is itt éltek. igaz? – Nos. – Majd később hívlak. amelynek a bal oldali sarkát leválasztották. utána Prentiss és Carlyle. Jim raktárvezető odaát Rome-ban.

és végiggondolta a mondandóját. Szóval. elnök lesz egy nap. ráhúzzuk a vizes lepedőt bármilyen eszközzel. A seriffnek tetszett a válasz. hogy az ufók vitték magukkal. aki magával vitte. hogy maguknak csak statisztikai adat. Rossi óvatosan megszólalt: – Személyes ügynek vette. – Csinos kis jószág volt. hogy átutazóban volt? – Megint csak azt tudom mondani. hogy ennek az embernek megvan a maga ritmusa. azon kívül. amikor ez az ember segítőkésznek tűnik. a másikban meg mintha a föld nyelte volna el. és rámosolygott. visszamosolygott rá. Szó nincs arról. – Mondom. miben tudnak segíteni. mint mindenki. lehetett volna Miss Georgia. Rossi a nő felé bólintott. hogy statisztikai adatnak tekintenénk őket. de nem látom. de nem egészen értette. Ha közülük valósi lett volna. – A drága gyermek az egyik pillanatban még az udvaron volt. zokon ne vegyék. ragadozó. – Mindig akad a fajtájából a városban. aztán elképedt arcot vág. egy másik meg az élet. – Szoktam én is ilyesmit mondani. akkor is tudtam róluk. ha azzal jön ide. Pláne. aki erre portyázott… de. Figyelmeztetően nézett rá. hogy ne vegyék zokon. Nem állítom. ha az áldozat gyerek. Nagyvárosi volt világéletében. s hangja elakadt egy pillanatra. összemosódhatnak a gyerekek. ki tudja. mit akar mondani. Amivel nem azt akarom mondani. Rossi megfigyelte. – Ahogy az már nyomozások esetében lenni szokott – szólalt meg végül a seriff –. – Értem – mondta Prentiss. segíteni próbálnak. – A pokolba. – Mi azonban kisebb nyomozóegység tagjaként nagy hangsúlyt fektetünk az áldozatok megismerésére. hogy soha nem fogják többé látni a lányukat. Aznap persze senki nem látott semmit. és ha mégis megtörténik. – Bármi válhatott volna abból a kicsi lányból. de már késő volt: Burke észrevette. – Semmi gond – mosolyodott el Prentiss. – Amúgy meg – folytatta a seriff – mindenki valóságos áldásnak tartotta a kis Heather érkezését azután. seriff – válaszolta Rossi. – Miért érzi úgy. Erre ez a tragédia… – Mit tud mondani a nyomozásról? Burke seriff hátradőlt. kivéve azt a negyeddolláros nagyságú műanyag darabot. Mindig azt súgta az ösztönöm. Voltak itt maguktól is kisegíteni… A seriff akcentusának köszönhetően ez a szó így hangzott: „kisegíttni”. ha felcseperedik – jegyezte meg Bürke. – Semmilyen tárgyi bizonyítékot nem találtak? – Egyedül egy hátsó helyzetjelzőből származó műanyag darabka maradt meg a padkán a sárban. Rossi tisztában volt azzal. az átk ozottul nagy port ver fel. hogy és mint megy ez nálunk idelenn. de amikor száz gyerekrablással foglalkoznak. hogy aztán onnét leessen. hogy Jim meg Kelly annyi sokat bajlódtak vele. – Értem. hogy az ember mindenkit ismer egy ilyen helyen. az emberi természet már csak ilyen. Tudom. Különösen akkor nem. Ami annyit tesz. átutazóban lehetett. Burke a fejét rázta. és ez érthető is. Nem volt szükség rá.– Értem – mondta Rossi. ha ez a sátáni rohadék meg nem fosztja a lehetőségtől. hölgyem. annak hát. hogy egy kislányt elraboljanak. bizonyítéka van rá. Mifelénk azonban nem mindennapos. hogy nem hittem volna el magának. Egy ekkora városban ő nem csak egyszerűen egy kislány. Prentiss uralkodott arcvonásain. – Senki semmi gyanúsat? – kérdezte Prentiss. ember. hogy Prentiss megkérdőjelezze a seriff törvényességről alkotott fogalmát. ehhez kétség nem férhet. De jelenleg ez egy holt ügy… . mint mondtam. most is tudok. hogy pontosan ismeri az összes gyerekmolesztáló szarházit is… már oppardon a hölgytől. amint Prentiss előbb megdöbben. valamelyik ház előtt. – …De az a kicsi lány mintha csak elkódorgott volna a világ pereméig. jó munkát végeznek. – Érti. Egy dolog a jogszerűség. hogy elmondják azoknak a jó embereknek. Az a szarházi – már oppardon a hölgytől – nyilván véletlenül fának tolathatott. talán feltalálja a rákszérumot. de azután ismét elkomorodott. meg okos is volt. fölösleges lenne siettetni. nyom nem maradt. a nagykönyv szerint csináltunk minden lépést.

Heather elrablásakor senki nem látott a környéken más államban kiadott rendszámtáblát viselő autót. És még valami. – Ugyanakkor – mondta Burke – Catoosa megye mindjárt ott van Chattanooga mellett. Információt cseréltünk… de az ördögbe is. Gondolom. összekeverheti a Chattahoochee-val vagy a Catoosával. szólt volna Heather elrablása után. – A pokolba is. most már innen folytatjuk. és az jött vissza. – Mi a helyzet a más megyéből való táblákkal? – Az már inkább átcsúszhatott. hiszen már akkor is azzal járt a fél ország. az alabamai Heflinben. Tíz perccel később Carlyle egy csendes kertvárosi negyed csinos családi háza előtt fékezett. és egy hátsólámpadarabon kívül semmi nyomot nem hagyott maga után. – Beküldték az FBI-laborba? – Persze. – Kösz. Csakugyan jók. csak nem tudom. – Ó – mondta mosolyogva –. Nagyon jók vagyunk. ez a lényeg. nem? – Igen. Burke bólintott. de nem lehetett tudni. – Lee Ann Clarknak hívták. úgy nézünk mi ki. mintha valamilyen indiántörténetbe csöppent volna. – De hát errefelé nem túl együttműködőek a rossz fiúk. – Az a darab egyébként nem személyautóról tört le. – Ami tízezrével szaladgál mindenütt. – Sajnálom. így az kiugrott az utca sok-sok fehérre meszelt háza közül. nem is akárhogyan. Prentiss elmosolyodott. hogy senkinek ne tűnjön fel – állapította meg Rossi. most azonban már sokkal többet tudunk. amelynek köszönhetően a gyermekrablási ügy egyetlen bizonyítéka állt rendelkezésre. – Nos.– Felélesztjük. hogy különítményt hoznak létre? Burke szeme elkerekedett. A seriff bólintott. Rossi bólintott. Elhiheti nekem. Mindegy. Rossi Carlyle-ra nézett. odaát tűnt el. – Annak idején nem nagyon volt min elindulni. – Atlantától délnyugatra – mondta a megtermett ügynök. – Igaz. Chattahoochee ott van Columbustól délre. – Tetszik az önbizalma. Rossi a lehetetlen nevek hallatán úgy érezte. – Én ugyan szívesen fogadok minden segítséget – válaszolta Burke –. A világoskékre festett épület ablakain halványsárgák voltak a spaletták. – Maga tudott arról. – Ez a kisteherautó aztán elég szokványos ahhoz. pláne. Nem kérdés volt. meggyőzték-e a hallottak. ha hasonló a név a Chatoogához – ha valaki csak egy szemvillanásra látja. . vagy más államból valósit. – Kezdjük a maga elképzelésével. hogy egy 1993-as Ford Aerostarból származik. néhány tömbnyire a seriffi hivataltól. Ha valaki látott volna ismeretlen kocsit. miszerint a tettes nem summerville-i. ami sok száz más gyermekrablási esetben is számított. Burke bólintott. Ehhez értünk. – Nos. – Az ismeretlen elkövető sikeresen elrabolt három lányt. Azért vagyunk itt. – Nem? – kérdezte Rossi. ennyi idő után még mit tudunk tenni. A seriff a hajába túrt. Egyáltalán nincs messze. Az ilyenek errefelé feltűnőek. A szilfa. amazoknak még annyi adatuk se volt. – Besegítünk itt – tette hozzá Rossi. hogy elkapjuk az elkövetőt. az. mint nekünk. hogy nem messze innét hasonló eset történt – mondta Rossi. hogy ismeri a helybéli cukros bácsikat. – Nem mintha a nagy mellényűek közt ne lenne seggfej. Prentiss felé hajolt. – Fontolóra vették. Rossi ügynök? Rossi visszamosolygott. ennek más alapja is van azon kívül. azóta jócskán megnőtt. – Azon a bizonyos kocsin nyilván nem volt semmi feltűnő – mondta Rossi. – Sehol sem azok. Nos… elkalauzol minket Davisonékhoz? Rossz híreink vannak a számukra. – Bár valami konkrétabbat tudnék – szólt Burke.

ami után nyoma veszett. Nem is hallgathatott. drótkeretes szemüveg mögül tekintett rájuk. Burke gyászos arccal bólintott. Davison. amikor Mrs. állítható támlájú. nagy. de az utcán szinte vasárnapi nyugalom honolt – még kutyaugatás sem hallatszott. Mrs. ő Emily Prentiss ügynök. ha hangos szóval kimondják. Davison a szófához ment. az ilyen hír nemcsak a cím zettet sújtja porig. Rossi gyomra forgott. Carlyle állva maradt az ajtónál. Rossinak azonban ettől még ki kellett mondania. Prentiss a fotel mellett döntött. Rossi az asszony mellé ült. Tudták a szomszédok is. Már tudta. Nem kellett sokat várniuk: egy harmincas évei elején járó nő azonnal ajtót nyitott. Bekeretezett képek zsúfolódtak ezen az oltáron. Az ilyesfajta hír kézbesítése egy családnak soha nem volt könnyű. várva. de a hírnököt is. Azt viszont tudta. hogy itt legyen. az én nevem David Rossi. becserkészték ezt a házat? Vagy épp csak erre jártak. Burke a székre ereszkedett. udvariasan odébb léptek. Az elkövetőnek. A házak előtt vagy a beállókon csak itt-ott parkolt autó: ebben a negyedben az alsó középosztályhoz tartozó családok éltek. Rövid. – DNS-mintát kaptunk magától és a férjétől is. de valakinek a gyermekével – az más lapra tartozik. a többiek iskola-előkészítőben vagy óvodában. Kelly. göndör haj keretezte arcát. Az egyik falnál kapott helyet a szórakoztató elektronika. Napsütötte novemberi hétköznap volt. – Nocsak. kék szeme kerek. akik látták. távol tőle. – Három vadász a minnesotai Bemidji mellett bukkant rá vasárnap Heather sírjára. ha megúszta azt a negyedórát. Ezek az emberek az FBI Viselkedéskutató Egységétől jöttek. kikémlelték. Davison himbálózva sírt. Burke ment elöl. és beharapta alsó ajkát. Prentiss zsebkendőt nyújtott neki. És Rossi már szerzett korábban ilyen sebeket. – Nem ülnének le? – kérdezte a nő. mi lesz a következő lépés. bézs színű szék a nagyablaknál. de nem tehette. Filigrán testét kőmosott farmerbe és a Georgiai Egyetem pólójába bújtatta. amit annak idején a tettes is látott. Rossi figyelmét azonban nem a nagyképernyős tévé és a DVD-lejátszó kötötte le. Davison. amelyben csak Heather Davisonról készült fotók kaptak helyet. ha házastárs. annál rosszabb már nincs is. a feleség is dolgozott. Davison némán bólintott. Vajon kiszemelték. amikor visszahozzák Heathert… igaz? Rossi előrehajolt. barátokról és rokonokról – de Heather itt már nem szerepelt. A veszteség csak úgy tudatosulhat az asszony számára. a könnye máris kicsordult. füles fotel és ismét csak bekeretezett képek. ő pedig Scotty Carlyle ügynök.s tekintélyes árnyékot vetett. Azután félreállt. – Jim még néhány óráig nem jön haza a munkából – mondta Mrs. A seriff és az ügynökök állva maradtak. a nagyobb gyerekek iskolában voltak. Egy dolog. Bemehetünk? A nő arca fehér lett. hogy senki ne szúrja ki a georgiai táblát viselő furgonját. hogy a nő kisírja magát. amíg a postás az utcában járt. bemutatva a kislány életét újszülött korától egészen a harmadik életéve betöltéséig. ahol a férj is. Beszélnének magával. és az alkalom szülte a tettet? Erre e pillanatban még nem tudott választ adni. Rossi kopogtatott. hogy mielőbb hazahozzák. – Átküldtem két embert Rome-ba. – Nem jó hírük van. missziós stílusú szekrényke. A . Burke seriff – mondta remegő hangon. Nagy virágos szófa állt a másik falnál. Rossi a Davison-ház felé fordulva próbálta azt látni. legalább ötvenszázalékos esélye volt arra. Rossi automatikusan felmérte a környéket. igaz? Embereket küldött hozzá. hanem a polcon álló nagy. Munkájának ezt a részét gyűlölte. Mrs. amit ebben a szobában mindenki tudott. akár a gyolcs. már majdnem délre járt. – Mrs. s a kis nappaliba vezette őket. valamint hajszálat a kislányuk hajkeféjéről. hogy rendőrautó áll a ház előtt. testvér vagy akár szülő halálhírével állít be az ember. s a városka méreteiből ítélve az ebédidő végeztére tudni fogja minden lélek. – Üdv. A harmadik fal mentén asztal. legszívesebben elrohant volna.

hogy nem engedhetem. ha mégsem csengettek volna ki Paulának. – Ó. tízesztendei fájdalom után. Vagy félóráig ültek így. Davisonék legalább most már tudták az igazságot. vele szemben. – Meg kell őt védelmeznünk. Pedig megpróbálta lebeszélni arról a Kedvest. Kell-e. Ráadásul most komoly csapás érte. hogy „fejezze be az iskolát”. mint valaha. amelyen járt. hogy én is – közölte a Kedves. mint hogy magáénak mondhatja. jól szabott barna öltönyéhez rozsdabarna inget és hasonló árnyalatú csíkos nyakkendőt viselt. Megérintette a nő hideg kezét. ám ettől csak még vonzóbbnak tart otta. amikor végre elhangzott a válasz. hogy újra ilyet tegyen. ahogyan ők fogalmaztak. tudom – válaszolta csendesen. Ő pedig úgy döntött. Sokka l kisebb volt az ő vesztesége. fájdalmuk túlságosan mély. és a férfi úgy érezte. más tennivalója nincs. szeme véreres volt. három hallgatag idegen s egy hasonlóképp hallgatag ismerős. Jobb. s úgy tűnt. A Kedves egy darabig nem válaszolt. Tudta. úgymond. A nő sikolya haldokló állatéhoz hasonlított. s most. Félóra után. hogy megint megtegyék. amikor apám azt mondta. inkább csak turkált a tányérjában evés helyett. de erre aznap már nem keríthettek sort. morózusabb hangulatban. itt az idő. talán túl sem éli ezt a csapást. de mégiscsak veszteség volt. barna szemével. Bemidji. ha megpróbálja kicsit felvidítani. Legszívesebben azt mondta volna. Paulának kicsengettek. Rossi erre nem tudott ellenszert. Te nem? – Tudod. mert a nő arcát tenyerébe temetve zokogott. Ha viszont úrrá lett rajta a melankólia – amint az most is bekövetkezett az lelke mélyéig feldúlta őt. – De én imádom ezt a gyermeket. s majdnem olyan szomorú lett. amikor része lett az életüknek de Paulát most elküldték. hogy emlékeztesselek arra. A földet is imádta. noha tudta a választ. villája lusta köröket írt le a krumplipürében. hogy elkapja az elkövetőt. Davisont. két seriffhelyettes meghozta Mr. mindjárt jobb lenne minden. aki egy évtizede elveszítette azt. – Jól vagy. melynek minden pillanatában elviselte az ürességet. annyira üres ez a ház a leányaink boldog zajongása nélkül. Rossinak beszélnie kellett velük. – Imádom Paulát. . Minnesota Imádta az ő Kedvesét. hogy vesztesége végleges. Rossi átadta neki a szófán a helyét. hogy még a Kedves sem tökéletes. Rossi némán ült. férfi ennél szebb ajándékot nem is kaphatott. Most ott ült a vacsoraasztalnál. megveregette a vállát. miközben a kérdést fontolgatta. Nem tarthatnánk meg? Ő azonban a fejét rázta. és végtelen ürességet érzett. mint a Kedves maga. fájdalma örök. aki megnyomorította ezt a családot. Imádta Paulát – így nevezték el a szőkeséget tíz éve. – Annyira szeretem. hiába. távol ülő. és megakadályozza. Azzal persze tisztában volt. Rendes körülmények között jóképű fiatalember lehetett tüskehajával. ami Rossi számára örökkévalóságnak tűnt. sohasem fogja abbahagyni. de ennek ugyan mi értelme lenne? Ami történt. megtudta. és ez az elcsépelt klisé csöppet sem zavarta. Csak annyit tehetett. Arca vöröslött ebben az iszonyú pillanatban. A férfi már azt hitte. megtörtént.személyazonosságot tegnap állapították meg. Ha a Kedves boldog volt. drágám? – kérdezte. nem hallotta őt. az egyik seriffhelyettes a feleségéhez kísérte. szeret engem? Ezek után már nem volt miről beszélni. – Tudod. mi történt. Most már megérett arra. ami a legfontosabb volt az életében. hogy az iskolát befejezze. Egyikünknek erősnek kell lennie. Gyászuk túlságosan nyers volt. nagyobb szerencse nem érheti. hogy maradjon. vigasztalni próbálva egy nőt.

Ő bólintott.– Jó. – Nem. – Bevásároltam egyet és mást. – Akkor az leszünk. hogy még egy kicsit korai? Rámosolygott. hogy mondod – szólt. A Kedves az asztal fölött átnyúlva megérintette a kezét. Az érzelmek áthullámzottak mindkettejükön. – Szeretlek. hogyan kezdjük. – Nem gondolod. Újra családot alapítunk. ha megint család lehetnénk. ha téged boldoggá tesz. . Csodálta az ő Kedvesét. Tudom is már. drágám. – Annyira boldoggá tenne. A Kedves kissé felderült. A Kedves most már ragyogott.

– Csak az ügyvédem jelenlétében beszélhet velem. És meglehetősen biztos vagyok abban. valamint Garcia gyors tudakozódása a helyzetjelzőt illetően. de nem is a világ másik végén – egy mindenre elszánt szexuális ragadozó ennél nagyobb távolságot is megtett zsákmányért. „Lowg” szabadságon van. Minnesota Míg Prentiss és Rossi Georgiában volt. Morganra nézett. Noha a gyanúsított legfeljebb húsz év körüli lehetett a lányok eltűnésekor. Az ajándékozó ettől azonban továbbra is gyanúsított maradt. de én erre szántam a ma délutánt. üres székre bökött az állával. hogy ő botlott bele a sírjukba. mert szóltam neki. amelynek láncát az asztalhoz csatlakozó gyűrűhöz erősítették. az építőipari cégnél azt mondták Morgannek. – A kirendelt védőkkel az a baj. Amennyire Derek Morgan tudta. Üröm volt az örömben. Tehát nem épp a szomszédban. és nem egész nyolc és fél órányira a georgiai Summerville -től. hogy konkrétan hol. hogy igen elfoglaltak. akár a gyerek. Pokolian festett. annál jobban kihűltek a nyomok. rossz pont volt. s amint egyre többet dolgoztak eredménytelenül. Munkahelyén. – Hát nem olyanba talált! Morgan vigyorogva vállat vont. a VKE többi tagja túlórázott: minél inkább telt az idő. . Hiába hívták Tweed vonalas és mobil telefonját is. – Meg vagyok bántva. A legzavaróbb – s egyben a legígéretesebb – a vadászkompánia harmadik tagja. A férfi a szemét forgatta. Noha továbbra is őrizetben tartották Billy Rohlt (alias Kwitchert) az arkansasi és a minnesotai törvényszegései. Jártak nála. hogy újabb kérdéseket tegyen fel a gyermekmolesztálónak. s a tőle telhető legkellemesebb hangon mondta: – Hát. Billy. Rohl a homlokát ráncolta. s Hotchner utánanézetett Reiddel.Ötödik fejezet Bemidji. bilincsbe verve. hogy már megint maga… Morgan felvillantotta gyilkos mosolyát. hogy a Daniel Abner által hozott sütemények ártalmatlanoknak és rövidre rá felségeseknek bizonyultak. Billy. szakálla kuszán meredezett. Nem is örül nekem? – Az elemző leült Rohllal szemben. – Anélkül is beszélhetek. karikás szeme pedig arról tanúskodott. és múltja ismeretében ez kissé ironikusnak tűnt. hogy Rohl hét és fél óra autóútra élt annak idején az alabamai Heflintől. hogy nem sokat alhatott a börtönben töltött első éjszakáján. Tweed eleddig zsákutcának bizonyult. valamint marihuánabirtoklás és hatóság elleni erőszak miatt. ha olyan kedvében találom magát. Logan Tweed státusa volt. akkor meg kell várnunk. hogy találkánk van. délután kellett Rohlt kihallgatnia. hogy a csemege javát maguk a laboránsok zabálták fel. hogy tudja. Ráadásul a házkutatás után előkerült bizonyítékok. Rohl a harmadik. neki ugyanis nyoma veszett. – Tud arról az ügyvédem. de ajtót senki nem nyitott. türelmük is egyre fogyott. arra ösztökélték Morgant. semmi bizonyíték nem utalt arra. Mindazonáltal jönni fog. s a szemét forgatta. hogy maga itt van? – Naná – válaszolta Morgan. Morgannek ezen a napon. biztonságos fogyaszthatóságukat demonstrálandó. Rohl már a Beltrami Megyei Börtön látogatóinak fenntartott várójában tartózkodott narancssárga kezeslábasban. arról fogalmuk sincs. hogy Billynek bármi köze lenne a lányok halálához azon kívül. Nem tudom. Duzzogva válaszolt. – Ez nem igaz. még ha Garue nyomozó nem is kételkedett ártatlanságában. maga hogy van vele. s az asztalra fektette a kezében lévő manilaborítékot. mi forog kockán. az utolsó huszonnégy óra egyetlen pozitívuma az volt.

a kirendelt védőnek a pro bono munkája mellett gyümölcsöző fizetős praxisa kell legyen. Morgan ügynök? – Lenne néhány újabb kérdésem. Morgan megismételte a kérdést. milyen kocsija volt? Rohl zavart arcot vágott. Lerítt róla. – Kész öröm. ebben a pillanatban azonban kinyílt Morgan mögött az ajtó. derekán pedig már úszógumit hordott. Rohl néha felpillantott. aki bólintott. A gyanúsított látható megkönnyebbülése elárulta. mert nincs a maga számára semmi mondanivalója. Morgan érzése szerint igazat mondott. ügyvéd úr – mondta Morgan. megjelenése mégis impozáns volt: kopaszságával. Elemzőként tudta: a húr előbb-utóbb mindenkinél elpattan. – Kérdezett magától ez valamit? Rohl elgondolkodott. Úgy érezte azonban. – Egy nyolcvanhatos Cavalier – felelte Morgan. amikor még Arkansasban élt? Rohl az ügyvédre nézett. Rohl megköszörülte a torkát. – Menjünk vissza 1998-ba – javasolta Morgan. – Akkor meg mit keresünk itt? Hiszen már volt egy kihallgatás Mr. Nem hitt abban. Billy. Morgannek nem állt szándékában. – Csak magára vártunk. Morgan ujjai hanyagul doboltak a manilaborítékon. Az elemző számára pénzről árulkodott az ügyvéd háromrészes barna öltönye. az ügyvédje érkezett meg. – . – Na és Heflinről? – Georgiába van az is? – Alabamában. mielőtt az ügyvédje megtiltotta volna a . acélszürke tekintetét kiemelő fémkeretes szemüvegével holmi emberbe oltott pitbullra emlékeztette Morgant. a férfi kénytelen lesz megtörni a csendet. – Georgiában is megfordult? A gyanúsított nemet intett. mit keresünk itt. Staten szkeptikusnak tűnt. ha elég soká elüldögél vele. s egyikről a másikra nézett. – Maradjunk Arkansasnál. Rohl jogi képviselője jelenléte nélkül. de nem szólt közbe. reagál-e Rohl valamiképp a névre. – Emlékszik. – Kirándulgatott. de leginkább bilincsbe vert csuklóját nézte. Szerintem nem kapcsolt. hogy lát – szólt Morgan. – Nem felelt. – Abban biztos vagyok – mondta Morgan. – Voltam viszont Mississippibe egyszer. hogy Rohl képes lenne színészkedni. – Azt kérdeztem Billytől. Staten Rohlhoz fordult. Az ügynöknek nem kellett megfordulnia. úgy gondolta. Staten éles hangon kérdezte: – Mi az ördög folyik itt? – Tájékoztattam magát a találkozó tervezett időpontjáról. nem tűnt elég okosnak hozzá. fehér inge és barna nyakkendője. Újra megkérdem. hogy létezik ügyfél. aki megfogadja az ügyvédje tanácsát.Nem. – Hogy mit akar? – kérdezte a gyanúsított. – Amit meg is szakítottunk. s Morganre meredt. – Sose hallottam róla – mondta Rohl.Némán ültek egymással szemben. – Atyai mosollyal nézett védencére. – Rohl a homlokát ráncolta. Noha nem volt magas. hogy mondana valamit. örül-e. Staten megkerülte az asztalt. Staten most leült védence mellé.. hogy csak szónoki kérdés volt. – Mindenki szokott kirándulgatni – közölte Rohl. – Azért nem felelt – mondta Staten határozottan –. – Micsoda nagylelkűség. hogy Tim Staten. hogy ügyfele mellé álljon. – Biztos? Egy Summerville nevű kisvárosban sem? – Morgan figyelte. . Staten és Rohl hallgattak. mint az várható is volt. hogy megsértse Rohl polgári jogait – ilyesmihez sohasem folyamodott. – Mint például? Morgan a gyanúsítotthoz intézte szavait. S tíz perc múlva. Billy. amikor ügyvédért folyamodott.

hogy Billy falazott neki… nos. ügyvéd úr. Morgan remélte: ha imádkozik. Az elkövető profiljának darabjai összeálltak. lehet. Az van nekem még mindig. A legtöbbje kiskorúnak tűnik. Morgan visszatette a képeket a borítékba. – Nem árt. majd tíz perccel rá a tanácsteremben volt az ügy különböző vonatkozásain dolgozó JJ. – Ugyan miféle segítség lenne ez. Remélte. Ha viszont előkerítjük Tweedet. Morgan most kopogtatott az őrnek. Hol van Logan Tweed? Rohl homlokráncolva vállat vont. Morgan azonban csak fél füllel hallgatta. Rohl némán lehorgasztotta a fejét. – Igaza van az ügyvédjének – ismerte el Morgan. – Hát. Billy. – Csak ez az egy. Tegye fel a kérdéseket. hogy valaha furgonnal járt. Ha segít magának. – Egy rakás szar volt az a Cavalier. de megvolt a főiskola óta. ügyvéd úr. és kiderül. – Egy kérdésem van csak. hogy visszanyerte korábbi magabiztosságát. – Innen ugyan tapodtat sem megy. hogy maga rabolta-e el azokat a gyerekeket. és felállt. az autós témától Rohl némiképp feloldódik. – Ezt a kis pornógyűjteményt a hálószobai szekrényében kialakított rejtekodúban találtuk. hogy hangja ne legyen barátságtalan. Mellesleg amire kíváncsi vagyok. sok hasznát már nem vettem. Morgan azonban sokkal boldogabb lett volna. – Az egy Chevy. nem csak a levegőbe beszélt. én is állom a szavam. Rohl azonban bólintott. Nem volt az órában valami sok. el tudja képzelni. úgyhogy meg is váltam tőle. tinilányok társaságában. az tényleg nem ér többet. – Ha a valóságnak megfelelően nyilatkozott Tweedről – mondta Morgan –. aki rövidesen ki is engedte. Útban visszafelé megállt egy kávéra. . ha azt hallja tőle. magazinok. mint hogy cserébe megemlítsük a segítőkészségét a bírónak. ha a bíró tudomást szerez arról. Staten hőzöngő válaszba kezdett. és mit érne vele az ügyfelem? – csattant fel Staten. Ezek ugyan ártalmatlan amatőr képek. amikor Staten megszólalt: – Ha megemlíti. – Noha nem ez az egyetlen ok. de a tetthelyek átvizsgálása óta nem sok újat tudtak meg. mi lesz. egész 2005-ig. videók. Akár imádkozhatott is. – Akar mondani valamit. Morgan ügynök. ez nem valami vastag. Az elemzés eddig több vonatkozásban illett Billyre. Rohl elsápadt. hogy az hasznos. – Azt honnan a pokolból tudhassam én? Staten szinte azonnal rávágta: – Remélem. csakhogy maga. cseresznyepiros nulla-kettes Grand Amet. aki gyanakvóan tanulmányozta Morgant. Az ügynök fotókat vett ki a borítékból. vettem egy használt. Az elemző lassan megfordult. ügyvéd úr. Staten tiltakozni akart. hogy együttműködött… de konkrét dologra vagyok kíváncsi. Reid és Hotchner társaságában. épp foglalt a vonal. hátha önmagának is segít vele? Staten homlokráncolva meredt rá. Aztán mikor melóm lett és kerestem valamennyit. Ügyfelem teljes mértékben együttműködőnek bizonyult. – Az ügyvéden látszott. amiért kérdezem. aki az első számú gyanúsítottjuk volt. Miért? – Arról próbál megbizonyosodni – közölte Staten erőltetett önuralommal –. Igyekezett. Rossi és Prentiss több szerencsével jár Georgiában. már ült szemérem elleni bűncselekményért. Billy. Morgan ügynök. Morgan azonban leintette: – Magának nem árt tudni erről. Mikor aztán bekaszliztak. Billy. – Úgy tűnt. és Statenen is látszott a megdöbbenés. Morgan épp ki akart kopogni az őrnek. – Rohlhoz fordult. kimegy innen. – Meztelen lányok képei a netről. Rohl az ügyvédjére nézett. Staten vállat vont. – Mi azokat a képeket találtuk a legérdekesebbeknek. – Csak ez az egy kocsija volt? – kérdezte Morgan.válaszadást. amiken maga látható a bemidji gimnázium előtt.

ha szükségük lenne bármire. ha ez az ember az épületben van. A férfi épp kopogtatni készült az ajtófélfán. Morgannak támadt egy gondolata. – Még folyamatban van az ügy. s a szokott frázissal válaszolt: – Csak rutinkérdés volt. – A sajtó ma este lehozza a két azonosított áldozat nevét. Hotchner Reidhez fordult. Morgan megkerülte az asztalt. Abner reszketett. Morgan épp le akart ülni. a karjánál fogva kivezesse. mit tudtam meg a laborból. beszéljen. Senki nem fogja megtudni. velünk együtt. ne habozzanak. hogy a nő semmitmondó fecsegés közepette. – Hívd Garciát. . Ha nem haragszik. – Előbb azonban elmondanám. Abner belépett. Megszokott kedves mosolya eltűnt. – Szóval. ők is köszönik. ha valóban tudnánk is valamit ezekről a lányokról. és miért csak ezután végez velük? Erre senki nem tudta a választ. arca palaszürke volt. Otthonából rabolták el a georgiai Jesupban. szeme viszont lángolt. aki suttogva utasította: – Mondd meg a helyieknek. urai vagyunk a helyzetnek. Hotchner fagyos hangon mondta: – Köszönjük. Abner homlokráncolva tűrte. A férfi vállára tette a kezét. – Ízlett a süti? JJ felállt. Abner felé fordult. hol lehet Logan Tweed? – Hát… gondolom. Hotchner nemet intett. hogy beljebb lépjen. Abner – mondta. – JJ – mondta Hotchner. a munkahelyén. Még ma mindent tudni akarok erről a segítőkész Mr. Abner – közölte ellentmondást nem tűrően –. – Lennél szíves? JJ odament a főnökéhez. Az ő neve Abigail Mathis. s a vadászatvezető elé lépve megakadályozta. – Mikor? – kérdezte Hotchner. Miért? Morgan megrázta a fejét. csak öt percre adják az én kezembe. Van valami elképzelése arról. s ne tovább. hogy egy évtizede rabolták el őket. Én csak azért mondom. farmert és barna bakancsot viselt. s ő is odalépett. de nem Hotchner – ő vagy nem értette a popkultúrális utalást. benézek. Hotchner felállt. hogy hol tartanak. Reid felpillantott. Az a gond. modora tartózkodóbb lett. – Hatóság elleni erőszak. milyen messzire éltek innét eredetileg az áldozatok… és hogy mennyi idő telt el az elrablásuk óta. szóljanak. – Mr. vagy hidegen hagyta. Akkor fog csak igazán égni. amikor az emberek megtudják. mi végre őrizgeti őket tíz évig. Mások is kaptak belőle. Jareau bólintott. alig tudta a dühét palástolni. s elkerekedett szeme izgalomról árulkodott. mire kíváncsi Daniel Abnerrel kapcsolatban. s Garcia valóban egy percen belül rájuk mosolygott Reid gépének monitorjáról. s szárazon elmagyarázta. most dolgunk van. – Csak. – Ég a forró vonal – mondta JJ. hogy szükség esetén közbeléphessen. Igaz ez? – Vele szemben az esettől független vád merült fel – közölte Morgan. gondoltam. nekem és az embereimnek is. mielőtt távozik. – Tudok segíteni? A zömök férfi szokása szerint flanelinget. – Fantasztikusak voltak. Abnerről. – Sokkal jobban menne a viktimológia. hogy elkapták Billy Kwitchert. Reid azt felelte. hogy egyértelművé tegye számára: eddig. – Ha azt akarják. Abner alig észrevehetően bólintott. – Mr.– Volt azóta valami? – érdeklődött. Kopogtatásra lendülő keze megtorpant. hogy mennek a dolgok Twin Peaksben? Néhányan elmosolyodtak ennek hallatán. – Csak egy pillanatra. Mr. – Az a hír járja – mondta –. – Rajta vagyok – válaszolta Garcia. Abner. szemben az ajtóval. hogy legalább szóljanak már nekünk. Hotchner meglehetősen hideg arckifejezéssel szólt oda. Azonosították a harmadik áldozatot. s vajon az elrablójuk megegyezik a gyilkosukkal? Ha igen. A szülei a szomszéd szobában aludtak. amikor Daniel Abnert pillantotta meg. azonnal. – Megértem. Mikor hallótávon kívül voltak.

Centre-nél az alabamai 9-esre fordultak. – 1998 júniusában – nem egész egy héttel Heather Davison summerville-i elrablása után. hogy senki nem vette észre – szögezte le Reid. amikor otthon voltak. A két férfi csak a beszélgetés rá eső felét hallotta. – Köszönöm. Alabama A Rossit és Prentisst szállító fekete városi terepjáró. – Azt teszem. A 114-es georgiai állami út az államhatárt követően a 68-as alabamaiban folytatódott. Eljött az ideje. mégis könnyen ki tudták találni a másik felét. a gyerekszoba ablaka alatt. Morgan a homlokát ráncolta. – Őt vitték el elsőnek. az ablak a meleg miatt nyitva állt. küldetésük második helyszíne felé. Gyászosan meredtek a monitorra. – Hotchner említette. – Még nem volt négyéves. hívjon nyugodtan. nyugat felé tartott. hogy csipkedjék magukat. lágy volt a talaj. – Ráadásul betört a házba. – Mennyire van Atlantától Jesup? Az afroamerikai ügynök a vállát vonogatta. álmában lopták ki Abby Mathist. Rossi elkeseredetten nézett maga elé. jóval Savannah után. kétszáznegyven mérföldre? – Az messze van innét – állapította meg Prentiss. Megpróbálták ugyan lenyomozni a helyiek is. – Heather Davison előtt nem egész egy héttel. – A másik két eset spontánabbnak tűnik. – Kell legyen valami módja. hogy már ráállította Reidet – mondta Prentiss. Illesszük csak be a profiljába. . azzal kijelentkezett. Rossi bólintott. A méret is. hogy le tudjuk szűkíteni a területet. Miért így időzítették ezeket a gyermekrablásokat? – Mennyi idős volt az a gyerek? – kérdezte Hotchner. valahol lent kezdte. – És minőségileg is más.Garcia tekintete egy másik monitorra vándorolt. – A francba – fakadt ki Carlyle. Garcia a fejét rázta. a szövetségiek is. Hotchner józanul bólogatott. – Azt is mondta. nagyon elterjedt. – Abigail Mathis – közölte Prentiss. Arra gondolok. úgy haladt felfelé. – Elég nagy az elkövető vadászterülete. amikor elrabolták. A főnök Morganhez és Reidhez fordult. – Nagyra értékeljük a jó és kemény munkát. – Tudunk valamit a bakancsról? – Wolverine. A kislánynak nyoma veszett. – Valami nyom? – tette fel a kérdést Hotchner. északnak. másfél órás út java részét kétsávos országúton tették meg. már Alabamában robogtak. emberünknek ezt az oldalát még nem ismertük. – Nem sok. – Az az állam túlfelén van. Elképesztő hidegvér. Valamelyiktek közben hívja fel Rossiékat. Átvágták a szúnyoghálót. majd ismét rájuk. Garcia – mondta Hotchner. – Lám. – Honnan? – A georgiai Jesupból. Ha van valami. Heflin. amikor Prentisst keresték a mobilján. Nemcsak a vadászterületet növelte. miközben a szülei a szomszéd szobában aludtak. és úgy lopta ki a gyereket. – Helyes. – Kétszázharminc. – Nagyjából ugyanakkor történt? – kérdezte Rossi Prentisst. volánja mögött Carlyle-lal. de semmi eredmény. Előtte való nap esett. Azoknál fogta a zsákmányt és futott. ez vezetett Heflinbe. És összekötötte a kellemest a hasznossal. A hetvenöt mérföldes. – Megrázta a fejét. Már nem jártak messzire az úti céljuktól. mintha a lenyugvó napot akarná utolérni. hogy a földrajzi elemzést is elkészítsük. Férfi munkásbakancs talplenyomata a hátsó udvarban. Itt viszont mindenképp terveznie kellett valamelyest. – Mi a neve? – kérdezte Rossi. de költözött is. hogy a házából. uram – mondta a nő.

mint egy rossz döntés. – Három. – Kislányokra van szüksége. – Előbb azonban foglalkozzunk az elkövetés módjával. azaz több. jóval később pedig az emberölést. de még tíz éve sem gondoltuk. miként viszi véghez a bűncselekményt. Hogyan működik az elkövető? – Rendben. csakhogy attól még előfordulhat néha egy-egy. amiről Rossi beszélt az imént. ha meg akarja kapni. És még a jesupi eset is csak egy héttel korábban történt. Cleburne megye székhelye 2906 lakossal dicsekedhetett. miért épp rájuk esett a választás a két állam összes többi hároméves szőke kislánya közül. hogy átfedés lenne az elkövetői típusok között. A mi gondunk most annak kiókumulálása. Most már az áldozatok közös vonásait keressük. hol jön az elkövető mind a kétféle képbe. és elragadhat valamit-valakit. Kezdjük az elkövetés módjával. akiket? – Megint csak azt mondhatom. Carlyle felmordult. Heflin. Miért? – Fogalmam sincs – ismerte be Carlyle. létezett tehát hasonlóság a bűncselekmények között. – Így van – hagyta helyben Carlyle. és az útra figyeljek? – Dehogy – mondta Rossi. s azt. s amikor a 405-ösre tértek. Carlyle a heflini rendőrség előtti parkolójába állt be a kocsival. külön kezelték az eseteket. nem túl messze egymástól. s ott be is törtek. – Bárki hozhat rossz döntést. – Most már értem… – Mármost – folytatta Rossi – íme az ok. – Arra még rá kell jönnünk – felelte Rossi. fogalmam sincs – ismerte el Carlyle. közel egykorú szőke kislány tűnik el két államból – mondta Prentiss. – Én aztán egyáltalán nem hiszek bennük – nevetett fel Rossi –. milyen szerepet játszanak ezekben az esetekben az áldozatok. hogy itt is szőke kislány volt az áldozat – minden más körülmény különbözött. – Igen – mélázott Rossi. lévén ugyanazon „típusú” bűnelkövetőt keresték. Nem arról van szó. – Nem ám – helyeselt Rossi. amire vágyik. – Ha valaki eljut a tervezéstől a házba való behatolásig és az áldozat elragadásáig. – Valami megváltozott – szólt Prentiss. amit szabadon talál – adott esetben Heather Davisont és Lee Ann Clarkot. – De nem akármilyenre – vágta rá Prentiss. Prentiss bólintott. – Az emberrablások elkövetési módja azonban nem egyforma. hogy megértsük. Az elkövetési mód mindhárom esetben pontosan ugyanaz. hogy véletlenek márpedig nem léteznek. – Lányokra – szólt Carlyle. – Az a bűncselekmény innen több száz mérföldre történt. – Nekünk sincs – mondta Rossi derűsen. – A befolyásoló tényező. Közel sem jártunk ahhoz. – Vagy fogjam be. hogy hosszú időn át magánál tartja a lányokat. igaz? Carlyle bólintott. – Sohasem árt. amiért itt vagyunk. legalábbis a tábla szerint. – Már bocs. Rossi vállat vont. Akkoriban automatikusan más elkövetőnek tulajdonítottuk volna a jesupi gyerekrablást. de miért? És miért épp azokat választotta. Ahhoz azonban. – Mintha az állna a nagykönyvben. hogy valaki betörjön egy házba. míg a másik két esetben a szabadban csaptak le a gyerekekre. hanem hogy mire van szüksége annak véghezviteléhez. – De lesz. Amikor ezek a gyerekek eltűntek. – Szőke kislányokra. – Oké – mondta Carlyle. Ennek az elkövetőnek is van sajátossága. – Akkoriban automatikusan véletlen egybeesést tételeztünk volna fel. – Ugyan mi lenne? – kérdezte Carlyle. de nem tudom követni – szólt Carlyle. kétfajta bűncselekményt követ el. – Feltéve. hiszen az csak annyiban hasonlított a másik kettőre. Először az emberrablást. ha valaki ösztökéli az embert. amelyet az alabamai 9-es úton láttak. Lesz. és szinte rituálészerű. kisóvodás korúakra. – Nos. a summerville-i és a heflini zsaruknak hasonló esettel volt dolguk. – Így van. tervezés kell. az is eszkalálódást jelent. – Ha van valami befolyásoló tényező Savannah környékén. – És nézzük meg a másik oldalát – tette hozzá Prentiss. Talán összehasonlították az adataikat. . Az országút Ross utcára változott.Carlyle kérdőn pillantott rá.

Odabenn hasonló fogadtatáson estek át. még próbálkoztam is valamennyit a dologgal. Clarkék emeletes. – Szívroham vitte el három éve. Prentiss úgy gondolta. – A fiatalember hangja elérzékenyült. A szerény. itt is csak kevés autó látszott. így várták őket. Michelle csinos szőke. aki húga eltűnésekor ötéves volt. szőke sörtehajjal. Messzebb vannak az emberüktől. bejött bemutatkozni. Ebben a lakásban nem dívott a fényképek közszemlére tétele. néhány gyerek játszott most is. A farmert és nyakkendő nélküli. – Igen – bólintott Wentworth. majd Clarkék beinvitálták a kis csoportot. az iskola bezárt. Júniust írtak akkor. A helyi nyomozó bemutatta a kollégáit a bejárati ajtónál. – Ebben a szakmában előfordul. Most azonban egyszemélyes hallgatóságuk egy Paul Wentworth nevű nyomozóból állt. Wentworth felhívta a családot. mosolygós kollégából. Én már örököltem. így némi forgalom volt. a helyiek itt is kiszúrták volna az idegent. . Éles kék tekintete egyenes jellemről árulkodott. elhaladtak a játszótér mellett. tiszta kék szemű. oltárt sem emeltek az elveszett kislánynak. kék munkásinget viselő Wentworth akár Rossi fia is lehetett volna. Prentiss pillanatok alatt megállapította Brian és Michelle Clarkról. míg Wentworth a dísznövények melletti füles fotelt választotta. – Nem beszélhetnénk azzal. maga sokkal fiatalabb annál. ám makulátlan tisztaságú nappaliban állapodtak meg. hogy a gyermekrabló váltogatta a járműveit? Ahelyett. Gyöngykaviccsal beszórt út vezetett az új garázshoz. nagyobbak és kisebbek vegyest. akárcsak elhunyt kislánya. Ha ugyanaz a személy volt. – Átolvastam az aktát. de tartok tőle. És valaki mégis észrevétlenül magával tudta vinni Lee Ann Clarkot. nyakában kicsiny aranykeresztet. hogy errefelé zömben kétkeresős családok élnek. mihaszna. mi járatban vannak. amellyel szemben lapos képernyős tévé terpeszkedett a hifi és a DVD társaságában. aki Heather Davisonért is eljött. hogy kedves és dolgos emberek. egy harmincas évei elején járó. jó sokan kihozhatták kisgyereküket. a nagyobbacskák baseballozhattak alighanem. a házaspár a jobb oldali falnál elhelyezett díványra ült. sötét nyakkendőben jött meg nem sokkal korábban a munkából – széles vállú férfi. atletikus külsejű. Férje – drapp öltönyben. így bizonyos távolságból téglának látszott a burkolat. Az utcafronti nagy ablak előtt cserepes növények díszelegtek. rendetlen íróasztal sarkára telepedett. Ez a negyed csak paraszthajszállal volt előkelőbb annál. Prentiss azonban bármibe lefogadta volna. – Így igaz. időközben hórihorgas tinédzserré cseperedett. Ezekre telepedett a három FBI-ügynök. a gyermekrablás idején teli lehetett a játszótér. Miként amott. deszkaborítású házát halvány gesztenyebarnára festették. aztán eltűnt. Wentworth kalauzolta őket a városban. majd a lényegre tért. nem. magára hagyva szüleit a szövetségi ügynökökkel. ahonnan Lee Annt elrabolták. Farmert és V nyakú pólót viselt. a padokon bébicsőszök üldögéltek. az emberek kezdtek hazatérni a munkából. tiszteletteljesen végig is hallgatta az idősebb FBI-ügynököt. hullámos fürtökkel. – Ha nem tévedek – mondta Prentiss –. Prentiss szerint miként Summerville-ben. Wentworth a zsúfolt irodában álló. vállig érő. Carlyle az ajtó melletti iratszekrényt támasztotta. porcelánfehér arcbőre és világosbarna szeme volt. s a diskurzus végeztével Prentiss semmi újat nem tudott. úgy tekintett le a látogatóknak szánt két széket elfoglaló Rossira és Prentissre. tüskehajú. és a szülők napközben nincsenek otthon. Délutánra járt már. Jó zsaru volt Clint Anderson. ahol Davisonék éltek Summerville-ben. Fiuk. Tíz percet beszélgettek. minden tetthelyen csak újabb kérdések merültek fel. Rossit – legalábbis Prentiss számára egyértelműen – frusztrálta a válasz. aki dolgozott is rajta? – Sajnos. vajon milyen állam rendszámtáblája lehetett az Aerostaron? Vagy lehetséges. hogy haladtak volna az elemzéssel. mint amikor Summerville-ben Burke seriffhez jutottak be. – Sajnálom – mondta Rossi. aki elmondta. vagy közelebb hozzá? Nem lehetett megmondani. A vendé geket összecsukható székek várták. az úton jöttek mentek az autók. hogysem rajta lehetett volna az ügyön.

– Még egy barátságos küllemű embert sem. mielőtt hívtam volna a rendőrséget. soha többé nem látják élve a lányukat. pillangót. néztem ugyan. Vasárnap volt. hogy elkapjam. – Levittük a srácokat a parkba. – Lee Ann nevét kiáltoztam. hogy nélkülünk ne próbáljon átmenni az utcán. hogy nem nagyon ismertünk itt senkit. de én mindenesetre mindent megteszek. Brandon mászókázott. – Michelle Clark beszédén enyhén érezhető volt a déli hanglejtés. Mr. – Gyönyörű nap. Rossi összevonta a szemöldökét. mint amilyeneket Prentiss Davisonéknál tapasztalt. csak a térdét horzsolta le. zsákkal a vállán. Az asszony is megköszönte. Végül aztán Michelle hazavitte Brandont. – A tudat. de elfelé szaladt tőlünk. aki arra járt. bátorító mosolyt váltott a feleségével. aki beszélgetett a kislánnyal? – Nem. hogy valami okból mégis haza próbált menni. és kikérdeztünk majdnem mindenkit. ő már nem volt. utoljára kell elmondaniuk. Nem háborgatjuk magukat többé. – Ennek igazán nem is örültünk. Clark? – kérdezte Prentiss. azután olajra lépjen. majd csendben bólintottak. de könnytenger nem fakadt. Lényeg. Ismét köszönetet mondtak. Lee Ann-nek nyoma sem volt. Mr. Kerestem mindenütt. – Tudom. hogy számtalanszor elmondhatták már. Sóhajtott. azt már megtanítottuk neki. – Mennyi idő múlva hívták a rendőrséget? – kérdezte Rossi. Clark. Prentiss úgy látta. – Mikor hazaértem – folytatta Michelle az elbeszélést –. – Köszönöm – felelte Clark. . – Ha van rá lehetőség – szólt Rossi –. azért reménykedtünk abban. mint felelte: – Fél óra? – Mit csináltak fél óráig? – tette fel a kérdést Prentiss. És mire megfordultunk. Még olyat sem. hogy egy itteni biztosítónak dolgozhasson. miután Brian itt lett biztosítási értékesítő. – És őszinte részvétünk. Prentiss arra gondolt. a gyerekrabló velünk játszott össze. igaz? – Annyian tulajdonképpen nem – válaszolta Michelle. amikor végre megtudták: nincs miben reménykedniük. Lezuhant. hogy ha Heflinben maradunk. Meglehet. mert megcsúszott a mászókán. Lee Ann hintázott. Azzal együtt nagyon alaposan átkutattam az egész házat. Noha Lee Ann még nem töltötte be a négyet. – Mi volt még ilyen? – kérdezte Prentiss. – Nem tudom. de amikor Brian előtt megnyílt a lehetőség. aki ezt tette. – Voltak mások is a téren. – Köszönjük a türelmet. Férj és feleség összenézett. hát… fejest ugrottunk a dologba. –A higgadt férfi szemébe könnyek szöktek. mégis hallanunk kéne – mondta Rossi. Libasorban hagyták el a házat. egy húron pendülnek: annak érdekében. Rossi a tornácról még egyszer visszafordult a gyászoló apához. amely még házaspárok között sem mindennapi. amit a legkeservesebben viseltünk. lepkét talán. így aztán mikor Brandon visítani kezdett. És ez azok egyike volt. s a kislány önszántából vele tartott. olyan különleges kötelék. azt gondolták. és minket sem ismertek. aki inkább kérdezte. Senki nem látott semmit. hogy a tragédiát átvészeljék. az elkövető semmiképp sem lehet fenyegető jelenség. akkor aligha lehetett valami brutális alak. majd a férje is. Aztán Lee Ann kergetni kezdett vala mit. Rossi váratlanul berekesztette a kérdezősködést. – Átfésültük az egész parkot. Lee Ann… hát. de nem esett baja. mire megy vele.Ez a találkozó nem vert akkora érzelmi hullámokat. hogy abba gyömöszölje a gyereket. azután belefogott. azon nyomban kötelék formálódott köztük. Néhány hónappal az eset előtt költöztünk a városba. Mind a ketten lejjebb. – Értjük – válaszolta Brian Clark. – Sajnos attól félek. én meg a gyerekeket tartottam szemmel. Sírtak. – Michelle egy leterített pokrócon olvasott – mondta Clark –. Ha a járókelők még csak nem is gondoltak közbeavatkozásra. Az asszony vállat vont. Ismét egymásra néztek. Clarkék majdhogynem megkönnyebbültek. – Ön is ott volt ekkor. – Sorra jártam a szomszédokat – rázta a fejét a férfi. Lee Ann még mindig velünk van. Michelle-lel együtt odafutottunk. Annistonban nőttünk fel. kérdeznék néhány dolgot. Rossi felállt.

Az elkövető elillant. amit a lányuk keresésével töltöttek. – Olvastam az egyiket. a harminc perc előny már mindenképp megvolt. hogy maga dolgozik az ügyön. kimondottan ennek a játszótérnek a kedvéért? Kötve hinném. . Szerencsénk van. és ahol a kezdet. Rossi megígérte. Ami ezt a kettőt illeti. amikor Clark értesítette őket. hogy találomra csapott le. hogy informálni fogja a továbbiakról. Aztán már csak ködszurkálás folyt Heflinben.– Láttam magát a tévében. Prentiss már tudta a választ. – Ez is egy lehetőség – felelte Rossi –. és megköszönték a segítséget. ez eszkalálódás. – Mi jön most? – kérdezte Carlyle. Azt kitervelték. mintha az elhangzottakhoz nem illő megjegyzést hallott volna. – Gondolja. Még ha a helyiek abban a pillanatban fel is hívták az államiakat. Áthajtott volna különben Georgiából Alabamába. – Jesup a kezdet. azért őket szemelte ki. ott válaszra is lelhetünk. mert újak voltak a városban? – kérdezte Carlyle. – Elég hirtelen fejezted be – jegyezte meg Prentiss. mi értelme volt átjönni egy másik államba és itt cserkészni? Nem. – Igen… írtam pár könyvet. – Az a fél óra. és baromi nagy mázlija volt. Rossi úgy hunyta le a szemét. Ha ez egyáltalán jelent valami vigaszt. Mikor Clark becsukta az ajtót. simán el tudta hagyni a várost. Rossi vállat vont és hátranézett. – Holnap Jesupba megyünk – mondta Rossi. az ügynökök elbúcsúztak Wentworth nyomozótól. amikor már úton voltak. hogy az ügyön dolgozók mindegyike az FBI legjobbjai közé tartozik. A helyi rendőrség alighanem újabb egy órát pazarolt el a város átfésülésével. De biztosíthatom magukat. vissza Atlantába. Szerintem ez az egész bűncselekmény-sorozat még a jesupi eset előtt elkezdődött. sokkal valószínűbb viszont. behozhatatlan előnyt jelentett az elkövetőnek. – Köszönöm.

egész pontosan azóta. s úgy tűnt. nevezetesen arról. Elfutott akkor otthonról az ő Kedvese. akik azonban leginkább csak tabletták formájában képzelték el a megoldást. és ez lett az ő első „beszerzőútjuk” is egyben. Mikor befejezte a főiskolát. gyerekekre éppúgy szüksége volt. mert altatótablettái társaságában hagyta el ezt az árnyékvilágot. Megdöbbentette.Hatodik fejezet Hibbing. Minnesota Tennivalója akadt Hibbingben. és mennyivel boldogabbak lennének. Az én kis csillogó páncélú lovagom. természetesen. Az éjjel elmegy érte. mert a Kedves hosszú hónapok óta búnak eresztette fejét. amikor elég idős lett ahhoz. s most eljött az újrakezdés ideje. keletnek indultak. A Kedves hosszú hónapokon át fárasztotta azzal. A lidérces álmok voltak a legrosszabbak. Az asszonynak. míg el nem jött az a bizonyos rettegett korszak. amit a túlélés érdekében meg kell tenni. hogy többé az életben nem lehetett gyereke. és ezek a tabletták életének gyakorlatilag minden részét az ellenőrzésük alá vonták: gondjuk volt a haragra. Mert ma már országos riasztórendszer lép életbe adott esetben. megtéve mindazt. hogy beszerezze a tökéletes ajándékot. Gyermekkorában sokat szenvedett a szitkoktól. Kedvese. mint óriáskígyó az áldozatát. amit a Kedvesével az apja tett. a rajongó anya addig kényeztette a gyermekeket. aki apuci Kedvesét feketén dolgozó angyalcsináló keze alá adta. s ő nosztalgiát érzett a régi idők iránt. hogy Paulának kicsengettek. noha egyvalamiről ő sem tudta meggyőzni. a városból kifelé tartva. Olyan mészárosmunkát végzett az illető. biztosítván az ő Kedvese tartós boldogságát. Nagyon felgyorsult és kitágult a világ. a hangulatváltozásokra. no és persze az alvásra. mint oxigénre. Asszonya az apja mély hangját utánozva idézte annak egyik gyakran elsuttogott mondását: – Ha már véres. ha . olyanra. az altatók azonban elhozták a békét. amilyen ő maga is volt. és azóta is együtt vannak. hogy (amint az apja durván kifejezte magát) „széttegye a lábát”. Egész más volt a világ a legutóbbi bevásárlásakor. ha a házat gyerekzsivaj verné fel. és ők velük ellentétben igazi otthont biztosítanának a gyereknek. S ha most elvét valamit. milyen borzalmasak tudnak az emberek lenni. Az iszonyú apával szemben az anyában talán maradt némi bűntudat. és úgy szorongatta a lelkét. ami jó alkalomnak bizonyult arra. akit csodált. Semmiféle férfiban nem bízott – már rajta kívül. amikor annyival egyszerűbb volt minden. Ha jól tervez és egy kis szerencséje is van. s az embernek a világháló jelentette veszedelmekkel is számolnia kell. Szerelem volt első látásra. és a fiatal lány szemtanúja volt ennek a rettenetes eseménynek. s fájdalma enyhítése érdekében jó néhány pszichiátert megjárt. hogy tisztogatás közben véletlenül elsült a kezében a vadászpuska. még ma megejti a bevásárlást. Hasznosnak bizonyultak ezek a pirulák akkor is. videokamerák szeme sötétlik mindenhol. és jó darabig egyedül élt. többé soha nem lesz családja. Hatalmas lelkével nagyon tudott szeretni. Szeretett férje úgy pusztult el. mennyire sebzett – az önáltatás soha nem volt jellemző rá –. de hát ő egymagában kis falat volt egy ekkora szerető léleknek az üresség nyomása lett úrrá rajta. aztán meg még sokkal rosszabbaktól is. valóságos áldás lenne ez mindenki számára. a depresszióra. rabláncon tartják álmai démonjait. amelyet szerethetne és kényeztethetne. becézte őt a lány. és a legborzalmasabb épp az ő apja volt! Majdnem ilyen rossznak bizonyult az anyja is. milyen egyszerűen szert lehetne tenni egy szőke kislányra. És ő azon az úton végül beadta a derekát. s el nem érték a „speciális” kort. Aztán megismerkedtek egymással. és ha szeretetének nem akadt alanya – őrajta kívül persze. elég édes! A Kedves tisztában volt azzal. jóval ártatlanabb. a Kedvesnek szánt ajándékot pedig magához veszi holnap. Annyi rémes szülő mászkál. hogy sohasem lenne képes arra az iszonyatra. az első munkahelye felé.

Jócskán hátramaradt. amelyen felmérte a Kedves boldoggá tételének árát. hogy egy-két másodpercre időnként szem elől is veszítette őket. a kicsengetés. mint annak idején a beszerzőin. A szülők egyiket a másik után ültették be az utca hosszat parkoló kocsikba. hogy bérelt kocsijában ülve végiggondolta mindezt. már annyira lemaradt. de aztán megpillantotta a helyzetjelzőket – a kocsi épp egy rönkház garázsába állt be. Meglehetősen biztos lehetett abban. halkan elkáromkodta magát. amikor a férfi épp munkában volt. mint holmi trehány népeknél. Üres volt a hely. Nem tartott soká. hogy valaki mást meg kellett fosztani a gyermekétől. hogy mindig legyen két kocsi köztük. így a Navigatorral együtt elindulhatott ő is. akár azon kívül. akik minden jel szerint tiltott bagózás kedvéért blicceltek el egy délutáni órát a liget másik végében. és alighanem amiatt aggódtak. hogy nem tűnt fel a nőnek. és látná. akkora mosollyal. az ő beszerzései nem alakulnak annyira simán és problémamentesen. amikor látta. Most. tudta: helyesen cselekedtek.eljött az idő. ahol az Északi Dublin út halad délnek a repülőtér felé. és valamelyik lány számára közeledett az iskola vége. Maga volt a tökély: eleven szőkeség. eldugott helyen. Az első lánynak akkor csengettek ki. hogy senkinek nem beszélhet – a gyermeket határozottan nem a hivatalos úton fogadták örökbe. csak nem rózsaszín. nem érdemes tovább nézelődnie. hogy őket meg ne lássák lógás közben. az egész társadalom rühelli –. aki kézen fogja és a járdaszélen parkoló fekete Lincoln Navigatorhoz vezeti gyermekét. fél vállán a Bratz hátizsákkal. hanem bíbor széldzsekibe. de háttal is álltak. nemcsak jó messzi voltak. ezzel mind a ketten tisztában voltak. surranóban. Ha most a Kedves itt lenne. Abban nem lett volna semmi… kellem. és megkezdődött a gyerekek kifelé tartó áradata. s az út ismét nevet váltott. még jobban le kellett maradnia. különben az anya kiszúrhatja. követve a Carey-tó partvonalát. és tudta. a kislány becsatolása alatt félretette a távcsövet. így nem is fordultak a parkoló felé. Rendes esetben nem első benyomás alapján döntött. arra. és az ilyesmit a hatóságok. Mennyivel jobb helyen voltak azok a lányok őnáluk. most azonban rögvest tudta. Nem lett volna képes azzal szembenézni. majd az automata garázsajtó . sőt aligha tűnt fel bárkinek is. Távcsövével könnyedén figyelemmel kísérhette az óvodába belépőket és az onnan távozókat. és ez az ár abban állt. aki pontosan ugyanígy volt öltözve. akit keresett. Noha nem nehezebb. hogy a férfit elveszítse. Szőke és karcsú volt ő is. A világon nem volt még ilyen anya. És ez nagyon nehéz volt. majd beszállt. A köztük lévő kocsik sorra elfordultak. Miközben az út északnak fordult. Ezt persze egyre könnyebben és könnyebben dolgozta fel. Valaki kiszúrhatja a távcsövet. különösen akkor. ahol senkinek nem tűnhetett fel a Vic Power liget parkolójában. és gyanút foghat. Az anya becsatolta a kislányt a gyermekülésbe. így aztán befogta a száját. s a kocsi besorolt a Keleti Huszonötödik forgalmába. Még meggyőződhetett arról. Nem sokkal ezután látta meg azt. eltekintve attól a két gimnazistától. és erre aztán végképp semmi szüksége. odahaza szerelem lesz ez első látásra. Ha otthon van. amikor a Huszonötödik a Dupont útba torkollt. a nyakig cipzározott rózsaszín széldzsekiben. A Keleti Huszonötödik utcában lévő óvodától nem messze parkolt. ügyelve arra. hogy valóban a Navigatort látja. amint egy nő – föltehetően az anyja – felé tartott. milyen szemekkel nézi ezt a nőt. azután elkészítette a kislány utolsó reggelijét. Nem volt ő holmi briganti. hogy szorosan a Lincolnra tapadjon. Volt ebben azonban szemernyi kockázat is. amelyen a Minnesotai Vikingek emblémája volt látható. talán megpróbálja megakadályozni. A város keleti felének tartottak. milyen szépen bánik a Kedves a gyermekkel. Ez már gondot jelentett. de ezen a novemberi délutánon barátságtalan északi szél nyargalt az utcákon. Elvégre ha jó szülők lettek volna. de ami azt illeti. Annak azonban nem volt értelme. Mikor kijött egy kanyarból. féltékenykedne. És a két tinédzser nem foglalkozott a nagy kék autóban ücsörgő felnőttel. aki erőből rabol gyermeket. míg a férfi munkába megy. akár a kocsiban. minimálisra csökkentve a forgalmat. úgyhogy egy reggelen megvárta. hogy már most megmondhatta akárki. akik nem figyeltek rájuk – hiszen ezért is tudta őket elvinni. most már Lake Careynek nevezték. Ő már előbb. Iszonyú jól nézett ki az a kislány a farmerben.

– Megkaphatom a két kollégája nevét és elérhetőségét? Silvan lediktálta. Reid. Noha az elkövető kétségbevonhatatlanul óvatos. Reid. Nem volt választása. Azt azonban meg kell értenie. Miután Reid mindössze tizennyolc évesen volt kénytelen szembesülni anyja betegségével. Tévedett. S ha valamit meg kell csinálni. hogy mi rengete get vagyunk úton. Ez itt az otthonuk. A munka volt az. miközben túlságosan is Billy Rohlra és a vadásztársaság másik két tagjára összpontosítottak? Emlékezett Lawrence Silvanra. hogy idősebbnek lássák a koránál. Esteledett: erre. Vajon azt jelentette ez. előkereste Silvan névjegyét. Megadta a hivatali és az otthoni számukat is. Be tudna fáradni ön is egy beszélgetésre? – Nos. vannak erdőkerülők. Spencer Reid számára. de soha nem munka közben tapasztalta. minden bizonnyal. – Köszönöm. emlékszik. hiszen a munka volt a menedéke. és a profil részben illett is rájuk. hogy a négyes számú erdőt többen is szokták ellenőrizni. itt dr. Kora ifjúságától idősebb srácok vették körül. Miután megbeszélte ezt Hotchnerrel és Reiddel. Az anya Reid szülővárosában. Miben segíthetek? – Tegnapi beszélgetésünkkor szólt arról. Bemidji. 187-es IQ amoda: arra mégsem volt képes. A legígéretesebb helyszínnek az óvoda tűnt. úgy gondolta. – Mr. dr. Silvan. amelyen az anyja bekerült. és az sem kecsegtetett sok sikerrel. jól emlékszem? – Persze pontosan emlékezett. hogy péntek előtt bármelyikünk ráérne – bár ha maga holnap este ilyenkor benn lesz a rendőrségen. Tizennyolc éves volt akkor. Nem hinném. csak épp nem tulajdonított a dolognak jelentőséget. Silvan elsőre felvette. Régóta nyomasztó élmény volt. dr. amellyel kicsit enyhíteni lehetett. mert azzá kellett válnia. Rendben. tizenkét évesen már letette az érettségit. emlékszem. három doktori fokozat oda. Jó is lesz így. még Reid gyerekkorában). ha a házból próbálná elvinni. S hatalmas olvasottság ide. eltakarva a járművet. akik sok időt töltenek az erdőben. én talán be tudok menni. s továbbra is annak ígérkezett édesanyja skizofréniája. Megtenne ő bármit a Kedveséért. északon rövidebbek voltak a napok. Következésképp a frusztráció sem csillapodhatott. Spencer Reid. – Igen. hogy az anyján segítsen. nem találja az irodában az erdészt. és férfi lett. de magára az eseményre alighanem az óvodában kerül sor. A kollégákat Randy Becknek és Jason Frymannek hívták. hogy a VKE jó úton halad. Őket nyilvánvalóan ki kell hallgatni mint potenciális gyanúsítottakat és mint tanúkat. de nem százszázalékosan? Vagy azt. de egyenesen köbre emelte. Akadtak gyanúsítottak. gyorsan felnőtt (apja háborúban tűnt el. és mindig mindent megtett azért. évfolyamokat ugrott át. – Így van. – Akkor maradjunk a péntek reggelben – válaszolta Reid.lassan leereszkedett. Las Vegasban volt a Bennington Szanatórium lakója. – Lawrence Silvan. Ez az eset azonban a frusztrációt nemhogy csökkentette volna. mert gyorsabban haladt előre az iskolában. uram. összesen hárman váltjuk egymást. és felhívta a hátoldalon lévő mobilszámot. de mindenkire más és más része. egészen addig a napig. – Köszönöm a segítségét. hogy kezdettől fogva elszúrták? Egy másik kérdés sem hagyta nyugodni Reidet. az FBI-tól. Holnap reggel mindenesetre el fogja őket kísérni oda. hátha mégis látott valaki valamit. Miután Bemidjiben esteledett. hát azt jól kell megcsinálni. Minnesota A frusztráció érzése természetesen nem volt ismeretlen dr. aki azt állította. Igazság szerint azonban éppen hogy fiatalabbnak érezte magát. . A gyermek útközben történő megszerzése kivitelezhetetlennek tűnt. Nem siklottak el más gyanúsított fele tt.

Vajon mit? Keegan megvonta a vállát. megrázta a fejét. majd közölte: – Az úr Fletcher Keegan a minnesotai bűnügyi rendőrség helyi irodájától. Keegan most mintha némi mosolyra ragadtatta volna magát. mit jelent a „kiváló egészség”? – Hogyne. amikor Hotchner közölte: – A laboros fickó úton van ide Garue-val. s velük is megegyezett a péntek reggelben. – Szerintem mi már találkoztunk. hogy még csak fogszuvasodás se fordult elő egyiküknél sem. arcán a mosoly ritka vendég lehetett. Reid és Morgan felhagytak a tehénkedéssel. Hotchner még önmagához mérten is komor arcot vágott. majd Frymant és Becket hívta. – Elsősorban – mondta Keegan – most. Fáradtan és dühösen azon töprengett. JJ pedig. Egyiknek sem volt berepedve a körme. kinek széles homloka és tüskére nyírt barna frizurája volt. Mr. látványra éppoly kimerült volt ő is. – Két dolgot kell tudnunk ahhoz.Letette. – Amiből mire következtet? – Az elkövető rendesen táplálta. de egészséges. – Örömmel halljuk. Az egyikre ráfért volna valamelyes fogszabályzó. – Nos: szerette őket. de úgy látom. – Három oka lehet: anyagi haszonszerzés. Rossi és Prentiss ügynököket küldtük le. farmert. mondhatni: kényeztette őket. Miért vitte el ezeket a gyerekeket. dr. hogy elkapjuk. Annyit jelent. – Semmiféle jelét nem találtam annak. Tökéletes fogsoruk volt. Reid végigmérte a munkásbakancsot. Hotchner alig észrevehetően elmosolyodott. egyszerűen csak kicsit közelebb húzta a székét a többiekhez. akárcsak a többieknek. Nekem ez jött le. – Nem hittem volna. szexuális perverzió. mint Reid. mennyire hiábavaló volt ez a nap. Garue bemutatta az ügynököket. valamint az. nyitott Windbreakere alatt a helyi rendőrség címerével ellátott pólót viselő Keegant. – Rossit pedig ismeri. majd ő és Garue is leültek. – Mikor megtudtuk. Keegan bólintott. de más úton nem juthat hozzá. – Ez jó ötlet volt – szólt Keegan. Hotchner hellyel kínálta a férfit. amikor a Nemzeti Akadémiára jártam. Magas. – Ismerem. Jobb híján belekontárkodnék a maguk szakterületébe… – Legyen a vendégünk. akin látszólag a leghosszabb túlórák sem hagytak nyomot. – Keegan vállat vont. valamelyest kiegyenesedtek ültükben. hogy az elkövető gyereket szeretne. Mikor ezzel megvolt. – Márpedig értük nem követeltek váltságdíjat – szögezte le Morgan. hogy én is tudok információkkal szolgálni. – Mit tanult a Nemzeti Akadémián a gyermekrablásról? Keegan válasza nem késett. nincs itt. – Nekem gőzöm sincs. elgondolkodott azon. mi legyen a következő lépés. őszülő haja vékonyan hullott alá. – Azaz – vonta le a következtetést Hotchner – az elkövető valamilyen más igényét kívánta a bűncselekmény elkövetésével kielégíteni. izmos férfit hozott magával. hogy emlékszik. s elfogta a déjà vu érzése. Keegan bólintott. bizton állíthatjuk. Hotchner homlokráncolva kérdezte: – Pontosítaná. – De lehet. Belépett az indián nyomozó. – Máris elveszem a kenyerüket. – Mit ért továbbműködés alatt? – kérdezte Keegan. hogy több időnk volt a maradványok tanulmányozására. – Így volt – erősítette meg Reid. hogy az áldozatokat annak idején Délen rabolták el – mondta Hotchner –. és mitől nem működött tovább a dolog. hogy meg kellett szabadulnia tőlük. Garue a fejét rázta. mégpedig idefent. – Egy ízben beült Jason Gideon előadására. hogy halálukkor mindhárman kiváló egészségnek örvendtek. erős fogai voltak. – És szexuális bántalmazásnak sem találtam nyomát. hogy bármelyikükkel rosszul bántak volna meggyilkolásuk előtt. Keegan. . Reid – válaszolta telt baritonján.

Tudta. ha tudják. hogy ennek lehetősége fennáll. – Nyilván otthon tanultak – folytatta Reid –. amit előadhat egy ismeretlen érdeklődőnek. hogy elintézzen egy kis napsütést? Hosszú fasorba hajtott be. – A lányok ruhái… – Mi van velük? – kérdezte Morgan. hogy egy nap valaki felfedezi a helyet. – Közönséges cucc. – De nem egyszerre – tette hozzá Hotchner –. – Nem tudom. Ennyi idő után valamiképp fenyegetést jelenthettek a számára? – Tíz év után – vonta össze Morgan a szemöldökét – hirtelenében fenyegetés? Miért? – Nem tudom – ismerte el Hotchner. ugyan. – Házi készítésűek egytől egyig. ahol megfordult. – A válasz határozott igen – közölte Rossi. tisztán láthatta. sőt ahhoz is. hogy valójában házilag készültek. – Pillanatnyilag ennyi kérdés elég – próbáljunk néhányra választ is találni. – De ha kiokoskodjuk. Remélte. mindig is tartott tőle. hogy Kedvese számára sikerül a tökéletes famíliát megteremteni. hogy a vadászok szinte szó szerint belebotlanak. Kedvese elegendő gyógyszert szerzett be ahhoz. új családjukat röptében kell majd teljessé tenni – amire volt ugyan már példa. Rádöbbent: ha a mai beszerzőút eredménytelen lesz. mert nem akarták. Hitt azonban valamelyest az előjelekben. Semmi szín alatt nem kívánta. hogy a fasor végén lakó beálljon mögé. Nem lehetett előre látni azt a szerencsétlenséget. amelyet ki lehetett aknázni. – És az jó? – kételkedett Keegan. Igaz. napsütéses időben kívánta végrehajtani. hogy a tökéletes gyermeket rövidesen arra hozzák. hogy van felesége az elkövetőnek? Netán ő maga nő? Megtudunk valamit a foglalkozására nézve? Hotchner felemelte a kezét. Mobilját a szomszéd ülésre tette. – Keegan széttárta a kezét. Nyilvánvalóan nem derült. – Még több kérdés merül fel. mi járatban van errefelé. számtalan rövidáru-üzletben vásárolható meg ezer mérföldön belül. s ő a nyomába szegődhet. hogy a minden lében kanál vadászok belebotlanak a sírokba. és megérdeklődje. azután valamiért meg kellett halniuk. Ha meglát valakit közelegni a visszapillantóban. segít-e. de ez a saját helyzetére emlékeztette. És akkor el tudjuk kapni.– Három különböző helyről elrabolt gyereket tartott magánál tíz évig – mondta Reid –. már ha az elkövető foglalkozott ezzel. ha mód van rá. ráadásul ilyen hamar. Hibbing. mert így sokkal kisebb az esély. de ideálisnak semmi szín alatt nem nevezhető ez a megoldás. s úgy parkolt. De vajon a házilag varrott ruhák arra utalnak-e. hogy a tóparton autózók közül senki ne láthassa. hogy egy esetleges sietős távozást önmaguknak is megengedhessenek. – Mi a helyzet az anyaggal? – kérdezte Hotchner. – Magánintézménybe sem – tette hozzá Garue. és ő nem tehetett róla. Mondanak valamit a házi készítésű ruhák az elkövető anyagi helyzetéről? Avagy azért volt rájuk szükség. megértjük az elkövetőt. azzal azonban semmiképp nem számolt. hogy a lányoknak kicsengethessenek. Márpedig ha Isten ellenezné a tervét. de a gondosabb vizsgálat megállapította. . hogy nem jártak köziskolába. Várakozás közben próbált kitalálni valamilyen fedőtörténetet. és a borult idő legalább egy kicsit a kezére játszott. mint egy felelésre jelentkező diák. – Az elemzésben feltétlenül. és a reggeli vastag felhőréteg szolgált némi előnnyel. hanem egy év leforgása alatt. Minnesota A borult reggeli ég vihar ígéretével volt terhes. miből állna. Noha Paula temetése óta öltött konkrétabb formát küszöbön álló távozásuk terve. Elsőre azt hittük. hogy gyorsítani kell a tempón. – Van még valami – emelte fel Keegan a kezét. kivagdosták a címkéket. hogy a külvilággal érintkezésbe kerüljenek? Nyilvánvaló.

Továbbra is követte a városi terepjárót. Ahogyan a városhoz közeledtek. kiszállt. Néha. mint aki halaszthatatlan beszélgetést folytat. amint a kislány bemegy a kapun s egyszersmind kilép az ő életéből. Késő este elhajtott a ház mellett. amikor keresztezték az Északi Dublint. de mégis több volt a semminél. közel húsz éve csapta meg valahonnan. mindennapos utat tette meg. a sörhűtőt vigyázzák. . Azután. vagy ki tudja. beült egy fehér kocsiba. föl kéne adnia. Kijött. két lépésre az ajtótól. ami viszont figyelemmel kísérte a jövés-menést. és hőn remélte.és vagyonvédelmi cég alkalmazottjaként lép fel. Feltéve hogy a Lincoln tegnap estefelé a megszokott. és nem fog aggodalmaskodni mindenféle mi-lesz-akkor-ha-kérdésen. megpillantotta a Navigator villogó bal oldali indexét. ezekkel azonban nem törődött – nyilván a bejáratot. és mozdulatlanul ült. Egy arc épp a kávéját fizette ki a kasszánál. és nem is bánta meg. Igyekezett úgy mozogni. a parkoló és az éjjel-nappali közt étterem állt. Most közelebb óvakodott hozzájuk. most azonban sehogy se tetszett. ismét itt a lehetőség. ma ugyanazon követi vissza. Úgy tett. Mami vajon hová készül? A Lincoln egy éjjel-nappali előtti parkolóba gurult. Ha bemegy fizetni. akkor húzza a szennyest. az út menti postaládáról leolvasta a nevet. Abban reménykedett. az óvodáig elkíséri őket. A visszapillantóba nézett. becsatolva. a Navigatortól jócskán elmaradva. Azt találta ki. mielőtt még a kis Marie – a nevet a család saját honlapjáról tudta meg – bekerül az óvoda biztonságos falai közé. Mesterinek épp nem lehetett volna nevezni a tervet. hogy a nő háta mögött maradjon. Enélkül is van gondja elég. a pénztárat. ahol végrehajtja a javarészt most. akárha Isten újabb ajándéka lett volna. de közben tovább lesett a kamerák után. Köszönöm neked. gondolta. Mikor a Dupont út átadta a helyét a Huszonötödik utcának. csak az időt vesztegette. Négyet számolt végül össze. hogy megigazítsa a cipőfűzőjét. A kúttal szemben. annál megvalósíthatatlanabbnak tűnt. Most úgy döntött. ahol is végignézi. és elporzott az autópálya nyugatra vezető szakaszának bejárata felé. úgy vélte. A Lake Careyből Dupont út lett. az éjjel kidolgozott tervet. Az óvoda még jó néhány tömbre volt tőlük. hogy a városi terepjáró kívánsága pillanatában tűnt fel. amint meglátta mamit tankolás közben. a hatodik és a hetedik is. Korábban már nemegyszer hallgatott az ösztönére. hogy senkit nem lát. Akár még be is vehetik. szemben az éjjel-nappalival. de nem feltűnő léptekkel az éjjel-nappali felé haladt. Benn lehetett az ötödik. az óvodába. de most már meglehetősen sok mindent tudott a Scheckel családról. Volt egy régi jelvénye. hogy valaminek – befellegzett. Bárhol lehettek kameráik. úgy lett egyre sűrűbb a forgalom. hogy a mostani beszerzőútja kudarcba fulladhat. Egy dobása legalább van. hogy majdnem üresben próbált elindulni. kihagyott lehetőség marad most ez már mindkettejük számára. és mindegyik a kút felé mutatott. és sietős. Tekintete végigfutott az úton. Eltartott egy ideig. hogy a család által felbérelt személy. és várt. hanem az étterem keleti oldalához állt be. A boltba be lehetett látni a kirakaton át. Azt érezte. Meg is jelent. Annyira meglepte. Minél többet fontolgatta a tervet. Az étterem egyet sem üzemeltetett: a régimódi sztékvendéglőt nem izgatta a parkolója biztonsága. Hirtelen ötlete támadt: nem ment a Navigator után a parkolóba. mindegyik az épület lapos tetején gubbasztott. mint aki lehajol. amit érzett. de valami azt súgta neki. nem hagyta nyugodni a gondolat. Ha a gépnél fizet. istenem. mialatt a kocsi elhaladt. az utca felőli oldalon egy benzinkút üzemelt. vészhelyzetben bejöhet az ilyen húzás. azután visszament a szobájába. hogy megjelenik végre a fekete Navigator. hogy sikerül akcióba lépnie. amely csak délután nyit ki.füléhez emeli. és laptopjával rácsatlakozott az internetre. Lassított. a kislány a gyerekülésben ült. ahogy az kell. s megkönnyebbült sóhajjal vette tudomásul. lehetetlen feltűnést kelteni a rengeteg munkába igyekvő autós között. Ha pedig erre jön az a nyavalyás azzal a gyönyörű gyerekkel. és ha a tulaj különösen paranoiás. afféle sztékvendéglő. Aztán sebességbe kapcsolt.

hogy bármi mást tegyen. hogy valami nincs rendben. Végül beletalált a kulccsal a zárba. mekkora mázlija van. Körülszaladt. kétszer. bevágódott. és úgy érezte. aki a nővel beszélgetett – nyilván törzsvásárló volt itt –. amikor a nő kihajolt a városi terepjáróból. az utat figyelő nőt. Az asszony behajolt a kocsiba. de a becsapódó ajtó felfogta a hangot. mintha régi barát előtt tárulna ki. Újabb jel ez arra nézvést. miután becsapta a terepjáró ajtaját. ha ugyan nem épp őt a kislánnyal. túlságosan rémült volt ahhoz.és fánkvásárlókból. energiaital. Reggel van. elátkozva magában mindenkit. amint előrehajolva kotorászik a zsebében a kocsikulcs után.. futólépésben távolodott. és ő addig nézte a hosszú. feltépte a jobb első ajtót. – Tekintete a boltra vágott. amely valamelyik ott dolgozóé lehetett. – Szia! – mondta. és nem volt bezárva! Úgy nyílt ki az ajtó. egyszersmind igyekszik féken tartani a gyereket is. Zakatolt a szíve. ami jó lecke volt. indított. Futva megkerülte a vendéglő sarkát. szárnyakat adott neki. drágám – válaszolta. Ha valaki bűncselekményt csinál. és nem tudta elnyomni a mosolyát. hogy már fizetett a kártyájával. – Fánkot akarok. – Megnézzük anyukádat? Bólintott. A kislány mellette bömbölt. Jobbra fordult. és betette a gyereket az első ülésre. tovább haladva délnek. Kesztyűs kezében számlát tartott. hogy szép lassan hajtson el.A nő a helyére akasztotta a pisztolyt. a gyerekülésben lévő kislány óceánkék szemébe nézett. Gyorsított a Huszonötödiken. valamint a diadalérzés. és ő feltételezte. mi történt a gyerekével. és zsebre vágta a kezét. aki túlságosan meglepődött ahhoz. Elforgatta a kulcsot. Most üres volt az egész hely. Már vissza akart fordulni a kocsijához. Fejét rázva állapította meg. nem jár szerencsével. lehajtott fejjel. Hogyan lehetett ennyire gondatlan ez a ribanc? Minden az időn múlt most. Fél szemét a boltoson tartotta. és kényszerítette magát. El sem merte hinni. hogy mégis sikerült. Fel kellett tételeznie. Emlékeztette magát egy régi esetre. A becsukott ajtó. hogy akad valaki. – Mami! – sikított.. és elvegyült a forgalomban. és már csatolta is ki. sikerült néhány másodpercet nyernie. Chisholm és Hibbing közös repülőtere felé. amikor megpróbálta a hátsó ajtót. A nő épp a fedelet pattintotta rá a kávéspohárra. . Ő legszívesebben láthatatlanná vált volna. Nyilvánvalóan a pénztárgép felé készült. és felé fordult. Csak most mert levegőt venni. és becsukta az ajtót. – A mamit akarom! – Egy pici türelem. aki most jött arra rá. rá a Huszonötödikre. hogy Isten vele van… Mikor a nő elhaladt a pénztár mellett a presszógép felé. de nem ment túl gyorsan. és ő már azt hitte. A gyerek rámosolygott. Karjában a gyerekkel. és neki a lélegzete is kihagyott. az anya folytatta útját az éjjel -nappali felé. háromszor is megpróbálkozott a zárral. eltekintve a Navigatortól meg egy. A tükörből még láthatta a hisztérikus an gesztikuláló. Szinte fájt a mellkasa. – Szia – köszönt vissza. a bejárat mellett parkoló kocsitól. mint aki épp csak arra jár. – Hé! – mondta a kislány. hogy megérzése ismét nem hagyta cserben. Jobbra ment az Északi Dublin sarkán. Hangtalanul átkozódott. de meleg. Jó lesz eltűnni innét. hogy kiáltson. aki abban a pillanatban látja meg. akkora erővel lüktetett a szíve a bordái között. Egyszer. szorosan magához ölelte a gyereket. míg el nem tűnt a tükörből. amikor szemből rendőrautó közeledett. aki nem tudta. kinyitotta az ajtót. Vékony volt a hangja. feketefehér járművet. tudta. Óvatosan a járdán maradva haladt a terepjáró felé. kapkodva. soha ne kövessen el közben közlekedési kihágást. – Szerzünk neked egyet. a szíve menten felrobban. A gyerek egyre hangosabban bömbölt menet közben. hogy eljött az idő. Vissza se nézett most már. aki látta a bérelt kocsit. újság-. s mikor végre el tudta szakítani a tekintetét a bolttól. Elmentek egymás mellett. s közben odalopakodott a Lincolnhoz. mialatt ő a kamerákat leste. ebben az időszakban nagyobb forgalomnak kéne lennie kávézókból. szeme sarkából figyelve a boltba belépő nőt.

. hogy hamarosan sort kell kerítsen a kettes számú lépésre. A zsebkendő az orrára és a szájára került. meggyőződésévé vált. és a félelmet azon nyomban diadalérzet váltotta fel. Egy keveset zsebkendőre locsolt. Megszerezte az ő Kedvesének a tökéletes ajándékot. csak rá váró gyermekülésre. majd visszahajtott az útra. Gondosan be is csatolta. Megérkezett a repülőtérre. Meg sem akart állni a repülőtérig. Beállt a saját kocsija mellé. mégpedig a hátsó ülésre erősített. Első a biztonság. és elővette a csomagtartóból a kloroformot. és kinyitotta az ajtót. miközben beindította a kocsit. majd óvatosan körülnézett. Megint csak emlékeztetnie kellett magát: a gyorshajtás végzetes lehet. Beállt egy zárva tartó kocsma parkolójába. és útnak indult. Elsőnek a táskáját rakta át a bérelt autó csomagtartójából az övébe.Miután egyre nehezebb volt vezetni és ugyanakkor a gyereket is csillapítani. Pulzusa meggyorsult. kitolatott a parkolóból. hogy átnyújthassa. majd előrement. Másfél órai vezetés választotta el Hibbingtől. Elég volt csak hátrapillantani az ő kis Csipkerózsikájukra. Végre csönd lett. Egy közeli szemetesbe dobta a szövetdarabot. Megcsinálta. A gyerek hangosan sikított. Rendőrt sehol nem látott. és érezte. hogy belé mar a félelem. és az ájult gyermek került át. homlokán verejték ütközött ki. kiszállt. és most alig várta.

s Rossi úgy saccolta. Mr. Georgia Korán. Kisvárosi atmoszféra uralta az üzleti negyedet. még harmincon innen lehet. jobbján Rossi ült. ahol a kisboltok sorában itt-ott foghíj éktelenkedett. amikor még k i se értek a városból. Rossi remélte. A városi terepjárót változatlanul Scotty Carlyle ügynök vezette. Carlyle az I–75-ösön haladt délnek. Carlyle keletnek. Mickerson hunyorgott. a felirat nem holmi. A TCM meg különben is minden kábeltévénél benne van az alapcsomagban. Wayne megyébe érve óriási tábla várta őket DÉLNYUGAT–GEORGIA LEGJOBBAN ŐRZÖTT TITKA felirattal. hogy nincsenek parkolóórák. amitől idősebbnek tűnt a koránál. s miközben a bejárat felé haladtak. és ezzel benn is voltak Jesup belvárosában – noha ez az elnevezés túlságosan is grandiózusnak tűnt ennek a tízezres településnek a magjára alkalmazva. A balra lévő hatalmas ablakon a címer látszott. Dublinban megint délnek fordultak. Haját rövidre nyírta. – Csak arra gondoltam. akik jóindulatú óvatossággal vizslatták a szövetségi rendszámot viselő autót és utasait. még nyolc előtt indultak el Atlantából. mosolyogva felállt. kihajtott nyakú fehér inget viselő afroamerikai ült. – A White Soxban mintha játszott volna valami tíz évvel . rá a 331-es szövetségi útra McRae-ig. Rossi úgy saccolta. onnan pedig a 341esen teljesítették az út legkeletibb és utolsó szakaszát Jesupig. – Még csak nem is hallottam róla. a Sunset körútra. – Igaz – mondta Carlyle –. – „Én nagy vagyok. Mialatt felé tartottak. nyolcvan mérfölddel később. a képek kicsinyítenek le” – idézte. és bemutatta a többieket. azokra. Az utcán járó népek két csoportra oszlottak. hogy bedarálja őket a csúcsforgalom. – Tim Mickerson nyomozó – nyújtotta feléjük a kezét. Mialatt a három FBI-os az épülethez ért. készen állok a közelképre. Kétszázharminc mérföld állt előttük. hallgattam viszont filmtörténetet a Ball Államin. s cukorrúdon kérődzött. egy csillogó hajú fiatalember végigmérte őket. DeMille – szólt Rossi –. – Tesó játszott benne? – Tesó nem – válaszolt Rossi félmosollyal. – Csak William Holden meg Gloria Swanson. – Carlyle most öklével a mellét döngette. – Hogy mire? – nézett rá Carlyle. a nyomozásukkal kapcsolatos ómen. Rossi felfigyelt arra. – Nem látta Billy Wildertől az Alkony sugárút című klasszikust? – kérdezte Prentiss. még ebédidő előtt Jesupban lesznek. milyen átkozottul fiatal maga.Hetedik fejezet Jesup. akik ügyet sem vetettek az érkezőkre. és azokra. süllyedt – bólintott Rossi. szeme rájuk csillant. Rossi megrázta a fejét. egy kisteherautó lelassított. Rossi és Prentiss nevettek. hogy aztán becsatlakozzon az I–75S-be. A RENDŐRSÉG szót gránitból rakták ki a bejárat felett. és sofőrje. Kiszálltak. Hamarosan új küllemű téglaépület előtt fékeztek. Savannah irányába haladt tovább az I–16E-n. – Rendben van. A rendőrség panorámaablaka alatt húzódó padon szürke öltönyös. – Azt hiszik. mögöttük Prentiss. – Csak nem az író David Rossihoz van szerencsém? – Talált. Carlyle lejattolt vele. Benn. én csak Fred Williamsonnal nézek filmet? – kérdezte Carlyle. Az atlantai forgalom már akkor rácáfolt erre a hiú reményre. ahol az I–475 délnek kerülte meg Macont. épp idejében. Carlyle a tükörbe pillantott. viszont tisztességes kecskeszakállat viselt. és elvigyorodott. a városban Carlyle jobbra fordult. Útjuk a Sunset körútról az Orange utcára vezetett. négy óra alatt.

Valamennyi elemző tőle telhetően igyekezett felvértezni magát. – De idelent nem is kerül annyiba az élet. . hány embert érintett. Most Prentiss volt Greenaway helyett.ezelőtt egy Mickerson nevű ígéret. – Sokan nem így vannak – rázta meg a fejét Rossi. Rossi önkéntelenül arra gondolt. minek köszönhetem a szerencsét. a munkát meg szeretem. a fizetési csekken kívül. de a szülőket. az igaz. Megvolt ugyan az oka arra. Ennek a családnak a felbomlása is a szörnyek számláját terhelte. miközben számos áldozatnak csak névtelenség jutott. Max Ryannel vagy Elle Greenawayjel történt. amint az Jason Gideonnal. – Maga akkor már itt volt? – kérdezte Rossi. azzal paroláztak. és Rossinak nyújtotta. Ez volt ebben a városban a legsúlyosabb bűncselekmény. mint Hotchnerét. – Amivel semmi gond – mondta Rossi –. Mickerson összehajtogatott papírlapot vett elő a belső zsebéből. – Abigail Mathis miatt vagyunk itt – közölte Prentiss. viszont hallott róla. de hát csak valakinek el kell végeznie azt is. nem kis részben az ő munkásságának köszönhetően. Mickerson arcán árnyék suhant át. Mickerson hajtott elöl. aki híressé vált. – Hát. Sox-drukker? – Bírom a baseball! De Cubsos vagyok. és felcsaptam zsarunak. – Piszkos munka. most. – Akkor még nem volt gyilkos – jegyezte meg Prentiss. ha a híres író dedikál egy könyvet nekem… – Áll az alku – vigyorgott Rossi. találkozzunk a családdal. Soha nem gyógyult meg rendesen. Szóval maga az a Mickerson? – Aha. Rossi a sárban hagyott bakancsnyomot ábrázoló felvételt tanulmányozta. Döbbenet. – Aláírna nekem egy lasztit? – Egy Cubsosnak? – dörzsölte az állát Mickerson. – Most már az. A régi időkben sokszor hívta fel áldozatok családtagjait. hogy a fiával normális kapcsolatot tartson fenn. – Nos – dugta zsebre Mickerson a cukorpapírt –. hogy a bizonyítékokkal végeztünk. süllyedt. – Nem azt akarom mondani. mint az összes család felesküdött védelmezőjére – azután a saját felesége elhagyta. vagy a bizonyítékokra kíváncsiak? – Nos. követte. Úgyhogy visszajöttem ide. Rossi már jó néhány rémet látott. – Nem. az áldóját neki. és azon töprengett. nehogy kiégjen. Előbb a családdal találkoznának. Fűrészélű kést használt hozzá a gyilkos. – Nos – szólt Rossi –. Mickerson vállat vont. – Csak ígéret nem vagyok már. de megtaláltam a számításomat. így tönkretehette a házasságot. hány embert tett tönkre ez az ügy. A nyomozó vállat vont. hogy nem becsülöm meg a tehetséget. Nem baseball. Széles vigyor volt a válasz. ha már itt vagyunk – mondta Rossi –. és most már csak azért küzdhetett. de akkor ő volt itt a nyomozó. Carlyle. Még javában játszottam. Az egy ínszalagszakadás miatt örökre álom marad. hogy visszatérjen a VKE kötelékébe. A munka egyéb személyes károkat is okozhatott. kihajtogatta. Nemcsak a három áldozat életébe került. meddig lesz még képes újra meg újra megmerítkezni a kétségbeesés és gyász emberarcú szörnyek által szabadjára engedett árhullámában anélkül. hogy úgy összeroppanna. – 1998 júniusa. – Ha csak nem kíváncsiak az átvágott szúnyoghálóra. lássuk a bizonyítékokat. Utóbbit személyesen nem ismerte. mögötte Prentisszel. – Mickerson váltva megforgatta vállait. Mickerson felvonta a szemöldökét. halljam. aki részben úgy tekintett magára. – Ez is talált. – Ez mi? – Ez a bizonyíték – közölte Mickerson. jobbján Rossival. de a veszélyt sohasem lehetett teljesen elhárítani. a barátokat és csak a jó isten a megmondhatója. De bemutatom maguknak Malcolm Henryt. Ma már nyugdíjas.

– Mesélje el nekünk azt a napot. Egy fekete hajú kislány innen. megkapta a jóéjt-puszit. És ez elég szűk kör. akiket Ansen Mathis a kis nappaliba tessékelt. s nekünk arra kell rájönnünk. A fehér ház semmiben sem különbözött az utca többi épületétől: egyik-másik udvarára nem elölről. Semmiféle családi fénykép nem volt látható. Noha napos vidéken élt. tengerkék pólójára cajgvászon dzsekit húzott. középütt barna asztal. – Tudom. rajta az utolsó napilapokkal. honnan tudta. a rendőrségtől nyugatra és egy kissé délre. hogy már számtalanszor végigmentek ezen – tette hozzá Rossi – tíz évvel ezelőtt. – Egy kicsit visszább kéne menni – mondta Prentiss. Mickerson pedig állva maradt. Ő is a farmer híve volt. – Elmesélnék a teljes megelőző napot? A házaspár zavartan összenézett. – Azt kell mondjam. – Járt Abby óvodába? – kérdezte Prentiss. aki a lányát elrabolta. Mathis mélyet sóhajtott. Meséltünk Abbynek. Ahogyan Rossira néztek. – Sőt – tette hozzá Rossi –. nem véletlenül őt szemelte ki. kék szemű Ansen Mathis széles vállakkal és izmos karokkal dicsekedhetett. a három szövetségi ügynök a kanapén szorongott. Ashley azonnal hívta a 911-et. Férje homlokráncolva gondolkodott. alapvetően azonban az utca összes háza egy kaptafára készült. se egy vörös kisfiú vagy kislány két utcával arrébbról. Mathis vállat vont. hogy szőke kislány lakik itt? Mrs. hol keresse. az utcából nem lett volna neki jó. – Akárki vitte el – próbálkozott ismét Rossi –. falusi kiadásban. szeme zöld volt. arca rózsás. Bárki vitte is el Abbyt. ha képes rá. tudta. egyszerű bútorzat: szürke kanapé az egyik falnál. egyedül egy állólámpa jelezte. se hamva. dereka karcsú. Rossi ügynök? Rossi felsóhajtott. hogy itt lesz. mégis sápadt volt a férfi bőre. – Ugyan minek.Mathisék toldott-foldott. hogy a családnak van valami köze a legújabb kori technikai vívmányokhoz. Felesége. miközben Mrs. akár több napról is beszélhetnek. és némelyik előtt egy fa magasabbra nőtt a többinél. csak sima. Farmert viselt. azért tette. A nagyablak két oldalán ültek le. – Igen – válaszolta az anya. az az este mit se különbözött a többitől. úgy festettek. Mikor mindenki elhelyezkedett. Nem volt a nappaliban tévé sem. én meg sorra jártam a szomszédokat. mert a gyermek meghatározott igényeinek felelt meg… és mert tudott arról. Az elkövető valamiképp mégis kiválasztotta ebből az uniformitásból ennek a háznak azt a lakóját. . hogy más olyan gyermekeket is elrabolt. de már késő volt. akiknek az alap-személyleírása megegyezik a maga lányáéval. Mathis egy zsebkendővel bajlódott. – De a gyülekezeti barátainkon kívül nemigen érintkezünk mi senkivel. – Mathis elkerekedett szemekkel rázta a fejét. Rossi udvariasan bólintott. mintha borotvapengével alkották volna. aki elmebeteg szükségleteinek megfelelt. uram. honnan tudta. Csak reggelre kelve vettük észre. mint a torta tetején a marcipán vőlegény és menyasszony. és nem valamelyik másikban a környéken. Tudomásom szerint magát informálták arról. – Ez milyen egyház? – kérdezte Rossi. Minek az alapján? Mickerson a küszöbön mutatta be az ügynököket. val amint egy Bibliával. szórakoztató elektronikának. mosolya pedig keskeny. – Az Új Királyság Imádata. hanem hátulról lehetett behajtani. – Az ismeretlen elkövető. ebben a házban. hogy nincs meg. s könnyűszerrel megállta volna a helyét az Árja Nemzetek toborzóplakátján. Bennem mint nyomozóban tehát az a kérdés merül fel. Mathis dühbe gurult. de ha van valami… Sokáig nem szólt senki. – Az egyháziba. aztán feküdtünk mink is. deszkaborítású családi házban laktak a Charleston utcában. – Sajnálom. A szőke. Magazinnak. Rossi Mathis kék szemébe nézett. Ashley vállig érő szőke hajat viselt. mobiltelefonnak se híre. Haloványbarna dzsekije alól kivágott nyakú blúz villant elő.

aminek révén minimálisra csökkentheti az emberekkel való kontaktust. és mikor.) Semmi jel nem mutatott arra. – Isten áldja meg magukat – visszhangozta az asszony. De előbb beszélnem kell a nyugdíjasukkal. A barbiturátok használata feltételezett valamelyes olvasottságot. Ha ugyanis valakinek nem kellő mennyiséget adnak be. mennyire hálásak a hatóságoknak az erőfeszítésért. (Hotchner ezt a következtetést az áldozatok megmérgezéséből vonta le. Az elkövető számára nem idegen az erdő. – Ansen pár évvel utánam jött. mi a neve? – Malcolm Henrynek hívják – felelte Mickerson. Hotchner továbbá úgy okoskodott: az elkövetőnek olyan munkája lehet. akik valósággal beletolakodtak a nyomozásba. az erőszak mégsem kenyere. Rossi érezte. – Egész Jesupban nincs valami nagy jövésmenés. s a rendőrséggel való kapcsolattartástól hatalomérzetük támadt: szívesen gondoltak arra. Akkor pedig az elkövető kudarcot vall. amennyi elengedhetetlen. hogy utálta vagy gyűlölte volna az áldozatokat. aki a földrajzi elemzést akarta elvégezni. Morgan számítógépes kapcsolatban volt Garciával. Miután gyermekrabló is. s már több munkaóra mögöttük volt. – Köszönjük. gyanús egyént a ház közelében. Legalább az első esetet gondosan kitervelte. amióta én itt vagyok. A VKE tagjainak el kellett ismerniük. Bemidji. amikor Aaron Hotchner kiballagott a kávéautomatához. Ez a személyiség mindenáron kerülni kívánja az összeütközést. gyilkos is. három gyilkosság. az illető gyanút foghat.– Mióta tagok? – Én már húsz éve – felelte Mrs. vagy épp túl sokat. az elkövető jó szervező. Három emberrablás. hogy leszögezze: a gyilkos semmi módon nem próbál kapcsolatba kerülni a nyomozással. lehetővé téve a megfelelő adagolást. A méreghasználatból Hotchner arra is következtetett. Minnesota A csapat igen korán kezdett aznap reggel. – Vigyen Henry nyomozóhoz. hogy az őket hajszoló nyomozók nem is gyanakodnak rájuk. Lefogadom. és csak annyit érintkezik másokkal. Rossi. – És fogadják részvétünket. – Állandó a tagság. Attól azonban óvakodott Hotchner. amikor már odakint voltak. Senki semmilyen tetthelyen nem látta. Akadtak sorozatgyilkosok. hátha lendítenek a készülő elemzésen. Másfelől a konfrontáció annál inkább. de a szülők semmi ilyenről nem tudtak beszámolni. – Köszönjük – válaszolta Mathis. a gyanúsítottak hátterét vették újra. hiszen akkor nem tudhatná meg. három temetés – s mégsem akadt szemtanú. de lehetőség szerint magukat az embereket is. így afelől is érdeklődött. láttak-e autót nem helyi táblával. Noha gyilkos. hol tart az. illetve a túladagolás elkerülését. hogy időt szakítottak ránk – mondta végül Rossi. Visszatérve a tanácsteremben. – Ki hagyta ott. amely oly lassan formálódott. . hogy a gyülekezetből még öt család se ment el. hogy az elkövető nemcsak a konfrontációt kerüli. Mr. – Meg kell néznünk közelebbről ezt a gyülekezetet – mondta Rossi. – És Isten áldja meg magukat. egy-két dolgot azonban biztosra vehettek. vagy kihányja. vagy akár a városban. hogy minél több hírt szerezzen. hogy nem valami sokat tudnak. Okos az illető. Mit is mondott. Az ő szájukból nem pusztán formális kívánságként hangzott ez. mintha csak egy öntörvényű kirakós lett volna. Rossi további kérdéseket tett fel. térképek fölé görnyedve találta Reidet. Ez az elkövető azonban minden bizonnyal arra szorítkozna. vagy van fluktuáció? Jönnek-mennek az emberek? Mathis borotvapenge-mosolya látni engedte fogait. Mathis.

Az oldalt nyíló ajtón kopogtattak. kaviccsal felszórt út vezetett odáig. a másikuk nő. Hotchner Jareau-hoz fordult. Georgia Malcolm Henry nyugalmazott nyomozó komor emeletes farmházban lakott valamivel a város határán túl délre. míg egy drabális némber logikusan szemet szúrt volna valahol. valakinek. hogy az elkövető képes valósággal láthatatlanná válni. nem létezett gyermekrablás esetén országos riasztás vagy ahhoz hasonló. és beinvitálta a jövevényeket. amikor Garue és JJ beviharzottak. – Hívd Rossit meg Prentisst. Mickerson a kicsiny. hogy egyikük férfi. okoskodott Hotchner. hogy valami nagyszabású dolog történt. Szürke melegítőfelsőjén a HILTON HEAD szavak álltak. de csak komótosan. ehelyett azonban meglepve pillantott fel. szőke kislányt épp most raboltak el Hibbingben az anyja kocsijából. Az elé táruló látvány mintha egy Grant Wood-festményről származott volna. azt alaposan kifundálták. esetleg házastársak. Fényes nappal kikapták a gyerekülésből. Egy átlagos méretű nő nem bírta volna a tetemeket olyan messze vinni az úttól. – Igen? – nézett rá. Jareau rendesen megőrizte hidegvérét. annál valószínűbbnek látta. türelemre. így idősebb elkövetőre utal. hogy máshol ne ügyködött volna. Morgan és Reid is felnéztek. Ami nem jelentette azt. Rossi kiszállt. Márpedig a szervezettség. vékony. – Hároméves. Hotchner tehát nemigen hitt abban. hogy tíz évvel ezelőtt még más idők járták. Alacsony. hogy egynél több elkövető van. most azonban elárulta az arckifejezése. – Reid. Ha egynél több elkövető van. Hatalmas. – Országos riasztás – lihegte Garue. sárgára festett konyhába léptek. hogy az erdőben egy asszony ügyködött. ennyire közel még nem jártunk hozzá. – Hol van az a Hibbing? – kérdezte Rossi. ahol akkora. – A mi emberünk? – kérdezte Morgan. hogy még jobban csipkedjék magukat. de karbantartott csűr elé parkolt. az elkövető korát is be tudják lassan határolni. Ami pedig Abigail Mathias elrablását illeti. – Ezt csak egyféleképpen tudhatjuk meg – szólt Hotchner. noha már ezeknél is kellő megfontoltsággal jártak el ahhoz. végrehajtásához ügyesség és jó idegzet kellett. Mickerson láttán elmosolyodott. hogy nő temette volna el a lányokat. és – amint Reid gyanította – társak. és a dzsekijébe bújt. farmeros nő jött ki. – Innen száztíz mérföld keletre – adta meg a választ Garue. Minél tovább okoskodott. az elkövető viszonylag kis területen három lányt rabolt el. Foglalkozzon a legújabb esettel is. A tanúk hiánya arra vallott. hogy az akár Arthur király palotájába is beillett volna. a bűnben Hotchner úgy érezte. könnyen lehet. és Hotchnernek el kellett ismernie.Igaz. – Morgan felállt. A déli falon lévő jókora ablakokon beáradt a napfényt. mint azt egy átlagos asszony megtehette volna. Mozogjatok! Jesup. mégis. Azt kizárta. hogy aztán tíz évre eltűnjön velük. . tölgyfából faragott asztal állt a hozzá illő székekkel. – Igenis. – Odamész Garue-val. és mondd meg nekik. A kirakós darabjai összeálltak. A két utolsó gyermekrablást követhette el fiatalabb személy. – Azonnal. hogy senki ne lásson semmit. tájékoztasd Garciát. így a konyha meleg volt és barátságos. hogy ez nem akármekkora fegyvertény. miután jóval mélyebbre vitték őket a fák közé. Hotchner épp folytatta volna a munkát. Különleges gondosságra utaltak a gyilkosságok módja és a temetések is. Ha a mi emberünk.

Henry belekóstolt a kávéba. se a CASMIRC-ban. mint valami rohadt szendvicset. – Tim – mondta.– Hogy van. hároméves koruk körül rabolták őket el. – Tizenkét és tizennégy évesen. azt hajszoljátok most. úgy. Henry emésztette egy darabig a hallottakat. valami hét-nyolc ház a Sansavilla út végén. – Mit tud mondani? – kérdezte Rossi. – A francba. Buldogarcú. De úgy hiszem. A nyugdíjas nyomozó az FBI két intézményére célzott: a Violent Criminal Apprehension . hogy emiatt jöttetek – mondta Henry elfojtott sóhaj kíséretében. és Mickersonra nézett. – Üljenek csak le. azt mondjátok? – Igen… Henry elgondolkodva dörzsölte az állát. Kávét? – Igen. nem nekem. De így van. Mrs. A nyugalmazott zsaru felé fordult. – Egy temetőben sem csinálták volna különbül. – Vagyogatok – válaszolta a nő széles mosollyal. De azok a napok az ördögnek hiányoznak. Henry? – kérdezte Mickerson. – Előkerítem. – Igen. majd óvatosan letette a bögrét. Részletekkel viszont nem nagyon szolgáltak. aki fitt maradt. a hasonlatosságtól akár a testvére lehetett volna. – Mi ez a hely és merre van? – Falu az. Na és az én kedvenc nyugdíjasom? Henry vállrándítással felelt. Láttuk az áldozatokról készült képeket. – Ha szólna neki. – Sose találták volna meg. – Tíz éve – válaszolta Henry. – Örülök. – Micsoda lányt? – kérdezte Prentiss. ez eszembe se jutott. köszönjük – mondta Rossi. – Gondolom. Gondolom. Henry hellyel kínálta őket az asztalnál. hogy a végén meglett az a szerencsétlen. A barátságos Mrs. Haját a szőke egy árnyalatára festette. Prentiss tekintete kigyúlt. A nő bólintott. és tizenkét-tizennégy éves koruk közt ölték meg őket. amit Rossi adott volna neki találomra. hogy a nagy asztalnál átbeszélhessék Abigail Mathis elrablásának részleteit. Kiállt félig a földből. hordómellű. Benne volt a helyi hírekben. Malhez jöttek. se sehol. Rossi Prentisshez fordult. Három szőke kislány. Épp a… – Épp itt van – hallatszott az ajtóból a mély hang. és beljebb lépett. Rossi tájékoztatta a nyugdíjas nyomozót. és víz alá nem kerül az egész falu. – Milyen megható – jegyezte meg Henry mogorván. hogy azonosították a kislányt? – Engem senki. Csöpp nő volt. – Az a kettő. Miután bemutatkoztak. – Gondoltam. szúrós barna szemmel. az Altamaha folyó déli partján. Ki hívta fel magát. Zsugorfóliába csomagolták. A többiek is csatlakoztak. – Hogy van az én kedvenc bónuszbébim? – Kitűnően. ha azon a tavaszon nincs a nagy áradás. Mai. így fiatalabbnak tűnt a hatvan-egynéhány événél. – Mikor is találták meg Bockmanben azt a lányt? – Ó. Aztán tisztességesen felöltöztették mind a hármat. nem emiatt ugrottatok be. – Úgy. – Nincs ez benne se a VICAP-ban. aki csinálta. akit Abby mellé temettek – tette hozzá Rossi –. asszonyom – válaszolta Mickerson. amikor a magamfajta vén zsernyáknak hiányzik a meló. hogy kimosta a hullát is. – Egy sírban találtak egy hasonkorú lányt a bockmani erdőben. – Ez átkozottul kísérteties. te jó ég – húzta el száját Mickerson. ügyelve az összes részletre. A háziasszony jókora bögrékben felszolgálta a kávét. – És mindet el is temették? – Egymás mellé – felelte Rossi. – Vannak napok. Henry e szavak hallatán magukra hagyta őket. – Mikor történt? – kérdezte Rossi. ahogy. Mrs. – Hozzá. – Hogyhogy Garcia nem tájékoztatott minket erről? Henry felemelte a kezét. – Igen. középmagas férfi volt. rövid fekete haja halántéktájt már őszült.

– Most itt van dolgunk – szögezte le Rossi. – Nem is az. aminek a lapos részén ott szokott lenni a név. JJ hívása nem sokkal azután futott be. – Folyamatosan költözik az idők során. mit fog csinálni. Mrs. azok meg is tettek mindent. Nem valami nagy léptékben dolgoznak. akik a pontos helyet meg tudják mutatni. Minnesotában három volt. mint itt városon. mázli. – Csinosan felöltöztették azt is. – Nem tűnik véletlennek. Henrynek pedig a vendéglátást. honnan került elő a tetem? – Vannak még. – Azonosították valaha? – kérdezte Rossi. Megyeszékhely lévén elég jól ismertük a seriffet meg a hivatalát is. persze. és haladéktalanul beszámolt róla Rossinak. még mindig lerítt. – Mennyire van innen ez a Bockman? – Húsz mérföld lehet. – Ezt fogjuk tenni – bólintott Rossi. – Miért kerestek volna? Na mégis. Vigyen oda. hogy egyáltalán kihívták. az a fajta. amit lehetett. aki emlékszik rá. Lehet. a georgiai rendőrséget majd útközben felhívjuk. Porból lettünk. A bal csuklóján meg karkötő volt. – Nem úgy mennek a dolgok. aligha hívnak ki bárkit. milyen szép ruhákat adtak reá. amikor tíz éve innen elrabolt. csakhogy ezen nem az állt. de sose tudták meg. a seriff úgy gondolta. – Van benne valami – ismerte el Prentiss. – Azért kell itt maradnunk – bólintott Rossi. hogy a személyazonosságát soha nem állapították meg. hogy távoztak Henryék házából. Egy dolgot mondhatok biztosra. ki volt az a gyerek. az elég volt ahhoz. Rossi az udvaron Mickersonhoz fordult. annál inkább megjósolhatjuk. Megköszönték az időt és az információkat. – Maga a seriff – mondta Mickerson. – Hívja fel. Prentiss fogadta. vannak-e még sírok. – Egyedül ez az egy hulla került elő? – Nem tudok többről. – Minél többet tudunk a múltjáról. Ha biztosat akartok tudni. – Olyanokra gondolok. De hogy senki nem ismert rá. – Nem hallottam róla. azt onnan tudtuk. a karkötőjére. hogy az állam benne volt a nyomozásban. s porrá leszünk. Henry homlokráncolva nemet intett. – Van ott valaki. Amit tudtunk. – Felboncolták? Henry vállat vont. És épp akkor tudtam meg. emlékszem a képekre. – Visszamenjünk? – kérdezte Prentiss. hanem hogy Mami Legdrágábbja. – Aki odakinn járt. A pokolba is. Egy szőke kislányt raboltak el egy Bemidjitől keletre lévő városból. Az asszony által felajánlott pitét vonakodva utasították vissza. hogy újra kezdetét veszi az egész gyermekrablási és gyilkossági ciklus. Aranyból méghozzá. Noha az idő meg az áradás megtette a magáét. . hogy egy szőke tinédzser lányt eltemettek itt Georgiában. Abban a pillanatban. Meg kell tudnunk. – Nem kerestek további sírokat? Henry megvonta a vállát. Ha innen valósi lett volna a lány. hogy már nincs is Bemidjiben. Bockman semmiképp nem a mi illetékességünk. Minnesotában eltemetett szőke kislányok ügyében nyomozok. és Garcia szerint Hotchner tart attól. hogy hívják a seriffet.Program az erőszakos bűnözők kézre kerítésével. akivel beszélhetünk? Valaki. – Most tudtam meg – válaszolta Rossi –. mi már kinn is voltunk belőle. gondolta Rossi. – Karkötő? – kérdezte Prentiss. Itt ugyan miért érte volna be eggyel? Utánajárunk. a georgiaiakkal kell beszélnetek. Annak idején ott az erdőben különösebb… hírverés nélkül kapartak el valakit. A seriff felhívta az állami nyomozókat. – Bockman az… tisztára falu – mondta Henry. – Mi jár a fejében? – kérdezte Mickerson. – Á. míg a Child Abduction and Serial Murder Investigations Resource Center a gyermekrablásokkal és a sorozatgyilkosságokkal foglalkozott.

Mire Atlantából megküldték a kért talajradart. Elvezette őket az erdőbe. Négy órán át helyszíneltek. mielőtt lezárják a napot. egy fekete-afrikai cowboy Wayne megye rozsdabarna egyenruhájában. Brunswickban van a főhadiszállásuk. a georgiai fenyők (nem fehér kérgű nyírek). hogy esetleg tévedett. – Mennyire innen? – Körülbelül harminc mérföld. s noha errefelé nem havazott. Rossi megrázta a fejét. rövid fekete hajjal és bajusszal. benne két. Amikor körülnéztek ott. – Hé – kiáltott fel a radarkezelő. – Motelre lesz szükségünk Brunswickban – közölte Rossi. Rossi mindvégig fennmaradt. s a területet nappali világosság öntötte el. már közeledett az éjfél. itt működött. zsugorfóliával óvott csontvázzal. még egy utolsó erőfeszítést tesznek. . ezek a katedrálist idéző. mint Rossi. kié ez az erdő? – A Clenteen Industriesé – válaszolta Okrent. meg még hármat Minnesotában. ahol tíz éve a kislányt megtalálták. Szívesen állt az FBI-tól érkezett látogatók rendelkezésére. Éjszakai építkezésekhez használatos fényforrásokat bérelt egy cégtől. barna szeméből sütött az intelligencia. Mondja. ám ez nem tántorította el Rossit. dúsan zöldellt minden. s Rossi kezdte fontolgatni. – Magának fogalma sincs arról. és szőke hajuk maradványai is látszottak még. Fel voltak öltöztetve. Carlyle a volánnál bólogatott egy sort. Prentiss bebújt a terepjáróba egy szundításra. Azon gondolkodott.Roger Okrent seriff nagyjából akkora és olyan felépítésű volt. beesteledett. – Honnan a pokolból tudta ezt maga? – kérdezte Okrent seriff. – Errefelé ők a legnagyobb fakitermelő. aki megölte őket. a valamikori sírhoz. akiket Rossi tinédzser lánynak vélt. Rossi tudta: talán pokoli felfedezés előtt áll. – Az elkövető. mennyit tévedek. – Szerintem itt van valami! Újabb háromórai óvatos ásás után két sírt találtak. csendesen békés óriások mégis a minnesotai erdőre emlékeztették Rossit.

– Kinek dolgozik? Scheckel megrázta a fejét. derekán széles övvel. frufrus szőke. közte vezeték nélküli házimozi-kihangosító is volt. majd találkoztak Ian Hauser nyomozóval. netán követte? A nő elgondolkodott. Morgan nem emelte fel a hangját. aki úgy festett. Scheckel. aki a könyvesbolt körül lógott. egy kis könyvesboltban. Mrs.Nyolcadik fejezet Bemidji. amelyek a szófával derékszöget zártak be. – Mi csak a lehetőségeket vesszük sorra. porcelánszínű. és tövig nyomta a gázpedált. A rönkház nappaliját. Annak a cégnek terveztem. Hauser elmondta az eddigi. – Az ügyfelek? – Nekem a tőlünk faházat rendelőkkel közvetlenül nincs dolgom. legombolt blúzt hordott a farmerján kívül. – S ön. meglehetősen hiányos információkat. a szórakoztató elektronika többi része az alatta lévő üvegpolcon kapott helyet. ami ne a Scheckel családé lett volna. – Építészet. Ez nem egy előregyártott ház? – De igen. Morgan és Garue hatvan perc alatt levezették a százöt mérföldes távot: Garue mindvégig járatta a szirénát. barna haját éppoly hosszúra hagyta. Minnesota Nem sokat aludt Derek Morgan azon az éjjelen. használható ujjlenyomatot akkor sem sikerült róla venniük a helyszínelőknek. nem volt privát ügyfelem. mint a felesége. Morgan komoly. Mrs. Amióta beindítottuk a céget. – Csak részmunkaidőben. Scheckelék egy szófára ültek. . Mrs. – Barátokkal. Lisa – huszonöt éves. rokonokkal volt valaha gondja? – Ez – jelentette ki Scheckel határozottan – egy idegen műve. pirospozsgás. Scheckel. Mr. barna szemében düh és rettegés szikrázott. Hauser egy rövid megbeszélést követően csatlakozott Morganhez és Garue-hoz. a plazmatévé az egyik falat szinte teljes egészében betöltötte. mondhatni. ahol a kikérdezés zajlott. hogy együttesen kérdezzék ki az elrabolt kisgyerek szüleit. ahol Nicole Barbaro rendőrfőnök fogadta őket. biztató mosollyal nézett az eltűnt gyermek édesanyjára. A mi köreinkben senki nem tenne ilyet. Egyenest a Tizenkettedik sugárúti rendőrkapitányságra mentek. Minden üzlettársam meg van elégedve. A hibbingi út egyszerre jelentett segítséget és frusztrációt. ezzel a lakonikus. Garue és Morgan pedig a jól kipárnázott bőrfotelekben. azután megrázta a fejét. csontos arccal – rózsaszín. medveszerű ember volt. Thomas férje szakállas. bőrgarnitúrával rendezték be. Az elemző kissé előrehajolt. feltűnt-e esetleg önnek valami gyanús alak. Most már csak a vegyesbolt kameráinak felvételeiben reménykedhettek. amelynek a társtulajdonosa vagyok. Morgan további részletek után érdeklődött: – Mi a foglalkozása. uram. A bemutatkozások és azután. érdekes munka. dolgozik valahol? Vállat vont. Hauser Garue bal válla mögött állt meg. – Szabadúszó vagyok. mint Abraham Lincoln vörös hajjal. – Bármilyen munkahelyi problémája van-e? – Én nem tudok ilyesmiről. szomorú szemű emberrel. Még ha hozzá is nyúlt az elkövető a terepjáróhoz. legalábbis olyat nem. hogy Lisa ismét elmondta a történteket. Thomas és Lisa Scheckelt a Lake Carey úton lévő rönkházukban. Scheckel. Scheckel? – Építész vagyok.

Honnét? A házuktól? Scheckelék a városon kívül laknak. hogy valahol kiszúrta magának. hogy követik a kocsiját? Bukkant-e fel ismeretlen arc. – Oké. Őrületes kockázatot vállalt az illető. A mi életünkben nem volt semmi rendellenes… egész reggelig. mint amilyen a maguké. – Mekkora veszélyben van Sophie? – Nincs okunk feltételezni. Scheckel megszorította a felesége kezét. merre járnak. Az országos riasztás harminc perccel a kis Sophie elrablása után ment ki. De most száraz volt majdnem a tank. eredményeket azonban nem hozott: csak a megszokott futóbolondok jelentkeztek. – Minden nap ugyanazon az útvonalon megy az óvodába? – Igen – bólintott Mrs. hogy a pubertáskorba lépő lányokat kivégzi és különböző erdőkben temeti el. uram? Volt-e olyan érzése például. Amolyan pillanatnyi ötlet volt. Ebből következően nem valószínű. az úton megtorpant a forgalom. Ha csakugyan minden tett az ő számlájára írható. Azon kívül egy-két alkalommal tejeskávéra. Morgan ekkorra már tudta. De hol? . az egész helyszínt. hogy a biztonsági kamerák felvételeit el tudták juttatni Garciának. – Hát onnan – válaszolta meg Morgan a saját kérdését –. – Miután más egyszerű út nincs is oda.Morgan ismét a férjéhez intézte a kérdést. Ha tudta. mint az ufóészleléseknek. kimondottan az olyan küllemű kislányokra utazik. – Miért pont ezt a családot? Scheckeléket? Garue vállat vont. Errefelé itt a legolcsóbb a benzin. hogy örökbe fogadja és felnevelje őket. vagy utána? – Rendesen az ember utána kávézik. hogy követte. Úgy véljük. ahol ebédelni szokott? – Nem. Azt már nem tette hozzá Morgan. – Minden nap meg szokott annál a boltnál állni? – Inkább csak heti egy-két alkalommal. akkor honnan tudta? Mióta ólálkodhatott a család körül? – És miért pont őket szemelte ki? – tette fel a kérdést fennhangon. de nem jutott semmire. a kútnál nem volt senki. de ezeknek körülbelül annyi volt az alapja. míg Garue Morgannel maradt. hogy bemegy az éjjel-nappaliba? Nyilvánvaló. a parkolót. vannak-e rutinjaik. Úgy tűnt. Ez volt a dolog dühítő része. nincs szerencséjük. hogy a helyszínelők főnökével beszéljen. Scheckel. – Ön tapasztalt-e valami szokatlant. Akit keresünk. Mindenesetre fennállt az áttörés lehetősége. honnan tudhatta az elkövető. – Ez az ember… perverz? – A rendelkezésre álló információk alapján nem. Hetente egyszer tankolni mindenképp. Ha Mrs. Morgan alaposan tanulmányozta az éjjel-nappalit. Hauser odament. amelyeket valaki idővel kifigyelhetett. – Az előtt. hogy leadja a gyereket. hogy pillanatnyi ötlet hatására rabolta el a gyereküket. a helyszínelők furgonja még a parkolóban állt. láttak elrabolt gyereket. hogy gyanút keltett volna. Mivel a bűncselekményt még csak négy órája követték el. Scheckel csakugyan pillanatnyi döntést hozott. az elkövető minden további nélkül bevárhatta bárhol az úton anélkül. hogy elhaladjanak. Valamelyik bekötőúton várhatta. úgyhogy beálltam. A hasznossága abban állt. De azt honnan tudta? Garue megint csak vállat vont. Morgan az anyára nézett. – Hogy? – kérdezte Garue. akik úgy vélték. Nem hinném. ha valahol a ház közelében parkolt. a benzinkutat. vagy a városban leshetett rájuk? Ha a nő mindennap ugyanarra ment. hogy azonnali veszély fenyegeti. köszönhetően a bámészkodóknak. kísértettel van dolguk. azért rabol gyerekeket. – Mert szőke a lányuk és hároméves. Még fél óráig faggatta a szülőket. Miért? – Azt próbálom megállapítani. – Minden héten ugyanazokon a napokon szokott kávézni? – Nem. tudom is én. úgy az elmúlt húsz évben hét kislányt rabolt el egyetlen ujjlenyomat hátrahagyása nélkül.

Csak szükség esetére. ami a bolt előtt. Sajnálatára egyet sem látott. ahol ötven autó elfért volna. mit látnak és mit nem. körülnézett a kamerák után. a fekete kipufogófüst az orrát csavarta. amelyen vörössel virított a ROMANO felirat. elég biztos magában. hogy senkinek nem szúr szemet. hát hol? Aki ilyen rövid idő alatt nyomtalanul el tud tűnni. bár nyilvánvaló. amely a Romano névre hallgatott. hogy bemenjen és lecsekkolja? – Kötve hiszem. hova viszi az anyja. hogy az elkövető ezt sem hagyta ki a számításaiból. a most lezárt. Lehetetlennek tűnt. hogy SZOMBATON 19. amely nyikorgó fékekkel állt meg az éjjel-nappalinál.. Az óvodánál kezdte. Morgan tárgyalóterembe illő pillantást vetett rá. – Úgy látom. Mialatt a keleti oldal felé igyekezett. kivált nem a forgalmas Huszonötödiken. egészítette ki. Mikor kiszúrta a neki tetsző szőke gyereket. sem más biztonsági . hogy az óvodánál. Ha nem itt parkolt. de azért csendesnek sem lehetett mondani. Szemben. A bolttól nyugatra húzódó utcán nem volt akkora forgalom. hogy meglátják. gondolta Morgan. Kamerák figyelik alighanem ezt a részt is. A négysávos úton sűrű volt a forgalom. innen kintről nehéz megállapítani. annak a kocsinak a nyomát. – A legvalószínűbb – mondta az ügynök –. Kísértetjárgánnyal. – Látnia kellett azokat a kamerákat – állapította meg. – Megkockáztatná. A benti kamerák veszik azt. Morgan biccentett magában. Mondja meg Hauser nyomozónak. szedje össze az elmúlt egy hét felvételeit. Morgan megkerülte az épületet. Ha valaki bemegy. Külön tábla adta a nagyérdemű tudtára. – Az óvodánál ólálkodhatott.. hogy ne itt parkoljon. Most találjuk ki. Túl nagy az esély. Morgan pedig tovább vizslatta a bolt előtti területet. üresen tátongó benzinkút felé néző kamerákra pillantott. aki tilosban jár. ami annyira köznapi. hogyan tette rá a kezét a gyerekre. nem látó. – Ahhoz képest fényes nappal gyereket rabol. és elindult felé. Morgan befordult a bolt sarkánál. hogy A JÓ VACSORA LEGJAVA. Morgan a tetőn elhelyezett. amelyek ezt a részt láthatták. Az üvegajtóra kifüggesztették a nyitvatartást. azt biztosan veszi valamelyik kamera. – Mennyi ideig leshetett rájuk? Morgan félmosollyal válaszolt. Vajon találnak itt keréknyomot. Valamilyen járgánnyal rendelkezik. és becserkészte őket. Miközben Morgan megkerülte a sötét faburkolatú északi oldalt. a parkolóban történik. Itt sem volt kamera. a sarkon állt a benzinkút. A vendéglőt kell alaposabban szemügyre venni. és törte a fejét. Az étterem hátsó frontja az éjjel-nappali keleti oldalára nézett. AMENNYIT BÍR. erre is figyelmeztetni kell Hauser nyomozót. hogy azon valaki. péntek és szombat este pedig éjfélig lehetett látogatni a Romanót. alatta meg. – Micsoda? – kérdezte Garue.99 ÉRT ANNYI BORDÁT ESZIK. Sztékvendéglő volt. Valamivel. mely szerint négytől tizenegyig. magukkal a kutakkal az innenső oldalon. Garue indult. különösen egy rúgkapáló háromévessel a karján.A nyomozó most csak nézett. – És nyilván nem is itt parkolt. kileste. Buszmegálló a sarkon – újabb ok. – Az is vagyok. figyelmét egy helyi járatú busz ragadta meg. amellyel az elkövető a trófeát hazavitte? Az étterembe nyíló dupla üvegajtó most zárva volt. Morgan akkora helyet fedezett fel. és meglátott egy éttermet. Miközben Morgan a benzinkutat bámulta. magára hagyta Morgant a találgatásban. észrevétlenül átjusson. és az ilyesmihez túl óvatos. az nem gyalog jár. – Elemző vagyok. bent sötétség honolt. – És ebben a vonatkozásban mégis óvatos.

– Minek? – Mert ott parkolt. – Garue nyomozó például nem tudta. hogy polgári jogi ügy lenne ez – mondta Morgan. Az Abe Lincoln-hasonmás a homlokát ráncolta. – Miért olyan magabiztos? Morgan elmagyarázta. Morgan és Garue mentek be a hórihorgas vadászhoz a kihallgatószobába. aki azt állította. hol állt meg Mrs. Tweed? Vállat vont. így lehetőség nyílt arra is. – Nem vagyok én a részese! Arra jártam. Nézzék. Morgan elmondta eddigi javaslatait a kamerákról és a benzinkútról. – Hol lakik a bátyja? – Virginiában – mondta Tweed habozás nélkül. nem mindennap van az ember szabin. – Honnan a fenéből tudja ezt? – Ez a szakmám. – Nem hinném. Mindenki tudta. és Tweed volt zavarban. – Talált valamit? – kérdezte a nyomozó. akit nem győzött meg az érvelés. Morgan ügynök – mondta Hauser. – Oké. erre maga elutazik az ország másik végébe? – Hogy minek a másik végébe? Garue beavatkozott. – Jó az ötlet – hagyta helyben Hauser. tucatnyi olyan pontot találtak. A csontos. ahonnét az elkövető kedvező módon megfigyelése alatt tarthatta a helyet. Tweed láthatóan elégedett volt önmagával. hogy maradjon a városban. amikor csinálta. a csontvázat különben is Billy találta meg. – Köszönöm. akinek a vonásait mintha márványból faragták volna. miként jutott erre a következtetésre. Scheckel. nem? Nem gondolta. amikor a környéket szemügyre vették. fehér pólója felett pedig szürke-kék kockás flanelinget viselt. ő megtalálja. miközben részese egy gyilkossági ügynek? Tweed a nyomozót méricskélte. a másik három azzal telt. – És akkor most mi van? Morgan erre nem válaszolt. a tőlünk kétórányira lévő Virginiáról van szó. Magam teszek róla. és meglátogattam. ekkorra a lesállások száma háromra csökkent – ennél messzebb azonban nem jutottak. Pedig mondta magának. amikor Sophie ért jött. hogy rendesen csinálják. Logan Tweed otthon van. Mr. aki tudja elemezni a felvételeket? – Van hát – felelte Morgan. Meg akartam látogatni a bátyámat. Hauser és Garue közeledtek. barna hajú férfi farmert. hogy szabira megyek. Morgan nem vesztegette az időt. A vendéglő parkolójából viszont gumilenyomatokat kell venni. hát fogtam magam. a nyomozó Morgan utasításainak megfelelően csak bemutatta az ügynököt. – Meséljen róla. hogy mosolyogjon. – Ha van rajtuk valami. hogy nem kéne elmenni.felszerelés. ő és Garue visszatértek Bemidjibe. Morgan megtudta. – Morgan ügynök. Morgan keserűen bólintott. . – Azt mondja magának a hatóság egy tetthelyen. hogy végre kihallgassák a felfedezést megejtő vadásztársaság harmadik tagját is. – Engem meggyőzött. – Mikor jött onnan vissza? – Múlt este – rántotta meg a vállát Tweed. – Szabin. hogy maradjon a közelben. Az első órában a hibbingi eredményeiket osztották meg a többiekkel. Másnap az óvodai személyzet kihallgatása semmilyen eredményt nem hozott. Hibbing túloldalán – mondta. – Hol volt. Nehéz és hosszú nap volt a csütörtök. onnantól kezdve azonban néma maradt. – Van valakije. Pereljen be. ahol négyórás munka várt rájuk. Garue rezzenéstelen tekintettel tette hozzá: – Hibbing túloldalán van. – Na jól van. Most Morganen volt a sor. hogy lenyomozták egy szomszéd értesítését. karvalyorrú.

Mind a kettejükre. Tweed bólintott. és bejöttem volna magamtól is. – Nagyjából ugyanolyan korú és küllemű volt. hogy az igazi neve Rohl. és nem Kanadában. ő meg Daniel Abner egész életükben itt éltek. Ha még egyszer keresnünk kell magát. – A közelben annyit jelent. és a kijárat felé igyekezett. – Persze – mondta Tweed. fiúk. vagy nagyot alakít. miután minden egyes alkalommal arra járok. minek a helyszíne volt tegnap Hibbing? – Nem. – Dehogy. 2005 végén talán? – Ezt most kérdezi vagy mondja? – Mondom… ügyvédre van szükségem? – Maga szerint? – Nem válaszolok több kérdésre ügyvéd nélkül. – Milyen útvonalon jött? – A 169-en Grand Rapidsig. Mellesleg. – Érdekes – állapította meg Morgan. Végül felpillantott. – Akkor átjött Hibbingen? – Igen. és tutira nem hiszem. Tweed nagyjából fél percig rágta a hallottakat. Majd felpattant. Miért? Morgan erre a kérdésre sem válaszolt. Mr. Persze nem tudta. maga azt mondta. mint elrablásukkor azok.– Hazajöttem. Billy Kwitchernek. – Azok… de hát azok nagyobb lányok voltak. – Mi az? – Maradjon a közelben. Nagyjából ennyi. – Billy Kwitchert érti alatta? Nem sokkal utána. mi? Azt sem. Morgan legyintett. Lehet. hogy semmink nincs ellene. hogy ideköltözött. – Nem tudja véletlenül. – Nem a bátyjánál. minden bizonnyal átmentem. a szentségit neki! Én az életben nem tudtam Billynek erről az oldaláról. – Még valami. – Mikor ismerte meg Billy Rohlt? – kérdezte. Minek? – Elraboltak egy szőke kislányt – mondta Morgan hideg és kemény hangon. hogy annak időtartama alatt Tweed őrizte valahol az elrabolt lányokat. amit a rögzítőmön hagytak. ha a szomszéd bele nem üti az orrát. ami a gyilkosról készül. és ha ült is Arkansasban. Tweed. mialatt vadásznak egyet arra? Élvezkedni akartak rajta közösen? Tweed most megrendült. amikor megérkeztünk. megölték őket. azzal kinn volt a folyosón. – Meg akarták nézni a művüket. azt nem lehetett kizárni. akár kígyó az áldozatát. és neki se. Tweed. személyesen garantálom. hogy elengedje? – Kezdjük azzal. akkor még kislányok voltak. nem? – De amikor elrabolták őket. Morgan végigmérte. – Megvan az oka. hogy újra beszélgetnünk kell. Garue a homlokát ráncolta. Logan Tweed vagy az igazat mondja. – A temetkezési hely részét képezte a tervnek? – kérdezte Morgan. nem? – Kicsodának? – Kwitchernek. Mr. Morgan utánaszólt. Nekem sincs semmi közöm. akit a szabadságtól egy lépésre tartóztattak fel. Semmi másnak nem tartottam soha. – Csak nem azt hiszik. Tweed ijedten hátrahőkölt. – Vettem az adást. Mikor keze a kilincsen volt. mint csóringer vesztesnek. – Fogalmam se volt! – Magukra. Mr. hogy kiskorú terhére elkövetett szemérem elleni vétségért ült Arkansasban? – Az a fazon?! – Tweed magasba emelte mind a két kezét. Tweed. akiket maguk megtaláltak. Rohl -Kwitcher pedig nem lakott túl messze az eredeti gyermekrablási helyszínektől. mialatt Morgan meredten nézte. A férfi. hogy nekem közöm van ehhez? – Haverja Rohlnak. hogy az nagyon kellemetlen lesz. Hamuszürke arccal fordult Morgan felé. azután együtt költöztek fel ide. nem Mexikóban. Amikor idősebbek lettek. ráillik a profil. – Mehet. nem? . meghallgattam az üzenetet. nagyot nyelt. hogy a városban – tette hozzá Morgan éles hangon. Tweed álla leesett. onnan a kettes autópályán idáig. hogy köze lenne az ilyen disznóságokhoz. megkövült.

és persze figyelembe véve a letöltött szolgálati időt is. De nagyon meglepne. – Hány név szerepel rajta? – Hét. – Tudjuk. hogy szőke lányokat hármasával temessenek – jegyezte meg Reid. – Rossi van a vonalban. – A hétből hárman az utolsó egy évben költöztek Michiganbe – közölte Garcia. Morgan becsukta maga mögött a tanácsterem ajtaját. Miután Tweeddel végzett. – A terület. A kinti folyosó székein ültek. s miként hozta felszínre ő meg Prentiss a másik kettőt. – A Clenteennek meg a Bassinkónak ugyanaz a tulajdonosa. Mikor hozzájuk lépett. Hotchner azonban nem hagyott gondolkodási időt. akkor az első három emberrablással sem tudjuk Tweedet kapcsolatba hozni. – Mind itt vagyunk. Mi a mondandód? – Újabb három halott lány – tudatta Rossi. látta a várakozó Rossit.– De. Dave. mintha elvarázsolta volna a videokonferenciát. Bűnsegédként még csak el tudnám képzelni. – Oké – mondta Hotchner. – Belőlük hány van. Nem mintha számítana. Garcia jelent meg a számítógép képernyőjén Rossi mellett. Ugyanebben az időszakban további hat alkalmazott ment át a Bassinkótól a Clenteenhez. – Garcia most dolgozik rajta a georgiai bűnügyi rendőrséggel együtt. ha 2005 előttről nem tudunk Rohl és Tweed között valami kapcsolatot felmutatni. – Dave – mondta –. mert attól még Garcia utána fog nézni. amiről Hotchner szerint mindannyiunknak tudnunk kell. – Ha nem tévedek – szólt Rossi –. Randy Beck és Jason Fryman. éppúgy. egy Clenteen Industries nevű fakitermelő cég tulajdonában van – tette hozzá Rossi. ha bejössz – mondta. – Ebben az esetben csak azokra az áthelyezésekre van szükségünk. – A lista már megvan. valamennyien a Bassinko Industries erdészei: Lawrence Silvan. – Hogyan szereztünk erről tudomást? Rossi elmagyarázta. ha Tweed meg Rohl már 2005 előtt is ismerték volna egymást. JJ a laptop előtt ült. egy MRST Corporation nevű behemót tröszt. úgyhogy azt a három embert már ki is húzhatjuk a listáról. ki akar elsőnek jönni. Szerintem az áradás és az első hulla előkerülése késztette arra. hová valósiak azok a lányok? – kérdezte Hotchner. van-e kapcsolat. –Ugyanaz az elkövető. Mielőtt Morgan megkérdezte volna. az elkövető tíz évvel ezelőtt költözött. de egyikük sem az a domináns személyiség. – Maga szerint tehát ártatlan? – Szerintem az. uram – mondta hetykén. mint Bemidjiben. – Az elég soknak tűnik. – Jobb. – Nos – mondta Morgan –. – Részletek? – A három tinédzser lányt egymás mellé temették. feltéve hogy szükség van erre. Reid és Morgan egymásra néztek a fontos információ hallatán. ahol a sírok voltak. amelyet gyilkossággal lehet gyanúsítani. Reid és Hotchner a válla felett figyelték a monitort. hogy otthagyja Georgiát. Hotchnerre láthatóan mély benyomást tett a beszámoló. amelyekre épp tíz éve került sor – állapította meg Hotchner. olyan információval. Garcia? . akik a Clenteennél dolgoztak. mielőtt áttette a székhelyét Minnesotába. minden bizonnyal Garciának köszönhetően. Idelenn ölte meg őket. és az utolsó tíz évben jöttek át a Bassinkóhoz. ezt nevezem jó munkának. Morganre még hárman vártak. hogy eredetileg csak egy halottról tudtak. – Le kell szűkítenünk a listát – mondta Morgan. Reid dugta be a fejét az ajtón. – Garcia azon nyomban nézzen utána mindazoknak. – Nem túl gyakori. amely engedélyezi az alkalmazottak cégek közti jövés-menését.

hogy fejezzék be. s láthatóan nem találta a helyét.A kérdezett elfordult. aztán próbálj belelátni a másik kettőbe. uram. Grand Rapids fele. – Szoktunk lenni mind. szívtájékon a BASSINKO felirattal. – Vannak kijelölt területei? Beck vállat vont. az elemzés fikarcnyit sem illett rá. – A hivatalból megkapjuk a beosztást. A szemüveges erdész bakancsot. – Leginkább az új telepítés növekedését kell vizsgálni – mondta Beck. – Ne csak Silvant és Frymant? Beck termetes fickó volt. de inkább az a tendencia. hogy Georgiából költöztem ide? – Rutinellenőrzést végeztünk a Bassinko alkalmazottai körében. – Mind a hármukat hallgasd ki – tette hozzá. talajmintát veszünk. amikor Georgiából ideköltözött? Silvan egy hosszú pillanatig méregette Morgant. – Lawrence Silvan és Jason Fryman. hogy átcipelje az áldozatokat akár a fél államon. rendes alkalmazottja lett a cégnek. – Melyikük szokott lenni legtöbbet a négyesben? Újabb vállvonogatás. még gimnazistaként. – Rossi. de már őszülő kefefrizurát viselt. – Hogyan? – Leginkább enyém a dél. minden nyáron. kétgyermekes családapa legelőször diákmunkán dolgozott a Bassinkónál. ami az elemzésből még hátravan. Inkább a többi oszlik meg. Silvan az észak. Egész életében Bemidjiben élt. – Már rajta vagyunk – felelte Rossi. Az ötvenes Randy Beck szőke. helyét Lawrence Silvan foglalta el a kihallgatószobában. Miután leültek. farmerban. – Kettő – jelentette be. Fryman meg kelet. Az pont egy kivétel. húsz éve a Bassinkónak dolgozott. – Akkor koncentráljunk rájuk – mondta Hotchner. Morgan néhány felvezető kérdést intézett az erdészhez bemelegítésképp. – Nős volt akkor is. farmert és hosszú ujjú inget viselt. Mikor végzett. Tehát nős volt. Frymanhez. kisvártatva Garcia is követte a példáját. Morgan ugyanazokat a kérdéseket tette fel neki. hogy a másik számítógéppel tanácskozzon. Blackduck környéke. munka van ott bőséggel. – Értem. – Profilírozási . Beck távozott. mint Becknek: – Nős? – Az vagyok – mondta Silvan. – Szerintem igen. te és Prentiss dolgozzatok Garciával együtt a georgiai áldozatok azonosításán. Meg az van a városhoz is a legközelebb. De van. – Különböző erdőket járunk Minnesotában. A nős. – Ne csak őket – válaszolta Hotchner. bakancsban és kék munkásingben állított be. az nyolcvan hektár. hogy mindenki igyekszik ott lenni. ilyesmik. hatalmas alakja szinte betöltötte a helyiséget. – Főiskolai szerelem. Eltűnt a monitorról. akit láthatóan megzavart a beszélgetés iránya. Neki nem kellett volna az úthoz közel eltemetnie őket. mind a Bassinkóé. – Ezek szerint bármelyikük felbukkanhat a négyes erdőben. – Meséljen a munkájáról – kérte Morgan. aztán főiskolásként is. Hogy jön ez ide? – Bizonyos kérdéseket mindenkinek felteszünk – mondta Morgan talányosan. – Honnan tudja. ki hol dolgozik. – Becket használd kontrollnak. Cass megye. minden további nélkül el lehetett képzelni róla. – Köszönöm. Hotchner kiadta az utasítást Reidnek és JJ-nek. – És kihez tartozik Hibbing? – Az a kelethez. amikor ideköltözött? – Igen – adta meg a választ Silvan. mérjük a magasságot. megszámoljuk az új törzseket. ahol addig is volt. hogy valami miatt változik a beosztás. Morgan pedig a kihallgatások után tájékoztassa a helyi rendőrséget.

mint boszorkány fenekében a jégkocka. Fryman bólintott. akik korai nyugdíjba mentek. Morgan most is feltette a munkával kapcsolatos alapkérdéseket. és azt a formaruhát viselte. – Meg fogja – biztosította Fryman. . – Nem igazán. – Mit csinál a neje? – Kijár házakhoz. – Barátok? Silvan vállat vont. A feleségem húsz éve elvetélt az elsővel. és házakhoz jár? – Magántanulókhoz. biztos. amikor én az Iowai Államin. Jason meg én együtt csináltuk végig ugyanazt a pályafutást. – Gyerekei vannak? – Nem tudok róla. – Brunswickból ismeri Jason Frymant? Silvan biccentett. Ő a Kenti Állami egyetemen végzett ugyanakkor. Tanár. és nem vette észre. de volt már rá példa. Egyszerre kezdtünk a Clenteennél. Voltak… komplikációk. mi az. tekintetét az asztallapra szegezte. amikor szóltak. – Persze. akinek a többiek büntetlenül rúghatták szét a fenekét. Akkor mennünk kellett onnan. amit kollégái: kék céges inget. Voltak. – A memóriám. Silvan? – Hát. házasember. Mikor hagyta el Georgiát? Az erdész ezen elgondolkozott. mikor Amy elveszítette a babát. bakancsot. szomorú kék szemű Jason Fryman annak idején az a srác lehetett a suliban. – Tanár. – Az én állásom meg a nejem karrierje miatt erre sohasem jutott elég idő. farmert. – A családi életéről mit tud? – Nem valami sokat. Mr. az több lehetőséget teremtett egy csomó ember számára. Morgan faggatta még egy darabig Silvant. betegesen sápadt. Miért hagyta maga mögött Georgiát? – Mert itt többet lehetett keresni. – Semmi sem fogható hozzá. – Na és magának? – Nem igazán nekünk találták ki a gyerekeket – mondta Silvan. miként lehet megállapítani valakiről. Negyvenes évei elején járt. hogy hazudik. – Kinek habos torta az élete? – Hát igen. ami biztos alapon. – Én még nem találtam meg a Nagy Őt. amit igen. Úgyhogy. Akkoriban költöztünk. A szociopaták a hazudozás nagymesterei. s mégis. az nem valami első osztályú. – Így hallottam én is. hogy kitűnően kiszúrják a halandzsát. A válaszokat már ismerte. A szőke. ujja buzgón nyomkodta golyóstollát. Mióta tart? – Huszonkét csodás éve. szintén mosolyogva. – Nagyszerű volt az időjárás. inkább jó ismerősök vagyunk. a nálánál kisebb Silvan valahogyan komolyabb benyomást tett nálánál. – Hát maga? Morgan elmosolyodott. De lehetőség sokkal több van Bemidjiben. – Nem adatott meg. – Gyermekei vannak? Fryman mosolya elhalványult. – Szerettük Georgiát – fűzte hozzá Silvan. – Mégis. Jobb választásnak tűnt. mint Brunswickban maradni. egyazon munkahelyeken.szempontok. hogy valaki szemrebbenés nélkül az arcába hazudott. – Nős? – kérdezte. így aztán Jason előtt meg előttem megnyíltak a kapuk. Amikor az MRST felvásárolta a Clenteent és a Bassinkót. Fryman vállat vont. – Sajnálom. Morgan és a hozzá hasonló elemzők elmondhatták magukról. Irdatlan mennyiségű teória létezett arról. nem kellett kétszer mondani. hogy át lehet igazolni. mert persze idefent hidegebb a tél. – És a házasságuk túlélte.

Larryre meg rám pocsékolja az idejét. Bár csak az idejét vesztegeti. – Hibbing magához tartozik. vajon most ez vallomás-e. – Úgyhogy… nem lett nekünk gyerekünk sohase. Fryman újra a kezébe vette a tollat. Nem ez lenne az első eset. – Így gondoltam én is. Morgan várta a folytatást. Morgan agyán átvillant. rendes. – Az én feleségem mindig is… különös volt. – Miért. . hogy azt a három lányt nem is kereste senki? Azzal kicsörtetett. hagyta. Morgan csodálkozó arcot vágott. egyszerűen rémes. Fryman felemelkedett. Morgan elgondolkodott rajta. hogy azt bizonygassam. Azt csinál.– Félreértés ne essék. Rémes. hogy semelyik gyerek se lenne neki elég jó. hogy ővele foglalkozna. való igaz. Látszott rajta. hogy a gyanúsított elvégezze ezt – saját magán. egyikünk se lenne képes ilyen rémségre? – Tudja. hogy bizonygassa. hogy megérti a helyzetet. tisztességes polgárokra. ugyanakkor mégis megdöbbenti a feltételezés. nem Larry tette. voltak azért hullámvölgyek. hogy egy elkövető a legkisebb nyomásra megadja magát. – Hibbingben volt tegnap? Fryman a fejét rázta. Larry helyettesített. igaz? – Igen. azzal vége is volt ennek a történetnek. – Gondoltak valaha az örökbefogadásra? Fryman ujja még sebesebben gyötörte a golyóstollat. – Figyeljen ide. Csoda ezek után. – Éppenséggel nem töri össze kezét-lábát. amit akar. vajon épp most bántott volna meg egy sorozatgyilkost. – Nem. ösztökélni próbálja. maguk kapcsán is. és megnyomta a végét. – Hát ő volt Hibbingben? – Afelől Larryt kell megkérdenie. Majd felfigyelt. Nem presszionálta tovább. a lehetőségnek utána kell néznünk. A férfi vállat vont. az számítana valamit? Morgan megengedett magának egy futó mosolyt. Morgan úgy döntött. – Hallott a tegnap történtekről? Fryman maga elé meredve kattintgatott. Odakinn van valahol egy gyermekrabló… és ahelyett. Akkor meg minek koptassam a számat azzal. a tollra meredt. – Benne volt a hírekben. s az asztalra ejtette. – Amikor Amy kitalálta. – Maródi voltam tegnap.

a tetemek már olyan régen voltak a földben. – Nekem is – mondta Rossi. ami mindig elég kicsi ahhoz. Rossi úgy tervezte. A VKE-tagok egy huzamban akár egy hónapot is távol tölthettek otthonuktól. Mint minnesotai társaikat. Mi több. hogy bejelentkeznek egy motelbe. Szívesebben hagyta volna távozásuk előtt leülepedni a dolgokat. pakk. s újra úton lesznek. de jobb híján megtenné. – A lányok felénél volt ilyen. Még két nap. hogy automata mosodákat és olyan éttermeket találjanak. Rossi feltartotta a tampont tartalmazó bizonyítékos zacskót. a másik fele meg közel járt ahhoz. az események azonban másként alakultak. – Nekem is. és megfizetteti velük életük feldúlását – ez. Hozzászoktak ahhoz. Még ennél is dühítőbb. A halál túl jó lenne a számukra. ő meg a Kedves. hogy megzavarták gyermekei nyugvóhelyét. de a másik kettő… Mennyire élvezné. az éjszakába nyíló sírfeltárás miatt még ruhát váltani és fogat mosni sem. hogy kézipoggyásszá minősüljön a repülőtereken. őket is szép ruhákban temették el. szűkkeblű hivatali költségvetés keretei között. ahol nemcsak gyorsan. amit műveltek. útban a Grand Rapidstól északnyugatra lévő kisváros. az sajnálatos tévedésben leledzett. hogy először megjöjjön neki. folyamatos harc. még celofáncsomagolásban lévő tamponnal. Számított ugyan arra. de azok az átokverte vadászok keresztülhúzták a számítását. hogy az FBI valamikor kérdőre vonja. mindeközben pedig megmaradjanak a hosszú hivatali órákat honorálni hivatott. Minnesota Most már gyorsan pergett minden. Talán túlságosan is gyorsan. Mond ez valamit? Prentiss homlokráncolva bólintott. mennyit tudnak máris. Rendesen soha nem ment volna két egymást követő napon beszerzőútra. Az egyikük rendőrkézen van. A bűz nem volt akkora. Emily Prentissnek azonban a georgiai és az alabamai útnak köszönhetően eddig nem nyílt arra alkalma. Előbb a két. hogy megkínozza őket.Kilencedik fejezet Brunswick. hogy igénybe vegye. így valamelyest javítani tudott közérzetén. ez utóbbi nagy része is megmaradt. ahol felfrissülhetnek és alhatnak egyet. fésűvel és egy. de eleget is ehetnek. az viszont meglepte. takaróba csavarva és fóliába csomagolva. Cohasset. de hát rendkívüli időket éltek. Szerencsére volt nála aeroszolos szájfrissítő és tisztasági úti felszerelés. hogy az ember valami ehetőt találjon a pihenők automatáiban: aki valaha a VKE-tagok életét csillogónak vélte – hála Max Ryan. John Douglas meg David Rossi hősgyárosok bestsellereinek meg a nagy nyilvánosságot kapott ügyeknek –. Georgia Útközben élt élet. – Alighanem. Mostani útjuknak volt egy különleges bája: a bemidji szállodában kitűnő mosodai szolgáltatást élvezhettek. Ezekben a ruhákban sem volt címke. benne pici szemceruzával. . most meglelt tetem sietősen megejtett boncolásán vettek részt. Egyelőre be kellett érnie az álmodozással. hogy a szövetek eltűntek. így a lányok szőke tincsei és a ruházat egyes részei is. ha megbüntethetné őket azért. és így szag sem volt. A legmeglepőbb maradvány egy rózsaszín kis erszényke volt. Egyes dolgok túlélték az esztendőket. ezeket is házilag készítették. mint az átlagos boncoláson lenni szokott.

Cohasset irányába fordult volna. de szerencsére semmilyen jel nem utalt arra. hogy a kiválasztott egyénnel kapcsolatos információ eljusson az FBI-hoz. hogy a szövetségiek nyomon vannak. Azt is tudta. számú szövetségi úton. Túl sok idő volt ez. majd kelet felé áthajtott Whipholton és Remeren. amit az évek során a Kedvessel vállvetve felépített. de már jó ideje tettek félre pénzt. amire mindig is nagy hangsúlyt fektetett. A fákkal szegélyezett kétsávoson hajtott. Ismét megfontolta. a bűnbak mindent kénytelen lesz magára venni. az erdészetben eltöltött évei pedig a semmibe vesznének. és a tömböt megkerülve visszahajtott a főútra. Tisztában volt ezzel. Hamarosan fel is mond. . Igaz. hogy ilyen rövid időn belül másodszor is lecsapott. A kerülőre azért volt szükség. Máskülönben nincs az a hazugság és ködösítés. Coleraine. Ez volt a munkájában a legszebb: tekintélyes szabadsággal járt együtt. ami itt történt. addigra ő már köddé válik a kislánnyal együtt. hogy kicsengessen a lányoknak. elvégre apróság minden. hogy újévkor áll munkába. Ez annyit jelentett. Erről most sem tett le. Abban állapodtak meg. Nem kell újabb fogódzót adni a szövetségieknek. Amikor pedig tudomására jutott. jókora vargabetűt tett: délnek hajtott a szövetségi 71-esen. kétezer-ötszáz lelkes népesség biztonságának megőrzése. esélye sem volt. eléjük vet valakit. szükség esetére. Most. Hill City és Deer River összes rendfenntartója munkában lesz. délkeletnek haladva gurult el a faloda mellett. és nézelődött. Megbizonyosodott róla. ahol új életet kezdenek. némi megnyugvást jelentett. az mindenképp áldást jelentett. a kicsengetés intézménye elejét vette annak. A kettes számú szövetségi úton. Grand Rapids. Mellesleg Hibbing után az összes hatóság keletre veti szemét. azután a Columbus útra fordult. hogy mire elkezdenek országúti ellenőrző pontokat létesíteni. Majdhogynem ideköltözésük napja óta kereste azt az embert. a most rendelkezésre álló igen rövid idő alatt nem tudná ismét teljessé tenni a családot. a lányok még szerencsésnek is mondhatók boldog. Ezúttal különösen a kezére játszott a módszeres tervezés. Ha nem nézi ki magának idejekorán a cohasseti kislányt. ahol újabb kislányt akart örökbe fogadni. és így fel kéne adnia a hivatását. de nem az ő kezében volt a sorsuk. és felfigyelhetett az új lehetőségekre. a nyírek megnyugtató árnyékot vetettek az útra. hogy valamelyik seriffhelyettes a célpontjától két háztömbnyire a vacsoraasztalnál lebzsel. ami be is következett. Egyéb se hiányozna. akit kedvükre marcangolhatnak. hogy lássák munka közben. hogy a jövőben a saját nevét használja. azon nyomban kikérte a vészhelyzetre tartalékolt kéthetes szabadságát. Képletesen szólva: már csak a gombot kellett megnyomni ahhoz. Büszke volt arra. Ezt az egyet nem fogja hagyni. Az étkezdében nagy volt ugyan a forgalom. hogy egy ideig összehúzzák magukat. A cohasseti kislány igazi különlegesség volt. hogy hatósági emberek is lennének bent. ezt jól tudta. mielőtt északnak. Könyöröghetett ő akármennyit. csak úgy. ami lehetővé tenné. és amilyen erkölcstelen. különösen az első eset után. hogy két hónapig nem lesz jövedelme. és arra is elkészültek. de talán még a georgiai előzményeket is. A lányoknak sem. Ha csakugyan minden a tervek szerint alakul. a szaktudását. Megpróbálta ő lebeszélni a Kedvest arról. hogy semmilyen rendőrautó nem parkol az étkezde előtt. hogy saját rendőrséggel dicsekedhessen – újabb pont ide így az Itasca megyei seriffi hivatalra hárult az itteni. Cohasset nem volt elég nagy ahhoz. de amíg a társaságukat élvezhette.Cohasset felé. mint hogy szégyenszemre azon bukjon meg a mai beszerzése egy rendőrség nélküli városban. így mindig nyitva tarthatta a szemét. Nem mintha nem gondolt volna arra. noha befejezetlen életük okán. hogy tanúja legyen a gyermekek teljes felcseperedésének. Az állása már megvolt egy Seattle melletti fakitermelő cégnél. A városba érvén lassított a főutcán. alja egy világot élnek manapság. Noha az út csak hatvanöt mérföldet tett ki a 2. miután a hír elterjedt. s közben az új család Washington államba megy. A terv már Georgiában is készen állt: ha a rendőrség gyanút fog. hogy boldogságban és biztonságban tudhassa az ő Kedvesét – de az elmúlt negyed évszázadban össze tudta ezt egyeztetni a saját karrierjével. távol attól a helytől. ha arról van szó. akit maga helyett gyanúba keverhet. Járt már korábban is a kisvárosban. Ma. de sietségre semmi ok. és túl kemény munkával telt el. Szükség esetén persze új néven is újrakezdheti az életet. lefoglalja őket. onnan a minnesotai 200-ason robogott tovább. érdemes-e áthárítania a gyanút.

melyeket oly jól . bement a büfébe. és igen. kellő mértékű óvintézkedést tett. és talált egy vonatot. Ha a rendőrség megelőzi. és cipőfűzést tettetve a járműhöz térdelt. Még meg is állt. hogy vandálok fújták meg a táblát. ősz eleje táján két ízben járt arra. a Windbreaker alatt céges inget viselő. majd a saját kocsija csomagtartójába dobta és rácsapta a fedelet. mint az erdők. nem a menetrendnek megfelelően közlekedő vonat.A főutat keresztezve az Első sugárúton folytatta útját északnyugatnak. Az asszony egy kék Ford Focus hátsó ülésére rámolta be a gyereket. Elég egyetlen. mint aki egy bizonyos címet keres. aminek éppen egy óra után kellett erre jönnie. vagy északabbra két másik felhajtónál. Egyedül ez a létesítmény hiúsíthatta meg tervének végrehajtását. hogy szabályosan lélegezzen. mint tette Hibbingben. Szerencséjére a környék legalább annyira csendes volt. ha csak percek et nyer rajta. Kocsit bérelt most is. de olyan aligha. A még nagyobb ködösítés kedvéért reggelizni is megállt valahol az út mentén egy büfénél. ami növeli az esélyét. még egyszer körülpillantva: nem. Korábban igen figyelmesen tanulmányozta a menetrendet. leparkolni nem mert. mindennek vége. A kocsilopáshoz nem értett. Megejtette a vizsgálatot. Most. hogy egy vonat késett. akit magának kinézett. ahhoz túl nagy volt a veszélye annak. A ködösítésnek nem kellett soká tartania. sokkal inkább arra. majd háromszor mélyen be. Ebből a negyedből három különböző úton lehetett a kettesre visszatérni: arra. s mindkétszer tanúja volt. Fél órán át ment utánuk egy benzinkútig. ha emellett dönt. hogy Minnesota rögös útjain hullott az le valahol. Arra döbbent. de addig még mindig volt körülbelül egy órája. és kiadósan megreggelizett. óvatos mozdulatokkal vette le és dugta Windbreaker dzsekije alá a rendszámot. hogy valakinek feltűnik. Reggeli után az egyik vizsgálati pontjához hajtott. hogy ilyesmit művelt. Olyasmi történt már. azaz odahaza volt a kislány is. deszkaborítású családi házban lakott a szőke kislány. Balról a harmadikban. Gyors. a nyomukba szegődött. a nyugati oldalon mindössze négy otthon volt. Még egy kört írt le a negyedben. és vett az automatából egy USA Today-t. hadd emlékezzen majd rá. farmeros vendégre. Miután kicsi volt a város. Azután arra gondolt. és már csapdában is van. akit édesanyja hozott be. már az is megteszi. Először az étkezdében látta meg. A kiszemelt ház a Negyedik sugárúton állt. s amikor elindultak. hogy a kelleténél előbb érkezett volna. áthágta saját szabályait azzal. Leste őket evés közben. mint amit bérelt. vagy még inkább arra. más színű ugyan. de ez most nem számított. úgyhogy a második legjobb megoldást választotta: beállt a másik Taurus mellé. ebben az észak-déli utcában. Elcsorgott a ház mellett. A büféhez közeledve kényszerítette magát. az idegei sem voltak elég jók ilyesmihez. Azért épp ott. Jobb. Az egyedüli hátrány az volt. úgy érezte. meglehetősen értelmetlen lenne ezen rágódnia. ebédjét jó néhány kávéval öblítette le. egy órára rá. amerre most jött. akárha biztosítási ügynök járna vele. ott állt a Ford. ha elveszítené őket szem elől – nem mintha ebben a porfészekben komolyan fenyegetett volna ennek veszélye. nem volt szemtanúja az iménti pitlák tolvajlásnak. hogy mindhárom keresztezte valahol a vasutat. és teljesen elbűvölte a jelenség. Minden megteszi. az Első és a Második utcák közt. a Burlington Északi Santa Fe vasúti kereszteződés felé. hogy a kék Ford Focus a kavicsos beállón gubbaszt. mami odahaza. hogy a másik Taurus gazdájának nem tűnik fel a hiány távozás előtt – de ha még fel is tűnik. egy fehér. azután az úttól jó messzire állította le a bérelt autót. A másik lehetőség. mert annak a parkolójában már állt egy másik Taurus. Hevesen dobogó szívvel vette a kezébe a kis csavarhúzót. aligha a mellette parkoló kocsi gazdájára fog gyanakodni. és kicserélte a rendszámtáblát a lopottra. A Ford Taurus szerény autó volt. a főutcán. onnan a postára. Reménykedhetett abban. arra az esetre. valójában azonban a járókelők és a verandájukra kilépők érdekelték. ő a környéken dolgozott).és kilélegzett. Egy délután ugrott be ebédelni (nyár volt még akkor. A nyár vége. ha négy mérföldet robog egy kétsávos megyei úton nyugatnak. ő pedig megjegyezte a rendszámot. holott eleddig mindig kerülte a törvénysértést. Ettől elmosolyodott egy kicsit. a nő csak ezután hajtott haza. A szokásosnál nagyobb jattot hagyott a kiszolgálónak. átöltözött.

Mikor az asszony ránézett. Ha így lenne. – Miben segíthe… Tovább nem juthatott. tekintete a KözépNyugat nyári egének véghetetlen kékjét csillantotta fel. – Kifáradt – közölte vele gyengéden. nem kiabált. Működésbe hozta a fegyvert. és ha mégis. Ő azonban nem várhatott tovább. Már a hálószobák felé indult. egyenes szálú szőke haját tarkóján hátrafogta. Körülnézett az ízlésesen. párna gyanánt az eszméletlen anya egyik karját tette a feje alá. hogy ő érezte. a trófea viszont lélegzetelállítónak ígérkezett. Remélte. magától kartávolságra eltartva pattintotta le. amerre az ő reménye szerint a gyerekszoba lehetett. kinyitotta a belső ajtót. mintha vele akarna menni. Még mindig mosolygott. és majdnem úgy. a visszapillantó tükörben pedig ellenőrizte maskaráját. hogy jó darabig nem tér magához. és elszámolt tízig. becsengetett.ismert. Visszanézett a folyosón. ő elmosolyodott. – Pihen egyet. és a kloroformot orráraszájára nyomta. az alaposan megkönnyítené a dolgát. noha kissé értetlenül. Beállt a ház elé. egy porcelánbaba ragyogó arcát. – Mit csináltál mamival? – tudakolta. Ehelyett anyja mellé térdelt. a fiola tetejét óvatosan. Körülnézett. hogy kilépjen a verandára. a kettejük közötti drótok táncot jártak. Láthatóan nem volt odáig attól. mint ő. Az elcsendesült gyereket a padlóra fektette. a darabtól még inkább biztosítási ügynöknek látszik. s egyik kezét belerejtette. lefüggönyözött ablakkal ellátott faajtótól szúnyogháló választotta el. A nő a nappali keményfa padlóján roskadt végül össze. mély lélegzettel igyekezett rendetlenkedő gyomrát csillapítani. amint könny gördül végig az . A belső. se katona nem volt de ostobaság lett volna bármilyen kockázatot vállalni. vissza a házba. hogy valaki zavarja. Fekete válltáskával szállt ki – remélte. majd hátratántorodott. szerelemkanapéval és lábtámasszal ellátott tévéfotellel berendezett helyiségben. felé lendült a válltáskából. majdnem olyan magas. barna szövetborítású szófával. és senki sem választotta ezt az időpontot. Az ablakon át látta az asszonyt közeledni. Kifakult farmert és a Minnesotai Egyetem vörösesbarna felsőjét viselte. Középütt alacsonyabb. Itt csak egyetlen esély adatott. Táskájából kis üveg kloroformot vett elő meg egy darab rongyot. Legjobb tudomása szerint semmilyen nyilvántartásban nem szerepelt az ujjlenyomata – se le nem tartóztatták. Szeme majdhogynem komikusan kerekedett el. amit a gyerek megjelenése váltott ki. szája hangtalan O–t formált vonaglás közben. de senki nem járt az utcán. a nő orra alá tartotta. benne a Taserrel. benne a délutáni alvási penzumot teljesítő kislánnyal. Felment az ajtóhoz vezető két beton lépcsőfokon. A selymes haj szív alakú arcot keretezett. de azért a nő is elmosolyodott – csinos volt. egyáltalán nem emlékszik majd támadójára. Csak egy pillanatig rúgkapált. Jól kell csinálnia. Ezután gumikesztyűt húzott. Belépett. a kislány játékai szerteszét hevertek a padlón. Most könnyek öntötték el ezeket a szemeket. Biztos. Elhúzta a reteszt. arra. szinte a búcsúzó mozdulatával. hogy a táskát nyitva tartotta. Annyira szépséges látványt nyújtott a kislány. azután – és ezzel igen sokat segített – a szúnyoghálót is. Hogy biztosan elég ideje jusson. Goldynak a neve. bizonyos távolságról azonban megtette. követve a még mindig küszködő áldozatot. s az apró nyíl a mellébe fúródott. és menekülni sem próbált. amelyen arany betűkkel állt a csapat üdvöskéjének. legfeljebb a maskaráról fog tudni beszámolni. ha valamelyik szomszéd meglátná. A látogató keze. téglalap alakú asztal állt. Noha barátságos ugyan nem lett. és egy keveset a szövetdarabra öntött. s a gyermek az anyjához szaladt. Szinte magához sem tért a meglepetésből. zárva tartott. Közelről rettentő könnyen elárulta magát az olcsó fekete paróka és az álbajusz. s miközben tekergett. Szívmelengető látvány volt. Őt bámulta zavart arckifejezéssel. Fontosabb volt azonban. halk és egyenletes hangon. felmarkolta a padlóról a kislányt. amikor megpillantotta a kislányt. De nem bőgött hangosan.

aki mindvégig velük volt. Dave? Rossi bizonyítékos zacskót mutatott fel. és más vágya már nem volt. a szinte megszakítások nélküli huszonnégy órás munkanap testileg-lelkileg megviselte. – Ezt az egyik kislánnyal együtt temették el – mondta. Sehol senki és semmi. Reid kapcsolt elsőnek. – Valamint sokat elárul az irányítási vágyról is – tette hozzá Hotchner. – Hotch ott van? – tudakolta Rossi. a fedelet nyitva hagyta. hogy Hotchner. Legalább egy vagy két órára. de eltökélte. – Egybevág a ki nem teljesedett személyiségről alkotott elméletünkkel. az sok esetben kontrollálhatatlanságot is jelent. az eddigi információkat dolgozták fel magukban. rájuk több munka maradt. Gyűlölte még a gondolatát is annak. – A gyerekekért odavan. Mennyire boldog lesz a Kedves ettől az ajándéktól! Megborzongott a tudattól. – Rendben – szólt Morgan –. hogy idegen házba hatolt be. az annak tudata volt. komplikáltabb eset. szintén úgy festett. Spencer Reid minden tagja sajgott. majd beszállt. – Reid mond valamit. az első adoptációnál. Az itt töltött öt napban jelentős haladást értek el. rá tizenöt percre pedig már össze is állította a ruhákból és játékokból álló csomagot. de százévesnek érezte magát. Hotchner Reid laptopjához lépett. de Reid most nem Garcia. rácsukta a fedelet. Azzal. mint ő. . aki a szüleikével szomszédos szobában aludt. Most még beszerezhet egyet és mást. Lement vele a két lépcsőfokon. és a csomagtartóba tette. dobogó szívvel pillantott körül. amikor nővé érnek.arcán. Rámeredtek. Először megkötözte az anyát. Morgan tekintete kigyúlt. hanem Rossi arcát pillantotta meg. legalábbis az illető számára. Morgan és Jareau legalább ugyanannyira ki van facsarva. nem láthatták-e meg valahonnét. – Párnak kell lennie – közölte aztán Reid. hogy évekig fogságban tartsák az áldozatot. Normál esetben nem fordulhat elő. Ami miatt mégsem dőlt ki. hogy mindenképp biztonságba juttatja. Az alváshiány. de mivel két csapattárs Georgiába utazott. hogy képtelen normális kapcsolat fenntartására. de a felnőtt nőket már nem szenvedheti. A környék továbbra is csendes volt. lopva körülnézett. Ő volt a csapat benjáminja. Óvatosan elhelyezte a kislányt a csomagtartóban. egy-egy pillantást szentelve minden háznak. mintha nem értették volna az elhangzottakat. visszainalt a házba. és ezt nem tudja elviselni. Kiszaladt vele a kocsihoz. és felpeckelte a száját. Azért gyilkol akkor. és a lehető legcsendesebben tolatott ki a ház elől. – Van valami. mintha az elkövető pedofil lenne. Reid közbeszólt. hogy a drágának a csomagtartóban kell fulladoznia. Eileen esetében. Garue nyomozó. a pedofilok érdeklődése időben rendkívül behatárolt. hogy a saját kocsijához hajtson. – Amikor egy kislány menstruálni kezd. És akkor is sikerrel be tudta gyűjteni a drágaságot. mint hogy lehunyja a szemét. – És? – Tampon van benne. egy pillanattal később Morgan követte példáját. Lüktető fejfájás gyötörte. Minnesota Dr. Ilyesmire csak egyszer volt eddig példa. – De mi úgy dolgoztunk. mint aki extra hosszú hétvégét lumpolt végig. és annak rendje és módja szerint el is tűnt vele. Nem szimpla pedofília ez. – Igaz – mondta Rossi homlokráncolva. Bemidji. Egy hosszú pillanatig mindannyian a monitort bámulták. – Azt akarom mondani. és akkor most? Hallgattak egy ideig. hogy pokrócba csavarva magához vegye a fődíjat. A laptop életre kelt.

Hotchner kivárta. Egy egyenruhás meg is kérdezte: – Ha nem perverz a csávó. előbb utóbb mindenképp azzá válik. de később azonban. fiatalon zaklatták. mindenképpen lányt. Hotchner. hogy az ügyet szexuális bűncselekményként. akkor… mi is lesz? Rájuk unnak? Vagy fenyegetést látnak bennük? – Vagy – hallatszott Rossi hangja a számítógépből – versenytársat. amikor neveltjeik elérik a pubertáskort. megköszörülte a torkát. Hotchner előrelépett. egy nyomozó tette fel a kérdést: – Akkor meg mi a nyavalya folyik itt? – Gyermekrablást három okból követnek el – válaszolt Hotchner. a Bassinko Industriesnál dolgozik. akik gyereket akarnak. az szerintünk házasember vagy régóta élettársi kapcsolatban él. hogy gyermekre tegyenek szert. – Természetesen a nő. hiába minden. – Szerintünk nem erről van szó. Az arcok már nem voltak annyira szkeptikusak. Morgan összeszűkült szemmel kérdezte: – Milyen értelemben? – Inkább úgy tenném fel a kérdést. Mint elmagyaráztuk. Rövidesen nyomozók. – Ami alighanem annak a folyománya – vágta rá Hotchner –. Marad a harmadik eshetőség. hogy a hír a kábeltévéknek köszönhetően országossá váljon. Hotchner összevonta a szemöldökét. valamint arról. hogy a mostani áldozatokat sokkal hosszabb ideig tartották fogva. Ebben az esetben egy szülőtől sem kértek váltságdíjat. mások különféle jelzőkre ragadtatták magukat. Hotchner Reidre nézett. elvégre ők voltak itt a vendégek. Mikor végzett beszámolójával. mely minősítéseket az elkövetőnkkel kapcsolatban megállapítottunk volt. fejek emelkedtek. Szexuális értelemben a saját versenytársát látja bennük a pubertás után. – Szóljunk a helyieknek – adta ki az utasítást Hotchner –. a szemkontaktus fenntartása problematikus lehet a számára. szólni azonban nem szóltak. mint az egy pedofiltól elvárható. – Jófelé megyünk? – Szerintem igen – mondta Rossi. aki találkozik vele. a szexuális indítékot sem tartjuk valószínűnek. – Ha igen – válaszolt Reid –. – Gyermektelen házaspár vagy élettársak. akkor az a férfi minden valószínűség szerint fenyegetést nem jelentő. esetleg egy másikat pótoljanak vele. ha a törvény emberével áll szemben. amely közel egy hete szolgált a VKE főhadiszállásaként. mint az imént. Adjuk meg nekik a leírást. hogy legyen gyerekük. – Az elkövető legalább hat lányt ölt meg minimum két államban az elmúlt tíz évben. Most mindannyian őt nézték. hogy melyikőjük lát bennük versenytársat – mondta Rossi. szemükben leplezetlen elismeréssel. seriffhelyettesek és városi járőrök töltötték be a tanácstermet. mindenki tisztában van-e azzal. Úgy gondoljuk. JJ nem volt jelen. különösen. erélytelen. . akkor mi? Az elemzők arcrándulással reagáltak a szóhasználatra.– Hogy? – nézett rá Hotchner. – Akit keresünk. a zsaruk zsongása elcsitult. A rendőrök meglepett pillantásokat váltottak egymással. aki elmondott egyet és mást a pedofilokról. így a nyereségvágyat mint indítékot kizárhatjuk. Morgan és Reid Garue nyomozó oldalán sorakoztak fel. a legkevésbé sem konfrontatív. megakadályozandó. a médiával vívta a harcát valahol. néhányan a fejüket rázták. akik bólogattak: ezek a hírek már most is terjengtek. Szkeptikus pillantásokat vetettek rá. Nem tesz különösebb benyomást arra. férfiként minden bizonnyal kisebbrendűségi komplexustól szenved. – És minden bizonnyal az apja – tette hozzá Rossi. és még ennél is hosszabbra tehető a periódus. – Nem tudom. hogy odahaza. míg elül a mormolás. nem erőszakos alkat. az elkövetőt pedig pedofilként mutassa be. tekintetek fordultak felé. amely alatt az emberrablásokat végrehajtotta. – Férfi és nő – felelte Reid. perverzióból és azért. Voltak zsaruk. noha mindnyájan tudták. hogy ez nem pusztán helyi ügy – vágott bele. – Nyereségvágyból. az erőszakot megvető személyiség. – A média – folytatta – kísérletet tesz majd arra. Gyereket akartak. – Most először látszik kereknek az egész. – Lehet ilyen nőnek egyáltalán normális kapcsolata férfival? – kérdezte Garue. és ne vesztegessünk több időt.

De most sincs elég ügynökünk. a helyieknek meg nincs elég tapasztalatuk ahhoz. – A francba! – csóválta Morgan a fejét. gyermektelenek. Jason Frymanre és Lawrence Silvanra minden tekintetben ráillik a személyiségelemzés. Félreértés ne legyen.A gyanúsítottak számát négy főre szűkítettük. – Más – mondta Morgan. Hotch… – Nincs miért elnézést kérned. veszély fenyegeti családját vagy a domináns partnert. Hotchner éveket öregedett a szeme láttára. – Keletre van. s a tekintetek most őt célozták meg. – Úgy van – erősítette meg Hotchner.. hogy emberünk teljesen ártalmatlan. Mindenki feszülten figyelt. megszabadul a holttestektől is. – Ez az én saram.. Grand Rapidsnál – mondta Garue. Huszonnégy órán belül a második gyereket rabolták el. s ha eljön az idő. – Újabb gyerekrablás! Most adták ki az országost. Nősek. Koppanás hallatszott az ajtón. hogy a Viselkedéskutatók megszolgálják a fizetésüket. Magamra veszem a felelősséget. Morgan a többiekhez lépett. – Azonnal. a bemidji rendőrség diszpécsernője rontott be. Valakinek döntéshozónak kell lennie. – Morgan zavartan pillantott a főnökére. a nyomás azonban most fokozódott. Ami a két másik urat illeti. ha a biztonság kedvéért őket maguk közül is kihallgatná valaki. Ez a munka mindig is komoly stresszel járt. Ölhet is ezért. és mind a ketten abban a hónapban hagyták el Georgiát. majd mielőtt bárki reagálhatott volna. Reid soha nem irigyelte főnöke munkáját. – Amellett. – Már elnézést. – Itasca megye. harcolhat is. Hotchner vállat vont. . és a kapcsolatban ő hordja a nadrágot. Szerintünk ő követi el a gyilkosságokat. hogy ne vezesse meg őket. hogy ráérünk vele. boruló székek csattanásai közepette. Eljött az ideje. most pedig aztán végképp nem. de jó lenne. amikor előkerült ott az első holttest. mert ha úgy érzi. – Tudtam. – Az elhangzottakból senki ne következtessen tévesen arra. mindent megtesz annak elhárítására. nem értünk rá. De elég az önmarcangolásból. – Álljunk rá – mondta Hotchner a hirtelen kitört ribillióban. A hallgatóság most már jegyzetelt. – Mindenki kérjen eligazítást a felettesétől! A rendfenntartók a folyosóra özönlöttek. Közülük ketten nem éltek a kérdéses időpontban Georgiában. – Helyszín? – kérdezte Hotchner. míg a férj mint alávetett fél és segítő vé grehajtja az elrablásokat. Én gondoltam úgy. – Kerítsük elő Silvant meg Frymant – mondta Hotchner. hogy megfigyelés alá kellene helyezni mind a kettőt. Cohasset. Morgan közben szétosztotta a két főbb gyanúsított képét. – Hát. – Az elkövető feleségét nagy eséllyel molesztálták gyerekkorában.

Pilson – meredt rá baljósan –. Mialatt Carlyle nagy sebességgel. – A sarkukban vagyunk. hogy eleinte nem ez volt a helyzet. Rossi mellett Prentiss ült némán. s hálát adott Istennek. mintha Rossi a Clenteen pénzben ki sem fejezhető üzleti titkait feszegetné. Azután a Clenteen személyzeti főnökével. hogy korábban már összecsomagoltak. – Tudja. bőgő szirénával és villogó fényekkel száguldott velük az I–95ösön a brunswicki Golden Isles Airport felé. Mintha csak gong jelezte volna a menet végét. függetlenül attól. Pilson. hogy az alkalmazottaink adatait megoltalmazzam. – Mr. talán most hibáznak – reménykedett Prentiss. – Ha igaz. sőt a poggyászuk már a Tahoe csomagtartójában pihent. Rossi mobilja megszólalt. ez az elkövető évekre előre tervez. nálunk vannak-e még. így hamarosan tájékozódott a minnesotai fejleményekről. hogy eljön a nap. az utolsó emberrablások óta számít arra. – Nem hiszel ebben a lehetőségben? Rossi vállat vont. nyilvánvalóan megbántva. – Komolyan mondod? – Komolyan – vágta rá Rossi. – Újabb gyermekrablás? – kerekedett el Prentiss szeme. vagy máshová távoztak. Pilson gyanakodva méregette őket. Mrs. mint valami felkiáltójel. – Ön is értse meg az én helyzetemet – vágta rá Rossi. Rossi tájékoztatta Prentisst. ha nem is nyugodt. Silvan – mondta eltúlzott hivatalossággal – májusban nyújtotta be a felmondását. Ha nem tévedünk. mintha a nehéz felfogású öcsikével szeretne megértetni bizonyos alapvetéseket. – Szíveskedjék megérteni a helyzetemet. Carlyle. – Adja isten. Prentiss és Carlyle udvariasan búcsút mondtak Mrs. A mamóka megeresztett egy olyan mosolyt. Fryman – tanácskozott egy másik irattartóval – valamivel váratlanabbul távozott.Tizedik fejezet Brunswick. őszülő barna hajú Dorothy Pilsonnal ültek le. – Mr. de hogy most már . márpedig én meglehetősen bízom abban. Feszült csönd ereszkedett a szobára. Az én dolgom az. majd azt mondta: – Miattunk alighanem. ez szövetségi nyomozás. és júniusban szűnt meg a munkaviszonya. Nem sokat tudtak meg. aki olyan volt. Georgia Rossi és Prentiss sorra hallgatták ki a Clenteen Industries azon alkalmazottait. Lehet. hogy nem. Ő június tizedikén adta be a felmondást. mindenesetre semleges hanghordozással. – Hiszen még huszonnégy óra sem telt el. akik tíz évvel korábban Lawrence Silvannal és Jason Frymannel dolgoztak. a középkorú. hogy fogadj a Hotchner hívását. igazam van? – Rossi ügynök! – csattant fel Mrs. Rossinak elege lett ebből. aki eddig legalább hat tinédzser lányt tett el láb alól. és tizenhetedikén vált meg tőlünk. Rossi közben előrement a folyosóra. – Nos. – Gyilkosra vadászunk. – Mikor adták be a felmondást? Mrs. – Vajon miért ilyen sietős? Rossi összeszorította a száját. Pilsonnak. Végül aztán csak belenézett az asztalán lévő irattartóba. – Köszönöm – mondta Rossi félmosollyal. – Mind a mai napig tervszerűen dolgozott. a hátuk mögött feszített. – Fryman és Silvan – folytatta Rossi. mint mindenki kedvenc mamókája – de az alkalmazottakkal kapcsolatos információkat pitbull módjára védelmezte. nem is volt annyira borzalmas. Rossi ügynök.

Fél óra sem telt belé. és mi csak véletlenül jöttünk közbe? . gépük süvöltő hajtóművekkel várakozott. merre tart. mit akar. Prentiss a laptopon felnyitotta Minnesota térképét. s Rossi elgondolta. – Hogy lehet leszűkíteni? – Ez a pasas tervez. Vissza kell mennünk. – Mindkettő Bemidjitől keletre van. zárultak az ajtók. Rossi bólintott. így mondta mindenki. – Erről van szó. és kollégáikkal sem jártak el szórakozni. s kérdéssel válaszolt. Beszerzőúton van. ha mindenképp el akarta húzni a csíkot. Délkeletnek. Ember nem emlékszik arra. – Szerinted újra az erdészettel próbálkoznak? Nem tudták még. Pillanatokkal később már a levegőben voltak. Ha te olajra akarnál lépni. hogy a gyanúsított olajra lép. – Semmi okunk azt feltételezni. Így nyilatkozott annak idején minden híradónak Ted Bundy vagy a BTK -gyilkos összes szomszédja – Be akarja gyűjteni őket Hotchner? – kérdezte Prentiss. az I–95-ösről a reptérre vezető kijárat felé kormányozta a városi terepjárót. s amint becsatolták magukat. menetrend szerinti járatokon. A Learjet nem kevés üzemanyagot égetett el az út során. Szerintem még a zöldségeshez se megy le anélkül. – Visszamegyünk – állapította meg Prentiss –. – És mit találtál? – Hol is volt az utolsó két gyerekrablás? – Hibbingben meg Co-akárhol. – Mi más lehet még? Államközi út? – Az I–35-ös Duluthban. – Legutoljára is megoldotta – közölte Rossi. az előző áldozatokhoz hasonló küllemű szőke kislányt? Prentissnek nem kellett a válaszon gondolkodnia.mindenre fel van készülve. de korainak gondolta. – Mit mondtál Hotchnak a clenteeni személyzetissel folytatott beszélgetésünkről? – Frymant és Silvant korábbi munkáltatóik zárkózott szakemberekként írták le. Rossi borús ábrázattal rábólintott. mint amikor még Gideonnal meg Max Ryannel repkedett. és jobbra. – Öt perc – jelentette be Carlyle. Nem akarta túlterhelni magát. és ott voltak. Miután egy ideje a levegőben voltak. hogy ezúttal máshogy jár el. hogy az emberünk megtalálja a számítását. Miért is tenné? – Utánanéztem. És mi történt legutóbb. csak nem könnyű a nyomukra bukkanni. hogy huszonnégy óra leforgása alatt elrabolt két. – Feltölti a készletet. hogy komolyan végig ne gondolná. – Be akarja. Talán ki tudjuk sakkozni. „Csendes és magányos ember. sose hittük. – Nem Cohasset? – De. kereket oldott. mert most már ott nagyobb hasznunkat vehetik. amik elég nagyok ahhoz. hogy valaha beszéltek volna a gyerekeikről. a laptopján molyoló Prentiss felé fordult. Nyilván nagyságrendekkel többe. – Mi van. – Nem figyeltette őket? – Ez ciki. de biztosak voltak abban. amikor költözött? – Amint megvolt a harmadik. Rossi gondolkodott. nem sokat tehetünk mi már idelenn. a helyiekben meg nem bízott. hogy kéznél legyünk. Mire következtetsz abból. melyek azok az erdőgazdaságok. és Bemidji környékére közelített. Barátságos búcsút vettek Carlyle-tól. gyakorlatilag majdnem bárhová mehet. – Kanada? Prentiss vállat vont. – Most. mibe kerülhet ez a mai olajárak mellett. hogy bárkinek is ártana”. melyik erdész az ő emberük. mit csinálnál? Prentiss előrehajolt. Ha ezt választja. Soha nem vettek részt semmilyen céges összejövetelen. az egyszer biztos. hogy egyikük a kettő közül.

Tíz éve elföldelt három lányt. s gyorstárcsázott. ha beadta a felmondást. hogy nem fog befordulni. bármelyikük is próbálkozott-e az elmúlt hónapokban online munkaközvetítőknél? – Nem valami embert próbáló feladat – szögezte le a nő. Arra a helyre nézett. de ha egyszer olyan megelégedettség tölti el tőle az embert. üresen fogja találni. hogy ki nem állhatom a véletlen szót. Ott megy előttük. hát Lawrence Silvan az első számú gyanúsított.– Tudod. hogy mindjárt megnő benne a kurázsi! – Kapjátok be! – mondta fennhangon. – Meg akart akkor egyáltalán pattanni? – Folytasd. a stoptáblánál fékeznie kellett. tudta. mert az áradás kimosta a hullát – „valamivel váratlanabbul”. mint Jason Fryman. Hát még ha tudnák. Jobbra a Trattoria Florentine nevű jó kis olasz vendéglő látszott. s talán azt is tudom. északnak. ez az utolsó esélye. és a kislány öntudatlanul hevert a csomagtartóban. Két sarok volt még hátra az újabb irányváltoztatásig. Mialatt az utolsó útkereszteződést megközelítette. márpedig az volt a gyanúja. – Mert ha azért pattant meg. hogy a sarkon ácsingózott. ami nagyon hasonlít ahhoz. . s Beltraminál. – Jó. Rossi bólintott. gondoskodna róla. Fordulj vissza!. ahol néha találkoztak. annál a kényszer sokkal erősebb. Nem örökre ugyan. akit már biztonságban tudhat az új családtaggal egyetemben. Ki öltötte a nyelvét. Jobbra. mert később egy szövetségi fegyintézet rácsai mögé kerülne. a bíróság. semmi kétség. Feljebb ott sorakoztak. – Megadok két nevet. A kocsi úgyszólván tudta a járást. akár harcosok összecsapás előtt. és elhajtott az épületek között. gyerekes dolog. Semmi szín alatt. Mostanra már úton kell legyenek a háza felé. hogyan bizonyosodjunk meg erről. ahogy Mrs. Bemidji. – Rossi elővette a mobilját. hogy – még a bérelt kocsival – visszament a városba. Nem. – Igen – mondta Prentiss izgatott mosollyal. Igen. mondta erre az ösztöne. hogy konyítanak – ami a szövetségieket illeti: nem is keveset. – A múltkor is idejekorán gondoskodott az új állásról. Amikor a rendőrség behatol a házba. Egy sem volt most a helyén. azzal bontotta a vonalat. – Így van. amikor a Celli nevű ír bár és grill elmaradt mögötte: néhanapján beugrott oda ebédelni. ha fikarcnyit is konyítanak a szakmájukhoz. őt hajszolták mindahányan. de most figyelj. amiben az új munkahely is szerepel. Minnesota Nyugatnak tartott a Harmadikon. Pilson kifejezte –. de tudta. – Garcia? – Igenis. a csomagtartóban a gyerekkel. a Minnesotára gördült. már meg is volt a költözési terve. kipillantott. A gondolat perverz mosolyt csalt az ajkára. Azt szeretném tudni. amelyek. majd egyet elrabolt. Ha a Kedves tudomást szerezne erről az elképesztő marhaságról. De nem találják otthon sem őt. ha nem be-. hogy ezúttal neki csengessenek ki. – Mert az egyiket az áradás kimosta. hanem elkapnák. ami Bemidjiben történt… az elkövető tervvel rendelkezik. akkor a mi emberünk nem más. sem a Kedvest. De mi van akkor. megyei Durangók és – az utóbbi időben – az FBI Tahoe-i parkoltak. figyelmeztette az értelme. Micsoda kiábrándulás vár rájuk. ahol rendesen a városi járőrkocsik. baloldalt pedig a rendőrséggel. Áthajtott a kereszteződésen. ő meg a Kedves. ha rajta múlik. Közben jobbra indexelt. Azóta tartott. jóformán a szájukban. és az áradás csak felgyorsította a dolgot? – Akkor – állapította meg Rossi – olyan forgatókönyvvel van dolgunk. És ha így áll. megint lassított a következő sarkon: stoptábla volt ott is. jobboldalt a bírósággal és a börtönnel. Csakhogy nem kapják el. Szó szerint. a börtön és a rendőrség vörös téglás épületei. hosszú időre a jövőjét jelentenék. Elhajtott a belváros magvát képező kisboltok előtt.

– Ó. ha találkozik a nővérével. a felesége most. Leállította az autót a tizenegyes szoba parkolóhelyén. noha hihetetlen nyomás alatt voltak. Milyen élet lenne az. Renee és Rachel. ahol leadják a bérautót. mint annak idején az iowai Amesben. ha rátalál. Imádni fogod. A székhez kötözött Laurára nézett. kétsávoson. akinek a szeme most még nagyobbra nyílt. Ott lesznek a repülőtéren és az autóbusz-állomáson. az orruk előtt. így a Kedves követheti a repülőtérre. Suzanne. És miért? – Sikítani próbált. így viszonylag elkülönült volt. A rendőrség magától értetődően arra következtet majd. hagyta felemelkedni a fedelet. mint Lawrence. . képes volt mosolyogni. A hatóságok lesni fogják minden államközin. ebben a körben L-lel kezdődnek majd a nevek: Linda. Úgy szólt a terv. Csaknem olyan magas volt. míg ő kiment és kinyitotta a kocsi csomagtartóját. mennyire karcsú és hajlékony a teste. Suzanne úgy döntött. Pattytől és persze a szépséges Paulától búcsúztak ott. – Hozom. barna szeme csillogott. hogy ő. aki vörösre sírta arcát-szemét. Hazajöttem. és gyengéden az ágyra tette. Lacy. akiknek Georgiában csengettek ki. a szoros farmerban és az interneten rendelt. Torlaszokat állítanak fel majd a sztrádákon. Noha le volt ragasztva a szája. a Kedvessel és a gyermekükkel együtt. és rámosolygott. ha hébe-hóba nem engedne meg magának egy kis izgalmat az ember? Marha okosnak hiszi magát a rendőrség.Ugyanis már kiürítették. de tenyerével egyelőre lefogta. ami hasonlít az övéhez. Suzanne fogta az ajtót. csakhogy ő előttük jár. Egyszer kopogtatott az ajtón. Családi intézmény volt a motel: zömében olyan szülők vettek itt ki szobát. s ő könnyedén szájon csókolta. kék szemében pedig ott sötétlett a rettegés. Elővigyázatlanság volt a rendőrség előtt elmenni. ami elég messzire esett a recepciótól. tökéletes fogsort fedett fel. A következő néhány napban az utazgatás lehetetlenné válik. – Nos. drága! A Kedves nyitott ajtót. – Hogy ment? – kérdezte a Kedves. sikertelenül. R-es nevet kaptak: Rose. széles. drágám – mondta. A motelnél újra visszaszereli rá az eredeti rendszámtáblát. hogy tudassa a Kedvessel érkezését. – Mit szólnál – kérdezte huncut arccal –. rozsadabarna-ezüst színekben pompázó Washingtoni Állami Egyetem pólóban jól látszott. annyira gyönyörű volt. Mikor az autók folyama elapadt. Suzanne a válla felett pillantott hátra a székhez kötözött. Mindenütt keresik majd. mégis sikoltani próbált. negyvenesen is éppoly makulátlan szépség volt. ahol kéne. mostanra már le is körözte őket. Nagyon meg lesz lepve a rendőrség. az Irvine sugárútra. utcán és földúton. míg Minnesotában a P volt a favorit: Pamtől. majd segít abban. hogy legújabb szerzeményüket kiteszi a motelnél. Barna haját laza kontyba fésülte. Suzanne mosolya kicsiny. Laura. fehér. – Csodálatos a gyermek. egy elszabadult szőke hajtincs épp csak a szeme előtt lógott az arcába. Azt már eladta. akik a Bemidji Állami Egyetemen tanuló csemetéjüket látogatták meg. ha Linda lenne a neve? Gyermekeiknek minden alkalommal a lehető leggyorsabban nevet adtak. – Olyan idegesek voltunk egész délután. Veronica Lake stílusában. tizenkilenc esztendősen. s közben az utcai forgalmat figyelte. Igen. biztosan jobban érzi majd magát. Majd rendet tanul. csak épp ott nem. – Büntiben van – közölte Suzanne. ez volt az ő saját kis keresztelő szertartásuk. Új kocsija a repülőtéri motelnél várja. – Már alig várom – mondta Suzanne csillogó szemekkel. behajolt és kivette az új kislányt – ezek szerint Lindát majd beszaladt vele a motelszobába. de most mosolyogva fordult északnak. a Kedves meg a két gyermek az úton vannak. tüzetesen ellenőriznek minden kocsit. Azok a lányok. Belépett. hogy a gyerekek újra szundítsanak egyet. betapasztott szájú szőke szépségre. – Kitűnően.

hogy tetszeni fog. – Drágám. – Rettenetes előérzetem van. kihasználta egyik lazább munkanapját. Büszkeségtől dagadt a keble. – Elsírta magát. Sajnálom. most kis híján felrobbant. de nem találták itthon a lakókat. – Tudtam. mit bánom én. szemben a szófával. Él ott egy csinos kislány. hogy a felesége sugárzik a boldogságtól. Ment. a másik ott. – Rendben. Hotch és Reid mögötte ültek széken. Garue Morgan mellett állt. ez a második kör. amint indulok vissza. majd becsukta maguk mögött az ajtót. drágám. és már másfél órája tart. – Délnek kerültem. s addig is. de megígéred. hátha most majd nem csengetnek ki az L betűs lányoknak. amíg visszaértél. A nő arckifejezése arról árulkodott. hogy Jasonnal elvitessük a balhét. hogy neje igazi anyának született. drágám. abban a tudatban. amelyen Fryman feszengett a feleségével. Veszem a kabátom.Lawrence kiment. Suzanne szépen kifésülte az eszméletlenül heverő kislány haját. hogy azt nem lehetett megúszni. és ez különösen szembetűnő volt felesége. tudom. Egykettőre megleszek. s az utcát nézte. hogy elintézze ezt az utolsó tennivalót. arányosan telt Amy sztoikus . – Hívlak. amikor szilárdnak és állhatatosnak kell maradnia az ő Kedvesével szemben. Különben nem szállnak le rólunk. és megmutatta neki. De így tovább is tartott. – Csak még egyet csűrnék előbb a dolgon. a csinos. Bemidji. – Csak az ideg. barna. hogy kikérdezzék Frymanékat. – Kivette a zsebéből a mobilt. és bárhol telepedünk meg. – Imádom. – Tacomában új élet vár ránk. igazi szépség. tudja. vele lesz teljes ismét a család. – Igen. drága. – Elég soká tartott. Lawrence mindig is meggyőződéssel hitte. – Különben is – tette hozzá Lawrence könnyedén – Jason nem lakik messze innen – alighanem már hazaért a melóból. bezárta a kocsit. Lawrence örült. ha már mennénk? – Nem. Kérvényezték a házkutatási engedélyt. szőke Fryman. Suzanne összevonta a szemöldökét. Suzanne máris az új kislány körül sürgölődött. – Hogyan? – Nálam van Linda kabátja. az észak-dakotai határon lévő Crookstonban. A vékonydongájú. Úgy gondoltam. hogy újabb évtizednyi boldogság vár reájuk. Megérintette a nő karját. és körülnézett a tőlük nyugatra. Ez volt az ő titkos álma. – Nemhogy tetszik. hogy sietsz? Olyan furán… lehangolt vagyok. – Azon pillanatok egyike volt ez. Az ügynökök jártak már korábban itt. A múlt hónapban. könnyen ránk találnak. ha valaki elviszi a balhét – nézett a gyerekekre – a kicsengetés miatt. de ő a házaspárt figyelte. Az asszony még komorabb arcot vágott. míg arra vártak. az aggodalom azonban nem tűnt el a szeméből. Megölelte. – Nem lenne jobb. – Nagyon jól tudod. Be akarom rakni a Jasonnak eladott kocsi csomagtartójába. s ki tudja. Könnyedén megcsípte az arcát. aki már a rendőrségen is idegesen viselkedett. Ami csak akkor lesz zavartalan. – Ameddig egyikőtöknek se esett baja. Egyik lábam itt. – Mióta alszik? – érdeklődött Suzanne. arrafelé nem fognak keresni. – Semmi okod rá. aztán mehetünk a reptérre. még egyszer körülnézett. s közben leplezetlen csodálattal vetette férjére csillogó tekintetét. – Az első alkalommal három órát aludt. Lawrence az órájára pillantott. mikor még meleg volt. Suzanne megcsókolta. S Lawrence elment. még ha fennhangon nem is ismeri be. De azt sem úszhatjuk meg. eljöttek. hogy ez így igaz. Minnesota Derek Morgan az ablaknál állt Jason Fryman otthonának nappalijában. becsukta a csomagtartót.

miként tüntesse el vészhelyzetben a nyomait. Fryman – szólt Reid. Mindig is előre kiötlötte. éspedig olyan. nyilván tudja. – Miről beszélnek? Hotchner nem felelt. – Ugyanaz a kocsi ment el kétszer az utcán – tudatta Morgan –. padlástól a pincéig átkutathatják az egész házat. – Valakit be akarhat mártani – vélte Reid. Ismernek valakit. miközben a jármű elhaladt a ház előtt. és mind a kétszer lassított. és csaknem hisztérikusan kiáltott fel: – Meg akar bennünket ölni? A kihallgatás során épp elégszer hangzott el Silvan neve ahhoz. el akarja tüntetni a nyomait. Morgan az utcát figyelte. Miután közel járunk hozzá. – Mire gondolsz? – kérdezte Hotchner Morgant. ahogyan a régi filmekben mondták. – És ezt a számlát csak egyvalakinek lehet benyújtani – nézett Reid Jason Frymanre. – Semmit. Elénk kell dobnia valakit. hogy Silvan az elkövető. de ha bűnös. Soha nem is voltak! – Elsírta magát. aki Georgiából költözött ide. mintha teniszmeccsen lenne. De minden nyomot ellenőriznünk kell. Fryman egyikükről a másikukra nézett. Mikor Morgan először hallgatta ki. hogy ne vele foglalkozzunk. hogy ennek utána tudunk járni. – Nem én – válaszolt Fryman elvékonyult hangon. Fryman metsző hangon közölte: – Semmi mást nem teszünk. – Nagyra értékeljük. akinek kék Ford Taurusa van? Fryman nemet intett. . Mindenki ránézett. Morgan épp azon volt. – Miután a média egyre többet foglalkozik a dologgal. barna blúzt és drótkeretes bifokális szemüveget viselt. a társaihoz fordult. – Tudja. mint aki rossz álomból ébred. hogy megbizonyosodjék a hallottak felől. – Ilyenből pedig csak kettő van. hogy megszorongassa a házigazdát. Fryman úgy rázta a fejét. Teljes mértékben együttműködtek. hogy lerázzon. – Nincsenek itt gyerekek. Mr. hogy most bemidji lakos legyen. akiről hihető. hogy közel járunk hozzá. Szeret tervezni. – Majd hozzátette: – Hát… a kocsiját. – Valaki tudja. oda meg vissza. Új életet akar valahol kezdeni. Hotchner felállt. – Magának. hogy más állást keres egy másik államban? – kérdezte épp Hotchner. a kis ember volt az első számú gyanúsítottjuk. Frymanék döbbenete teljes volt. Fryman ugyanabban volt. Kék Ford Taurus haladt el a Fryman-ház előtt. amikor szeme sarkából ismét megpillantotta a kék Taurust. Megmondtuk már. s a kocsi megint lassított. ő is gyanúsított. – Ő. – Ezek szerint nem tervezi. hogy ő követte el a bűntényt. elengedhetetlen. – Miért épp nekem? – kérdezte Fryman elképedten. nyilván azzal próbálkozik. meg maga. hogy Frymanék tisztában legyenek vele. s most már a végén tartottak. amitől kissé hippisnek tűnt Morgan szemében. hogy megtaláltuk az itteni és a georgiai bűncselekmények közötti kapcsolatot. Mrs. felesége hosszú virágos szoknyát.nyugalma mellett. mint együttműködünk magukkal. Morgan felemelte a kezét. – Kapott mostanában valamit tőle? – Nem. Mit akarnak még tőlünk? Hotchner mosolya egy halálfejnek is becsületére vált volna. hogy itt vagyunk – szólt hátra. – Tudja. azt nekem adta el. Fryman minden kérdésre válaszolt. de az alkonyati homályban ezt nem lehetett biztosra venni. egy bűnbakra… és bárki legyen is az. amiben a rendőrségre is bement. Szüksége van. – Az sem kizárt – válaszolta Morgan. Fryman meglepődve kérdezte: – Mit keresne ő itt? Amy abbahagyta a sírást. még csak engedély se kell hozzá. – Nem. a vezetője mintha a másik irányba figyelt volna. – Talán Lawrence Silvan az. egy strómanra. – Esetleg mégis? Megőrzésre? Fryman ismét a fejét rázta. Most azonban már meg volt győződve arról.

azon az oldalon. Bólintottak. Morgan Hotchnerre nézett. Úgy vélte. hogy ilyen hamar itt leszünk. . Fryman? – Van. hanem nyugatról próbálkozik. – Menned kell. tiszta a levegő. Ez arra utalt. hogy elment? Morgan az ablakból látta a házat két oldalról körülölelő fákat. Pisztollyal a kezében osont végig a régi. hogy hányan vagyunk.áron alul. Ha távoztunk. nem is keleti irányból. nem fogja megreszkírozni. A falhoz lapult. a csövet a föld felé fordítva. – Van itt pince. hogy itt az FBI. de még félelemtől eltelve kérdezte: – Ez azt jelenti. – Elejétől a végéig kitervelte. Frymanre mint gyanúsítottra. hogy Silvan a keleti oldalon van valahol a fák között. Meg kell tennie. arra. – Hotch. a csukott ajtajú két férőhelyes garázs előtt. ezen az oldalon parkolt. Mialatt a többiek kimentek. Ha nem. hogy túl jók voltunk. – Csakhogy mi is itt vagyunk. nem? Morgan bólintott. – Abba az irányba mutatott. – Tudja. amerre elhajtani látta. Nem tudhatta. az új munkájához új kocsit kap. sikerül-e elhelyeznie a bizonyítékot. – Most akarja a bizonyítékot odarejteni – közölte. – Na és most? – kérdezte Fryman. Mikor vette meg tőle azt a kocsit? – Nincs egy hete. Hotchner Garue-hoz fordult. abban az irányban. és Mrs. Az ügynökök összenéztek. Hotchner azonban egy hullámhosszon volt Morgannel. aminek a két legutóbbi gyermekrabláshoz van minden bizonnyal köze. Hotchner bólintott. Elő ne jöjjenek. menj el Reiddel és Garue-val. – Mr. és maradjanak ott. Mrs. Reid ugyancsak. Derek? – kérdezte Hotchner. miért? – Vigye le a feleségét. Hotchner maga elé mormolt. – Van a Bassinkó-nak egy gazdasági útja. Egyedül azzal nem számolt. neki annyi. – Még a gyerekrablások előtt. Fryman. és arra megyünk. Silvan a fák közül lesi majd. A kocsi. – Ismeri azt a gazdasági utat. jöjjenek vissza. amit Mr. Morgan hátul kisurrant. míg mi azt nem mondjuk. emeletes ház mentén. orral a ház felé. – Be tud jutni itt kocsival az erdőbe? – Hogyne – válaszolta Freeman. Frymanék felálltak. akkor majd lemennek. Mr. De azt nem. Az ő szemszögéből az volt a legnagyobb baj. nem egész negyed mérföldre. Hotch. és ehhez a tartalék kulcsot használja majd. a kocsi lesz a célpont. Ki kell minket kísérniük. Fryman valamelyest összeszedte magát. hogy nagy valószínűséggel nem a ház mögül. Azt mondta. Morgan ebből tudni vélte. amerre a Taurus elhajtott. Frymanék háza épp a város határán kívül állt egy kétsávos út mentén. ahol a kocsi áll. amit magánál tartott. – Minek a bizonyítékát? – Valamit. három oldalról fák szegélyezték. és ráugrunk Mr. kérem. Hotchner tekintete Morganre vándorolt. – Nyilván bizonyítékot helyezett el benne – mondta Reid. ahogy Morgan ügynök kérte. – Kiállunk. – Mi az? – kérdezte Garue. Amíg viszont itt az FBI. – Neked is van terved. Fryman megriadt. amit Frymannek eladott. hogy a trükköt végrehajtsák. annak a csomagtartójába akar majd elrejteni valamit. – De nem ám – mondta Morgan. amint az FBI odébbáll. – Ezt nevezem tervnek – mondta Garue. – Mit gondolsz. merről közeleg majd Silvan. mit keres Silvan. Az egész élete azon múlik. Frymanék ennek hallatán megtorpantak. Fryman említett? – Persze. Azután az erdőn át visszajövünk Morganhez. – Mi? – kérdezte a férj. anorákját a hideggel dacolva maga mögött hagyva. s remélte. és cserzett arcát mosoly tördelte szét. s elindultak a konyha felé.

azért. néhány másodpercet veszített azzal. amikor az a kocsi közvetlen közelébe ér. majd a kocsi hátuljánál hirtelen megállt. annál szaporábban lépkedett. és egyikük sem láthatta a másikat. ahol van! A szemüveges ember akkor sem vághatott volna döbbentebb arcot. amint a Bassinko Windbreakerében előóvakodik a fák közül. Morgan megbilincselte. gumikesztyű volt rajta. hogy vaktában találnak el valakit. így Morgan üldözőbe vette. – Lawrence Silvan. Silvannak nagy valószínűséggel nincs fegyvere. Kezét a csomagtartón nyugtatta. gyorsan halványodtak a fények. az elemző kitűnő célpontot nyújt. azután a benne tartott tárgyat a füléhez tartotta. hogy ne legyen a dolog túl nyilvánvaló. már ha az elkövető lőfegyverrel rendelkezik. mélyebbre kellett temetnie. hogy jobban lő az ellenfelénél. Silvan felüvöltött. Morgan először fegyverre gyanakodott. Morgan lehajolva tette meg a búvóhelyét a kocsi elejétől elválasztó kis távolságot. hogy visszafordulva Morganre célozzon vele. De még ha szert tett is fegyverre. hogy lődözni kezdene. Morgan a fényszóró elé kuporodott. Morgan bízott a saját képességeiben. – Állj! Maradjon ott. A gyilkos bizonyítékot hamisított. drága – közölte a hívott féllel. abban. Már majdnem a sűrűbe ért. Morgan a sötétben csak akkor látja meg a gyanúsítottat. Remélte. Most ott álltak mindketten a jármű két végénél. – Állj! Silvan nem engedelmeskedett a felszólításnak. – Nem! – üvöltötte Morgan. hogy épp akkor jöjjön ki valamiért. de fegyver sehol. Silvan lehajtott fejjel sprintelt. tekintete a házat pásztázza. jutott Morgan eszébe. fűvel benőtt területre. úgy kell kitapogatnia az utat az autóig. például. mielőtt még Morgan tigrisugrással rávetette volna magát hátulról. Az elkövető is ugyanerre a következtetésre juthatott: Morgan néhány másodperc múlva már látta is. – Hol van? – kérdezte Morgan. letartóztatom… De nem fejezhette be. és a legkisebb jelre hajlandó lett volna azt használni Közeledett az erdő. De a kezével csinált valamit. amint a városi terepjáró elhajt. A készülék pörögve repült az aljnövényzetbe. Mobil van nála! – Igazad volt. s amikor Morgan rázuhant. az a fajta elkövető ő. Ám amennyiben nem tévedtek a profiljuk összeállításában. karjával veszettül kaszált. és Silvan hátulról jön. aki viszont továbbra is rátartotta a pisztolyt. . s a garázs elülső sarkánál kilesve látta. Minél közelebb jutott Silvan. hogy igyekeznek lefelé a pincébe. Besurrant a ház és a garázs közti. és az elkövetőre szegezte a pisztolyát. amint meghagyta nekik. A végén megállt a nyavalyás. A nap már lemenőben volt. Nyílt a csomagtartófedél. De ahhoz. hogy neki meg kellett kerülnie a parkoló autót. Ha Silvan nem lép rövid időn belül.Ha Morgan tévedett. a pótkerék alá. aki igyekszik a konfrontációt elkerülni. Előfordul azonban. és ha bármi zajt is csapott volna. valami van a kezében – ruhadarabnak tűnik –. Morgan hallotta a zár kattanását. – Állj! Garue lépett ki a fák közül. kezében a mobillal. amikor újabb hang harsant. ha Morgan pofon csapja. Alig hihető. Frymanék nem mentek ki a verandára. azt elnyomta Silvan. A kis ember menekülés közben – de milyen gyors volt. és Morgan nem kívánt céltábla lenni. és Silvan különben sem emelte fel. pisztolya Silvanra szegeződött. Morgan felpattant. s eltakarta a gyanúsítottat az elemző elől. felmondta neki a jogait. és lélekszakadtan rohant a fák közé. nem jut-e Fryman eszébe. Mikor a fedél végre csendesen lecsukódott. – Megszakadt – közölte. ám a tárgy ahhoz túl kicsi volt. Ám ez Silvannak is gondot okozhatott: ha túl soká habozik. és talpra rángatta a megbilincselt Silvant. hogy beálljon a kocsival a garázsba. Morgan Silvan mellkasára célzott. aki a csomagtartóban matatott. lassan átjön az udvaron. A fák közül Hotchner lépett ki. a szentségit neki! – valamit előhalászott a zsebéből. Silvan repülőrajtot vett.

– Maga nyilván átkozottul jó erdész. – Rá kell állítanunk Garciát – mondta Hotchner. Azt hitte. Odébb lépett. – Hol van a két lány. Benne felejtettem valamit a régi kocsimban. El fog tűnni. Sötétség burkolta be őket. állami gondozottakat adtak ki hozzánk. Suzanne-nak semmi köze nem volt hozzá. – Új profil kell. Még azt se tudja. és elővette telefonját. hogy úgy loptam őket. Az erdész szeme elkerekedett. – Gumikesztyűben. hogy halottak. világos? Tudniuk kell. Silvanról. Silvan erre nem reagált. Én öltem meg őket – mindet. Még azt se tudja. – A feleségét hívta. . Ezúttal Mrs.– Ki? – A neje. Silvan vállat vont. hogy figyelmeztesse. Morgan elvezette. hogy egyedül csináltam. – Az én művem ez. Silvan. azért jöttem vissza. akiket tegnap meg tegnapelőtt rabolt el? – Milyen lány? Reid Morgan könyökéhez lépett. Az én művem az egész. – Azt sem tudom. miről beszél. – Mi? – A trágya szétkenéséhez nagyon ért. – Kiadom a körözést – mondta Garue.

– No és miféle problémák voltak azok. és most már nyilvánvaló volt a száján bujkáló apró mosoly. Semmi más nem számított. szemben Aaron Hotchner csoportvezetővel. – Hol vannak. – Érzelmi jellegűek. Minnesota Lawrence Silvan kicsinek tűnt és mosolygósnak a kihallgatóhelyiségben ülve. Wally Cox. amikor még fiatalabb volt. Az összeset. a fájdalomcsillapítókat is. hogy a bilincs sem volt rajta. – Hol szerezte? Silvan ismét megfontolta.Tizenegyedik fejezet Bemidji. Megtörni és az igazat kihúzni belőle időbe telik. legalábbis a rendelkezésre álló bizonyítékok segítségével nem. Így Hotchnernek egyszerűen semmi nem volt a kezében. – És fájdalomcsillapítót szedett az érzelmi jellegű problémáira? Silvan a bilincsét gyötörte ujjaival. hogy Silvan ilyen körülmények közt ennyire magabiztos. hogy Silvan neje nem szabadul meg tőlük menekülés közben? Mindketten tisztában voltak azzal. mit feleljen. ugrott be Hotchnernek. már-már pökhendi? Hotchner előtt dosszié hevert. – Mosoly. ami egyben válaszként is szolgált az összes feltett kérdésre azóta. de nem félős hangon – közölte: – Már megmondtam. jól van – mondta Hotchner lemondóan. hogy Fryman udvarában fogságba esve kiszakadt belőle az abszurd vallomás. – Felírták ezeket a gyógyszereket. egyelőre csukva. Lawrence? Silvan vállat vont. ebben sem tudja megakadályozni. Végül – vékony. – Hogyan ölte meg őket? Silvan gyanakodva méregette a kérdezőt. Vajon mi lehet az oka. – Honnan nyúlta le. Pillanatnyi habozás után közölte: – Túladagolással. És ha a férj teljes mértékben önmagára vállalja a feleségével kettesben elkövetett bűncselekményeket. hogy az erdész élete hátralévő részét már mindenképpen fegyházban tölti. és ki tudja. – Lenyúltam őket. a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. – Miért? – Mert… problémái voltak. – Csak voltak? – Otthon. Ennek a kihallgatásnak egyetlen cél ja volt: megtudni. de a név nem jutott az eszébe. amit felajánlhatott volna a vallomásért cserébe. Lawrence? Silvan habozott. Most. Wally Coxnak hívták a színészt. egyértelműen hamis vallomáshoz. Lawrence? – A nejemtől. hogy a gyanúsított nem ragaszkodik a kiindulópontként szolgált. Remélte. Lawrence? – Persze. – Mit adagolt túl? – Barbiturátot. a szemüveges ember gyermekkora valamelyik tévés komikus színészére emlékeztette Hotchnert. mennyi idejük van hátra azoknak a gyerekeknek? Mi a biztosíték arra. –Megöltem őket. hol vannak az elrabolt kislányok. vállrándítás. Suzanne évek óta szedte az altatót is. – Na. – A neje altatóval alszik? – Régóta alvási problémákkal küszködik. .

Maga elrabolta őket. ezt még nem hallotta. – Mit sajnál. de Silvan meghatározása – ördögi – valami új volt. – Lányként került bajba. amikor még tinédzser volt! Krónikus fájdalmai maradtak utána. – Hát ez bizony szomorú. Nem így neveltek engem. Lawrence. benne érzékelhető düh sistergett. – Tudta a felesége. – Megmondtam már… szerettem őket. gondja lett rájuk. de nem nézett Hotchnerre. Mint lány. Ellopta őket az igazi szüleiktől. hogy vállaljunk újabb fészekalja gyereket. de azért megforgatta a kést a sebben. Csak a felnőttet. – Míg fel nem serdültek. – Terhes maradt. – Milyen bajba került? – Egy fiú hagyta bajban. – A hetyke mosoly visszatért. Egyszer sem! – Az elkövető. Azt mondtam. miket művelt velük. torz lencsén át szemléli a világot. hogy magukhoz egyszer se mentek ki a gyámhivataltól családlátogatásra ennyi év alatt? – Nem. Hallgasson ide. – Soha nem bántottam volna azokat a lányokat! Szerettem őket… de nem ilyen beteg módon. A hivatalos részével. Lawrence? Felcsinálta. esetleg meglépnek és valami hatóságnak a fülébe jut. még tinédzser lányt sem. Lawrence? – Fiatalon szebbek voltak. elszúrta az abortuszát. És az enyém lett. – Miért ölte meg őket. tudja. – Nem. Ez az én kis titkom volt. Megszülte. – Nem épp emiatt kellett tőlük megszabadulnia. magamhoz vettem. azzal én foglalkoztam. álla leesett. – És Suzanne természetesen soha még csak gyanút sem fogott. hogy maga megrontja azokat a gyerekeket? – Én nem tettem ilyet! Hotchner tudta. És azután felkértek minket arra. De amint elérték a pubertást. – Soha nem is csodálkozott azon. hogy egy gyilkos sajátos. hogy nem tett. Azt hitte. ideje nyomást gyakorolni. Hotchner úgy döntött. a szemüveg agresszívan megcsillant. az érzelmi állapotai miatt… nem tudtunk. Lawrence. milyen úton -módon jutottam hozzá a gyerekekhez. aki nem állhatta a konfrontációt. aki megtetszett. Lawrence? A válasz most azonnal jött. Hotchnerben ennek hallatán kissé megállt az ütő. mi? Vagy tán a fiatal lányok már nem is vonzották? – Soha nem nyúltam hozzájuk. Azért adtam be neki azt. – Én… én… soha… nem tennék… ilyen… ördögi… Hotchner nemegyszer volt már tanúja annak. – Valami érlelődött a férfiban. Lawrence? – A trágárkodást. . – Bajba? – Tudja. azt akarja mondani? – Nem! Elcsinálta. én sajnálom. mikor nagyobbak lettek. soha nem bántott gyereket. Így hitte. ugye. – De én attól még akartam gyerekeket. hogy adott korban maga elteszi őket láb alól. Soha nem jött rá. vissza lettek adva. Kezelhetőbbek. Azután megkérdezte: – És e miatt az illegális abortusz miatt nem lehetett többé gyereke? – Emiatt. bármilyen tapasztalt elemző volt is. Silvan arcából minden csepp vér kifutott. amikor már nagyobbacskák voltak? Elárulták volna magát a feleségének. – És Suzanne soha nem tudta? – Hát… törvényesen örökbe fogadni.– Megismételjem a kérdést? A kihallgatott elengedte a bilincset. aki nem hitte a hazugságait. az államnak vagy a gyermekvédelemnek. ö. – Valami rohadék elcsinálta. A mi gyerekeink voltak. – Úgyhogy… ha láttam olyat. hogy nevelőszülők viszont lehetünk. – Mit ért ez alatt. – Tudom. – Nem a maguk gyerekei voltak.

A különbség annyi lehet. akiktől ellopta a gyerekkorukat. – Nézze meg. Vannak szakértőik. Silvan erre nem felelt. – De a Kedvesnek semmi köze nem volt ahhoz. hogy ezúttal az eltakarítás feladata is a domináns félre hárul majd. s megindultak a könnyei. hová vitte őket Suzanne. – Létrehozták? Akkor mégiscsak volt valami köze? – Nevelte őket. – Miért tenném? . hogy nem. Silvan nem reagált. hogy nem ő végzett velük. végül eltakarta a szemét. megvadult volna. aki ilyen borzalmas fotókat mutogat egy apának a halott gyerekeiről? Hotchner megkopogtatta ujjával az egyik fényképet. – Mindketten tudjuk. ha nem molesztálni akarta őket? – Semmi ördögi nincs abban. mint valami rémes kártya lapjait. hogy nemi kapcsolatra lépett velük? – Nem léptem! Megmondtam. hogy nem tudtuk megmondani. – Maga rossz ember – szólt. Nem? Hotchner kinyitotta a dossziét. Kisfiúnak. Silvan hangosan nyelt. Silvan levette a szemüvegét. szeme a fotókra meredt. mit ért biztonság alatt – az otthonát. Silvan keze lassan lehullott. Silvan előtt. A lányok. meg kell mondania. hogy mind a hattal szexelt. Silvan némán bólintott. – …Igen. a mennyezetre. – Micsoda? – Milyen ember. ha valaki családot akar. míg újra elfordult. – Gyönyörű. – Nézze csak meg őket – szólt rá Hotchner fogcsikorgatva. – Lawrence. akiket maga a fúvó széltől is óvott. öt másodpercbe tellett. Most maga is gyermeknek tűnt. Azok. maga meg Suzanne? – Azt – mondta Silvan. elővette a holttestekről készült képeket és elrendezte őket az asztalon. – Azért nem haragudott. hogy van odakinn még két gyerek. élt -e valaki nemi életet velük. de sírt. csak Hotchnerre meg a képekre nem – az ölébe. azután az életüket is elvette. a falakra. Megállapítás. de végül nem kérdezte meg. Lawrence! Kivárjuk. ahogy létrehoztuk. de mondani nem mondott semmit. miután a boncolás nem tudta kimutatni. Hotchner elgondolkodott azon. szemét lehunyva tartva zihált. Silvan megrázta a fejét. Lawrence. vagy egy gödröt a földben. annyira felbomlottak már. Még nem. bántalmaztam-e őket valaha is. felnyögött. Szemüveg híján csak elmosódott foltokat láthatott a bomlás eredményének rettenetéből. vagy sem. Az anyák gyöngye volt. – Szerette őket – mondta Hotchner. Hotchner tisztában volt azzal. Silvan rekedten suttogta: – Az Úrra esküszöm. mi egyszerűen csak feltételeztük magáról. akik ugyanerre a sorsra jutnak. sose tennék ilyen ördögi dolgot! Szeretettel viseltük gondjukat. – Nem molesztálta őket. hogyan tettem rájuk szert. – Meg se ölte őket. szája pedig remegett. Semmi ördögi nincs abban. akik kislányokat lopnak. kettejük közül ő volt alighanem az alárendelt fél. – Tudja. Hotchner az egyik képhez nyúlt. De ha megtudja. aki elásta a tetemeket. eltakart szemmel. nem igaz? Utánanézhetnek.Ugyan miért művelne ilyen ördögi dolgot. hogy valaki ebből a veszedelmes világból kiveszi és biztonságba helyezi őket. hogy a maga ferde módján csakugyan szerethette őket. fiatal gyerekek voltak. a kivégzéseket azonban minden bizonnyal a domináns fél hajtotta végre. és zajosan az asztalra dobta. És most két újabb gyerek került a kezük közé. neveltük őket. – Családot akartak. – Én nem vagyok ilyen – mondta Silvan csökönyösen. Lawrence. – Nem mondja. – A szíve szakad meg ennek láttán. Ez nem okvetlenül jelentette azt. Nézett mindenhová. Nem kérdés volt. – Igaza van. ha nem csinálunk valamit. – Haragudott volna rám. már csak ilyenek.

van egy érettségije. de a képeket az asztalon hagyta. és csaknem megkönnyebbült. – Kitűnő. Morgan. Hotchner arra gondolt. no de ha abból kifogy? Hol találna könnyebben munkát. – Ismerjük Suzanne Silvan úti célját. – Te pedig eltérítetted a gépüket. – Nem. ez az én kifejezésem. kiment a folyosóra Hotchnerhez. Suzanne-nak semmi köze nem volt ehhez. de ráhagyták a családi farmjukat az iowai Ames mellett. az biztos. De hogy találná meg? Tudnia kell. Garcia? Morgan elvigyorodott. – S ki tudja? – tette hozzá Silvan. – Így van. – Ez csak amolyan kifejezés. De nem igazán bízott ebben. Jacob és Tress Hamilton már évekkel ezelőtt elhunytak. hogy a pasas a hűvösön van. de miből gondoljátok. Morgan. Elvégre nem Lawrence az egyedüli előrelátó ebben a famíliában. Szerintem az a családi farm mindvégig menedékként szerepelt a tervekben. – Nem. – Igen jó munka. – Amilyen tervező Lawrence Silvan. úgy hiszi. A kis mosoly visszatért. S az országnak ez a része nem elégítette ki Lawrence karrierigényeit. amikor rájuk kopogtak. Épp ez jelenti számukra a menekvést. téged előléptettek. – Garcia. Kutakodott. hogy zsákutcába került. – Na ne mondd – szólt Hotchner szkeptikusan. vagy valami jogi formaság miatt futni hagynák. akár így is lehet. – Oké. mialatt elkezdtük összeállítani Suzanne profilját. – Boldogan és szeretetben nőnek fel. – Jó tudni. Silvan előtt. – Miért nem mentek oda már korábban? – Mert nem volt rá szükség. Hotchner azonban megértette. azzal slussz. – Így emlegették a lányok meggyilkolását? Így emlegette ő is? Silvan ingével tisztogatta a szemüvegét. – Ki bizony. de a leánykori nevén van. hogy nehezebb legyen lenyomozni. – Mi van. hogy odamegy? – Megtartotta a földet. – Micsoda kicsengetés? Silvan vállat vont. Maga még mindig nem érti. S Hotchner már tudta: soha nem fogja feladni a Kedvest. Mennyi idő alatt is érünk oda? – Ó. Kilépett a szobából. . mint az autóvezető. Suzanne-nak földje van Iowában. Hotchner látta. hátha megváltozik a férfi hozzáállása. én emlegettem így. – Jogos – bólintott Morgan. nem Tacomába. ha egy darabig egyedül marad a fotókkal. hogy valamennyi megtakarítása is van. – Talán ezúttal a kicsengetés is elmarad. nincs miért félteni őket – jelentette ki Silvan békés hangon. Lehet. ezt mintha már mondtam volna. aki közúti szerencsétlenség helyszíne mellett hajt el. ez lenne a hátországuk. mint ahol ismerős? – S mivel a farm a leánykori nevén van. – Van valami? – kérdezte Hotchner. – Aztán megölik őket. ott senki nem keresi. – Csakhogy Penelope Garciát kihagyták a számításból. – Csakhogy világéletében háztartásbeli volt. noha könnyesen. hogy megmenthessük őket! – Amíg én le vagyok csukva. de szerintem ettől még bármerre mehet. Hotchner megengedett magának egy mosolyt. aki kerülte a tekintetével őket. Időnként azonban odapillantott. aki a júdástükör mögül kísérte figyelemmel a kihallgatást. nem megyünk. – Ha Silvan valahogyan kereket oldana. hová ment… és most. – Rossi és Prentiss ide tartottak. Szülei. passz.– Azért. mialatt én kihallgattam a pasast? Morgan elmosolyodott.

hogy szinte egyik pillanatról a másikra fel tudott ébredni. nyugat felől hosszú. elég az is. – Képzett szakember vagyok. Hotch. A két elemző ehelyett tervet állított össze az iowaiak segítségével. – Húszast teszek rá. Miután az országút a birtoktól délre esett. kivettek egy-egy motelszobát.– Így van. Újabb óra elteltével jelentette az egyik. felétek tart. Csak nem várod el tőlem. csöve a föld felé mutatott. hogy valami megtörténjen. hogy előnyben vannak. Morgan mosolya eltűnt. Prentiss hátul azon volt. Azt hiszem. deszkaborítású volt az útra néző ház. és nyitva hagyta az ajtót. – Vettem – nyugtázta Matcor. kanyargós út vezetett odáig. hogy szundítson egyet. a melléképület pedig nyugatról takarta el az autót. válaszában azonban volt némi éle. ha az ember készenlétben van és vár. Tudván. hogy képzett szakember vagy. Hotchner kajánul elvigyorodott. Dave és Emily mindenképpen várni fogják. Mikor Suzanne végül felnézett és meglátta őket a derengésben. egy csapásra teljesen éber lett. Úgy vallotta. hogy a ház hátsó ajtajától nem messze várnak rá – és amikor meglátja. Fegyverét lazán tartotta jobbjával. a Hamilton családi farm egyik melléképülete árnyékában. hogy az közé és célpontja közé essen. itt az FBI! Feltartott kézzel szálljon ki a kocsiból. csaknem Zen-szerű adottságának köszönhette. aki világéletében nagy játékos volt. Prentiss és Matcor a másik oldalon szálltak ki. – Ha nem tévedtetek az úti célt illetően. a csűr keletről. alvásra azonban már nem vesztegették az időt. s most már csaknem két órája várakoztak Amestől nyugatra. de a szabály. az szabály. másikuk az udvaron vágott át. A ház délről. Suzanne Silvan semmiképp sem láthatta meg. Rossi az ajtó mögül kiáltotta: – Mrs. – Tudom. hogy Rossiék lekapcsolják a farmon. A járőrkocsikat leginkább kommunikációs okokból a szomszédos farmon állomásoztatták. Kételkedsz a profilomban? Hotchner ezt szó nélkül hagyta. – Ha egyenest oda is megy. Rossi – Prentisshez hasonlóan FBI-dzsekiben – kiszállt a csípős hidegbe. Rossi csodálta azért a képességéért. A rendőrautók azonban körülzárták: egyikük mögé állt keresztbe. Még egy percet kellett várniuk. de szükség esetére kommandósok is várakoztak a Hamilton-birtoktól negyed mérföldre nyugatra lévő farmon is. Nem tartotta ugyan erőszakosnak a nőt. Aztán vagy bekövetkezik valami. majd hátramenetbe kapcsolt. tőlük keletre várakozó járőr: – Most haladt el egy szürke Toyota. Derek. ezt hívják kezdeményezőkészségnek. alkalmasint a harmincas években épülhetett. hogy mindig nyugodt tudott maradni. Amint a kocsi feltűnt. Rossi. és elölről állta útját. már késő lesz. . Prentiss felült. A jelöletlen kocsi az északnyugati oldaltól nem messze álló melléképület mögött állt. vagy nem. David Rossi különleges ügynök egy jelöletlen kocsi első ülésén ült Tom Matcor. amely odébb egy csűrt ölelt körbe. Silvan. És jól tetted. Iowa A nap kibukkant a láthatár fölött. Halkan mondta: – Türelem… Emeletes. – Ezt. Morgan bankjegyet húzott elő a zsebéből. hogy meghallják a jellegzetes hangot: a kaviccsal felszórt úton gördülő gumi surrogását. a fékre taposott. A két házat elválasztotta egymástól a domboldalra kanyargó kavicsos út. az iowai állami rendőrség civil ruhás nyomozója mellett. hiszen jómagam is benne voltam a képzésedben. a hátsó ablakban ideiglenes rendszámtáblával. ahol lezuhanyozhattak és átöltözhettek. nincs értelme akarni. hogy magam ellen fogadjak? Ames.

majd a másodikat egy másiknak. farmert hordott. – De be ám. Forduljon meg. majd megfordította. – Dave – mondta Prentiss –. Prentiss átadta az első lányt egy rendőrnek. A márványkeménységű. barna szemekbe nézett. – Úgy érti. – Tiszta – jelentette. hogy erre rámutasson. – Lawrence küldött ide a lányokkal. emberek – állította hangos. hogy ellopta őket – mondta Rossi hidegen –. se farka. lábán bőr futócipő. melynek tincse a szemébe hullott. Itt egyedül maga van tévedésben. Suzanne Silvan arrogánsan vicsorgott Rossira. tiszta hangon. amivel maga is emberrablónak minősül. Prentiss kinyitotta a hátsó ajtót. ha nem engedelmeskedem neki. – Meg tudom magyarázni. emberrablás. de úgy tűnt. ezt nevezhetjük sok mindennek. Suzanne mindent megtett. – Remélem. – Keríthetünk magának – mondta Rossi – ott. ezt nyilván be is ismerte. most kinyílt a bal első ajtó. Élvezze a napkeltét. és amilyen puhány. félig becipzározott dzs ekije alól rozsdabarna blúz látszott ki. – Emberölés. hogy ügyvéd nélkül nem beszélek magával. kiskorú törvényellenes átvitele államhatáron. érzik. Prentiss megkerülte a kocsit. – Az én nevem Hamilton.Semmi mozgás. hogy elkapjuk magát a két gyerekkel. mondott valamit. Felpillantott Rossira. és még jó néhány napkeltében részem lesz. tudja. A nő engedelmeskedett. – Na persze nem tudta – tette hozzá Rossi –. – Komolyan? – kérdezte Rossi. A mosoly csak alig észrevehetően halványult el. Rossi kilépett az ajtó mögül. hogy megmenekültek. Lawrence ellenben mindenképpen. de hangosan csak annyit mondott: – Érdeklődve hallgatom. de a sírás abbamaradt. hogy megvédelmezzem őket. karjában egy szőke kislánnyal. Azzal fenyegetett. majd felbukkant. A gyermek sírt. – Lehet. rendben lesznek. akiket Minnesotából hozott Iowába. A feltartott kézzel várakozó nő laza lófarokba fogta szőke haját. de az alakítás távol volt a tökéletestől. de abszurdumnak aligha. – Rendben van – csitította Prentiss. jól vannak. Kattantak a zárak. úgy tűnt. karcsú. Magasra emelte a kezét. a motor pedig járt. Suzanne Hamilton Silvan. Prentiss megmotozta. – Abszurdum. Választok majd egyet. Ennek nem volt se füle. . – Tényleg azt várja. amit Rossi nem egészen értett. Rossi azonban nem fáradt azzal. és magas. miközben Rossi eltette a fegyverét és elmondta a jogait. ahová tartunk. mert alighanem utoljára lát ilyet a börtönfalon kívül. – Itt van mind a kettő. Míg a hűtőre dőlt. hogy maga nem az – válaszolta Rossi –. – Óvatosan a lányaimmal! – mondta Suzanne éles hangon. hogy olyan arcot vágjon. – Nem sürgős. – Attól. – Tévedésben vannak. gondolta Rossi. hogy ezek elrabolt gyerekek? A nő homlokráncolva nézte. Lawrence engem tett felelőssé ezért az egészért? Ő a gyermekrabló. Rossi felhúzta a sofőr felőli zárógombot. és úgy látom. hogy megöl. Nem hallotta volna? Zárva voltak az ablakok. és rátette a kezét a nő vállára. hogy elhiggyem. és hajoljon előre. Azért kellett idehoznom a gyerekeket. Mintegy lábnyira tőle állt meg. még nem lettek a maga gyerekei. maga pedig legalább bűnsegédi bűnrészes. a férje. és felé indult. szerintem maga téved. vonzó nő jelent meg. Rossi bólintott. Zavartak voltak. – Tudott tehát arról. nem esett bántódása. Tudja. mint akit nagyon súlyos sérelem ért. Ennyit az ügyvédről. – Nem vagyok gyermekrabló. A nő önelégülten rámosolygott. A nő nevetett. Újra próbálkozott.

annak az árán is. de kiöntötte a szívét a kihallgatóknak. – Nem hinném. az agymosás még csak hagyján. – Szeret. – Ez azelőtt volt. Hisz a férjem. hanem maga. Ez tragédia. Rossi ingoványos talajon járt. – Ez a maga véleménye. Megmondtam. de mosoly nem volt látható az arcán. mennyire megdöbbentett. hogy halottak. – Én nem öltem meg senkit. Valójában nem hallotta a felvételt. élték a családi életet. hogy a cellainformációkból úgyis megtudjuk az igazat. – Milyen profilját? – A Viselkedéskutató Egység tagjai vagyunk. hogy közvetlenül a letartóztatása előtt felhívta magát. Most Suzanne Silvanon volt a sor. másodjára is gyerekeket raboltak. tudja. – Én még csak azt sem tudtam. – Úgy értem. hogy a maga által meggyilkolt lányok tetemét elföldelje. mit művelt… el tudja képzelni. – Igaza lehet. s Hotch csak röviden tájékoztatta telefonon az elhangzottakról. maga meggyőzte arról is. gátlástalanul blöffölni kezdett. igaz? Mielőtt letagadná. hogy mi sem normálisabb. mintha előre megbeszélt kód lett volna: fogd a lányokat és menekülj. hogy családot szervezzen magának. Suzanne Silvan e pillanatban győződött meg arról.– Lawrence szerint maga abban a hitben élt. amikor én hallgattam meg a vallomásáról készült felvételt. – De ezúttal elmondta. ha jól értem. Rossi úgy tett. – Én abból csak valami értelmetlen halandzsát hallottam. hogy Lawrence magára vállalja ezt az egészet? Biztosan nagyon szereti magát. hogy szőke apróságokat rabol el. hogy ezt bebizonyítja. ostobának éreztem magam. hogy kezdjék elölről az egészet. A mi dolgunk a gyilkos elemzése… és én biztos voltam abban. és arra is gyilkosságok tettek pontot… a harmadik kör azonban nem sikeredett valami tökéletesre. Suzanne? Mivel érte el. és a nehéz korba értek. igaz? Suzanne Silvan ismét felszegte az állát. – Ahhoz képest elég gyorsan túljutott rajta – mordult fel Rossi. Elmondta. mielőtt eltemette őket. hogy ilyesmivel piszmognék. Ismerte azonban Lawrence és . Isten a tanúm. Rossi megrázta a fejét. hogy vigyorogjon. azt sem tudtam. A többszörös gyilkos meg volt győződve arról. ami hat világszínvonalú elemzőt jelent. – Mi? – El tudom képzelni. – Nekem viszont úgy hangzott. miként öltöztette fel és csavarta őket takaróba. – Tekintete ide-oda ugrált. amikor megtudtam a valóságot… és mennyire hülyének. hogy a lányok meghaltak! Lawrence azt mondta. – Miért. Suzanne Silvan arcán újra megjelent az önelégült kifejezés. – Hát… természetesen. hogy nevelőszülőkként kapták őket. Lawrence-nek hisznek majd. hiszen negyed százada volt rá. – Ja. akkor mi jön ki? Rossi vállat vont. sőt egy szeretetteljes házasság alapvető kelléke. hogy a gyilkos nem Lawrence. – Rossi nem tudott uralkodni magán. – Aztán arra is rávette. visszakerül tek az államhoz. netán eljött számukra a kicsengetés ideje? A mosoly most eltűnt a nő arcáról. hogy megússza. hogy a drága Lawrence. – Hogy tudta ezt elérni. majd fóliába. – Meg az egész csapaté. Meg tudta győzni arról. mintha kuncogna. De amikor együtt felnevelték őket. én is hittem neki. ne feledje. hogy arról a hívásról beszél – emelte fel az állát a nő. legalábbis egy bizonyos fokig. és rávigyorgott. hogyan ölte meg őket egyenként a magától lenyúlt tablettákkal. hogyan rabolta el és vitte haza őket. – Felhívott? – És maga fel is vette. – Azt szeretném látni. A profilomat se kell bebizonyítani. A nő gúnykacajt hallatott. – Joggal. – Hat szakértői vélemény tizenkét jogosítvánnyal rendelkezőé ellenében. Hogy a nevelőszülőség véget ért.

aki szótlan tanúként hallgatta végig a beszélgetést. A kocsinak dőlt. Amikor először megjött a lányoknak. mérlegelve. – Én… elbuktattam őket… – Most már megindultak a könnyek. amikor nekem kezdett megjönni. Lawrence mindent elmondott nekünk. Úgy csinált. Rachelt. – Nem. – Elmondta. Én adtam be nekik a túladagolt gyógyszert. mit értett Lawrence „kicsengetés” alatt? Suzanne arcvonásai megkeményedtek. és még meg is borzongott. de meg volt győződve arról. Pamet. mennyire szerette őket… ami véleményem szerint egyfajta vallomás gyanánt is felfogható lett volna… és maga mégsem kapta rajta. – Az én lányaimmal aztán nem. s tudta. mi igaz ebből. hogy úgy haljanak meg. és Lawrence se különb a többinél – de azt gondoltam. hanem én. ha egyszer ártatlan kislányok voltak! . Rossi Prentissre pillantott. mindig megpróbálta magával megértetni. hogy az ő számára a lányokkal folytatott szex jelentette azt. A nő tekintete vadul rámeredt. hiszen másképpen felnőnek és a romlott világ részeivé válnak. Nem Lawrence altatta el őket. mindet – Rose-t. én megpróbáltam megvédelmezni őket. miután megjött nekik. Ez volt a reakciója arra. – Igen. – Még azt is. úgyhogy ennél a homályos vallomásnál messzebb nem is mehetett. közel s távol az egyetlen felnőtt férfi. és belém dugta… a dolgát. Suzanne? – Azt hittem. Persze nagyon tartott magától. hogy Silvan ezt az eufemizmust használta a gyilkosságra. – Hallani is rémes. mert mintegy huszonöt évvel ezelőtt ezt az eszelős nőt. hogy enélkül haljanak meg. hogy ne érezzék az igazi női örömöt. Tudtam én. ha eltávolítom a lányokat. ha itt lenne. Beteg agyra vallott. miként reagált a kicsengetés kifejezésre. leesett az álla. az igaz boldogság a férfi érintésének megtapasztalása. Esküszöm. szép reggelen. egy perverz és kegyetlen világ részeivé. Suzanne ajka remegett. használta az apja. az anyja pedig nem védte meg. így aztán kicsengettek nekik. az apám több éjszakát töltött velem. és Suzanne gyermekkori sérüléseiből kiindulva úgy érezte. én erről nem tudtam! Megölném érte. – Nem! – Azt mondta. hogy Lawrence megteszi velük. s egy hosszú pillanatig szabályszerűen látni vélte a nő agyában a forgó kerekeket. az a végüket jelentette. hogy minden férfi egyforma. Suzanne. hogy apám összefogdosott. hogy azon nyomban nemi életet élt velük.Suzanne Silvan profilját. Pattyt. miként gondolkodik a nő. ettől csak a halál óvhatja meg őket. nem! – Azt mondta. hogy megoltalmazzam őket. Azt mondta. nem vitás. Az enyéimmel soha nem történhet meg. mint anyámmal! S amikor anyám segítségét kértem. hogy kijárták az iskolát. – Ó. Meg kell értenie. sose gondoltam. beintett. Kipakoltatott. hogy megölném azt a töketlen rohadékot… – Hogyan buktatta el őket. Talán nem is annyira a külvilágtól igyekezett megvédeni. Azután gondolat villant át Rossi agyán. Suzanne rámeresztette a szemét. – Sorban elcsábította őket – ütötte a vasat Rossi. hogy a vágás ül. valójában ki ölte meg őket? – tett róla. a kis Paulát –. – Kíváncsi vagyok. Az udvaron álltak ezen a csípős. hogy a „lányait” megvédelmezte ettől a sorstól. igaz? – Azt tette? – Hinnie kell nekem. – Hinnie kell nekem. hanem „apjuk”. Lawrence Silvan közeléből akarta őket eltávolítani. amit csak tett – folytatta. nem akarta. Nem akarta. aki akkor még ártatlan volt. Rossi látta. amint „kivirágzottak”. mint aki nem hisz nekem. amit a legjobban szégyellt. amint a hallottakat őrölik. – Csak a szeme fehére látszott egy pillanatra. egyvalamit megtett értem az anyám. Azt is mondta. nem. Morgan elmondta neki a telefonban. azt hittem… azt hittem… hát. és én megesküdtem. a lányok megölése előtt – és persze tudjuk. Renee-t. tudja-e. hogy nem leszek ilyen borzalmas anya soha. megmentettem őket. de megbuktattam őket. Rossinak eszébe jutott. hogy szexuális kapcsolata volt velük. nehogy az apám megint teherbe ejtsen. hogy megtudják.

ártatlanul. A nő arcán zavar suhant át. hogy jó legyen hozzájuk – állapította meg Rossi. tisztán. Reid majd segít. hosszú évek tapasztalata birtokában sem értett meg. Átkozottul nagy szerencse kellett már az utolsó három azonosításához is – és ezt leginkább a DNS-technika fejlődésének köszönhették. meg kell próbálnia mindent. ez is csak férfi… olyan. Miközben dőlt belőle a szó. – Egy kalap alá vett az apjával. kik a szüleik. és beültette az egyik kocsiba. mennyire esélytelen. – Természetesen. – Miután nem szülhetett. Lawrence-et vette rá a gyerekrablásra. Rossi nem bízott a sikerben. A házhoz ment. Százszámra tűnhettek el lányok akkoriban. mint a többi… Prentiss Rossi mellé lépett. A másik három. hogy megóvja őket. – Az – mordult fel Rossi. hogy felteszi a pontot az i -re. noha tisztában van azzal. – Sokkos pillantással nézte Rossit: ez az ember még mindig nem fogja fel? – Minden normális ember szép családot akar. Quanticóba visszaérvén. hát Garcia volt az –. Úgy érezte. de visszakerülnek a családjukhoz. ha traumatikus élmények után is. hogy valaha is megmondják. Megmentettek két kislányt. Rossi azonban mégis kiábrándultságot érzett. amit soha. hogy kiderítse. – Mindent felvettem. Rossi elhatározta. és a veranda lépcsőjére telepedett. – Kicsengettem nekik. – Meg kellett ölnie. – Akkor miért… minek mesélt ilyen borzalmakat? – Megrázta a fejét. amivé egy Suzanne Hamilton nevű lány vált. A férfi a könyökénél fogva vezette el. és feltartotta a kis magnót. És azt jelentette. és szerette a munkáját. nemrégiben pedig újabb két családnak okoztak kárt.– Kegyetlennek kellett lennie. – Suzanne? – szólt utána. gondolta Rossi. . Amit nem tudott megemészteni. de tudta. – Igazán szép munka volt – mondta. – Valamit tudnia kell. merre utazgattak Silvanék házasságkötésük után. az az volt. méreginjekcióval? – Vigye el – szólt oda az egyik rendőrnek. hogy felkutassák a nyolcvanas évek elején-közepén valahol az Egyesült Államokban eltűnt lányok szüleit. Ez a kifejezés erre vonatkozott. Rossinak már csak egy mondandója maradt. Bólintott. Ezek az emberek húsz év leforgása alatt hat lány és a családjuk életét tették tönkre. Ez volt a dolga. – Igen? – Lawrence soha nem mondott ilyeneket. de a gyermekek érdekében soha nem vezették be az alkalmassági vizsgát” – írta George Bemard Shaw. akiket Georgiában temettek el? Különleges csoda kéne ahhoz. hogy Suzanne Silvannak alighanem egy kivégzőhelyiségben fognak kicsengetni. Az asszony rémült szemekkel fordult vissza. És vajon miért képes szánalmat érezni az iránt a szörnyeteg iránt. segít Garcia is – ha volt csodatévője a csapatnak. könnyebben nyomuk veszett. bemocskolatlanul mennek a mennyekbe. Mit lehetett erre mondani azon kívül. miért érzi oly sekélyesnek a győzelmet. hangsúlyt helyez majd arra. akik. A halálsorra menne magáért. száz évig alhatna egyhuzamban. amikor még nem létezett az országos riasztás intézménye. „Szülőnek lenni rendkívül fontos hivatás. – Hiába.

Epilógus Még két óra volt hátra landolásig. – Nem gondoltam volna. – Nagyra értékeljük – mondta Rossi. Rossi elvigyorodott. hogy átmenjenek a bemidji rendőrségre. Jareau azonban tovább hallgatta. Amikor feltűntek az épületek. – Ez a dolgunk. hogy kezet fogjon. Eljött a búcsú ideje. Bemidjiben jóval kellemetlenebbül nyargalt a novemberi szél. Nem bulizni voltunk itt. Prentiss Rossi mellett állt. Mindazonáltal szívesen hallgatok egy olyan elégedett profit. – A megérkezésük után volt egy pillanat… Rossi zavartan nézett. hát mindketten tudjuk. – Nem kell minden mendemondának hitelt adni – szólt Rossi. – Frankó. a pihenés napja arrafelé. – Igen? – Igen. Rossi ügynök. hogy az egész csapattal találkozhatom itt. így összecsomagoltak. mikor . s cókmókjukat berámolták a városi terepjárókba. mint Quanticóban. Fletch. amit az ember egy bulvárlaptól elvárhat. kezet fogtak. én meg azt hallottam. hogy elkapjuk a gyilkost. én csak egy vagyok közülük. – Nézze. ahol Jareau felnőtt. és feltett minden olyan kérdést. Nem dedikáltam a könyvet magának. s Jareau megkönnyebbült. Noha jó érzések közepette váltak el. Rossi ügynök. Köszönöm. Keegan elmosolyodott. – Hát… izé… ezt nagyra értékelem. amely pontosan az a fajta találó. – Megvan magánál a cím. ha küldök egyet? Garue széles vigyorral bólogatott. Reid késedelem nélkül kiszállt. de beteges kifejezés volt. ki maga. – Ó. aki a harmadik sorban ült azon a héten Quanticóban. maga egész idő alatt ász volt nekünk. milyen egoista nyavalyás maga. jobb. hogy segítsek a hallgatónak. tudom. – Nem mondja – nevetett Garue. – Kösz. hogy az itteni indiánok megvetnek minket… és tessék. – „Frankó”? Tudja. – Dave. arra meg végképp nem számítottam. hogy emlékszik rám. Gondolhattam volna. Szerintem itt volt az ideje. – Nos. hogy erre jártak. – Nem az „én” csapatom. hogy kitűnő kriminológus válik belőle. Reid és Jareau Garue nyomozó Tahoe-jában tették meg a repülőtérre vezető utat. Keegan arckifejezése megváltozott. igaz? Jó lesz úgy. ha bestselleríróval beszélget egy indián. És csak a munkánkat végezzük. – Köszönettel tartozom magának is. a csapatának is. milyen az. Azért jöttünk. hogy közben el sem hagyta Quanticót. és a gyilkossági és emberrablási vádakkal szembenéző Silvanék ügyében az utolsó szálakat elvarrják. ha tudják – mondta Garue. Rossi. ember – mondta Keegan. Vasárnap volt. és máris hallotta a papás-mamás gyilkosságok-at emlegetni. az őslakos-amerikai nyomozó a mellette ülő Rossihoz fordult. amikor Fletcher Keegan odalépett. – Csak arra gondoltam. amilyen maga. megveregették egymás vállát. – Ne áltassa magát. de nem a VKE számára – ők jókor keltek. amit fel kellett tennie. – Köszönöm. és… – Lehetett a végső indokom. hogy kicsit lazábban kezeljék magukat. Az ügy nyugvópontra jutott – addig legalábbis. Testületileg kivonult az országos média. Garue megállt a repülőtér épületével szemben. míg az esküdtszéki tárgyalás kezdetét nem veszi –. hallottam arról is. Kiszálltak. Fogalmam nem volt arról. majd Garue minden egyes tagnak köszönetet mondott kézfogás kíséretében. – Gondolhatta volna. egy száz évvel ezelőtti évfolyamból. Garue elvigyorodott. Amire ez a csapat… a maga csapata képes… az tényleg túl van minden határon. Dave. – Beszéltem a rezervátum néhány vezetőjével. maga úgy profilírozott.

Hotchner újabb mosolyt engedélyezett magának. Talán ideje eltemetnem ezt az álmot. Hotchner továbbra is mosolygott. – Ó. Rossival. és ha csak tudom. Szeretlek! Amint a pali rács mögött van. úgy érzem. éberebbek már nem is lehettek volna. Nem véletlenül vagyok együtt veletek. maminak most a wyomingi Laramie-ba kell repülnie. drágám. ami kedvez a gyerekvállalásnak… ami nem azt jelenti. Kérdések sora merült fel JJ-ben már egy ideje. – Hiszen különben még mindig házasember lennék. Prentisshez fordul. hogy ettől még ne gondolkodnánk rajta. ahol tudom. – Tudom. – Tegyem félre magam? – kérdezte Prentiss. De ne mondjatok le róla. – Kapcsolatot fenntartani nem egyszerű dolog. – Az összes kissrácot nem tudod megvédeni – mondta Prentiss. – Simán. ilyeneket kell majd mondanom neki: „Légy jó. Felpillantottak. – Lehetsz e mellett a munka mellett jó szülő? – kérdezte Prentiss. Morgannel meg Reiddel. Jareau igenis járt valakivel. Prentiss mindentudóan mosolygott. annyi a dolgom. Morgan és Reid hátul ültek. – Naná – forgatta szemét Prentiss. mert jó szülő vagyok. Morgan szundított. gyerekem lesz – és csak kislányban tudok gondolkodni –. Most pedig próbálkozzunk egy kis alvással. – Jareau kissé zavarban érezte magát. Reid mellé. Még hogy gyerek. Jareau halkan elnevette magát. Reid – szokásához híven – olvasott. A legjobb. azt tudom. Nem akarom. – Amíg nem álltok készen. megállítom az ilyen embereket. Ha valaki . amire nem tudott figyelni. de gyerek nem lett. – Tegyétek félre magatokat. Biztonságosabbá akarom tenni ezt a világot a fiam számára. – És az összes szörnyeteget sem tudod elkapni. nem is egyszer. ebben a formában nem volt igaz. – Nem hinném – hallatszott egy hang a folyosóról. hogy lekapcsoljon egy elvetemült szadistát. gyorsfagyasztott resztelt máj? Hotchner ritka mosolyainak egyikét láthatták. aki ugyancsak ki volt ütve – még horkolt is. mint ennek az ügynek az áldozatai. visszamosolyogtak rá. Hotch legelöl bóbiskolt. Ebben a munkában ellenben lehetetlen. Ez így. bármivel keresse is az ember a kenyerét. Mami máris hip-hop itt terem. majd elvonult az ülések közti folyosón a hátsó fertályba. Leült. Prentiss egy könyvvel szenvedett. JJ: belőled nagyon jó anya lenne. – Hát igen. hogy nem az én dolgom… Hotchner bólintott: folytassa. – Valahányszor arra gondolok. – Mi vagyok én.gépük végre a levegőbe emelkedett. – Mi van Rossival? Volt nős. hogy Jack… úgy végezze. Én azért csinálom ezt a melót. csak épp eddig nem kötötte ezt a többiek orrára. – Utoljára még a második randiig sem jutottam a pasival. nyújtózkodott. mielőtt még megeszi a penész. hogy az egész brigádból miért csak Hotchnak van gyereke? Prentiss kérdéssel válaszolt. – …De hogyan tartja fenn a fiával a kapcsolatot? – A szót kísérő kézmozdulat mintha a világmindenséget ölelte volna fel… – Az igazat megvallva nem könnyen – hangzott a józan válasz. úgy döntött. azt hiszem. Prentiss és Jareau a középső szakaszban ültek. – Volt. – Komolyan kérdem. de nem hinném. szemben Rossival. Ha nem lépem ezzel túl a hatáskörömet. hogy ne foglalkoztatna a kérdés. háromszor is. méghozzá zsaru volt az illető. Szívesen találkoznék majd a sráccal. – Elgondolkodtál már azon. Te gondolkodsz a gyereken? – Most? – nézett rá Jareau. – Tudom – mondta Jareau –. velük szemben. Hotch hajolt föléjük. Jareau a fejét rázta. ne foglalkozzatok vele – javasolta. – Nem így értem. Jareau vállat vont. majd Prentiss felnevetett. Ez nem az a karrier. ha megelőzöm. Hotchner szemdörgölve ült fel. – Azt hiszem… arról van szó. Jareau pedig a másnap reggel benyújtandó jelentéssel. s miután saját maga nem tudta megválaszolni őket. hogy túl sok gyerekkel szembeni kegyetlenséget láttunk.

Holnaptól folytatódik a szörnyetegvadászat – most azonban lehunyja a szemét. Visszament Reid irányába. Felállt. Hiszen gyorsan tanulsz. Egyelőre azonban ez a csapat a családja. Most már csak a rémálmoktól kéne valahogy megszabadulni… . Mert ha csupán néhány órára is. JJ remélte. a folyosóra lépett. Megígérem. JJ. és valóban jó anya lesz. Talán nem is olyan sokára.elfelejtette volna. – Egy nap jó anya válik belőled. de eltűntek a szörnyetegek. és hátradőlve lazít. Hotchnak igaza van. holnap hétfő. kezdődik az egész elölről.

szerző Michael Newton. aki ismét segítségemre volt. Szintén köszönet illeti dr. . nélkülük soha nem jöhetett volna létre ez a regényfüzér. Kristen Webernek. Steven R. John Douglas és Mark Olshaker műve. az iowai Davenport rendőrsége Azonosítási Részlegének vezetőjét. Munkám során a következő könyveket használtam: A sorozatgyilkosok enciklopédiája (2000). Stephen Thompsont az orvostani meglátásokért. valamint Brian Innestől az Egy bűnöző észjárás elemzése (2003). Matthew feleségének. az Egyesült Államok Erdészeti Hivatal munkatársát és Pete Aube-ot. elemző. Matthew Clemens volt segítségemre a Kicsengetés cselekményének kialakításában: kidolgozott egy hosszú cselekményvázlatot (ez tartalmazta a tekintélyes igazságügyi orvostani kutatásait és helyszíni megfigyeléseit a minnesotai Bemidjiben és másutt). Gyilkosok észjárása (2007). Chris Kauffman nyugalmazott rendőr hadnagy az iowai Bettendorf rendőrségétől. Pam Clemensnek. Sonja Hole-t. amiből dolgozhattam.Kielemzett köszönet Asszisztensem. a CBS Consumer Products munkatársának. a Penguin Group (USA) Inc. Schwartzot. aki minden tudását megosztotta velem az erdőkről és a minnesotai tájról. Mindhunter (1995). a Scott megyei seriffi hivatalból ugyancsak profi tájékoztatásukat és szakértelmüket bocsátották rendelkezésemre. Életem a sorozatgyilkosok között (2004). szerkesztőjének és Maryann C. az Iowai Állami Közbiztonsági Testület Bűnügyi Nyomozócsoportjának igazgatóhelyettese nagylelkűen látott el segítséggel és hasznos információkkal. Külön köszönet jár Edward Allen Bernerónak. Conlon professzor. Szintén köszönetet mondok Dominick Abel ügynöknek. Matthew T. szerző Paul Roland. a Gyilkos elmék jól informált rajongójának. továbbá Paul Van Steenhuyse nyugalmazott hadnagy. Helen Morrison és Harold Goldberg munkája. Barbara Collinsnak. Martinsnak. a Gyilkos elmék társproducerének. továbbá a szerző állandó tettestársának.

A szerzőről Max Alan Collinst 2004-ben „az írók új nemzedékének tagjaként” ünnepelte a Publishers Weekly. melynek főszerepét Tom Hanks játszotta. Az utolsó harc szolgált. A Mistery Writers of America többszörös „Edgar”-jelöltje. hogy tizennégyszer jelölték a Private Eyes Writers of America „Shamus” díjára történelmi thrillereiért. amelyek felkerültek a New York Times bestseller-listájára. Az elnöki különgép és az Amerikai gengszter című könyveket. tervezett játékkártyát. s a díjat két regénye. Számos képregény fűződik nevéhez. a saját Ms Tree. amelynek alapjául elismert regénye. az író Barbara Collinsszal. A Road to Perdition című sokkoló regénye szolgált alapul Sam Mendes Oscar-díjas filmjének. a Batman. valamint ő írta a filmek nyomán a Ryan közlegény megmentése. . Forgatókönyv-írója volt az HBO világpremierjeként bemutatott A szakértő és az Utolsó altatódal című filmeknek. Collins az iowai Muscatine-ban él feleségével. a True Detective és a Stolen Away meg is kapta.és kirakós játék. nemrég DVD-n megjelent munka. valamint a sikeres tévésorozat alapján készült CSI Tetthely és az annak alapján készült videó. és a nevéhez fűződik Eliot Ness: Egy érinthetetlen élet című. dalokat. novellákat. köztük a szindikátusban készült Dick Tracy. Írt még filmkritikákat. továbbá a USA Today regényfolyama is. s elsőként mondhatta el magáról. Független közép-nyugati filmkészítőként ő írta és rendezte a Lifetime Múmia című filmjét.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful