TATABAHASA SOALAN 3(b) 1.

Cakap ajuk dan cakap pindah (a) Cakap ajuk – ayat dialog Contoh: “Apa khabar, Hanafi?” tanya Ramesh. (b) Cakap pindah – ayat penyata Contoh: Ramesh bertanyakan khabar Hanafi.

2. Ayat aktif susunan biasa dan ayat aktif susunan songsang (a) Susunan biasa – subjek (FN) + predikat (FN, FK, FSN, FA) Contoh: Jambatan Pulau Pinang terpanjang di Asia Tenggara (b) Susunan songsang – predikat (FN, FK, FSN, FA) + subjek (FN) Contoh: Terpanjang di Asia Tenggara Jambatan Pulau Pinang.

3. Ayat pasif susunan biasa dan ayat pasif susunan songsang (a) Susunan biasa – subjek (FN) + predikat (FN, FK, FSN, FA) Contoh: Buku itu telah saya baca / Buku itu dibaca oleh adik. (b) Susunan songsang – predikat (FN, FK, FSN, FA) + subjek (FN) Contoh: Telah saya baca buku itu. / Dibaca oleh adik buku itu.

4. Ayat aktif dan ayat pasif (a) Ayat aktif – Pelaku + KKT + objek (FN) Contoh: Saya / Ibu sedang menggoreng ikan. (b) i. Ayat pasif (diri pertama dan kedua) – Objek + Kata ganti nama diri 1 atau 2 + kata kerja pasif (dibuang awalan meN-) Contoh: Ikan sedang saya goreng. ii. Ayat pasif (diri ketiga) – Objek + di + Kata kerja pasif + pelaku diri ketiga. Contoh: Ikan sedang digoreng oleh ibu.

5. Ayat Aktif (a) Ayat aktif transitif – ada objek dan BOLEH dipasifkan. Contoh: Saya sedang membaca buku.

tetapi. antara. dilarang atau ditegah (d) Ayat Silaan – sila atau jemput 8. lalu. sambil. kerana. kerana.(b) Ayat aktif tak transitif – ada pelengkap dan TIDAK boleh dipasifkan. 6. hingga. Ayat Perintah (a) Ayat Suruhan Contoh: Minumlah. pancangan keterangan . Jenis-jenis ayat (a) Ayat penyata – ayat keterangan atau ayat berita (b) Ayat songsang – pendepanan predikat (c) Ayat nafi – tidak / bukan (d) Ayat tanya – susunan biasa / susunan songsan (e) Ayat seruan (f) Ayat aktif – transitif / tak transitif (g) Ayat pasif – susunan biasa / susunan songsang (h) Ayat perintah – suruhan / permintaan / silaan / larangan (i) Ayat tunggal – satu subjek + satu predikat (j) Ayat majmuk – gabungan / pancangan / keterangan . pancangan komplemen – bahawa iii. Ayat Majmuk (a) Ayat majmuk gabungan . pancangan relatif – yang ii. siapkan dsb (b) Ayat Permintaan – minta atau tolong (c) Ayat Larangan – jangan. maka. tak usah. atau. semenjak.dan. angkatkan. serta. lantaran. apabila (b) Ayat majmuk pancangan: i. Contoh: Adik sedang menari di atas pentas. andai kata dan sebagainya (c) Ayat majmuk campuran – gabungan + pancangan 7.ketika. sehingga. sejak. usah. sekiranya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful