You are on page 1of 4

‫قوانين أساسيه في الرياضيات‬

‫إعداد ‪ /‬وليد مسعد طاهر األشعري‬

‫قوانيـــــــن‬
‫انقـــــــــــــوى‬

‫قوانين اننســــــــة انمثهثية‬
‫في األرتاع‬

‫الربع األول‬
‫)‬

‫(‬

‫)‪1‬‬

‫)‬

‫(‬

‫)‪2‬‬

‫)‬

‫(‬

‫)‪3‬‬

‫)‬

‫(‬

‫)‪4‬‬

‫الربع الثاني‬

‫=‬

‫=‬

‫)‪1‬‬

‫*‬

‫)‪2‬‬
‫)‪3‬‬

‫√ )‪4‬‬
‫قوانيـــــــــــــن‬
‫انهوغاريتـــــــــــــــمات‬

‫)‪1‬‬
‫)‪2‬‬
‫)‪3‬‬
‫)‪4‬‬

‫)‪1‬‬
‫)‪2‬‬
‫)‪3‬‬
‫)‪4‬‬
‫)‪5‬‬

‫الربع الثالث‬
‫)‪1‬‬
‫)‪2‬‬
‫)‪3‬‬
‫)‪4‬‬

‫) (‬

‫)‪6‬‬

‫) (‬

‫)‪7‬‬

‫الربع الرابع‬

‫)‪8‬‬
‫)‪1‬‬
‫)‪2‬‬
‫)‪3‬‬
‫)‪4‬‬

‫اننسة انمثهثيه نمجموع وفرق‬
‫زاويتين‬

‫)‪9‬‬

‫قوانين اننســـــــــــة‬
‫انمثهثيــــــــــة‬

‫‪1‬‬

‫قوانين أساسيه في الرياضيات‬
‫إعداد ‪ /‬وليد مسعد طاهر األشعري‬

‫)‪1‬‬
‫)‪2‬‬
‫)‪3‬‬
‫)‪4‬‬

‫‪4-‬‬

‫)‪5‬‬

‫‪5-‬‬

‫‪1‬‬‫‪2‬‬‫‪3-‬‬

‫)‪6‬‬

‫اننسة انمثهثية نمضاعف انساوية‬

‫قواعـــــــــــــد‬
‫انمشتقــــــــــــــات‬
‫انمشتقات انعادية ‪-:‬‬
‫)اندانة‬
‫)‬
‫)انمشتقة‬

‫)‪1‬‬
‫ومنه‬
‫)‪2‬‬
‫ومنه‬

‫√‬
‫√‬

‫‪3‬‬‫النسب المثلثية لنصف الزاوية‬

‫مشتقات اندوال‬
‫انمثهثيــــــــــــــــــــــة ‪.‬‬
‫)انمشتقة‬

‫)‬

‫)اندانة‬

‫√‬

‫)‪1‬‬

‫√‬

‫)‪2‬‬

‫√‬

‫)‪3‬‬

‫تحويم مجموع وفرق جيثي وجيثي تماو إني‬
‫حاصم ضرب‬

‫‪2‬‬

‫قوانين أساسيه في الرياضيات‬
‫إعداد ‪ /‬وليد مسعد طاهر األشعري‬

‫)‪1‬‬
‫)‪2‬‬
‫)‪3‬‬
‫)‪4‬‬
‫قوانين‬
‫انمفكـــــــــــــــــــــــــوك‬
‫( )‪1‬‬

‫)‬

‫)‪2‬‬
‫)‪3‬‬
‫)‪4‬‬
‫)‪5‬‬
‫مشتقات اندوال انمثهثية‬
‫انعكسية‬

‫تاتع قوانين انتكامالت‬
‫م‬

‫∫‬

‫)المشتقة‬

‫)‬

‫)الدالة‬

‫‪51‬‬
‫√‬

‫‪51‬‬
‫‪51‬‬

‫√‬

‫‪51‬‬
‫|‬

‫‪51‬‬

‫|‬

‫‪02‬‬
‫|‬

‫|‬
‫|‬

‫|‬

‫‪05‬‬
‫‪00‬‬
‫√‬

‫√‬

‫التكامل‬
‫‪3‬‬

‫الدالة‬

‫م‬

‫قوانين أساسيه في الرياضيات‬
‫إعداد ‪ /‬وليد مسعد طاهر األشعري‬
‫ثابته‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫| |‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫| |‬

‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬

‫|‬
‫|‬

‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫|‬
‫|‬

‫‪14‬‬