INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA PPROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MTE 3110 : ALGEBRA

LINEAR LATIHAN KENDIRI (30%) NAMA: _____________________________________________________

Semua pelajar telah dibekalkan dengan satu set modul yang mengandungi 3 topik utama iaitu Topik 1 : Sistem Persamaan dan Ketaksamaan Linear Topik 2 : Matriks Algebra Topik 3 : Ruang Vektor Algebra Linear Berdasarkan modul itu, anda dikehendaki membuat pembacaan kendiri dan mendapatkan pemahaman tentang topik-topik berkenaan. Setelah itu, anda dikehendaki mengadakan perbincangan ketika interaksi bersemuka dengan pensyarah serta diruangan forum di laman sesawang OLL PPG. Tugasan anda adalah melengkapkan latihan-latihan berikut: a) Latihan 1 b) Latihan 2 c) Latihan 3 d) Latihan 4 e) Latihan 5 f) Latihan 6 Semua latihan ini perlu dilengkapkan dengan menunjukkan semua langkah pengiraan. Latihan ini perlu dibuat secara ditulis tangan dengan tulisan yang jelas dan boleh dibaca.

1

Cari nilai-nilai (jika wujud) bagi a dan b bagi setiap yang berikut (a) [ (b) [ ] ] [ ] [ ] [ ] (c) [ ] [ ] (d) [ ] [ ] [ ] 4. Tuliskan sistem berikut sebagai persamaan vektor. Ringkas operasi vektor berikut: (a) [ ] (b) [ (c) [ (d) [ ] ] ] [ [ [ ] [ ] ] ] 2. Tuliskan persamaan vektor sebagai sistem linear (a) (b) [ [ ] ] [ ] [ ] 2 [ ] . Kirakan – [ ] 3. Jika (a) (b) [ – – ] [ ] [ ] .Latihan 1 1. (a) – (b) – – – 5.

lukiskan vektor ⃗⃗⃗⃗⃗ . Merujuk kepada vektor dalam soalan 6. B = (4. Untuk setiap pasangan titik berikut. -1) 8. (a) A = (1. Lukiskan vektor berikut dalam bentuk piawai dalam (a) (b) (c) (d) [ ] [ ] [ [ ] ] . -1). 7. -2). Kemudian kirakan dan lukiskan semula ⃗⃗⃗⃗⃗ sebagai vektor dalam kedudukan piawai. (a) (b) 3 . kirakan operasi vektor berikut dan tunjukkan keputusan juga boleh diperolehi secara geometri. 2) (b) A = (0.6. B = (2.

[ ] [ ] (c) [ [ ] .Latihan 2 1. Cari panjang vektor dan vektor unit bagi setiap vektor berikut (a) (b) [ [ ] ] (c) [ ] (d) [ ] 3. ] . ]. [ ] ] . (d) √ √ √ 2. (a) [ ] [ ] (b) (c) (d) [ ] [ ] 4 . Cari (a) (b) [ [ . tegak atau cakah. Tentukan sama ada sudut di antara u dan v adalah tirus.

Cari sudut di antara (a) (b) [ ] dan [ bagi setiap yang berikut. Jika A = (-3. 2).4. 5 . B = (1. 0) dan C = (4. ] 5. Tunjukkan bahawa △ABC adalah segitiga bersudut tegak. 6).

6 . dengan adalah pemalar.Latihan 3 Tentukan sama ada persamaan berikut adalah linear atau tidak dan nyatakan sebabnya. (a) (b) (c) (d) (e) (f) – – – .

Latihan 4 Tentukan sama ada sistem persamaan linear berikut adalah mempunyai penyelesaian unik.penyelesaian tak terhingga atau tiada penyelesaian. a) b) – c) – d) – 7 .

Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan kaedah Gaus-Jordan. (a) ( ) (b) ( ) (c) ( ) (d) ( ) (e) ( ) (f) ( ) 2. Jika ia.Latihan 5 Tentukan sama ada matriks yang diberi berikut adalah bentuk eselon baris. a) – – – (b) – – 8 . nyatakan sama ada ia juga berada dalam bentuk eselon baris terturun.

(c) – – (d) – (e) – (f) – – 9 .

Dapatkan penyelesaian bagi sistem linear homogen berikut: 2.Latihan 6 1. Selesaikan sistem 10 .