SHE 101: HUBUNGAN ETNIK

PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA

2.0

PENGENALAN Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai "satu proses perpindahan maklumat,

perasaan, idea, dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain". Ia merupakan proses interaksi yang bererti antara hidupan dan merangkumi perbuatan menghantar maklumat dan proses untuk bertukar-tukar maksud supaya dapat menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh mengambil bentuk, baik secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa gerak-geri, bahasa isyarat, sentuhan, hubungan mata, dan penulisan. Terdapat berbagai-bagai takrif komunikasi, dari takrif yang mengiktiraf komunikasi antara haiwan sehinggalah yang hanya mengiktiraf komunikasi antara manusia sahaja. Bagaimanapun, komunikasi biasanya diperikan berdasarkan enam dimensi utama, seperti yang berikut kandungan (apakah yang disampaikan?), Penghantar/Sumber/Pengekod (oleh siapa?), Bentuk (apakah bentuknya?), Saluran (apakah perantaranya?), Penerima/Sasaran/Penyahkod (kepada siapa?), Tujuan. Semenjak misi satu Malaysia diperkenalkan kita dapat lihat komunikasi antara kaum semakin meningkat dengan pelbagai acara dan kempen yang telah diadakan yang melibatkan cina, india dan melayu. Misi ini bukan sahaja untuk meningkatkan komunikasi antara kaum malah untuk mengeratkan silaturrahim sesama rakyat malaysia. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan mengenai

SR. DR. HASNANYWATI HASSAN

SHE 101: HUBUNGAN ETNIK

PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA

kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi dan hiburan. Di Malaysia, orang melayu, india , cina, kadazan dusun, melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. Malaysia telah berjaya melangkah keluar dari kumpulan negara mundur kepada negara sedang membangun berlaku dalam tempoh 53 tahun (1957-2010). Kini , Malaysia bergerak menuju ke arah status negara maju dan juga Wawasan 2020. Pencetusan kepada proses transformasi sosioekonomi yang luar biasa ini ialah peristiwa rusuhan etnik 13 mei 1969 yang telah membuat kesemua rakyat Malaysia tersentak lalu membuka mata bahawa ada sesuatu yang tidak kena dalam masyarakat kita, khususnya dari segi hubungan etnik, walaupun kita sudah merdeka dan perlahan-lahan sudah mula menikmati keselesaan ekonomi. Daripada pengalaman pahit tersebut Malaysia sedar bahawa kemajuan ekonomi sahaja tidak lengkap sekiranya tidak disertai kestabilan politik. Pada masa yang sama, kestabilan politik sahaja tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yang seimbang. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik perlu berjalan dengan lancar dan simbang agar tidak wujud kepincangan sehingga mnimbulkan konflik. Keseimbangan tersebut melibatkan hubungan etnik yang harmonis antara pelabagai kaum di Malaysia . Etnik boleh didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Konsep etnik mempunyai erti yang berkaitan rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa. Ras dan bangsa memberikan penekanan pada perbezaan fizikal atau sifatsifat biologi (keturunan dan pertalian darah yang sama) antara sesama manusia. Dalam
SR. DR. HASNANYWATI HASSAN

SHE 101: HUBUNGAN ETNIK

PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA

konteks masyarakat majmuk Malaysia , terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan, tetapi di bawah sistem politik yang sama. Etnik pada dasarnya bersifat etnosentrik, iaitu mengangap ciri-ciri budayanya sebagai wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral. Konsep etnik membentuk konsep etnisiti dan etnosentrisme. Etnisiti merujuk kepada rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Hal ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub budaya yang jelas yang menyatukan anggotanya dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama. Etnosentrisme pula merujuk kepada kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya dan etnisiti mereka adalah jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain. Etnosentrisme juga membawa makna suatu perspektif yang melihat kelompok etnik lain menerusi lensa dan kaca mata etnik sendiri. Usaha-usaha untuk memupuk perpaduan yang harmonis antara pelbagai kumpulan etnik di Malaysia sentiasa diutamakan dan dilaksanakan pada setiap lapisan masyarakat, terutamanya melalui sistem pendidikan yang sedia ada. Untuk membina suatu kefahaman yang lebih mendalam, usaha ini mestilah dilalui dengan

memperkenalkan beberapa konsep hubungan etnik, iaitulah masyarakat, budaya dan perpaduan. Menurut Kamus Dewan (2005), “masyarakat” dapat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara
SR. DR. HASNANYWATI HASSAN

keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. Kekerapan pergaulan ini membina satu kesepaduan dalam masyarakat tersebut sebagai satu unit sosial. Daripada pergaulan ini. HASNANYWATI HASSAN . mengkaji kesesuaian ruang untuk pelbagai kaum yang menjalankan pelbagai aktiviti. menghadiri kenduri majlis perkahwinan.sikapdannilai. budaya boleh didefinisikan sebagai suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu yang meliputi sistem sosial.0 OBJEKTIF KAJIAN 1. agama. khususnya melalui hubungan bersemuka. sehingga membantu dalam pembangunan negara. kepercayaan. setiap masyarakat pula mempunyai budayanya yang tersendiri yang terbentuk daripada hubungan rapat sesama anggotanya semenjak masyarakat itu wujud. DR. menziarahi jiran yang sakit tenat atau yang telah meninggal dunia. 3. Jaringan erat wujud dalam kalangan anggota tersebut. membantu mereka yang ditimpa malapetaka. SR. Tegasnya. hubungan harmonis antara pelbagai kumpulan etnik dapat membina sebuah masyarakat Malaysia yang teguh. Pada masa yang sama. terbina pola hubungan sosial yang berulang sifatnya seperti kegiatan gotong royong. Kamus Dewan (2005) pula mendefinisikan budaya sebagai kemajuan fikiran. bersama-sama merayakan sesuatu perayaan melalui rumah terbuka. penyambutan kedatangan seseorang pembesar. politik. Individu.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA tertentu.adatresam. berkelakuan dan sebagainya. akal budi (cara berfikir). Dalam konteks Malaysia . susunan organisasi ekonomi.

mengkaji aktiviti dan cara-cara yang dapat merapatkan hubungan dan silaturahim antara kaum.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA 2. dengan kapasiti sebesar 13. SR. mengkaji lokasi yang memenuhi syarat-syarat kesesuaian ruang. tanpa keraguan.1 LOKASI KAJIAN Penang International Sports Arena. dan kompleks parkir bertingkat. PISA merangkumi Arena luas sebanyak 27 ekar. HASNANYWATI HASSAN . ataupun dikenali sebagai “PISA” menjadi tapak kajian dalam kajian tersebut. ia juga merupakan sebuah Pusat Akuatik. 4. 4.000 untuk sebuah arena yang dilengkapkan dengan servis penghawa dingin dalam arena dalamannya. Penang International Arena (PISA) tidak diragukan lagi merupakan tempat peristiwa mengesankan di negara bahagian itu. Penang International Sports Arena (PISA) adalah tempat serba guna terbesar dalam di Utara Malaysia. Dimiliki oleh Majlis Bandar (MPPP) dan dikendalikan oleh Penevents Sdn Bhd. menganalisis hubungan antara kaum dalam konteks alam bina. infrastruktur PISA adalah struktur yang paling menakjubkan di negara . Strategik lokasi terletak di jantung kota tumbuh dari Bayan Baru.0 KAWASAN KAJIAN 4. 3. DR.

Ini adalah tempat untuk berenang beberapa besar dan acara sukan.000 meter persegi. Arena nyaman dapat mengakomodasi hingga 3.000 penonton kerusi teres yang menawarkan leluasa melihat konser.000 tertamu untuk sebuah pesta menduduk dan 140 stan pameran. Lokasi secara terliti ditunjuk dibawah: SR. 2000 Sukma game adalah salah satu acara pertama diadakan di PISA. DR. Stadium ini selesai pada tahun 2000. Arena dikelilingi oleh 10.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA PISA adalah hari ini tempat multi-tujuan terbesar dan terlengkap di pulau itu. Dengan luas lantai 3. PISA merangkumi ukuran sebesar Olimpik kolam renang dan sebuah arena luas. konvensyen dan acara lain. HASNANYWATI HASSAN . Ini adalah tempat terbesar dan paling menyeluruh dalam stadium serba guna di Pulau Pinang.

DR.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA PELAN KUNCI: PETA PULAU PINANG SR. HASNANYWATI HASSAN .

SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA PELAN LOKASI: JALAN TUN DR AWANG (Kawasan kotak merah) PELAN TAPAK: PENANG INTERNATIONAL SPORTS ARENA (PISA) SR. HASNANYWATI HASSAN . DR.

SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA DUA PELAN LOKASI YANG MENUNJUKKAN SEKULASI PERJALANAN KE PISA SR. DR. HASNANYWATI HASSAN .

konsultasi untuk acara. tempat dan kemudahan dan sebagainya. Konsep pengunjungan mereka adalah untuk menikmati acara-acara dengan aktiviti yang diadakan dalam stadium ini. Dengan perkhidmatan yang lengkap dan menarik. Penang International Sports Arena (PISA) juga mempunyai acara konseptualisasi. stadium PISA berjaya menarik perhatian daripada pelabur-pelabur untuk menganjurkan acaraacara dalam stadium ini.2 TUJUAN MEMILIH STADIUM PISA Selain daripada acara sukan. India dan lain-lain lagi.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA 4. 4. pemasaran pakej acara perkhidmatan sokongan. DR. Cina. yang diadakan setiap tahun pada bulan Jun atau Julai. PISA merupakan sebuah bangunan yang ramai dikunjungi oleh penduduk sekitar yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu. perkhidmatan pengurusan.3 SEKULASI DALAMAN BANGUNAN PISA SR. Metrojaya. HASNANYWATI HASSAN . Warehouse sales dari pelbagai pasaraya seperti Pasific. Antara acara-acara yang paling menarik perhatian kepada pengunjungpengunjung dan menjadi kebiasaan di stadium ini ialah Pikom PC Fair. Sunshine dan sebagainya.

Bilik sekeliling digunakan sebagai ruang kemudahan seperti: • • • • Bilik AHU (penghawa dingin) Tandas Bilik electrik Cawangan pejabat MPPP (Majlis Perbandaran Pulau Pinang) SR.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA PELAN LANTAI YANG MENUNJUKKAN SEKULASI LALUAN (ARAH PANAH BERWARNA MERAH) Dalam pelan lantai menunjukkan ruang-ruang disediakan untuk menyokong aktiviti yang akan diadakan. DR. HASNANYWATI HASSAN .

Ruang ini memuatkan sebanyak 100 gerai jualan dalamnya. digunakan untuk pelbagai aktiviti seperti acara Warehouse sales. terdapat 4 laluan masuk dan keluar untuk kelancaran aliran pengunjung. atau sukan. HASNANYWATI HASSAN . 5.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK • PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA Pejabat Urusetia Ruang sukan (gym) dan lain-lain.0 KAJIAN LITERATUR SR. • Ruang tengah merupakan ruang utama stadium. DR.

serta pembeli dengan pembeli.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA PISA merupakan satu tempat yang mempunyai kawasan lapang yang luas. Selain daripada aktiviti lasak seperti joging. kedai elektrik. DR. SR. yang terbentuk daripada pelbagai kaum. perabot dan sebagainya. kedai telefon dan sebagainya. pemilik kedai melayu dalam kedai medan selera. Dengan tambahan kedai-kedai sekelilingnya menambah peluang interaktif antara penjual dan pembeli. HASNANYWATI HASSAN . toko bahan makanan. penjual dan penjual. gerai makanan dan warung-warung. Kawasan tapak seluas 27 ekar dan bangunan mengambil keluasan sebanyak 3. senaman. aktiviti komersial juga sesuai dijalankan. lebar dan sesuai untuk pelbagai kaum and bangsa untuk menjalankan aktiviti. dimana kedai perabot. Diantaranya terdapat pemilik kedai cina. yang telah memaparkan keluasan kawasan PISA. Setiap perniaga memilih sektor perniagaan yang paling sesuai.000 meter persegi. Ini dapat ditunjukkan oleh gambar bawah. ini tidak akan menimbul masalah seperti persaingan terlalu hebat dan menyebabkan ras harmoni terganggu. kawasan sekeliling stadium dikelilingi oleh kedaikedai elektrik. dan pemilik kedai india dalam kedai nasi kandar. bersiar-siar. Contohnya.

HASNANYWATI HASSAN .SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA PANDANGAN HADAPAN KESELURUHAN PISA LANSKAP SEKELILING YANG MENARIK SR. DR.

DR.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA KEMUDAHAN YANG LENGKAP DAN REKABENTUK LALUAN YANG LANCAR UNTUK MENARIK PENGUNJUNG FASAD YANG MENARIK MENJADI SALAH SATU “LANDMARK” DALAM PULAU PINANG SR. HASNANYWATI HASSAN .

Penang International Sports Arena. seperti berjoging yang telah dianjurkan di PISA .SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA Melalui aktiviti yang dijalankan di ruang PISA. melalui penglibatan aktiviti yang dianjurkan di PISA. Menunjukkan kemesraan silaturahim antara pelbagai kaum dan etnik. HASNANYWATI HASSAN . KAUNTER PERTANYAAN SR. telah membantu merapatkan hubungan antara kaum dan mengenalkan kaum antara satu sama lain. DR.

Stadium PISA adalah salah satu jenis alam bina yang banyak digunakan bagi aktiviti hubungan etnik ini. Ruang atau tempat ini dikenali sebagai “alam bina” . Tanpa mengira apa jenis aktiviti sama ada yang dapat merapatkan hubungan etnik antara kaum. HASNANYWATI HASSAN . ataupun mengenalkan pelbagai bangsa antara satu sama lain.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA PISA menyediakan satu lokasi yang luas lagi lebar yang sesuai untuk khalayak ramai untuk menjalankan aktiviti. memerlukan suatu ruang atau tempat untuk menjalanannya. SR. pemandangan yang menikmati. Sekeliling PISA bukan sahaja ditanam dengan pokok hijau. infrastruktur dasar yang selamat digunakan. bahkan keluasan kawasan telah banyak menyumbang kepada penganjuran dan perjalanan aktiviti yang merapatkan silaturahim antara kaum. iaitu terdapat flora dan kawasan hijau. Satu ruang yang sesuai perlulah mengandungi kemudahan keselamatan. DR. PISA telah memenuhi segala syarat tersebut. keluasan kawasan yang cukup.

1 PENERANGAN KAJIAN Salah satu acara yang telah dikaji adalah acara “Pameran Elektrikal Dan Hiasan Kediaman” yang diadakan pada 4 November 2011 sehingga 6 November 2011. Dr. cara pekerja untuk mempromosikan produk adalah lain antara kaum. serta permahaman pengunjung terhadap hubungan etnik. untuk menerangkan hubungan antara kaum ini dirapatkan dalam konteks alam bina (PISA Penang). Hasnanywati Hassan. pengaji diminta membuat analisis kesesuaian penggunaan ruang yang telah dpilih dan memberikan cadangan penambahbaikan yang perlu. pertanyaan soal selidik telah dilakukan untuk menonjolkan pelbagai aktiviti yang membantu kemajuan hubungan antara kaum dalam alam bina. Aktiviti yang memajukan sillaturahim antara kaum termasuklah budaya perniagaan. HASNANYWATI HASSAN . Kumpulan pengaji terdiri daripada 4 orang pelajar dari keturunan malayu dan cina. iaitu PISA.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA 5. manakala pelbagai kaum akan lebih memahami tradisi dan budaya antara satu sama lain. Untuk lebih memahami pandangan dan permintaan. DR. Contohnya. Secara tidak langsung. dengan bimbingan seorang pensyarah iaitu Sr. hubungan antara kaum dan etnik telah dijelaskan dalam konteks alam bina. pekerja-pekerja dapat mengambil kesempatan ini untuk mempelajari cara promosi produk dan mencari kelebihan serta kelemahan diri untuk mengubahsuainya. SR. PISA mengadakan “Pameran Elektrikal Dan Hiasan Kediaman” ini dengan menggajikan pekerja dari pelbagai kaum.

DR. HASNANYWATI HASSAN .SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA PANJI “PAMERAN ELEKTRIKAL DAN HIASAN KEDIAMAN” PINTU MASUK UTAMA SR.

Antaranya orang-orang yang disoal: • • • • • • • • jurujual melayu seramai 6 orang yang disoalkan. DR. pelanggan lain-lain seramai 1 orang yang disoalkan. jurujual cina seramai 7 orang yang disoalkan. pelanggan melayu seramai 5 orang yang disoalkan. HASNANYWATI HASSAN . jurujual india seramai 1 orang yang disoalkan. Pekerja PISA ( cina dan melayu) seramai 2 orang yang disoalkan SR. pelanggan india seramai 1 orang yang disoalkan. pelanggan cina seramai 6 orang yang disoalkan. jurujual.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA Cadangan membuat soal selidik seramai 29 orang termasuk pelanggan. pekerja PISA yang didirikan dengan pelbagai kaum dalam kajian tersebut.

SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA K aum 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Melayu Cina India Lain-lain Kaum Um ur 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 20 20-29 30-39 40-49 > 50 Umur SR. DR. HASNANYWATI HASSAN .

pameran akan dibuka pada pukul 11. Walaupun ianya adalah acara jualan. manakala penglibatan kanak-kanak adalah dibawa oleh orang-orang dewasa. tidak ramai golongan lelaki yang berumur 39 tahun ke atas yang menyertai acara ini. Walaubagaimanapun. dimana pelanggan melayu dan india mengambil peratusan yang lebih banyak pada siang. Sebaliknya mereka gembira SR. Bagi kes golongan wanita pula adalah berlainan.00 malam sepanjang 3 hari. acara ini dapat penglibatan setiap kaum bagi aktiviti ini. Walaupun acara “Pameran Elektrikal Dan Hiasan Kediaman” ini dikendalikan oleh orang Cina. Penglibatan golongan india dan kaum lain-lain amat sedikit. DR. ternyata ia tidak menjadi halangan kepada kaum lain seperti Melayu.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA Menurut Chew May Kiew iaitu pekerja “Pameran Elektrikal Dan Hiasan Kediaman” ini. Walaubagaimanapaun daripada data yang terdapat perolehi menunjukkan pelanggan stadium ini dan menyertai acara di sini lebih banyak dihadiri oleh pelanggan kaum melayu berbanding kaum-kaum lain. manakala waktu malam adalah waktu yang paling ramai dikunjungi daripada melayu. Rata-ratanya golongan lelaki yang mengikuti aktiviti ini adalah lebih 20-39 tahun.00 pagi sehingga 9. HASNANYWATI HASSAN . Kebanyakan golongan lelaki lebih suka bersiar-siar tanpa membeli-belah. Bilangan mereka amat ramai dari peringkat umur remaja sehingga dewasa. India dan lain-lain untuk bersama-sama dalam acara ini. waktu tengah hari ramai dikunjungi oleh pelanggan cina dan melayu. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan peratusan kaum melayu dan cina yang mengunjungi “Pameran Elektrikal Dan Hiasan Kediaman” ini agak seimbang. cina dan india serta bangsa lain-lain.

Bagi acara “Pameran Elektrikal Dan Hiasan Kediaman” ini.00 petang sehingga 9.00 pagi hingga pukul 5. kebanyakkan pelajar atau golongan muda mengambil peluang ini untuk membuat kerja sampingan.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA menyertai acara ini. Tetapi bilangan orang Cina sentiasa ramai berbanding kaum-kaum lain. Ini adalah kerana pihak PIP amat memerlukan tenaga pekerja sementara pada masa ini. merupakan peluang yang baik untuk mengendali pelbagai kaum dan menambah interaktif antara satu sama lain. HASNANYWATI HASSAN . DR.00 petang atau 6.00 malam. Jumlah pengibatan jurujual separuh masa setiap hari dan masa adalah tidak sama. SR. Tenaga pekerja pula kebanyakkan kaum cina sebagai jurujual yang bekerja sebagai pekerja separuh masa pada pukul 11.

b) Penglibatan kaum india dan lain-lain selain cina dan melayu perlu dipertingkat daripada aspek bilangan pengunjung dengan cara penganjur turun padang ke kawasan masyarakat yang hampir dengan bangunan ini dan memberikan galakan. Antaranya ialah: a) Semua acara di stadium ini diwarwarkan secara bertulis atau media massa dari rumah ke rumah. Sikh dan lain-lain. kebanyakkan pelajar memilih masa ini untuk membuat kerja sampingan.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN Walaupun Penang International Sports Arena ini dibangunkan dalam kawasan Bayan Baru Penang.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA 6. seperti warehouse sales lebih sesuai diadakan pada masa cuti dan hujung minggu. terdapat beberapa cadangan penambahbaikan seperti berikut: SR. panji dipamerkan di tempat orang ramai dan iklaniklan mengumumkan di radio dan television. ini kerana pada masa itu lebih ramai pelanggan dan tenaga kerja lebih senang didapatkan. d) Bagi meningkatkan penggunaan ruang di kawasan stadium ini. Contohnya. DR. HASNANYWATI HASSAN . namun terdapat beberapa alternatif perlu diambil bagi menggalakkan kaum-kaum lain dan penduduk luar kawasan ini mengunjungi bangunan ini seperti kaum India. c) Permilihan masa untuk acara-acara amat penting.

 Merekabentukkan jalan masuk ke tempat meletak kereta. http://www. Perjalanan tempat letak kereta terlalu jauh daripada bangunan kerana diantaranya terdapat lanskap yang berlebihan. 7. Cadangan lanskap ini diubahsuai ke bahagian berdekatan dengan pagar supaya jarak tempat meletak kereta dan bangunan dapat dipendekkan. DR. http://www. PAST EVENT @PISA.my SR. ini akan menimbulkan masalah kesesakkan traffik dalaman dan juga akan mengakibatkan kemalangan. Dipercayai jalan dalaman telah diubahsuai berapa kali kerana terdapat penunjuk jalan yang lama.my  Penevents Sdn Bhd.penevents. Kebanyakkan pengunjung pertama kali akan berasa keliru kerana kebanyakkan jalan dalaman menggunakan jalan sehala tanpa penunjuk jalan. HASNANYWATI HASSAN .penevents. PISA THIS MONTH.com.com.0 SENARAI RUJUKAN  Penevents Sdn Bhd.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA - Mengadakan tanda jalan yang sesuai dalam stadium.

PENANG INTERNATIONAL SPORTS ARENA (PISA) http://expat.htm 8. HASNANYWATI HASSAN .my/ExpatriateMalaysiaPenangInternationalSportsArenaPISA . DR.SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA  Wikipedia (2009) PENANG INTERNATIONAL SPORTS ARENA.org/wiki/Penang_International_Sports_Arena  Expetriate Malaysia.0 BIDANG TUGAS AHLI KUMPULAN SR.com.wikipedia. http://en.

Mengeluarkan soalan untuk soal selidik .Mengumpulkan data-data maklumat. .Mengambil bahagian : • Objektif Kajian SR.Mencari sumber rujukan. Setiap individu telah memberikan tugas masing-masing untuk melengkapkan laporan ini. . DR. antara ahli kumpulan dan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah: Nama ahli kumpulan : Amalina binti Azemi Nombor Matrik Tugasan : 110684 : .Menjalankan soal selidik dalam tapak kajian (PISA) . HASNANYWATI HASSAN .SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA Kumpulan kajian terdiri daripada 4 orang.

Mengambil bahagian : • • Pengenalan Lampiran SR.Menjalankan soal selidik dalam tapak kajian (PISA) .Mencari sumber rujukan. DR. . .Mengumpulkan data-data maklumat.Menyediakan Draf Kajian . HASNANYWATI HASSAN .SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA Nama ahli kumpulan : Norfarahin binti Rahmat Nombor Matrik Tugasan : 110601 : .

Menjalankan soal selidik dalam tapak kajian (PISA) .SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA Nama ahli kumpulan : Roazfazreen bin Azlan Nombor Matrik Tugasan : 110720 : .Mengambil bahagian : • • Penerangan Kajian Kesimpulan dan Cadangan SR. . DR. .Mencari sumber rujukan. HASNANYWATI HASSAN .Mengumpulkan data-data maklumat.

Mengambil bahagian : • • • • • Latar Belakang Kajian Kawasan Kajian Kajian Literatur Senarai Rujukan Bidang Tugas Ahli Kumpulan 9.0 LAMPIRAN SR. . .Menjalankan soal selidik dalam tapak kajian (PISA) .Mencari sumber rujukan.Menyediakan Draf Kajian . DR.Mengumpulkan data-data maklumat. HASNANYWATI HASSAN .SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA Nama ahli kumpulan : Teoh May Ling Nombor Matrik Tugasan : 107382 : .

SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA KEADAAN SEMASA SOAL SELIDIK SR. DR. HASNANYWATI HASSAN .

DR. HASNANYWATI HASSAN .SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA KEADAAN SEMASA SOAL SELIDIK SR.

DR. HASNANYWATI HASSAN .SHE 101: HUBUNGAN ETNIK PERHUBUNGAN ETNIK DALAM ALAM BINA SR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful